Iubirea si darurile Duhului Sfânt

Iarăşi scriu despre iubire, pentru că sunt fascinată de iubire şi de puterea miraculoasă ascunsă în energia ei. Iubirea, un cuvânt atât de vehiculat, dar atât de misterios pentru că i se dau o multitudine de sensuri, şi asta nu întâmplător. Iubirea e cea care creează şi însufleţeşte multe relaţii ale vieţii. vem astfel! iubirea dintre iubiţi, dintre soţi, iubirea dintre părinţi şi copii, iubirea dintre fraţi, dintre prieteni, dintre oameni ce se cunosc mai mult sau mai puţin... Iubirea e secretul ce pune lumea în mişcare, chiar dacă uneori nu ne dăm seama că de fapt despre iubire e vorba atunci când vrem să fim mai frumoşi, mai bogaţi, mai cunoscători, mai talentaţi, mai buni, mai posesivi, mai geloşi, mai se"i, întotdeauna căutăm conştient sau nu iubirea. #n fond, în mod inconştient căutăm să deschidem porţile propriului Sine, pentru că doar iubirea ne apropie de Dumnezeu. Instinctul de supraviţuire al spiritului caută să trăiască această emoţie, singura ce ne poate promite o viaţă în eternitate. Iubirea se referă în primul rând la relaţii, dar iubirea pentru natură, pentru fiinţele necunvântătoare, ce sunt doar fraţii noştri mai mici de altfel, pentru cer, pentru Soare, pentru frunzele toamnei, e tot iubire. #nsă cu greu putem avea o iubire reală pentru toate acestea dacă în suflet nu avem în primul rând iubire pentru oameni. Indiferent de relaţia ce ne leagă. $oţi am iubit mai mult sau mai puţin, dar cum să deosebim o iubire reală, de o atracţie firească, de o pasiune, de un ataşament, de compasiune, de instinctul de supravieţuire a speciei când e vorba de relaţia părinţi%copii, de dorinţa de a face bine, doar pentru a ne fi bine... &um' $oamna a alungat canicula verii şi va colora frunzele în splendide culori arămii. $oamna nu e doar anotimpul în care începe scoala, sau când se culeg roadele câmpului, ci este şi momentul când legătura cu trecutul şi viitorul e mai puternică, structurile (armice sunt deschise schimbării ne putem sterge durerile trecutului, ne putem deschide viitorul spre bucurie, dacă alegem să ne schimbăm în interior. )e putem crea un viitor minunat mult mai uşor în această perioadă a anului, doar meditând, punându%ne în ordine sufletul şi rugându%ne. *editând la iubire. +a cea mai importantă relaţie din viaţa noastră, relaţia noastră cu iubirea. ,i nu putem face asta decât conectaţi la realitate, la prezent, la noi şi la ceilalţi. +a viaţa noastră. Dacă ne îndreptăm gândul spre toţi cunoscuţii noştri, spre toţi oamenii care ne colorează viaţa în culori frumoase sau mai cenuşii, putem să înţelegem cât de multă iubire avem în suflet. Să ne scanăm relaţiile trecând totul prin filtrul iubirii. )oi singuri, noi cu noi înşine... având ca martor numai pe Dumnezeu. ,i totuşi cum putem afla asta, dacă nu raportându%ne la o definiţie a iubirii. &e e iubirea'Despre iubire s%au scris tone de cărţi, de studii, s%au făcut cântece, opere şi filme, însă cea mai frumosă definiţie a iubirii este tot cea din -iblie. .entru simplul fapt că ea reflectă adevăruldespre această emoţie şi stare, care cuprinde în ea secretul vieţii veşnice. /ă invit pe toţi cei ce doriţi şi alegeţi să meditaţi la iubire, să vă apropiaţi de Sinele vostru suprem şi de Dumnezeu, să meditaţi asupra definiţiei biblice a iubirii. &ea mai corectă, adevărată şi frumoasă definiţie a iubirii. 0nica definiţie completă şi comple"ă, ce se poate raporta la orice tip de iubire pământeană, indiferent de natura relaţiei, precum şi la iubirea cerească, indiferent de soarta ce ne este dată. *editând e nevoie să vă raportaţi la ea pe voi înşivă şi implicit relaţiile cu ceilalţi ce le aveţi în prezent, fie că ei aparţin trecutului vostru, fiind doar o amintire, fie că fac parte din prezent sau sunt doar speranţa secretă a unui viitor ce vi%l doriţi aievea. #ntotdeauna când citesc acest pasa1 şi fac această meditaţie, îmi dau seama că atâta timp cât suntem pe .ământ trebuie să lucrăm asupra noastră pentru a ne apropia de perfecţiunea acestui sentiment. *editaţi, simţiti şi vedeţi... câtă iubire aveţi pentru ei şi astfel implicit pentru voi. Dragostea şi bunurile ei. &ap. 2III, din scrisoarea sfântului .avel către &orinteni 3 )oul $estament. 45.De aş grăi în limbile oamenilor şi ale îngerilor şi dragoste nu am, făcutu%m%am aramă sunătoare şi chimval răsunător. 6. ,i de aş avea darul poorociei şi tainele toate le%aş cunoaşte şi orice ştiinţă şi de aş avea atâta credinţă învât să mut şi munţii, iar dragoste nu am, nimic nu sunt. 7. ,i de aş împărţi toată avuţia mea şi de aş da trupul meu să fie ars, iar dragoste nu am, nimic nu%mi foloseşte. 8. Dragostea îndelung rabdă, dragostea este binevoitoare, dragostea nu pizmuişte, nu se laudă, nu se trufeşte. 9. Dragostea nu se poartă cu necuviinţă, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândeşte răul. :. )u se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr.

atunci ceea ce este în parte se va desfiinţa. . ne putem spori şi darurile aferente Duhului Sfânt.i toate aceste le lucrează unui şi acelaşi Duh. ştiinţa se va sfârşi. toate le crede..ro H)on%te"t portions of this message have been removedI . în parte prooocim. Iar prin ele implicit bucuria vieţii.i fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folos. după cum voieşte. se vor desfiinţa.. dar atunci voi cunoaşte pe deplin. .lumeaspirituala. 56. Dar când va veni ceea ce este desăvârşit. <.. <. iar altuia darurile videcărilor. dar este acelaşi Dumnezeu care lucrează toate în toţi. 5>. . 55..i lucrările sunt diferite. ne apropie de Dumnezeu şi de +umină. toate le nădă1duieşte. se mai numeşte . . dragostea. Dragostea nu cade niciodată. .i au făcut%o atât de frumos B Au acum doar vă reamintesc dând un 4copC%paste? după -iblie. . &arla von /lad GGG..? E&orinteni. iar atunci. toate le rabdă. cu mult timp înainte. simţeam ca un copil. 5>.? Iubirea este senzaţia sau starea. întru acelaşi Duh. . =. iar altuia de a vorbi în limbi şi altuia tălmăcire.entru că în parte cunoaştem. în @ei(i e numit (i. acum cunosc în parte. faţă către faţă. :%55F /a doresc să dobândiţi oricare din darurile Duhului Sfânt voiţi şi să a1ungeţi la Sinele vostru cel mai înalt prin iubire.i acum rămân acestea trei! credinţa. $oate le suferă. 56. u facut%o alţii într%un mod simplu şi atât de adevărat. iar altuia după acelaşi duh cuvântul cunoştinţei. Anergia divină a vieţii. &ă unuia i se dă prin Duhul sfânt cuvânt de înţelepciune. împărţind fiecăruia. &ând eram copil. Anergie vitală. năde1dea. pentru că ea devine in suflet o stare si un mod de viată. darul limbilor va înceta. &ăci vedem acum ca prin oglindă în ghicitură. =. vorbem ca un copil.i unuia i se dă întru acelaşi Duh credinţă. iar altuia proorocieD unuia deosebirea duhurilor. precum am fost cunoscut şi eu. &ât despre proorocii. . am lepădat cele ale copilului. 57. Iar mai mare dintre acestea este dragostea. )u mă voi strădui acum să dau eu o definiţie a acestor daruri. care cu cât este mai intensă în sufletele noastre.rana. 4:. 55. 0nuia faceri de minuni. adică de ceea ce în -iblie e numitDuh Sfânt. dar când m%am făcut bărbat. Sporindu%ne iubirea din suflet.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful