Henning Nitze

Reabilitarea şarpantelor la clădiri istorice

REABILITAREA ŞARPANTELOR LA CLĂDIRI ISTORICE
Ghid pentru elaborea releveului, transpunerea în textul de licitare şi execuţia lucrărilor pe baza unor exemple practice

Editat de Proiectul de colaborare româno-german „Reabilitarea prudentă şi revitalizarea economică a cartierelor istorice din Timişoara“ a Societăţii Germane pentru Cooperare Tehnică (GTZ) şi Camera de meserii Rheinhessen

1

Reabilitarea şarpantelor la clădiri istorice

Reabilitarea clădirilor istorice se deosebeşte de proiectarea şi construcţia unei clădiri noi. Pentru o reabilitare corectă din punct de vedere tehnologic şi estetic este necesară cunoaşterea aprofundată a modului de construcţie originar şi a materialelor necesare în reabilitarea clădirilor istorice. Un element important al Proiectului de cooperare româno-german „Reabilitarea prudentă şi revitalizarea economică a cartierelor istorice din Timişoara” este organizarea de cursuri de calificare practică pentru arhitecţi şi specialişti în construcţii, prin sprijunul parteneriatului dintre Camera de meserii Rheinhessen şi Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timişoara. Meşterii, membrii ai Camerei de meserii din Rheinhessen, cu experienţă îndelungată în restaurarea şi reabilitarea clădirilor istorice, oferă cunoştinţele lor în cadrul acestor cursuri, de-a lungul mai multor săptămâni. Această broşură este prima dintr-o serie de ghiduri practice, astfel încât conţinutul cursurilor de calificare să fie cunoscut şi pus la dispoziţie tuturor interesaţilor.

2

Reabilitarea şarpantelor la clădiri istorice

Introducere Însemnarea degradărilor Stabilirea măsurilor necesare reabilitării Transpunerea în textul de licitare

5 6 10 14 18 26

Exemple de examinări ale clădirilor Exemple de măsuri de reparaţii Anexă: Liste de control

34

3

Reabilitarea şarpantelor la clădiri istorice 

semnele naturale de îmbătrânire nu trebuie înfrumuseţate. În acest caz trebuie îmbinate diverse interese. în cazul nostru. Această broşură are ca scop efectuarea temeinică şi economicoasă a planificării şi de asemenea respectarea cerinţelor privind ocrotirea monumentelor. autorităţi. care trebuie obţinută după reabilitare. ca expresie a culturii. în funcţie de vechime. la nevoie. la proiectant. reparaţiile trebuie să se orienteze în ceea ce priveşte materialul şi execuţia în funcţie de cele găsite la faţa locului. De asemenea este importantă stabilirea şi formularea unor ţeluri foarte precise.Reabilitarea şarpantelor la clădiri istorice Reabilitarea şarpantelor istorice reprezintă o sarcină complexă. pentru ca. Dacă. care în primul rând trebuie să servească în mod prioritar unui scop precis: Conservarea construcţiei în formele ei cele mai diverse. firme executante până la cel mai simplu muncitor necalificat trebuie implicaţi într-un proces. INTRODUCERE Introducere  . în care sunt listate măsurile în funcţie de poziţia lor. pentru ca în final să se obţină un rezultat durabil. În mod necesar trebuie studiată amănunţit clădirea. trebuie reparată spre conservare şarpanta istorică. O clădire reuneşte în sine ideile şi experienţele constructive. pentru ca lucrările de reabilitare să poată fi executate economicos şi cu o orientare precisă spre aceste ţeluri. Urmează stabilirea şi alegerea măsurilor adecvate ca şi concept de lucru. să se poată interveni. urmele unor lucrări anterioare. O construcţie nouă cu aspect istoric nu poate reprezenta scopul şi nici nu îl satisface. pentru a înţelege starea de fapt şi pentru a o putea descrie. urme ale istoriei oraşului şi nu în ultimul rând modelarea artistică. Lucrările vor fi supervizate. materialele utilizate. Chiar mai mult decât în cazul construcţiilor noi. de la proprietar. toţi cei cointeresaţi. Astfel proiectarea măsurilor de reabilitare reprezintă un pas important între starea găsită la faţa locului şi starea. pentru a-i păstra însemnătatea iniţială. Stabilirea sarcinilor noastre poate fi descrisă după cum urmează: Întâi are loc o inspectare amănunţită inclusiv o analiză a degradărilor pentru întocmirea releveului şi însemnarea degradărilor. la specialişti. Trebuie conservat cât mai mult din structură şi din substanţa intactă. atunci trebuie conservate şi protejate cât mai multe dintre aceste aspecte individuale. Pe baza acestora se realizează o descriere a acţiunilor.

1. Însemnarea degradărilor .

binărilor de lemn. Dacă se procedează sistematic. Desigur nu toate punctele din lista noastră sunt determinante în cazul fiecărei şarpante. ce ne spun sursele istorice despre perioada de construcţie? Ce date rezultă din cercetările de până acum. o stabilire a profilului acoperişului. care sunt importante pentru clădire şi astfel pentru paşii de lucru ulteriori. un acoperiş în patru ape. poziţia grinzilor planşeului de acoperiş şi poziţia căpriorilor plus secţiunile lemnelor şi distanţele dintre căpriori. Profilele crestelor şi ale doliilor sunt reprezentate separat. O metodă regulată creează însă premisele pentru un bun rezultat şi uşurează expertizarea. la execuţia măsurilor şi în documentaţia finală. cât de bună este execuţia tehnică. este un acoperiş cu pene. De asemenea o procedură standardizată aduce cu sine rezultate. există deja publicaţii. care se regăseşte în modelarea paşilor de lucru ce trebuiesc stabiliţi. înclinaţia acoperişului şi şipcile existente.Reabilitarea şarpantelor la clădiri istorice Colectarea informaţiilor Întocmirea releveului reprezintă baza pentru stabilirea măsurilor ulterioare. de ce tip este învelitoarea acoperişului? Stabilirea profilului acoperişului (Fritz Kress) Poziţia căpriorilor (Fritz Kress) Releveul Releveul ce urmează a fi întocmit conţine în principal măsurătorile exterioare. cât de importantă este o inventariere completă de la bun început. există documentaţiile unor măsuri anterioare. anexate ca exemplu. poziţiile grinzilor transversale de centură sau a penelor. sau un acoperiş cu căpriori respectiv cu grinzi transversale de centură? Cum a fost reabilitată şarpanta. ştie. există un raport de consultanţă? Ce formă exterioară are acoperişul.lui. doar pentru că un detaliu nu fusese inclus. El nu este altceva decât o culegere de informaţii cât mai obiective. bovindouri sau turnuri? Ce tip de structură există. în enumerarea acţiunilor. cât de exacţi sunt paşii îm. este un acoperiş simplu în două ape. Ca ajutor pot servi listele de control. care a fost calitatea lemnu. Întrebările relevante îşi află răspunsul. Însemnarea degradărilor 7 . există datări pe buiandrugul porţii sau în alte locuri asemănătoare. ce stil arhitectonic se regăseşte. înălţimile coamelor. În profil sunt conţinute dimensiunile de bază. sau sunt marcate vizibil ca fiind încă fără răspuns. expertize privind degradările. Cine a trebuit deja să facă drumuri suplimentare pe şantiere. atunci de la bun început se creează o structură de bază. există lucarne. ce pot fi comparate între ele. La întocmirea releveului se vor avea în vedere următoarele puncte: Cum este încadrată clădirea din punct de vedere al perioadei de construcţie. ce tip de lemn a fost utilizat.

tubulaturi. sau sunt suprasolicitate anumite noduri datorită unor degradări în alte părţi? Au dus eventualele încărcări mari de zăpadă pe suprafeţele de acoperiş plane sau pe doliile orizontale la degradări? Întreţinere deficientă Întrebarea. încercăm să facem o sortare în funcţie de cauză. sau structura a fost deranjată prin lucrări de reconstrucţie sau modificări ulterioare? Documentare Descriere Localizare Clasificare Numirea cauzelor Suprasolicitare Există degradări datorate suprasolicitării? A fost depozitat moloz. sau prin lucrări de reconstrucţie au fost cumva pricinuite modificări ale sarcinii? Există o suprasolicitare datorată utilizării neconforme cu destinaţia. Structura Există deficienţe condiţionate de modul în care a fost proiectată structura? Au fost cumva dimensionate greşit secţiunile? Alegerea lemnului nu a fost bună? Au fost create deschideri prea mari? Au fost alese îmbinări greşite sau au fost dimensionate prea mici? Au fost dispuse dolii orizontale. pe care le găsim la faţa locului. la care din păcate se răspunde cu „Da“ de cele mai multe ori este: Există degradări datorate unei deficiente întreţineri a clădirii? Există uzuri mecanice agravante datorate unor cabluri de sârmă.Reabilitarea şarpantelor la clădiri istorice InVentAriereA deGrAdărilor INVENTARIEREA DEGRADĂRILOR La degradările. burlane de scurgere) sau există o deteriorare anterioară datorată apei din precipitaţii? Urcă umiditatea din zidăria afectată de umezeală? Există infiltraţii ale umezelii din conducte de apă defecte? Există deteriorări datorate umezelii formate din condens? Substanţa lemnoasă este distrusă prin putrezire? Există o deteriorare printr-un atac curent cu ciupercă sau se găsesc corpuri fructifere ale unui atac anterior? Există un atac curent cu insecte dăunătoare sau există deteriorări ale unui atac anterior? Există efecte chimice ale unor substanţe depozitate? S-au depus excremente de păsări în pod sau pe structura portantă? Se găsesc efecte ale fumului şi ale gazelor de evacuare prin coşuri neetanşe? Nu au fost înlăturate niciodată deteriorările datorate unor incendii mai vechi? Există deteriorări cauzate prin încercări necorespunzătoare de remediere la structură? Au dus încercări de reparaţie deficiente la degradări ulterioare?  Însemnarea degradărilor . lanţuri sau zone de circulaţie? Persistă umiditatea datorită apei infiltrate din precipitaţii? Evacuarea apei de pe învelitoare este deficientă jgheaburi.

care se află în zone cu înclinaţie a acoperişului considerabil mai mică sunt intacte? Se presupun degradări la punctele de bază ale acoperişului cu căpriori? Este cumva atacat pragul de lemn al grinzilor la acoperişul cu căpriori sau cu grinzi transversale de centură? Se poate ca şi cosoroaba să fie deteriorată? Ce se întâmplă cu cornişa. când zidăria este umedă? Pot fi ascunse degradări sub moloz şi excremente? Există posibilitatea. dacă evacuarea apei de pe şarpantă este deteriorată? Cartarea degradărilor Pentru ca imaginile concluzionate ale degradărilor să nu reprezinte o colecţie de foi separate. galben pentru uşor degradat. ca de exemplu roşu pentru total degradat resp. care sunt ascunse în timpul inspecţiei. Acum fiecărei probleme îi va fi atribuită individual rezolvarea. Dacă se folosesc diferite culori. Căci în afara simplei localizări. dar care se presupun şi este foarte probabil să fie prezente? Pot exista degradări în zona coamei. dacă învelitoarea acoperişului prezintă acolo găuri? Pot exista degradări în zona dezvelită de rezemare a capetelor grinzilor. inexistent. ca anumiţi căpriori din vecinătatea calcanelor sau a coşurilor să fie afectaţi din cauza apei din precipitaţii infiltrată pe acolo? Şipcile. cartarea degradărilor permite şi desenarea extinderii în spaţiu a degradării.Reabilitarea şarpantelor la clădiri istorice Degradările ascunse Există degradări. Exemplu Cartarea degradărilor Următorii paşi Nu am făcut până acuma altceva. decât să împărţim sarcina generală în mai multe sarcini individuale. unde se află fiecare degradare în parte. atunci cartarea oferă o prezentare calificată asupra stării întregii şarpante. Astfel poate fi localizat fiecare punct al listei noastre de deficienţe şi independent de termenul utilizat. care nu poate fi ajunsă în timpul expertizei. care fiecare astfel este mai clară şi rezolvabilă în funcţie de cauza ei în parte. portocaliu pentru degradat în mare măsură. este clar pentru fiecare utilizator al expertizei. unde se presupune o degradare şi cum se evaluează degradarea totală. se realizează în baza releveului nostru o cartare a degradărilor. Însemnarea degradărilor 9 .

Reabilitarea şarpantelor la clădiri istorice 10 2. Stabilirea măsurilor necesare reabilitării .

Pentru a evita doliile orizontale se pot dispune suprafeţe ajutătoare de acoperiş. care au cedat sunt înlocuite cu unele mai groase. trebuie reparate. În cazul degradărilor mai mari poate fi necesară înlocuirea completă a căpriorilor. în care am realizat inventarierea degradărilor. care trebuie proiectate şi executate în conformitate cu regulile tehnice prin respectarea distanţelor dintre margini. construcţia nouă se va orienta în funcţie de structurile existente. Repararea elementelor degradate Lemnele atacate la suprafaţă vor fi degroşate. pentru a descărca structura. pentru a reconstitui starea iniţială. pene. de exemplu ca loc de depozitare. popi sau pereţi. pentru a evita tasări ulterioare. a grinzilor sau a structurilor portante. Ca exemplele cele mai importante sunt de menţionat aici îmbinarea în jumătatea lemnului culcat şi în jumătatea lemnului vertical cu rosturi de îmbinare înclinate şi prindere cu bolţuri. Îmbinările subdimensionate dintre lemne pot fi consolidate. deoarece astfel îmbinările de lemn intacte nu sunt afectate la capătul nedeteriorat. Defectele învecinate. Preluarea sarcinii Se va îndepărta molozul depozitat. Mai bine pentru menţinerea substanţei este înlocuirea individuală a lemnelor pe întreaga lungime. În acest caz. pentru a se determina secţiunea portantă rămasă şi pentru a îndepărta substanţa deteriorată.Reabilitarea şarpantelor la clădiri istorice Metodică Pentru o prezentare mai bună vom trece prin stabilirea măsurilor în aceeaşi ordine. Sarcinile provenite din modificările şi anexele făcute anterior sunt preluate suplimentar. Deschiderile mari pot fi micşorate prin suplimentarea cu subgrinzi. cleşti. STABILIREA MĂSURILOR Consolidarea structurii Lemnele greşit dimensionate. Cea mai bună soluţie este însă înlocuirea unor părţi din lungimea lemnelor deteriorate folosind prelungiri adecvate. care au dus la schimbări ale distribuţiei de sarcini. Stabilirea măsurilor necesare reabilitării 11 . se va înlătura definitiv. Cauzele deformării fundaţiei trebuie înlăturate. În cazul unor modificări sau reconstrucţii dăunătoare se recomandă reconstrucţia în starea iniţială. În acest sens comparaţi propunerile de soluţionare cu punctele din capitolul Inventarierea degradărilor. Utilizarea neconformă cu destinaţia podului.

în pod trebuie dispuse goluri de ventilare îndeajuns dimensionate. stratul de material termoizolant. Pot fi înlocuite ţigle sau părţi din suprafeţe. sau dacă lucrările de reparaţii necesare la şarpantă necesită aceasta. Lemnele. atunci trebuie renunţat la o amenajare în scop de locuinţă a şarpantei istorice. 12 Stabilirea măsurilor necesare reabilitării . Dacă acestea nu pot fi asigurate. Dacă zidăria este umedă.Reabilitarea şarpantelor la clădiri istorice Recomandabilă este crearea unui catalog permanent de măsuri. care să conţină ca standarde îmbinările. membrana hidro-izolantă etanşă şi la vânt. poate fi de ajuns şi o reparaţie locală a învelitorii acoperişului şi astfel se oferă o conservare mai mare a substanţei. Independent de aceasta. apoi bariera de vapori. pot fi prelucrate până la substanţa sănătoasă şi pas cu pas pot fi fixate bucăţi de dulapi. Forţele tăietoare pot fi preluate prin lemne suplimentare înşurubate sub căpriori prin îmbinări cu crestătură. aceasta se va usca. cum ar fi suprafaţa de instalaţii dinspre interior. secţiunea îndeajuns dimensionată pentru aerisire cu goluri de ventilare în zona straşinei şi execuţia funcţională a unei coame ventilate. Conductele neetanşe vor fi înlocuite. dacă substanţa acesteia este foarte proastă. Se înlocuiesc şiruri întregi de căpriori Se înnoieşte învelitoarea acoperişului Se înlocuieşte câte un lemn pe întreaga lungime Părţi ale învelitorii vor fi înnoite Se înlocuiesc părţial zone deteriorate ale elementelor Se repară învelitoarea acoperişului Conservare redusă a substanţei Conservare medie a substanţei Conservare mare a substanţei Înlăturarea cauzelor umezelii Poate fi necesar să înnoiţi întreaga învelitoare a acoperişului respectând regulile de specialitate. În funcţie de stare. Aerisirile conductelor de evacuare vor fi trase până deasupra învelitorii acoperişului şi nu se vor sfârşi în pod. pentru ca umiditatea provenită din infiltrarea zăpezii sau după furtuni mai puternice să poată fi evacuată. În cazul unui pod amenajat se va avea neapărat grijă ca straturile funcţionale să fie corect dispuse şi îmbinate. care sunt deteriorate doar parţial pe secţiune. iar instalaţia de evacuarea apei de pe şarpantă se va repara pentru a funcţiona corespunzător. care se repetă. Secţiunile transversale slăbite pot fi consolidate prin eclise sau cleşti laterali suplimentari.

De-a lungul calcanelor pot fi dezvelite ţigle. chiar şi zonele de pe doliile din tablă şi de pe cele orizontale pot fi descoperite şi izolate provizoriu cu folie adecvată împotriva precipitaţiilor. iar firma executantă este pregătită pentru aceasta. Excrementele de pasăre depuse vor fi îndepărtate şi se va monta un sistem adecvat de protecţie împotriva păsărilor. Podul va fi complet eliberat şi curăţat. Jgheaburile şi streşinile înfundate pot fi îndepărtate. Este necesară o izolare provizorie cu folie către schelă. Deciziile legate de măsurile necesare trebuie luate în timpul lucrărilor la şarpantă. Decopertarea şi repararea degradărilor presupuse Acolo. trebuie planificată pentru perioada lucrărilor o decopertare însoţită de reparaţii. de exemplu care este volumul lucrărilor de decopertare. Avantajul costurilor în cazul executării acesteia în cadrul lucrărilor se bazează pe posibilitatea utilizării schelelor şi a altor elemente de infrastructură ale unui şantier amenajat. împotriva apei din precipitaţii. proiectantul responsabil este prezent şi decide cum se procedează în continuare. Stabilirea măsurilor necesare reabilitării 13 . sau această decopertare va fi propusă în cazul obiectelor de o importanţă deosebită ca pas de lucru separat.Reabilitarea şarpantelor la clădiri istorice Toate îmbinările învelitorii acoperişului la calcane. Capetele grinzilor. în zona straşinei poate fi îndepărtată învelitoarea aproximativ până la înălţimea ruperii de unghi a şarpantei. unde au fost presupuse la inspecţie degradări. cosoroabele precum şi întregi zone de rezemare pot fi dezvelite ca puncte nevralgice. Dacă înainte de lucrările pentru repararea degradărilor presupuse sunt planificate măsuri pe diferite niveluri de complexitate care se realizează la solicitarea proiectantului. de pe muchii şi coame poate fi îndepărtată învelitoarea. Doar complexitatea lor nu este cunoscută de la bun început. ele nu sunt însă în nici un caz de neprevăzut anterior. coşuri şi alte străpungeri ale acoperişului se vor executa în mod profesional. La aceste lucrări. deci pe lungimea şipcilor. atunci printr-o astfel de procedură poate fi eficient scăzut volumul de lucrări neprevăzute.

Transpunerea în textul de licitare 14 .Reabilitarea şarpantelor la clădiri istorice 3.

că nu este vorba de o comandă oarecare. Observaţii preliminare asupra obiectului La începutul descrierii măsurilor trebuie incluse observaţii preliminare legate de importanţa clădirii şi a şarpantei. care se realizează în baza releveului. pentru închiderea cu şipci sau pentru cofraj Transportul materialelor pe şantier până la locul de punere în operă Înlăturarea şi reciclarea resturilor de materiale Stabilirea cantităţilor Pentru punerea în practică este necesară determinarea cantităţilor. a cartării degradărilor şi a catalogului de măsuri. ci scurte şi informative. care se referă la toate poziţiile. cu toate acestea contractorul trebuie să primească şi informaţii de fond şi să fie sensibilizat asupra valorii culturale a clădirii. Ele nu pot fi toate cuprinse.Reabilitarea şarpantelor la clădiri istorice Obiectivul Scopul textului de licitare este. Stabiliţi în prealabil limitele. pentru a evita ulterioare neînţelegeri şi eventual faceţi o listă. uşi Înlăturarea deşeurilor rezultate din lucrări Furnizarea de cuie din sârmă de până la 6mm de ex. trepte. Toate prestaţiile. de a da mai departe la terţi nivelul nostru de cunoştinţe. pentru a-i explica contractorului. Măsurile solicitate stau în prim plan. totuşi trebuie menţionată existenţa acestor prestaţii suplimentare în observaţiile preliminare. PRESTAŢIILE PRINCIPALE Sunt enumerate individual în registrul prestaţiilor la poziţii Se remunerează separat PRESTAŢIILE SUPLIMENTARE Sunt automat parte a poziţiilor Nu se remunerează separat Exemple Schele de până la 2 m deasupra terenului sau a podelei Măsuri simple de siguranţă pentru căptuşeli. prestaţiile suplimentare Toate Prestaţiile speciale sau Prestaţiile principale sunt listate separat şi sunt remunerate separat. Transpunerea în textul de licitare 15 . care aparţin volumului de măsuri chiar şi fără amintirea lor în descrierea poziţiilor. totuşi nu se vor complica şi nu vor fi foarte extinse. pe care l-am atins prin studierea intensă a şarpantei şi a întregii clădiri. sunt denumite prestaţii suplimentare. Observaţii preliminare. Observaţii preliminare privind ţelurile şi execuţia Apoi trebuie de asemenea prezentate ţelurile măsurii generale. evită repetiţiile în cadrul poziţiilor. Observaţiile preliminare generale şi la obiect. ferestre. pentru a face posibilă o privire de ansamblu asupra tipurilor de meseriaşi necesari în parte. Aceste observaţii pot fi părţi ale rezultatelor inspecţiei preliminare.

şi cine trebuie să-l procure. cum dorim să fie executate. pe care le-am adunat sub termenul de măsuri necesare. care se bazează pe cartarea degradărilor. livrare şi montare a şipcilor lipsă din lemn de răşinoase conform constatărilor la dimensiunile de aprox. şi în care sunt marcate poziţiile. la care se stabileşte în acelaşi timp. EXEMPLUL 1 Furnizarea şi montarea şipcilor lipsă Fabricarea după model a şipcilor lipsă din lemn de răşinoase conform constatărilor la dimensiunile de aprox. Formularea fiecărei poziţii în parte Toate punctele. ce material este necesar.2 x 120 mm 20 bucăţi la € 16 Transpunerea în textul de licitare . 12/12 x 190 cm cu tăieturi exacte pas cu pas la capătul superior şi pe partea inferioară ptr. Formulările poziţiilor sunt descriere scurtă a procedeelor. vor fi prevăzute cu numere de poziţie şi în aşa fel descrise. 12/12 x 190 cm cu tăieturi exacte din pas în pas la capătul superior şi în partea inferioară pentru rezemare pe căpriori şi pe pragul de lemn al grinzii de tavan Toate şipcile formează pe partea superioară o suprafaţă cu abateri de cel mult 15 mm Fixarea îmbinării cu cuie din sârmă zincată de 4.2 x 120 mm 4 bucăţi la € EXEMPLUL 2 Schimbarea şipcilor puternic degradate Demontarea atentă a şipcilor degradate conform indicaţiilor Depozitarea părţilor demontate pentru reciclarea ulterioară de către contractor Execuţie după model. rezemare pe căpriori şi pe pragul de lemn al grinzii de tavan Toate şipcile formează pe partea superioară o suprafaţă cu abateri de cel mult 15 mm Fixarea îmbinării cu cuie din sârmă zincată de 4.Reabilitarea şarpantelor la clădiri istorice Caietul de sarcini Pentru o localizare clară a fiecărei poziţii în parte trebuie realizat un caiet de sarcini.

livrarea şi montarea unei dubluri din lemn de răşinoase conform constatărilor. Acest lucru este în primul rând valabil pentru degradările presupuse. pentru a stabili în prealabil costurile pentru acestea. în care sunt stabilite mijloacele de prindere.1 x 80 mm Piesa de reparaţie formează cu toate şipcile pe partea superioară o suprafaţă plană cu abateri de cel mult 15 mm 5 bucăţi la € EXEMPLUL 4 Protejarea şipcilor intacte Scoaterea din cuie şi curăţarea şipcilor sănătoase conform indicaţiilor Unde este necesar fixarea şipcii existente cu cuie din sârmă zincată de 4.2 x 120 mm Asigurarea poziţiei se face astfel. 4/12 x 190 cm.2 x 120 mm Realizarea. distanţele faţă de margini. lungimile minime şi grosimile.Reabilitarea şarpantelor la clădiri istorice EXEMPLUL 3 Repararea şipcilor uşor degradate Degroşarea atentă şi completă a substanţei lemnoase degradate Realizarea unei suprafeţe lemnoase plane pentru încorporarea piesei de reparatură Fixarea şipcii existente cu cuie din sârmă zincată de 4. care la începutul lucrărilor nu se ştie sigur. fixarea pas cu pas de elementul existent şi prinderea cu cuie din sârmă zincată de 3. Poziţiile eventual necesare Pentru lucrările. la dimensiunile de aprox. Este indicată includerea în registrul prestaţiilor a unei poziţii cu un număr de ore pentru astfel de cazuri. Transpunerea în textul de licitare 17 . că toate şipcile formează pe partea superioară o suprafaţă plană cu abateri de cel mult 15 mm 30 bucăţi la € Schiţe Pentru reparaţiile complexe este necesară adăugarea la caietul de sarcini cu poziţiile aferente a unor schiţe cu îmbinările necesare. dacă vor fi necesare se recomandă formularea de poziţii eventuale. Lucrările remunerate în sistem de plata cu ora Lucrările neprevăzute pot fi remunerate în sistem de plata cu ora.

Reabilitarea şarpantelor la clădiri istorice 4. Exemple de examinări ale clădirilor 18 .

comune perioadei baroce. Faţadele către Piaţa Unirii şi către strada Regimentul 5 Vânători aparţin iniţialei clădiri principale. O datare dendrocronologica pentru stabilirea anilor de tăiere a trunchiurilor de copaci utilizaţi nu este prevăzută.Reabilitarea şarpantelor la clădiri istorice Exemplele provin dintr-o inspectare a clădirii din Piaţa Unirii numărul 8 din Timişoara. Nu au fost găsite datări pe clădire. EXEMPLE CONCRETE DE INSPECTĂRI ALE CLĂDIRILOR Piaţa Unirii Nr. 1812 şi de astăzi. Astfel se formează prin înclinaţia lor ceva mai lină la amplasarea pe căpriorul mai tare înclinat. cu releveu şi documentare fotografică. Pragurile necesare de lemn de pe grinzile de acoperiş. În continuare ne vom preocupa doar de construcţia iniţială. planurile cadastrale din anii 1754. pentru preluarea forţelor tăietoare din căpriorii rezemaţi. provenind probabil din anii 1750 – 1760. Primele înregistrări în planurile cadastrale arată clar atât în spatele numărului 8 cât şi în spatele numărului 9 o curte neconstruită. Cel puţin trei alte construcţii inclusiv rezemări ale acoperişului pot fi detectate pe parcela cu numărul 8. unde mai târziu au fost realizate mai multe anexe. care însă nu conţinea despre şarpantă decât informaţii inexacte. acea linie de îmbinare între două unghiuri diferite ale şarpantei. Şarpanta prezintă caracteristici tipice. 8 Piaţa Unirii Nr. un interviu cu proprietarii. Stilul construcţiei cu pilaştrii în aşa numitul „ordin colosal“. şi a condus astfel la ipoteze contradictorii. că ocuparea Pieţei Unirii cu construcţii nu a mai fost realizată de administraţia militară ci de către civili. 1758. aşa de tipică pentru această metodă de construcţie. Pe teren se află în mod clar mai multe clădiri din diferite perioade de construcţie. 9 Exemple de examinări ale clădirilor 19 . care este consolidat de grinda transversală de centură la nivelul centurii de grinzi. După extinderea fortăreţei. este acoperit cu şipci. Din istoria oraşului este cunoscut faptul. Mai întâi un sumar al rezultatelor examinării: Ca surse de informare au servit o parcurgere detaliată. Acest lucru nu a fost luat în considerare la examinările de până acum. inclusiv de şarpanta originală provenită din aceeaşi perioadă de construcţie. rezalitul central şi acoperişul cu fronton în segment de cerc este atribuit arhitecturii tipice pentru mijlocul secolului al XVIII-lea. parcelele din zona Piaţa Unirii au fost asanate şi după construirea domului s-au construit clădirile de uz cetăţenesc. aflate în faţa găurilor de rezemare. precum şi o expertiză existentă. Următoarele afirmaţii se bazează deci pe examinarea clădirii şi pe evaluarea acesteia. Câte doi căpriori şi o grindă de acoperiş formează un triunghi fix.

Reabilitarea şarpantelor la clădiri istorice În direcţia coamei. Este deci o construcţie continuă. Dimensionarea tuturor părţilor şi a îmbinărilor s-a realizat conform regulilor tehnice. creasta de îmbinare între două feţe de acoperiş cu pante diferite şi cu dispunerea dinspre curte a unui căprior de dolie sunt executate perfect. Această metodă relativ simplă de construcţie cu popi verticali ai scaunului pe sub centurile de grinzi. În acest sens. a fost realizată împreună cu clădirea din Piaţa Unirii numărul 9 ca un aşa numit acoperiş pentru o casă“ (Einhausdach). Versantul triunghiular de acoperiş cu căpriorii săi de coamă. s-a dovedit ca uşor de reparat la alte obiecte asemănătoare. Numerotarea tuturor părţilor şarpantei începe la Piaţa Unirii SUBSTANŢA Şarpantă originală de influenţă barocă. Construcţia iniţială de la numărul 8 include construcţia unghiulară a acoperişului din strada Regimentul-5-Vânători. din jurul anului 1755 Acoperiş din grinzi transversale de centură pe construcţie unghiulară cu dolie şi linie de îmbinare între două feţe de acoperiş cu pante diferite „Acoperiş pentru o casă“ cu construcţie din aceeaşi perioadă pe parcela învecinată Lemn de răşinoare transportat cu pluta. Pasarela dinspre curte a fost adăugată mai târziu. căpriorii coamei de îmbinare între două feţe de acoperiş cu pante diferite şi cu căpriorii de dolie ne arată. tulpină întreagă Foarte bună execuţie şi alegere a materialelor Învelitoare cu ţigle pe şipci de susţinere numărul 9 şi se termină la numărul 8. că au fost realizate ca o structură portantă pentru construcţia unghiulară a acoperişului construit atunci. căpriorii fiind prelungiţi prin grinzi suplimentare prinse lateral în cuie. Încărcările pe acoperiş sunt aplicate prin punctul de bază al căpriorilor în fiecare grindă de acoperiş pe reazem în zona pereţilor exteriori. Acest lucru poate fi dovedit pe baza continuităţii lemnelor şi a numerotării istorice a suprafeţelor de referinţă. Îmbinarea căpriorilor de colţ cu căpriorii de coamă. Grinda transversală de centură aflată pentru vârsta ei într-o stare foarte bună. În zona aticului executat ca fronton în segment de cerc deasupra rezalitului central dinspre Piaţă se află câteva şipci în interiorul podului care nu au nici o funcţiune. Zidul de cărămidă cu scop de calcan dintre numărul 8 şi 9 aflat în pod a fost adăugat ulterior. Poziţia lor ne lasă Detaliu îmbinare în coadă de rândunică 20 Exemple de examinări ale clădirilor . care se întinde deasupra numerelor 8 şi 9. centurile de grinzi nu pot fi în nici un caz confundate cu penele. ele având doar funcţie de rigidizare. fermele sunt rigidizate individual pe sub grinzile transversale de centură prin centuri de grinzi pe popi.

În concluzie s-a păstrat în întregime şarpanta originală de la mijlocul secolului al 18-lea! STARE GENERALĂ în mare parte substanţă sănătoasă a structurii portante din lemn nu există modificări sau reconstrucţii în pod învelitoarea neetanşă a acoperişului ansamblul cu parcela învecinată complet conservat Alegerea lemnului a fost făcută bine. În rest. rezultate din legarea plutelor. Din istoria oraşului este cunoscut faptul. transportat cu pluta. de factură mai nouă. În plus.Reabilitarea şarpantelor la clădiri istorice să concluzionăm. Lemnul transportat cu pluta este în general foarte rezistent. că unul din motivele pentru care se dorea transformarea râului Bega într-unul navigabil era transportul de lemn. aşa ca la numărul 9. Suprafaţa acoperişului către Piaţă este acoperită cu ţiglă solz. care să arate că şipcile sau ţiglele provin din perioada de construcţie a structurii portante. în pod nu se găsesc urme ale altor lucrări de reconstrucţie sau ale unor modificări substanţiale. În afară de degradările locale descrise mai jos. Majoritatea lemnelor prezintă doar pete de apă. Găuri din transportul cu pluta lemn de răşinoase cioplit Exemple de examinări ale clădirilor 21 . suprafaţa dinspre curte cu ţiglă presată. Acest lucru se poate vedea din nenumăratele găuri. care au fost în prealabil legate între ele în plute şi transportate pe apă. ceea ce ne duce la concluzia unei învelitori neetanşe a acoperişului. deoarece în timpul transportului apa spală zaharurile şi proteina din seva uscată. substanţa se arată ca foarte bună şi în orice caz ca reparabilă. Au fost deci cioplite trunchiuri cu toporul în grinzi dintr-o bucată. nu au fost găsite bucăţi cu defecte iniţiale. pe pereţii celulelor se depun minerale. ambele protejând împotriva atacului insectelor dăunătoare. Nu există indicii. că aticul se poate să fi fost mărit ulterior şi că iniţial era eventual amplasat ca element de stil un fronton triunghiular mai mic ca frontispiciu. Printre altele pentru dezvoltarea în continuare a oraşului. În cazul lemnelor utilizate este vorba despre molid şi brad.

de asemenea îmbinările coşurilor cu învelitoarea sunt deficiente. pentru a obţine un acces comod din anexa mai recentă dinspre curte. Moloz. căpriorii aparţinători s-au lăsat în jos. DEGRADĂRI învelitoarea neetanşă a acoperişului moloz. Această listă se referă la partea de la numărul 8 a acoperişului din construcţia iniţială mai sus descrisă. Lipseşte complet o grindă transversală de centură. punctele de rezemare inferioare ale căpriorilor. În aripa dinspre strada Regimentul 5 Vânători mai multe puncte de bază ale căpriorilor sunt puternic descompuse prin putrezire şi sunt rezemate insuficient printr-o construcţie ajutătoare. reazemele grinzilor de tavan şi cosoroabele. vizibil pe coamă şi prin poziţia înclinată a unei lucarne. Lipseşte complet un căprior în susul centurii de grinzi. în pod sunt depozitaţi aprox. Circa 20 m2 de pereţi din scânduri trebuie îndepărtaţi. Degradările presupuse: În punctele de bază ale căpriorilor se presupun şi alte degradări locale momentan nevizibile. excremente. gunoi degradări individuale locale degradări presupuse Degradările locale: 1. 140 m2 de folie de polietilenă. învelitoarea acoperişului este deformată în această zonă. sub căpriori a fost fixată necorespunzător aprox. pe întreaga suprafaţă a podului se găsesc excremente de porumbel. LISTĂ DE CONTROL Lista de control este inclusă în expertiză fără a fi vizibilă ca atare. 22 Exemple de examinări ale clădirilor . excremente de pasăre 3. şipcile. 2 m³ de moloz din ţigle vechi şi mortar. pragul de lemn de pe grinda de tavan aferentă este distrus. Se vor verifica în special pragul de lemn de pe grinzile de tavan. învelitoarea acoperişului nu mai este intactă. folie. 2 m³ de deşeuri voluminoase precum şi aprox. lipseşte un întrerupător de lumină. 2. 4. gunoi.Reabilitarea şarpantelor la clădiri istorice Aşa cum am menţionat mai sus. nu există sursă de curent. O grindă transversală de centură este ruptă datorită unor acţiuni mecanice. această intervenţie semnificativă în structura statică fiind realizată manual.

Deplasare a sarcinii şi deformare Exemple de examinări ale clădirilor 23 . această intervenţie semnificativă în structura statică fiind realizată manual. pentru a obţine un acces comod din anexa mai recentă dinspre curte. pragul de lemn de pe grinda de tavan aferentă este distrus.Reabilitarea şarpantelor la clădiri istorice DEGRADAREA 1 Lipseşte complet un căprior în susul centurii de grinzi. Situaţie văzută dinspre anexă: fostă vedere înspre exterior Centura de grinzi este solicitată prin încărcări nepermise Căprior lipsă .

vizibil pe coamă şi prin poziţia înclinată a unei lucarne. coamă strâmbă Grindă transversală de centură lipsă. căpriorii aparţinători s-au lăsat în jos.Reabilitarea şarpantelor la clădiri istorice DEGRADAREA 2 Lipseşte complet o grindă transversală de centură. învelitoarea acoperişului este deformată în această zonă. Învelitoarea acoperişului deformată Lucarnă strâmbă. gaură de rezemare goală in căprior Dispunere normală a centurii de grinzi şi a grinzii transversale de centură Dispunere normală a centurii de grinzi şi a grinzii transversale de centură 24 Exemple de examinări ale clădirilor .

se poate recunoaşte cu ochiul liber o deformare mare a restului de căpriori intacţi datorată suprasolicitării. Lipsa segmentului de căprior cauzează o cedare a triunghiului fix dintre grinda de acoperiş şi cei doi căpriori aferenţi. O consolidare sau construcţii suplimentare de susţinere de ex. din oţel nu sunt necesare. Are loc o solicitare nepermisă a centurii de grinzi intermediare. În următorul capitol sunt arătate exemple de reparaţii. Deoarece deja şi alţi căpriori şi alte grinzi transversale de centură sunt separate prin schimbările pentru coşuri. Atât vom prezenta doar ca părţi ale expertizei-exemplu. care se limitează cu bună ştiinţă la anumite puncte. Deoarece substanţa de bază este în stare bună. Grinzile transversale de centură lipsă respectiv rupte duc la o suprasolicitare a căpriorilor şi a centurii de grinzi din această zonă.Reabilitarea şarpantelor la clădiri istorice DEGRADAREA 3 O grindă transversală de centură este ruptă datorită unor acţiuni mecanice. care prin alipiri adecvate permit înlocuirea doar a unor părţi din lungimea lemnelor defecte. Ruptură a grinzii transversale de centură Chiar şi degradările enumerate individual reprezintă intervenţii grave asupra stabilităţii şarpantei. prin repararea profesională a tuturor degradărilor se poate asigura pentru viitor stabilitatea valoroasei şarpante. Dumneavoastră decideţi măsurile corespunzătoare. Exemple de examinări ale clădirilor 25 .

Reabilitarea şarpantelor la clădiri istorice 5. Exemple de măsuri de reparaţii 26 .

indicaţiilor Fixarea unei îmbinări verticale în jumătatea lemnului de aprox. 14/16 x 210 cm Fixarea exactă a îmbinării în jumătatea lemnului culcat şi de cosoroabă Fixarea îmbinării cu clei pentru lemn D4 şi două bolţuri M16 cu şaibe suport cu diametrul de 68 mm şi dibluri speciale în funcţie de indicaţiile de stabilitate Executarea zonei de îmbinare (prin cep) pentru sprijinirea căpriorulu 1 bucată la € Rosturile de îmbinare înclinate la bucata pentru reparaţii sunt potrivite Lemnul existent este sprijinit. înclinate la sub 75° Fabricarea. se fixează îmbinarea în jumătatea lemnului culcat Grinda de tavan şi bucata pentru reparaţie înainte de îmbinare Rezultatul grinda de tavan reparată Exemple de măsuri de reparaţii 27 . 100cm lungime. cu rosturi de îmbinare în direcţii contrare.Reabilitarea şarpantelor la clădiri istorice EXEMPLUL 5 Repararea grinzii de tavan cu îmbinare verticală în jumătatea lemnului Rezemarea şi asigurarea grinzii de tavan ce urmează a fi reparată Scurtarea grinzii de acoperiş până la substanţa de lemn sănătoasă conf. livrarea şi montarea unei bucăţi pentru reparaţie din lemn de răşinoase la dimensiunile de aprox.

cu rosturi de îmbinare paralele. 14/16 x 210 cm Fixarea exactă a grinzii de tavan cu cep şi căprior cu îmbinare în jumătatea lemnului culcat Fixarea îmbinării cu clei pentru lemn D4 şi două bolţuri M16 cu şaibe suport cu diametrul de 68 mm şi dibluri speciale în funcţie de indicaţiile de stabilitate Fixarea cepului cu cuie de lemn 1 bucată la € Lemnul existent este sprijint Se fixează îmbinarea în jumătatea lemnului culcat Potrivirea bucăţii pentru repara ţie 28 Exemple de măsuri de reparaţii . 100cm lungime. înclinate la sub 75° Fabricarea. livrarea şi montarea unei bucăţi pentru reparaţie din lemn de răşinoase la dimensiunile de aprox.Reabilitarea şarpantelor la clădiri istorice EXEMPLUL 6 Repararea segmentului de bază a căpriorului cu îmbinare verticală în jumătatea lemnului Rezemarea şi fixarea porţiunii din căprior ce urmează a fi reparată Scurtarea căpriorului până la substanţa de lemn sănătoasă conform indicaţiilor Fixarea unei îmbinări verticale în jumătatea lemnului de aprox.

rosturile înclinate de îmbinare se petrec paralel. Exemple de măsuri de reparaţii 29 .Reabilitarea şarpantelor la clădiri istorice Rosturile de îmbinare înclinate la bucata pentru reparaţii sunt ajustate Rezultat căpriorul reparat ROSTURI DE ÎMBINARE ÎNCLINATE La repararea unei grinzi de tavan cu îmbinare verticală în jumătatea lemnului. pentru a face posibilă îmbinarea bucăţii pentru reparaţie în lemnul existent. rosturile de îmbinare sunt dispuse în direcţii contrare în aşa fel. că bucata pentru reparaţie şi grinda se sprijină una pe alta. La repararea unui căprior.

livrarea şi montarea unei bucăţi pentru reparaţie din lemn de răşinoase la dimensiunile de aprox. 14/16 x 140 cm. cu rosturi de îmbinare paralele.Reabilitarea şarpantelor la clădiri istorice EXEMPLUL 7 Repararea unui căprior la capătul dinspre coamă Rezemarea şi asigurarea porţiunii din căprior ce urmează a fi reparată Scurtarea căpriorului până la substanţa de lemn sănătoasă conform indicaţiilor Fixarea unei îmbinări verticale în jumătatea lemnului de aprox. Fixarea exactă a căpriorului cu îmbinare în jumătatea lemnului culcat şi de coamă cu cep de forfecat Fixarea îmbinării cu clei pentru lemn D4 şi două bolţuri M16 cu şaibe suport cu diametrul de 68 mm şi dibluri speciale în funcţie de indicaţiile de stabilitate Fixarea cepului cu cuie de lemn 1 bucată la € Îmbunarea în jumătatea lemnului culcat se fixează de lemnul existent Rosturile de îmbinare sunt tăiate înclinat si paralel 30 Exemple de măsuri de reparaţii . 100cm lungime. înclinate la sub 75° Fabricarea.

Datorită uscării lemnului şi astfel a contractării lui. bolţurile trebuie strânse din nou după o anumită perioadă. Bolţurile singure sunt destinate doar pentru a transmite forţe mici pe verticală către axul bolţului. Exemple de măsuri de reparaţii 31 .Reabilitarea şarpantelor la clădiri istorice Potrivirea rosturilor de îmbinare înclinate la bucata pentru reparaţii Bucata pentru reparaţie potrivită poate fi înşurubată BOLŢURILE Bolţurile sunt şuruburi lungi din oţel cu tijă şi filet metric pentru prinderea între ele a pieselor din lemn.

Distanţele minime între dibluri şi faţă de margine sunt mari. astfel că îmbinările cu mai multe dibluri consecutive necesită o lungime mare. 32 Exemple de măsuri de reparaţii . Se deosebesc: Tipul A Tipul B Tipul C. sistem Geka) Dibluri Tipul A Diblu inelar de împănare din metal Dibluri Tipul B Diblu din lemn rotund din lemn de stejar Dibluri Tipul C Diblu cu gheară din metal Dibluri Tipul D Diblu cu gheară din metal ÎMBINĂRILE CU DIBLURI Toate îmbinările cu dibluri trebuie fixate cu bolţuri. Diblurile duble servesc la îmbinarea lemnului cu lemn. D Diblu inelar de împănare din metal (diblu de introdus fără efort sistem Appel) Diblu din lemn rotund din lemn de stejar (diblu de introdus fără efort sistem Kübler) Diblu cu gheară din metal (diblu introdus prin presare sistem Bulldog.Reabilitarea şarpantelor la clădiri istorice DIBLURI SPECIALE Aceste dibluri se deosebesc prin forţele mari transmisibile. Fiecare diblu este asigurat printr-un bolţ.

Reabilitarea şarpantelor la clădiri istorice EXEMPLUL 8 Lemn de compresiune suplimentar. cu îmbinare cu crestătură Demontarea atentă a şipcii pentru refolosire Realizarea unei crestături pe partea inferioară a căpriorului şi a unei îmbinări în lemnul cu crestătură.2 x 120 mm 1 bucată la € Lemnul de compresiune se îmbină prin asamblare după formă Fixarea cu bolţuri M12. fixarea prin asamblarea după formă cu lemnul existent şi prinderea cu două bolţuri M12 Montarea şipcii existente cu cuie din sârmă zincată de 4. livrarea şi montarea lemnului de compresiune din lemn de răşinoase în dimensiunile de aprox. sprijinită pe muchia posterioară pe partea superioară a grinzii de acoperiş pentru preluarea unui lemn de compresiune Fabricarea. în partea inferioară a căpriorilor. şaibe suport şi piuliţe Exemple de măsuri de reparaţii 33 . 6/12 x 80 cm.

Anexă: Liste de control 34 .Reabilitarea şarpantelor la clădiri istorice 5.

1 Documentaţia privind metoda de construcţie Încadrarea clădirii din punct de vedere a perioadei de construcţie • Stilul arhitectonic al clădirii • Datări pe buiandrugul porţii sau alte locuri asemănătoare • Expertiză dendro-cronologică • Surse istorice Date ale unor expertize / inspecţii anterioare • Publicaţii • Expertize privind degradările • Documentaţii ale unor măsuri anterioare • Raport de consultanţă Forma acoperişului • Acoperiş cu un versant • Acoperiş simplu în două ape • Acoperiş cu unghi frânt. turnuri • Înclinarea acoperişului • Linia de îmbinare între două unghiuri diferite ale şarpantei. construcţie unghiulară a acoperişului • Lucarne.Reabilitarea şarpantelor la clădiri istorice ANEXĂ: LISTĂ DE CONTROL INSPECTAREa ŞARPANTEI ISTORICE 1 Întocmirea releveului 1. şipci Mod de construcţie • Şarpantă cu scaun • Şarpantă cu căpriori • Şarpantă cu grinzi transversale • Şarpantă cu macaz • Construcţii speciale Execuţia • Tipul de lemn utilizat • Calitatea lemnelor utilizate • Calitatea execuţiei tehnice Anexă: Liste de control 35 . bovindouri.

a penelor • Secţiunile lemnelor • Înclinarea acoperişului • Creasta şi profilele doliilor • Şipcile Planşa cu căpriorii • Poziţia căpriorilor • Distanţele între căpriori • Numărul • Căpriori de coamă • Distribuţia penelor • Reazem 36 Anexă: Liste de control .2 Releveul Plan • Dimensiunile exterioare • Stabilirea profilului acoperişului • Poziţia grinzilor planşeului • Poziţia căpriorilor • Distanţele dintre căpriori • Secţiunile lemnelor • Expertiza privind degradările Profilele acoperişului • Dimensiuni de bază • Înălţimile coamein • Înălţimile grinzilor transversale.Reabilitarea şarpantelor la clădiri istorice 1. a centurilor de grinzi.

4 Degradări datorate suprasolicitărilor • Încărcare prin depozitare de moloz • Modificarea încărcărilor prin reconstrucţii • Modificarea încărcărilor prin deformarea clădirii • Suprasolicitare prin folosirea neconformă cu destinaţia • Suprasolicitarea anumitor puncte de intersectare datorate degradărilor în alte părţi • Solicitare prin zăpadă la suprafeţele plane de acoperiş şi la doliile orizontale 1. burlane de scurgere) • Degradări anterioare datorate apei din precipitaţii • Umiditate urcată din zidăria afectată • Acţiunea umezelii prin conducte neetanşe de apă şi de apă uzată • Degradări datorate umezelii prin formarea de condens • Substanţă distrusă prin putrezire • Atac actual al unor ciuperci şi degradare • Corpuri uscate ale unei contaminări anterioare cu ciuperci • Atac actual al unor insecte dăunătoare • Degradări ale unei contaminări anterioare cu insectelor dăunătoare • Acţiuni chimice datorate unor substanţe depozitate • Depunerea de excremente de pasăre pe podea şi pe structura portantă • Acţiunea fumului datorată coşurilor neetanşe • Degradări datorate efectelor războaielor • Degradări nereparate din urma unor incendii • Degradări datorate unor încercări de reparaţii necorespunzătoare • Degradări datorate încercărilor de corectare necorespunzătoare la structură Anexă: Liste de control 37 . tubulaturi.3 Deficienţe din construcţie • Dimensionare greşită a secţiunilor • Alegerea greşită a lemnului • Deschideri prea mari • Alegerea greşită a îmbinărilor • Dimensionare greşită a îmbinărilor • Dispunerea de dolii orizontale • Deranjarea structurii prin lucrări de reconstrucţie şi modificări 1. zone de circulare • Acţiunea curentă a umezelii în baza apei infiltrate din precipitaţii • Evacuarea deficientă a apei de pe şarpantă (jgheaburi.5 Degradări datorate unei întreţineri deficitare a construcţiei • Uzură mecanică datorată unor cabluri de sârmă.Reabilitarea şarpantelor la clădiri istorice 1. lanţuri.

dacă zidăria este umedă • Degradări sub depunerile de moloz şi excremente • Degradări la căpriorii.6 Degradări ascunse presupuse • Degradări în zona coamei. dacă învelitoarea prezintă găuri în această zonă • Degradări în zonele de rezemare. care nu sunt dezvelite.Reabilitarea şarpantelor la clădiri istorice 1. datorită apei infiltrate acolo din precipitaţii • Şipci degradate datorită înclinării vizibil mai mici a acoperişului • Puncte de bază degradate la construcţiile acoperişurilor cu căpriori • Capetele grinzilor de planşeu ieşite în consolă • Degradări la cosoroabă • Degradări ale cornişei la evacuarea deficientă a apei de pe şarpantă 38 Anexă: Liste de control . care se învecinează calcanelor şi coşurilor. care nu a putut fi inspectată în timpul expertizei.

pene.3 Repararea elementelor degradate ale construcţiei • Degroşarea substanţei atacate. ca loc de depozitare) • Repararea defectelor învecinate.1 Consolidarea eventuală a structurii deficiente • Schimbarea individuală a unor piese de lemn.2 Preluarea sarcinii • Îndepărtarea molozului • Sprijinirea separată a anexelor şi modificărilor • Îndepărtarea cauzelor deformării fundaţiei • Stoparea utilizării neconforme cu destinaţia (de ex. pentru a putea afla secţiunea portantă rămasă • Schimbarea unor întregi şiruri de căpriori. cleşti. greşit dimensionate • Micşorarea deschiderilor prin suplimentarea cu grinzi. a unor structuri portante • Înlocuirea individuală a unor piese de lemn pe întreaga lungime • Înlocuirea unor piese de lemn pe segmente din lungime cu utilizarea unor prelungiri adecvate dintr-un catalog de măsuri dinainte stabilite • Prelucrarea pieselor de lemn degradate la suprafaţă şi potrivirea unor dulapi corespunzători • Consolidarea unor secţiuni degradate prin alipiri laterale • Preluarea forţelor tăietoare prin lemne suplimentare cu îmbinare cu crestătură Anexă: Liste de control 39 .Reabilitarea şarpantelor la clădiri istorice 2 STABILIREA MĂSURILOR NECESARE 2. de grinzi. care au dus la deplasări ale încărcărilor 2. popi sau altele asemănătoare • Consolidarea îmbinărilor subdimensionate • Îndepărtarea modificărilor şi anexelor dăunătoare • Amplasarea de suprafeţe ajutătoare de acoperişuri pentru evitarea doliilor orizontale 2.

4 Înlăturarea cauzelor umezelii • Înnoirea învelitorii acoperişului respectând regulile de specialitate • Reabilitarea în mod profesional a învelitorii acoperişului • Schimbarea unor ţigle • Reabilitarea evacuării apei de pe şarpantă • Uscarea zidăriei • Înlocuirea ţevilor de instalaţii neetanşe • Scoaterea aerisirii ţevilor de evacuare până peste învelitoarea acoperişului • Dispunerea corectă a straturilor funcţionale la învelitoarea acoperişului demontată • Deschideri îndeajuns dimensionate în zona aerisită a podului • Realizarea funcţională a îmbinărilor învelitorii cu calcanele şi coşurile • Îndepărtarea excrementelor de pasăre.5 Planificarea decopertării şi reparării degradărilor presupuse • Eliberarea şi curăţarea completă a podului • Demontarea jgheaburilor. a coamei • Deschiderea zonelor doliilor înclinate din tablă precum şi a doliilor orizontale • Protejarea cu folie adecvată împotriva precipitaţiilor pe parcursul lucrărilor 40 Anexă: Liste de control . montarea unei protecţii adecvate împotriva păsărilor 2. a cosoroabei • Decopertarea anumitor puncte nevralgice (reazem) • Îndepărtarea ţiglelor de-a lungul calcanelor • Decopertarea învelitorii în zona crestei.Reabilitarea şarpantelor la clădiri istorice 2. a streaşinii înfundate • Decopertarea învelitorii în zona streaşinii până la înălţimea liniei de îmbinare între două unghiuri diferite ale şarpantei (lungimea şipcilor) • Decopertarea capetelor grinzilor.

.

ro Pagină de internet: www.gtztm.ro 42 .Reabilitarea şarpantelor la clădiri istorice Impressum Editor Proiectul de colaborare româno-german „Reabilitarea prudentă şi revitalizarea economică a cartierelor istorice din Timişoara“ a Societăţii Germane pentru Cooperare Tehnică (GTZ) şi Camera de meserii Rheinhessen. Septembrie 2007 Redacţie Proiectul de colaborare româno-german „Reabilitarea prudentă şi revitalizarea economică a cartierelor istorice din Timişoara“ a Societăţii Germane pentru Cooperare Tehnică (GTZ) Autor & fotografii maistrul dulgher Henning Nitze Contact Proiectul de colaborare româno-german „Reabilitarea prudentă şi revitalizarea economică a cartierelor istorice din Timişoara“ Centrul de reabilitare urbană Timişoara (CRUT) Str. 2. Stefan cel Mare nr. 300116 Timişoara Tel / Fax: +40 256 435 436 Email: gtztm@gtztm.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful