You are on page 1of 1

Despre

CEFALOPODE
Cefalopodele sunt animale marine caracterizate printr-o simetrie bilaterală a corpului, un cap proeminent şi un set de braţe (sau tentacule). Abilitatea cefalopodelor este cea de a stropi cu cerneală. Fără îndoială că dintre toate moluştele, cefalopodele sunt cele mai evoluate şi cele mai curioase. Se găsesc de toate mărimile, de la caţiva centrimetri lungime a braţelor, până la cele uriaşe cu 25 m lungime a braţelor.Există în toate mările, în afară de Marea Neagră,Caspică şi în câteva ape adiacente,cu salinitaţi reduse şi aport însemnat şi de ape dulci. Cefalopodele au devenit dominante în prioada ordoviciană (a doua perioadă a paleozoicului). Au fost descoperite, până în prezent, aproximativ 800 de specii de cefalopode. Construcţia morfologică oferă ochilor cefalopodelor aceeaşi performanţă ca rechinilor, dar, construcţia lor diferă, deoarece , cefalopodele nu au cornee şi au retina în exterior.

Cerneala. Cu excepţia speciei Nautilidae şi a caracatiţelor din
subordinul Cirrina, toate cefalopodele au un sac cu cerneală, care este folosit pentru a elimina un nor de cerneală neagră, pentru a deruta inamicii.

Respiraţia: Cefalopodele fac schimb de gaze cu apa, forţând-o prin
branhii, care sunt ataşate în partea de sus a organismului.