Δ΄ τάξη

Κεφάλαιο 19
Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α

► Κυκλώνω

το ψηφίο που δείχνει :

Μονάδες : 4,38 3,16

Δέκατα :

Εκατοστά : 7,46 3,09

Χιλιοστά : 2,346 3,190 0,135

► Πρόσθεση
7,28 + 2,4

7,28
+ 2,40
______
9,68

3,4

0,452

0,17

85,6

322,1

45,7

0,056

4,08

2,756

0,6

0,105

5,60

2,139

0,18

6,607

8,929

0,763

δεκαδικών αριθμών :
3,5 + 2,75
3,50
+ 2,75
______
6,25

6 + 0,86
6,00
+ 0,86
_______
6,86

Γράφουμε τον ένα αριθμό κάτω από τον άλλο , προσέχοντας οι υποδιαστολές
να μπουν στην ίδια στήλη και : οι μονάδες να είναι κάτω από τις μονάδες , τα
δέκατα κάτω από τα δέκατα , τα εκατοστά κάτω από τα εκατοστά και τα
χιλιοστά κάτω από τα χιλιοστά .
Προσθέτουμε στο τέλος των αριθμών όσα μηδενικά χρειάζεται ώστε οι δύο
προσθετέοι να έχουν τον ίδιο αριθμό ψηφίων .
Κάνουμε την πρόσθεση σαν να ήταν ακέραιοι και κατεβάζουμε την
υποδιαστολή στην ίδια στήλη , στον αριθμό που βρήκαμε .

Βάζω τους αριθμούς τον ένα κάτω από τον άλλο και κάνω
προσθέσεις :
30 + 7,25
16,6 + 0,16
5 + 0,438
8,10 + 3,9

Όνομα : __________________________________

τις

► Αφαίρεση
36,28 - 24
36,28
- 24,00
______
12,28

δεκαδικών αριθμών :
3,5 - 2,75
3,50
- 2,75
______
0,75

6 - 0,86
6,00
- 0,86
_______
5,14

Γράφουμε τον ένα αριθμό κάτω από τον άλλο , προσέχοντας οι υποδιαστολές
να μπουν στην ίδια στήλη και : οι μονάδες να είναι κάτω από τις μονάδες , τα
δέκατα κάτω από τα δέκατα , τα εκατοστά κάτω από τα εκατοστά και τα
χιλιοστά κάτω από τα χιλιοστά .
Προσθέτουμε όσα μηδενικά χρειάζεται ώστε ο μειωτέος και ο αφαιρετέος
να έχουν τον ίδιο αριθμό ψηφίων .
Κάνουμε την αφαίρεση σαν να ήταν ακέραιοι και κατεβάζουμε την
υποδιαστολή στην ίδια στήλη , στον αριθμό που βρήκαμε .

Βάζω τους αριθμούς τον ένα κάτω από τον άλλο και κάνω
αφαιρέσεις :
30 - 7,25
16,6 - 0,16
5 - 0,438
8,10 - 3,9

► Λύνω

τις

το παρακάτω πρόβλημα :

Η μαμά είχε στο πορτοφόλι της 50 ευρώ . Πλήρωσε 38,5 ευρώ στο σούπερ
μάρκετ και 3,05 ευρώ στο φούρνο . Πόσα χρήματα της περίσσεψαν ;

Εκτιμώ : Περίπου __________
Λύση

Απάντηση : _____________________________________________