You are on page 1of 17

Proiectarea Proiectarea unui unui zid zid de de

sprijin sprijin
Proiectarea Proiectarea unui unui zid zid de de
sprijin sprijin
· valoarea impingerii totale, P
a
, se calculeaza conform
rela[iei:
P
a
=P
g
+P
q
in care:
P
g
·impingerea activa datorata presiunii geologice,
P
q
·impingerea activa datorata suprasarcinii.
Proiectarea Proiectarea unui unui zid zid de de
sprijin sprijin
!
,
!

!
6
Proiectarea Proiectarea unui unui zid zid de de
sprijin sprijin
%ezulta :
P
a
=k
a
gh
2
/2+qhk
a
in care:
k
a
=tg
2
(4S
º
·f/2) ,k
a
reprezinta coeficientul impingerii active.
"/:. Calculele se fac pentru un metru liniar de zid.
Proiectarea Proiectarea unui unui zid zid de de
sprijin sprijin
verificarea zidului la alunecare pe talpa (fig. !!.3.)
· Coeficientul de siguran[a la alunecare se determina cu
rela[ia:
· in care N çi P
a
sunt rezultantele for[elor verticale,
respectiv orizontale care ac[ioneaza asupra talpii zidului,
iar f este coeficientul de frecare dintre talpa zidului çi
terenul de fundare.
· "/: : ]n C
4
trebuie inclus çi efectul suprasarcinii q care
ac[ioneaza pe suprafa[a .
Proiectarea Proiectarea unui unui zid zid de de
sprijin sprijin
-8 In G
4
trebuie inclus ¸i efectul
suprasarcinii q care actionea:à pe suprafata .
'erificarea stabilitã[ii zidului la alunecare
pe talpã se exprimã conform rela[iei:
Proiectarea Proiectarea unui unui zid zid de de
sprijin sprijin
· verificarea :ta/ilita[ii zidului la ra:turnare
· &ub ac[iunea impingerii active P
a
cunoscuta ca punct de aplicare, marime çi
direc[ie, zidul se poate roti in jurul punctului N.
· Dupa cum se poate observa momentul de rasturnare este dat de impingerea
activa P
a
iar momentul de stabilitate de greutatea zidului (C
1
..C
4
).
· Coeficientul de siguran[a la rasturnare se determina cu rela[ia:
in care:
N
s
·momentul de stabilitate corespunzator tuturor for[elor care se opun tendin[ei de
rasturnare a zidului prin raport cu punctul N,
N
r
·momentul de rasturnare corespunzator for[ei P
a
,
b
i
·distan[a dintre punctul N çi dreapta suport a greuta[ii C
i
,
b
a
· distan[a dintre punctul N çi dreapta suport a impingerii active P
a
.
verificarea stabilita[ii zidului la rasturnare se sprijina conform rela[iei:
n
%<
1.S
Proiectarea Proiectarea unui unui zid zid de de
sprijin sprijin
Proiectarea Proiectarea unui unui zid zid de de
sprijin sprijin
· verificarea pre:iunilor pe teren (fig. !!.Sa)
Ac[iunea compusa a for[elor care ac[ioneaza asupra zidului se
transmite catre terenul de fundare prin intermediul talpii acestuia.
&e face reducerea tuturor for[elor in raport cu centrul de greutate al
talpii.
Admi[and o distribu[ie liniara a presiunilor pe teren, valorile extreme
ale acestora sunt date de rela[ia :
|kN/m
2
]
in care:
N·rezultanta for[elor verticc|e
N·momentul tuturor for[elor in raport cu mijlocul talpii
A·aria suprafe[ei de rezemare a zidului pe teren, (m
2
).
W·modulul de rezisten[a, (m
3
)
Proiectarea Proiectarea unui unui zid zid de de
sprijin sprijin
Proiectarea Proiectarea unui unui zid zid de de
spriji sprijin n
Presiunile calculate trebuie sã satisfacã simultan condi[iile:
pmax
A
1.2pconv pentru încãrcãri din grupari fundamentale
pmax
A
1.4pconv pentru încãrcãri din grupari speciale
pmin
K
0
Proiectarea Proiectarea unui unui zid zid de de
sprijin sprijin
· PR!NC!P!! CENERALE PR!v!ND ARNAREA
Z!DULU! DE SPR!]!N DE T!P C"RN!ER
· Dimen:ionarea armaturilor de rezi:ten[a
· ]n figurile se prezinta schemele de incarcare pe baza
carora se determina momentul incovoietor, N, çi for[a
taietoare, T, in diferite sec[iuni caracteristice.
Proiectarea Proiectarea unui unui zid zid de de
sprijin sprijin
Proiectarea Proiectarea unui unui zid zid de de
sprijin sprijin
· Criterii con:tructive
procentul minim pentru armatura de rezisten[a este de
0.10 º pentru armaturi OB37 çi 0.07S º pentru armaturi
PCS2.
barele de rezisten[a au diametrul minim de 10 mm çi se
dispun la distan[e interax de 100·200 mm,
armatura de reparti[ie ce se dispune in lungul zidului este
de minim
Proiectarea Proiectarea unui unui zid zid de de
sprijin sprijin
· 3 figurc :e prezi39j c :ec¦iu3e 9rc3:ver:c|j pri39r-u3 zic ce
:priji3 ce 9ip ccr3ier ci3 Le9c3 crmc9 ;i :chemc ge3erc|j ce
ci:pu3ere c crmj9uri|cr ce rezi:9e3¦j {Lcre|e cf|c9e i3 p|c3u|
:ec¦iu3ii) ;i ce repcr9i¦ie.
Proiectarea Proiectarea unui unui zid zid de de
sprijin sprijin
rmarea rmarea zidului zidului de de sprijin sprijin