You are on page 1of 2

1.

Următoarele date reprezintă vânzările de pachete turistice şi profitul, realizate de o agentie de turism în primele 6 luni ale anului 2011: Luna Vânzări Profit (Pierderi) (mii Eur) (Eur) Ian. 10,5 900 Feb. 8,1 700 Mar. 4,2 (600) Apr. 8,4 500 Mai 12,3 1600 Iun. 11,7 1400 a) Care este unitatea statistică pentru acest set de date? Unitatea statistică pentru setul de date de mai sus este agenția de turism. b) Datele sunt univariate, bivariate sau multivariate? Justificaţi. Datele sunt bivariate. Există două variabile analizate: vânzările și profitul. c) Datele sunt cantitative sau calitative? Deoarece este vorba de vânzări și profit ambele date sunt cantitative. d) Datele sunt de tip profil, cronologic sau panel ? Datele sunt de tip cronologic. d) Pe ce scală sunt măsurate variabilele prezentate? Pentru acest set de date se utilizează scala raport. e) Datele sunt statice sau dinamice? Justificaţi. Datele pot fi considerate dinamice pentru ca se observă o diferență mare între rezultatele culese. Dinamicitatea este dată și de multitudinea factorilor de care depinde aceste variabile.

2. Următorul tabel reprezintă date referitoare la statutul profesional a cinci angajaţi ai unei firme, extrase din baza de date pentru resurse umane, la 8.07.2011: Gen Salariu brut (Eur) Profesie Vechime (ani) M 1 500 economist 20 F 1 100 inginer 18 F 740 tehnician 4 M 970 economist 8 M 950 inginer 15

a) Care este unitatea statistică? Unitatea statistică pentru setul de date de mai sus este angajatul.
b) Datele prezentate sunt univariate sau multivariate?

Datele prezentate sunt multivariate (există variabile analizate).
c) Datele sunt de tip profil, cronologic sau panel ?

Datele sunt de tip profil.
d) Care dintre aceste variabile sunt cantitative? Dar calitative?

Datele cantitative sunt: salariul brut și vechime, iar calitativ: genul și profesia.
e) Pe ce scală sunt măsurate variabilele prezentate?

Variabila gen este reprezentată pe o scală nominală. Variabila Salariu brut și vechime pe o scală raport, iar variabila profesie pe o scală ordinală.

.f) Datele sunt statice sau dinamice? Justificaţi răspunsul. Datele sunt dinamice existând o oscilație clară a salariului în funcție de profesie și vechime.