Capitolul III. OXIGENUL Oxigenul-proprietăţi fizice şi chi ice!

utilizări
"rin parcurgerea ace#tei unităţi $e %n&ăţare &ei fi capa'il( - să descrii structura atomului de oxigen; - să indici poziţia oxigenului în tabelul periodic; - să enumeri proprietăţile fizice caracteristice ale oxigenului; - să interpretezi experienţele şi să identifici proprietăţile chimice ale oxigenului; - să corelezi utilizările oxigenului cu proprietăţile fizice şi chimice; - să efectuezi calcule stoechiometrice. )crie ră#pun#ul corect pe linia punctată. *. Oxigenul este un .................... care reprezintă totalitatea atomilor din natură cu.................... 2. Completează tabelul cu date referitoare la structura atomică a oxigenului.
pecia chimică
#$%& O '$ ( O #$%*O '$ ( O #$%( O '$ ( O

!articule din nucleu

în"elişul de electroni

!oziţia în sistemul periodic )rupa..................... !erioada................. Caracter chimic.....................

Concluzii

+. Oxigenul este o substanţă formată din molecule..................... ,odelează formarea moleculei de oxigen. -e ce molecula de oxigen este mai stabilă dec.t atomul liber de oxigen/ 0. Oxigenul este o substanţă....................1 descoperită în anul %**01 de către chimistul englez..................... Oxigenul se găseşte în natură în procent de 0231 fiind cel mai răsp.ndit element chimic pe !ăm.nt. în aerul atmosferic1 oxigenul reprezintă..................... 4. 5ndică compuşi naturali care conţin oxigen şi care să fie6 - doi compuşi anorganici binari............................................. - trei compuşi anorganici ternari........................................... - patru compuşi organici....................................................... &. tabileşte coeficienţii reacţiilor chimice şi indică o utilizare comună a acestor reacţii. electroliza ,=O/ M 2 72O8acidulată9 : 72; < O2; 72O2 : 72O < O2t >ClO+ <°C-Mn°i- : >Cl < O2; ?a?O+ "° : ?a?O2 < O2; *. Completează tabelul +.%. referitor la proprietăţile chimice ale oxigenului. (. Completează ecuaţiile reacţiilor chimice şi stabileşte coeficienţii acolo unde este cazul6 ...... < @ O2 ..... < O2 @ Ae+O0 C < O2 @ ..... #l < O2 @ ..... C70 < O2 @ CO2 < ..... ..... < ..... @ CuO ?a < O2 @ ..... ..... < O2 @ !0O%B 2. înscrie în faţa numărului ce corespunde proprietăţii oxigenului1 litera care indică utilizarea oxigenului. !roprietatea oxigenului Ctilizarea oxigenului .... %. Oxigenul arde metalele a. Dăierea şi sudarea metalelor 2. Este parţial solubil în apă b. Obţinerea oxizilor metalici +. Oxigenul arde nemetalele c. Existenţa florei şi faunei ac"atice ...0. Feacţia O2 cu 72 este d. Obţinerea oxizilor nemetalici puternic exotermă 4. #sigură oxidările lente e. Obţinerea fontei şi oţelului

&ezi #ur#a 67 012 ...rmă prinsă de un capac de carton . Doană puţină oxigenată. 45 g oxigen reprezintă( a9 2 moli de molecule de oxigen..H b9 001( I de oxigen.....spatulă .. 012 *.spirtieră ..cleşte de fier ... O #u'#tanţă oxigenată .dioxid de mangan . arde.. 0123..cilindru spirtieră .s.panglică de .chibrit ocară..chibrit 5ntrodu în cilindru cantitate mică de dioxid de mangan1 ...nd.apă oxigenată .....g de s. "roprietăţi chi ice ale oxigenului -cti&! exp.g arde cu flacără .. o . c9 2014&3 O.nd un gaz cu miros . #rderea nemetale lor în oxigen .. apă form......cilindru .g . #rderea metalelor în oxigen . )u'#tanţa .t în aer1 cu fla?emetalele ard în oxigen form... 5ntrodu panglica de magneziu aprinsă în cilindru şi închide cilindrul cu capacul de carton. # b9 **!*%3 O.89 CI.sulf .nd de 2. în oxigen1 dec.... )u'#t.o$ul $e lucru O'#er&aţii experi entale Ecuaţia reacţiei chi ice Concluzii -pUcaţii practice %. &ezi #ur#a 6 # c9 >ClO0.. Nu in#pira )Oa $eoarece e#te $ăunător pentru organi# G 5ntrodu în cilindru cantitate mică de dioxid de mangan..rmă şi aprinde-o în flacăra spirtierei..... form..etalele ard în oxigen form. chi ice şi u#ten#ile nece#are ..*.spatulă lingură de ars .apă oxigenată . /ă#pun#urile pot fi a$e&ărate toate! $ouă! unul #au nici unul... Doarnă apă oxigenată în cilindru şi introdu repede lingura cu sulful aprins1 închide cilindrul cu capacul de carton..e#te( a9 >ClO......nd.dioxid de mangan ... Oxigenoterapia +a'elul .......conţine ..capac de carton ..nCfc. "rocentul $e a#ă al oxigenului $in apă e#te( a9 ((1(23 O. b9 >ClO+. Oxigenul-exerciţii şi probleme La ace#t #u'iect fiecare %ntre'are are trei ră#pun#uri......B0& J %B2+ molecule de oxigen. &ezi #ur#a 6 .din organism f.. .*!859 : şi 38!..H c9 %2... !rinde panglica de . în lingură de ars a cărei "ergea tra"ersează un capac de carton încălzeşte o cantitate mică de sulf la flacăra numit spirtierei..

. 012 *>. O a#ă $e *3 g agneziu #e ar$e %n aer 03*9 O32.H c9 procentul de descompunere al salpetrului de Chile a fost de (B3. )unt a$e&ărate afir aţiile( a9 din reacţie au rezultat 0 moli de gaz care arde1 dar nu întreţine arderea.H 012 4. b9 22&1%0 g oxigen. Nu #unt a$e&ărate afir aţiile( &ezi #ur#a 6 a9 din reacţie se obţine un produs solid de culoare neagră. Cantitatea $e oxigen $ega=ată e#te( a9 %124 moli O2. H c9 %&B g glucoza.H c9 procentul masic de azotat de potasiu descompus este de *43. &ezi #ur#a 6 b9 4B3 O21 4B3 O2. O a#ă $e *3 g oxigen #e află conţinută %n( a9 B12 moli 72 O0. La $e#co punerea ter ică a <>!< g azotat $e pota#iu cu 8>9 puritate #e $ega=ă >!*< oli $e oxigen.012 5. %ntr-o at o#feră ce conţine 8!. Co poziţia procentuală olară a a e#tecului gazo# rezultat e#te( a9 (41*%3 O21 %012(3 O2. b9 %2B g glucoza. O a#ă $e 3< :g căr'une $e puritate . &ezi #ur#a 67 b9 *B10 >g CO2. 012 **. "rin $e#co punerea ter ică a . c2 ?<9. )unt a$e&ărate afir aţiile( a9 masa de azotat de potasiu pur descompus este de +B1+ g.ntăreşte 041* g.! #e $ega=ă <*!3 g oxigen.H b9 reziduul solid c.4 L oxigen #e ar$e o a#ă $e . &ezi #ur#a 67 012 *3.59 puritate #-a o'ţinut un a e#tec #oli$ cu a#a $e ??4!3< g $e#co pune ter ic.H 012 8. b9 din reacţie au rezultat 0 moli de gaz care nu arde dar întreţine toate arderile.49 #e ar$e.>5!3< g #alpetru $e Chile $e . La $e#co punerea ter ică a *<> g clorat $e pota#iu! :ClO. )e $e#co pun catalitic 8< g apă oxigenată.a#a $e oxigen $in 3>> g perhi$rol e#te( a9 %4414& g oxigen. "erhi$rolul #e folo#eşte ca $ezinfectant şi $ecolorant. &ezi #ur#a 6 b9 214 moli O2. &ezi #ur#a 6 b9 +%124 g CaCO+ de puritate (B3.H c9 %*4 g oxigen. &ezi #ur#a 6 c9 *43 O21 243 O2.. c9 se consumă un "olum de 2&1&* I aer cu 2%3 oxigen. "uritatea cloratului $e pota#iu e#te( a9 8?!*9@ # b9 &&1&3.a#a $e glucoza care for ează prin ar$ere aceeaşi cantitate $e $ioxi$ $e car'on ca şi la calcinarea a <>> g piatră $e &ar cu 3>9 i purităţi e#te( a9 %(B g glucoza. . Aacă nu ai 8>9 $in căr'unele pur a reacţionat! cantitatea $e gaz rezultată a fo#t $e( a9 %1& >moli CO2. &ezi #ur#a 6 7 012 <. &ezi #ur#a 67 c9 001(>gCO2. &ezi #ur#a 6 012 *. .. &ezi #ur#a 67 c9 +*14 g oxid de magneziu cu 2B3 impurităţi.H b9 magneziul arde cu o flacără albă1 orbitoare.!4 g #ulf. &ezi #ur#a 6 7 c9 0B g O2.H 012 . 012 ?.

.

.

.

.

.

.

.

DĂ UN CLICK BI VIZITEAZĂ ACUM!!! http6KKsites.comKsiteKihapca2BB2K .google.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful