Determinarea potenţialului de amenajare pentru sporturi de iarnă în judeţul Maramureş

Lipsa de metodologii clare care sa clarifice modul de determinare a domeniilor schiabile . Participarea la proiecte de UAT cu componenta de valorificare turistica • 2.Motivarea temei • 1. Emulatie nationala in ceea ce priveste amenajarea de partii sau domenii schiabile • 3.

Valentele practice ale studiului • Rol de “studiu de fundamentare” in cadrul documentatiilor UAT • Rol de validare comparativa a amplasamentelor actuale .

Abordare conceptuala • Nivel judetean – nivel decizional • Model multicriterial conceput pe baza de restrictii si permisiuni • Elementul de plecare este suprafata topografica reprezentata de DEM • Prin excludere succesiva se ajunge la areale “pretabile” .

Urmărind specificaţiile legislative cu privire la amenajarea. -Accent deosebit asupra caracteristicilor morfometrie şi pantă. în concordanţă cu obiectivul urmărit.ALGORITM / BAZA DE DATE Pentru realizarea analizei spaţiale GIS care are drept scop identificarea arealelor optime pentru amplasarea pârtiilor de schi precum şi a utilităţilor aferente. intravilanelor localităţilor ca infrastructură acces . vegetaţiei fizice ale relefului: -Alte caracteristici: căile de comunicaţie. este necesară realizarea unei baze de date spaţiale specifice. întreţinerea şi exploatarea pârtiilor de schi am realizat baza de date GIS.

cu ajutorul identificatorilor matematici de excludere: mai mic. DC Intravilane UAT Vector Vector Denumirea Denumirea Indicatori / operatiuni Pentru identificarea arealelor optime în funcţie de diferite criterii (analiza multicriteriala) am apelat la analiza cartografică GIS altitudini. de pe suprafaţa de studiu. mai mare. pante. mai mare sau egal . mai mic sau egal.DENUMIRE BAZĂ DE DATE TIP ATRIBUTE DEM Vegetaţia Căi de comunicaţie GRID Vector Vector Altitudini Păduri de conifere Păduri de foioase Păduri mixte DN. DJ.

CRITERIUL ALTITUDINE Altitudinile ≥ 800 & Altitudinile ≤1800 m Areale favorabile după criteriul altitudinal .

CRITERIUL PANTA Panta ≥ 10 % & Panta ≤ 40% Areale favorabile după criteriulde dispunere a pantelor .

CRITERIUL ORIENTAREA VERSANTILOR Aspect=N&Aspect=NE & Aspect=NV Areale favorabile după criteriulde orientare a versanţilor .

ALTE CRITERII CRITERII Vegetaţia Diferenţa de nivel Adancimea fragmentarii per ha. .

ANALIZA MULTICRITERIALA – INTEGRAREA PARAMETRILOR Altitudinea & Panta & Orientarea & Vegetaţia & Diferenţa de nivel Areale favorabile .

Criterii suplimentare -Suprafata arealului pretabil la amenajare >10 ha -Accesibilitate – distanta fata de cai de comunicatie rutiere si intravilane mai mica de 3 km -Pentru dezvoltari ulterioare pot fi luate in considerare si: -Forma arealelor – alungire -Regimul de proprietate -Areale protejate -Prioritati de interventie -Vecinatate si contiguitate -Dezvoltarea de sisteme si amenajari complexe .

PATZ.VALIDARE SI CONCLUZII SUPRAPUNERE AREAL DETERMINAT PESTE SITUATIA EXISTENTA . PATJ) SI NATIONAL (PATN) POATE FI UN ELEMENT DE FUNDAMENTARE IN LUAREA DECIZIILOR • • • . ARII PROTEJATE) DATE DE RESTRICTII SAU FAVORABILITATI DE ORICE NATURA LA NIVEL REGIONAL (PUZP. REGIM JURIDIC.DOMENIUL SCHIABIL BORSA • MODELUL UTILIZEAZA IPOTEZE SIMPLIFICATOARE ACURATETEA LUI DEPINDE DE SCARA DE LUCRU PERMITE INTRODUCEREA DE CRITERII SUPLIMENTARE (PROPRIETATE.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful