Am ales pentru studiu articolul : Diana Silvia Zilișteanu, Boala renală cronică – o problemă majoră de sănătate publică, în Revista

medicală română, vol. LX, nr. 1, an 2013. Revista este disponibilă online la adresa : http://rmr.medica.ro/ , iar articolul la adresa : http://rmr.medica.ro/reviste_med/download/rmr/2013.1/RMR_Nr-1_2013_Art-3.pdf . Titlul articolului ne oferă o imagine de ansamblu asupra lucrării, ne redă ideea articolului și anume că în zilele noastre o problemă majoră în domeniul sănătății care nu trebuie neglijată este Boala renală cronică. Structura articolului este următoarea : Rezumat Rezumatul este atât în limba română, cât și într-o limbă de circulație internațională. Rezumatul povestește/surprinde pe scurt ideea centrală a articolului, este precis, concis și ușor de înțeles. De obicei rezumatul începe pe pagină nouă, însă fiind un articol dintr-o revistă de specialitate, rezumatul începe imediat după autor. Redactarea acestuia, de cele mai multe ori fiind cu caractere italice și mai mici decât textul articolului. Introducere În introducere găsim informații care ne ajută să înțelegem ceea ce autorul tratează în articol. Corpul lucrării: Definiția bolii renale cronice Impactul bolii renale cronice aspura sănătății Prevenirea progresului bolii renale cronice Conștientizarea BRC în rândul pacienților Conștientizarea BRC în rândul comunității medicale Referirea la nefrolog a pacientului cu boală renală cronică Concluzii Un text de dimensiuni reduse de unde să reiasă metode de cercetare pentru viitor sau consecințele practice ale rezultatelor obținute. Bibliografie
Bibliografia este în totalitate în limba engleză și sunt respectate cerinţele cu privire la scrierea bibliografiei.

OBS! Articolul de față nu are referințe bibliografice/ note de subsol.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful