‫ع‬

‫ع ع‬

‫ع ع ع‬
‫كان‬

‫ع ع ع ع‬

‫ع ع ع ع ع‬

‫ع ع ع ع ع ع‬

‫أنا‬
‫ال‬
‫وـ‬

T

T

T

T

T

T

İMEK

İMEK

İMEK

İMEK

İMEK

İMEK

BEN

BEN

BEN

BEN

BEN

BEN

VE

VE

VE

VE

VE

VE

E

EE

EEE

EEEE

EEEEE

EEEEEE

KKKK

KKKKK

KKKKKK

ქქქქ

ქქქქქ

ქქქქქქ

BE
I
THE
AND

K

KK

KKK
BÚN
E Z MI N
É A ÉN
Ú
-EK

Z
GO
AY
A
O
NDA

ქქ

ქქქ
ყოფნა
მე
და


Pinyin wǒ (wo3)) 1. And Jehovah said. mòfēi nǐ chī le wǒ fēnfu nǐ bùkĕ chī de nà shù shàng de guǒzi ma . I. whereof I commanded thee that thou shouldest not eat? See also Mandarin pronouns Singular Plural 1st person 我 我們 2nd person 你 你們 3rd person 他 他們 . me 我吩咐你不可吃的那树上的果子吗? 耶和华说,谁告诉你赤身露体呢?莫非你吃了 Yēhéhuá shuō . [wɔ ] audio Menu 0:00 Pronoun 我 (traditional and simplified.Mandarin Pronunciation   IPA(key) uɔ /. shuí gàosu nǐ chìshēnlòutǐ ne . Who told thee that thou wast naked? Hast thou eaten of the tree.

huò (huo4). hè (he4). (literary) peaceful. harmonious 和平 Adjective 和 (traditional and simplified. huo4) Adjective 和 (traditional and simplified. warm 暖和 . Wade-Giles ho2. huó (huo2).3rd person 她 她們 3rd person 它 它們 和 Mandarin Pronunciation  audio Menu 0:00 Hanzi 和 (pinyin hé (he2). Pinyin huó) 1. ho4. hú (hu2). hàn (han4). Pinyin hé) 1. huo2. hu2.

Conjunction 和 (traditional and simplified. to mix trad. to echo 附和 Verb 和 (traditional and simplified. (Beginning Mandarin) and Usage notes Standard Mandarin: hé Taiwan: hàn Noun 和 (traditional and simplified. Pinyin hé or hàn) 1. no longer used Verb 和 (traditional and simplified. Pinyin hú) 1. 攪和. Pinyin hè) 1. (literary) to make sounds in concert with. (literary) to have a winning hand (at mahjong etc) 和牌 Verb 和 (traditional and simplified. (archaic) an ancient mouth organ similar to the sheng. Pinyin huò) 1. (literary) to stir. but smaller. simpl. 搅和 Compounds  hé o o o o o o o o 和蔼 和璧隋珠 和畅 和道 和风 和风细雨 和服 和光同尘 . Pinyin hé) 1.

ท  hè  huò o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 和好 和合 和缓 和会 和奸 和解 和局 和乐 和美 和睦 和暖 和盘托出 和平 和平鸽 和平共处 和平谈判 和平演变 和棋 和气 和洽 和亲 和软 和善 和尚 和尚打伞 和尚头 和声 和事老 和数 和顺 和谈 和调 和头 和婉 和文 和弦 和祥 和谐 和煦 和颜悦色 和议 和易 和音 和约 和悦 和衷共济 o 和诗 o o 和弄 和稀泥 ทท ททท เป็น ผม ฉัน และ ทททท ททททท ทททททท .

1999) Mantak Chia .2 .F FF FFF FFFF FFFFF FFFFFF ÊTRE JE J' LE LA LES ET Mouth Drumming Vol.by Wes Carroll (1998.Complete Taoist Studies Series (60 DVD rips) [Repost] How To Be A DJ ‫پ‬ ‫پ پ‬ ‫پ پ پ‬ ‫بودن‬ ‫پ پ پ پ‬ ‫پ پ پ پ پ‬ ‫پ پ پ پ پ پ‬ ‫من‬ ‫ـ ه‬ ‫و‬ K KK KKK KKKK KKKKK KKKKKK BÚN BÚN BÚN BÚN BÚN BÚN E Z MI N E Z MI N E Z MI N E Z MI N E Z MI N E Z MI N É A ÉN É A ÉN É A ÉN É A ÉN É A ÉN É A ÉN Ú Ú Ú Ú Ú Ú -EK -EK -EK -EK -EK -EK -É –A -AN -É –A -AN -É –A -AN -É –A -AN -É –A -AN -É –A -AN -É –A -AN -É –A -AN -É –A -AN -É –A -AN -É –A -AN -É –A -AN XWEDÍ BÚN XWEDÍ BÚN XWEDÍ BÚN XWEDÍ BÚN XWEDÍ BÚN XWEDÍ BÚN हह हहह हहहह हहहहह हहहहहह เป็น ผม ฉัน และ ह .1 & Vol.

होना मैं होना मैं होना मैं होना मैं होना मैं होना मैं और और और और और और का की के का की के का की के का की के का की के का की के -ना -ना -ना -ना -ना -ना यह वह का की के होना में को यह वह यह वह का की के होना में को यह वह यह वह का की के होना में को यह वह यह वह का की के होना में को यह वह यह वह का की के होना में को यह वह यह वह का की के होना में को यह वह М М М М М М БАЙХ БАЙХ БАЙХ БАЙХ БАЙХ БАЙХ БИ БИ БИ БИ БИ БИ БА БА БА БА БА БА L L L L L L ESSE ESSE ESSE ESSE ESSE ESSE SER SER ÊTRE ESSERE ÉSSER ÈSSIRI ‫پ‬ ‫پ‬ ‫پ‬ ‫پ‬ ‫پ‬ ‫بودن‬ ‫بودن‬ ‫بودن‬ ‫بودن‬ ‫بودن‬ ‫من‬ ‫من‬ ‫من‬ ‫من‬ ‫من‬ ‫ـ ه‬ ‫ـ ه‬ ‫ـ ه‬ ‫ـ ه‬ ‫ـ ه‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫پ‬ ‫بودن‬ ‫من‬ ‫ـ ه‬ ‫و‬ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful