You are on page 1of 1

Formarea statului unitar român în 1918-decizii politice şi voinţă a poporului

Caracterul national al statului român exprima o trasatura a acestuia ce vizeaza unul din elementele sale constitutive, anumepopulatia. Asa cum am aratat deja, natiunea reprezinta unul din elementele constitutive ale statului, ea putând fi definita ca populatia de ieri, de azi si de mâine. Natiunea exprima istoria, continuitatea si mai ales comunitatea spirituala si materiala, în cadrul populatiei unui stat, de regula, distingem trei categorii de persoane si anume cetatenii, strainii si apatrizii; aceste doua categorii de la urma nu sunt incluse în categoria natiune. Formarea statului român ca stat national unitar este rodul unui proces istoric îndelungat, proces dominat de lupta poporului român pentru unitate si independenta, pentru eliberarea nationala si sociala. Formarea statului national român a fost mult timp întârziata deoarece în aceasta parte a Europei capitalismul s-a dezvoltat mult mai târziu si mai lent decât în apus. La aceasta s-a adaugat jugul strain, îndeosebi cel otoman. Un moment important în formarea statului national unitar român 1-a constituit unirea Moldovei cu Ţara Româneasca, în 1859. Desavârsirea statului national unitar român s-a realizat în 1918 prin unirea Basarabiei, Bucovinei si Transilvaniei cu România. Formarea statului national unitar român a fost opera întregii natiuni române. Trebuie însa precizat ca, în decursul istoriei, anterior formarii statului national unitar, pe teritoriul tarii noastre alaturi de români s-au asezat si maghiari, evrei, romi si germani, precum si, într-un numar mai mic, oameni de alte nationalitati. Acestia au muncit si luptat alaturi de români, au suferit împreuna cu românii si se bucura astazi de drepturi egale cu românii. Caracterul national al statului român nu urmareste decât sa sublinieze originile istorice ale statului si natiunii române. Prin aceasta subliniere nu se poate aduce nici un prejudiciu nici unei persoane care detine cetatenia româna, întrucât, asa cum am aratat, populatia unui stat este alcatuita din totalitatea persoanelor care au cetatenia unui stat, indiferent de originea lor, de nationalitate sau de orice alte criterii.