You are on page 1of 1

X Studencka Konferencja Staroytnicza Cupido dominandi: dza wadzy wadza nad dz. Warszawa, 15-18 maja 2014 r.

Cupido dominandi dza wadzy wadza nad dz

To temat midzynarodowej, a take jubileuszowej , dziesitej ju edycji Studenckiej Konferencji Staroytniczej, ktrej tegorocznym gospodarzem jest Koo Staroytnicze UW. Miejscem tegorocznych obrad bdzie Uniwersytet Warszawski, dokd w dniach 15-18 maja 2014 r. zjad si pracownicy dydaktyczno-naukowi, doktoranci i studenci fascynujcy si dyscyplinami humanistycznymi zwizanymi bezporednio z antykiem: histori, literatur, filozofi, sztuk etc. Bd oni prowadzi naukow dysput na temat szeroko pojtych zalenoci pomidzy wadz oraz seksualnoci czowieka. Poruszone zostan midzy innymi tematy konotacji polityki z uczuciami osobistymi, spory na temat bastardw u wadzy, zalenoci midzy dz a wadz w mitach, jak rwnie w innych, rnorodnych wymiarach, m.in. religijnym, filozoficznym, spoecznym i historycznym. W czasie czterodniowej konferencji przewidziane bd rwnie wykady gocinnie zaproszonych naukowcw z polskich orodkw naukowych zajmujcych si staroytnoci (filologw i historykw), jak rwnie wycieczki oraz warsztaty dotyczce warsztatu naukowca, ktrych poprowadzenie wstpnie potwierdzi dr Emanuel Kulczycki. Wsporganizatorami konferencji s: Koo Staroytnicze Studentw KUL, Studenckie Koo Naukowe Historykw Staroytnoci UWr, Studenckie Koo Naukowe Mionikw Jzykw i Kultury Basenu Morza rdziemnego Oikumene UWr, Koo Antycznej Translatoryki U, Koo Naukowe Filologw Klasycznych UJ, Koo Naukowe Klasykw UAM, Studenckie Koo Naukowe Filologw Klasycznych i Mediteranistw UG oraz Studenckie Koo Naukowe Archeologii rdziemnomorskiej UG. Abstrakty na SKS w jzyku polskim lub jzyku angielskim prosimy nadsya do dnia 31 stycznia 2014 roku wcznie. Wszyscy chtni do wzicia udziau w Konferencji s zobowizani wypeni formularz zgoszeniowy dostpny na stronie http://studenckakonferencjastarozytnicza.wordpress.com i przesa go na adres konf.sks [na serwerze] gmail.com do tego dnia. Zakwalifikowani uczestnicy powinni wpaci opat konferencyjn (50 z lub 15 euro) do koca kwietnia.

You might also like