Agatha Christie

Zece negri mititei
Capitolul întâi I În colţul unui compartiment de clasa întâi pentru fumători, judecătorul Wargrave, de curând retras din magistratură, urmărea cu interes, pufăind dintr o ţigară de foi, !tirile politice din "iarul #$imes#% &ăsă "iarul !i privi pe fereastră% $receau prin 'omerset% 'e uită la ceas ( încă două ore de mers% )evă"u în minte tot ce citise în "iare despre Insula *egrului+ o cumpărase mai întâi un milionar american ne,un după iahting, care construise pe această insuliţă din preajma -evonului o casă modernă !i lu.oasă% Cum însă cea de a treia soţie a milionarului american nu suporta marea, casa !i insula fuseseră puse în vân"are% Ziarele pu,licaseră o vreme ofertele cele mai avantajoase% /i pe urmă, prima informaţie, de data asta e.actă+ insula a fost cumpărată de un oarecare domn 01en% /i deodată ru,ricile de scandal lansară "vonurile+ Insula *egrului fusese de fapt cumpărată de 2iss 3a,rielle $url, steaua de cinema de la 4oll51ood, care dorea să stea acolo câteva luni departe de orice pu,licitate% )evista #6us5 ,ee# sugerase că s ar putea ca acolo să locuiască familia regală% #2err51eather# aflase că insula urma să gă"duiască o tânără pereche în luna de miere ( tânărul lord &% cedase, în sfâr!it, în faţa lui Cupidon% #7onas# !tia cu certitudine că fusese cumpărată de Amiralitate pentru efectuarea unor e.perienţe ultrasecrete% Categoric, Insula *egrului era un su,iect de sen"aţie8 7udecătorul Wargrave scoase din ,u"unar o scrisoare cu un scris foarte greu de descifrat, în care doar unele cuvinte apăreau ici !i colo nea!teptat de clar+ Dragul meu Lawrence... atâţia ani de când n-am mai auzit nimic de dumneata... trebuie să vii pe Insula Negrului... locul cel mai încântător... atât de multe de discutat... zilele de altădată... plajă însorită... trenul de !"#$ din gara %addington... e&ti a&teptat la 'a(bridge... !i corespondenta semna cu o înfloritură ) dumitale" *onstance *ulmington. 7udecătorul Wargrave încercă să !i amintească data e.actă când o vă"use pentru ultima oară pe &ad5 Constance Culmington% $re,uie să fi fost acum !apte ( ,a nu, opt ani% &ad5 Constance pleca atunci spre ţărmurile însorite ale Italiei să facă plajă, să fie una cu *atura !i cu contadini-i1% Au"ise pe urmă că pornise spre 'iria, unde !i propunea de asemenea să facă plajă !i să fie una cu *atura !i cu ,eduinii% Constance Culmington, gândi, era e.act tipul de femeie care să cumpere o insulă !i să se înconjoare de mister% 2ulţumit de o asemenea logică, judecătorul Wargrave începu să moţăie%%% /i în curând adormi% II
1 9ăranii :ital%;

Într un compartiment de clasa a treia, în care mai erau cinci călători, <era Cla5thorne î!i lăsă capul pe spate !i închise ochii% Ce cald e în tren8 0 să fie frumos la mare8 Într adevăr, a fost un noroc că a găsit sluj,a asta% În vacanţă e mult mai greu să o,ţii un post de secretară ( aproape totdeauna e vor,a de însoţit un cârd de copii% *ici agenţia nu avea prea mari speranţe% Când deodată, sosise scrisoarea+ +i-aţi ,ost recomandată de )genţia -.emeile îndemânatice-. După câte am înţeles" sunteţi cunoscută personal acolo. /unt de acord cu salariul pe care-l cereţi &i a&tept să vă luaţi postul în primire la 0 august. 1renul cel mai indicat este cel de !"#$ din %addington2 veţi ,i a&teptată în gară la 3a(bridge. 4n plic aveţi cinci lire pentru c5eltuieli. *u multă simpatie" 6na Nanc7 3wen Iar sus, în colţ, adresa cu litere de tipar+ Insula Negrului. /tic(le5aven" Devon... Insula *egrului8 În ultima vreme "iarele nu vor,iseră decât despre asta8 $ot felul de alu"ii !i "vonuri fantastice% -e!i cele mai multe erau pro,a,il false% -ar casa fusese fără îndoială construită de un milionar !i se spune că repre"intă ultima e.presie în materie de lu.%%% 0,osită după un semestru istovitor de !coală, <era Cla5thorne î!i spuse+ #*u e nici o afacere să fii profesoară de sport la o !coală de mâna a treia%%% -acă a! putea să găsesc o sluj,ă la o !coală mai ca lumea.=n fior rece îi trecu prin inimă+ #&a urma urmei, ,ine că am !i atât% &u mea nu i vede cu ochi ,uni pe cei care au avut de a face cu justiţia ( chiar dacă n-am ,ost găsită vinovată.>usese chiar felicitată pentru curajul !i pre"enţa ei de spirit% -ar, de fapt, la ce te puteai a!tepta de la o anchetă? -oamna 4amilton însă!i se purtase mai mult decât ama,il ( numai 4ugo ( dar nu voia să se gândească la 8ugo. -eodată, în ciuda căldurii din compartiment, începu să tremure+ mai ,ine nu s ar fi dus la mare8 0 imagine clară îi apăru în minte% *apul lui *7ril" săltând în sus &i în jos" plutind spre stâncă... sus ( jos, sus ( jos%%% /i ea însă!i, înotând spre el cu mi!cări u!oare, e.perimentate ( tăindu !i drum prin apă, dar fiind, vai, sigură că nu va mai ajunge la timp%%% 2area ( al,astrul ei cald, adânc ( dimineţile pe nisip ( 4ugo ( 4ugo care i a spus că o iu,e!te%%% Nu tre,uie să se gândească la 4ugo%%% -eschise ochii !i privi încruntată la ,ăr,atul care !edea în faţa ei% Înalt, cu faţa arămie, cu ochii de culoare deschisă, foarte apropiaţi, cu o gură aro gantă, aproape crudă% Î!i spuse în gând+ #Cred că a călătorit mult !i fac prinsoare că a vă"ut destule lucruri interesante%# III 0 singură privire spre tânăra din faţa lui !i ochii ageri ai lui @hilip &om ,ard au înţeles dintr o dată cu cine are de a face+

#-estul de atrăgătoare ( păcat că are un aer pedagogic%%% @are să ai,ă sânge rece, îmi închipui, nu cedea"ă u!or în dragoste sau luptă%# @arcă l ar fi tentat să intre în vor,ă cu ea%%% 'e încruntă% &a nai,a cu asemenea gânduri8%%% Are trea,ă acum !i min tea tre,uie să i fie acolo% În fond, despre ce era vor,a? Avreul acela mititel fusese al dracului de misterios+ ( A!ti li,er să accepţi sau nu, căpitane &om,ard% &a care &om,ard, pe un ton indiferent răspunsese+ ( 0 sută de guinee, "ici? Ca !i cum o sută de guinee ar fi fost pentru el o nimica toată% 3 sută de guinee9 Când nu mai avea o leţcaie8 Î!i dădea seama totu!i că evreul cel mititel nu fusese păcălit ( asta e nenorocirea cu evreii, nu pot fi în!elaţi în materie de ,ani ( se pricep9 )eluase pe acela!i ton indiferent+ ( /i nu mi poţi da nici o informaţie? -omnul Isaac 2orris î!i scuturase cu hotărâre capul chel+ ( *u, căpitane &om,ard, asta i tot% Clientul meu m a lăsat să nţeleg că te ,ucuri de reputaţia unui om care !tie să se descurce% 'arcina mea e să ţi înmâne" o sută de guinee, iar dumneata tre,uie să ajungi la 'ticBlehaven, -evon% În gara cea mai apropiată, 0aB,ridge, te a!teaptă o ma!ină care te va duce la 'ticBlehaven, iar de acolo o ,arcă cu motor te va transporta pe Insula *egrului, unde vei rămâne la dispo"iţia clientului meu% ( @entru câtă vreme? ( *u mai mult de o săptămână% Căpitanul &om,ard î!i mângâiase mustaţa% Apoi, aruncându i celuilalt o privire pătrun"ătoare+ ( Înţelegi, cred, că nu mă pot angaja la ceva ilegal% 6u"ele groase, semite ale domnului 2orris schiţaseră un "âm,et aproape impercepti,il în timp ce răspundea grav+ ( -acă ţi se va propune ceva ilegal, vei fi ,ineînţeles li,er să te retragi% 6lestemata creatură "âm,ise mieros, ca !i cum ar fi !tiut ,ine că în trecutul lui &om,ard legalitatea nu constituise totdeauna o însu!ire sine :ua non... &om,ard rânji% &a nai,a, fusese gata, gata s o păţească de câteva ori8 -ar întotdeauna a scăpat cu faţa curată% -e fapt, rareori a dat înapoi în faţa unei încercări% -a, da, rareori%%% @resimţea că o să se distre"e ,ine pe Insula *egrului%%% I< Într un compartiment pentru nefumători, domni!oara Amil5 6rent stă tea, ca de o,icei, foarte ţeapănă% Avea CD de ani !i nu i plăcea să trândăvească% $atăl său, colonel de !coală veche, fusese foarte pedant în ce prive!te ţinuta% A o ru!ine cât de neglijenţi sunt tinerii de a"i în ţinută, ca &i în toate celelalte... Învăluită într o aureolă de virtute !i principii de neclintit, domni!oara 6rent reu!ise să învingă căldura !i lipsa de confort a compartimentului

it% Insula *egrului%%% )evă"u în minte scrisoarea pe care o citise de mai multe ori+ Dragă domni&oară .u"e+ unii oameni erau chiar o adevărată pacoste% Î!i aminti de vacanţa din vara trecută8 Anul ăsta va fi ceva cu totul deose. N-o să te coste nimic2 trebuie să le consideri invitata mea. î!i spuse Amil5 6rent% Ara ceva. *red că pentru asta e de ajuns o mâncare bună &i o gazdă primitoare" puţin demodată.e trenul% Afurisitele astea de personale de pe liniile secundare8 /i era tare întortocheat drumul până la Insula *egrului% *u prea !tia .uia să schim. preferă scaune comode !i perne moi.el5aven.acum câţiva ani" prin luna august &i" după cât se pare" aveam în multe privinţe acelea&i gusturi. Cine iscălea? 'emnătura era destul de greu de descifrat% /i Amil5 6rent se gânde!te nervoasă+ #'unt atâtea persoane cărora nu le poţi descifra semnătura%# Î!i reaminti de oamenii pe care îi cunoscuse la #6elhaven#% 'e dusese acolo două veri la rând% 'ă fi fost oare femeia aceea drăguţă.oarte bucuroasă dacă ai accepta să-ţi petreci vacanţa de vară pe Insula Negrului.i . %e la începutul lunii august îţi convine< %e data de 0" eventual. nu ( era precis 3liver9 -a% 0liver8 Insula *egrului8 @arcă scrisese ceva în "iare despre Insula *egrului ( ceva despre o stea de cinema.oanele nu vor urla până la miezul nopţii. !i de al lui 7ohnnie -5er% =in &i câţiva dintre vec5ii . iau doctorii pentru dormit.ine cine e acest individ 01en ( un prieten de al lui 'poof &eggard.emei despuiate" iar pate.rent" /per că îţi aminte&ti de mine. domni!oara. 0rmen. pare se. )m desc5is &i eu o pensiune pe o insulă de lângă coasta Devonului. domni!oara%%% cum o chema? $atăl ei fusese preot% /i mai era o doamnă 0lten. dacă te gândeai la venitul ei atât de redus !i la atâtea dividende neachitate% *umai dacă !i ar putea aminti ceva despre doamna ( sau domni!oara 0liver8 < 3eneralul 2acarthur privea pe fereastra vagonului% $ocmai intrau în A . fetele nu mai !tiu ce i aia o rochie decentă. )m . sau despre un milionar american? 'igur că astfel de locuri sunt adesea foarte ieftine ( insulele nu convin oricui% Ideea li se pare romantică. vacanţa asta n o să mă coste nimic#. )& .ucuro!i să vândă% #În orice ca". Nu vei găsi aici .ost împreună la %ensiunea -. cam în vârstă.aglomerat de clasa a treia% În "iua de a"i se face atâta ca" pentru orice8 0amenii nu !i mai scot un dinte fără injecţii.3.lă aproape goale pe plajă% -omni!oara 6rent strânse din . dar când ajung să locuiască acolo î!i dau seama de inconveniente !i apoi sunt chiar destul de . iar vara um. *u multă simpatie" 6.N.eter !i aici tre.

se putea găsi ceva% #0 stare puţin neo. dar n avea rost să le o spună% /i de o.ilierul cel mai lu.ine% 7umătate dintre femeile care veneau să fie consultate nu sufereau decât de plictiseală.oi. dar tre. tare greu a fost ( sunt aproape trei"eci de ani de atunci8 6ănuia că Armitage era cel care scăpase o vor.eră% 'e odihnea puţin% A!a că.os !i a!tepta.%%% 3ara A.ulgărele începuse să se rostogolească% Acum. ori cel al Aerului pusese mâna pe ea%%% Casa fusese construită într adevăr de tânărul Almer )o.e!te atâta despre ea% @ărea adevărată !tirea că Amiralitatea. nu mai încăpea nici o îndoială ( doctorul Armstrong era cineva% *u avea o clipă li. e destul de tânăr. cincispre"ece ani% A fost la un pas de pră. în această dimineaţă de august.ine să te gânde!ti prea mult la astfel de lucruri% Începi să ai închipuiri. povestea asta cu Insula *egrului% Ara curios s o vadă% 'e vor .ă despre "ilele de altădată% În ultima vreme avusese impresia că oamenii se cam feresc de el% /i toate acestea ( din cau"a "vonului acela nenorocit% -oamne.ire&te.son.osit%%% 'uccesul se plăte!te uneori scump% Î!i amintea de "ilele acelea de demult când stătea în ca. dar nu !i cecul alăturat% =n onorariu fantastic% Ace!ti 01eni par să se scalde în . milionarul american% 'e spune că l a costat mii de dolari% $ot ce !i poate imagina un muritor în materie de lu.ur5% Ara tare o.eter8 Încă o oră de a!teptare8 /i el nu avea nici un chef să a! tepte% <oia să meargă mai departe%%% <I -octorul Armstrong î!i conducea 2orrisul prin câmpia 'alis.i!nuită a :aici venea un cuvânt lung.ani !i po"iţie socială ( !i i s a dus vestea% #Ar tre.inetul lui din strada 4arle5. dacă stai să te gânde!ti . chiar dacă nu era vor. ţi se pare că oamenii se uită chiorâ! la tine% /i acum. afacerile mergeau . gata.amici > am mai vorbi despre vremurile de altădată.ani% Ara vor. era .ine meseria ( dar nu i destul ca să ai succes% $re.ine. nimic grav. înconjurat de cele mai moderne aparate.ucuros că pleacă din &ondra să stea câteva "ile pe o insulă de lângă coasta -evonului. la urma urmei.a"ă mai ales credinţa% Iar el avea un fel de a fi care inspira speranţă !i încredere% *oroc că reu!ise să !i revină la timp după afacerea aceea de acum "ece%%% . îndemânare% Î!i cu no!tea . corect îm.uie să ai !i noroc% /i a avut8 =n diagnostic . . câteva paciente recunoscătoare ( femei cu . 'igur că i ar place !i lui să stea de vor. de o mică neplăcere%%% un soţ îngrijorat din pricina sănătăţii soţiei%%% dorea un control fără s o alarme"e% 'oţia nici nu voia să audă de doctori% *ervii%%% *ervii8 -octorul înălţă din sprâncene% >emeile astea cu nervii lor8 -ar. a!tepta "ile întregi !i pustii întâmplarea care să i aducă succesul sau e!ecul%%% /i i a adus succesul8 A avut noroc8 *oroc !i. nu e . dar grozav de de!tept% @am a fost ani de zile pe la tot felul de doctori !i numai el a găsit imediat ce are%# /i .ui să încerci la Armstrong.icei. orice vindecare are la . după cât se pare..a.ă% Afurisită javră8 Ce !tia el despre asta? Ai.ine pus.a de o vacanţă adevărată% 'crisoarea pe care o primise era destul de vagă.u!ire% -ar !ocul l a .uie să vă îngrijiţi% =n tratament simplu%# În fond.răcat. ori 2inisterul de )ă". de mo.a nu.

puse domnul 6lore diagnosticul e.astru adânc% -ecuplă cu "gomot am. săracul. să le dea de .ure. la trupul lui .il% #6ursucul# mirosea imediat când avea de a face cu astfel de indivi"i% 1rebuia s o facă. Anthon5 2arston. <era Cla5thorne. spre omul care dormea% #A luat cam mult la măsea#.ron"ată !i la ochii de un al.un afurisit8 <II 3onind spre 2ere.a.at ţara în lung !i n lat% Îi detesta ( încă o dată scăpase ca prin urechile acului% *e.ite .loche"e calea% ?i nu merg decât prin mijlocul !oselei% A aproape imposi. cu o privire tul.ard.ătrâni !i .il că or să fie ni!te puicuţe acolo%%% Ie!ind din hotel.il să !ofe"i în Anglia%%% nu ca în >ranţa. pro. a fost totu!i la un pas de pră.ine pe insula asta ( dacă ţine vremea .u"unar% Aruncă o privire în colţ. sau să i dea înainte? $imp avea destul% /i nu mai o sută de mile !i ceva% 0 să ia ni!te gin !i gingerbeer. -%'%0%3 valetul cu nevasta+ perechea )ogers%# Închise carneţelul !i l puse la loc în .il 'uper 'ports -almain "vâcni pe lângă el cu EF de mile pe oră% -octorul Armstrong fu cât pe aci să intre în gard% Iară!i unul dintre tinerii ă!tia "ăpăciţi care stră.an%%% Cel puţin. nu s au născut cu ea% @ăcat că n a cumpărat 3a.a. ge neralul 2acarthur ( C%2%3%2. doctorul Arm strong.ăutură% &a nai. somnoroasă% /i deodată îl vă"u închi"ând ochii !i adormind% -omnul 6lore scria cu grijă într un carneţel% #I!tia s toţi.astru !i se urcă în ma!ină% Câteva fete tinere se uitară la el cu admiraţie. se întinse.ea ceva.o!i.a.ătrânul judecător Wargrave. se uită la cerul al. murmură el% Amil5 6rent. dar pro. $on5 2arston se gândea+ #2ulţimea asta de ma!ini care se târăsc ca melcul pe stră"i e înspăimântătoare% $otdeauna se găse!te câte unul să ţi . Al dracului de cald8 @are că se va distra . unde poţi într adevăr să ţi dai drumul%%%# 'ă oprească să .ine legat ( G.reiajul !i ma!ina ţâ!ni pe strada îngustă% Câţiva .ăieţi de prăvălie se feriră să nu i calce% 6ăieţandrii se uitau cu admiraţie după ma!ină% Anthon5 2arston porni în mar!ul său triumfal% <III -omnul 6lore se afla în personalul de @l5mouth% În compartiment nu mai era decât un marinar cam în vârstă.act% 2 Cavaler al 0rdinului 'f% 2ihai si 'f% 3heorghe 3 0rdinul pentru merite deose. când n avea un . la părul cârlionţat.ună% Cine erau ace!ti 01eni? 6ogaţi !i scâr. . un enorm automo.on asur"itor.u!ire8 Cu un cla. @hilip &om.făcut să se tre"ească% A renunţat definitiv la . la faţa .EH (.rielle $url Insula *egrului8 I ar fi plăcut să facă parte din cercul acestei stele de cinema% Ai. căscă.ăut% *u !tii la ce să te a!tepţi de la asemenea indivi"i care !i au făcut singuri averea.

din copilărie%%% Cam la o milă de coastă. tinere% Ziua 7udecăţii de apoi este aproape% #A mai aproape de tine decât de mine8# gândi domnul 6lore a!e"ându se pe .ă el cu accent moale din -evon% .iuri% ( 2ergeţi cumva pe Insula *egrului? între. cu mustaţă.ătrânul se ridică anevoie.esc. e. afirmă .presie. câteva persoane a!teptau în gara 0aB.uie să fie ceva groa"nic pe vreme rea8 -ar milionarii ă!tia s plini de toane% 6ătrânul din colţ se tre"i !i spuse+ ( Cu marea nu !tii niciodată cum stai ( niciodată8 ( Ai dreptate% *u poţi !ti.u"at ( de unde !i numele%%% Ce idee să construie!ti o casă acolo8 $re.ătrânel m ar di. !i îndată se apropie !oferul unuia dintre cele două ta.uri+ ( <egheaţi !i vă rugaţi% <egheaţi !i vă rugaţi% Ziua 7udecăţii de apoi se apropie% 3ata să cadă prin u!ă. î!i spuse domnul 6lore% 6a nu. . Î!i amintea de ea. plină mereu de pescăru!i% 'eamănă cu un cap de om ( cap de negru .ătrânul furios% ( @oate că ai dreptate. e o "i minunată% ( <ine furtuna% *u mă n!el niciodată.a pare să fie destul de u!oară.anchetă% *umai că de data aceasta se în!ela% Capitolul al doilea I *ehotărâte. ăsta mi e rolul% *ici unul dintre ei n are nimic de a face cu Africa de 'ud% $ocmai am citit revista aceea de călătorie. nu. îl lini!ti domnul 6lore% 6ătrânul sughiţă de două ori !i spuse cu glas plângăreţ+ ( <ine furtuna% ( *u. se pomeni nici el nu !tia cum pe peron% -e jos privi spre domnul 6lore !i spuse cu demnitate+ ( Cu dumneata vor. aproape lipsit de e.ridgeJ în spatele lor. ochii cenu!ii !i destul de apropiaţi% #A! putea să mă dau drept maior. spuse domnul 6lore împăciuitor% $renul se opri într o gară !i . reflectă el% *u văd cum a! putea să gre!esc% Cred că am înfăţi!area potrivită%# 'e ridică !i se privi cu atenţie în geam% 3eamul oglindi un chip cam milităros. hamalii încărcaseră . a!a că am să mă descurc%# -in fericire.ui imediat% Africa de 'ud. con!tiincios !i atent.âj.istau tot soiul de oameni veniţi din colonii% -omnul 6lore simţea că poate pătrunde foarte u!or în orice societate po"ând într un om înstărit din Africa de 'ud% Insula Negrului.agajele% =nul dintre hamali strigă+ #7im#. prietene.âind la fe reastră% ( Aici mă dau jos% -omnul 6lore îl ajută% 6ătrânul stătea în u!ă% )idică solemn mâna !i clipi din ochii tul. ce avea de făcut% #$rea. am uitat% 2ilitarul acela . o stâncă împuţită.)ecapitulă în minte.

i aici. <era Cla5thorne interveni+ ( )ămân eu. cu re"erva caracteristică omului legii.ard spuse+ ( Au am să a!tept cu domni!oara%%% ( Cla5thorne. iar în sinea ei gândi+ #=n domn . adăugă repede+ ( *u mi am vă"ut până acum nici măcar patronul% ( @atronul? ( -a. spuse <era pe un ton convenţional% Cu o u!oară lipsă de originalitate.il să călătore!ti cu trenul pe o astfel de vreme% ( 'per să se menţină ( vremea. devenind ceva mai si .ard% 4amalii cărară . înţeleg% Aproape impercepti. hotărâtă să !i clarifice po"iţia. deloc% A a!a de plăcut afară.it de tipul o. dar acum vin pentru prima oară în această parte a -evonului% ( *ici eu nu cunosc regiunea. dacă vă hotărâţi să plecaţi acum% Avea în privire !i în glas o u!oară nuanţă dictatorială.iul porni% /oferul celuilalt ta. care părea cel mai în vârstă din grup+ ( 2ai e un ta.ard. tot atâtea priviri se încruci!ară% /oferul spuse adresându se judecătorului Wargrave. adăugă judecătorul% $a. căpitanul &om.i+ ( Zidul acela însorit pare mai atrăgător% 'au poate preferaţi să intraţi în gară? ( *u. hotărî <era% Căpitanul &om.âcsit din tren% ( -a. @hilip &om. completă <era% ( *umele meu e &om.ătrân foarte distins% Cu totul deose.i!nuit în pensiunile de la mare% A limpede. sunt secretara doamnei 01en% ( A. apoi se aplecă !i intră într unul din ta. caracteristică celor o.iuri.i se adresă celor răma!i+ ( @oate doriţi să staţi jos până plecăm% ( Câtu!i de puţin. domnule% -ar tre. imediat. a cărui u!ă !oferul o ţinea deschisă% 0 urmă judecătorul Wargrave% Căpitanul &om.i!nuiţi să comande% @arcă dădea indicaţii unor fetiţe ce jucau tenis% ( 2ulţumesc.@atru glasuri răspunseră afirmativ !i. n am mai fost niciodată pe aici% Apoi.ine acest colţ al ţării? ( *u.ard se interesă+ ( Cunoa!teţi .ine acest colţ al ţării? ( Am fost în Corn1all !i la $orKua5. răspunse domni!oara 6rent. doamna sau domni!oara 0liver are relaţii selecte%%%# 7udecătorul Wargrave urmă+ ( Cunoa!teţi . judecătorul Wargrave remarcă+ ( Avem vreme frumoasă% ( -a.il. e într adevăr insuporta.eter ( chestie de cinci minute% @oate că cineva dintre dumneavoastră nu se supăra dacă rămâne pentru ma!ina ailaltă% 0 să călătoriţi mai lesne a!a% Cu con!tiinţa funcţiei ei de secretară.uie să a!tepte un domn la per sonalul de A.agajele în ta. într adevăr.ă comportarea. "ise înţepată domni!oara 6rent.ard "âm. după aerul îm. î!i schim.i% Înăuntru. vreau să spun% <erile noastre engle "e!ti sunt atât de în!elătoare.

te rog.ard% ( Într adevăr? 01enii tre. vă mulţumesc% <ara asta sunt multe viespi% ( -a. iar mustaţa al.uie să fie gro"av de încântaţi de insulă% 'pu ne mi.olnăvit su.gur.astru !ters.ătrânii ă!tia%# -ar generalul 2acarthur nu pomeni nimic despre ră".il din cau"a căldurii%%% /tiţi pe cine a!teptăm? ( * am cea mai mică idee% 'e au"i !uieratul strident al trenului care se apropia% ( Ista tre.oi% . pătrun"ători în ciuda vârstei. pe colo. care mai de care mai întortocheată% 3eneralul 2acarthur spuse+ ( *u cunosc deloc această parte a -evonului% &ocuiesc în estul -evo nului ( chiar la hotarul cu -orset% ( A încântător aici.a. care îl cântăriră pe &om. "ise &om. se repe"i asupra pră"ii+ 3ata% ' a dus8 ( 0. pe .ard se gândi+ #A dracului situaţie%%% ce să fac? 'ă mă prefac că îi cunosc sau nu? 'puse repede+ ( 0 viespe8 Acolo.ard+ #Chipe! . cam o milă.ătrân înalt. nu.ard% 2ie îmi plac locurile deschise% =nde poţi să ve"i ce se întâmplă%%% ( Ai vă"ut ceva locuri. răspunse &om.oiul% A!a fac totdeauna .uie să fie trenul.ard% 0 persoană foarte atentă ar fi putut "ări o clipă lucind o apreciere în o chii de un al.irint de ulicioare de ţară.ru. pământul ro!u.ă potrivită cu grijă% 4amalul. îmi închipui? îl între. cu înfăţi!are de militar% @ărul cărunt îl avea tuns scurt. ce fel de oameni sunt? &om. domnule%%% Iar în sinea lui se gândi+ #Acum o să mă între.it secretara.ard% <era îi ie!i înainte cu un aer competent% ( 'unt secretara doamnei 01en% <ă a!teaptă o ma!ină% /i adăugă+ -umnealui e domnul &om. arătă spre <era !i &om.ăiat% -ar parcă ceva nu e în regulă cu el%%%# 'e urcară toţi trei în ta.e dacă eram destul de mare ca să fi făcut ră". totul pare atât de verde !i plin de sevă% ( A puţin cam sum. staţi lini!tită% /i cu un aer foarte convingător.ă generalul 2acarthur% &om. e numai ceva temporar ( un post de vacanţă% Am o sluj.ă permanentă la o !coală de fete% -rept să spun. pro.i!nuit? <era râse+ ( 0. urmă drumul principal spre @l5mouth% -upă aceea se afundă într un la. a telegrafiat unei a genţii să i se trimită un înlocuitor !i am venit eu% ( <a să "ică a!a%%% /i să presupunem că ajunsă acolo nu vă convine postul? <era râse din nou% ( 0. aprecie &om. interveni <era% -ealurile.ard% &a ie!irea de pe peron î!i făcu apariţia un .raţ% *u.it atâta despre ea în "iare% A într adevăr fascinantă? ( *u !tiu% * am vă"ut o niciodată.ard ridică din umeri cu modestie+ ( Am hoinărit !i eu pe ici. mai degajat% 'puse+ ( *u e cam neo. greutatea geamantanului mare de piele. care se cam clătina su. sunt gro"av de emoţionată la gândul că voi vedea Insula *egrului% ' a vor. nu cred% I s a îm.iul care a!tepta% 2a!ina o luă pe stră"ile ador mite ale oră!elului !i apoi.

arca asta.ătut de vânturi !i ochii negri. ha.orâră pe un drumeag în serpentină până la 'ticBlehaven ( o simplă îngrămădire de case.arcă% Ceilalţi urmară la rând% 2em. un om se de"lipi de lângă "idul din a propiere unde stătuse re"emat !i veni spre ei. cu una sau două .rupt. o lini!ti proprietarul% ( 'untem destul de mulţi. frumoasă.ătrânească a judecătorului. în vârf% -ar nu se "ărea nici o casă.ea cu accentul moale din -evon% ( 'unteţi gata să porniţi spre insulă. domni!oara 6rent se lăsă ajutată să urce în .ă domnul -avis ospitalier% Cum nimeni nu i răspunse la între. . ţeapăn al domni!oarei 6rent !i cel de al treilea. Insula *egrului% 'urprinsă. dar domnul 01en a spus să nu i a!teptăm.arca? între.rii grupului nu formau încă un tot% . cu o casă al. cu un aer de parcă se pregătea să ordone evacuarea sălii de !edinţă% -omni!oara Amil5 6rent nu era deloc sigură dacă îi plac colonialii% ( -ore!te cineva să ia o picătură înainte de a ne îm. domnule% ( A n regulă. co.ărci de pescuit trase pe plajă% 'u. numai silueta îndră"neaţă a stâncii.are. . <era e. înspre sud. doamnă% <ă duce cât ai clipi chiar până la @l5 mouth. semănând vag cu capul unui negru uria!% Ara în ea ceva sinistru% <era se înfioră u!or% În faţa micului han #&a !apte stele# îi a!teptau trei siluete+ cea încovoiată. acceptă @hilip &om.arcader mic de piatră spre . să nu mai stăm% @ro. domnul -avis se întoarse !i ridică un deget% ( Atunci.uie să vină încă doi domni cu ma!ina.inevoitoare% A o vreme splendidă ( nici o suflare de vânt% Cu oarecare îndoială. trupul drept. de parcă menţionarea ga"delor ar fi avut un curios efect parali"ant asupra invitaţilor% )ăspun"ând la semnul lui -avis.ard cu vocea sa plăcută. ra"ele amurgului "ăriră pentru prima oară ie!ind din mare. un tip masiv care veni spre ei !i se înclină+ ( *e am gândit să vă a!teptăm% 'ă facem un singur drum% -aţi mi voie să mă pre"int% 2ă numesc -avis% 'unt de fel din Africa de 'ud ( din *atal ( ăsta e locul meu natal ( ha. cu mersul legănat al oamenilor mării% Avea un o.a.il că ga"dele ne a!teaptă% Asupra întregului grup se lăsă un ciudat sentiment de constrângere.arcă gro"avă.arca cu motor% ( A foarte mică . spuse tăios judecătorul Wargrave% ( @oate să ia de două ori pe atât. spuse Amil5 6rent% ( A o .II -upă ce urcară un deal a.ra" . cu o e. doamnelor !i domnilor? 6arca vă a!teaptă% 2ai tre. mai aproape de ţărm.clamă+ ( -ar e departe în larg%%% /i o imaginase altfel. pentru că pot sosi oricând% 3rupul se mi!că% 3hidul îi conduse de a lungul unui de.ă.presie u!or eva"ivă% <or. ha8 )âse vesel% 7udecătorul Wargrave îl privi cu vădită ostilitate.

uie să fi costat sute de lire% Ista da . gândi >red. nu numai unul dintre cei pre"enţi avea să !i amintească acea clipă% III În .ă nici în clin.ine îm.ăr.răcate !i . că nu l "ărise până acum pe 01en ( !i nici cucoana lui% *u fusese încă niciodată pe aici% $otul comandat !i plătit de acel domn 2orris% Instrucţiunile foarte clare !i plata imediat ( dar era ciudat totu!i% Ziarele spuneau că e un mister cu acest 01en.son% >red *arracott rânji u!or amintindu !i de ei% Iia da. cu părul învol. un erou dintr o legendă nordică% Apăsă pe cla. asta e. cu ma!ina% /i ce ma!ină8 Cum nu mai vă"use până atunci ni meni la 'ticBlehaven% $re. le cuno!tea el destul de . lângă motor..ine% @utea să pună rămă!ag că era o viperă afurisită% =n militar . nici în mânecă cu o vedetă de cinema% /i i categorisi.@arcă fiecare îl deruta pe celălalt% Arau gata să pornească în larg. pe toţi.arcă nu se afla decât un singur pasager satisfăcător% $ipul care sosise ultimul. Anthon5 2arston părea mai mult decât un muritor% 2ai târ"iu.urat de vânt% În strălucirea apusului părea nu un om. parcă mereu flămând. dar a!a%%% Ciudată poveste.ani% -acă tot grupul ar fi fost ca el. la urma urmei. mai era de înţeles.aţi în costume de iahting.rielle $url era aceea care cumpărase insula% -ar părăsi imediat teoria asta când începu să e. încât părea o vedenie% &a volan se afla un tânăr.amine"e pasagerii% *ici unul nu părea să ai. dacă te gânde!ti mai . toţi foarte . ci un "eu tânăr. sla.on !i ecoul îi răspunse.ătrână ( dintre cele acre. nimic fascinant.ăutura pe care o înghi ţeau%%% Acest domn 01en pare să fie cu totul alt om% Curios. ţâfnoase.ora o ma!ină% 0 ma!ină atât de neve rosimil de puternică !i de frumoasă.ogaţi !i plini de importanţă% *u semănau deloc cu invitaţii domnului Almer )o. în . >red *arracott se gândea+ #Ciudată adunătură8# În nici un ca" cum !i i închipuise el pe invitaţii domnului 01en% 'e a!teptase la ceva mai de soi+ femei . fără părtinire% 0 fată . amplificând "gomotul.ătrân ( se vede de la o po!tăJ o tânără drăguţă. cu ochii ageri. când ghidul se opri cu cârligul .rupt dinspre sat co.arcă. dar comună.ăr. era un tip ciudat% ' ar putea ca acesta să aibă de a face cu cinematografia% *u. dintre stâncile golfului% În acea clipă de necre"ut. !i >red *arracott le dădea dreptate% @oate că.ine ( totul era ciudat ( foarte ciudat%%% I< 6arca î!i croia drum înspumat în jurul stâncii% În sfâr!it se "ări casa% &a . invitaţi8 /i . gândi >red *arracott% Celălalt domn.ărcii în mână% @e drumul a. domni!oara 3a.at8 @ărea să se scalde în . nimic de 4oll51ood în eaJ domnul acela vesel %%% nu era un adevărat gentleman ( fost comerciant.

ăuturi% /iruri de sticle% Anthon5 2arston se mai înveseli puţin% $ocmai se gândea că povestea era cam ciudată% *imeni dintre cunoscuţii lui9 Ce o fi gândit .ilă ca înfăţi!are. spuse deodată @hilip &om. pe ni!te scări tăiate în piatră% ( 4m8 Încântător loc8 spuse generalul 2acarthur% -ar se simţea nelini!tit% =n loc al nai.arcat aici pe vreme rea.ă.ra ei#.ard. pe aici% În holul larg erau pregătite . monotonă% <era se uită curioasă la ea% Ce stafie de femeie. cu ferestre rotunde care lăsau să intre multă lumină% 0 casă minunată ( pe măsura a!teptărilor% >red *arracott opri motorul !i. cred că tot% ( -acă aveţi nevoie de ceva.il% ( @oftiţi vă rog.ii de ciudat%%% @e măsură ce urcau treptele spre terasa de sus.arca de un i nel prins în stâncă% Apoi îi conduse în sus.aia în faianţă . cărunt !i foarte respecta. căută drumul spre un mic golf na tural între stânci% ( $re. sla. fără pic de sânge8 >oarte respecta. împre ună cu &om. al.ătrânul #6ursuc# când l a lăsat să intre în chestia asta? 6ăuturile erau totu!i în regulă% /i cu multă gheaţă% Ce spunea majordomul? #-omnul 01en%%% din nefericire reţinut%%% nu poate ajunge aici decât mâine% Instrucţiuni%%% să facă ce vor%%% dacă doresc să meargă în camere%%% Cina va fi servită la ora E%# <era o urmase sus pe nevasta majordomului% >emeia deschise o u!ă la capătul unui coridor !i <era pă!i într o cameră plăcută. de culoare deschisă îi fugeau mereu în toate părţile% #@arcă i ar fi frică de um.ilitate+ . cu rochia neagră% -ar ochii ciudaţi. o u!ă deschisă lăsa să se vadă .uie. asta era ( frică8 Arăta ca o femeie care trăie!te într o stare permanentă de teroare% Îi trecu un fior prin spate% -e ce oare i o fi frică femeii acesteia? 'puse cu ama.leu% )ăspunse repede+ ( -a. casa era într adevăr foarte atrăgătoare. !i alta spre răsărit% 'coase o e.clamaţie u!oară de plăcere% ( 'per că aveţi tot ce vă tre.oare% *arracott legă . cu o fereastră largă ce dădea spre mare. spiritele se înviorară% În u!a deschisă a casei îi a!tepta un majordom cu ţinuta corectăJ ceva din gravitatea lui îi lini!ti% /i pe urmă.ora în pantă dulce spre mare% Casa era orientată spre sud ( joasă. pătrată. cu părul strâns.ătaie de cap%# 6arca scrâ!ni frecându se de stânci% >red *arracott sări afară !i. sunaţi% Avea o voce egală. modernă.ate vântul de sud est% Câteodată e i"olată câte o săptămână sau chiar mai mult% <era Cla5thorne gândi+ #Aprovi"ionarea tre..lemele gospodăriei îţi dau mult mai multă . domni!oară% <era se uită în jur% <ali"a îi fusese adusă !i lucrurile aranjate% -in came ră. iar vederea de pe terasă magnifică%%% 2ajordomul înaintă înclinându se u!or% Ara înalt.ard% >red *arracott îi răspunse vesel+ ( *u se poate de.uie să fie foarte greu de fă cut% A lucrul cel mai neplăcut pe o insulă% $oate pro. gândi <era% -a.tura de sud a insulei era cu totul altfel% Co.uie să fie greu de de. încet. îi ajută pe ceilalţi să co.arca pe Insula *egrului când .

netoţiiJ =n .i"ar% #A! vrea să i văd pe 01eni% A! vrea să !tiu ce fel de oameni sunt%# 'e ridică !i începu să se plim.e în culori deschise pe parchetul strălucitor.urile casei% *u !tiam. într o ramă lucitoare de crom se afla o fâ!ie de pergament pe care era scrisă o poe"ie% 'e apropie mai mult de cămin !i o citi% Ara vechiul cântecel pe care !i l amintea din copilărie+ Zece negri mititei au cinat su.loc enorm de marmoră al.ră% @uţin tul.traordinari oameni. o oglindă mare înconjurată de lumini% =n cămin fără ornamente. domni!oară% -acă vor aduce mai des invitaţi.ă în formă de urs. pe mare. iar )ogers se pricepe la tre.ună . spuse <era% >emeia se întoarse !i plecă% @icioarele i se mi!cau fără "gomot pe podea% -ispăru din cameră plutind ca o um.e agitată prin cameră% =n dormitor desăvâr!it. în care era încrustat un ceas% -easupra. domni!oară. luna nouăJ =nul însă s a necat !i au rămas doar nouă% *ouă negri mititei au stat noaptea după treiJ =nul s a ntrecut cu somnul !i au rămas doar opt din ei% 0pt negri mititei trec prin -evon într o noapteJ =nul "ice+ #Au rămân# ( !i au rămas doar !apte% /apte negri mititei despicau surcele groaseJ =nul s a tăiat în două !i au rămas doar !ase% /ase negri mititei se jucau c un stup.senţa 01enilor. domni!oară% <era se încruntă% 0pt oameni în casă ( "ece cu ga"dele ( !i numai perechea asta ca să i servească% ( 'unt o . nu !tiu nimic% Am doar o listă cu doamnele !i domnii ce tre. în stilul cel mai modern% Covoare al. <era se a!e"ă la fereastră% $otul ( într un fel ( era cam ciudat% A. că vor fi atâtea persoane% ( -ar o să puteţi face faţă? ( 0.ia de două "ile% #A. pereţi pastel.ondar l înţeapă pe unul !i au rămas doar cinci cu toţii% Cinci negri mititei vor s ajungă magistraţiJ =nul !i a mplinit dorinţa !i au rămas deci patru fraţi% @atru negri au plecat. stafia asta de femeie% /i invitaţii8 -a. ace!ti 01eni#.ucătăreasă. fire!te. o sculptură modernă.uiau să sosească !i camerele pe care să le ocupe% <era continuă+ ( -oamna 01en n a pomenit de mine? 3enele femeii tremurară+ ( * am vă"ut o încă pe doamna 01en% 'unt aici a. cu glas tare+ ( Ce personal e.urată. gândi <era% Apoi. hăt. poate că doamna 01en va mai lua un ajutor% ( Cred !i eu. doar un . invitaţii erau !i ei ciudaţi% =n grup . mititeiJ . da.istă aici? ( *umai eu !i cu )ogers.( 'unt noua secretară a doamnei 01en% Cred că !tiţi% ( *u.

nu voia să !i amintească%%% nu voia să se gândească la asta8 $otul se sfâr!ise%%% <I -octorul Armstrong sosi pe Insula *egrului tocmai când soarele apunea în mare% În timpul traversării stătuse puţin de vor.uise să discute despre vreme !i pescuit% Ara o.il. gâtul de . în seara asta o să mi închipui că nu mă mai întorc înapoi ( că s a terminat cu &ondra. dar *arracott părea surprin"ător de neinformat sau. dar când era vor.osit după lungul drum cu ma!ina% Îl dureau ochii% 2ergând spre apus. într un scaun. !edea un domn care i se păru doctorului Arm strong cunoscut de undeva% =nde vă"use faţa asta de .indu !i.ea încă în timp ce urca scările tăiate în stâncă% @e terasă. începu să facă planuri. atât de pătrun"ători? -a.ătrânul Wargrave% -epusese odată mărturie în faţa jude cătorului Wargrave% $otdeauna părea pe jumătate adormit. desigur% *u putea să lipsească% A!ti uitat repede în "iua de a"i% *u. nu din punct de vedere financiar.ucăţică de pământ. mergi împotriva soarelui% -a.ească% A!a că doctorul Armstrong tre.roască ţestoasă. lung% -ar era ceva imposi. singur singurel. Cu un !treang s a spân"urat !i n a mai rămas nici el% <era "âm.a de tot ce avea vreo legătură cu legea.osit% 2area. soarele ce asfinţea% 2area%%% atât de pa!nică a"i ( atât de crudă uneori%%% 2area care te trăgea în adâncurile ei% Înecat%%% găsit înecat%%% înecat în mare%%% înecat.i!nuită%# /i "âm. planuri fantastice de viitor% 2ai "âm. înecat. ţinuta încovoiată ( da ( !i ochii mici de culoare deschisă. !i fante"ia se de"lănţuie% @ier"i contactul cu lumea ( o insulă e o lume aparte. !i lini!te a.uie să meargă înainte% 'e gândi+ #0ricum.raţe !i au rămas doar doi% -oi negri mititei se uscau la soare un picJ =nul s a prăjit de tot !i a rămas un negru mic% =n negru mititel. proprietarii Insulei *egrului. poate. acum după ce reu!ise.ă cu . o lume din care poate nu te vei mai întoarce niciodată% #Îmi las în urmă viaţa o.i% 'igur8 -oar era Insula *egrului8 'e duse !i se a!e"ă din nou lângă fereastră privind marea% Ce imensă e marea8 -e aici nu se vede nici o . sigur ( . era cât se poate de .roască.astră clipocind su.solută ( de asta avea nevoie% Ar vrea un concediu adevărat.=nul a picat în laţ !i au rămas doar trei% $rei negri mititei "ic+ #&a "oo e de noi#% @e unu l strânse un urs în . numai o nesfâr!ită întindere al. nu voia să vor.arcagiul ( un om de prin partea locului% Ara curios să afle câte ceva despre oamenii ă!tia. cu strada 4arle5 !i cu tot restul%# A ceva magic într o insulă ( ajunge doar să pronunţi cuvântul. înecat%%% *u. tre. era foarte o.

îl au"i spunând+ ( 0 cuno!ti pe Constance Culmington? ( *u ( mă tem că nu% ( * are importanţă% 0 femeie misterioasă !i cu un scris aproape indes cifra.a. trei femei. a.am dacă n am gre!it casa% -ând din cap.aie% 'e lăfăia în apa fier.a marto rilor% >oarte corect !i prudent% $oţi doctorii sunt tare pro!ti% Iar cei din 4arle5 sunt cei mai pro!ti% /i răuvoitori#.a asta%# <III Anthon5 2arston era în . gândindu se la o întrevedere re centă pe care o avusese cu o persoană chiar de pe această stradă% 2ormăi ceva în genul+ ( 6ăuturile sunt în hol%%% -octorul Armstrong spuse+ ( $re.inte% Î!i simţea trupul amorţit după drumul lung pe care l făcuse% @rin cap îi treceau foarte puţine gânduri% Anthon5 era o fiinţă alcătuită din sen"aţii !i acţiune% Î!i spuse+ #Cred că tre. e a!teptată !i &ad5 Constance Culmington? )ogers făcu ochii mari+ ( *u. domnule.i"ui pe ea.ătrânul domn adormise de a . !i fata% >ata nu l interesa.oseală%%% se va .o.ătrâna cu . !i apoi alungă orice gând din minte% Apă caldă.ile% =n judecător afurisit.ieri apoi%%% un cocteil%%% masa%%% . e la fel ca toate femeile% 3ândul îl duse la cele două femei din grup.ăr.inelea când. care !i cuno!tea meseria% Cum )ogers ie!i chiar în clipa aceea pe terasă.uri%%% o. doctorul Armstrong urcă pe scări% 7udecătorul Wargrave rămase cu gândul la Constance Culmington ( nu te poţi . judecătorul îl între.perspicace% Avea o mare influenţă asupra juriului ( se spune că oricând îi poate face să hotărască a!a cum vrea el% &e a smuls chiar câteva condamnări impro.il% $ocmai mă între. deodată. parcă moartă de frică% 0 pereche respecta. spuneau unii% Curios%%% să l întâlne!ti aici%%% într un colţ pierdut de lume%%% <II #Armstrong? gândi judecătorul Wargrave% 2i l amintesc în .uie să merg până la capăt#.ra"nică sigură de ea% 6a nu. o o.u"ele strânse.uie să mă duc să mi pre"int omagiile ga"delor% 7udecătorul Wargrave închise din nou ochii ( acum semăna fără nici o îndoială cu o reptilă ( apoi spuse+ ( *u se poate% ( -e ce? tresări doctorul Armstrong% ( *u sunt aici. .ă+ ( *u !tii. spuse judecătorul% >oarte stranie situaţie% *u înţeleg ce se petrece% -octorul Armstrong se uită o clipă ţintă la el% Credea că .ilă. după câte !tiu eu% 7udecătorul înălţa din sprâncene. î!i spuse. dacă o socotea !i pe nevasta lui )ogers% 'tranie fiinţă. mormăind ceva% 'e gândi+ #Insula *egrului? A ceva necurat în toată trea.

ard ie!i din cameră !i merse până în ca pul scărilor% 'e mi!ca u!or !i fără "gomot. îm.arca cu motor plecase% <a tre.ard. &om. mi!ca din . 4ntoarcă-se în loca&ul morţii cei nelegiuiţi9 'trânse tare din . să plece%%% să dea dracului tot%%% -ar ./i pe urmă? IL -omnul 6lore î!i înnoda cravata% *u prea se pricepea la astfel de lucruri% Arată cum se cuvine? Î!i "ise că da% Ceilalţi nu fuseseră prea cordiali cu el%%% felul ciudat în care se uitau u nul la altul.ăcut judecată9 4n isprava lucrată de c5iar mâinile lui s-a încurcat cel . @hilip &om..orî la masă% . Amil5 6rent citea 6i.u"e% %răbu&itu-s-au păgânii în copca pe care au pregătit-o" în laţul pe care lau măiestrit s-a prins piciorul lor. $otul depinde de el% * avea de gând să facă o trea.ătaia gongului. de parcă or .a cu toate8 Ce ciudăţenie afurisită8 *ici pe departe ce i se spusese%%% 0 să găsească o scu"ă.ui să rămână% Individul ăsta.ă în casa asta% @oate că e .ie că Domnul a . î!i prinse la gât o . s o pui acolo8 #2i amintesc de insula asta de când eram copil% *u mi am închipuit niciodată că o să vin cu o astfel de trea..i în sinea sa% 0 săptămână? 'e va distra în săptămâna asta% LII În camera ei.lia% 'e ridică.ine să nu poţi prevedea viitorul%# L 3eneralul 2acarthur era preocupat% &a nai.lia% În timp ce urmărea cuvintele.răcată pentru masă într o rochie de mătase neagră.u"e !i închise 6i.i &tiut. ca o panteră% Avea chiar ceva de panteră% =n animal de pradă plăcut ochiului% Zâm.ă de mântuială% 'e uită la cântecelul de deasupra căminului% Ce idee. era un tip ciudat% *u părea cinstit% @utea să ju re că nu e cinstit% LI &a .ără de lege.ro!ă de cristal de stâncă !i co. ?tiut .

ine% #Ce amu"ant. ochii îi um. spuse &om.ertate !i intimitate% 7udecătorul Wargrave. lovindu se de stânci.celent. u!ile spre terasă erau deschise !i vuietul mării. repetară toţi în cor% ( Ce caraghios8 spuse <era% ( 3ăsesc că e copilăros8 mormăi judecătorul Wargrave !i se mai servi cu porto% Amil5 6rent privi la <era Cla5thorne. iar <era Cla5thorne privi spre domni!oara 6rent% Cele două femei se ridicară de la masă% În salon.ească cu mai multă li.ard% ( /i în a mea% ( /i în a mea.ea cu generalul 2acarthur ( descoperiseră că aveau prieteni comuni% <era Cla5thorne îi punea domnului -avis între. nu i a!a? În mijlocul mesei rotunde. cu glas tare+ ( -a. spuse $on5% Insula *egrului% Cred că asta e legătura% ( 'unt curioasă câţi sunt. ajungea până sus% ( A plăcut "gomotul valurilor.ard asculta conversaţia% 0 dată sau de două ori ridică repede privirea !i făcu ochii mici% -in când în când.Capitolul al treilea I 2asa se apropia de sfâr!it% 2âncarea fusese . se aflau ni!te figurine mici de porţelan% ( *egri. spuse Amil5 6rent% ( @e mine mă calcă pe nervi. că oamenii mai în vârstă reţin adeseori gre!it numele%# Apoi.uie să fie greu de găsit servitori% Iar Amil5 6rent continuă+ ( -oamna 0liver a avut noroc să i găsească pe ace!tia doi% >emeia găte!te foarte . "ece? se interesă <era% Ce nostim8 'unt cei "ece negri mititei din cântecel.lau în jurul mesei. era amu"ant în tr un fel destul de causticJ doctorul Armstrong !i $on5 2arston îl ascultau% -omni!oara 6rent vor.iecte ciudate. <era repetă pe un ton mai lini!tit+ ( Cred că locul acesta nu i de loc plăcut pe timp de furtună% ( Cred !i eu. confirmă Amil5 6rent !i adăugă+ 'unt sigură că pe timpul iernii casa stă închisă% * ai să găse!ti pentru nimic în lume servitori care să rămână iarna aici% ( Într adevăr. a!a cred% În camera mea cântecelul e înrămat !i atârnă deasupra căminului% ( /i în camera mea.ună. răspunse <era.ine% $oţi erau într o dispo"iţie mai . la care acesta se arăta perfect informat% &om. studiindu i pe ceilalţi% Anthon5 2arstoh spuse deodată+ ( Ce o. gândi <era.ună% Începuseră să !i vor. tre. răspunse tăios <era% -omni!oara 6rent o privi surprinsă% Înro!indu se. cred că doamna 01en a avut într adevăr noroc% . vinul e.celent% )ogers servea .ări inteligente despre Africa de 'ud. îndulcit de un porto e. pe un suport circular de sticlă.

ună ( neagră !i foarte fier.rad7. la pereţi% Cine vor .ăcut vinovat de uciderea lui Ho5n &i a Luciei *ombes.ăcut vinovat de moartea lui Adward /eton.rent" e&ti răspunzătoare de moartea . unghiulară.ine% 'e simţeau mulţumiţi !i împăcaţi cu ei în !i!i !i cu viaţa% 2inutarele ceasului arătau nouă !i două"eci% Ara lini!te ( o lini!te plăcută. dar%%% *u isprăvi însă% =!a se deschise !i intrară .Amil5 6rent scosese din geantă ceva de . Gilliam 8enr7 .ebruarie DF! te-ai .a dacă acea formă . împreună cu alte "iare% )ogers trecea pe la fiecare cu cafelele% Cafeaua era . )nt5on7 Hames +arston" la data de # noiembrie anul trecut te-ai .i"ară.inte% $oţi invitaţii mâncaseră .ăr. Ho5n Bordon +acart5ur" la # ianuarie D J ai trimis la moarte în mod deliberat pe iubitul soţiei tale" )rt5ur Iic5mond.ă% >usese o masă pe cinste8 Începea să se simtă mai în largul lui% &om. dar se opri% ( 01en? 01en ai spus? ( -a% ( În viaţa mea n am cunoscut pe cineva cu numele 01en.rodat% $ocmai voia să pună aţa în ac. trăgându se u!or de mustăcioara al. Lawrence Ho5n Gargrave" la $ iunie DF$ te-ai . %5ilip Lombard" la o anumită dată în . clară !i implaca. Amil7 *aroline . voia să repre"inte o figură feminină% 3eneralul 2acarthur stătea cu spatele la cămin. se au"i <ocea% >ără ca ceva s o fi vestit ( inumană.rica Iăsăriteană.er . în lini!tea aceasta. conchise hotărâtă Amil5 6rent% <era făcu ochii mari% ( 6ine.ilă+ /unteţi acuzaţi de următoarele@ Adward Beorge )rmstrong" ai pricinuit moartea Louisei +ar7 *lCes" la # martie D!E. =era Alisabet5 *la7t5orne" l-ai ucis la august DFE pe *7ril 3gilvie 8amilton.lore" ai provocat moartea lui Hames /tep5en Landor" la $ octombrie D!0. )cuzaţi" aveţi ceva de spus în apărarea voastră< <ocea tăcuse% =n moment de tăcere mormântală !i apoi un "gomot asur"itor8 )ogers scăpase tava cu cafele8 . studia o statuetă de alamă !i se între. 15omas Iogers &i At5el Iogers" la data de K mai D!D aţi pricinuit moartea lui Henni.eatricei 1a7lor" survenită la data de E noiembrie DF .ea? Iar <ocea continuă. pătrun"ătoare%%% Doamnelor &i Domnilor9 Lini&te" vă rog9 $oată lumea tresări% 'e uitară în jur ( unul la altul. plină de intimitate% /i deodată. cu o curio"itate naivă.ăcut vinovat de moartea a ! oameni" membri ai unui trib din ).aţii% Îi urmă )ogers pur tând tava cu cafele% 7udecătorul se a!e"ă lângă Amil5 6rent% Armstrong se apropie de <era% $on5 2arston se îndreptă spre fereastra deschisă% 6lore.ard răsfoia paginile unui număr din %unc5" aflat pe o masă de lângă perete.

ard se adresă lui )ogers+ ( Adu ni!te .clamă+ ( 0 glumă de prost gust. e. cu umerii că"uţi% Arăta deodată cu "ece ani mai .ard luă încă o dată iniţiativa% 'puse+ ( <ocea aceea? 'e au"ea ca !i cum ar fi fost aci. la faţă.servate% @otrivind patefonul. lângă peretele care o despărţea de salon% @e masă. al.ard arătă locul unde fuseseră făcute în "id câteva găuri mici care treceau neo.ătrân% 6lore î!i !tergea o. la care era ata!ată o pâlnie% -ând la o parte pâlnia. &om. nemi!cată. care dădea într o cameră alăturată% Cu o mi!care .rand5% )ogers.ol. strigă <era% &om.ard strigă+ ( 2arston8 Anthon5 sări să l ajute% )idicară femeia !i o aduseră în salon% -octorul Armstrong se apropie numaidecât.ard fu cel care acţionă% În timp ce Armstrong îi dădea îngrijiri femeii le!inate. &om. ( 0pre!te8 0pre!te8 A îngro"itor.ard î!i rotea încet privirile prin cameră% &e opri o clipă asupra ferestrei deschise. activi !i nedumeriţi aruncau jur împrejurul camerei priviri ca ni!te săgeţi% -in nou. nevasta lui )ogers "ăcea pe jos ghemuită% &om. lăsă acul pe placă !i deodată au"iră din nou+ /unteţi acuzaţi de următoarele. !i dispăru imediat din cameră% <era strigă+ ( A cui era vocea? -e unde venea? @arcă%%% parcă%%% 3eneralul 2acarthur .ruscă.clamaţie de satisfacţie% ( Am găsit8 $oţi ceilalţi se înghesuiră după el% *umai domni!oara 6rent rămase sin gură.i!nuită. vă"ură o masă.ra"ul cu o . în cameră% ( Cine a fost? Cine a fost? * a fost unul dintre noi. de undeva de afară se au"i un ţipăt !i apoi "gomotul unei pră. le ajută să o întindă pe sofa !i aplecându se peste ea. în ţinuta lui o... &om.În aceea!i clipă. dar plină de cru"ime. murmură+ ( -a.ard acţionă cel dintâi% 'ări la u!ă !i o deschise% Afară. pe scaun% În camera de alături. spuse în gra. se afla un patefon de tip vechi. cu un suspin de u!urare. cu mâinile tremurânde.rajii îi erau ro!ii ca focul% 7udecătorul.u!iri% &om. domnule.atistă% *umai judecătorul Wargrave !i domni!oara 6rent păreau prin comparaţie mai lini!tiţi% Amil5 6rent stătea dreaptă. cu capul sus% 0. &om. apoi dădu hotărât din cap% -eodată faţa i se lumină% 'e îndreptă numaidecât spre u!a de lângă cămin.ă+ ( *u i nimic% A le!inat. strigă <era% Asemenea judecătorului. apăsă clanţa !i deschise u!a% @ă!i dincolo !i în a cela!i timp se au"i o e. după cum văd% . atât% Are să !i revină îndată% &om. stătea cu capul plecat între umeri !i cu o mână î!i freca u!or urechea% *umai ochii lui inteligenţi.orosi+ ( Ce se petrece aici? Ce fel de glumă e asta? 2âna îi tremura% 'tătea ghemuit. lipită chiar de perete.ard se supuse% -octorul Armstrong.

dumneavoastră credeţi că a fost o glumă. care l opri în să la jumătatea cuvântului% @rivi fi.<ocea sla.aţi..act . iar acesta tu!i din nou !i apoi între .ine acum. care gemea% Cu a. doamnă.rand5% Alcoolul îi făcu .ă !i clară a judecătorului Wargrave murmură+ ( <a să "ică.ă repede doctorul Armstrong% )ogers îl puse pe o măsuţă% Cineva îl dădu doctorului.u"a de sus+ ( -eocamdată.rand5 ul? între.atista.ău puţin . confirmă imediat )ogers% /i eu am avut o ameţeală% Când am au"it minciunile alea sfruntate.plici cum s a întâm plat.ine% >aţa î!i recăpătă culoarea% ( 2ă simt .esc%%% Athel. domnule? între.rand5% -omni!oara 6rent stătea aplecată asupra nevestei lui. uscată. ceru judecătorul Wargrave% Care au fost e. spre judecătorul Wargrave. domnule. domnule% ( Al cui ordin? ( Al domnului 01en% ( $e rog să fii mai clar.ine acum% Am avut%%% numai o ameţeală% ( 'igur. nu a fost nimic% $otul e în regulă.i cu .lândeţe+ ( 0 să te simţi . pleoapele i se agitară% ( =nde e . Athel% -octorul Armstrong îi vor.eni din nou. răspunse cu serio"itate+ ( * am făcut decât să ascult ordinul.ă+ ( Cine a pus placa aceea la patefon? -umneata. să i vor. îngro"iţi tre ceau pe rând de la o figură la alta% <ocea lui )ogers !opti stăruitor+ ( <ino ţi în fire. )ogers% 2ajordomul. e un lucru pe care l aţi trecut cu vederea% Cine dracu l a pornit !i l a făcut să meargă? Wargrave murmură+ ( -a. nu sunt pregătit să mi spun părerea% Anthon5 2arston interveni+ ( Ascultaţi. că n am !tiut nimic% -acă a! fi !tiut.ui să cercetăm% 'e întoarse înapoi în salon% Ceilalţi îl urmară% )ogers tocmai intrase cu un pahar de . iar acesta se aplecă asupra femeii care respira greu% ( 6ea asta.. doamnă )ogers% Înecându se !i gâfâind. am scăpat tava% A! vrea să !tiu%%% -ar fu întrerupt% Ara doar o tuse ( o tuse u!oară.ilitate. doamnă )ogers% A fost doar o ameţeală% ( Am le!inat. n a! fi pus o niciodată% 7udecătorul spuse sec+ ( @oate că e adevărat% Cred însă că ar fi . au"i? )evino ţi% @ieptul femeii se ridică în tresăriri scurte% 0chii ei. cred că ar tre. )ogers? )ogers strigă+ ( * am !tiut ce era% 7ur în faţa lui -umne"eu. 'e îngăl. !tergându !i faţa cu . )ogers se strecură printre cele două femei% ( @ermiteţi mi.ine să e. femeia .ă ea% ( -a% ( <ocea%%% vocea aceea îngro"itoare%%% ca o sentinţă. hol. nu i a!a? -octorul îl privi ţintă+ ( Ce altceva ar putea fi? 7udecătorul î!i mângâia u!or .

domnule% Ara intitulată *ântecul Lebedei. reveni+ ( Am găsit totul pregătit pe tavă% A!e"ă tava cu grijă% Câteva minute trecură cu servitul .uie să încercăm să des curcăm iţele% Cine este acest domn 01en? )ogers hol.ucni deodată+ ( -ar e a.ă ochii+ ( @roprietarul acestei case.ard+ ( Avea un titlu? &om. cine e? <or.surd8 'ă arunci asemenea acu"aţii8 $re. mai întâi.ă &om.surd ( cu totul a. )ogers. dar eu parcă a! .ard% ( 2ă duc să caut ceva de . domnule% ( /tiu asta% Ce vreau să mi spui este+ ce !tii dumneata personal despre el? )ogers dădu din cap+ . $on5 2arston interveni+ ( *u !tiu ce simţiţi dumneavoastră.unal improvi"at% ( Ai. se oferi doctorul Armstrong% 'prijinită de amândoi. )ogers apăru !i el în cameră% 7udecătorul Wargrave se însărcină cu procedura !i încăperea deveni un tri. iar nevastă mea tre.aţi î!i umplură din nou paharele% @este câteva clipe. )ogers% Apoi vino din nou aici% ( -a.unal.uia să pornească patefonul când eu voi intra în salon cu cafelele% ( Interesantă poveste.i !i ascuţiţiJ apoi spuse+ ( 'igur că da. )ogers.ea ceva% ( -e acord. !i acum. domnule% ( $e ajut !i eu. strigă )ogers% * am !tiut nici o clipă despre ce e vor. femeia ie!i din cameră clătinându se% -upă plecarea lor.uie făcut ceva% Acest individ 01en. să ţi duci nevasta la culcare. murmură judecătorul% ( Ista e adevărul.ăr.ăut. la fel judecătorul% 'imţeau toţi nevoia u nui reconfortant% *umai Amil5 6rent ceru un pahar cu apă% -octorul Armstrong reveni% ( A .ăutură? A! lua !i eu ceva% 0 parte dintre .et ironic.ordinele domnului 01en? &a care )ogers răspunse+ ( $re.ind cu autoritatea pe care i o conferea o viaţă întreagă petrecută la tri. se oferi $on5.ard încuviinţă% 'chiţă un "âm. arătându !i dinţii al. oricine ar fi el%%% Amil5 6rent îl întrerupse+ ( $ocmai asta e. tre.uia să iau o placă din sertar !i s o pun la patefon. III 3eneralul 2acarthur i". ie!ind din cameră% -upă o clipă. începu judecătorul. judecătorul interveni+ ( $ocmai asta tre. spuse el% I am dat un calmant%%% -ar asta ce i.ăuturilor% 3ene ralul 2acarthur luă un 1hisB5 sec.ucată mu"icală% Wargrave îl privi pe &om.ine..uie să cercetăm cu toată atenţia% A! propune ca. domnule% 7ur pe -umne"eu că ăsta e adevărul..a%%% @e placă era scris un nume ( am cre"ut că era o . . apro.

uitându se peste umărul lui 6lore.ine invitaţii ( dădea instrucţiuni cu privire la masă.ine dacă fiecare ar spune cum s a întâmplat asta% =rmă o pau"ă scurtă. am mai primit o scrisoare de la domnul 01en% Zicea că el !i cu doamna sunt reţinuţi !i să facem tot ce ne stă în putinţă. ieri. !i deodată Amil5 6rent începu cu hotărâre+ ( A un lucru foarte ciudat% Am primit o scrisoare cu o semnătură greu de descifrat% @ărea să fie de la o doamnă pe care o cunoscusem acum doi. apoi continuă+ ( 'untem cu toţii invitaţii lui% Cred că ar fi . ca fiecare să vină cu informaţiile pe care le deţine în legătură cu proprietarul acestei case% >ăcu o pau"ă.( *u !tiu nimic. domnule. la cafea !i la placa de patefon% 7udecătorul îl întrerupse+ ( -esigur că ai scrisoarea? ( -a.e amprente.ine. domnule 2arston% 2i ai atras atenţia asupra unui punct curios !i sugestiv% 'e uită în jur la ceilalţi !i.uia să sosim într o anumită "i% Am sosit% $otul era în ordine aici% Am găsit provi"ii serioase !i toată casa aranjată% * a fost nevoie decât să !tergem praful !i%%% cam atât% ( /i pe urmă? ( *imic. nevastă mea !i cu mi ne% Am fost angajaţi printr o scrisoare.anală% *u văd ce ar ie!i din asta% ' ar putea să ai.ativ din cap+ ( >irmă veche !i de încredere% ( Ai scrisoarea? între. domnule. într o staţiune% Am cre"ut că o cheamă 0gden sau 0liver% Cunosc o doamnă 0liver !i o domni!oară 0gden% 'unt a.ote" ciudate. domnule% /tiţi. trei ani. domnule. nu i a!a? =licB *orman 01en% 9i se ncurcă lim. domnule% Am primit ordin%%% tot printr o scrisoare%%% să pregă tim camerele pentru câţiva invitaţi !i pe urmă. lungindu !i gâtul ca o . n am păstrat o% ( 'pune mai departe% Ziceai că aţi fost angajaţi printr o scrisoare? ( -a. 6lore fu lângă el+ ( -aţi mi voie să mă uit puţin% Îi smulse scrisoarea din mână !i se uită la ea.ă Wargrave% ( 'crisoarea prin care am fost angajaţi? *u. cred.u"unar !i i o dădu judecătorului+ ( 4m%%% Antetul ( #4otel )it"# ( .solut sigură că în viaţa mea . domnule% $re. dar mă îndoiesc% Wargrave îl privi deodată cu atenţie% Anthon5 2arston. spu se+ ( Cred că a sosit timpul să spunem fiecare ceea ce !tim% Ar fi .roască înfuriată.ătut la ma!ină% -intr o mi!care. nu l am vă"ut niciodată% 0 agitaţie u!oară trecu prin încăpere% ( *u l ai vă"ut niciodată? interveni generalul 2acarthur% Ce vrei să spui cu asta? ( 'untem aici numai de o săptămână. ca să primim .a n gură% 6ătrânul judecător tresări+ ( Îţi sunt recunoscător. apoi murmură+ ( 2a!ină #Coronation#%%% destul de nouă%%% fără defecte% 4ârtie%%% din cea mai . de Agenţia #)egina# din @l5mouth% 6lore dădu apro. remarcă+ ( Are ni!te nume de . o am aici% 0 scoase din . cu po!ta de după amia"ă.

n am cunoscut !i nu m am împrietenit cu vreo persoană cu numele 01en% ( Aveţi scrisoarea aceea, domni!oară 6rent? între,ă judecătorul War grave% ( -a, v o aduc% @lecă !i se întoarse imediat cu scrisoarea% -upă ce o citi, judecătorul spuse+ ( Încep să înţeleg%%% -ar dumneata, domni!oară Cla5thorne? <era e.plică împrejurările în care fusese angajată secretară% Apoi, judecătorul continuă+ ( 2arston? Anthon5 răspunse+ ( Am primit o telegramă de la un amic% 6erBele5 ( #6ursucul#% 2 a surprins pe moment, deoarece !tiam că gloa,a ,ătrână plecase în *orvegia% Zicea să vin aici% Wargrave încuviinţă din nou% Apoi între,ă+ ( -octorul Armstrong? ( Am fost chemat ca medic% ( Înţeleg% Îi cuno!teaţi dinainte? ( *u% În scrisoare s au referit la un coleg de al meu% ( Ca să fie verosimil%%% da, murmură judecătorul% /i colegul acesta%%% pro,a,il că tocmai lipsea din ora!? ( -a, da% &om,ard, care se uitase tot timpul la 6lore, spuse deodată+ ( /tiţi ceva, m am gândit că%%% 7udecătorul ridică mâna+ ( 0 clipă%%% ( -ar%%% ( )ă,dare, domnule &om,ard, să luăm lucrurile pe rând% @entru mo ment cercetăm cau"ele care ne au adus aici%%% 3eneral 2acarthur? 2ângâindu !i mustaţa, generalul ,ol,orosi+ ( Am primit o scrisoare%%% de la acest individ 01en%%% menţiona câţiva fo!ti camara"i care urmau să vină%%% se scu"a pentru această invitaţie neceremonioasă% 2ă tem că nu am păstrat scrisoarea% ( -omnule &om,ard? între,ă în continuare Wargrave% &om,ard se gândise între timp% 'ă dea cărţile pe faţă sau nu? 'e hotărî+ ( Acela!i lucru% Invitaţie%%% menţionaţi prieteni comuni%%% am că"ut în cursă% -in păcate am rupt scrisoarea% 7udecătorul Wargrave î!i îndreptă atenţia asupra lui 6lore% Î!i duse de getul la ,u"e !i vocea îi deveni primejdios de politicoasă+ ( Adineauri am trecut printr o e.perienţă neplăcută% 0 voce, după toate aparenţele fără trup, ne a vor,it adresându ni se tuturor pe nume !i aducându ne anumite acu"aţii precise% *e vom ocupa îndată !i de ele% @entru moment mă interesea"ă un lucru mai puţin important% @rintre numele pomenite a fost !i cel de William 4enr5 6lore% -ar, după câte !tim, printre noi nu se află nimeni cu numele de 6lore% Iar numele -avis nu a fost amintit% Ce ne puteţi spune despre asta, domnule -avis? 6lore răspunse îm,ufnat+ ( Acum, că tot s a aflat, cred că ar fi mai ,ine să recunosc că nu mă cheamă -avis% ( A!ti William 4enr5 6lore? ( A.act%

( <reau să adaug ceva, spuse &om,ard% *u numai că te afli aici su, un nume fals, domnule 6lore, dar am o,servat astă seară că e!ti !i un mincinos clasa întâi% @retin"i că vii din *atal, Africa de 'ud% Cunosc Africa de 'ud !i *atalul !i sunt gata să jur că în viaţa dumitale n ai pus piciorul acolo% $oţi ochii se ntoarseră spre 6lore% 0chi furio!i !i ,ănuitori% Anthon5 2arston se apropie de el cu pumnii strân!i% ( Acum să te vedem, porcule, spuse% Ai de dat vreo e.plicaţie? 6lore dădu capul pe spate, împingându !i ,ăr,ia înainte% ( 2 aţi înţeles gre!it, domnilor% @uteţi să mi vedeţi actele% Am făcut parte din C%I%-%— În pre"ent conduc o agenţie de detectivi în @l5mouth% Am fost trimis aici% ( -e cine? între,ă judecătorul Wargrave% ( -e acest 01en% Am primit o sumă de ,ani frumu!ică pentru cheltuieli !i instrucţiuni ce să fac% $re,uia să mă alătur grupului trecând drept invitat% 2i s au comunicat numele dumneavoastră% $re,uia să vă o,serv pe toţi% ( 9i s a dat vreo e.plicaţie? 6lore spuse cu amărăciune+ ( 6ijuteriile doamnei 01en% -oamna 01en, pe dracu8 *ici nu cred că e.istă o astfel de persoană% 7udecătorul î!i lovi din nou ,u"ele cu degetul, de data asta apreciativ+ ( Conclu"iile dumitale par juste% Într adevăr, =licB *orman 01en8 În scrisoarea domni!oarei 6rent, de!i numele de familie apare ca o simplă mâ"gălitură, numele de ,ote" sunt destul de clare ( =na *anc5% 0,servaţi că în am,ele ca"uri avem de a face cu acelea!i iniţiale+ =licB *orman 01en, =na *anc5 01en, adică =% *% 01en% 'au, printr un u!or efort de fante"ie ( =*M*0W*%4 ( -ar e fantastic, e o ne,unie, e.clamă <era% 7udecătorul apro,ă+ ( 0, da% *u mă îndoiesc că am fost invitaţi aici de un ne,un, pro,a,il un criminal periculos%

Capitolul al patrulea I @entru moment se făcu tăcere% 0 tăcere plină de nelini!te !i de consternare% <ocea potolită, clară a judecătorului reluă firul+ ( 'ă trecem acum la etapa următoare a anchetei noastre% 2ai întâi, tre,uie să adaug totu!i !i eu pro,ele mele la cele spuse de dumneavoastră% 'coase o scrisoare din ,u"unar !i o aruncă pe masă% ( 'crisoarea aceasta pare să vină de la o veche prietenă de a mea, &ad5 Constance Culmington% * am vă"ut o de câţiva ani% 0 !tiam plecată în 0rient% Aste e.act genul de scrisoare vagă, incoerentă pe care ar scrie o ( mă roagă s o întâlnesc aici% &a ga"de se referă în termeni foarte vagi% Aceea!i tehnică, dacă o,servaţi% 2enţione" acest fapt, numai pentru că se potrive!te cu celelalte dove"i% -in toate reiese un amănunt interesant+
— *riminal Investigation Department :'ecţia de Cercetări Criminalistice;% 4 *ecunoscut, anonim%

oricine e cel care ne-a atras aici" &tie sau &i-a dat osteneala să a,le o mulţime de lucruri despre noi. Această persoană, oricine ar fi, !tie că sunt prieten cu &ad5 Constance !i cunoa!te stilul ei epistolar% /tie ceva despre colegii doctorului Armstrong !i pe unde se află acum% Cunoa!te porecla prietenului domnului 2arston !i genul de telegrame pe care le trimite% /tie e.act unde !i a petrecut domni!oara 6rent vacanţa acum doi ani !i oamenii pe care i a întâlnit acolo% /tie totul despre fo!tii camara"i ai generalului 2acarthur% >ăcu o pau"ă, apoi continuă+ ( ?tie" după cum vedeţi" o mulţime de lucruri. /i din aceste cuno!tinţe pe care le are despre noi, a alcătuit o serie de acu"aţii foarte precise% 'e stârni imediat o hărmălaie nemaipomenită+ ( 0 grămadă de minciuni sfruntate% Calomnii8 strigă generalul 2acar thur% ( *eadevărate8 ţipă <era, respirând greu% /i pline de cru"ime8 ( A o minciună%%% o minciună păcătoasă%%% noi niciodată ( nici unul dintre noi%%% se au"i vocea răgu!ită a lui )ogers% ( *u !tiu la ce se referă ne,unul ăsta, mârâi 2arston% 2âna ridicată a judecătorului Wargrave potoli tumultul% Apoi, alegân du !i cu grijă cuvintele, rosti+ ( <reau să vă spun ceva% @rietenul nostru necunoscut mă acu"ă de uciderea unui oarecare Ad1ard 'eton% 2i l amintesc perfect% A fost adus în faţa mea pentru a fi judecat%%% în iunie GNOF% Ara acu"at de uciderea unei femei în vârstă% A fost foarte ,ine apărat !i a făcut o ,ună impresie asupra juriului% $otu!i, pro,ele dovedeau precis că e vinovat% Am tras conclu"iile ,a"ându mă pe aceste pro,e !i juraţii l au găsit vinovat% @ronunţând sentinţa de condamnare la moarte, n am făcut decât să fiu de aceea!i părere cu juriul% ' a făcut recurs, pe motiv de viciu de procedură% )ecursul a fost respins !i omul a fost e.ecutat% <reau să spun în faţa dumneavoastră a tuturor, că am con!tiinţa perfect curată în această pro,lemă% 2i am făcut datoria !i atât% Am pedepsit un uciga! condamnat pe drept% Armstrong începea să !i amintească% Ca"ul 'eton8 <erdictul constituise o mare surpri"ă% @e vremea procesului, se întâlnise într o "i la un restaurant cu 2atte1s, consilier regal, care era optimist% #*ici o îndoială asupra verdictului% Achitarea e ca !i sigură%# Apoi au"ise comentarii+ #7udecătorul a fost categoric împotriva lui% A schim,at complet opinia juriului !i l au declarat vinovat% $otu!i, a procedat legal% 6ătrânul Wargrave î!i cunoa!te meseria% -ar parcă avea ceva împotriva acu"atului%# $oate aceste amintiri îi trecură cu iuţeală prin minte doctorului% Înainte de a !i da seama, între,ă nestăpânit+ ( & aţi cunoscut cumva pe 'eton? <reau să spun, înaintea procesului%%% 0chii ascun!i, de reptilă, se fi.ară asupra lui% Cu o voce rece, limpede, judecătorul declară+ ( *u !tiam nimic despre acest 'eton înainte de proces% #Individul minte%%% simt că minte#, gândi Armstrong% II <era Cla5thorne începu cu voce tremurătoare+ ( 0 să vă povestesc%%% -espre copilul acela%%% C5ril 4amilton% I am fost

privindu l ţintă+ ( I ai lăsat să moară< ( I am lăsat să moară.uie să vă spun%%% nu e nimic adevărat%%% nimic din tot ce a spus despre tânărul Arthur )ichmond% )ichmond era unul dintre ofiţerii mei% & am trimis într o misiune de recunoa!tere% A fost ucis% &ucru firesc la ră". lasă.ă!tina!ilor nu le pasă de moarte.ă cu severitate generalul 2acarthur% ( 2i e teamă că nu e chiar fapta unui adevărat sa5ib" urmă &om. dragă.guvernantă% *u avea voie să înoate prea departe% Într o "i.ard% 0chii îi licăreau amu"aţi% ( -espre .i rar.area% $otu!i.ucni într un plâns amar% ( &asă.inelea% Îndreptându !i umerii. sau pentru dumneata? între.ard% -ar autoconservarea e prima datorie a unui om% Iar . se duse la .oi% <reau să spun că sunt indignat de clevetirea asta despre soţia mea% Cea mai . îl luă de pe masă. !tiţi%%% nu privesc moartea ca noi.ună ( deloc8 $ineri ca dumneata sunt un pericol pentru societate% Antnon5 dădu din umeri+ ( <ite"a n o să dispară% A adevărat că în Anglia drumurile sunt o neno rocire% *u poţi să atingi o vite"ă ca lumea pe ele% 'e uită în jur căutându !i paharul.ă. o lini!ti generalul 2acarthur mângâind o pe umeri% 'igur că nu i adevărat% Individul e ne. categoric% Au ie!it în fugă dintr o casă% 2i s a suspendat permisul de conducere pe un an de "ile% Adevărată pacoste8 -octorul Armstrong interveni aprins+ ( <ite"a asta nu e . spuse cu glas ridicat+ ( Cel mai .solut ( 'oţia Ce"arului8 3eneralul 2acarthur se a!e"ă% Cu mâna tremurândă î!i mângâie mustaţa% Afortul de a vor. privind amu"at ochii ei în gro"iţi% Anthon5 2arston vor.ă% A scrântit de a .ra"ul din mâini% Între.un8 Are o idee fi. răspunse &om. dar fire!te că a fost un ghinion !i pentru ei% =n simplu accident.ridge% 6lestemat ghinion8 ( @entru ei.ună%%% -acă nici ea nu m a acu"at. cine a putut%%% cine a putut să spună acest lucru îngro"itor? *u e drept%%% nu e drept%%% I". a pornit în larg% Am înotat după el%%% * am putut ajunge la timp%%% A fost îngro"itor%%% -ar n a fost vina mea% &a anchetă procurorul m a a.ă!tina!ii aceia%%% ( Ce i cu ei? se interesă 2arston% @hilip &om.ine ar fi să lăsăm fără răspuns între.uie să fie copiii aceia peste care am dat cu ma!ina.solvit de orice vină% Iar mama lui ( a fost atât de .ună femeie din lume% A.i îl costase mult% Ara rândul lui &om.ufet !i !i mai turnă un 1hisB5 cu sifon% 'puse peste umăr+ ( În orice ca". nedumerit+ ( $ocmai mă gândeam%%% 7ohn !i &uc5 Com. lângă Cam. simt că tre.es% $re. europenii% <era î!i ridică o.ard.ard rânji+ ( @ovestea e foarte adevărată% I am părăsit% 0 pro. n a fost vina mea% =n simplu accident8 .ă acru judecătorul Wargrave% ( 2ă gândeam la mine. când nu eram a tentă.lemă de spirit de autoconservare% *e rătăcisem în pădure% Cu alţi câţiva oameni am luat hrana care mai rămăsese !i am !ters o% ( 9i ai părăsit oamenii ( i ai lăsat să moară de foame? între.

anca #&ondon P Commercial#% 7udecătorul Wargrave se mi!că pe scaun% ( Îmi amintesc. domnule 6lore. totdeauna. domnule% *evastă mea !i cu mine am slujit o pe domni!oara 6rad5 până în ceasui morţii% $otdeauna a dus o prost cu sănătatea. pe jos% -ar a venit prea târ"iu% Am făcut pentru dânsa tot ce era posi. dom nule. )ogers.a% *umele nu mi spune nimic% Cum "icea că o cheamă? Clees? Close? *u pot să mi amintesc .ine dispus% ( 'unt în încurcătură ( nu înţeleg despre ce e vor.a peste . fără s o spună+ #Zău?# 6lore fu acela care între. cu felul său viguros.u"ele lui uscate. doctore ( cu mica dumitale gre!eală profesională? =n avort.III În tot acest timp )ogers. vrei să spui? A vor.i rar.ard râse ( un râs nea!teptat. domnule% Îi eram devotaţi% 0ricine poate să vă spună acela!i lucru% *u ni s a repro!at niciodată nimic%%% nimic% &om.a"a mărturiei dumitale% Ai fost ofiţerul de poliţie care s a ocupat de acest ca"? ( -a. valetul. spuse% Îmi amintesc ca"ul.ard se uită gânditor la faţa convulsionată a omului.ucni 6lore% & a omorât pe pa"nicul de noapte% >ap tele erau clar împotriva lui% Wargrave vor.ard% ( -espre mine? ( /i numele dumitale era pe listă% 6lore se înro!i+ ( &andor. a! vrea să !tiu? ( -espre dumneata acum. nu i a!a? Amil5 6rent îl privi cu de"gust !i se dădu puţin la o parte% -octorul Armstrong. domnule. î!i ume"ea . la ochii înspăimântaţi% Î!i aminti de "gomotul făcut de căderea tăvii cu cafele% 3ândi.ească încet cu voce joasă. respectuoasă+ ( @ot să spun !i eu ceva. felicitat pentru felul în care ai re"olvat ca"ul% ( Am fost promovat. eu am fost% ( &andor a fost condamnat la muncă silnică pe viaţă !i a murit la -art moor după un an% Avea sănătatea cam !u. spuse morocănos 6lore% /i adăugă cu o voce răgu!ită+ *u mi am făcut decât datoria% &om. nevastă mea !i cu mine% /i domni!oara 6ra d5% *u e o vor. tot frământându !i mâinile% Începu să vor. în semn de recuno!tinţă pentru că am slujit o cu devotament% /i de ce n ar fi făcut o. de!i nu l am judecat eu% &andor a fost condamnat pe .redă% ( Ara un punga!. mi se pare. dădu din cap .uliţă adevărată în tot ce s a spus. foarte stăpân pe sine. la . arţăgos de poliţai+ ( < a rămas totu!i ceva la moartea ei? )ogers î!i reveni% 'puse înţepat+ ( -omni!oara 6rad5 ne a lăsat ceva. accentuând fiecare cuvânt+ ( Ai fost. domnule%%% în noaptea când i s a făcut rău% $ele fonul era deranjat% * am putut chema doctorul% 2 am dus eu după el. răsunător+ ( Ce oameni care ne facem datoria !i ne supunem legii părem cu toţii8 În afară de mine% -ar cu dumneata ce e. îl încurajă &om. i".il.u"ele uscate+ ( Am fost pomeniţi !i noi. domnule? ( -ă i drumul. de când am intrat la dânsa% Ara furtună în noaptea aia. îl invită &om.ă.a de spargerea de la .u"ele.ard% )ogers tu!i !i !i mai trecu o dată lim.

a.lică% )ămânea infle.ă .arcă pe insulă.lând+ ( <ă re"ervaţi apărarea? ( *u e vor.ă judecătorul% ( *imic% /i spunând aceasta. po!ta !i ia comen"ile% ( Atunci.ost treaz. Noroc că eListă loialitate în pro. conchise judecătorul War grave% Apro. domnule% Wargrave continuă+ ( *u înţeleg încă ce a urmărit necunoscuta noastră ga"dă când ne a adunat pe toţi aici% -ar.esiunea noastră9 /ora &tia" desigur.. 1reabă simplă" dacă a& . Anthon5 2arston.i . interveni )o gers% ( *ici o .de vreo pacientă cu acest nume.. spun că e gre!eala chirurgului% -ădu din cap oftând% -ar în sinea lui se gândea+ -. de îndată ce vine >red *arracott cu .ească% 'prâncenele i se înălţară pe fruntea îngustă+ ( A!teptaţi să vă spun ceva? * am nimic de spus% ( *imic. în sensul propriu al cuvântului% ' ar putea să fie periculoasă% Cred că ar fi . /ărmana..a de apărare.ine să plecăm de aici cât mai curând% @ropun să plecăm deseară% ( 'cu"aţi mă.. dar nu e nici o ..arca. De atunci m-am învăţat minte.... nu este sănătoasă. o . la Amil5 6rent% Au tre.i. domni!oară 6rent? între.. mâinile îmi tremurau. după atâţia ani<I< În cameră se făcu tăcere% $oată lumea se uita.ine să plecăm cu toţii mâine dimi neaţă. dar &i-a ţinut gura. sunt mulţi ani de atunci% ' ar putea să fie una dintre operaţiile pe care le am făcut la spital% <in totdeauna prea târ"iu cei mai mulţi dintre .emeie mai în vârstă. nici să fi fost implicat în vreun deces% $otul e un mister pentru mine% 'igur.eat. *e mai încolo-încoace< )m omorât-o. asta a . în fiecare dimineaţă vine încoace >red *arracott.uit să treacă câteva minute până să !i dea seama că lu mea a!tepta să vor.. Dar cine a putut să &tie despre lucrul ăsta. pe furi! sau pe faţă. cine se mai află pe insulă în afară de noi%%% !i de dumneata cu nevasta? ( *imeni. care . domnule% Aduce pâinea. ?i am operat9 Nervii distru&i. răspunse cu răceală domni!oara 6rent% $ot deauna am acţionat ascultând de glasul con!tiinţei% * am nimic să mi repro!e"% În aer se simţea nemulţumirea% -ar Amil5 6rent nu era omul care să se lase impresionat de opinia pu.ară în cor cu toţii..ra"ul% Între. oricine ar fi..u"ele% 7udecătorul î!i mângâie o.. strânse tare .ilă% 7udecătorul î!i drese glasul+ ( *e oprim deci aici cu ancheta% )ogers. în afară de unul singur.solut nimeni% ( A!ti sigur? ( >oarte sigur. Doamne" prin ce-am trecut. după părerea mea. ar fi . domnule.. când pacientul moare. domnule. această persoană. după părerea mea.arcă? ( *ici una. domnule% ( Cum comunicaţi cu uscatul? ( @ăi.olnavi% Apoi.ost. laptele.. eram beat..

ă% ( * am cre"ut niciodată că cineva poate muri în felul ăsta. un om nu moare înecându se% 2oartea lui 2arston nu e ceea ce numim o moarte naturală% ( Ara%%% ceva%%% în 1hisB5? între. doctorul Armstrong sări !i se repe"i spre cel că"ut.u!it într o secundă% *u mor a!a . îngenunchind lângă el% Când se ridică. înecându se. în floarea sănătăţii !i a puterii8 @ră .ă generalul 2acarthur% ( @uteţi să i spuneţi înecat dacă vreţi% A murit prin asfi. e mort8 *u pricepeau% @entru moment cel puţin% 2ort? +ort< Acest tânăr "eu nordic.u!it pe podea% Apoi. avea privirea rătăcită% <or.ii% A. se înro!i% 3âfâia ( nu avea aer ( apoi alunecă de pe scaun !i paharul îi că"u din mână% Capitolul al cincilea I &ucrurile se petrecuseră atât de repede !i pe nea!teptate. nu credeţi? Ar tre.a.clamă rânjind+ ( <iaţa legală e înă.iere. nu puteau să priceapă% -octorul Armstrong cercetă faţa mortului% 2irosi .ăstrui. se pare% 'e înecă ( se înecă rău% >aţa i se convulsionă.ă din cap+ ( -a% *u !tiu e.nu se arătă de acord cu majoritatea+ ( Cam nesportiv. sănăto!i. cris pate% Apoi luă paharul din care .ă <era aproape în !oaptă% Armstrong apro. asta e.u!itoare% 'unt cu totul pentru crimă% În cinstea ei8 &uă paharul !i l goli dintr o înghiţitură% @rea repede.u"ele al. înecându se cu 1hisB5 !i sifon%%% *u.i în !oaptă. -umne"eule.il de cianură de potasiu% Are un efect instantaneu% ( Ara cianură în pahar? între.ăuse Anthon5 2arston% ( 2ort? <rei să spui că s a înecat !i gata ( a murit? între.rusc+ ( *u. cu o voce joasă.a pro. enunţă Amil5 6rent% -octorul Armstrong se ridică% 'puse . spuse generalul 2acarthur% ( În tot timpul vieţii suntem la un pas de moarte.ăr.ă cu voce metalică judecătorul% ( -a% .aţii tineri. preci"ă medicul% 2irosi paharul% 2uie un deget în restul de lichid din pahar !i îl puse foarte prudent pe vârful lim. încât toţi î!i pierdură graiul% 'tăteau uitându se proste!te la trupul pră.act ce anume% $otul pare să indice cianura% *u se simte mirosul specific de acid prusic. îngro"ită+ ( -oamne. e vor.ui să de"legăm misterul înainte de a pleca% $otul seamănă cu un roman poliţist% A pur !i simplu palpitant% 7udecătorul îl întrerupse acru+ ( &a vârsta mea nu mai doresc lucruri palpitante% Anthon5 e.presia feţei i se schim.

ora dealul în ma!ină astă seară.ard% ( 'oţia dumitale se simte mai . i o tăie scurt &om.uie să dormim puţin.ă Armstrong% ( 2ă duc să văd. care să scârţâie.ăuturile% &uă dopul de la sticla de 1hisB5.ine să ne culcăm.ă doctorul Armstrong% $oţi scuturară din cap ( nu e.plicat simţământul straniu.ilitate decât sinuciderea? între. într o procesiune înceată. îi găsiră pe ceilalţi stând în picioare.presie de nemulţumire+ ( A!a se pare%%% ( 'inucidere? @are cam du. "ăcea jos pe podea% ( A.risaţi.-octorul se îndreptă spre masa unde se aflau .plicaţie% 6ăuturile erau nea tinse% Îl vă"useră cu toţii pe Anthon5 2arston ducându se !i servindu se sin gur% Conclu"ia era că Anthon5 !i a pus cu mâna lui cianura în pahar% /i totu!i ( de ce s ar fi sinucis Anthon5 2arston? 6lore spuse gânditor+ ( /tii. în grup.u!it. tre. !i tremurând puţin. nehotărâtă% -acă s ar fi aflat într o casă veche. pentru mai multă siguranţă% ( -a. pră. murmură <era% Ara a!a de viu8 'e . nu mi se pare lucru curat% * a! fi cre"ut niciodată că 2arston e omul care să se sinucidă% ( 'unt cu totul de acord. nu o mai deranja% ( *u.ă &om. pe care l aveau cu toţii% -ar casa era însă!i personificarea modernismului% . pereţi lam. semăna ( semăna cu ( oh. propuse Amil5 6rent% A târ"iu% $recuse într adevăr de mie"ul nopţii% 'ugestia era înţeleaptă ( !i totu!i e"itau ( de parcă s ar fi agăţat unul de altul.ă% 3ustă pe urmă din sifon% -ădu din cap+ ( Astea n au nimic% ( <rei să spui că !i ar fi pus singur ceva în pahar? între.ăr. domnule% 'e întoarse îndată+ ( -oarme lini!tită% ( 6ine.ios. nu pot să eLplic9 -ar toţi !tiau ce voia să spună% Anthon5 2arston.re întunecate.ăţiei. de lemn. spuse Armstrong% II &ucrurile rămaseră aici% Ce altceva s ar mai fi putut spune? Armstrong !i cu &om. cu um. spuse 6lore% ( * ai fi cre"ut niciodată că un om ca el s ar putea omorî. o să văd dacă e închis peste tot !i pe urmă mă culc% $raversă holul spre sufragerie% Ceilalţi începură să urce scările.ine? îl între. în culmea tinereţii !i a . acoperindu l cu un cearceaf% Când co. domnule% 0 să fac puţină ordine în sufragerie. dar pe faţă i se putea citi o ciudată e.ista altă e.ard% Armstrong încuviinţă din cap. îl puse pe lim. doctore. de teamă. admise judecătorul% ( * am strâns încă%%% în sufragerie ( spuse )ogers% ( &asă pe mâine dimineaţă.orâră din nou.istă altă posi. "ise doctorul.ucura atât de mult de viaţă8 Când co. părea o fiinţă nemuritoare% /i acum. de!i noaptea nu era rece% ( Ar fi mai . îl mirosi. s ar fi e.ard duseră trupul inert al lui Anthon5 2arston în camera lui !i l întinseră pe pat.

sclipitor% *u avea nimic ascuns. nimic tăinuit% *imic nu sugera o atmosferă specială% -ar.ările ( e. fusese .una impresie pe care o făcuse avocatul apărării%%% /i atunci.ind după el. judecătorul Wargrave î!i scoase dinţii fal!i !i i puse în tr un pahar cu apă% 6u"ele. )ogers era nedumerit% 'e hol. nici panouri mo. în mod automat. poate.răcă !i se pregăti de culcare% 'e gândea la Ad1ard 'eton% /i l amintea foarte . din partea acu"ării.traordinare% >elul în care !i a mânuit clientul din . în sufragerie.i în sinea sa% I o făcuse lui 'eton8 3emând puţin din pricina reumatismului. încuie u!a%%% III În camera i plăcută. nu reu!ise să înlăture . încercase să dovedească prea mult% @e de altă parte. o cam încurcase% >usese prea vehement. tocmai asta era cel mai înfrico!ător%%% @e palierul de sus î!i urară noapte . 2atte1s ( în ce prive!te apărarea.*u avea colţuri întunecoase.ună asupra juriului%%% &le1ell5n. "ugrăvită în culori pastel.iceiul de a te privi drept în faţă.o.ă a fost de a dreptul magistral% .ine% @ărul. îi că"ură înăuntru% Avea o gură crudă acum. strălucitor.ună% >iecare intră la el în cameră !i fiecare. întinse până atunci. ochii al. aproape incon!tient. că soarta procesului fusese hotărâtă% 7udecătorul întoarse cu grijă ceasul !i l puse lângă pat% Î!i amintea e. cu un aer de sinceritate% Asta făcuse o impresie atât de . crudă !i prădalnică% 2ijindu !i ochii. se urcă în pat !i stinse lumi na% I< 7os. apreciind totul.a!tri. judecătorul Wargrave se de". o.'eton a ie!it cu .ă8 A! fi putut jura că erau "ece% < 3eneralul 2acarthur se întorcea de pe o parte pe alta% 'omnul nu voia să vină% . înregistrând cea mai mică dovadă care pleda împotriva pri"onierului% Îi plăcuse ca"ul ăsta8 Conclu"iile lui 2atte1s fuseseră gro"ave% &le1ell5n. vor.ine din greaua încercare a interogatoriului% *u s a emoţionat.a la figurinele de porţelan din mijlocul mesei% 2ormăi+ ( *ecurată trea. nici n a devenit prea violent% 7uriul a fost impresionat% &ui 2atte1s i se păruse. într un fel. a intervenit el cu conclu"iile%%% >oarte grijuliu.ile ( era scăldată în lumină electrică ( totul era nou.act tot ce simţise stând acolo ( ascultând.un% Argu mentele lui ( convingătoare% Între. judecătorul "âm. luând note.

desprinsă din lumea asta% /i peste trei patru ani a făcut o du.oiul?. !i părul castaniu. ca o inimioară.erat la moarte% *umai o minune l ar fi putut salva% 2inunea nu s a întâmplat% -a.itul ei :presupunea.uni oameni%# *u puteau spune mai mult% -ar tânărul Armitage era altfel% 'e uitase foarte ciudat la comandantul său% /tiuse poate că )ichmond a fost în mod deli. cât l a durut8 %%%/i povestea dura de câtăva vreme% 'crisoarea arăta clar% WeeB end uri8 =ltima permisie a lui )ichmond%%% &eslie ( &eslie !i Arthur8 6lestematul8 6lestemată faţa lui "âm. 2acarthur.ise pe &eslie% 0 avea !i acum în minte% >aţa ei.ăiatului un interes aproape matern% 2atern.. după atâţia ani.it oare Armitage.uclat% 0 iu.uni la care &eslie se uita de sus !i "icea că sunt prostănaci% #@rostănaci8# Chiar a!a% -ar pe Arthur )ichmond nu l găsise prostănac% 'e înţeleseseră .icei ( să nu arate nimic% Încercase să ai. iar &eslie HN% 0 iu. dar pusese scrisoarea pentru )ichmond în plicul adresat lui% /i a cum.ă în ea% -eparte.istau o mulţime de . ucigătoare.erat trimis la moarte% :'ă fi vor. se adunase încet% )eu!ise să se poarte ca de o.servaţie . în >ranţa ( în iadul de acolo ( stătea gândindu se la ea. !i a sacrificat câţiva dintre cei mai .ăieţi . după ce s a terminat ră".În întuneric vedea mereu figura lui Arthur )ichmond% Îi plăcuse Arthur ( al nai. dar până s a întors el în Anglia se consolase% *u i a spus niciodată că ar fi aflat ceva% $răiseră mai departe ( numai că. îl sâcâia. &eslie nu !tiuse nimic% @lânsese după iu.itoare. într un fel. dar avea spirit de o.u"unarul de sus al tunicii% /i pe urmă ( descoperirea% 'e întâmplase e.ătoare erau u!or de e.ănuit% -ispo"iţiile schim. jucău!i.lă pneumonie !i a murit% $oate astea s au întâmplat de multă vreme% 'ă fie de atunci GD sau GC ani? 'e retrăsese din armată !i venise să trăiască în -evon ( cumpărase un loc!or a!a cum !i a dorit totdeauna% <ecini simpatici ( regiune .ii de mult îi plăcuse8 >usese mulţumit că i place !i lui &eslie% &eslie era atât de capricioasă% A. la trimis pe )ichmond la moarte !i nu i părea rău% A fost destul de u!or% 3re!eli se făceau tot timpul. .plicat acolo. a făcut gafe colosale. unde nervii oamenilor sunt în permanenţă gata să cede"e din cau"a tensiunii% *umai tânărul Armitage se uitase la el cam curios de câteva ori% =n tinerel. domnule#% 2incinos !i ipocrit8 Îi furase nevasta8 >uria aceea rece.ănuise poate ( când a sosit clipa% & a trimis pe )ichmond în mod deli. într adevăr8 Ce prost fusese să uite că )ichmond avea HE de ani. mu"ică. mai simte încă lovitura ( durerea%%% -oamne.ine chiar de la început% <or.ăiatul% Armitage . era încântat la gândul că &eslie îi arăta . adânci.ise pe &eslie !i avusese o încredere oar. sco tea mereu fotografia ei din .ă aceea!i atitudine faţă de )ichmond% I". ochii cenu!ii. ofiţerii fiind trimi!i uneori inutil la moarte% $otul era numai confu"ie !i panică% 0amenii ar fi putut spune pe urmă+ #6ătrânul 2acarthur s a cam ramolit. de atunci părea.utise oare? 'e pare că da% )ichmond n a .eau împreună despre teatru. felul lui de a răspunde vioi #-a. filme% Îl tachi na. se distra pe socoteala lui% Iar el.act ca în romane% &eslie gre!ise plicul% &e scrisese la amândoi.

/i acum ( în seara asta ( o voce ascunsă proclamase sus !i tare povestea cea veche.unie curată !i nimic mai mult% Încă de când veniseră aici ( când a fost asta? Ai. Începuse să evite oamenii ( retrăgându se în sine% A neplăcut să simţi că lumea vor. uitându se ţintă în tavan% &ampa de lângă ea era aprinsă% Îi era frică de întuneric% 'e gândea+ #4ugo%%% 4ugo%%% de ce te simt atât de aproape astă seară?%%% =ndeva. !i Arthur )ichmond la fel% *imic din ceea ce se întâmplase nu părea să mai ai. tot a!a de trase de păr% >ata aceea drăguţă ( vocea o acu"ase că a înecat un copil8 'tupid8 <reun ne.uie ( indignare. iară!i acasă.it Armitage?. chiar !i numai privind o în treacăt. în clipa aceea nu dorea prea mult să plece de pe insulă%%% Iară!i pe uscat.eau pe la spate% @arcă îl priveau altfel% Ca !i cum ar fi au"it ceva ( ni!te "vonuri mincinoase%%% :Armitage? 'ă fi vor. ducea o viaţă singuratică% Începuse să !i evite vechii tovară!i de arme% :-acă Armitage vor.a încerca să nu se gândească la 4ugo% Ara lângă ea% 1rebuia să se gândească la el%%% să !i amintească%%% . foarte aproape%%% =nde o fi de fapt? *u !tiu% * am să !tiu niciodată% ' a dus pur !i simplu ( s a dus din viaţa mea%# -egea.uiau să !tie%.un să se mai gândească? &eslie pierise în negura vremii. desigur.uie? A fost destul de tare? $rădase atât cât tre. să pescuiască% -uminicile se ducea la . <I <era Cla5thorne.ia în după amia"a trecută8 @are mult mai demult% 'e gândi+ #2ă între. $oţi erau foarte prieteno!i% &a început adică% 2ai târ"iu.ise.ă vreo importanţă% /i totu!i. tăinuită în sufletul lui% 0are s a purtat cum tre.iserică% :-ar nu în "iua când se citea despre -avid. la dracu+ a.e!te pe seama ta% -ar e mult de atunci%%% &a ce . ei tre.arca din sat% Curios. trea"ă. a avut simţă mântul neplăcut că oamenii îl vor. care îl trimitea pe =riah în primele rânduri ale luptei% *u putea să asculte% Îi provoca un fel de jenă%.un care a"vârle în jur acu"aţii8 /i Amil5 6rent ( nepoata . când va veni . de"gust ( sau se arătase derutat? 3reu de spus% Cu siguranţă că nimeni n a putut lua în serios acu"aţia% ' au spus o mulţime de alte prostii. iară!i neca"uri !i supărări% @rin fereastra deschisă au"ea valurile spărgându se de stânci ( ceva mai tare decât la începutul serii% /i vântul se înteţea% 'e gândi+ #@a!nic "gomot% @a!nic loc%%% 0 insulă are ceva . când o să scăpăm de aici?# 2âine.ătrânului $om 6rent de la regiment% A acu"at o !i pe ea de crimă8 0ricine putea să vadă.un%%% o dată ajuns aici ( nu poţi merge mai departe%%% ai ajuns la capăt%%%# ?i deodată" &tiu că nu dorea să plece de pe insulă. că era o femeie cât se poate de pioasă ( de felul celora care se înţeleg de minune cu preoţii% $otul părea al dracului de ciudat8 *e.frumoasă% @utea să vâne"e. stătea în pat.

area lini!tită în jos spre plajă% &umina lunii ( aerul plăcut dinspre Atlantic% /i deodată. Dar" a ..-e ce dorise Anthon5 2arston să moară? Aa nu dorea să moară% *u putea să !i imagine"e ce înseamnă să dore!ti să mori%%% 2oartea era pentru%%% ceilalţi oameni%%% . trăgând o de mână% -=reau să înot până la stâncă" domni&oară *la7t5orne.ată.Corn1all%%% 'tâncile negre. .-Dar" domni&oară *la7t5orne. N-am un ban.<era se sculă% 'e duse la măsuţa de toaletă !i înghiţi trei aspirine% 'e gândi+ #Ce .. totdeauna răsfăţându se. +i-e tare drag. nisipul fin..il ( fără vi goare.ine ar fi să am ceva de dormit%%%# Apoi. vânătă a lui Anthon5 2arston% $recând pe lângă cămin. gal.ac e abia să mă întreţin pe mine.a da" cred că ar .i bine. după ce C5ril se culca%%% -Nu vreţi să . ?tii că te iubesc" =era<-a. *iudat" &tii" o dată timp de trei luni am sperat că o să . !tia% :'au credea că !tie%.ăcut iluzii prea mari" desigur. #Îngro"itor ( eLact ca astă-seară. 1ot ce pot să . -Nu-ţi pot cere să te măriţi cu mine.. după o vreme+ #-acă ar fi să mi iau "ilele.A!a era.i .raţele lui 4ugo în jurul ei% -1e iubesc.en% -oamna 4amilton. Dacă ar .ost o .@lim.iu bogat. 4ugo% *u s ar fi putut spune că C5ril era prea voinic% =n copil de. privi spre poe"ioara înrămată% Mece negri mititei au cinat sub luna nouă2 6nul însă s-a-necat &i-au rămas doar nouă.. impo"antă. Ai" norocul e noroc9 *7ril e un copil drăguţ.area% -A prea departe" *7ril.. a! înghiţi o do"ă mai mare de veronal ( sau ceva în genul ăsta ( nu cianură8# 'e cutremură amintindu !i de faţa convulsionată.acem o plimbare" domni&oară *la7t5orne<-. 4ugo ar fi mo!tenit totul% )ecuno!tea că a fost de"amăgit% -Nu mi-am . într adevăr% $otdeauna gata să se joace ori să l distre"e pe ne poţel% *u era ranchiunos din fire. De ce nu pot să înot până la stâncă<Î!i ridica privirea ( întâlnea ochii lui 4ugo urmărind o% 'erile. simpatică% C5ril.-acă ar fi fost o fată. dintre aceia care nu ajung să se facă mari%%% /i pe urmă? -Domni&oară *la7t5orne" de ce nu pot să înot până la stâncă<0 tot sâcâia cu între. *7ril s-a născut abia la trei luni după ce a murit +aurice. 1e iubesc.ost o lovitură.

serva% *u.ine .uia să ţină .atistă% Amil5 6rent. preci"ă Armstrong% 0chii i se opriră gânditori asupra omului din faţa lui% Apoi se îndreptară spre masa de lângă pat.un !i ăsta% Ia . -umne"eule8 * o pot face să se tre"ească% /i%%% nu mi place cum arată% -octorul Armstrong era un om iute în mi!cări% Î!i puse halatul de casă !i îl urmă pe )ogers% 'e aplecă peste patul în care femeia stătea lini!tită pe o parte% Apucă mâna rece.uia s o ucidă% Ce ochi răutăcio!i avea8 Î!i mi!ca .ine%%%# Cu o tresărire. pe urmă din nou la femeia care dormea% ( Ce a fost%%% inima. nu pune . ai grijă8 'oră. doctorul Armstrong se tre"i% Ara dimineaţă% 'oarele inunda camera% /i cineva stătea aplecat deasupra lui ( "gâlţâindu l% Ara )ogers% )ogers. domQ doctor% Nu pot s-o trezesc.. . Corpul femeii părea altul% >usese un corp mare. al. domnule doctor? între.isturiul%%% Ce ascuţit era%%% *u i greu de omorât cu un cuţit ca ăsta% Dar c5iar asta . omule..uie să văd% $re.ine a!a% =n tânăr intern trăgea de . ţine l . soră% A )nt5on7 +arston9 'igur8 Am !tiut o tot timpul8 Are faţa vânătă !i convulsionată% -ar nu e mort ( râde% Zău că râde% 'e "guduie masa de operaţie cu el% Atenţie. domQ doctor%# -octorul Armstrong se tre"i de a .orosind+ #-omQ doctor.ă speriat+ ( Ce este? ( *evastă mea.ol. nu putea s o între.ăcea.uia să ucidă? *u !i putea aminti% -ar trebuie să !tie8 ' o între. îi ridică pleoapa% -upă câteva minute se îndreptă de spate !i se întoarse spre )ogers% ( A%%% e? !opti )ogers% Î!i ume"i .atista la loc% $re. e moartă.uit să i se acopere o.e% Ara . la faţă..u"ele% Ce spunea? -4n tot timpul vieţii" suntem la un pas de moarte.ă )ogers% -octorul Armstrong nu răspunse imediat% Apoi se interesă+ ..a% ( -a.atista la o parte.ănuitoare.Capitolul al !aselea I -octorul Armstrong visa%%% 'e făcuse foarte cald în sala de operaţie%%% Cu siguranţă că temperatura era prea mare% 'udoarea îi !iroia pe faţă% 2âinile îi erau umede% /i tre. greoi% Ista era sla.ra"ul%%% -acă ar putea măcar să vadă faţa%%% Ah8 era mai .Acum râdea% #*u.uie să i dau aneste"icul% =nde i eterul? -oar am adus eterul cu mine% Ce ai făcut cu eterul? Château *euf du @ape? -a. sigur% Amil5 6rent era aceea pe care tre. soră. î!i dădu sea ma% -ar cine era pe masa de operaţie? * ar fi tre. e .ine%%% ţine l .inelea% 'e ridică în capul oaselor !i între..u"ele uscate cu lim. uscăţiv% /i faţa îi era ascunsă% @e cine tre.e pe soră? 'ora îl o. -oamne. spre lavoar.

ard scoase un fluierat% ( 0 să se strice înainte de a se lăsa seara. pastă de dinţi !i un . un la.ind% @hilip &om. apă de gură. )ogers se uită ţintă la el+ ( 'ă ia ceva? -e dormit? *u !tiu% -ar sunt sigur că nu% Armstrong se duse la lavoar% @e el erau câteva sticle% &oţiune de par. în largul mării% 'puse deodată+ ( Ce credeţi despre vreme? =itându se la cer.ruptă.icei mai târ"iu. glicerină cu apă de castravete pentru mâini.arca% 0 pândesc. schim.ănuit niciodată nimic% ( -ormea . fu el de părere% ( >urtună.ard spuse+ ( 2icul dejun? *u "ic nu% Co. domnule.aseră afară pe terasă. care stătea !i se uita la ţărm% ( *u se vede încă . spuse <era "âm. 6lore remarcă+ ( 2ie mi se pare că se menţine frumoasă% &om.ând din când în când comentarii cu privire la situaţia politică% <era Cla5thorne !i @hilip &om.ine? -e data asta ochii lui )ogers îi evitară pe ai săi% 0mul î!i împreună mâinile. le spuse el% ( -evonul e o regiune somnoroasă% $oate se fac de o.ă doctorul% 2irat. &om. 6lore îi spuse lui &om.ard fuseseră până în vârful insulei. lavandă.ard spuse+ ( Ai altă teorie? . le întoarse stingherit% /opti+ ( *u dormea prea gro"av%%% nu% ( &ua ceva de dormit? între. în spatele casei% Acolo îl găsiră pe William 4enr5 6lore.orând panta a. le răsuci. "ici? se miră 6lore% -e jos se au"i .ativ. când sună gongul pentru micul dejun. domnule doctor% * am .( Cum o ducea cu sănătatea? ( 'uferea puţin de reumatism% ( A tratat o vreun doctor de curând? ( -octor? se hol.ătaia unui gong% @hilip &om.ard cu o voce gânditoare+ ( /tii%%% nu pot să înţeleg%%% de ce a vrut tânărul ăsta să !i facă seama8 $oată noaptea m a chinuit gândul% <era era ceva mai în faţă% )ămânând puţin în urmă.ard privea în cealaltă direcţie. în afară de ce i aţi dat dumneavoas tră%%% II &a ora nouă. îi găsi pe toţi a!tep tând să fie poftiţi în sufragerie% 3eneralul 2acarthur !i judecătorul se plim.ă )ogers% * am fost la un doctor de ani de "ile%%% nici unul dintre noi% ( * ai nici un motiv să cre"i că suferea de inimă? ( *u.orcăna! cu cremă% )ogers ajuta trăgând sertarele de la toaletă% -e acolo trecură la dulap% -ar nici urmă de somnifere% )ogers spuse+ ( * a luat nimic aseară.

cafea% 2asa înce pu% Că"useră cu toţii de acord să nu discute nimic despre insulă% În schim. turnară ceai. Amil5 6rent vor.uie%%% )ogers a pregătit singur micul dejun a"i dimineaţă% -oamna )ogers a%%% n a putut să facă faţă%%% în dimineaţa asta% ( Ce s a întâmplat cu ea? între. doctorul Armstrong î!i dădu puţin scaunul spre spate. nu credeţi? spuse <era% -octorul Armstrong spuse sec+ ( *u mai încape îndoială că inima a încetat să . despre diferite evenimente curente% <e!ti din străinătate.ufet era un platou imens cu ouă prăjite cu slănină. din gura Amil5 ei 6rent% Armstrong se întoarse spre ea+ ( Ce înţelegi prin asta.i+ ( Am cre"ut mai potrivit să a!tept ca să mâncaţi înainte de a vă spune o veste tristă% -oamna )ogers a murit în timpul somnului% 'e au"iră e. vor. la întâmplare.olnav în dimineaţa asta. după ce s au strâns farfuriile. care stătea lângă fereastră.ui să l scu"aţi%%% dacă nu e totul cum tre.eau. răspunse <era% Intrară în sufragerie% @e . apoi o închisese pe dinafară% ( @are .ucni limpede. care tocmai ie!ea din salon în întâmpinarea lor.clamaţii de surpri"ă !i groa"ă% ( A îngro"itor8 -oi morţi pe insulă de când am sosit8 e.are+ ( 'ă mâncăm% 'e răcesc ouăle% -upă asta. spuse cu vocea lui limpede !i pre cisă+ ( 4m%%% interesant%%% !i care a fost cau"a decesului? Armstrong dădu din umeri+ ( Imposi. după cât se pare%%% Amil5 6rent. dur. ultima reapariţie a monstrului de la &och *ess% Apoi.il de spus pentru moment% ( A necesară o autopsie? ( >ire!te. domni!oară 6rent? Cu o e. spuse Amil5 6rent% -octorul Armstrong.arca? ( *u încă.i+ ( Aţi au"it cu toţii% A fost acu"ată că.presie severă.ogat.ui ceva dove"i% 2ai întâi un motiv% Ara .lema este care a fost cau"a% ( Con!tiinţa8 Cuvântul i".ă+ ( <ine .clamă <era% 7udecătorul Wargrave. !i a omorât cu premeditare fosta stăpână ( o femeie în vârstă% ( /i dumneata cre"i? ( Cred că acu"aţia a fost întemeiată% Aţi vă"ut o cu toţii aseară% Ara complet dărâmată% A le!inat% /ocul produs în clipa când !i a au"it . î!i drese plin de importanţă glasul !i vor. î!i drese vocea+ ( <a tre. între. cu ochii mijiţi.ată ( dar pro. împreună cu soţul ei.ă domni!oara 6rent% -octorul Armstrong trecu peste între.( 2i ar tre. !tiri din viaţa sportivă. ceai !i cafea% )ogers le ţinuse u!a deschisă ca să intre. n a! putea semna certificatul de deces% *u am nici cea mai mică idee despre starea sănătăţii femeii% ( Arăta foarte nervoasă% Iar aseară a avut un !oc% ' ar putea să fi fost un atac de cord. a! vrea să discut câteva lucruri cu dumneavoastră% Îi ascultară sfatul% Î!i umplură farfuriile.

ă+ ( Ce a mâncat !i ce a .ilitate cardiacă%%% ( 'pune i mai bine 2âna lui -umne"eu.ăr. îl întrerupse <era cu glas scă"ut% @e 6lore îl enervă întreruperea% #Ah.ă @hilip &om. spuse ridicându !i . un ne. nu e. încât doctorul se uită la el pă trun"ător% ( <a să "ică. ce urmea"ă? 'e simţeau foarte fericiţi !i în siguranţă%%% ( *u. e totul în regulă% @oate să mintă fără să clipească ( dar nu poate fi sigur de ea9 Iar dacă ea nu re"istă. ce o să se întâmple? 2ai mult ca sigur că femeia o să dea totul de gol% * are curajul să re"iste !i să nege cu neru!inare% )epre"intă un pericol viu pentru .ar n aveau. reluă el% În orice ca". atât cât !tiau numai ei. răspunse Armstrong% ( * a luat nimic? 0 cea!că de ceai? 0 înghiţitură de apă? @arie" că a .perienţa mea cu răufăcătorii !tiu că @rovi denţa lasă opera de condamnare !i de pedepsire pe seama noastră.ătrânei doamne% 2ai departe. rosti calm Amil5 6rent% >iecare părea "guduit% 6lore începu.istă cărări .servat cum stătea . dar el este cel care o spune% $onul lui 6lore era atât de semnificativ.atul ei.ăr.at su lângă ea în timp ce !i revenea% *u era deloc grijă de soţ8 *ici pe departe8 Ara ca o pisică pe cărămi"i fier.ăr. a muritorilor ( iar procesul este adesea plin de greutăţi% *u e. stingherit+ ( Cred că împingem lucrurile puţin cam departe.ista o sensi. capul lui e în pericol8 A!a că îi strecoară ceva într o cea!că de ceai !i se asigură că i a închis gura pentru totdeauna% ( *u era nici o cea!că goală lângă pat ( nu era a.ilă% -ar nu pot s o adopt dacă nu !tiu nimic e. 6lore între. din e. dă totul în vileag% Ce se întâmplă? >emeia le!ină ( pică jos% Aţi o. domni!oară 6rent% 0chii începură să i lucească% =itându se la 6lore.act despre starea sănătăţii ei% -acă e.ard% ( Ai da.un de care ha.inţi% 'cos din minţi. spuse rar Armstrong% ( 'igur că nu era8 pufni 6lore% @rimul lucru pe care l a făcut după ce i . de ce nu? răspunse 6lore agresiv% Am au"it cu toţii acu"aţia de aseară% ' ar putea să fie . asta cre"i dumneata? între.i!nuiesc toţi% ( )ogers mă asigură că n a luat a.ia+ ( <i se pare cu neputinţă ca un păcătos să fie lovit de 2âna -omnului? 2ie nu8 7udecătorul î!i mângâia .ăut aseară după ce s a dus la culcare? ( *imic.ista nici un pericol% /i deodată. de teamă ca ea să nu mărturisească% A!a văd eu lucrurile% Au făptuit un omor !i l au mu!amali"at% -ar dacă totul începe să fie de"gropat.de"văluită mi!elia a fost prea puternic% @ur !i simplu a murit de frică% -octorul Armstrong dădu din cap cu îndoială+ ( A o teorie posi.solut nimic% 2 am uitat.ia% 2urmură puţin cam ironic+ ( -ragă domni!oară.aliverne ( ne. aseară.ăr.ătute% Amil5 6rent ridică din umeri% -eodată.unie curată% -ar s ar putea să nu fie% 'ă presupunem pentru moment că e adevărată% )ogers !i nevasta lui i au făcut seama .solut nimic% ( Ah8 6ine. asta e8 Cu el.ăut o cea!că de ceai% Cam a!a o. nu cred că nevasta lui )ogers s a simţit vreodată în siguranţă. femeile astea8# spunea privirea lui% ( 'ă "icem că a!a e.

arca asta cu motor%%% 6lore se uită la el% -ădu din cap+ ( /tiu la ce te gânde!ti.ă el uitându se la fiecare% 7udecătorul Wargrave se mi!că puţin% Între.ă+ ( &a ce oră vine de o.dătoare+ ( 6arca n o să vină% 6lore î!i întoarse puţin umerii largi !i se uită gânditor la cel care vor. straniu+ ( A pacea%%% pacea adevărată% 'ă ajungi la capăt%%% să nu mai tre.ească.ard începu+ ( În legătură cu . )ogers% -oc torul tocmai ne a spus% )ogers se înclină% ( -a. generale? 3eneralul 2acarthur spuse tăios+ ( 'igur că n o să vină% 6arca cu motor ne tre.ard% 2i am pus !i eu aceea!i între..ard î!i ridică sprâncenele% -ădu încet din cap pentru sine% )ogers rămase în a!teptare% 3eneralul 2acarthur începu deodată+ ( *e a părut rău când am au"it despre nevasta dumitale.at nu se mai gânde!te la senti ment% -in nou.ăr.are% 6arca ar fi tre.orât. *ici unul dintre noi nu va pleca vreodată%%% A sfâr!itul. tăcere% Înainte ca cineva să înceapă să vor. pacea%%% . pe terasă. nici un .uit să fie aici de aproape două ore% /i totu!i nu a sosit% -e ce? ( Ai găsit răspunsul? între.ea.uie ca să ne ducă de pe insulă% Dar nu vom părăsi insula.at poate să facă as ta%%% neveste si% 6lore râse scurt+ ( Când e capul lui în joc. u!a se des chise !i intră )ogers% ( 2ai doriţi ceva? între..a dat să .uiască să mergi mai departe%%% -a.ard% ( *u i o întâmplare ( iată părerea mea% A în legătură cu toată povestea asta% $oate se leagă între ele% ( Cre"i că n o să mai vină? În spatele lor se au"i o voce ( iritată !i neră.arca cu motor? ( Între !apte !i opt.ăr. domnule% Câteodată mai întâr"ie un pic peste opt% *u !tiu ce poate să facă >red *arracott în dimineaţa asta% Când e .ard% ( Zece fără "ece.ise+ ( *ici dumneata nu cre"i că o să vină. domnule% &uă platoul gol !i ie!i din cameră% -in nou se lăsă tăcerea% III Afară.olnav. î!i trimite fratele% ( Cât e ceasul acum? se interesă @hilip &om. @hilip &om. domnule &om. domnule% &om. a fost să ia cea!ca !i farfurioara !i să spele totul cu grijă% 'e făcu o pau"ă% Apoi generalul 2acarthur spuse cu îndoială+ ( ' ar putea% -ar îmi vine greu să cred că un . domnule% 2ulţumesc. apoi spuse pe un ton co.icei . înţelegeţi ( sfâr!itul%%% A"ită.ă &om.

'e întoarse .uie8 @entru că nu are nici un sens%%% ( Ai. mâinile îi tremurau.act. dacă se poate% Înăuntru.. omule. nu i a!a? Numai opt.a% *u mai vor. omule? <ino ţi în fire% ( Aici. pe care nu le înţeleg.ucni el% ( &ucruri? Ce lucruri? între. domnule% -octorul se întoarse !i intră din nou în casă. vă rog? Armstrong se întoarse% $resări când îl vă"u pe )ogers% Ara agitat. în nici un ca"8 "ise &om. pe panta spre mare ( spre colţul insulei unde stâncile ră"leţe intrau în apă% =m.un.ard% I< -octorul Armstrong ie!i pe terasă% 'tătu acolo. domnule &om.la cu pa!i rari în sus !i în jos% -upă o clipă de !ovăială. se întoarse către acesta din urmă% -ar în aceea!i clipă )ogers ie!i repede din casă !i se apropie de el+ ( A! putea să vă spun ceva.ard% ( 2ă simt foarte întreg la minte pentru moment. domnule. domnule. 6lore. um.ra"ul ver"ui cenu!iu% 'chim. domnule% 2i s a părut tare ciudat% -ar n am "is nimic% /i acum. .ă Armstrong% ( 0 să mă credeţi ne. spune mi despre ce e vor.area era atât de mare faţă de calmul său de acum câteva clipe. pot s o jur% ( -a.i în !arade% )ogers înghiţi iar+ ( -espre figurinele acelea mici. ce este? )ogers tremura !i înghiţea într una în sec% ( 'e petrec lucruri. domnule. se declară de acord Armstrong% )ogers se apropie de el+ ( A. veniţi înăuntru% -eschise u!a de la sufragerie% -octorul intră% )ogers îl urmă !i închise u!a după el% ( Ai. domnule. n am mai vă"ut decât nouă. domnule% Aseară.plicaţie. domnule% $re. încât Armstrong rămase uluit% ( <ă rog. domnule. domnule%%% 0 să spuneţi că nu e nimic%%% -ar tre.uie să fie o e. uitaţi vă cu ochii dumneavoastră dacă nu mă credeţi% /unt numai opt" domnule8 *umai opt8 A nemaipomenit.la puţin !ovăielnic+ ca un om numai pe jumătate trea"% ( =ite încă un aiurit8 spuse 6lore% 'e pare că până la urmă tot grupul o s o apuce pe calea asta% ( -umneata. râse fostul inspector !i adăugă sec+ -ar cred că nici dumneata n o s o apuci pe calea asta. "ece. îi răspunse @hilip &om. apoi în jos. a! vrea să vă spun ceva. cu capul plecat.rusc !i se îndepărtă% Întâi de a lungul terasei. avea o.. când strângeam masa. împreună cu majordomul înspăimântat% ( Ce s a întâmplat. spuse Armstrong.ard% &a dreapta Wargrave. mulţumesc. e"itând% &a stânga erau 6lore !i &om. domnule% -in mijlocul mesei%%% >igurinele mici de porţelan% Arau "ece cu toatele. i". "ece% &e am numărat aseară la cină. când am venit să fac curat ( vă rog.ard% ( A cam greu să mi pierd minţile. domnule.

ine% -ar când am primit o. spuse Amil5 6rent pe un ton sec% ( $otul e atât de e. draga mea%%% ( Ceilalţi? Atunci ceilalţi?%%% ( *u prea te înţeleg% ( $oate celelalte acu"aţii%%% au fost adevărate< -acă e adevărat despre .t care atârna în camera mea de copil% .uni%# Apoi. spuse Amil5 6rent% A foarte ciudat într adevăr că întâr"ie a!a de mult în dimineaţa asta% <era nu spuse nimic% Încerca să !i înfrângă un crescând simţământ de panică% #@ăstrea"ă ţi sângele rece. înfiorată% ( Credeţi cu adevărat%%% ce aţi spus la masă? între.Capitolul al !aptelea I -upă micul dejun.surdă.arca% <era se declară de acord% <ântul se înteţise% Creste mici. numai dealul care l mărgineaJ o stâncă ro!cată ţâ!nită în afară ascundea golfuleţul propriu "is% ( 0mul care ne a adus ieri părea un om serios. sunt aproape sigură% -umneata ce cre"i? ( *u !tiu ce să cred% ( $otul vine în sprijinul acestei idei% >elul cum a le!inat% Iar . spuse cu vioiciune+ ( 2i e gro"av de ciudă pe mine că m am lăsat dusă atât de u!or% 'crisoarea aceea e de a dreptul a.atul a scăpat tava cu cafele.ărci de pescuit ( !i nici urmă de . felul cum a povestit ( nu suna veridic% 0h. mă tem că au făcut o8 <era spuse+ ( Arăta%%% de parcă i ar fi fost frică !i de um.ii sigur că păcatul te va găsi. domni!oară 6rent%%% domni!oară 6rent%%% în ca"ul acesta%%% ( -a.e. <era se clătină% ( -ar. al. Amil5 6rent îi propusese <erei Cla5thorne să meargă din nou până în punctul cel mai înalt al insulei !i să pândească dacă nu vine . apăreau pe mare% În larg nu se ve deau . A foarte adevărat%%% .ii sigur că păcatul te va găsi. cu voce tare+ ( A! vrea să vină% Au%%% doresc să plec% ( *u mă îndoiesc că o dorim cu toţii.ăr. nu uita% Apoi.ătrâne? Amil5 6rent se uită gânditoare spre mare% Apoi spuse+ ( @ersonal. murmură mecanic <era% ( Am procedat toţi ca ni!te naivi.ă ea% ( >ii ceva mai precisă. de lângă ea.ra ei8 * am vă"ut niciodată o femeie care să pară atât de îngro"ită%%% cred că o o.traordinar%%% pare fără nici o noimă. dacă o cercete"i . spuse Amil5 6rent% <era respiră adânc. draga mea% &a ce anume te referi? <era spuse pe un ton aproape !optit+ ( Credeţi într adevăr că )ogers !i soţia lui i au făcut seama acelei doamne . î!i spuse mânioasă% >rica nu i în firea ta% Ai avut totdeauna nervii foarte . n am avut nici un fel de îndoieli ( nici una% ( Îmi închipui. da. "ise <era% >emeia în vârstă.arcă cu motor% 'atul 'ticBlehaven nu se vedea.seda%%% -omni!oara 6rent murmură+ ( 2i amintesc de un te.

unele acu"aţii erau e.emplu. fără nici un fel de morală% -e"gustător8 A trecut câtva timp până să aflu că era. iar nasul delicat i se încreţi de de"gust% A fost o mare lovitură pentru mine% @ărinţii ei erau oameni cumsecade. micuţă ( nu i mai părea ridicolă <erei% -eodată i se păru înfrico!ătoare% .ă% Nu era o . nici stinghereală în o chii aceia+ erau aspri !i siguri de dreptatea lor% Amil5 6rent stătea pe culmea Insulei *egrului.la prin cap% >runtea Amil5 ei 6rent.ard% 'ingur recunoa!te că a lăsat să moară două"eci de oameni% ( *u erau decât ni!te . totul fiind doar cea mai curată ipocri"ie8 Ara o fată u!uratică. se lumină+ ( A. spuse hotărâtă A mil5 6rent% -acă s ar fi purtat ca o tânără modestă. care se încruntase.ată cuminte > dar asta am descoperit prea târ"iu% 2 am lăsat dusă de nas% Avea purtări frumoase. incapa. uitându se fascinată la profilul calm al domni!oarei 6rent% 'puse+ ( Ce aţi simţit când aţi aflat ce a făcut? *u v a părut rău? *u v aţi re pro!at atitudinea? Amil5 6rent se ridică drept în sus+ ( Au? * aveam nimic să mi repro!e"% ( -ar dacă%%% asprimea dumneavoastră a împins o la asta? ( @ropriile i acţiuni ( păcatul ei ( asta a împins o. învăluită în propria i armură de virtute% >ata asta . îmi vine să râd% 'unt isterică% *u mai sunt eu însămi%%%# Amil5 6rent continuă pe gânduri+ ( -esigur.inevoitoare% Aram mulţumită de ea% 6ineînţeles. era foarte curată !i . ţinând seama de împrejurări.ă!tina!i%%% ( Al. #la neca"#% >ăcu o pau"ă. spuse tăios Amil5 6rent% #>raţii no!tri negri ( fraţii no!tri negri. uite l pe acest domn &om.ăr.)ogers%%%? 'e opri.ilă să !i e. acoperi!ul meu% *imeni nu va putea spune vreodată că am trecut cu vederea o purtare imorală% ( Ce s a întâmplat%%% cu ea? <ocea <erei era răgu!ită% ( 0 creatură nenorocită8 *u i a fost de ajuns un singur păcat de con!tiinţă ( a făptuit altul !i mai grav% /i a luat viaţa% ( ' a omorât? !opti <era îngro"ită% ( -a.agerate !i chiar ridicole% Împotriva ju decătorului. a!a cum spun ei. cuviincioasă. care o crescuseră foarte sever% 'unt . nu puteam să spun ni mic% *u era un su.ucuroasă să spun că nu i au iertat purtarea% ( Ce s a întâmplat? între.i sau negri ( toţi sunt fraţii no!tri.ă <era uitându se ţintă la domni!oara 6rent% ( >ire!te că n am mai ţinut o un ceas su.prime clar gândul care i um. se gândi <era% Ah. de e. care nu !i făcea decât datoria de judecător% /i a o mului care a lucrat la 'cotland Rard% 'au în ca"ul meu% >ăcu o pau"ă !i apoi continuă+ ( >ire!te. s a aruncat în râu% <era se cutremură.iect de discutat de faţă cu .ătrână.aţii% ( *u? <era asculta cu interes% -omni!oara 6rent continuă calmă+ ( 6eatrice $a5lor a fost la mine în sluj. aseară. nu s ar fi întâmplat nimic% Î!i întoarse faţa spre <era% *u e.ista nici repro!. înţeleg% @ăi.

act% În glasul lui Armstrong se simţea u!urarea% @hilip &om.orâră încet panta. spuse gânditor @hilip &om. nu.act? Au otrăvit o pe . privind lini!tit departe spre mare% &om.ard% $re. pătrun"ă toare a judecătorului% -ar !ovăia totu!i% Wargrave putea să ai.ard reflectă o clipă% @e urmă spuse+ ( A destul de pasionantă. pot să ţi vor.esc o clipă? @hilip tresări+ ( -esigur% Cei doi . tot nu s ar putea dovedi niciodată nimic împotriva lor. dar într o anumită formă a maladiei cardiace se folose!te am7lnitrita. mă refeream la situaţia generală% ( 0h.ard ridică sprâncenele+ ( -ragă prietene. în jos spre mare% Când nu mai puteau fi au"iţi. consecinţele ar putea fi fatale% ( Ce simplu.ătrână? Armstrong spuse rar+ ( ' ar putea să fie mai simplu decât cre"i% & am între.aţi părăsiră terasa% Co.uie să fi fost destul de tentant% -octorul se declară de acord+ ( -a.ă o minte perspicace. !i i se dă să inhale"e% -acă am5lnitrita nu se administrea"ă ( ei . Armstrong "ise+ ( A! vrea să mi acor"i o consultaţie% &om.ăr. ce cre"i despre situaţie? &om.ard !i 6lore erau în stânga.ard% 'e încruntă deodată+ -esigur asta e. adăugă @hilip &om.ard nu era un prost% Îl au"i continuând+ ( Adică. plică multe% .uia să faci rost de arsenic !i să l adminis tre"i ( nimic de făcut decât să nu i dai medicamentul% Iar )ogers s a gră. Când se produce un atac. se sparge o fiolă :de am5lnitrită. n am nici un fel de cuno!tinţe medicale% ( *u. nu i a!a? ( Care este părerea dumitale despre femeia aceea? Accepţi teoria lui 6lore? @hilip pufăi din ţigară. acceptând premisa că soţii )ogers au făptuit cu succes o crimă la vremea aceea% /i nu văd de ce n ar fi scăpat de pedeapsă% Ce cre"i că au făcut e.ilă ( luată singură% ( A.ă+ ( 'pune sincer.it după aceea să aducă în toiul nopţii doctorul !i amândoi credeau că nimeni n o să !tie vreodată ceva% ( /i chiar dacă ar !ti cineva.at a"i dimineaţă pe )ogers de ce suferea această domni!oară 6rad5% )ăspunsul lui a fost edificator% *u e nevoie să intru în detalii medicale. doctorul e"ită o clipă% Î!i opri ochii asupra judecătorului Wargrave% <oia să se consulte cu cineva% Cuno!tea mintea logică. asta i altceva8 Armstrong între. nimic mai u!or% *u tre.ard.ine. apoi spuse+ ( A perfect plau"i.II -octorul Armstrong ie!i din sufragerie !i veni din nou pe terasă% 7udecătorul stătea acum pe scaun. dar era un om în vârstă% Armstrong simţea că în această împrejurare e nevoie de un om de acţiune% 'e hotărî+ ( &om. !i fumau în tăcere% Ca !i înainte.

ără nici o îndoială. "âm. în mod o.ard rânji + ( -e ce mă faci s o spun eu.ă @hilip &om. spuse Armstrong% -oar dacă are de gând să prindă un roi de viespi% ( 3rădinarul "elos sau mo!ierul. e adevărat. ar fi putut să fie%%% da%%% dacă n-ar .i @hilip &om. spunea &om .ă &om. -ouă sinucideri în GH ore e puţin cam prea greu de înghiţit% /i dacă mi spui că Anthon5 2arston.ile? )ogers a omorât o fiindcă i a fost teamă că o să l dea de gol% A doua posi. de e. cu perucă !i ro.plică Insula *egrului% 'unt crime care nu pot fi imputate făptuitorilor% Ia i pe soţii )ogers. nu pot decât să râd8 /i chiar a!a ( de unde a făcut rost de otravă? -upă câte am au"it eu.ească precipitat+ ( 'ă ne întoarcem o clipă la moartea acestei femei% Care sunt teoriile posi.ard% Wargrave l a ucis în toată regula pe Ad1ard 'eton. în sinuciderea nevestei lui )ogers dacă n ar fi Anthon5 2arston% @ot crede că )ogers i a făcut de petrecanie neveste si ( dacă n ar fi moartea . nu înţeleg.ectă siguranţă9( %%%-e aici ( domnul 01enJ de aici ( Insula *egrului. un taur tânăr fără nervi !i creier.plicaţie% 0ri Anthon5 2arston avea intenţia să !i facă seama înainte de a veni aici !i atunci a venit pregătit%%% ori%%% ( 0ri? 3lasul lui Armstrong suna neră. când îţi stă pe lim.ost ucis" .i!nuit.u"unarul de la vestă% -ar asta e meseria dumitale% ( *ici un om în toate minţile nu ţine la el cianură de potasiu. 4n siguranţă > da" în per.ost moartea lui +arston.ătrânul Wargrave ( care !i a comis crima în cadrul strict al legii% ( Cre"i povestea asta? între. nu i poţi repro!a mica lui crimă% =n gând trecu deodată ca un fulger prin mintea lui Armstrong+ -*rimă la spital.ă? )nt5on7 +arston a .dător% @hilip &om. adică? În nici un ca" Anthon5 2ars ton% 2i se pare că cianura asta are nevoie de puţină e.ă Armstrong% ( -a.erat !i a luat "ilele. l a ucis la fel de sigur ca !i cum i ar fi înfipt pumnalul în piept8 -ar a fost destul de de!tept s o facă din scaunul de judecător. spuse Armstrong nedumerit% ( <reau să spun%%% că e. o cred.ine. .ard% Armstrong trase adânc aer în piept% ( Ajungem !i la asta% -ar scopul adevărat pentru care am fost adunaţi toţi aici? ( Dumneata ce cre"i? între. ei .i .ard% ( *u e!ti de părere? ( -a.ilitate+ !i a pierdut curajul !i a găsit singură o ie!ire% ( 'inucidere? între. în sinuciderea lui Anthon5 2arston dacă n ar fi nevasta lui )ogers% A! putea crede :u!or. *rimă pe masa de operaţie.ă% A!a că. III -octorul Armstrong respiră adânc+ ( /i nevasta lui )ogers? &om.emplu.emplu% 'au un alt e. s a înfrico!at pentru că a omorât ni!te copii !i în mod deli.( Iartă mă.ard% Armstrong începu să vor.ard spuse rar+ ( A! putea crede :cu greu. cianura de potasiu nu e un lucru pe care îl porţi în .

!i nevastă sa pe insulă% ( )ogers gre!e!te8 'au poate%%% minte8 Armstrong dădu din cap+ ( *u cred că minte% 0mul e îngro"it% A scos din minţi de frică% @hilip &om. aseară la masă% /i acum.ard vor.i cu un sunet nou în glas+ ( =n singur lucru l a uitat. e!ti de acord% -ar îţi dai seama ce re"ultă din toate astea? )ogers a jurat că nu mai e nimeni în afară de noi. poate. domnul 01en% ( Care? ( Insula asta nu e decât o stâncă goală% *e va tre. "ici că sunt opt? -octorul Armstrong recită+ Zece negri mititei au cinat su.uie e o teorie în stare să e.plice cele două morţi ( care s au succedat a!a de rapid% ( A! putea să ţi dau. înfier. seara trecută. generalul e un ramolit.ard fu de acord+ ( * a venit nici o .ine să nu le spunem nimic% Cât despre ceilalţi.orarea unei teorii.ard rânji !i aruncă ţigara+ ( @rea se potrive!te al nai. el. ca să poată fi o coincidenţă8 An thon5 2arston moare asfi.ard murmură+ ( -a.ântându se% ( @ericulos? râse @hilip &om.un la nevoie% >emeilor mai .un în li.ăgat coada% -om nul L8 -omnul 01en8 =% *% 01en8 =n necunoscut ne. luna nouăJ =nul însă s a necat !i au rămas doar nouă% *ouă negri mititei au stat noaptea după treiJ =nul s a ntrecut cu somnul !i au rămar doar opt din ei% Cei doi se priviră% @hilip &om. ni!te negri mici de porţelan%%% Arau precis "ece.enise% ( Îţi dai seama că%%% omul tre.a doar noi trei% . atunci. spuse doctorul Armstrong.ui puţin timp ca s o cercetăm% În curând o să i dăm de urmă domnului =% *% 01en% ( Cred că e un lucru periculos.a% Armstrong se îngăl.uie să fie un maniac furios8 @hilip &om. iar specialitatea .arcă în dimineaţa asta% 'e potrive!te e.nea!teptată a lui 2arston% -ar ceea ce ne tre.ertate8 ( Ah8 Armstrong respiră u!urat% <a să "ică.ii de .a+ ( Ai. un ajutor în ela.iat.ătrânului Wargrave este inactivitatea% @utem face trea.ard% Cui i e frică de lupul cel mare !i rău? Au voi fi periculos când am să pun mâna pe el8 ( Ar fi .ine să l luăm !i pe 6lore să ne ajute% Cred că e . iar madam )ogers s a întrecut cu somnul% ( /i atunci? spuse Armstrong% &om. sau înecându se.ine. după cină. spuse Armstrong% /i repetă ce relatase )ogers despre dispariţia celor două figurine de porţelan% &om. încă un soi de negru% *egrul care !i a .ard îi luă vor.act% 2icile aranjamente ale domnului 01en ies din nou la iveală% Insula *egrului urmea"ă să fie i"olată până ce domnul 01en î!i va isprăvi trea.

il că are un întreg arsenal cu el ca să nu vor.lemele noastre% Cred că cineva putea s o facă%%% 6lore ridică din umeri% ( >apt este că a făcut o8 Ai. stâncile co.un de legat8 2ai e însă ceva% *u credeţi că 01en o fi avut ideea să facă această trea.plorau terenul atent !i metodic. a fost o pau"ă cam mare% În acest timp. eram cu toţii preocupaţi de altceva. spuse &om.ine. ne agitam prin cameră% -iscutam indignaţi.ard sec% ( A adevărat.im de cuţit sau de pumnale% Armstrong tu!i+ ( ' ar putea să gre!e!ti aici. spuse 6lore% II Cei trei .ruptă% @e insulă nu se vedeau pomi !i erau doar câteva tufi!uri% Cei trei . tânărul 2arston se sperie !i se otrăve!te% Iar )ogers se sperie &i el !i îi face seama neveste si% $otul în conformitate cu planul lui =%*%0% Armstrong clătină capul a îndoială% *u tre. vor.orau netede drept în mare.ăut de câteva ori aseară% În intervalul de timp dintre ultimul pahar !i cel dinainte.i rar Armstrong% *e atacase pe toţi% *e frământam. înspre coastă. spuse &om. paharul a rămas pe una din mese% Cred ( de!i nu sunt sigur ( că se afla pe măsuţa de lângă fereastră% >ereastra era deschisă% Cineva ar fi putut să verse cianură în pahar% ( >ără ca nici unul dintre noi să vadă? spuse neîncre"ător 6lore% ( @ăi. să pornim% * are ni meni. spuse 6lore !i adăugă+ Ai .i!nuit cu tine% -ar cum a ajuns în paharul lui? ( 2 am gândit la asta. doctore Armstrong.ăr. pro.oiul de aseară.a. un revolver? ( Am eu. cercetând cu grijă orice .ard% 2arston a . ca să "ic a!a? ( A.aţi porniră în recunoa!tere pe insulă% $rea.uia uitată cianura% 6lore îi dădu imediat dreptate+ ( -a. omule% ( =ite ce vreau să spun% -upă tără.un.ăr.ă printr un locţiitor.ard !i î!i lovi . domnilor. preocupaţi de pro.Capitolul al optulea I @e 6lore l au convins u!or% A fost imediat de acord cu argumentele lor% ( Ceea ce mi aţi spus despre figurinele alea de porţelan schim. din punctul cel mai înalt până la marginea apei. !i acum.u"unarul% 6lore făcu ochii mari% 'puse pe un ton prea făcut ca să fie natural+ ( $otdeauna îl porţi cu dumneata? ( Aproape totdeauna% Am fost în câteva situaţii grele% ( 0h. pro. într o pantă a.ă totul% Ce ne. ciocănind stâncile.a se dovedi nea!teptat de simplă% &a nord vest. am uitat de cianură% *u e ceva pe care să l porţi în mod o.aţi e. 6lore% 2ulţi ne.il că n ai fost niciodată în tr o situaţie mai grea decât acum% -acă pe insula asta se ascunde nu ne.a. din întâmplare.uni uciga!i sunt ni!te oa meni foarte lini!tiţi !i la locul lor% 0ameni chiar plăcuţi% ( *u cred ca ăsta să fie a!a. în sus !i în jos. spuse &om.plică te.

gândi 6lore% Î!i drese glasul !i spuse pe un ton cu care încerci să legi o conversaţie+ ( < aţi găsit un loc drăguţ. spuse &om. vor. !i pro.ard puţin curios% 6lore dădu din umeri+ ( Ceva despre lipsa de timp%%% !i că nu vrea să fie deranjat% -octorul Armstrong se încruntă% 2urmură+ ( 2ă între. !tiţi. domnule% 3eneralul se încruntă% Aruncă repede o privire peste umăr !i spuse+ ( Avem atât de puţin timp%%% atât de puţin% $re.ard% ( Cum adică? ( -e unde să !tiu? 0 glumă. doctore8 6lore privea jos în apă% . le spuse+ ( A ne. ca să "icem a!a% *e între.ard.ard spuse pe un ton sec+ ( A mai u!or de cre"ut decât adevărul% -acă li s ar fi spus sătenilor că insula va fi i"olată până ce necunoscutul domn 01en î!i va omorî în lini!te toţi invitaţii ( cre"i că ar crede? ( 'unt momente când nu pot s o cred nici eu însumi.arcă de pescuit. cu clipocitul valurilor care se spărgeau de stânci% 6ătrânul stătea foarte drept.primă 6lore îndoiala% &om. pe unde s ar fi putut intra într o pe!teră% -ar nu e. cei trei se simţiră puţin stingheriţi% #*u e normal%%% parcă ar fi în transă sau a!a ceva#.%%% III Cercetarea insulei era practic terminată% Cei trei se aflau în punctul cel mai înalt !i priveau spre ţărm% *u se vedeau ..istau pe!teri% 2ergând pe ţărm. se încruntă &om. cu ochii aţintiţi în depărtare% *u dădu nici o atenţie e.a. suntem i"olaţi aici. arătându !i într un rânjet dinţii.il prevă"ut.il că nu vor fi luate în seamă nici semnalele% ' ar putea ca sătenilor să li se fi spus că e un rămă!ag în joc% <reo istorie din asta prostească. lini!tit.fisură în vreo stâncă. spuse 6lore% ( *enorocirea e că totul a fost pro.a.am. Asta e8 I ai spus pe nume.ploratorilor când ace!tia se apropiară% @ână la urmă. dacă nu se poate ascunde cineva pe aici% 3eneralul se încruntă+ ( *u înţelegeţi nimic%%% nu înţelegeţi deloc% <ă rog să plecaţi% 6lore se retrase% Când îi ajunse pe ceilalţi doi. poate% În tot ca"ul. spuse+ ( ?i totu&i.im cu el% ( Ce spunea? între.un%%% n are rost să vor. /i vine furtuna% Ce păcat că nu se poate vedea satul de aici8 Am putea semnali"a sau face ceva%%% ( Am putea aprinde un foc la noapte.inevoitor+ ( *u vă vom deranja% *u facem decât turul insulei.uie să insist ca să nu mă deranje"e nimeni% 6lore spuse .i doctorul Armstrong% /i totu!i%%% @hilip &om.. ajunseră în cele din urmă la locul unde generalul 2acarthur !edea !i privea întinderea sărată% Ara multă pace aici.ard. în orice ca"% ( /i cre"i că vor înghiţi asemenea snoavă? î!i e.ă &om.ărci în larg% <ântul se înteţea% ( *u văd nici o .

un e .ine vârât între umeri% Când se uită la el.surd ( a!a cum se poate o. stătea !i cro!e ta% @e terasa principală.. spre mare% 2erse spre capătul cel mai îndepărtat al insulei. <era părea că vede o faţă palidă înecată.ra"nic de drăguţă poate ( !i care era acum dincolo de milă sau de groa"ă% Iar Amil5 6rent.ătaia vântului% 'tătea acolo !i cro!eta% -e fiecare dată când se gândea la ea. cred% . am putea înconjura insula% ( -acă am avea o . am fi cu toţii de mult spre ţărm.arcă.gândi fata% ( Ah.un de a!teptat.are !i înţelegere.ard% ( Asta i adevărat% ( Am putea să ne asigurăm în privinţa stâncii.( @resupun că nu s ar putea căţăra nimeni până aici% Armstrong clătină din cap% ( 2ă îndoiesc% A tare a.ard privea ţintă la cer% *orii începeau să se adune% <ântul se înte ţea% Aruncă o privire în lături spre doctorul Armstrong !i spuse+ ( A!ti foarte tăcut.ătrâne ale judecătorului punându !i în cap tichia neagră !i pronunţând sentinţa de condamnare la moarte%%% -upă o vreme <era porni încet în jos.ista o adâncitură ( puţin mai la dreapta. cu iar.. îngro"ită% Ad1ard 'eton% /i în imaginaţie vă"u mâinile .ătrânul 2acarthur%%% I< <era nu !i găsise locul toată dimineaţa% 0 evitase pe Amil5 6rent cu un fel de aversiune înfiorată% -omni!oara 6rent î!i a!e"ase !i ea un scaun după colţul casei.ătrân stătea privind ţintă ori"ontul% 3eneralul 2acarthur se mi!că la apropierea ei% Întoarse capul ( în pri vire avea un amestec ciudat de între.a!tri !i o faţă "ăpăcită. mă duc să văd dacă găsesc ceva% 0 porni repede spre casă% &om.i ca !i siguri% -e!i pare a. la ea câteva clipe% #Ce ciudat8 @arcă ar &ti. unde un . <era vă"u un om pe . mă puteţi lăsa pe mine în jos ca să ne asigurăm% 6lore spuse+ ( Am putea .anca acu"aţilor ( un tânăr . judecătorul Wargrave se ghemuise într un scaun% Capul îi era .lond cu ochii al.rupt% =nde s ar putea ascunde? ( ' ar putea să fie o sco. propuse deodată &om . chiar aici jos% -acă faceţi rost de o frânghie.i generalul% <era se a!e"ă jos lângă el% -upă o vreme între.ă+ ( <ă place să staţi aici să vă uitaţi la mare? Al dădu u!or din cap+ ( -a% A plăcut% A un loc .. care o făcu să tresară% 'e uită fi.ă de mare încurcată în păr%%% o faţă care fusese drăguţă odată ( o. spuse &om .itură în stâncă% -acă am avea acum o . senină.serva%%% În fine.ard% *u e decât un loc unde ar putea e. calmă !i sigură de dreptatea ei. doctore% &a ce te gânde!ti? Armstrong răspunse rar+ ( 2ă gândeam tocmai cât de ne. ca să nu fie în . dumneata e!ti8 Ai venit%%% vor.arcă.

nu i a!a? A adevărat. lini!tit% ( Înţelegi.it o foarte mult%%% spuse el gânditor% ( &eslie%%% era soţia dumneavoastră? între. mi am spus% -ar pe urmă%%% ( @e urmă? vocea <erei devenise aspră% 3eneralul dădu din cap u!or% @ărea nedumerit !i puţin amărât% ( *u !tiu%%% nu !tiu% ' a schim.eam pe &eslie% -e asta am făcut ce am făcut% ( <reţi să spuneţi%%% <era se opri% 3eneralul 2acarthur dădu u!or din cap% ( * are rost s o mai neg acum%%% când o să murim cu toţii% L-am trimis pe Iic5mond la moarte..ucuroasă când va veni sfâr!itul. iar ecoul îi răspunse dinspre stânci% ( /i dumneata o să fii .ă cu sufletul la gură+ ( =nde e domnul &om.rusc% -ar ce a!teptaţi? ( 'fâr!itul. privind ţintă adâncurile% 6lore între.. iar eu am fost totdeauna un om supus legilor% -ar pe atunci nu părea a!a% * am regretat% #I se cuvine#. soţia mea%%% 0 iu. când !tii că ai terminat cu toate ( că nu mai tre.lând+ ( &eslie%%%? < Când 6lore se întoarse din casă cu o frânghie înfă!urată pe . Ista e planul% 0 !tii foarte .( -e a!teptat? spuse <era .raţ. nu i a!a? Cu toţii a!teptăm sfâr!itul% ( Ce vreţi să spuneţi? între. ve"i.ine% Ceea ce nu nţelegi. e!ti foarte tânără%%% n ai ajuns încă până aici% -ar vine8 6i necuvântata u!urare. e u!urarea8 ( =!urarea? făcu mirată <era% ( -a% 'igur.ănuit vreodată%%% *u cred% -ar. îl găsi pe Armstrong unde îl lăsase. odată%%% ( *u vă înţeleg. n am mai regăsit o%%% @lecase parcă departe%%% unde n o mai puteam ajunge% Apoi a murit%%% !i am rămas singur%%% ( 'ingur%%% singur%%% repetă <era. spuse el .ătrân.lând% -ar cred că !tii asta. poate. ( 6a nu !tiţi% *u înţelegeţi nimic%%% 3eneralul 2acarthur î!i întoarse din nou privirea spre mare% @ărea că uitase de pre"enţa fetei în spatele lui% 'punea foarte încet !i .at totul%%% înţelegi% *u !tiu dacă &eslie a . apoi urmă+ -a. a fost o crimă% Curios% *rimă..uie să porţi povara% 0 să simţi !i dumneata asta. am iu.ard? Armstrong spuse cu nepăsare+ .ă <era% ( -a. spuse <era răgu!it% -egetele i se frământau spasmodic% 'imţi deodată că îi e frică de osta!ul acesta . o iu. @resupun că.it o pe &eslie% Am iu. îi spuse gene ralul 2acarthur% <era se ridică% 'puse deodată+ ( *u !tiu ce vreţi să spuneţi8 ( Au &tiu" copila mea% ?tiu.ă ea !ovăind% 3eneralul 2acarthur spuse grav+ ( Nici unul dintre noi nu va pleca de pe insulă.eam%%% !i eram mândru de ea% Ara atât de drăguţă%%% !i de veselă%%% $ăcu o clipă.. într un fel.

ătrânul 2acarthur% ( Ce i cu el? -octorul Armstrong spuse necruţător+ ( *oi căutăm un ne. nu sunt specialist în . doctore. fostul inspector spuse iar+ ( -ar e un tip ciudat% /tiţi ce cred? ( Ce? ( A ceva putred în el% ( Cum adică? În glasul lui Armstrong se simţea îndoiala% 6lore mormăi ceva% Apoi spuse+ ( *u !tiu%%% e.ard î!i ia cu el un revolver în .ard% &egară frânghia cu grijă% ( 0 să co. fu de părere doctorul Armstrong% ( @arie" că unele din aventurile sale au rămas destul de ascunse. ca un om care î!i revine% ( ' ar putea să ai dreptate8 &a dracu.or cât o să pot. 6lore. da8 -ar n a! fi spus%%% Armstrong oftă u!or.i.servând mi!cările lui &om. trebuie să fie cineva ascuns pe insulă% =ite.ard% >iţi atenţi când o să smucesc frânghia% -upă câteva clipe. sunt îngrijorat% ( A! spune că suntem cu toţii% -octorul dădu neră.oli mintale% *ici n am avut o discuţie adevărată cu el%%% nu l am studiat din acest punct de vedere% În glasul lui 6lore se simţea nesiguranţa+ ( )amolit. 6lore spuse+ ( Co. 6lore spuse+ ( 'unt o.dător din mână% ( 'igur%%% sigur% *u mă refeream la asta% 2ă gândesc la . desigur. ai adus cu dumneata un revolver? Armstrong îl privi uluit+ ( Au? -oamne fere!te8 -e ce a! fi făcut o? ( Dar Lombard de ce &i-a adus< ( 0. în vreme ce stăteau o.oară ca o pisică. spuse &om.i!nuinţa. nu i a!a? 3lasul îi suna ciudat% ( A! "ice că a făcut ceva alpinism în viaţa lui. vine &om. spuse 6lore% -upă o pau"ă. spuse doctorul Arm strong% ( @oate% -upă o tăcere.un% *e-ai zice de +acart5ur< 6lore între. continuă+ ( 'pune mi.ard.act% -ar n a! avea încredere în el nici o clipă% ( Îmi închipui că a avut o viaţă aventuroasă.iceiuri !i o. presupun%%% Armstrong nu părea prea sigur% 6lore pufni% /i deodată frânghia se smuci% Câteva clipe au fost foarte ocupaţi% Imediat ce tensiunea slă.iceiuri8 -omnul &om.ă cu îndoială în glas+ ( <reţi să spuneţi că el e criminalul? Armstrong începu. gânditor+ ( * a! fi spus o% *ici o clipă% -ar.( ' a dus să !i verifice o teorie% 'e întoarce imediat% Ascultă.

ă% -octorul Armstrong dădu din cap încurcat% 'e aplecară !i urmăriră ce făcea &om. fără nimic întortocheat ( o linie modernă. prin fereastra de pe palier îl vă"ură pe )ogers ducând o tavă cu cocteiluri pe terasă% @hilip &om. deasupra capului%%% ( A chiar în dormitorul lor. n are unde să fie% <I Casa au cercetat o u!or% $recură întâi prin cele câteva dependinţe !i apoi î!i îndreptară atenţia asupra clădirii propriu "ise% Au folosit !i metrul lui )ogers.ard spuse vesel+ ( 2inunat lucru e un servitor . spuse 6lore% ( -uce la camera de serviciu. fără îndoială8 -ar o. acoperi! ( pentru ca"an. cu ceilalţi doi pe urmele sale% $oţi trei se opriră .ard ridică un deget în sus% ( &ini!te%%% ascultaţi% @asul se au"i din nou%%% cineva se mi!ca încet. tre. deasupra capului% Îl au"iră cu toţii% Armstrong îl strânse de .raţele pline de haine% . pe care l au descoperit în . !opti Armstrong% În camera unde se află ca davrul nevestei lui )ogers% ( -esigur8 !opti !i 6lore% =n loc mai . furi!at. foarte .istau ascun"ători% @lanul casei era simplu.ilă% ( )ogers e un majordom de prima clasă. a!a ca să se afle în trea.ună . etc% A cel mai . !i un sac de dormit.ă cu o înfăţi!are impasi.ard% Căutarea lui era amănunţită !i !i dădură seama îndată ( "adarnică% -upă o vreme apăru !i el pe margi nea stâncii% Î!i !terse fruntea transpirată% ( Ai8 spuse el% Asta i situaţia% -acă nu e în casă.un8 Î!i vede de trea.uie să fie vreun ungher ( su.ucătărie% -ar nicăieri nu e. !opti 6lore% -eschise u!a cu "gomot !i se repe"i înăuntru. cu .un loc ( !i singurul8 /i cum stăteau acolo. înăuntru% ( Acum.un n ar fi putut să !i găsească8 Cine s ar fi dus să caute acolo? /i acum%%% cât mai încet puteţi%%% 'e furi!ară hoţe!te sus% 'e opriră din nou pe micul palier din faţa camerei de serviciu% -a. sus.ufetul din .ilă% ( A o scăriţă aici.locuri pustii.rusc% În cameră era )ogers. !i o provi"ie de praf de pu!că.raţ pe 6lore% &om. "ise 6lore% 2asa de aseară%%% Intrară în primul dormitor% Cinci minute mai târ"iu. pe furi!.uie s o recunosc. lipsită de ascun"i!uri% $recură întâi pe la parter% În timp ce urcau spre etaj. au"iră un "gomot de sus% =n pas u!or. era cineva în cameră% 'e au"ea parcă un scârţâit sla. re"ervorul de apă.i!nuinţa n o să l facă să aducă tot echipamentul ăsta a ici8 *umai în cărţi oamenii poartă revolvere cu ei. erau din nou pe palier% *u se ascundea nimeni ( nici o ascun"ătoare posi. îl lăudă Armstrong% ( /i nevastă sa era o .ine.ucătăreasă. îl lămuri Armstrong% ( $re.

ard vor.uie.orî scările spre etajul de jos% Armstrong se duse spre pat !i ridicând cearceaful se uită la faţa lini!tită a moartei% -e pe chipul ei teama dispăruse% *u mai era decât <idul%%% ( @ăcat că n am cu mine ce mi tre.<II 6lore a fost primul care !i a revenit+ ( 'cu"ă ne. care îi răspunse+ ( 'igur% 'igur% <e"i ţi de trea.il. vor. iar feţele le erau posomorâte% *u se afla nimeni pe insulă în afară de ei opt% Capitolul al nouălea I &om.lă pe aici.i Armstrong grav% Ce dracu8 sunt doctor.istat coincidenţa celor doi morţi% ( /i totu!i.ard cu îndoială% 6lore pufni.ă%%% Avita să se uite la forma acoperită de pe pat% ( 2ulţumesc domnule. !tiu ceva despre sinucideri% Anthon5 2arston nu era un tip care să se sinucidă% ( *u s ar fi putut să fie un accident? între.ii de repede% Acum câteva clipe era în grădină% *ici unul nu l am au"it urcând% ( Cred că de asta ne am gândit că tre. pe urmă ie!i din cameră cu . domnilor. )ogers% Am au"it mi!cându se cineva aici !i am cre"ut că%%% 'e opri% ( Îmi pare rău.uie să fie un străin care um.ard scoase o lanternă din .ă &om. spuse )ogers.ere de la etajul de jos% Cea mai mică% I se adresase lui Armstrong.i rar+ ( <a să "ică ne am în!elat%%% tot timpul% Am făurit un co!mar de super stiţii !i închipuire. spuse &om. argumentul e vala.raţul plin de lucruri !i co. !tii. plini de pân"e de păianjen. ca ăsta să fi fost un accident? . mormăi el% >ăcu o pau"ă !i apoi conti nuă+ Cât despre femeia aceea%%% !i se opri% ( *evasta lui )ogers? ( -a% ' ar putea. regretă Armstrong% A! vrea să !tiu ce drog a fost% Apoi se întoarse spre ceilalţi+ ( 4ai să isprăvim% @resimt că n o să găsim nimic% 6lore se chinuia cu "ăvoarele unei lucarne% ( )ogers ăsta se mi!că al nai. numai pentru că a e. neconvins% ( Al dracului de ciudat accident.u"unar !i îl urmă% @este cinci minute trei oameni stăteau pe palier !i se priveau% Arau murdari.ard% 6lore dispăru într o întunecime adâncă% &om. nu i a!a. se scu"ă )ogers% $ocmai îmi luam lucrurile% Cred că n o să spună nimeni nimic dacă o să stau !i eu într una din came rele de oaspeţi li.

ard. da.ă &om. doctore.( =n accident? Cum adică? între. cu pumnii strân!i% 'puse cu voce groasă+ ( 7urământ fals? A o minciună murdară8 @oţi încerca să mi închi"i gu ra.ească !i re"ultatul fu un "âm .ard% . da%%% =n calmant inofensiv% ( Ce era.% ( -octorii nu !i pot permite să facă gre!eli de felul acesta.ard% 6lore arăta puţin încurcat% >aţa !i a!a congestionată i se înro!i !i mai tare% 'puse. dar sunt lucruri pe care vreau să le !tiu%%% !i unul din tre ele se referă la dumneata8 &om. "ise 6lore.ard ridică din sprâncene+ ( &a mine? ( -a.ard% *u tre.arcă% $re. 6lore. spuse 6lore apăsând asupra cuvintelor% Armstrong păli% >urios. vor. ai parcă !i dumneata pe con!tiinţă un mic jurământ fals% 6lore făcu un pas înainte. să faci o gre!eală? &ucruri dintr astea se în tâmplă câteodată% ( * am făcut nimic de felul acesta. domnule &om.a%%% nu i ai dat cumva o do"ă prea mare.ard "âm.et cam strâm. prietene% ( * ar fi prima pe care aţi face o%%% dacă ar fi să credem placa aceea de patefon. i ai dat ni!te narcotic%%% recuno!ti? Armstrong îl privi ţintă+ ( *arcotic? Ce vrei să spui? ( Aseară% -umneata singur ai spus că i ai dat ceva de dormit% ( A. spuse repede @hilip &om.i doctorul Armstrong. domnule &om.ard se întoarse repede spre 6lore+ ( Ce rost are atacul ăsta? 'untem cu toţii în aceea!i . @hilip &om. serios? ( -a. nu e!ti chiar a!a de prost cum pari% ( 'e poate% Ai. furios% ( ' ar fi putut.i+ ( & am adus fiindcă mă a!teptam să nimeresc într o încurcătură% ( Aseară nu ne ai spus asta. aproape lăsând să i scape cuvintele+ ( Ascultă.uie să vă pierdeţi capul% Ce ar fi să nu ne mai a"vârlim unul altuia acu"aţii? 6lore spuse deodată+ ( * am spus altceva decât că doctorul a făcut o gre!eală% -octorul Armstrong făcu un efort să "âm.ard% &om.ard spuse pe nea!teptate+ ( /tii. nu i a!a. amândoi. ce i cu revolverul? &om. e. ca să "ic a!a? ( *u înţeleg ce vrei să spui. replică tăios Armstrong% Insinuarea e ridicolă% -upă o clipă adăugă pe un ton rece. tot . a! vrea.act? ( 0 do"ă u!oară de trional% =n preparat complet inofensiv% 6lore se înro!i !i mai tare+ ( Ascultaţi%%% ce să mai lungim vor. mu!cător+ ( 'au insinue"i că i am dat intenţionat o do"ă prea mare? ( Ascultaţi aici. spuse &om.ănuitor% &om.ard dădu din cap% ( $e ai ferit de noi? insistă 6lore% ( Într un fel.uie să ne unim% /i n definitiv. a! vrea să !tiu de ce ţi ai adus un revolver cu dumneata dacă veneai doar într o vi"ită de agrement? ( Ai vrea.

da. a! spune. atunci. chemându i la prân"% II )ogers stătea lângă u!a sufrageriei% Când cei trei co.ard vor.ă rece. !i .ună. iar valurile au crestele al. remarcă+ ( 'e schim. domnule.il că ţi a mai spus !i altceva. alături de voi toţi% 'puse rar+ ( %entru că suntem într-o capcană > pot s o jur8 2oartea nevestei lui )ogers8 A lui.orâră scările.ard dădu apro.presia feţei lui &om. încheie &om.ard ridică din umeri% -e unde era să !tiu că toc mai seara trecută nu se va ivi situaţia pe care fusesem chemat s o înfrunt? Am rămas în um. !i fructe conservate% ( @are o masă foarte . gongul sună solemn. a! "i ce% ( -a.ine aprovi"ionată% A un lucru necesar. Anthon5 2arston8 *egrii care dispar de pe masa din sufragerie8 0. îl asigură &om.ă vremea% <ântul .i rar+ ( < am lăsat să credeţi că am fost invitat aici ca toţi ceilalţi% *u e chiar adevărul adevărat% -e fapt.ard. deci? ( A multă mâncare. am fost trimis aici de un evreu ( 2orris îl chea mă% 2i a oferit o sută de guinee ca să vin aici !i să fiu cu ochii în patru ( "icea că au"ise de mine că a! fi un om de nădejde într o situaţie dificilă% ( Ai? îl îm. a!a că am primit% 6lore nu părea prea convins+ ( -e ce nu ne ai spus toate astea aseară? ( -ragul meu%%% &om. dă i drumul% &om.a.ă% -evenise întunecată !i aspră% ( -a% Acum cred că sunt în aceea!i situaţie cu toţi ceilalţi% Cele o sută de guinee n au fost decât momeala pe care domnul 01en a folosit o ca să mă prindă în capcană. !i am fiert ni!te cartofi% Am pus !i .ard cu un rânjet% ( 6ine.ilă de timp% &om. spuse &om.ate destul de tare. domnule ( tot felul de conserve% Cămara e foarte . prevenitoare+ ( 'per să fiţi mulţumiţi de masă% Avem !uncă !i lim. înaintă vreo câţiva pa!i !i spuse cu voce joasă. mâna domnului 01en se vede clar ( dar unde naiba e domnul 3wen< 7os. ciudat ghinion%%% foarte . dar pro.ră !i am spus o poveste care nu mă angaja deloc%% ( -ar acum%%% gânde!ti altfel? îl între.dător% ( Asta i tot.ard se schim.e% .( Ai.ine "is% -omni!oara 6rent intră în cameră% 'căpase un ghem de lână !i răsucea acum firul cu grijă% &uând loc la masă. nu mi a mai spus nimic% A fost mut ca un pe!te% @uteam să primesc sau să refu" ( astea i au fost cuvintele% Aram strâmtorat.oldi 6lore neră. nu. )ogers murmură+ ( 'unt îngrijorat că >red *arracott n a venit a"i% Ciudat ghinion.rân"ă. pe o insulă unde poţi rămâne i"olat o perioadă considera.iscuiţi. se amestecă !i doctorul Armstrong% ( 0.ard% @rovi"iile re"istă.ator din cap% În timp ce i urma pe cei trei în sufragerie.ă doctorul Armstrong cu oarecare !iretenie% A.

ucni de pe . spuse+ ( Aţi avut.u"ele <erei% ( -a. <era "ise+ ( <ine furtuna% 6lore intră !i el în discuţie% 'puse pe un ton de conversaţie+ ( Ieri.ăgat în casă% 'tăteau cu toţii în hol% @loaia a început să cadă cu trăsnete !i tunete% În timp ce 6lore !i Armstrong urcau pe scări cu povara. sau mai a!teptaţi? ( 3eneralul 2acarthur e pe malul mării. celor cinci oameni din jurul mesei le venea greu să întreţină conversaţia% -e afară se au"ea vântul .Intră !i judecătorul Wargrave% 2ergea cu pas rar. o dimineaţă activă% În glasul lui se simţea o plăcere puţin răutăcioasă% <era Cla5thorne intră gră.ătând în rafale scurte. <era . cu respiraţia tăiată% ( 3eneralul 2acarthur%%% ( 2ort8 Cuvântul i". se opri% 'puse cu o voce ciudată. spuse <era% *u cred că poate să audă gongul de acolo% A"ită o clipă. doamnă. îl au"i pe )ogers spunând+ ( Ce doriţi. !tiură ( !tiură fără să le spună nimeni%%% Ca printr o înţelegere comună. în trenul de @l5mouth. cu farfuriile în mână.ită% )espira puţin cam greu% 'puse repede+ ( 'per că nu m aţi a!teptat% Am întâr"iat? ( *u e!ti ultima% *ici generalul n a venit încă. pare se. se oferi )ogers repede% -octorul Armstrong se ridică de pe scaun. lim. se ridicară în picioare% 'tăteau privind spre u!ă% -octorul Armstrong apăru. adunând farfuriile murdare% -eodată. apoi spuse+ @are puţin cam distrat%%% a"i% ( Co.or să l anunţ că masa e gata.ătrânului fu . care se pierdeau apoi în depărtare% $remurând puţin.ătrân care tot "icea că vine furtuna% 3ro"av se mai pricep la vreme ace!ti .ucni chiar când corpul . spunând+ ( 2ă duc eu% -umneavoastră ceilalţi puteţi începe masa% @e când ie!ea din sufragerie. sprâncenele i stufoase priviri repe"i celorlalţi ocupanţi ai sufrageriei. era un . o lini!ti Amil5 6rent% 'e a!e"ară în jurul mesei% )ogers se întoarse spre domni!oara 6rent+ ( 'ă încep să servesc.ătrâni lupi de mare% )ogers se mi!ca în jurul mesei. îngro"ită+ ( Aleargă cineva%%% Acum puteau să audă cu toţii pa!ii care alergau pe terasă% În clipa aceea. mort%%% recunoscu Armstrong% 'e făcu o pau"ă ( o pau"ă lungă% /apte oameni se uitau unul la altul !i nu !tiau ce să !i spună% I< >urtuna i". măsurat% Aruncând pe su.ă rece sau !uncă? III -upă toate aparenţele.

urlă 6lore răgu!it% 7udecătorul tu!i+ ( Aproape sigur% -ar asta nu schim. fără îndoială.ard% 7udecătorul continuă+ ( Aţi ajuns !i dumneavoastră.solut limpede% Cercetaţi insula ca să daţi peste un uciga! necunoscut? ( A.un8 =n lunatic.ă cu nimic situaţia% @reocuparea noastră de .ţinându se de la orice activitate evidentă% Acum lua conducerea. el era cel care pre"ida% -regându !i vocea. )ogers% =ită te !i dumneata% /unt numai &apte.ător. pe terasă. dar vocea clară a judecătorului se ridi că din nou+ ( Ai găsit arma cu care a fost lovit? ( *u% ( A!ti totu!i sigur de cele spuse? ( >oarte sigur% ( Acum !tim e. Armstrong ie!i din cameră !i co.a agitat în sus !i n jos% &a celălalt capăt al camerei. uitându se la ploaia care !iroia% 6lore se a!e"ase pe un scaun.. în timp ce stăteam pe terasă.amină o dată. care o surprinse chiar !i pe ea. spuse lini!tit judecătorul Wargrave% *u mai e. domnilor. la aceea!i conclu"ie ca !i mine ( !i anume că moartea lui Anthon5 2arston !i a nevestei lui )ogers n a fost nici accident.ufet% <era se duse la masă% @este câteva minute. doctore? Armstrong era foarte palid% )ăspunse+ ( *u e vor.ă cu o voce clară.ard se plim.act. cu u!urinţa firească ( a unei îndelungi practici pline de autoritate% *u încăpea nici o îndoială. o găsi tot acolo% $resări vă"ând o% @rivind o între. v am o.servat activitatea% 'copul dumneavoastră era a. < 3eneralul 2acarthur fusese întins în patul lui% -upă ce l mai e. <era răspunse+ ( Ai dreptate. domni!oară%%% tocmai venisem să văd%%% Cu un glas aspru. "ise+ ( Ah. nici sinucidere% >ără îndoială că aţi ajuns !i la o oarecare conclu"ie cu privire la scopul pe care l a urmărit domnul 01en atunci când ne a atras pe această insulă% ( A un ne.Cla5thorne se întoarse deodată !i intră în sufrageria pustie% Ara a!a cum o lăsaseră% -esertul stătea neatins pe .act cum stăm.a"ă e acum ( să ne salvăm viaţa% ..orî% Îi găsi pe toţi ceilalţi adunaţi în salon% -omni!oara 6rent cro!eta% <era Cla5thorne stătea în picioare lângă fe reastră. judecătorul Wargrave stătea în . spuse din nou+ ( În dimineaţa aceasta. a. când )ogers intră încet.alansoar% 0chii i pe jumătate închi!i se deschiseră când doctorul intră în cameră% Între. pătrun"ătoare+ ( Ai. spuse @hilip &om.it cu o măciucă sau cu ceva asemănător în moalele capului% =n murmur u!or se stârni în jur. cu mâinile pe genunchi% &om.a de un atac de cord sau de altceva în genul acesta% 2acarthur a fost i".ista nici o îndoială acum asupra celui care luase în mână în treaga situaţie% $oată dimineaţa Wargrave stătuse ghemuit în scaun.

judecătorul Wargrave îl opri !i spuse lini!tit+ ( 0 să ajungem îndată acolo% @entru moment.plic o dată% Ceea ce !i făcu.ecuţie judecătorească pentru ni!te crime unde legea nu poate face nimic.ilesc este dacă suntem toţi de acord cu faptele% Amil5 6rent. domnule.ăr. nu% Am ajuns la aceea!i conclu"ie dis de dimineaţă% A! fi putut să vă spun că toate cercetările pe care le faceţi vor fi "adarnice% Cu toate acestea.solvite% Anthon5 2arston. părerea mea categorică este că domnul 01en :să i "icem cu numele pe care !i l a ales el însu!i.. nici mai puţin. tot ce vreau să sta. <I ( 0h.istă vreun motiv pentru a suspecta pe cineva în mod special? -omnule 6lore. v o spun% Nimeni9 7udecătorul î!i mângâia . nici mai mult.rusc. scurt !i succint% .i dispreţuitor+ ( Cred că e ca"ul să mai e. decât o e.ard+ ( -umneata? ( -e acord. este pe insulă% >ără doar !i poate% -ată fiind împrejurarea în care ne aflăm !i care nu e. nu..ia% 'puse u!urel+ ( În sensul în care înţelegi dumneata.i îndeplinit. unul este.prim a!a. care continua să cro!ete"e spuse+ ( Argumentele dumitale par logice% 'unt de acord că unul dintre noi e posedat de diavol% ( *u pot să cred%%% *u pot%%% murmură <era% Wargrave se întoarse spre &om. haideţi să e.Armstrong spuse cu o voce tremurătoare+ ( *u e nimeni pe insulă.ard "âm. se declară de acord !i 6lore% /i dacă%%% dacă vreţi să !tiţi%%% am o idee foarte .ard are un revolver% *u a spus adevărul%%% aseară% A recunoscu t o singur% @hilip &om. nu eListă decât o singură cale pe care acest plan să poată . nevasta lui )ogers !i generalul 2acarthur sunt în afara oricărei .aminăm dove"ile% @entru început. un fals negru mititel% >ăcu o pau"ă !i privi în jur+ ( 'unteţi cu toţii de acord? ( A fantastic ( dar cred că ai dreptate. cu totul de acord% 7udecătorul dădu satisfăcut din cap+ ( Atunci. -omnul 01en n a putut veni pe insulă decât într un singur fel% Acest lucru e limpede% Domnul 3wen este unul dintre noi.ănuieli% )ămân !apte% -intre ace!tia !apte. trei sunt a. e. spuse Armstrong% ( *u e nici o îndoială. nu e ca"ul să refu"ăm a privi faptele în faţă% 'untem cu toţii într un pericol grav% =nul dintre noi e =%*% 01en% /i nu !tim care% -intre cele "ece persoane venite pe această insulă. nu.ună%%% Cu un gest .ucnise ( într un vaiet aproape% 7udecătorul în toarse spre ea o privire pătrun"ătoare% 'puse+ ( -ragă domni!oară. dacă pot să mă e. nu%%% <era a fost cea care i". parcă voiai să spui ceva% 6lore respira greu+ ( &om.

un gest al mâinii judecătorului îl opri pe vor.( -ar cu ce poţi să dovede!ti? între. fu de părere &om.itor înainte de a termina ce avea de spus% 7udecătorul Wargrave rosti cu vocea sa lini!tită !i clară+ ( /i eu sunt o persoană .ănuit de%%% -in nou. că nu sunteţi jignită de insistenţa mea că toţi în egală măsură putem fi .i!nuit să cântărească omenirea în .istă decât un singur mod de a acţiona !i pe care putem să l adoptăm% A. cu aceea!i voce su.ine cunoscut% Însă!i ideea că pot fi . să dea lovitura care l a omorât pe .ţire.istă decât cuvântul nostru pe care ne putem . judecătorul spunea+ ( -ragă domni!oară. domni!oară 6rent. din punct de vedere fi"ic. pe .unit% /i de ju decători% /i de.alanţă%%% <era gândi+ #'e uită la mine ca la un specimen%%% /i ( gândul o surprin se ( nu mă place prea mult8# @e un ton măsurat.cesiv? ( -eloc% 7udecătorul Wargrave î!i răsuci gâtul de iască.i"ui% 'e aplecă puţin+ ( *ici unul dintre dumneavoastră nu !i a dat încă seama de situaţia specială în care ne aflăm% -upă mine.solvi categoric de . femeile nu sunt supuse maniei omuciderii? &om. te rog încearcă să ţi stăpâne!ti simţămintele% *u te am acu"at% 'e înclină spre domni!oara 6rent+ ( 'per. pe care tri. că o femeie ar fi fost în stare.ine cunoscută8 -ar. după părerea dumitale. apoi vor.ietul 2acarthur? -octorul răspunse calm+ ( >ără nici o îndoială că da%%% având un instrument potrivit.a"a unor dove"i aflate în posesia noastră? -octorul Armstrong spuse repede+ ( 'unt un profesionist .ui scoase din cau"ă. spuse el.ănuiţi? .istă cineva pe care îl putem a. suntem cu toţii în aceea!i situaţie% *u e. adăugă uitându se la 6lore ( poliţi!ti8 ( În orice ca". nu e.uie să înţeleg de aici că. cred că femeile ar tre.ard% 7udecătorul î!i înălţă sprâncenele% 'puse pe tonul acid. dragul meu domn. cum ar fi un .i rar+ ( Celelalte două morţi au fost provocate prin administrarea de otrăvuri% 0r ( !i aici nimeni nu poate să mă contra"ică ( asta poate !i un copil% ( Ce prostie8 ţipă <era furioasă% 0chii judecătorului se întoarseră încet până se opriră asupra ei% Ara pri virea lipsită de patimă a cuiva de multă vreme o.una lul îl cuno!tea atât de . doctore Armstrong. pare cu greu posi. acidă.aston de cauciuc sau o măciucă% ( Ar fi fost nevoie de un efort e.ă tăios 6lore% Ai ceva care să ţi în tărească povestea? 7udecătorul tu!i% ( -in nefericire.il%%% 'e opri% 7udecătorul Wargrave.ănuială. se întoarse spre Armstrong+ ( Cre"i. asta nu dovede!te nimic8 'e cunosc ca"uri de doctori care au înne.ard spuse iritat+ ( >ire!te că nu%%% -ar totu!i.ine+ ( $re.

aminăm acum este posi. su. să "icem8 -ar nu în acest ca"8 @ot să cred că )ogers !i a omorât nevasta de teamă că aceasta. înainte de a !i l fi umplut ultima oară% 0 persoană aflată în cameră ar fi putut face asta mai u!or% *u mi amintesc dacă )ogers era în cameră. a!a cum am mai spus. hai.uie să e. a!a da. cu totul a.surdă pentru oricine î!i cunoa!te cât de cât caracterul% -ar aprecie" faptul că suntem cu toţii străini unul faţă de altul !i că în aceste circumstanţe nimeni nu poate fi scutit de . 2ai simplu+ se află printre noi cineva care n ar fi putut. acu"aţia de a !i fi omorât nevestele ( &i au fost găsiţi vinovaţi% ( 08 'unt de acord% =ciderea soţiei e perfect posi. ar putea să l dea de gol. nici o formă.cepţie% 0ricare dintre noi% 7udecătorul Wargrave spuse+ ( A!adar.ilitatea de a elimina una sau mai multe persoane pe . Ceea ce tre.ilă ( aproape firească. desigur. domnule. un diavol printre noi% 7udecătorul spuse+ ( Atunci.a de vreo a. acceptă &om.solvire numai pe . pentru a l pune pe )ogers în aceea!i situaţie cu noi% 3roa"a de aseară a neveste si s ar putea e.a"a caracterului sau a situaţiei sociale% ( Ce facem cu )ogers? între.ă &om. continuă+ ( 'ă luăm acum ca"ul nevestei lui )ogers% @ersoanele care se impun . prea sla.istă e. să administre"e cianură lui Anthon5 2arston sau o do"ă prea mare de somnifere nevestei lui )ogers. pe motive de caracter" poziţie sau probabilitate.apte.a de o declaraţie falsă.ine scos din cau"ă% ( Adevărat? /i pe ce motive? vru să !tie judecătorul% ( *u are cap ( asta i una% Iar cealaltă ( nevastă sa a fost una dintre victime% 'prâncenele judecătorului se ridicară din nou+ ( @e vremea mea.istă. dar cu siguranţă că oricare dintre noi ar fi putut o face% -upă o pau"ă. suntem înţele!i% *u poate fi vor. )ogers pare să fie destul de . spuse el% Asta e pro.plica prin certitudinea că )ogers nu e sănătos la minte% ( 6ineJ să fie cum "ici dumneata.ine. punctul meu de vedere este că nu e.ă. !i care nu ar fi putut avea prilejul de a da lovitura care l a omorât pe generalul 2acarthur? >aţa greoaie a lui 6lore se lumină% 'e aplecă înainte% ( Ai. nu cred că e ceva de făcut% ' a spus încă de aseară că cineva din afară i a putut turna ceva în pahar.a"ă de . sau fiindcă dorea să !i ia una mai tânără !i mai drăguţă% -ar nu pot să mi l închipui pe acest dement domn 01en împărţind o dreptate aiurea !i începând cu propria i nevastă pentru o crimă făptuită de amândoi% 7udecătorul Wargrave spuse+ ( -umneata iei drept dove"i toate cele au"ite% *u !tim dacă )ogers !i nevastă sa au conspirat să !i omoare fosta stăpână% ' ar putea să fie vor. tinere.ănuieli fără dovada cea mai convingătoare% A.Amil5 6rent nu !i întrerupse cro!etatul% *u se uită în sus% 'puse rece+ ( Ideea de a fi acu"ată că am luat viaţa aproapelui meu ( !i încă a trei > este.ard% 7udecătorul se uită la el fără să clipească+ ( Cum adică? ( Ai . câţiva oameni au fost adu!i în faţa judecăţii su. sau fiindcă n o mai plăcea.cepţii.ard% =% *% 01en e unul dintre noi% >ără nici o e.lema% 4ai să vedem% În ce l prive!te pe tânărul 2arston. după părerea mea.

apoi spuse+ ( Atât cât mă ajută memoria. tresări 6lore% 7udecătorul Wargrave spuse+ ( 'us. domni!oara 6rent. fără măcar să se gândească? 'e făcu tăcere% 6lore î!i mi!că picioarele !i se încruntă% @hilip &om.at su !i doctorul% 0ricare dintre ei ar fi putut face asta la fel de u!or%%% Armstrong sări în picioare% $remura% ( @roteste"%%% e a. erai aplecată asupra femeii de pe sofa% ( 0are simpla omenie e o crimă? ( *u fac decât să sta.ard . o ta.rand5% Ceea ce preocupa atunci pe toţi era pro. era poruncitoare% -octorul se opri cu un gest .rajii Amil5ei 6rent apărură pete% 'e opri din cro!etat% ( A o injurie8 <ocea calmă.ard.solut deplasat8 7ur că do"a pe care i am dat o femeii era perfect%%% ( -octore Armstrong8 <ocea calmă. iar doctorul Armstrong a venit lângă ea% & a trimis pe )ogers după . ( *u înţeleg. ori )ogers aţi .rusc în mijlocul propo"iţiunii% <ocea calmă !i rece continuă+ ( Indignarea dumitale e foarte firească% Cu toate acestea.ard de a administra otrava? @oate fi vreunul dintre noi în întregime a. acidă.ilea"ă% 9intindu l cu o privire rece.ilitate am fi avut eu. necruţătoare continuă+ ( Când ne am întors apoi în cameră.solut e. iar doctorul Armstrong i a dat un calmant% ( A!a s a întâmplat.rand5 !i curând după aceea. preci"ă judecătorul Wargrave% Apoi a intrat în cameră )ogers cu .ilesc faptele. în care. în camera ei. faptele s au petrecut după cum urmea"ă ( vă rog să fiu corectat dacă gre!esc% *evasta lui )ogers a fost ridicată pe canapea de Anthon5 2arston !i de domnul &om. judecătorul Wargrave murmură+ ( 0are? $re. domni!oară 6rent.rand5 ul.ea tare !i se vedea limpede că ju.solvit? >ăcu o pau"ă+ Cred că nu% <era spuse mânioasă+ ( * am fost nici o clipă în apropierea . nu poţi să nu recuno!ti că faptele tre. cu e.uie să luăm în consideraţie orice eventualitate posibilă. dumneata. domni!oara Cla5thorne !i domnul &om. nevasta lui )ogers stătea culcată în pat% Calmantul pe care i l dăduse doctorul începuse să !i facă efectul% Ara somnoroasă !i docilă% 'ă presupunem că în clipa aceea s a au"it un ciocănit la u!ă !i cineva a intrat aducându i. soţul ei !i doctorul Armstrong au ajutat o să se culce. inspectorul 6lore.ine să toarne ceva ( înainte de a intra în cameră% >emeia a . fire!te.ietei femei8 @uteţi jura cu toţii acest lucru% 7udecătorul Wargrave a!teptă o clipă.lema de unde venea vocea pe care tocmai o au"isem% *e am dus cu toţii în camera de alături. pe domnul &om.ăr.i putut administra cu cea mai mare u!urinţă do"a fatală% 'ă luăm acum în consideraţie situaţia celorlalte persoane pre"ente% Ce posi. pe mine !i pe domni!oara Cla5thorne% <or.cepţia domni!oarei 6rent.ăut puţin .act% /i asta ne scoate din joc pe judecător. spuse 6lore% A. hai să spunem. sau ni!te picături cu mesajul+ #-octorul spune să luaţi asta%# Credeţi măcar o clipă că n ar fi înghiţit ascultătoare.letă.ard.evidenţei sunt . ar fi putut foarte . care a rămas în camera asta ( singură cu femeia incon!tientă%% În o.uie privite în faţă% 0ri dumneata.

fără pasiune.spuse+ ( *u cred nici o clipă această poveste% În afară de asta. să l omor pe general !i să mă întorc la scaunul meu% *u e. nu poţi să !tii cum reacţionea"ă% $re. cred.iectă &om.uie să e. influenţa narcoticului pe care i l ai dat8 ( -upă toate pro. voi declara că nu am un ali. depinde de persoana respectivă% Apariţia domni!oarei 6rent sau a domni!oarei Cla5thorne într o astfel de misiune n ar fi produs nici o surpri"ă în mintea pacientei% >ire!te că apariţia mea sau a domnului 6lore. îmi închipui.istat. doctore% Îţi convine ( ei? îi spuse &om.i!nuită ( ca să nu spun mai mult ( dar cred totu!i că vi"ita ar fi fost primită fără a tre"i vreo . m am dus% 2 am dus drept în casă !i m am întors imediat îna . timp de câteva ceasuri după aceea% A urmat moartea lui 2arston !i restul%%% 7udecătorul spuse+ ( Cineva ar fi putut să iasă din dormitor ( mai târ"iu% ( -ar atunci ar fi fost )ogers acolo sus. ( Au am fost cu domnul &om. doctore. nu este de ajuns% $re. o.i vala. care s a produs a"i dimineaţă% )og pe oricine consideră că are un ali.a.ilităţile.u"ele.ard% -octorul Armstrong se mi!că% ( *u. da% -ar lucrul nu e cert% @ână ce nu i ai prescris unui pacient de mai multe ori un medicament.solvit de .u"e+ ( Acu"aţiile reciproce nu duc la nimic% >aptele ( de ele tre.ard !i cu doctorul Armstrong toată dimineaţa. că lucrurile s ar fi putut petrece a!a cum am spus eu% Admit că pro.il% 2i am petrecut dimineaţa stând pe terasă !i meditând asupra situaţiei speciale în care ne aflăm cu toţii% Am stat pe scaunul acela de pe terasă toată dimineaţa până a . spuse doctorul Armstrong% ( 'igur.uie să ne ocupăm% 'unteţi de acord. nimeni dintre noi n a părăsit camera în care ne aflam.ă 6lore% <I 2ângâindu !i .or spre mare.ard% -in nou Armstrong se întunecă la faţă de mânie% /i iar vocea aceea rece.uie uneori să treacă mai mult timp până să !i facă efectul un calmant% A în funcţie de reacţia personală a pacientului faţă de acel medicament% ( Asta o afirmi dumneata. judecătorul Wargrave spuse cu înfăţi!area sa atât de inumană !i lipsită de pasiune+ ( *e am ocupat de cea de a doua crimă !i am sta.ard ar fi fost neo. spuse 6lore% @ot s o confirme% ( $e ai dus în casă după o frânghie.i să l spună% În ceea ce mă prive!te. fără a fi vă"ut% ( -ar.ănuială% ( /i asta ne duce ( unde< între.istă decât cuvântul meu că nu am părăsit terasa% În împrejurările de faţă.uit la acea vreme să doarmă adânc su.ătut gongul.iste dovada. îi opri cuvintele pe . dar au e.ilitatea nu e prea mareJ de!i din nou.a.ănuială% >ăcu o pau"ă !i continuă+ ( Ajungem acum la moartea generalului 2acarthur. ori a domnului &om.servat nimeni !i când a! fi putut să co. interveni Amil5 6rent. femeia ar fi tre.ilit că nici unul dintre noi nu poate fi complet a. spuse el% )ogers s a dus până jos să facă curat în sufragerie !i în cămară% 0ricine ar fi putut urca atunci în dormitorul femeii. câteva intervale de timp când nu m a o.

înspre răsărit.ăr.un% Am lipsit doar câteva clipe% ( A.act. <era răspunse vag+ ( *u !tiu% Cam o oră înainte de prân". am ie!it din nou !i m am plim.ind+ ( Am vrut să văd ce posi.il de agitată toată "iua% 7udecătorul Wargrave î!i mângâie . doctore Armstrong? ( * am spus decât că ai lipsit cam mult% ( A tre.uie cam mult timp%%% 6lore se înro!i+ ( Ce dracu vrei să spui.ă cu generalul 2acarthur% 7udecătorul Wargrave o întrerupse+ ( Cât era ceasul? @entru prima dată. la adăpost de vânt% ( /i ai stat acolo până la prân"? ( -a% ( -omni!oară Cla5thorne? <era răspunse fără greutate. cu o voce clară+ ( Am fost cu domni!oara 6rent la începutul dimineţii% -upă aceea am hoinărit puţin% Apoi m am dus spre mare !i am stat de vor.poi% /tiţi asta% ( 9i a tre.istă de a semnali"a prin heliograf spre uscat% <oiam să găsesc locul cel mai .ard spuse "âm.at cu domni!oara Cla5thorne până în vârful insulei% -upă aceea am stat pe terasă. prin spatele casei% Am fost teri. răspunse <era tremurând% ( Cum adică era ciudat? dori să !tie judecătorul% <era spuse cu voce joasă+ ( 'punea că o să murim cu toţii%%% spunea că a!teaptă sfâr!itul% 2 a%%% m a îngro"it%%% 7udecătorul dădu din cap+ ( Ce ai făcut pe urmă? ( 2 am întors înapoi spre casă% Apoi. e.ard% 7udecătorul spuse calm+ ( Câteva clipe%%% 0 preci"are prea vagă%%% 'e întoarse spre silueta ţeapănă care cro!eta+ ( -omni!oară 6rent? ( 2 am plim.at în sus. eram după colţul casei. chiar înainte de prân".it noi cu el sau după? între.ard s a depărtat câteva clipe% Au am rămas pe loc% &om.ă judecătorul% ( *u% ( *u aveam ceas.plică @hilip &om.ă Armstrong% @rea puţin ca să făptuiască o crimă.uit s o găsesc. cred%%% sau poate mai puţin% ( Ara înainte de a fi vor.ă+ ( În lipsa inspectorului 6lore. dumneavoastră doi aţi fost tot timpul îm preună? Armstrong răspunse aprins+ ( 'igur% Adică%%% &om.ilitate e. apro.ă 6lore% ( *u !tiu% Ara%%% era foarte ciudat. la soare% ( @arcă nu te am vă"ut acolo% ( *u. nu i a!a? *u poţi să găse!ti un colac de frânghie într o clipă% 7udecătorul Wargrave între.ia+ . vă asigur% ( ' a uitat vreunul dintre dumneavoastră la ceas? între.

iar în ca"ul când acesta întâr"ie :ceea ce este foarte posi.ard murmură către <era Cla5thorne+ ( =rmea"ă tragerea conclu"iilor%%% 7udecătorul începu+ ( Am cercetat împrejurările în care s au petrecut cele trei crime ( cât de . când a aranjat masa pentru dejun% Când )ogers termină ce avea de spus.ard murmură înceti!or+ ( 0norata curte se retrage%%% Capitolul al "ecelea I ( Cre"i ceva din toate astea? între.ătrânul Wargrave are dreptate când spune că e unul dintre noi? ( -a% ( A greu de hotărât% &ogic..ătură+ .ănuiau nimic% -e acum înainte. !i totu!i%%% <era îi luă vor.solvită de orice complicitate% Îmi reafirm convingerea fermă că din cele !apte persoane adunate în această cameră. dregându !i glasul% &om.clude im plicarea unora. pare de necre"ut8 @hilip &om.ă <era% 'tătea cu @hilip pe perva"ul ferestrei din salon% Afară ploua cu găleata. întrucât victimele nu . vă previn pe toţi să fiţi în gardă% @ână a cum. care se loveau de geamuri% @hilip &om.ard făcu o strâm. ce măsuri tre.urile gospodăriei !i cu pregătirea mesei% A dusese cocteiluri pe terasă înainte de masă !i apoi se dusese sus să !i mute lucrurile din mansardă în altă cameră% *u se uitase pe fereastra niciodată în timpul dimineţii !i nu vă"use nimic care ar fi putut avea vreo legătură cu moartea generalului 2acarthur% @utea să jure că fuseseră opt figurine de porţelan pe masa din sufragerie.ine ne a stat în putinţă% -e!i în unele ca"uri pro.a din gură+ ( /i totu!i. tot ce putem face este să discutăm ce măsuri putem lua pentru a intra în legătură cu cei de pe ţărm !i a cere ajutor.ilitatea e.il dement% *u avem nici o dovadă cu privire la identitatea respectivei persoane% În această conjunctură. )ogers nu avu decât foarte puţine de spus% >usese ocupat toată dimineaţa cu tre. una este un criminal periculos !i pro.a. uciga!ul a avut o sarcină u!oară.( )ămâne )ogers% -e!i mă îndoiesc că mărturia sa va adăuga ceva la ceea ce !tim până acum% Chemat în faţa #curţii#. iar vântul vâjâia în rafale puternice. e datoria noastră să suspectăm pe fiecare dintre noi% @a"a .a. nu putem afirma totu!i cu hotărâre că vreo persoană poate fi considerată ca a.ard î!i plecă u!or capul într o parte înainte de a i răspunde% Apoi spuse+ ( <rei să spui dacă cred că . are dreptate. se făcu o pau"ă% 7udecătorul Wargrave tu!i.il datorită stării timpului.uie să luăm ca să ne aflăm în siguranţă% < a! ruga pe toţi să vă gândiţi la aceasta cu atenţie !i să mi daţi orice sugestii vă vin în minte% Între timp. !tii.ună trece primejdia rea% Avitaţi orice risc !i fiţi cu ochii n patru% Asta i tot% @hilip &om.

îţi aminte!ti. cred. a! vota pentru Wargrave8 ( 0h8 <era părea surprinsă% 'e gândi câteva clipe !i apoi spuse+ -e ce? ( 3reu de spus e.ine. recunoscu &om.clus pe noi doi? A perfect% Au !tiu foarte .ard rânji deodată+ ( $re.uie să fim cu multă . domni!oară Cla5thorne.i ceiul meu% 6un.ard% . e .ătaie în u!ă. s a su.act% -ar. <era.ard fluieră încet+ ( -octorul? /tii. va să "ică ne eliminăm pe noi !i ne concentrăm asupra celor cinci tovară!i de pri"onierat% Care dintre ei este =% *% 01en? Ai .stituit lui -umne"eu Atotputernicul câteva luni în fiecare an% Asta ţi se poate urca la cap în cele din urmă%%% Ajungi să te ve"i atotputernic. nu mai încape nici o îndoială% *u mai e vor. răspunse ea fără nici o e"itare% &om.uie să înţeleg că ne ai e.traordinar% ( -a.rată% @ari să fii una dintre cele mai sănătoase !i mai tefere fete pe care le am întâlnit% 2i a! pune reputaţia în joc că e!ti întreagă la minte% Cu un "âm. ca o persoană de"echili.ătrân !i a pre"idat ani de "ile curţi de judecată% Adică. după moartea lui 2acarthur.act% -acă ar fi să comit una sau mai multe crime. spuse el cu înţelegere% Imediat se va au"i o .orând glasul+ ( -acă%%% dacă este unul dintre ei%%% cine cre"i că e? @hilip &om. totu!i nu te pot vedea ca%%% ca pe omul care a pus să se înregistre"e placa aceea de patefon% ( A.solut că l a luat nevasta lui )ogers este somniferul dat de el9 ( -a.. te vei tre"i !i vei lua ceaiul de dimineaţă% ( 0. co. a! face o numai pentru ceea ce a! putea scoate din ele% Acest masacru în masă nu e în o. apoi spuse+ ( Ai recunoscut.. nu poţi trece cu vederea că singurul lucru pe care !tim a. cred că e posibil. s ar putea să vrei să faci un pas înainte !i să devii 7ustiţiar.a acum de accidente sau sinucideri% A precis crimă% $rei crime până acum% <era se nfioră+ ( A ca într un co!mar% /i tot nu cred că astfel de lucruri se pot întâm pla8 ( /tiu.solut nimic pe care să mă . <era spuse+ ( 2ulţumesc% ( Ai.i"ui. un fel de 7udecător A. cu puteri de viaţă !i moarte ( !i dacă creierul tău are o fisură. nu8 -ouă dintre morţi au fost provocate prin otrăvire% Asta indică mai degra.ine că nu sunt uciga!ul !i nu te văd nici pe dumneata.ăgare de seamă de acum înainte% <era spuse.ă un doctor% /i apoi.( $oată povestea e de necre"ut8 -ar.. că pentru dumneata viaţa omenească nu e ceva sfânt. l a! fi pus ultimul dintre toţi% <era dădu din cap+ ( 0h. fără a. e adevărat. nu mi întorci complimentul? <era e"ită o clipă.et cam strâm. !i acu. ghicind a!a.ard spuse grav+ ( -a. cum a! vrea să fie adevărat8 @hilip &om. ca să încep cu ceva. dar nu se va întâmpla a!a% 'untem cu toţii în acest co!mar8 /i tre. spuse rar <era% ( -ar dumneata pentru cine vote"i? ( @entru doctorul Armstrong.

<era insistă+ ( -acă un doctor ar înne. tocmai asta e între. am vrea s o !tim cu toţii% ( -ar aveţi o părere.i răgu!it+ ( *u !tiu% *u !tiu nimic% /i asta mă scoate din minţi%%% de frică% >iindcă n am nici o idee%%% III -octorul Armstrong spuse cu violenţă+ ( $re. spuse )ogers cu !iretenie% Aveţi o părere. dar mă îndoiesc că e într o formă atât de .%%% II ( Cine este. a "is domnul judecător% -ar cine anume? Asta vreau să !tiu% Cine e diavolul cu chip de om? ( Asta.uie mult sânge rece pentru asemenea ispravă% <era spuse neră. spuse 6lore. omule.area8 ( =nul dintre noi.puse+ ( Ahei. uitându se la el cu curio"itate+ ( -umneata ai vreo părere. asta e% 6lore rosti. jurământ că generalul era mort de o oră%%% !i cine l poate contra"ice? @hilip se uită gânditor la ea% ( /tii.uie%%% tre. inspectorul 6lore e. nu i o idee rea% 2ă între.oseală% ( * a făcut o atunci% A avut mai târ"iu prilejul% ( Când? ( Când s a dus să l cheme pe general la masă% @hilip scoase din nou un fluierat u!or% 'puse+ ( A!a. nu i a!a? ( ' ar putea să am. admise 6lore% -ar asta nu înseamnă că !tiu ceva sigur% ' ar putea să gre!esc% $ot ce pot să spun e că. )ogers? <aletul dădu din cap !i vor.uie să scăpăm de aici%%% tre. !i fac e forturi prea mari%%% ( -a. per soana în chestiune este un tip foarte stăpân pe sine%%% foarte.ănuiască% /i apoi. "ău a!a% )ogers î!i !terse fruntea de transpiraţie% 'puse răgu!it+ ( A ca într un co!mar. domnule 6lore? Asta vreau să !tiu+ cine este? >aţa lui )ogers era chinuită% 2âinile îi stăteau încle!tate pe .dătoare+ ( -ar ce risca? Aste singurul om de aici care are cuno!tinţe medicale% @oate declara su. va să "ică cre"i că a făcut o atunci? Îţi tre.uni. domnule 6lore. spuse. dacă am dreptate.ucata de piele de lustruit pe care o ţinea în mână% A.uie% Cu orice preţ8 7udecătorul Wargrave se uita gânditor pe fereastra salonului% 'e juca cu !nurul de la ochelari% .ună ca să facă asta !i să nu arate nici un semn de o. ar tre.ui să treacă mult timp până când cineva ar începe să . doctorii lucrea"ă prea mult. dar mă îndoiesc că l ar fi putut ucide pe 2acarthur% * ar fi avut vreme în intervalul acela scurt cât l am lăsat singur%%% nu%%% afară doar dacă n a fugit iepure!te până acolo !i înapoi.

'tătu câtva timp nemi!cată% @rivirea îi deveni vagă !i ceţoasă% Creionul îi juca ameţit între degete% Cu litere mari de tipar. putem fi uci!i cu toţii în pat? ( 'per că nu.uie să luăm toate precauţiile posi. !tii.oarte interesante. "ise judecătorul Wargrave% $re.O Nu mai încape nici o îndoială că a . revă"ând întreaga afacere. 3 bănuiam.ăr. spuse el% -ar a! spune că e foarte puţin pro.uie să neglije"i faptul că erau complet nepregătiţi pentru atac% *oi suntem preveniţi% -octorul Armstrong spuse amar+ ( Ce putem face? 2ai devreme sau mai târ"iu%%% ( Cred. a!a cum se cer la tri. A convins că uciga&ul e unul dintre noi.( *u afirm.lia !i se a!e"ă lângă fereastră% 0 deschise% Apoi. după o clipă de e"itare. recunosc că n am nici una% -ar mi se pare.unal. că m a! pricepe să ghicesc cum va fi vremea. a!a cred% Armstrong se uită ţintă la el% 'puse+ ( *u înţeleg% I< -omni!oara 6rent urcă sus în dormitor% Î!i luă 6i. scrise+ *=2A&A =CI3A/=&=I A'$A 6AA$)ICA $AR&0)%%% Închise ochii% . N=ărul lui e căsătorit cu Alsie +acp5erson.ost omorât.a. spuse doctorul% ( -esigur% -ar nu tre. mai tânăr cu vreo două"eci de ani decât judecătorul.. că sunt câteva lucruri pe care le putem face% ( * avem nici măcar o idee cine ar putea fi%%% 7udecătorul î!i mângâie . După dejun" judecătorul ne-a spus câteva lucruri . *are dintre noi este< 1oţi se întreabă. Dar numai eu &tiu. numai dacă stă vântul% -octorul Armstrong î!i lăsă capul în mâini !i gemu+ ( /i între timp. începu judecătorul Wargrave.ia !i murmură+ ( 0.ătrân ca judecătorul ţi nea mai mult la viaţă decât un tânăr% 'e minunase adeseori de acest fapt în cariera sa profesională% =ite l pe el.a de dove"i concrete. Beneralul +acart5ur a murit. )sta înseamnă că unul dintre noi e posedat de diavol.arcă ( chiar dacă s ar cunoa!te situaţia în care ne aflăm ( în mai puţin de HS oreJ !i atunci.il să ajungă aici o . tremurate !i risipite. eu n a! spune asta% Armstrong îl privi ţintă+ ( <rei să spui că dumneata &tii< 7udecătorul Wargrave spuse prudent+ ( -acă i vor. desigur.. o lăsă la o parte !i se duse spre măsuţa de toaletă% -intr un sertar scoase un carnet cu coperţi negre% Îl deschise !i începu să scrie+ /-a întâmplat ceva îngrozitor.ile pentru ca un asemenea lucru să nu se întâmple% -octorului Armstrong îi trecu prin minte că un . !i totu!i cu un simţ de autoconservare mult inferior% 7udecătorul Wargrave se gândea+ #=ci!i în pat8 -octorii ă!tia sunt toţi la fel ( gândesc în cli!ee% 0 inteligenţă de du"ină%# ( *u uita că sunt de pe acum trei victime. că o anumită persoană este indicată foarte clar% -a.

ă <era Cla5 thorne% >emeia mai în vârstă răspunse+ ( *u. ce i cu asta? A o ne.area.-eodată. domni!oară 6rent? între. până mâine furtuna o să treacă !i o să vină cineva ( o să vină o .arcă%%% ( $urnaţi dumneavoastră ceaiul.servau unul pe altul pe furi!% . pe furi!. draga mea% Ceainicul ăla e prea greu% /i mi am rătăcit două gheme din lâna mea gri de cro!etat% 'unt tare necăjită%%% <era se duse spre masa de ceai% 'e au"i "gomotul !i clinchetul voios al porţelanului% )eveneau iară!i la normal% Ceai8 6inecuvântatul ceai de după amia"ă% @hilip &om.ea încântat% În această atmosferă rela. da. toarnă l dumneata. se tre"i% 'e uită la carnet% Cu o e.ă+ ( 'ă trag perdelele? 0 să fie ceva mai plăcut% @rimind apro. trase câteva linii peste literele inegale. domnule. ale ultimei propo"iţii% 'puse cu glas !optit+ ( Am scris eu asta? Au? Înseamnă că încep să înne.rusc capul+ ( @erdeaua de la .aie? &om.e. sor.clamaţie mânioasă. trase perdelele !i aprinse luminile% Camera păru deodată mai veselă% =m. spuse )ogers% Ie!i închi"ând u!a în urma lui% În cameră. iar cea din . domnule% 'e asorta cu faianţa ro!ie% ( /i a dispărut? între. )ogers? ( *u mai e. de un ro!u aprins. tresăriră cu toţii% )ogers între.unesc%%% < >urtuna cre!tea% <ântul urla i".unie%%% dar toate sunt a!a% 0ricum. !i la urma urmei. domnule8 ( Ce fel de perdea era? se interesă 6lore% ( -intr o pân"ă impermea. cam fără !ir+ ( 'cu"aţi mă.ard ridică . vălul groa"ei se lăsase din nou% Iar se o.indu se de casă% $oată lumea era în salon% 'tăteau îngrămădiţi cât mai aproape unul de altul% /i.aie nu mai era acolo% ( A"i dimineaţă era acolo? între.ată apăru )ogers% Ara tul. strâm. n are importanţă%%% *u poţi să omori pe nimeni cu o perdea% =ită povestea asta% ( -a. se o.servau% Când )ogers aduse tava cu ceai. care de o.ă &om. domnule% 2ulţumesc domnule.icei detesta ceaiul.ard spuse ceva ha"liu% 6lore răspunse% -octorul Armstrong povesti o anecdotă% 7udecătorul Wargrave.rele se mai risipiră% 'igur. a dispărut% Am fost peste tot să trag toate perdelele.aie? Ce dracu vrei să spui. vă rog%%% dar !tie cineva%%% ce s a întâmplat%%% cu perdeaua de la .ă judecătorul Wargrave% ( 0.i nervos.ilă.ard% ( A dispărut.urat% <or. cu o tresărire. domnule% 'e priviră unii pe alţii% 6lore spuse greoi+ ( Ai.

cred. unde aranja masa pentru dimineaţă.ilitate de ascun"ătoare. murmură% 'e înapoie în sufragerie% -a.ăr. o încuie !i puse cheia în .ine dimineaţă8 )ogers ie!i din sufragerie !i se furi!ă puţin pe scări% <ă"u patru siluete intrând pe patru u!i.ard% 7udecătorul spuse grav+ ( *oapte . )ogers îi vă"u ur când% Îi au"i oprindu se pe palierul de deasupra% Apoi se au"i vocea judecătorului+ ( *u e nevoie.ăr. totul era pregătit pentru dimineaţă% 0chii i se opriră pe suportul de sticlă din mijlocul mesei !i pe cele !apte figurine de porţelan% =n rânjet . împreu nă% -in sufragerie. urcară să se culce !i cei patru . "ise &om. domnilor. în salon.ard% Începu să co. tensiunea era aproape prea mare ca să poată fi suportată% &a ora nouă. ducându se spre cealaltă u!ă care da spre hol. Amil5 6rent se ridică în picioare% ( 2ă duc să mă culc% ( /i eu. spuse 6lore% ( -ragul meu 6lore. mai ales din conserve% @e urmă. !ifonierul cel mare.i în sus pe scări spre noul lui dormitor% Aici nu e. se gră.istă mijloace de a se deschide u!ile pe dinafară. stingând luminile.ună.aţi% =rcară toţi.<I <eni !i ora mesei% 2âncară. se pregăti de culcare% Î!i spuse+ #* o să mai um.roască% 6lore spuse cu un rânjet+ ( *u mai e nevoie să le spui să !i încuie u!a8 ( Ai. se strânse masa% >usese o masă simplă.aţi le vă"ură intrând fiecare în camera ei !i închi"ând u!a% Au"iră "gomotul a două "ăvoare trase !i a două chei răsucindu se în . să vă sfătuiesc să vă încuiaţi u!a% ( 2ai mult. domnilor% 'ă ne vedem toţi cu . puneţi chiar un scaun în faţa u!ii% A. o trase. încuie u!a de la cămară% Apoi. cei doi . !i se uită în el imediat% Apoi.le nimeni la negrii ăia în noaptea asta% Am avut eu gri .ard !i 6lore le însoţiră% 'tând în capul scărilor. încuind u!a !i trăgând "ăvorul.oare !i celălalt îl urmă% <II -upă o oră.u"unar% @e urmă.rusc îi transformă faţa% 2urmură+ ( 0 să am grijă să nu mai facă nimeni vreo po"nă în noaptea asta% $raversând camera. neca"ul cu dumneata e că !tii prea multe8 murmură &om. cel puţin noaptea n au de ce să se teamă. spuse <era% Cele două femei urcară sus% &om.ista decât o singură posi. au"i răsucindu se patru chei !i "gomotul a patru "ăvoare% -ădu dlin cap% ( A în regulă.

a tre.ard spuse afa.uie să fie afară pe insulă. care i era caracteristic% 'puse foarte încet+ ( Cred că e timpul să fac ceva% &a "ece fără două"eci !i cinci .ard nu l au"ea% Adormise din nou% &a nouă !i jumătate stătea pe marginea patului uitându se la ceas% Îl duse la ureche% Apoi .ard.răcat% 7udecătorul Wargrave.riciul. a!a cum spusese @hilip &om.ard% 'fatul meu e să stăm împreună până îl găsim% ( $re.uit să fie tre"it din somn% <era Cla5thorne era îm.i!nuia să se tre"ească în "ori% &a fel se întâmplă !i în dimineaţa aceea% 'e ridică în cot !i ascultă% <ântul se mai potolise parcă.răcată% Camera Amil5ei 6rent era goală% 3rupul începu să caute prin casă% Camera lui )ogers.ard o. pă mătuful !i săpunul erau ude% ( ' a tre"it totu!i. era goală% 'e vedea că în pat dormise cineva. vântul .ucătărie aprins% 6lore înjură printre dinţi% Apoi rosti+ ( =nde dracu poate să fie? =ndeva pe insulă? A!teaptă mă să mi pun ni!te haine% <e"i dacă ceilalţi !tiu ceva% @hilip &om.ard spuse+ ( -oar ecoul îţi răspunde+ #=nde i?# ( Ce vrei să spui? între. dar sufla încă% *u au"ea că"ând ploaia%%% &a ora opt. undeva.il+ ( Ai dormit două"eci !i patru de ore? Ai.ă celălalt tăios% ( <reau să spun că )ogers lipse!te% *u e nici la el în cameră.et curios.ard apro. spuse &om. cu o voce pe care încerca s o facă hotărâtă !i sigură+ ( *u cre"i că se ascunde pe undeva%%% !i ne pânde!te? ( -ragă fată. sunt gata să cred orice despre oricine.ard% <era vor. la fel ca !i 6lore. !i nici focul de la . ca de lup. îi spuse &om. fu de părere Armstrong% .ă% $recu pe rând pe la u!ile încuiate% @e Armstrong îl găsi trea" !i aproape îm.i încet.ătea la u!a încuiată de la camera lui 6lore% Acesta deschise cu prudenţă% Avea părul ciufulit !i ochii încă tul.ătea mai tare. asta arată că ai con!tiinţa curată% ( Ce s a întâmplat? întrerupse 6lore scurt% &om.uri de somn% @hilip &om. dar &om.jă%%%# Capitolul al unspre"ecelea I @hilip &om. iar .u"ele i se desfăcură în acel "âm. nici în altă parte% *ici ceainicul nu e pus.ard răspunse+ ( $e a chemat cineva%%% sau ţi a adus ceaiul? /tii cât e ceasul? 6lore se uită peste umăr la un mic ceas de voiaj de lângă pat% ( Zece fără două"eci !i cinci8 * ai crede că am putut să dorm atât% =nde i )ogers? @hilip &om.

ucătărie%%% ( >ata ar fi putut o face cu u!urinţă ( e un tip atletic% -omni!oara 6rent pare destul de !u.e de durere% ( *egrii8 @riviţi8 urlă% În mijlocul mesei erau numai !ase figurine de porţelan% II Curând după aceea. în timp ce omul stătea aplecat% 6lore presăra făină peste coada toporului.ine cu rana adâncă de la ceafa lui )ogers%%% III ( A a. spuse+ ( =nde s a dus domni!oara 6rent? Asta e alt mister% -ar chiar când ajunseră în hol. îm. domni!oară 6rent? o între.răcat.arcă.răcat !i cu dantura pusă.ă 6lore% *u ţi dai seama că e curată ne. dar tot ne. .ierit. spuse Armstrong% =ciga!ul s a furi!at pro.6lore. a rotit toporul o dată !i l a pocnit în cap.redă. care se alăturase !i el grupului. cu tăi!ul năclăit% 'e potrivea prea .solut limpede. Amil5 6rent intră pe u!a din faţă% Avea pe ea o haină de ploaie% ( 2area e la fel de furioasă% * a! crede să poată porni a"i vreo . că am fost foarte atentă.ora scările% 'e duse spre u!a de la sufragerie.uie să uitaţi că toţi .raţ !i strânsoarea degetelor ei atletice îl făcu pe .ătrânul domn să se strâm. dacă asta vrei să spui% 'e uită repede în jur% <era Cla5thorne !i Amil5 6rent se retrăseseră în .il în spatele lui. care era deschisă% ( 4a.servă% Îl apucă pe judecător de . a pus masa pentru micul dejun. doctore? între.a. spuse Amil5 6rent% 6lore mormăi+ ( & ai vă"ut cumva pe )ogers? -omni!oara 6rent ridică sprâncenele% ( )ogers? *u.ăr.ăr. le spuse ea% ( Ai hoinărit singură pe insulă. co. domnule 6lore. mai greu. căutând amprente% ( Ara nevoie de multă forţă. spuse &om.olnavii mintali au o forţă de .ucătărie% Avea încă în mână topori!ca cea mică% =n topor mai mare. dar genul ăsta de femeie are adesea multă forţă musculară% /i nu tre. nu l am vă"ut în dimineaţa asta% -e ce? 7udecătorul Wargrave.unie? ( $e asigur. privind la farfuriile !i tacâmurile aranjate cu grijă% &a !irul de ce!ti de pe . unde se dusese să taie surcele pentru focul din . îl găsiră !i pe )ogers% Ara în mica spălătorie din curte.ierit.ă judecătorul Wargrave% Armstrong spuse grav+ ( Ar fi putut s o facă !i o femeie. stătea re"emat de u!ă. îm.ard% Intrară cu toţii în cameră. după câte văd% ( Ar fi putut s o facă aseară.ufet% &a suportul de pâslă pregătit pentru cana de cafea% <era fu prima care o.

nu% 0 fată .ună. spuse Amil5 6rent% <om căuta să fim cât mai repede gata%%% să "icem o jumătate de oră%%% sau trei sferturi de oră% Apa o să fiar.unit su. <era tăia slănina% ( <ă mulţumesc.ună% Ce vă între. ochii lor% Continuă pe acela!i ton strident. ai procedat cum tre.ard% Armstrong se declară de acord+ ( 0. inspectorul 6lore îi spuse lui @hilip &om. stupi. vă spun%%% ?ase negri mititei se jucau c-un stup" netoţii. scă "ut+ ( /tii ce cred? .aţi a!a8 Ca !i cum aţi crede că sunt ne.ine pe insula asta? 'puneţi mi8 =nde ne ducem după miere? 4a8 ha8 'e uitau la ea fără să înţeleagă% @ărea că fata asta sănătoasă. sănătoasă.ucătărie% <era !i Amil5 6rent erau ocupate+ domni!oara 6rent a prindea focul. traversând curtea spre . nu înţelegeţi? * aţi citit poe"ia aceea idioată? A sus în fiecare dormitor%%% pusă acolo ca s o studiaţi% Am fi putut să înţelegem de la început dacă am fi avut minte% ?apte negri mititei despicau surcele groase.rusc% <era Cla5thorne stătea în curte% 'triga din toate puterile cu o voce ascuţită.uia8 Isteria ne mai lipsea acum% ( *u e un tip isteric. cu mintea întreagă% -ar !ocul acesta .ă gânditor% 6lore se ridică în genunchi.. spuse+ ( -omni!oara 6rent !i cu mine o să vă pregătim micul dejun% @uteţi%%% să aduceţi câteva surcele%%% ca să aprindem focul? @e o. spuse @hilip &om. apoi spuse+ ( 2ulţumesc%%% mă simt . /i strofa următoare% 0 !tiu toată pe dinafară.ra" se vedeau urmele ro!ii ale mâinii doctorului% În timp ce fata intra în . roiuri.ii de caraghios?%%% Începu din nou să râdă săl. doctore% Armstrong răspunse. stridentă.ine8 0h. nefiresc+ ( *u vă hol. e destul de normal% Al. al. sughiţă%%% !i înghiţi% )ămase nemi!cată o clipă..ucătărie. "guduită toată de hohote de râs+ ( 'unt al.ne.ă repede% I< A.ucătărie.ine aici pe insulă?%%% *u e caraghios?%%% *u e al nai.%%% sunt al.ănuit% 7udecătorul apro.rată.. a înne..atic% -octorul Armstrong se apropie de ea% )idică mâna !i o lovi hotărât peste o.ine acum% 3lasul îi era din nou calm !i controlat ( glasul unei profesoare de sport energice% 'e întoarse !i. -e asta între.rusc i s ar putea întâmpla oricui% )ogers tăiase câteva lemne înainte de a fi fost omorât% &e adunară !i le duseră în .ard cu glasul răgu!it.ra"% <era respiră greu. scu"ându se parcă+ ( $re. suspinând+ ( *ici o amprentă% Coada toporului a fost !tearsă după aceea% 'e au"i un hohot de râs ( se întoarseră . 6lore spuse+ ( Ai. echili.uie.ine.

ătrân cu nevasta%%% amândoi omorâţi cu un topor% În plină "i% *imeni în casă. dacă ea însă!i e criminalul% ( -a%%% e o idee la care nu m am gândit% Adăugă cu un rânjet u!or+ ( Încântat că nu mă mai suspecte"i% 6lore spuse cam jenat+ ( $e am . domnule &om. numai între noi. ceva de acela!i gen8 'tă în camera ei%%% !tii%%% !i cite!te 6i.urare%%% >ata%%% cu i". 6lore% -ar 6lore continuă. dar nu cred că ai destulă imaginaţie pentru trea. uciga!ul lui )ogers a avut grijă să fie găsit în pat. ai dat atunci o depo"iţie falsă? 6lore se mi!că stânjenit de pe un picior pe altul% În cele din urmă . încât au achitat o% -ar niciodată n au găsit altă e. nu merită să mă ostenesc să ghicesc% A.( Întrucât a. e!ti un actor stra!nic !i îmi scot pălăria în faţa dumitale% Co. n ar fi putut s o facă% >iica era o fată .lia% @hilip &om.ucătărie. am vă"ut o atât de lini!tită !i senină% *ici un semn de tul.ilă% @ărea de necre"ut% A!a de necre"ut.ard oftă !i spuse+ ( Asta nu prea e o dovadă concludentă de de"echili. s a dovedit. 6lore.ătrână. !i ţinând seama că pro. fire!te. inspectorul 6lore nu era omul care să înţeleagă o alu"ie fină% Continuă greoi+ ( A fost un ca" în America% =n .a asta% $ot ce pot spune e că dacă dumneata e!ti criminalul.ia a!tepţi să mi spui.il vom fi amândoi ni!te cadavre înainte de sfâr!itul "ilei de mâine ( ce "ici.orî vocea+ /i acum.ănuit pe dumneata la început%%% revolverul ăla%%% !i povestea ciudată pe care ai spus o%%% sau n ai spus o% -ar îmi dau seama acuma că gre!eam% >ăcu o pau"ă !i continuă+ 'per că nici dumneata nu mă cre"i vino vat% @hilip "ise gânditor+ ( ' ar putea să mă n!el. sforăind% ( -ar nu înţelegi. i ar fi frică să plece hoinărind de una singură% Ar face o numai dacă ar !ti că n are de ce să i fie frică% Adică. ci se cam scrântesc la cap% -in nefericire. ea a apucat o pe drumul acela% 2anie religioasă%%% crede că e unealta lui -umne"eu%%% în sfâr!it. respecta.ătrâne apucă pe drumul ăsta%%% vreau să spun. femeia asta e ne.ru mintal.ard? -acă femeia ar fi nevinovată. spuse laconic @hilip &om.a. apoi spuse+ 2 am gândit la asta când am vă"ut toporul%%% !i pe urmă când. nu se apucă de omorât pe scară largă.ună de legat8 2ulte fete . intrând în .plicaţie% >ăcu o pau"ă. în afară de fiica lor !i de femeia de serviciu% Cea din urmă.ucnirea ei isterică%%% e ceva natural%%% la care te a!tepţi%%% nu cre"i? ( 'e poate. greoi !i perseverent+ ( /i pe urmă a fost afară%%% cu haina de ploaie%%% spunea că s a dus să se uite cum e marea% Celălalt dădu din cap+ ( )ogers a fost omorât în timp ce tăia lemne pentru foc ( adică imediat după ce s a sculat% -omni!oara 6rent n ar fi avut nevoie să colinde pe afară câteva ceasuri după aceea% -acă vrei să !tii ce cred eu.ard% 6lore urmă+ ( -ar cealaltă8 A!a de îngrijită !i mironosiţă%%% cu !orţul ăla%%% al nevestei lui )ogers cred%%% spunând+ #2icul dejun e gata într o jumătate de oră#%%% sau a!a ceva% -acă vrei să !tii părerea mea.

ă 6lore% ( *u.ăcea< Ara logodit.arca.ard î!i arătă dinţii+ ( <reau să spun.anda asta a lui @ur cell8 Am fost totu!i avansat% ( Iar &andor a fost condamnat pe viaţă !i a murit în închisoare% ( *u puteam să !tiu c o să moară. plutind%%% până ce sosise ...a aceea% ( *u atât cât s ar fi cuvenit% *i!te ticălo!i. a pornit imediat înot după *7ril. n o să mi poţi plăti% ( Ascultă.ard cu un rânjet% )ămâne doar între noi doi% Ai..ine. sfâr!i &om.presie ameninţătoare% ( Au am o imaginaţie destul de . domnule &om.spuse+ ( 'e pare că acum nu mai are nici o importanţă% Ai . luând o e. se gândea+ #-e ce m am purtat ca o isterică? A fost o gre!eală% >ii calmă. chiar !i acum. 8ugo doar se uitase la ea. toată . că după părerea mea n ai nici o !ansă% ( Ce? ( &ipsa dumitale de imaginaţie o să te facă o ţintă a. dacă mori.ard. însurat< ( <era.ă furios+ ( -ar dumneata? Chipul lui @hilip &om. &i-a păstrat capul. domni!oară 6rent. !i viaţa dumitale urmea"ă să fie scurtată într un chip neplăcut% ( A mea? 6lore îl privi ţintă% Cre"i că am să l urme" pe )ogers !i pe ceilalţi? *u s eu ăla8 2ă pă"esc foarte . &andor era complet nevinovat% 6anda m a mituit%%% !i l am trimis la răcoare% 6agă de seamă. se arde pâinea8 <ocea Amil5ei 6rent era aspră% ( 0h. da. de pe urma acestei fapte. calmă%%%# -oar se lăudase întotdeauna cu echili. dar cred că o să scap !i din asta% < 0uăle erau în tigaie% <era. ăsta a fost ghinionul dumitale% ( Al meu? Al lui. -oamne. în cele din urmă%%% 0 lăudaseră pentru curajul !i sângele ei rece%%% Numai 8ugo nu. a!a e% Ce proastă sunt8 Amil5 6rent ridică ultimul ou din grăsimea care sfârâia% .. n a! recunoa!te%%% ( %%%-acă ar fi vreun martor. sper că ai scos ceva din trea.ost minunată. !i am scăpat8 Cred%%% nu vreau să spun mai mult. dragă 6lore. cum o durea..ard se înăspri.. draga mea.rul ei8 Domni&oara *la7t5orne a . să se gândească la 4ugo%%% 6nde era< *e . -e ce se mai gânde!te acum la asta? $otul se terminase%%% se sfâr!ise%%% C5ril se dusese la fund înainte de a ajunge ea la stâncă% 'imţise că o ia cu rentul !i o duce în larg%%% 'e lăsase dusă de val%%% înotând lini!tit..ună% Am fost în situaţii grele !i înainte. iertaţi mă. în timp ce prăjea pâinea. vrei să spui% ( /i al dumitale% -eoarece se pare că.solut sigură% =n criminal cu imaginaţia lui =% *% 01en poate să te prindă n cursă oricând va voi el%%% sau ea%%% 6lore se înro!i% Între.. ce vrei să spui? @hilip &om.ine. nu i a!a? între. dacă vrei să !tii% ( Ai%%% nu mi plac pariurile% /i chiar a!a.

Dar merită să încerc.. s ar fi întâmplat ceva îngro"itor%%% Amil5 î!i reveni cu o tresărire !i vă"u că <era se uită la ea cam ciudat% 'puse cu vioiciune+ ( $otul e gata..@unând o altă .ost u&or. toţi stăpâni pe ei... normal.. al cărui văr se căsătorise cu Alsie 2acpherson%%% &ui părea că nu-i pasă.-*e prost" a crezut tot ce i-am spus. 4nnebunesc. De&i" dacă te uiţi la ea" cu greu poţi să crezi.plică multe%%%# 'puse+ ( *u vă e frică? >ăcu o pau"ă !i apoi adăugă+ ( 'au nu vă pasă de moarte? 2oarte8 @arcă un . domni!oară 6rent? ( -omni!oară Cla5thorne...ucată de pâine la prăjit. nu are nici un sens. /ă nu-ţi .eatrice 1a7lor. <era spuse uimită+ ( 'unteţi minunat de calmă.. ) . strângând . înghe ţată din creierul Amil5ei 6rent% 'ă moară? -ar ea n o să moară8 Ceilalţi or să moară%%% da%%% dar nu ea..igurine de porţelan.-+anie religioasă" asta e. perdeaua ro&ie.... la fel cum !i ea. normali ( în e. B5eme de lână care dispar.Ara în plină "i acum...Cine spusese asta? 3eneralul 2acarthur. cerea să fie lăsată înăuntru% -ar Amil5 6rent n a vrut s o lase% @entru că dacă ar fi lăsat o.. Doamne" dacă mai e vreme.. Amil5 6rent.... î!i apăsa faţa de geam !i. 1rebuie să . o felie de !uncă? ( Încă o felie de pâine prăjită? /ase oameni. nu era nimic de groa"ă%%% -Nici unul dintre noi n-o să plece de pe insulă. @ărea%%% chiar%%% că i convenea9 )ău8 Aproape un păcat să simţi astfel% =nii oameni s au gândit atât de puţin la moarte..urghiu mic !i ascuţit pătrunse în masa solidă.. numai &ase..terior% /i în interior? 3ânduri care goneau în cerc ca ni!te veveriţe în cu!că%%% -*e urmează< *e urmează< *ine< *are<-3 să meargă< +ă îndoiesc. câte or să rămână până . Nu pot să pricep. domni!oară 6rent% Amil5 6rent răspunse. ea n o să moară%%% -Domnul are grijă de oile lui.ie teamă de groaza morţii2 nici de săgeata care zboară ziua.u"ele+ ( Am fost crescută să nu mi pierd capul !i să nu fac niciodată multă "arvă% <era gândi mecanic+ #Înfrânată%%% de copil%%% Asta e. gemând. *oaptea trecută o visase pe 6eatrice%%% o visase că era afară... Dacă mai e vreme..oarte prudent-. sigur. Dacă gre&esc..-A o nebunie > totul e o nebunie. Amil5 6rent% >ata asta nu înţelegea8 Amil5ei nu i era frică%%% nici unul din familia 6rent nu era fricos% $oţi ai ei erau militari%%% Înfruntau moartea fără să clipească% -uceau o viaţă dreaptă. nu i a!a? 'ă ducem gustarea înăuntru% <I 2icul dejun decurse într o atmosferă stranie% $oată lumea era foarte politicoasă% ( 2ai dore!ti puţină cafea. -?ase .. dusese o viaţă dreaptă%%% *u făcuse niciodată nimic de care să i fie ru!ine%%% A!a că.. încât !i au luat viaţa% .iu prudent" totu&i" .

. dar se a!e"ă din nou% ( 0.u"e ca o e. mai vreţi o felie de pâine? /ase oameni... domni!oară 6rent. dar nu !tiu ce am% 2ă simt puţin ameţită% ( Ameţită? -octorul Armstrong veni lângă ea+ -estul de firesc% /oc cu întâr"iere% @ot să ţi dau ceva ca să%%% ( *u8 Cuvântul îi i".ănuiala în privirea ei% ( Cum dore!ti.ucătărie. domni!oară 6rent? se interesă judecătorul% Amil5 se scu"ă+ ( Iertaţi mă% A! vrea s o ajut pe domni!oara Cla5thorne. pic. îi răspunse <era% Amil5 6rent rămase singură în sufragerie% =n timp au"i un murmur sla. domni!oară Cla5thorne? ( 2ulţumesc.ine în dimineaţa asta% Al.ard% ( 2ulţumesc% Amll5 6rent se ridică.ine !i miere%%% Îi plăcea mierea% 2iere în fagure. se oferi @hilip &om. să ne întâlnim ca să discutăm situaţia% 'ă "i cem peste o jumătate de oră. să ţi o scoţi singură într un săculeţ de muselină% @ic.( Cine dore!te ultimul ou? ( 2armeladă? ( 2ulţumesc. comportându se normal la micul dejun%%% Capitolul al doispre"ecelea I 2asa se isprăvi% 7udecătorul î!i drese glasul% 'puse cu o voce clară.ină%%% un .ine ar fi. de glasuri din . cred.deseară<. -oamne8 ( ' a întâmplat ceva.â"âit adevărat? #@arc ar fi o al.. ar fi putut adormi u!or% 'imţea un . autoritară+ ( Cel mai . spuse doctorul rigid% ( *u vreau să iau nimic%%% a. în salon? $oată lumea se declară de acord% <era începu să adune farfuriile% 'puse+ ( 0 să strâng masa !i o să spăl vasele% ( 0 să vi le ducem noi în . pic%%% Ara cineva în cameră%%% cineva ud leoarcă !i de pe care curgea apă%%% .solut nimic% 0 să stau aici lini!tită până îmi trece ameţeala% $erminară cu strânsul mesei% ( 2ă pricep puţin la gospodărie.â"âit în urechi ( sau era un .ucătărie% Ameţeala îi trecea% Ara somnoroasă.plo"ie% Îi luă pe toţi pe nea!teptate% -octorul Armstrong se înro!i tot% *u puteai să nu cite!ti teama !i .ise de al.ondar%%%# se gândi ea% Imediat vă"u !i al.eatrice 1a7lor" care ie&ise din râu.ina% 'e urca pe geam%%% @arcă <era Cla5thorne vor. . spuse 6lore% 'ă ţi dau o mână de aju tor.ucni de pe .

mai ales8 spuse 6lore% ( A unspre"ece fără cinci. pe doctorul Armstrong să o. spuse <era% 0chii ei%%% <era se cutremură% ( *u poţi s o judeci după asta.inei pe gât%%% II 'tăteau în salon !i o a!teptau pe Amil5 6rent% ( 'ă mă duc s o chem? se oferi <era Cla5thorne% ( 0 clipă. totu!i. spuse 6lore% A singura care n a vrut să dea nici o e. spuse judecătorul% 6ănuielile noastre sunt. domni!oară Cla5thorne? între.uraţi acum% ( 2ai e ceva. părea să fie tul. în clipa asta% @ot să jur că femeia e criminalul8 ( /i motivul?%%% Între.uie să l căutăm pe autorul tuturor acestor crime mai departe decât în sufragerie.â"âia%%% /i pe urmă simţi înţepătura% Acul al.ă Wargrave% <era repetă povestea 6eatricei $a5lor% ( 0 poveste perfect sinceră.urată de un sentiment de vină sau de remu!care pentru atitudinea pe care o avusese? ( Câtu!i de puţin.ănuieli% 0 să l rog. numai . pentru moment. fetele astea . domni!oară Cla5thorne.ucătărie când pregăteam micul dejun.ard% Cu toţii suntem puţin tul. remarcă judecătorul Wargrave% Cred că ar tre.ă+ ( *u intenţionaţi să faceţi nimic? ( *u văd ce am putea face. fu de părere &om.ător pe 6lore.serve foarte atent purtarea domni!oarei 6rent% 'ă mergem acum în sufragerie% . spuse 6lore repede% <era se a!e"ă din nou% $oată lumea îl privi între. părerea mea+ nu tre.ina . care începu+ ( Ascultaţi cu toţii aici. umed !i rece%%% @e fereastră al.ătrâne !i cinstite8 Invidie.plicaţie în legătură cu acu"aţia de pe placa de patefon% -e ce? >iindcă n avea nici una% <era se mi!că pe scaun+ ( Asta nu e chiar adevărat% 2i a spus mie%%% după aceea%%% ( Ce ţi a spus.ă Armstrong% ( 2anie religioasă% Ce spui. doctore? ( @erfect posi.il% * am nimic de "is% -ar. nu avem dove"i% ( Ara foarte ciudată în .ui s o invităm pe domni!oara 6rent să ia parte la discuţia noastră% 6lore între.$re. desigur.uia doar să întoarcă privirea !i o vedea% -ar nu putea să ntoarcă capul%%% Ce ar fi să strige?%%% -ar nu putea să strige%%% *u mai era nimeni în casă% Ara complet singură%%% Au"i pa!i%%% pa!i care se furi!au u!or până în spatele ei% @a!ii împleticiţi ai fetei înecate%%% În nări simţi un miros umed.â"âia ( . spuse <era% *u părea deloc mi!cată% ( Inimi de piatră. remarcă judecătorul Wargrave% 2ie personal nu mi ar fi greu s o accept% 'pune mi.

răspunse Armstrong% @ro. cu o voce nu prea sigură% @atru perechi de ochi se aţintiră asupra lui% Î!i făcu singur curaj împo triva .uni cu toţii8 ( 2ai avem încă.0 găsiră pe Amil5 6rent pe scaunul unde o lăsaseră% -in spate nu vă"ură nimic ciudat. ca !i cum până !i nervii lui. aproape stridentă.ă &om.ănuielii adânci. sper. dădu din cap.a. e moartă8 e. în afară de faptul că părea să nu i fi au"it intrând în cameră% /i apoi îi vă"ură faţa ( congestionată.ru+ ( 0.ina a înţepat o8 0 mână omenească a ţinut seringa% ( Ce otravă a fost injectată? între. spuse calm judecătorul% ) adus cineva o seringă 5ipodermică aici în casă< ( -a.u"ele. doctore.lestemata aceea de poe"ioară8 @entru prima dată vocea îi era inegală.uni. cedaseră în cele din urmă% 'puse cu violenţă+ ( A o ne.il cianură de pota siu. spuse doctorul Armstrong. nu.clamă 6lore% III <ocea su. Amintiţi vă ce vă spuneam diminea ţă8 Armstrong spuse sever+ ( *u al. lini!tită a judecătorului Wargrave spuse+ ( Încă unul dintre noi a. prin as fi. ostile din ochii lor% 'puse+ ( $otdeauna călătoresc cu una la mine% 2ajoritatea doctorilor procedea"ă a!a% 7udecătorul Wargrave spuse calm+ ( >oarte adevărat% <rei să ne spui. se uită la pleoape% ( Cum a murit. doctore? între. cu .u"ele vinete !i ochii fic!i% ( -umne"eule.ard neră.ard spuse sum.solvit%%% prea târ"iu8 Armstrong se aplecă deasupra moartei% 2irosi .ină%%% un bondar.ă judecătorul% ( 0 cianură. să controlăm% $oţi cinci urcară sus ( o procesiune tăcută% Conţinutul vali"ei fu răsturnat pe podea% 'eringa hipodermică nu era nicăieri% . eu. eventual.iere% ( -ar albina aceea? ţipă <era% 'ă fie doar o coincidenţă< &om. unde e acum seringa aceea? ( În vali"a din cameră% ( Am putea. presupun.unie curată%%% suntem ne.unie8 *e.dător% * avea nimic când am lăsat o aici8 Armstrong se uita atent la un semn pe partea dreaptă a gâtului% 'puse+ ( Asta e urma unei seringi hipodermice% -inspre fereastră se au"i un "um"ăit% <era strigă+ ( =itaţi vă%%% o al.a.il că a murit aproape imediat. căliţi într o lungă carieră plină de riscuri !i întâmplări periculoase.ţire. ca !i la Anthon5 2arston% @ro. nu e coincidenţă8 A tenta de culoare locală adusă de uciga!ul nostru% A o fiară jucău!ă% Îi place să se ţină cât mai mult de . puterea de a raţiona. ne.

I< Armstrong spuse furios+ ( A luat o cineva8 În cameră se a!ternu tăcerea% Armstrong stătea cu spatele la fereastră% @atru perechi de ochi îl fi.au, negri de ,ănuială !i acu"are% Al se uita de la Wargrave la <era !i repeta neputincios ( sla,+ ( <ă spun că a luat o cineva% 6lore se uită la &om,ard, care i întoarse privirea% ( 'untem cinci în cameră, spuse judecătorul% =nul dintre noi e criminalul. 'ituaţia este e.trem de gravă% $re,uie să facem totul pentru a i proteja pe cei patru dintre noi care sunt nevinovaţi% $e rog, doctore Armstrong, să mi spui ce medicamente ai la dumneata? ( Am o cutioară cu medicamente aici% 0 puteţi e.amina% 0 să găsiţi ceva pentru dormit ( ta,lete de trional !i sulfonal ( un pachet de ,romură, ,icar,onat de sodiu, aspirină% *imic altceva% *u am cianură la mine% ( /i eu am ni!te ta,lete de dormit ( sulfonal cred, spuse judecătorul% @resupun că sunt mortale%%% într o do"ă suficient de mare% -umneata, dom nule &om,ard, ai un revolver% ( /i ce dacă am? spuse îndârjit @hilip &om,ard% ( Atât numai% @ropun ca provi"ia de medicamente a doctorului, ta,letele mele de sulfonal, revolverul dumitale !i tot ce mai e.istă în materie de medicamente sau arme de foc să fie adunate la un loc !i puse în siguranţă% Iar după ce se face asta, să ne supunem fiecare unei perche"iţii ( atât corporale cât !i a lucrurilor% ( Al nai,ii să fiu dacă renunţ la revolver8 spuse &om,ard% Wargrave vor,i cu asprime+ ( -omnule &om,ard, e!ti un tânăr ,ine făcut !i puternic, dar !i e. in spectorul 6lore e un om cu un fi"ic puternic% *u !tiu care ar fi re"ultatul unei lupte între voi, dar pot să ţi spun atât+ de partea lui 6lore, ajutându l cât vom putea mai ,ine, vom fi !i noi, eu, doctorul Armstrong !i domni!oara Cla5thorne% Îţi dai seama, cred, că dacă te gânde!ti să te împotrive!ti, !ansele dumitale vor fi destul de mici% &om,ard î!i a"vârli capul pe spate% Î!i arătă dinţii aproape într un mârâit% ( Ai, foarte ,ine, atunci% -acă totul era aranjat%%% 7udecătorul Wargrave dădu apro,ator din cap+ ( A!ti un tânăr cu judecată% =nde ţi e revolverul? ( În sertarul mesei de lângă pat% ( 6un% ( <i l aduc% ( Cred că ar fi mai ,ine să venim cu dumneata% @hilip spuse cu un "âm,et care semăna !i mai mult cu un mârâit+ ( Al nai,ii de ,ănuitor e!ti, nu cre"i? 0 luară pe coridor până la camera lui &om,ard% @hilip se duse la noptieră !i trase sertarul% Apoi se dădu înapoi cu o înjurătură% 'ertarul noptierei era gol%

< ( <ă declaraţi satisfăcuţi? între,ă &om,ard% 'e de",răcase până la piele !i fusese controlat meticulos :ca !i camera; de ceilalţi trei ,ăr,aţi% <era Cla5thorne era afară, pe coridor% Cercetările urmară metodic% Armstrong, judecătorul !i 6lore se supuseră pe rând controlului% Cei patru ie!iră din camera lui 6lore !i se apropiară de <era% 7udecăto rul fu cel care vor,i+ ( 'per că înţelegi, domni!oară Cla5thorne, că nu putem face e.cepţii% )evolverul acela tre,uie găsit% Ai, presupun, un costum de ,aie la dumneata? <era dădu din cap% ( Atunci, o să te rog să te duci în cameră, să l pui !i să vii din nou aici% <era intră în cameră !i închise u!a% În mai puţin de un minut reapăru într un costum de ,aie strâmt, de mătase% Wargrave apro,ă din cap+ ( 2ulţumesc, domni!oară Cla5thorne% Acum, te rog să rămâi aici până ce ţi controlăm camera% <era a!teptă ră,dătoare pe coridor până ce ie!iră% @e urmă intră ea înăuntru, se îm,răcă !i se reîntoarse lângă ei% 7udecătorul spuse+ ( 'untem acum siguri de un lucru% *u e.istă arme sau medicamente otrăvitoare în posesia nici unuia dintre noi cinci% Ista e un punct ,un% 0 să punem acum medicamentele la loc sigur% A.istă, cred, un dulap pentru argintărie în ,ucătărie, nu i a!a? ( >oarte ,ine, dar cine o să ţină cheia? între,ă 6lore% @resupun că dumneata8 7udecătorul Wargrave nu răspunse% Co,orî în ,ucătărie !i ceilalţi îl urmară% Acolo se afla o lădiţă în care se ţineau argintăria !i tacâmurile% -upă instrucţiunile judecătorului diferitele medicamente au fost puse acolo !i încuiate% Apoi, tot la instrucţiunile lui Wargrave, lădiţa a fost pusă în dulapul de ,ucătărie, pe care l încuiară% 7udecătorul dădu cheia de la lădiţă lui @hilip &om,ard, iar cheia de la dulap lui 6lore, spunându le+ ( -umneavoastră doi sunteţi cei mai puternici ca fi"ic% Ar fi greu pentru oricare să ia cheia de la celălalt% Ar fi imposi,il pentru oricare dintre noi trei% -acă cineva ar sparge dulapul%%% sau lădiţa%%% ar face "gomot%%% ar fi greu să nu atragă atenţia% >ăcu o pau"ă, apoi urmă+ ( 0 pro,lemă serioasă ne stă în faţă% *e s-a întâmplat cu revolverul domnului Lombard< ( 2i se pare că proprietarul e persoana cea mai în măsură s o !tie, spuse 6lore% &ui &om,ard nările îi păliră de furie% ( $âmpitule, cap de ,ou ce e!ti8 9i am spus că mi a fost furat8 ( Când l ai vă"ut ultima dată? între,ă Wargrave% ( Aseară% Ara în sertar când m am culcat%%% pregătit pentru orice even tualitate% 7udecătorul dădu din cap !i spuse+ ( Cred că a fost luat a"i dimineaţă, în "ăpăceala cu căutarea lui

)ogers, sau după ce a fost descoperit% ( 6ănuiesc că e ascuns undeva prin casă% $re,uie să l căutăm, spuse <era% 7udecătorul Wargrave î!i mângâie ,ăr,ia% ( 2ă îndoiesc că cercetarea noastră va avea vreun re"ultat% =ciga!ul a avut destul timp să găsească o ascun"ătoare% *u cred că vom găsi u!or revolverul% 6lore spuse deodată+ ( *u !tiu unde e revolverul, dar parie" că !tiu unde e altceva ( seringa hipodermică% =rmaţi mă% -eschise u!a de la intrare !i o luă în jurul casei% &a o mică distanţă de fereastra sufrageriei găsi seringa% &ângă ea era o figurină de porţelan spartă ( cel de al cincilea negru, spart% 6lore spuse satisfăcut+ ( 'ingurul loc unde putea să fie% -upă ce a omorât o, a deschis fereastra, a aruncat seringa, a luat figurina de pe masă !i a a"vârlit o !i pe ea% *u erau amprente pe seringă% >usese !tearsă cu grijă% <era spuse cu hotărâre+ ( Acum, hai să căutăm revolverul% ( *eapărat, apro,ă judecătorul Wargrave% -ar în timpul acesta, să a vem grijă să stăm împreună% *u uitaţi că dacă ne despărţim, uciga!ul poate să acţione"e% Cercetară cu grijă casa, din pod până în pivniţă, dar fără re"ultat% )evolverul nu era nicăieri% Capitolul al treispre"ecelea I -6nul dintre noi... unul dintre noi... unul dintre noi...$rei cuvinte, repetate la nesfâr!it, imprimându se ceas după ceas în minţile înfrico!ate ale celor cinci% Cinci oameni ( cinci oameni îngro"iţi% Cinci oameni care se o,servau, care nu !i mai dădeau osteneala să !i ascundă tensiunea nervoasă% Acum, era doar puţină prefăcătorie ( lipsea masca formală a conversaţiei% Arau cinci du!mani, legaţi împreună printr un instinct reciproc de autoconservare% /i dintr o dată, toţi începură să semene mai puţin a fiinţe umane% )eveneau la tipuri mai ,estiale% 7udecătorul Wargrave stătea ghemuit, ca o ,ătrână, prudentă ,roască ţestoasă, nemi!cat, cu ochii pătrun"ători !i vioi% A. inspectorul 6lore părea !i mai greoi !i grosolan la înfăţi!are% Avea mi!cările unui animal încet% 0chii îi erau congestionaţi, injectaţi% Avea un aer de ferocitate !i stupi"enie laolaltă% Ara ca o fiară încolţită, gata să !i atace urmăritorii% Cât despre @hilip &om,ard, simţurile lui păreau mai degra,ă ascuţite decât adormite% =rechea îi reacţiona la cele mai mici "gomote% @asul îi era mai u!or !i mai iute, corpul suplu !i graţios% /i "âm,ea adesea, arătându !i dinţii lungi !i al,i% <era Cla5thorne părea foarte lini!tită% 2ai tot timpul stătea ghemuită într un scaun% 0chii îi stăteau pironiţi în gol% @ărea uluită% @arcă era o pasăre care se i",ise cu capul de geam !i fusese culeasă de o mână omenească% /i

un%%% @oate nici nu e doctor%%% Asta e.im prevăzători.ucătărie% În cămară au găsit o mare provi"ie de conserve% Au deschis o conservă de lim. dar asta nu opre!te moartea să vină%%% Dricul e la u&ă" domnule9 =nde am citit asta? >ata%%% 0 s o supraveghe"% -a. adoptaseră un fel de plan de campanie+ stăteau cu toţii în salonul cel mareJ numai o singură persoană putea să iasă din camerăJ celelalte patru a!teptau până se întorcea a cincea% ( A numai o chestiune de timp. nu asta8 -acă a! putea gândi%%% Capul%%% se întâmplă ceva cu capul%%% o să plesnească%%% o să crape%%% nu se poate întâmpla un astfel de .unească%%% &e e frică de moarte%%% tuturor ne e frică de moarte%%% /i mie mi e frică de moarte%%% -a.. nu înţeleg%%% =n astfel de lucru nu se poate întâmpla%%% se întâmplă. -e ce nu ne tre"im? 'ă ne tre"im ( "iua 7udecăţii de apoi%%% nu..un%%% e complet ne.lau prin cap erau anormale. !tie să se poarte ca un om normal%%% Cât e ceasul?%%% *umai trei !i un sfert8%%% 0. nu tre.i!nuită ( dar fără nici o formalitate convenţională% $oţi cinci s au dus la ..unească%%% Cu toţii au să înne. !i mâinile îi tremurau% Î!i aprindea ţigară după ţigară.ilitate% Armstrong era într o stare de nervi jalnică% 'e frământa tot timpul.unea% @rintr un acord tacit.Q#>iecare e pe cale să nne. tot împreună s au întors în salon ( ca să stea acolo ( să stea pă"indu se unul pe altul% 3ândurile care le um.rile. spuse &om.ătea în rafale intermitente% )ăpăitul deprimant al ploii aproape îi înne.. desigur%%% A un ne.ilă să se mi!te. fe.ţire !i clară era plină de o hotărâre pătima!ă+ ( *u.un. o s o supraveghe" pe fată%%%# #@atru fără două"eci%%% numai patru fără două"eci%%% poate a stat ceasul%%% *u înţeleg%%% nu.ard% <remea se va însenina% Atunci vom putea să facem ceva%%% să semnali"ăm%%% să aprindem un foc%%% să facem o plută%%% ceva8 Armstrong i".ă%%% Dar cineva &tie unde este. 2asa de prân" au luat o la ora o.istă ceva pe care să l putem face% -acă am aprinde un foc%%%? ( @e vremea asta? spuse greoi 6lore% @loua din nou cu găleata% <ântul . 2ă pânde!te acum%%%# #@e mine n o să mă prindă8 /tiu să mi port de grijă%%% Am fost !i altă dată în situaţii grele%%% =nde dracu e revolverul ăla?%%% Cine l a luat?%%% Cine l are? *imeni%%% !tim asta% Am fost toţi căutaţi%%% *imeni nu poate să l ai.ucni deodată într un râs ca un cotcodăcit+ ( Chestiune de timp%%% de timp< *u ne putem permite să a!teptăm% * avem timp% 0 să murim cu toţii%%% 7udecătorul Wargrave spuse..olnave%%% #A Armstrong%%% s a uitat acum la mine cu coada ochiului%%% are ochi de ne.acum sta ghemuită. scăpat din casa vreunui doctor%%% care pretinde că e doctor%%% Asta e adevărul%%% 'ă le spun?%%% 'ă ţip%%%? *u. -oamne.ui să stăm aici fără să facem nimic8 $re. dacă vom fi prevă"ători% 1rebuie să .iste ceva > sigur.ucnea într un torent de cuvinte nervoase% ( * ar tre. sperând să se salve"e prin imo.uie să e. o să înne. incapa.unesc !i eu%%% Da" e )rmstrong. !i vocea lui su. ..uie să l pun în gardă%%% /i pe urmă.ă !i două de fructe% Au mâncat stând în picioare în jurul mesei% Apoi. sigur că e. ca să le stingă aproape imediat% Ceea ce părea să l chinuiască cel mai mult era inactivitatea forţată la care îi silea situaţia% -in când în când i". îngro"ită.

ă.uie să fim foarte prevă"ători%%% 'e înapoiară în salon% -e!i era vară. dragă domni!oară.ul%%% !i stâncile acoperite cu iar.uie să nu mi pierd capul%%% tre. aproape isteric+ ( -esigur8 Aţi prefera8 Cinci oameni s au dus la . că am prefera cu toţii să venim !i să asistăm la prepararea lui% <era se hol.uie8 Care dintre ei? Asta e între .ard se duse după lumânări% Ceilalţi patru rămaseră în salon pri vindu se unul pe altul% 'e întoarse cu o cutie de lumânări !i o grămadă de farfurioare% Au fost aprinse cinci lumânări !i puse în salon% Ara ora !ase fără un sfert% II &a !ase !i două"eci.ănuiască% $re. se întoarse !i luă o lu mânare din cutie% 0 aprinse. săriră cu toţii% ( <rea cineva ceai? între.ard întoarse comutatorul. lăsă puţină ceară să se scurgă într o farfurioară !i lipi lumânarea% Apoi ie!i din cameră. !i o luă pe culoar până la camera ei% -eschise u!a.uie să nu mi pierd capul%%% 'ă nu mi pierd capul%%% $otul e perfect clar%%% totul plănuit% -ar nimeni nu tre.ăut <e ra !i 6lore% Ceilalţi trei au luat 1hisB5 ( au deschis o sticlă nouă !i au folosit un sifon dintr o ladă nedesfăcută% 7udecătorul murmură cu un "âm. dar lumina nu se aprinse% 'puse+ ( 'igur8 2otorul nu merge fiindcă )ogers nu s a dus să l controle"e% A"ită o clipă.lucru%%% cât e ceasul? 0.ucătărie% Când ceaiul a fost gata. spuse 6lore% <era se ridică+ ( 2ă duc să l fac% @uteţi sta aici% 7udecătorul spuse .ine să folosim lumânările% &om.ă <era% 'e făcu o clipă de tăcere% ( A! dori o cea!că. e numai patru fără un sfert%# #$re. închi"ând u!a în urma ei !i lăsându i înăuntru pe cei patru .Când ceasul .ă de mare%%% care se usca la soare% . dar se opri deodată !i stătu nemi!cată% *ările îi tremurau% 2area%%% mirosul mării de la 't% $redennicB% Asta era% *u putea să gre!ească% Ara mirosul de pe plajă din "iua aceea ( flu. apoi râse scurt. cred că mai curând%%% da%%% el.ăr. -oamne. l am vă"ut% 2ai . camera era întunecată% &om. <era simţi că îi era cu neputinţă să mai stea acolo% 'e va duce sus în cameră !i î!i va uda cu apă rece capul !i tâmplele care o dureau% 'e ridică !i se îndreptă spre u!ă% Apoi î!i aminti.et de reptilă+ ( $re.uie să prindă momeala% $re.area ( care dintre ei? Cred%%% da.ătu ora cinci.lând+ ( Cred.aţi% 'ui scările. au .uie să . apoi continuă+ ( Cred că am putea să ne ducem !i să i dăm drumul% 7udecătorul Wargrave spuse+ ( A un pachet de lumânări în cămară.

.ă de mare%%% asta mirosea%%% /i din nou le!ină ( valuri după valuri de greaţă% -in nou cineva îi sălta capul !i i l susţinea% @arcă treceau veacuri% Cineva îi dădea ceva de . vâscoasă.ruscă+ #-umne"eule..-%ot să înot până la insulă" domni&oară *la7t5orne<-De ce nu pot să înot până la insulă<. se îndemnă singură% $otul e în regulă% Ceilalţi sunt jos% $oţi patru% *u e nimeni în cameră% *u poate să fie% Ai închipuiri. <era făcu un pas înainte !i se pră. mirosind a mare%%% III <era urlă% =rlă întruna ( urlete de groa"ă fără seamăn ( strigăte săl.aţi alergând pe scări% Ara con!tientă numai de o groa"ă supremă% /i deodată. plângăcios !i imposi. un avertis ment ( ca un clopot de alarmă ( îi sună în creier% 'e ridică. de ajutor% *u au"i "gomotele de jos. uitaţi vă8# î!i reveni% -eschise ochii !i ridică capul% <ă"u la ce se uitau .2ormoloc râ"gâiat.ă tăios+ ( -e unde aţi luat o? 6lore fu cel care răspunse% 'e uită mirat o clipă înainte de a vor...ă de mare umedă atârna din tavan% Asta o atinsese pe gât în întuneric !i asta luase ea drept o mână vâscoasă. apoi &om.. deodată...ea%%% 8ugo. la pândă%%% o mână rece.ăutura când.ăr. în u!ă pâlpâiră lumini ( lumânări ( în cameră năvăliră . pocnetul unui scaun răsturnat. nu era 8ugo lângă ea< Nu" o a&tepta în cameră. >ăcu un pas înainte% Curentul prinse flacăra lumânării% Clipi !i se stin se%%% În întuneric i se făcu deodată frică%%% #*u fi proastă. împingând pa harul la o parte% Între. /igur. în timp ce stătea acolo.clamaţie .ogat%%% ar putea să se însoare cu fata pe care o iu.aţii% ( Ce dracu? Ce s a întâmplat? -oamne. pa!i de .rand5% Ara gata să înghită cu recuno!tinţă . o u!ă deschi "ându se.. fată%# -ar mirosul acela ( mirosul plăjii de la 't% $redennicB%%% asta nu era închipuire% Ara adevărat..ăr.u!i pe podea% Î!i dădu seama ca prin vis că cineva se apleca deasupra ei !i încerca să i ridice capul% Apoi.il8 -acă n ar fi el.ăut ( apăsându i paharul de . sigur.aţii cu lumânările% 0 fâ!ie largă de iar.eau. -umne"eule. la o e.atice. disperate. 4ugo ar fi . o atinse pe gât%%% o mână umedă. strigă <era% 0 clipă.ard râse% 'puse apreciativ+ .ăr..ă de mare%%% doar iar. domni tăcerea.i+ ( Am luat o de jos% ( *u vreau s o . /i era cineva în cameră%%% Au"ise ceva ( sigur că au"ise ceva%%%% /i atunci. ce este? $remurând toată. o mână înecată venind din morţi ca să i ia viaţa8 Începu să râdă isteric% 'puse+ ( Ara iar.u"e% 'imţi miros de .

are gustul normal% 6lore pă!i furios înainte !i începu să strige+ ( -acă îndră"ne!ti să spui că am vreun amestec în pove!tile astea. doctore. fată% *ici o escrocherie% )upse poleiala !i scoase dopul% *o roc că e o cantitate suficientă de alcool în casă% >rumos din partea lui =% *% 01en% <era era scuturată de un tremur violent% Armstrong.aţi se priviră% ( A ciudat.ard dădu din cap+ ( 'e a!tepta să mori de spaimă8 'unt oameni care ar fi murit.ine acum% 0 să .ard% .rand5. greu de spus% @ersoană tânără. încercă o diversiune+ ( =nde e judecătorul? Cei trei .i furios+ ( * am pus nimic în el% &a asta te referi.raji% @hilip &om. care ţinu paharul în timp ce @hilip turna .rand5.ă Armstrong% 6lore vor. <era% *u ţi ai pierdut firea%%% chiar dacă te ai speriat de moarte% 0 să aduc o sticlă nouă. sănătoasă.il% @e de altă parte%%% &uă paharul cu .ard se întoarse în cameră% Avea o sticlă nouă de .el.rand5 !i un tir . doctore? Armstrong nu se pronunţă% 'puse cu îndoială+ ( 4m..ă% A.ătrân% 'e uitară din nou unul la altul% ( A al nai.presia nu i se schim. nu i a!a.rand5 pe care îl adusese 6lore% 6ăgă degetul în el !i îl puse cu mare grijă pe lim.ă% 'puse cu îndoială+ ( 4m. iată o crimă care n a mers după plan8 <era vor.ăr. domni!oară Cla5thorne% Ai avut un !oc neplăcut% <era . nedeschisă încă% Ie!i repede% <era spuse nesigur+ ( 2ă simt . nas sticla sigilată% ( =ite aici. tocmai pentru acest ca"% &om..ei asta.esc creierii% <era. refăcută de . îţi "dro.ard spuse râ"ând+ ( Ai . spuse indignat 6lore% ( -e unde !tii? între.ău puţin alcool% Culoarea îi reveni în o. preci"ă Armstrong% Ai fi putut s o faci dumneata..ine..inet !i pe ur mă umplu paharul% ( 6rand5 ul n avea nimic. nu ţi aminte!ti? Ai venit pe scări în urma mea% Armstrong spuse+ ( Credeam că mă urmea"ă%%% 'igur că urcă mai încet decât noi% A un om .u!on% Îi vârî <erei su. <era se duse până la chiuvetă% -ădu drumul la ro. Credeam c a urcat sus cu noi% 6lore spuse+ ( ?i eu la . -umneata.( 6ravo.ine să .ii de ciudat%%% spuse &om.eau ni!te apă% Armstrong o ajută să se ridice în picioare% Clătinându se !i sprijinin du se de el. fără afecţiuni cardia ce% Impro. cred% ( *u spun că dumneata ai pus.ăga ceva în sticlă.a. sau altul ar fi putut . spuse+ ( Ai face mai .i aproape în !oaptă+ ( Credeţi%%% că asta a urmărit? &om.

privindu i faţa lini!tită% Apoi.ă ( deveni gravă% <or. pentru asta i au tre. Wargrave. cu glasul îngro"it+ ( Lâna gri pe care o pierduse domni&oara . cu o mi!care iute.uie să l căutăm. cum ar mai râde8 I".raţi. iar el se în dreptă..ine.clamă <era% -octorul spuse cu aceea!i voce fără viaţă+ ( I a străpuns capul% Instantaneu% <era se aplecă spre perucă% 'puse.ată% 'e aplecă înainte. <era încheind !irul% În timp ce co. ( -umne"eule ( revolverul9 e. n o să mai trimită nevinovaţi la moarte% Cum ar mai râde Ad1ard 'eton dacă ar fi aici8 -oamne. @hilip &om.răcat !i peruca de judecător de pe cap%%% -octorul Armstrong le făcu semn celorlalţi să stea pe loc.i cu o voce joasă+ ( /tiu că am spus%%% Ai .orau scările.eat. !i aceasta. Armstrong spuse peste umăr+ ( Îmi închipui că a rămas în salon% $raversară holul% Armstrong strigă tare+ ( Wargrave. Armstrong se opri înlemnit% Ceilalţi se îngrămădi ră !i se uitară peste umărul lui% 7udecătorul Wargrave stătea în scaunul cu spătar înalt din fundul camerei% -ouă lumânări ardeau de fiecare parte% -ar ceea ce îi făcu să tresară fu toga ro!ie în care era îm. nefiresc ( apoi începu să recite+ ( *inci negri mititei vor s-ajungă magistraţi2 6nul &i-a-mplinit dorinţa &i-au rămas deci patru . că"ând la pământ..aie%%% spuse 6lore% ( <a să "ică. îndepărtată+ ( ) .( $re.presie. la u!a salonului. clătinându se ca un om .ost împu&cat. am gre!it% Iată încă unul dintre noi care s a dovedit a fi nevinovat ( dar prea târziu9 Capitolul al paispre"ecelea . !opti <era% -eodată. de"vălui fruntea înaltă !i chelia. moartă. strigă 6lore% @orni spre u!ă% Ceilalţi îl urmau. unde e!ti? *ici un răspuns% 0 tăcere de moarte umplea casa ( nu se au"ea decât răpăitul u!or al ploii% Apoi. hol.ucnirea lui îi făcu pe ceilalţi să tresară% <era strigă+ ( -ar doar a"i dimineaţă spuneai că el e criminalul8 >aţa lui @hilip &om. cu o pată rotundă chiar în mijloc. din care se prelinsese ceva% -octorul Armstrong ridică mâna fără viaţă !i căută pulsul% Apoi se în toarse spre ceilalţi% <or. Acesta e sfâr!itul sângerosului judecător Wargrave% * o să mai pronunţe sentinţe8 * o să !i mai pună tichia neagră8 A ultima dată când a mai fost judecător8 * o să mai tragă conclu"ii. ridică peruca.uit. spre figura tăcută.ard râse ( un râs ascuţit.i ( !i vocea îi era fără e.ard se schim.rent9 ( /i perdeaua ro!ie de la .

sunt aproape lămurit%%% "ise @hilip &om.ard dădu din cap+ ( -omni!oara Cla5thorne ţipa.? spuse Armstrong% &om. înainte% <or.aţi se priviră% Armstrong "ise+ ( *umai patru !i nu !tim care%%% ( Au !tiu%%% spuse 6lore% ( * am nici cea mai mică îndoială%%% vor.ii de inteligentă8 Iar. pe care a pus o în camera domni!oarei Cla5thorne. !tiţi%%% -in nou s au dus în .a aia.un lucru de făcut%%% de!i mă îndoiesc că cineva va dormi% 'e îndreptară spre u!ă% 6lore spuse+ ( +ă întreb unde o . aproape fără să simtă gustul% ( * o să mai mănânc lim.a. a avut efectul scontat% $oată lumea s a precipitat într acolo.ătrân%%% ( -e ce n a au"it nimeni împu!cătura? între. sus. cre"ând că o omoară% /i astfel%%% în încurcătura as ta%%% l a prins singur pe .ard spuse cu vioiciune+ ( 'ă mâncăm ceva% $re.I & au dus pe judecătorul Wargrave în camera lui !i l au întins pe pat% Apoi au co. apoi spuse+ -ar păcăleala asta n o să se mai prindă% -ata viitoare tre. uitându se unii la alţii% ( Ce facem acum? între. nu putea să se audă% >ăcu o pau"ă. pro.ard înjură+ ( 0 du.uie să încerce altceva% ( A!a va face.ucătărie. spuse &om. spuse 6lore% Avea ceva neplăcut în voce% Ceilalţi doi .ă 6lore% &om.ă 6lore% -octorul murmură+ ( Cel mai . vântul urla. mă între. a nai. spuse Armstrong rar% ( În ceea ce mă prive!te.ui% * are nici un rost să stăm aici pă"indu ne unii pe al ţii.uie să mă culc%%% 'unt frântă% ( /i noi ar tre. uitân du se ţintă unul la altul% ( *umai patru%%% spuse 6lore% *ine urmează< Armstrong privi fi.ă 6lore greoi% &om.i revolverul ăla acum< II .i.ard% 'e uitară din nou unii la alţii%%% <era se clătină pe picioare+ ( 2ă simt groa"nic% $re.ă niciodată.orât din nou !i au stat în hol.lă înscenare. spuse <era% Au isprăvit masa% /i acum stăteau în jurul mesei de . noi alergam încoace !i încolo strigând% *u.ăr.ucătărie% Au deschis din nou o conservă% 2âncau mecanic. apro. aproape mecanic+ ( $re.il.ard% ( * am nimic împotrivă.uie să !i mâncăm.i <era ( Cred că eu !tiu într adevăr.uie să fim foarte prudenţi%%% !i se opri% 6lore dădu din cap+ ( ?i el spunea la fel%%% iar acum e mort8 ( Cum s a întâmplat.

ard respiră adânc u!urat după ce potrivi un scaun su.etul lui .aricadaţi înăuntru până dimineaţa% III @hilip &om. nimic de făcut decât să se gândească%%% 0 să înceapă să se gândească la Corn1all%%% la 4ugo%%% la%%% la ceea ce îi spusese lui C5ril% Îngro"itor !i plângăreţ .i o surpri"ă8# #0h./i deodată se gândi+ #'igur8 @ot să stau aici8 'ă stau aici încuiată8 4rana nu contea"ă8 @ot să stau aici%%% în siguranţă%%% până sose!te un ajutor8 Chiar dacă e vor. făcându i semn% =a . mama e tare nervoasă din cau"a ta% =ite cum o să facem+ mâine o să înoţi până la stâncăJ eu o să stau de vor. clan ţa u!ii% 2erse spre măsuţa de toaletă% &a flacăra pâlpâitoare a lumânării î!i studie curios faţa% Î!i "ise în gând+ #Ai. mo.ească.ă pe plajă cu mama !i o să i a.ile mutate din loc% @atru oameni îngro"iţi erau . domni!oară Cla5thorne?# #<e"i. Nici noaptea asta n-o să se întâmple nimic. de lup% 'e de". fiecare intră în cameră !i închise u!a% 'e au"iră chei răsucite !i "ăvoare trase. hol.rusc.#@ot să mă duc atunci.ăieţel...răcă repede% 'e duse spre pat !i puse pe noptieră ceasul de mână% Apoi deschise sertarul noptierei% /i rămase acolo. ?tiu asta. ca la un semnal parcă.at atenţia% /i pe urmă. care o cicălea mereu%%% -Domni&oară *la7t5orne" de ce nu pot să înot până la stâncă< %ot să înot" &tiu că pot9<ocea ei a fost aceea care a răspuns? -/igur că poţi" *7ril" cu adevărat. tu o să fii pe stâncă. Nu poate nimeni să intre în cameră. domni!oară Cla5thorne8 0 să fie o escapadă8# Bata9 ( spusese. gro"av.ându se la revolverul dinăuntru%%% I< <era Cla5thorne stătea în pat% &umânarea mai ardea încă% *u avea curajul s o stingă% Îi era frică de întuneric%%% Î!i spunea mereu !i mereu+ -A&ti în siguranţă până mâine dimineaţă.a de o "i%%% sau două "ile%%%# 'ă stea aici8 -a. C5ril. +âine9 4ugo plecase la *e1Kua5% Când se va . dar putea? Ceas după ceas%%% nimeni cu care să vor .=rcară la etaj% Ceea ce urmă semăna într un fel cu o scenă de pantomimă% >iecare dintre cei patru stăteau cu mâna pe clanţa de la camera sa% A poi. Nu se poate întâmpla nimic. !i schiţă "âm. când te caută. A&ti încuiată &i zăvorâtă înăuntru. afacerea asta te a cam dat gata#. Noaptea trecută nu s-a întâmplat nimic.

servase până acum% Iar. totul va ie!i .0 s o creadă pe ea. se terminase !i gata%%% 4ugo tre. desigur% -ar asta n avea importanţă%%% /i oricum. în seara asta.ătrânul judecător se dusese pe urmele celorlalţi% 6lore pufni cu un fel de satisfacţie săl.uie uitat% -e ce.ard. cu toată prudenţa !i agerimea lui. erau singurul lucru vioi în masa opacă a feţei% @ărea un porc mistreţ a!teptând să atace% *u i era somn% Ameninţarea se afla foarte aproape acum% -in "ece. ce te faci atunci? -ar tre. !ase nu mai erau% Cu toată înţelepciunea.unal se simţea ca un -umne"eu atot puternic% A primit ce i se cuvenea%%% *u mai avea nevoie să fie prudent%%% /i acum.ă el grijă% :-ar revolverul%%% Ce e cu revolverul? Iată factorul îngrijorător ( revol verul8.ănui vreodată%%% . Armstrong !i el% >oarte curând o să mai dispară unul%%% -ar acela nu va fi W% 4% 6lore% 0 să ai.ine% <a pretinde că a înotat după el% -ar va sosi prea târ"iu%%% *imeni nu va . simţise deodată că 4ugo era cu ea în cameră? 'e uita ţintă în tavan.. cu fruntea încruntată..a de mare fusese atârnată de el% $remură.. rămăseseră patru% >ata.ineînţeles că n-am spus niciodată a&a ceva9. <era se răsucea în pat fără încetare% *u. o fascina%%% un cârlig mare. nu tre. inspectorul 6lore stătea pe marginea patului% 0chii lui mici.atică% Ce spusese .Ai. plin de sine% &a tri. . cu ochii mici încreţiţi !i mijiţi. la cârligul mare. negru%%% < A. înro!iţi !i congestionaţi.uia să ri!te% În ca"ul cel mai rău.uie să se mai gân dească la 4ugo% -oare prea mult8 $oată povestea asta se terminase. o să afirme fără ru!ine+ -*um poţi spune o asemenea minciună s. vâscoasă de pe gât% *u i plăcea cârligul din tavan% Îi atrăgea privirile.ătrânul? #$re. !i se gândea la revolver%%% În tăcere putea să audă .ănuise 8ugo< De asta o privise în . aducându !i aminte de atingerea aceea rece. &om. 6lore stătea pe pat.întoarce ( totul se va fi terminat% -a. negru..runtată" *7ril< . dar să "icem că nu? -acă ie!ea prost? C5ril putea fi salvat la timp% /i atunci%%% atunci ar spune% -Domni&oara *la7t5orne mi-a dat voie.ătăile pendulelor de jos% 2ie"ul nopţii% . din mijlocul camerei% *u l o..elul acela ciudat" îndepărtat<. ?tiuse 8ugo< -e asta plecase imediat după ce se terminase ancheta? *u i a răspuns la singura scrisoare pe care i a scris o%%% 8ugo.uie să fim foarte prudenţi%%%# 6ătrân ipocrit. nu. fără doar !i poate% C5ril inventa adesea tot soiul de istorii% Ara un copil în care nu puteai avea încredere% 'ingurul care va !ti va fi C5ril.

convulsionată a lui Anthon5 2arston% 0 altă faţă ( palidă. o fată de vreo GS ani% @entru prima dată se între. încoronată cu acel simulacru de perucă din lână gri ( faţa rece. un ceas . mult mai înainte% Curios că nu i putea da un nume%%% 0 faţă cam prostuţă.ătu ora unu% 3ândurile lui 6lore fură întrerupte . ca să cercete"e% . căutând să iasă la iveală% >eţe pluteau în aer ( faţa judecătorului. dacă stai să te gânde!ti că uitase complet cum arăta &andor% Ieri încercase să !i amintească chipul individului. ca !i cum o vă"use a . mititică !i cu o faţă necăjită% Aveau !i un copil.il că e. ascultând% -ar "gomotul nu se mai repetă% Cu toate acestea. o stinse% -estul de ciudat. în cea mai mare lini!te.unie să deschidă u!a% @ro. gândindu se% )econstitui întreaga poveste de la început. în ciuda trupului său greoi. o nouă ispită îl cuprinse% -orea. să iasă !i să cercete"e% -acă ar putea numai să vadă cine dădea târcoale în întuneric% -ar ar fi o ne. a!a cum o.riturile la înde mână.'e simţi mai puţin încordat ( !i chiar se întinse în pat% -ar rămase îm .a ce s o fi ales de ele% :)evolverul8 Ce se alesese de revolver? Asta era mult mai important%.une ( putea să pună rămă!ag8 >ără "gomot.act asta a!tepta celălalt% @oate chiar intenţia lui fusese ca 6lore să l audă. cu disperare. fiecare trăsătură clară !i distinctă.răcat% 'tătea acolo. cu atât era mai nedumerit%%% *u înţelegea povestea cu revolverul% Cineva din casă avea revolverul%%% 7os. cu ochelari.a. când fusese ofiţer de poliţie% Con!tiincio"itatea era aceea care câ!tiga până la urmă% &umânarea era pe sfâr!ite% Asigurându se că avea chi. se dădu jos din pat !i din doi pa!i fu la u!ă.rusc% 'e ridică în pat. găsi că întunericul e nelini!titor% @arcă temeri de mii de ani se tre"iseră !i se luptau în creierul lui. Cu cât se gândea mai mult. dincolo de u!ă% *ineva se mi&ca prin casă" în întuneric. dar nu fusese în stare% /i iat o acum. 6lore era convins că nu se în!elase% Au"ise un pas chiar lângă u!a lui% 'imţise că i se face părul măciucă% Îi era gro"av de frică%%% Cineva care se furi!a încet prin noapte%%% Ascultă ( dar nu se mai repetă nici un "gomot% /i atunci. cu o mustaţă mică. moartă a nevestei lui )ogers ( faţa vânătă.i!nuia pe vremuri. urmărind astfel să l facă să iasă. de a lungul coridoarelor? Cineva care nu avea gânduri . într adevăr%%% tipul părea puţin cam nătăfleţ% 'igur8 Î!i aminti cu un adevărat !oc% &andor8 Ciudat. metodic.ia ieri% &andor avusese nevastă ( o mână de femeie. înviorându se deodată% @entru că au"ise un "gomot%%% un "gomot foarte u!or%%% undeva. sârguincios. >runtea i se acoperi de sudoare% Cine era cel care se mi!ca pe furi!. de aceea!i culoare cu părul% /i încă o faţă%%% pe care o vă"use cândva%%% dar când? *u pe insulă% *u.

din cele trei camere de sus ocupate. că se predase în mâinile lui 6lore% @entru că.ântate% /i apoi. 6lore acţiona rapid. era că făcuse o gre!eală. în hol.ard cât !i cea a lui Armstrong se aflau mai departe de scară decât a sa.onit ( o armă folositoare% 'e apropie iară!i. deodată.a"ă grea de e. ca să l atragă afară din casă8 -ar ceea ce nu înţelesese celălalt. surprin"ător pentru un om care părea atât de greoi !i de încet% 'e întoarse pe vârfuri până la pat.ard.ard se aprinse% ( )rmstrong" ei? <a să "ică el e păsărica8 'e duse apoi spre u!a lui Armstrong spunând+ Iartă mă. strecură chi. cu o . !tia ce sunt de fapt ( produse ale propriei lui imaginaţii înfier. se au"i un "gomot u!or% 6lore alergă în ciorapi până la capătul scării% În clipa aceea î!i dădu seama de ce au"ise atât de clar totul% <ântul nu mai .u"unarul jachetei de pijama% 'puse tăios+ ( Ce dracu e asta? 6lore e. fo!nete. !oapte misterioase ( dar creierul lui realist.riturile în . încăpăţânat.ard stă tea în prag% Avea o lumânare în mâna stângă% Î!i trăsese pantalonii peste pijama% 2âna dreaptă o ţinea în .ard% Aici răspunsul veni îndată+ ( Cine i acolo? ( 6lore% Cred că Armstrong nu e în cameră% A!teaptă o clipă% 'e duse la u!a din capătul coridorului !i . dar perfect clari pentru un om ca 6lore. trase "ăvorul cu grijă !i descuie u!a% Ie!i pe coridor% 7os. una trebuia să . speriată+ ( Cine e? Ce s a întâmplat? ( *u e nimic. scoase pri"a de la lampa de noptieră !i răsuci sârma în jurul ei% &ampa era de crom. au"i ceva care nu era imaginaţie% @a!i foarte u!ori. domni!oară Cla5thorne%%% 'e au"i vocea <erei.plică repede% @rivirea lui &om. 6lore. prudenţi.u"unar. clanţă.% $recură pe lângă u!a lui fără !ovăială% /i atunci. pesemne.ie goală acum. de u!ă. domni!oară Cla5thorne% A!teaptă o clipă% 2ă întorc înda tă% Alergă apoi la u!a lui &om. spre scară% =nde se ducea omul? Când acţiona. $ot ce avea de făcut era să se asigure care anume8 6lore se înapoie încet pe coridor% 'e opri întâi la u!a doctorului Armstrong !i ciocăni% *ici un răspuns% A!teptă o clipă. dar nu iau nimic pe garanţie% 6ătu tare în u!ă+ ( Armstrong. apoi se duse la u!a lui @hilip &om. care era numai urechi% @a!ii veneau încet de a lungul coridorului :atât camera lui &om. Armstrong8 *ici un răspuns% . 6lore se hotărî% <oia să !tie cine e8 @a!ii trecuseră pe lângă u!a lui.ătea deloc !i cerul se înseninase% )a"ele lunii pătrundeau prin fereastra de pe palier !i luminau holul de jos% 6lore "ări o clipă o siluetă care tocmai ie!ea pe u!a din faţă% 'e opri chiar când era gata să alerge jos pe scări în urmărire% Iar era să se facă de râs8 >usese o cursă.6lore stătea ţeapăn ( ascultând% Au"ea acum "gomote peste tot.ătu% ( -omni!oară Cla5thorne. luă scaunul de su. fără "gomot. care tocmai se deschidea% &om. pocnituri.

ar în tre.ard se lăsă în genunchi !i se uită pe gaura cheii% <ârî cu grijă degetul mic înăuntru% ( Cheia nu e pe dinăuntru% ( Asta înseamnă că a încuiat pe dinafară !i a luat cheia cu el. Ai înţeles? ( Am înţeles% ( -acă vine Armstrong !i ţi spune că am fost ucis. să nu desc5izi u&a. 6lore îl urmă% 'e gândi+ #Cred că mi o fac singur% -ar..ard. <era se sculă !i se îm.lore.&om. sau de supranatural% <I &ăsată să a!tepte re"ultatul.uinţa viclenia. avusese !i înainte de a face cu criminali înarmaţi cu re volvere% 0rice i s ar fi putut repro!a lui 6lore.ui să fim mai atenţi% *u uita că are un revolver. -e data asta îl prindem9 0 clipă% Alergă spre camera <erei% ( <era8 ( -a% ( Îl urmărim pe Armstrong% *u e la el în cameră% 0rice s ar întâmpla.ard îl vă "u% ( *u fi prost.ea% & am găsit astă seară pus înapoi în sertar% 6lore se opri nemi!cat în prag% 'e schim.a ( ci doar de un pericol nedefinit. îl averti"ă 6lore% @hilip &om. 6lore8 * o să te împu!c8 Întoarce te !i . la urma urmei%%%# &a urma urmei.u"unar în timp ce vor.. spuse &om.ard% 'e duse la 6lore% ( /i acum ( după el8 <ânătoarea a început8 ( Ar tre. nu-i da nici o atenţie. remarcând+ Zăvorul e tras ( ca să poată intra u!or% Continuă+ )evolverul e la mine% /i îl scoase pe jumătate din .răcă% 'e uită de două trei ori la u!ă% 0 u!ă solidă% Ara încuiată.lore &i cu mine. Ai înţeles? ( -a% *u sunt chiar atât de proastă% ( 6ine. numai lipsa de curaj nu% Când simţea pericolul. spuse 6lore% @hilip se declară de acord+ ( 0 precauţie normală% 3 să-l prindem" . "ăvorâtă !i a vea re"emat de ea un scaun de stejar% *u putea fi deschisă cu forţa% /i în nici un ca" de doctorul Armstrong ( nu avea un fi"ic puternic% -acă ar fi ea în locul lui Armstrong !i ar avea intenţia de a ucide.aricadea"ă te înăuntru. nu forţa% 'e amu"ă singură gândindu se cam ce mijloace ar putea folosi doctorul% . dacă vrei8 Au plec după Armstrong% /i porni în lumina lunii% -upă o clipă de e"itare. Înţelegi? -eschi"i u!a numai dacă îţi vorbim . sau că 6lore a fost ucis. atunci devenea mai curajos% *u i era frică de pericol ( dacă !tia despre ce i vor. chicoti+ ( Aici gre!e!ti8 -eschise u!a de la intrare. care alerga pe scări în jos.ă la faţă% @hilip &om.

ni!te pa!i furi!aţi. o să rămână . deveni atentă% Au"ise un "gomot% @arcă s ar fi spart un geam undeva.aţi a fost ucis% 'au ar putea să pretindă că el e rănit mortal.lestemată scamatorie vrăji torească% ( @rostii8 'e ascunde undeva8 afirmă <era neră. spuse &om.il să sară pe geam% &a nevoie. începu să scrie cu un aer calm% $re. luându !i jurnalul.aricadată în cameră până va fi prea târ"iu% 'e duse spre fereastră ( n ar fi fost chiar imposi. scârţâitul scării. n ai unde să te ascun"i nicăieri pe insula asta% A goală ca palma dumitale% Iar afară e lună% &umină ca "iua% ?i nu e nicăieri... sau cre"u că aude. jos% Ascultă cu atenţie. ar putea chiar să dea foc casei cu adevărat%%% -a.Ar putea.dătoare% ( *u. ( ' a întors înapoi în casă.ine? ( -a% Ce s a întâmplat? ( *e dai drumul înăuntru? ( era vocea lui 6lore% <era se duse spre u!ă% 2ută scaunul. !i pe urmă ( văr sând ga" pe jos ( îi dă foc% Iar ea. asta ar fi o posi .ard% <II ( Ce? ţipă <era% ( A dispărut. răspunse &om. !i mai mult "gomot în pod% În cele din urmă pa!ii o luară de a lungul coridorului% 'e au"i vocea lui &om.uia să !i treacă într un fel timpul% -eodată. a!a cum sugerase @hilip. că nu i decât produsul imaginaţiei% Curând au"i însă "gomote mai concrete% 0ameni um. a pierit pur !i simplu de pe insulă.ă din nou <era% ( )rmstrong a dispărut.ard% >ăcu o pau"ă. fo!net de haine ( dar nu era nimic precis !i se gândi. după care adăugă+ . s ar putea târî gemând la u!a ei% 2ai e. ar putea să se salve"e pe acolo% Ara o săritură .ilitate% Îi mome!te pe ceilalţi doi să iasă afară din casă. draga mea.istau !i alte posi.ard% Iar 6lore adăugă+ ( -ispărut ( ăsta e cuvântul8 Ca printr o . nu e8 insistă 6lore% Îţi spun. ca o idioată.ard+ ( <era8 A!ti . ca !i 6lore mai înainte.ăr.lând jos ( mur mur de glasuri% Apoi mersul hotărât al cuiva care suia scările ( u!i care se deschideau !i se închideau ( picioare care urcau sus în pod% Apoi. "ise 6lore% Am căutat !i în casă% *e ai au"it pesemne% Nu e aici" ţi o spun limpede% ' a dus ( s a evaporat%%% ( *u cred. descuie u!a !i trase "ăvorul% -es chise% Cei doi respirau greu. să vină !i să i spună că unul dintre cei doi . dar "gomotul nu se mai repetă% Au"i.ilităţi% Ar putea să i spună că a luat foc casa% 2ai mult. se împotrivi <era% ( A adevărat. picioarele !i man!etele pantalonilor le erau ude leoarcă% ( Ce s a întâmplat? între. sugeră <era% ( *e am gândit la asta. o asigură &om.ună ( dar jos se afla un strat de flori !i pământ moale% 'e a!e"ă !i.

spuse &om. avem o dovadă.area vremii.imum două"eci !i patru de ore% -acă putem să re"istăm atât.ard spuse+ ( <remea s a înseninat de tot.arcă până mâine% ( Încă o noapte aici8 strigă <era% &om.istă vreo dovadă că nu l ai avut tot timpul% .ine am încerca să înţelegem ce s-a întâmplat cu )rmstrong. Capitolul al cincispre"ecelea I $rei oameni luau micul dejun în . dum neata îl ve"i ie!ind prin u!a din faţă% <ii !i mă găse!ti în cameră% Ie!im !i l căutăm împreună% Când dracu am avut timp să l omor !i să i car trupul prin toată insula? ( *u !tiu% -ar !tiu un singur lucru%%% ( Care? ( )evolverul% )evolverul dumitale% Îl ai acum asupra dumitale !i nu e .ard. aprin"ând un foc !i dansând !i cântând în jurul lui% ( 'igur că e.ista.etul 2orse.act8 întări 6lore% &om. care îi înfă!urase cu un văl gros ieri. dispăruse% ( <om încerca a"i să semnali"ăm cu un heliograf. dar marea nu s a potolit încă% A o hulă gro"avă8 *u cred c o să se poată apropia vreo . o să vină să ne ia% Înainte de lăsarea serii% &om. o schim. totul e în regulă% 6lore î!i drese glasul+ ( 2ai . adăugă <era% /i atunci. oamenii ar putea să creadă că ne distrăm.ard dădu din cap+ ( A al nai.are se produsese !i în dispo"iţia pri"onierilor de pe insulă% 'e simţeau acum ca ni!te oameni care a.( /i mai e ceva% A fost spart un ochi de geam de la fereastra din sufra gerie !i pe masă sunt numai trei negri mititei.ă <era% ( A. cu ajutorul unei oglin"i din cel mai înalt punct al insulei% 'per ca vreun flăcău de!tept care colindă stâncile să recunoască semnalul '0' când îl va vedea% 'eara am putea să aprindem un foc ( numai că nu sunt prea multe lemne ( !i de altfel.istă cineva care să !tie alfa. e adevărat. de groa"ă. spuse &om.ucătărie% Afară strălucea soarele% Ara o "i frumoasă% >urtuna rămăsese de dome niul trecutului% /i o dată cu schim.ard dădu din umeri+ ( ' ar putea să înfruntăm !i asta8 Încă ma.ard% -e dumneata? -e mine? =ite.ii de ciudat ( dar nu l am găsit% 6lore spuse cu îndoială+ ( ' ar putea să fi fost aruncat în mare%%% ( -e cine? spuse tăios &om. dar era un pericol la lumina "ilei% Atmosfera aceea parali"antă. de ce nu i aţi descoperit corpul? între.ia s au tre"it dintr un co!mar% @ericolul e. în timp ce afară urla vântul. ( @ăi.ard% *umai trei negri mititei au mai rămas pe masa din sufragerie% Asta înseamnă că Armstrong !i a găsit lini!tea% ( Atunci.

sau oricine ar fi fost? &om... domnule &om. s ar putea să ai dreptate. a!a cum pre tin"i%%% ( Când am pretins că sunt cinstit? murmură @hilip% *u. A luat figurina cu el. n am spus asta niciodată% 6lore continuă impasi.( 4aide. pur !i simplu% =ltimul lu cru la care te ai fi putut a!tepta% * are nici o raţiune% 6lore fu de acord% ( @ăi da.uie să faci un singur lucru% Atâta timp cât ai revolverul. spuse 6lore. dacă e!ti un om cinstit.il că ai avut un motiv% <era nu luase parte la discuţie% Acum interveni+ ( Cred că vă purtaţi amândoi ca ni!te idioţi% &om.ă+ ( Cum adică? ( Aţi uitat poe"ioara% *u vă daţi seama că acolo e cheia? /i recită.ard se uită la ea !i între. în ca"ul ăsta.ă o dovadă că spun adevărul? ( *u cred% ( $rea.unie.. 6lore. domni!oara Cla5thorne !i cu mine suntem la dispo"iţia dumitale% 'ingurul lucru cinstit este să l pui la un loc cu celelalte lucruri încuiate ( !i o să continuăm amândoi să ţinem cheile% @hilip &om.a dumitale%%% ( Ascultă.il+ ( -acă spui adevărul ( tre. suntem siliţi să tragem o singură con clu"ie% ( Că eu sunt =% *% 01en? Credeţi ce dracu poftiţi8 -ar vreau să te în tre. pufăi de câteva ori !i spuse+ ( *u fi măgar% ( *u e!ti de acord? ( *u.ard ridică din umeri. neputincios+ ( * am nici cea mai mică idee% A o ne. n are% Ai fi putut să te gânde!ti la ceva mai . "ise el% .ard. Continuă+ ( -eci ( asta e cheia% )rmstrong nu e mort.a. de ce nu te am împu!cat aseară? A! fi putut s o fac de "eci de ori% 6lore dădu din cap+ ( *u !tiu%%% !i asta e o pro. doar am fost perche"iţionaţi cu toţii% ( -a. ac centuând cuvintele+ %atru negri au plecat" 5ăt pe mare" mititei2 6nul a picat în laţ &i-au rămas doar trei. nu sunt ( revolverul e al meu% Am nevoie de el ca să mă apăr ( !i o să l păstre"% ( În ca"ul acesta.lemă% @ro.ard aprinse o ţigară. ca să ne facă să credem că e mort% @uteţi spune ce vreţi ( Armstrong se află încă pe insulă% -ispariţia lui nu e decât o păcăleală%%% &om.ard se a!e"ă iar% ( /tii. l ai ascuns înainte de perche"iţie !i după aceea l ai luat iar îna poi% ( Cap pătrat ce e!ti8 Îţi jur că cineva mi l a pus înapoi în sertar% Am trăit cea mai mare surpri"ă din viaţa mea când l am găsit acolo% ( /i vrei să credem a!a ceva%%% mormăi 6lore% -e ce dracu l ar fi pus la loc Armstrong.un% ( *u e mai degra.

ard% ( Ai !i? făcu <era% 'unt sigură că am dreptate% ( -ar nu vi se pare că prea se dă singur de gol? interveni 6lore% Chestia cu picatul în laţ din poe"ie%%% Ar fi putut s o spună altfel% ( -ar nu înţelegeţi că e nebun< strigă <era% $otul e ne. mi se face rău8 *u vreau nici .. spuse 6lore% A!a că tot va tre. dar dacă i a!a. o să fii în siguranţă.ă conservată. îi spuse @hilip% ( @oate că ai dreptate% Î!i întinse mâinile. afară% ( Ai. dar cu puţină ceaţă% 7os.er%%% 'ă nu mai intrăm în casă% ( *u e o idee rea. reţinându !i u!or respiraţia. în aer li. hotărî <era% ( $re.unie8 $oată ideea asta de a se ţine de versurile acelea e ne. gând î!i spunea+ #Cât e de ciudat%%% 'unt aproape fericită% /i totu!i%%% presimt că sunt în pericol%%% Într un fel%%% acum pare că nimic nu mai are importanţă%%% la lumina "ilei%%% 2ă simt plină de putere%%% simt că nu pot să mor%%%# 6lore se uită la ceas+ ( A ora două% Ce facem cu prân"ul? <era spuse cu îndărătnicie+ ( *u mă întorc în casă% 0 să rămân aici.uie să ne petrecem undeva noaptea. cred că ai dreptate.servă nimeni% *ici un semnal de răspuns% Ziua era frumoasă. cum l a omorât pe )ogers în timp ce tăia lemne. dar se pare că nu i o.ard% 'untem în mai multă siguranţă aici ( nimeni nu se poate apropia fără să l vedem de la distanţă% ( 0 să stăm aici.uie să !i mănânci ceva% ( -acă mai văd o dată lim. cum a drogat o pe nevasta lui )ogers care astfel s a întrecut cu somnul ( cum a avut grijă să fie un . marea se agita într o hulă destul de mare% *u se "ărea nici o . murmurând+ A atât de plăcut ( să simţi din nou soarele%%% Iar în. era pitit undeva% ( A o mică diferenţă de mărime. unde e? Am căutat peste tot. !i în casă%%% spuse 6lore% <era adăugă cu dispreţ+ ( Am căutat toţi !i revolverul ( nu i a!a? ( dar nu l am putut găsi% /i totu!i. fără nici un re"ultat% *ici urmă de doctor ( parcă intrase în pământ% -e acolo de unde se aflau. lasă.arcă în larg% Au mai cercetat încă o dată insula.( -a. draga mea.. murmură &om.. Aseară mi am dat seama că aproape nu mai eram ni!te fiinţe umane. afară. spuse 6lore% Iar după o clipă adăugă+ -ar de data asta nu văd cum o s o scoată la capăt% =nde e "oo? *u se află nici o grădină "oologică pe insulă% ( *u înţelegeţi? strigă <era% Noi suntem grădina zoologică9. Noi suntem grădina zoologică.. între un om !i un revolver.ui să mergem în casă% <era se nfioră+ ( *u mai pot8 *u mai re"ist încă o noapte8 ( Încuiată în cameră. semnali"ând pe rând cu o oglindă spre ţărm.unească8 Cum l a costumat pe judecător. o susţinu &om. @etrecură dimineaţa pe stânci. spuse+ ( $e simţi mai sigur aici.ondar în cameră când a murit domni!oara 6rent8 @arcă e jocul îngro"itor al unui copil% $otul e făcut pentru a se potrivi cu poe"ia% ( -a. domni!oară Cla5thorne% /tii doar că tre. !i afară. <era privi spre casă !i.

6lore e de două ori cât el ca fi"ic. nu cred8 Armstrong nu e înarmat.uie să recuno!ti că dacă e adevărată. dacă a! vrea% ( -a. e puţin cam riscant să mă duc singur în casă. !i într un anumit fel%% ( Ai.ard de îndată ce întorci spatele. cred că nu tre.ine. un om de afaceri trăsnit. eu n-am putut avea absolut nimic de-a .solut imposi.iceiuri foarte regulate8 ( *u e primejdios ce face? între.uie să ne temem decât de un singur lucru ( !i acela e 6lore8 Ce !tim despre el? 2ai nimic8 $oată povestea asta că a fost poliţist poate să nu fie decât vor.alamuc% =n lucru e sigur% )r .orând scările !i ie!ind pe u!a din faţă% $otul poate să fie o minciună% Ar fi putut să scape de Armstrong cu câteva ore mai înainte% ( Cum? &om.ard spuse înceti!or+ ( 0 să am foarte multă grijă să nu fie% . a! putea să vă împu!c pe amândoi în clipa asta.ace cu dispariţia lui )rmstrong. un pensionar scăpat de la .ă goală8 @oate fi oricine ( un milionar ne. se împotrivi 6lore% 0 să stai aici% @hilip râse+ ( $ot îţi mai e frică de mine? @ăi. se pare că !tii totul despre asta% ( 'igur. îl asigură <era% *u cred că o să mă îm pu!te &om. dacă spui dumneata.ruptă. !i oricum. spuse @hilip încet% ( 0h.a conservată% 0 să stau aici cu domni!oara Cla5thorne% 6lore !ovăia% ( * o să mi se întâmple nimic.ard? ( /tii. &om.ard dădu din umeri% ( Asta n o !tim% -ar dacă vrei să afli părerea mea. fată% Ai au"it povestea lui 6lore% $re.i putut să comită oricare dintre crimele astea% <era pălise% 'puse aproape în !oaptă+ ( /i dacă acum e rândul nostru? 2ângâindu !i revolverul din .il ca Armstrong să fie în casă% ?tiu că nu e acolo% ( -ar%%% atunci cum rămâne? ( )ămâne 6lore. !tii.ard% Animalele au o. @ovestea lui mă disculpă% Dar nu-l disculpă pe el. poate că ai vrea să-ţi împrumut revolverul< )ăspunsul e nu" nu vreau9 'ă nu cre"i că poţi să mă duci% 6lore dădu din umeri !i începu să urce panta a.servă 6lore% Câte unul.ă îngrijorată <era% ( În sensul în care îţi închipui ( nu.un fel de mâncare% 'unt oameni care ţin regim !i uneori nu mănâncă nimic "ile întregi% ( Ai .un. spre casă% ( &a grădina "oologică e ora mesei. admise 6lore% -ar parcă ne am înţeles să nu ne despărţim% ( -umneata e!ti cel care vrei să te duci în gura lupului. o.i 6lore% @hilip râse înceti!or% ( /i de asta. nu prea mă ispite!te nici pe mine lim. e a. * avem decât cuvântul lui că ar fi au"it pa!i !i ar fi vă"ut un om co. vor. domnule &om. eu am nevoie de mese regulate. cre"i. dacă de asta ţi e teamă% ( 6ine. comentă @hilip. !i e pus în gardă% /i oricum. într adevăr că%%%? ( Ascultă. pe rând.u"unar. spuse 6lore% -umneata ce spui. numai că n ar fi conform planului. dacă vrei% ( *u. spuse înceti!or &om. "ise @hilip% <iu cu dumneata. n o să vii.

cu capul "dro.ard ridică sprâncenele+ ( <i"itatori cere!ti? *u.. nu i a!a.ard se uită la ea+ ( Cred că e con!tiinţa%%% -upă o clipă de tăcere.uie să te încre"i în cineva%%% -rept să ţi spun.at la mijloc. mă gândesc că nu ai dreptate în privinţa lui 6lore% Au tot cred că e Armstrong% 'e întoarse . nu cred în supranatural% Afacerea asta mi se pare destul de umană% ( Câteodată%%% nu sunt sigură.at%%% ( 2ulţumesc% Asta voiam să !tiu%%% spuse u!or &om. .a da. nu% Ciudat. cu vocea tremurândă+ ( Al meu ( !i ăsta e ceasul de pe cămin.u!it pe terasa de piatră dinspre răsărit. pronunţă rar &om.Apoi se uită curios la ea+ ( 2i!cătoare încredere în mine însumi.i cu o voce monotonă+ ( -a%%% a fost un . urmă foarte calm+ ( <a să "ică. nu erau din lumea asta.ard% <era tresări deodată. spuse <era cu disperare% =rcară panta spre casă% $erasa părea pa!nică !i inofensivă în lumina soarelui% A"itară o clipă.ard% ( -eci%%% ai simţit !i dumneata? reluă <era cu aprindere% $remura% /i deodată veni mai aproape de el+ ( 'pune mi%%% nu cre"i%%% 'e întrerupse... apoi continuă+ Am citit odată o poveste%%% despre doi judecători care au venit într un oră!el american%%% de la Curtea 'upremă% >ăceau dreptate%%% -reptate A.it de un .ard% Ar fi mai . Acum mi amintesc% Ara%%% în formă de urs% .solută% %entru că. .il% A!a e? =n simţământ .clamând+ ( Ce a fost asta? =n cutremur? ( *u.ăr. l ai înecat pe pu!tiul ăla până la urmă? <era protestă vehement+ ( *u8 *u8 * ai dreptul să spui asta8 Al râse u!or% ( 0. spuse <era cu glas scă"ut% &om.istă cineva< Cineva care pânde!te !i a!teaptă? ( *ervii s de vină.ă% @hilip se uită în sus+ ( Al cui e geamul de deasupra? <era spuse încet..ine să mergem să vedem% ( *u.. e.oseală. nu%%% nu merg% ( Cum dore!ti% Au mă duc% ( 6ine% Atunci viu cu dumneata.a. de nemărginită silă de tot !i de toate se răspândi în făptura <erei% <or.. &om. draga mea8 *umai că nu !tiu de ce ai făcut o% *u mi pot imagina% A fost un . pro.ăr. înconjurară cu prudenţă casa% Îl găsiră pe 6lore% Ara pră.rusc spre el+ ( *u simţi%%% tot timpul%%% că pe insulă%%% e. care a "guduit pământul% /i mi s a părut%%% n ai au"it parcă un ţipăt? Au.rusc de o. <era? A!ti foarte sigu ră că n o să te împu!c? ( $re. totu!i%%% un "gomot surd.loc mare de marmură al.a da. da% 'e uitară ţintă spre casă% ( <enea de acolo. spuse &om. apoi în loc să intre prin u!a din faţă.

ard% ( $re. &om. tre. desigur% -ar unde dracu s a ascuns? Am căutat peste tot cu de amănuntul% ( -acă nu l ai găsit aseară. sunt sigură că are pregătită dinainte o ascun"ătoare%%% sigur că da%%%% e normal să procede"e a!a% /tii%%% ceva în genul unei chilii din vechile castele% ( -ar ăsta nu e un castel vechi% ( @utea pune să i se facă o ascun"ătoare% @hilip dădu din cap a îndoială+ ( Am măsurat fiecare colţi!or%%% în prima dimineaţă% @ot să jur că nu e.u"unar+ ( Am revolverul. tre.istă nici un spaţiu care să fi rămas necercetat% ( /i totu!i..ard puse revolverul la loc în .uie să fie%%% ( Asta vreau să văd !i eu%%% <era ţipă+ ( -a. ai dreptate% I< -upă o vreme.uie să recuno!ti că am avut dreptate8 ( -a%%% ai câ!tigat8 A Armstrong. scoţând pe jumătate revolverul din .rică9 .act ce urmă re!te+ să l căutăm8 *ontează pe asta8 @hilip se opri% 'puse gânditor+ ( ' ar putea să ai dreptate%%% <era strigă+ ( În orice ca". repetă cu vocea tremurândă+ ( Ara în formă de urs%%% III @hilip o apucă de umăr% 'puse cu voce aspră. -oamne. mi-e . A la mintea oricui%%% îl imploră <era% ( -a.uie.ard spuse.i+ ( Ce ai de gând să faci când vine noaptea? Cum <era nu răspunse nimic. neajutorată+ ( Ce putem face? 0.u"unar !i spuse+ ( 6ine. n-o să-l găse&ti nici acum. dar%%% se împotrivi &om.ard vor. continuă acu"ator+ ( &a asta nu te ai gândit? >ata spuse.Zguduită.un are toate avantajele de partea lui% A de două ori mai !iret decât un om întreg la minte% &om. necruţătoare+ ( *e am lămurit acum% Armstrong se ascunde undeva în casă% 2ă duc să l prind% -ar <era se agăţă de el ţipând+ ( *u fi prost% Noi urmăm acum% A rândul nostru8 Aste e.. !tii% ( Ai spus că 6lore era în siguranţă%%% că îl întrece pe Armstrong%%% da%%% ca fi"ic%%% !i era !i pus în gardă% -ar uiţi mereu%%% că Armstrong e nebun9 Iar un ne. ai vrea să ve"i8 /i el !tie asta8 A acolo înăuntru%%% !i a!teaptă% &om.

$re. trag8 >ăcu o pau"ă+ ( * o să ţi fie frig în rochia asta su.ard rosti gânditor+ ( A vreme frumoasă% 0 să fie lună% $re.ţire? <era râse răgu!it+ ( >rig? 2i ar fi mai frig dacă a! fi moartă8 ( -a. vino după mine% Începură să co..ard% Curios% Cred că e doar iar. pe stânci.@hilip &om. mai devreme. ţinându se cu greutate de stânci% 'e aplecară% 3 . poate% 0 să stăm acolo până mâine dimineaţă% Nu trebuie să ne culcăm.ard când se apropiară% 0 legătu ră% =ite o gheată8 4ai.ară încet în sus !i n jos. n a fost decât o clipă.aie? râse &om.ard !i <era ajunseră jos. ( -umne"eule. spre mare% 'puse deodată+ ( Ce e acolo? =ite..aţă vânătă" decolorată > o .. pe lângă stâncile care dădeau spre mare% 'oarele co..aie%%% chicoti <era cu nervo"itate% @hilip se uită în jos.ora către apus% 0 lumină ro!ietică.lândeţe îi învăluia într o strălucire aurie% ( Ce păcat că nu putem face ..oare pe stânci% <era se opri deodată% ( Nu sunt 5aine > e un om. plină de .ă de mare% ( 4ai să ne uităm. spuse &om. <era Cla5thorne !i @hilip &om. 0mul era prins între două stânci.uie să veghem tot timpul% /i dacă vine cineva spre noi.aţă 5idoasă" de înecat. de flu.ard% <era se agită nelini!tită+ ( Înne. e )rmstrong9%%% e.clamă &om.ard râse+ . a"vârlit acolo.unesc dacă mai stau aici% 4ai să ne mi!căm puţin% ( -e acord% 'e plim.ard% *apitolul al &aisprezecelea I $recură veacuri%%% lumi se roteau !i goneau%%% timpul nu se mi!ca%%% stă tea nemi!cat%%% trecea prin mii de ere% *u.. propuse <era% ( 'unt într adevăr haine.% &om.ard ridicară capul !i se priviră în ochi%%% II &om.uie să găsim un loc%%% sus. foarte încet. acolo%%% lângă stânca aceea mare? *u%%% puţin mai la dreapta% <era privi atentă+ ( @arcă ar fi hainele cuiva8 ( =nul care face . e adevărat%%% spuse calm &om. sau cam atât%%% -oi oameni stăteau uitându se la un mort%%% Încet.

act% -eci.ă.ară de noi doi%%% <ocea <erei era o !oaptă ( nimic mai mult% ( A. nu% 'ă nu te a!tepţi la a!a ceva8 <era se uită din nou la mort+ ( $re. poate să rămână unde e% ( 2ăcar să l scoatem din mare.u"unar. nu se da încă . să scoată corpul din apă% &om.ard vor. Dinţii ă&tia îngrozitori.ătut% 'puse autoritar+ ( -ă mi revolverul8 .plicaţia milei dumitale de femeie ( voiai să mi l iei%%% Aa apro. !tim cum stăm. nu va fi sfâr!i tul% 'e uită în jos spre mort !i spuse+ ( 'ărmanul doctor Armstrong%%% &om.a se gândi+ -*um de nu i-am văzut mai demult .aţă de lup. nu i a!a? ( Cum a fost aranjat trucul cu ursul de marmură? &om. <era? ( *u e nimeni pe insulă%%% a.. o ... asta este e... !tia !i el.ia ieri? 'au alaltăieri? /i el spusese -Psta e s. să nu l mai ajungă apele% &om.ă dând din cap% Continua să ţină revolverul fără să !ovăie% 2oartea era acum foarte aproape de @hilip &om.aţa< De lup.ard gâfâia+ ( *u e o trea...ard rânji+ ( Ce i asta? 2ilă de femeie? ( -e ce nu? Dumitale nu ţi e milă? ( -e dumneata.ard ridică din umeri+ ( =n truc de scamator. în timp ce !i îndrepta spatele+ ( 2ulţumită? ( >oarte% $onul ei îl puse în gardă% 'e întoarse% Înainte de a !i duce mâna la .uie să l ducem de aici% 'ă l urcăm în casă% ( Ca să stea alături de celelalte victime? 6ine lucrat% În ceea ce mă prive!te..( <a să "ică a!a.un%%% 0chii li se întâlniră din nou% <e. totu!i.i..ard% *iciodată.ard râse% ( -acă vrei%%% 'e aplecă ( trăgând de corp% <era se aplecă peste el ca să l ajute% $ra seră amândoi din răsputeri% &om. nu fusese mai aproape% Cu toate acestea..solut nimeni ( în a.&om.0 spusese acceptându l%%% aproape .ard între.ucurându se% -ar în <era cuvintele%%% gândul%%% produseră revoltă% *u.âr&itul. !tiu că l va găsi gol% <era se depărtase doi trei pa!i !i îl înfrunta cu revolverul în mână% ( <a să "ică.ă prea u!oară% )eu!iră. iar vocea îi era un mârâit%%% periculos%%% ameninţător+ ( Ista e sfâr!itul%%% Înţelegi% Am ajuns la adevăr acum% /i e sfâr!itul%%% ( Înţeleg%%% spuse calm <era% @rivea în gol spre mare% 3eneralul 2acarthur privise !i el în gol spre mare%%% când?%%% a. asta e. dragă%%% foarte .

neprevă"ută%%% $oată viaţa &om. repetă &om. tre.i!nuită% /i.ine.inecuvântată. se terminase% 3ata.uie să mă asculţi%%% /i pe urmă sări% Iute ca o panteră ( ca o felină%%% Automat. o.ard era mort ( împu!cat drept în inimă%%% III =n sentiment de u!urare puse stăpânire pe <era ( enormă.ard se opri suspendat la jumătatea săriturii. vor veni oamenii !i o vor salva ( dar de fapt nu i păsa% *u i păsa că stă aici% *u. nu mai avea de ce să i fie frică%%% nu mai tre.ard% 2intea lui lucra repede% În ce fel ( prin ce metodă ( să i vor. . la apus cerul era .u!i greoi la pământ% <era înaintă cu . minunată u!urare% În sfâr!it.inecuvântată pace8%%% 'e ridică în picioare !i privi spre casă% *u mai avea de ce să i fie frică8 * o mai a!tepta groa"a8 -oar o casă modernă. poate.ră"dat cu ro!u !i portocaliu% Ara mi nunat%%% !i atât de pa!nic%%% . fată dragă. . <era se mi!că% )eacţia !ocului o parali "ase parcă% 0 vreme nu mai simţise nimic altceva decât sentimentul covâr!itor că e în siguranţă% Acum î!i dădu seama că îi este foame !i somn% 2ai ales somn% -orea să se trântească în pat !i să doarmă.ăgare de seamă. să doarmă%%% 2âine.ard alesese riscul% /i acum procedă la fel% <or.ească ( să o legene cu gândul că e în siguranţă ( sau o mi!care iute. dă mi l. acum se isprăvise% Câ!tigase%%% triumfase înfrângând cel mai îngro"itor pericol% Cu promptitudine !i îndemânare.uia să stea cu nervii încordaţi%%% Ara singură pe insulă%%% 'ingură cu nouă morţi%%% -ar ce importanţă avea? Aa trăia%%% 'tătea acolo%%% atât de fericită%%% atât de calmă%%% 'e terminase cu frica%%% I< 'oarele apunea când. când era singură%%% 0. să doarmă. <era apăsă pe trăgaci%%% $rupul lui &om. ca !i cum ar fi căutat s o convingă+ ( =ite ce i.i rar. în sfâr!it. apoi se pră . acum. cu revolverul pregătit în mână% -ar nu mai era nevoie de nici o precauţie% @hilip &om.<era râse% ( 4ai. când te gânde!ti că ceva mai devreme nu se putuse uita la ea fără să tremure%%% $eama ( ce lucru straniu era teama8%%% Ai . întorsese armele spre cel care voia s o nimicească% @orni spre casă% 'oarele apunea.

osită. sim ţindu !i picioarele nespus de o.ată s-a însurat &i n-a mai rămas nici el..osită era ( îngro"itor de o.osite%%% 6n negru mititel" singur" singurel..ucătărie !i să mănânce ceva? /ovăi o clipă. la capăt. nu ţi ar plăcea să dormi într o casă unde se află un mort a proape în fiecare cameră8# 'ă se ducă în . pleoapele i se închideau% 'ă nu ţi mai fie frică%%% 'ă dormi% 'ă dormi%%% să dormi%%% să dormi%%% 'ă dormi în siguranţă ( fiindcă e!ti singură pe insulă% =n negru mititel. apoi se hotărî% *u% Ara într adevăr prea o.osită8 0 durea trupul. Cum se termina? A.osită%%% 'e opri în u!a sufrageriei% În mijlocul mesei mai erau încă trei figurine mici de porţelan% <era râse !i vor. Cum era ultimul vers? Ceva cu însurat ( sau altceva? Ajunsese acum la u!a camerei% 4ugo o a!tepta înăuntru ( era atât de sigur%%% -eschise u!a% $resări%%% *e era asta > atârnând de cârligul din tavan? 3 . treaptă cu treaptă%%% 'us. .i apoi cu glas tare+ ( Aţi rămas în urmă. ' a nsurat%%% Ciudat. încât îţi imagine"i cele mai fantastice lucruri%%%# Încet. spuse+ ( @oţi să vii cu mine% Am câ!tigat.i împins apoi la o parte.. ţinând o în mână..i% Intră prin u!a din faţă% /i casa părea ciudat de lini!tită% <era î!i spuse+ #-e o.. o a!tepta 4ugo%%% 6n negru mititel" singur" singurel. urca pe scară.icei. 4ugo o a!tepta sus% Î!i spuse+ #*u fi proastă% A!ti atât de o.râng5ie cu un laţ gata pregătit< ?i un scaun pe care să se urce > un scaun care putea . <era începu să urce scările% Încet. îi că"u ceva din mână.. cum simţise deodată că 4ugo era în casă%%% 0 simţea cu toată tăria% -a.<era se gândi+ #$otul poate că n a fost decât un vis%%%# Ce o. dragii mei% &uă două !i le a"vârli pe fereastră% &e au"i sfărâmându se pe terasă% &uă cea de a treia figurină !i. rămas singur singurel% Zâm. da8 *u o . aproape fără "gomot pe covorul moale% *ici nu !i dădu seama că i a scăpat revolverul% Ara con!tientă numai de faptul că strângea în pumn o mică figurină de porţelan% Cât de lini!tită era casa8 /i totu!i%%% nu părea pustie%%% 'us. draga mea8 Am câ!tigat8 4olul era întunecos în lumina serii care se lăsa% Cu negrul cel mititel în mână.

( *ici un indiciu ajutător în raportul medicului legist? ( *u. o atinsese pe gât%%% -%oţi să te duci la stânci" *7ril. A mort8 /ir $homas se încruntă+ ( 'e !tie ceva despre acest 2orris? ( 0. spuse nervos+ ( -ar e de necre"ut8 ( /tiu. sir.ei.=a să zică" asta voia 8ugo.i!nuiţi.ă !eful adjunct al 'cotland Rard ului% 'e gândi câteva minute. al doi lea în inimă% -omni!oara 6rent !i 2arston au murit otrăviţi cu cianură% -oamna )ogers a murit din cau"a unei do"e prea mari de cloral% )ogers are capul crăpat în două% 6lore are capul "dro.ul%%% Î!i potrivi la ţul în jurul gâtului% 4ugo era acolo.ă. sir" răspunse respectuos inspectorul 2aine% /ir $homas continuă+ ( Zece morţi pe o insulă !i nici un suflet în viaţă% * are sens8 Inspectorul 2aine se încăpăţână+ ( /i totu!i.. >igurina mică de porţelan îi că"u din mână% 'e rostogoli până la gura so. unde se sparse% Ca un automat.... acest domn 2or ris% Acum trei ani a fost implicat în frauda cu acţiuni a lui 6ennito ( suntem .. sir" sigur că da% *u prea era u!ă de . /i.uie să i fi omorât cineva8 ( $ocmai asta tre. de pe coastă% /tiu că insula a fost cumpărată de unul 01en ( !i asta i tot% ( Cine s a ocupat de aprovi"ionarea insulei !i a făcut toate aranjamen tele necesare? ( =n individ pe nume 2orris% Isaac 2orris% ( /i el ce spune despre toate astea? ( *u poate să spună nimic. tre.i iritat+ ( <rei să spui că n ai putut scoate nimic interesant de la oamenii din 'ticBlehaven? Ce dracu. sir. ultimul vers al poe"iei suna a!a+ *u un &treang s-a spânzurat &i n-a mai rămas nici el.. da. !eful adjunct al 'cotland Rard ului.it% Armstrong a murit înecat% Cra niul lui 2acarthur are o fractură la ceafă. primul în cap. cu ochii în gol. o.uie% Împinse scaunul cu piciorul%%% Apilog /ir $homas &egge. iar <era Cla5thorne a fost găsită spân"urată% ( =râtă trea. fire!te. a!a s-a întâmplat" sir. ( &a dracu. apoi vor. sir.iserică. u medă :mâna lui C5ril. Wargrave !i &om. nu puteai să uiţi%%% 'e urcă pe scaun.uie să aflăm.>ăcuse o crimă ( fusese atât de u!or de făcut8 -ar după aceea. ca să vadă dacă face tot ce tre. tre.uie să !tie ceva% Inspectorul 2aine dădu din umeri+ ( 'unt ni!te oameni cumsecade. desigur. 2aine.ard au fost împu!caţi. <era înaintă% Iată !i sfâr!itul%%% aici unde mâna rece. ca ai unui somnam. se strâm.

son% 0rgani"a acolo cele mai e.a de o e. l a făcut să încalce ordinele lui 2orris !i să plece cu .i!nuit% A firesc. sir" dacă stai să te gânde!ti% /ir $homas mărturisi cu tristeţe că a!a părea să fie% 2aine continuă+ ( >red *arracott ( cel care a dus grupul pe insulă ( a spus un lucru revelator% Că a fost surprins vă"ând ce fel de oameni erau% #*u semănau deloc cu invitaţii domnului )o. a acoperit perfect urmele patronului său% Celălalt suspină% Inspectorul 2aine continuă+ ( 2orris a fost cel care a făcut toate aranjamentele la 'ticBlehaven% ' a pre"entat ca acţionând în numele domnului 01en% /i tot el a e.uie să fie neapărat ceva neo.il n ar mai !ti unde i e capul8 Am simţit o prima dată în afacerea 6ennito% *u. sir" spuse grav inspectorul 2aine !i î!i drese glasul+ Am . acest 2orris% ( /i tot el se ascunde !i în spatele acestei afaceri cu insula? ( -a. dar putem descoperi ceva pe linia aceasta.arca spre insulă după ce s a au"it despre semnalele '0'% ( Când a ajuns pe insulă. căruia nu i a dat numele% ( 6ine. pe stânci se aflau cerceta!i !i lume care supraveghea insula% /ir $homas suspină. prin intermediul lui Isaac 2orris.arcă în larg% 'unt cu toţii foarte convin!i că nimeni n a putut părăsi insula înainte de sosirea lor% 2area era prea agitată după furtună% ( * ar fi putut cineva înota până la ţărm? ( A mai mult de o milă până la ţărm. sir" că Insula *egrului a aparţinut înainte americanului aceluia tânăr.plicat oamenilor din sat că e vor.il să scoată o .travagante petreceri% *u mă îndoiesc că localnicilor le au cam ie!it ochii din or. iar valurile erau puternice !i des tul de mari lângă coastă% În afară de asta.ite% -ar s au o. apoi între.ă+ ( Ce e cu placa de patefon pe care ai găsit o în casă? * ai putut să scoţi nici de aici nimic care să ne fie de folos? ( Am făcut toate cercetările% @laca a fost trimisă de o firmă speciali"ată în aprovi"ionarea teatrelor !i caselor de filmare% A fost trimisă lui =% *% 01en AsK%. vreau să "ic el împreună cu ceilalţi? ( 'emnalele au fost vă"ute de un grup de cerceta!i în dimineaţa "ilei de GG% -ar în dimineaţa aceea nu s a putut ajunge pe insulă% 0amenii au sosit acolo în după amia"a "ilei de GH. !tiindu se că va servi la repre"entarea de către ni!te arti!ti amatori a unei piese nemaijucate până atunci% 2anuscrisul dactilografiat a fost înapoiat o dată cu placa% ( /i acum despre acu"aţiile de pe placă.uie să ia în seamă vreo chemare de ajutor de pe insulă% /ir $homas &egge se mi!că nelini!tit+ ( /i vrei să mi spui că oamenii ă!tia n au mirosit nimic? *ici măcar a tunci? 2aine ridică din umeri% ( =itaţi.ilitatea de a sta timp de o săptămână pe o insulă #pustie# ( !i că nu tre. lini!tiţi. îndată ce a fost posi. sir" a reu!it să cumpere Insula *egrului ( specificând însă că o cumpără pentru altcineva.perienţă ( un pariu în legătură cu posi.un conta. se interesă &egge% ( Ajung !i aici. financiară%%% Inspectorul 2aine "âm.i+ ( *u l cunoa!teţi pe 2orris8 A n stare să sucească cifrele. de!i n o putem dovedi% /i a fost amestecat în afacerea aceea cu stupefiante% -ar tot nu putem dovedi% =n tip foarte prudent.i!nuit !i au început să creadă că tot ce are a face cu Insula *egrului tre. Almer )o.siguri.il faptul că păreau cu toţii ni!te oameni normali. până când cel mai .a.son# ( a!a a spus% @ro.

a de o ră".ard. care a murit su. comanda lui în >ranţa !i a fost ucis în misiune% *ici un fel de fricţiune între el !i general% Arau chiar prieteni . de fapt. operată de el în GNHD la &eithmore.ridge% *i!te prieteni au depus mărturie pentru el !i a fost eli.erat.trem de cinstit !i de corect în profesiunea sa% * am putut găsi nici o urmă de operaţie ilegală sau ceva de genul acesta% A adevărat că a eListat o femeie cu numele Clees. stângăcia nu e o crimă% >ără îndoială că n a e. s a dus !i s a înecat% *u e o trea.il+ ( $ânărul 2arston nu era prea prudent când !ofa ( de două ori a tre . spuse &egge% =%*% 01en s a ocupat de ca"uri de care legea nu se poate atinge% 2aine continuă e.ia a scăpat !i ea de înec% ( Continuă. când lucra la spitalul de acolo% @eritonită ( a murit pe masa de operaţie% @oate că n a fost prea îndemânatic la operaţie ( n avea prea multă e.ost ceva ciudat ( că a murit fiindcă a fost neglijată% 'pune că e un lucru aproape imposi. dar convingerea lui personală e că a .unare% >ata aceea. fusese guvernantă într o familie în care s a înecat un copil% 'e pare.istat nici un motiv% A apoi domni!oara Amil5 6rent% Avusese o servitoare. retras% ( /i acum ajungem la 6lore. acum% &om. care îl condamnau fără urmă de îndoială% -ar la vremea aceea s au făcut multe comentarii ( nouă oameni din "ece credeau că 'eton e nevinovat. după ce a fost spân"urat. e"ită 2aine% Ara.ă plăcută ( dar din nou. fără ndoială.plicaţia.oiul ( etc% Arthur )ichmond era su. a avut o purtare irepro!a.uit să i se ridice permisul !i. dimpotrivă.es. sau ceva în genul acesta.u nă ( a făcut ră".uie să preci"e" că era vinovat ( vinovat neîndoios% Au apărut dove"i mai târ"iu. sunt ale unor copii călcaţi !i uci!i lângă Cam. 6eatrice $a5lor.cercetat toate acu"aţiile cât mai amănunţit cu putinţă% Începând cu )ogers !i cu nevastă sa ( care au venit primii pe insulă% Au fost în sluj. spuse sir $homas. Cla5thorne.uit să i se inter"ică chiar să conducă% Asta i tot în legătură cu el% Cele două nume.ard a fost amestecat în ni!te tre. totu!i. că.uni% ' au făcut unele gre!eli în vremea aceea ( comandanţi care au sacrificat oameni fără să fie necesar ( s ar putea să fi fost o gre!eală de genul acesta% ( ' ar putea. plătind numai o amendă% * am putut afla nimic precis despre generalul 2acarthur% )eputaţie .perienţă ( dar. conclu"iile judecătorului fuseseră părtinitoare !i la mijloc era vor. impasi. la urma urmei.uri foarte ciudate în străinătate% -e câteva ori a fri"at puţin litera legii% Avea faima de om îndră"neţ !i nu prea scrupulos% 3enul de individ care ar putea făptui câteva crime într un colţi!or lini!tit.punerea. ar fi tre.ilă. că ea n are nimic de a face cu asta.ine cunoscut% Avea un ca.inet pe strada 4arle5% A. că. admise sir $homas% ( @hilip &om. care a rămas însărcinatăJ dată afară de stăpână. am aflat. unul de ai .a de o crimă% ( 'e pare că tocmai aici se află e. tre.it% * am putut afla nimic precis de la doctorul care a îngrijit o% 'pune că în mod sigur n au otrăvit o. după părerea mea. a înotat ca să salve"e copilul. a fost dusă chiar de curent în larg !i a. nu e vor. oftând% 2aine respiră adânc+ ( -octorul Armstrong. acum% =n om . 7ohn !i &uc5 Com.ă la o domni!oară 6rad5. totul e în regulă% A fost judecătorul care l a condamnat pe 'eton% În legătură cu 'eton.il de dovedit% Apoi e judecătorul Wargrave% Aici.

s a evaporat pur !i simplu de pe insulă% ( 0 !mecherie clasa ntâi ( evaporarea asta% -ar !tii.ar.iste o e. &egge dădu din cap% ( Continuă.ost e. sir< ( $otdeauna am cre"ut o% -ar a fost destul de de!tept ca să nu se lase prins% -upă părerea mea.istă nici un indiciu care să arate dacă a fost accident sau sinucidere% ( Ai vrea să !tii ce cred.plicaţie posi.ă aspru+ ( *u are? 2ie mi se pare%%% 'e opri% Inspectorul 2aine a!tepta respectuos% 0ftând. ca să "ic a!a% ' a dus acum% 2ergi mai departe cu ce ai de spus% 2aine continuă+ ( $re. dacă am fi !tiut cum s o pornim% 0mul nu a fost cinstit% 'e făcu o pau"ă. într un fel sau altul. spui? Când a murit? ( 2ă a!teptam să ajungeţi aici.lemei.ă &egge încet% ( @oate că .un.eas că. 2aine? între. sir. cam convenţionale. 2aine.ănuiesc. Isaac 2orris a murit în noaptea de E august% A luat o do"ă prea mare de somnifer ( un .no!tri% Celălalt se agită+ ( 6lore era un tip deocheat8 ( Credeţi.uie să e. atunci singura e. sir.ator+ ( 2 am gândit că o să spuneţi asta. /tim de ce > mai mult sau mai puţin% <reun ne. domnule. hai să "icem.ital. sau cum? 2aine î!i drese glasul+ ( Ai. sir. sau de ce. spuse el% Cre"usem o clipă că am găsit ceva% Cheia pro. /eful adjunct al 'cotland Rard ului lovi cu pumnul în masă% 'trigă+ ( $oată povestea e fantastică ( imposi. de specialitate. !i ca să începem. pe urmă sir $homas &egge "ise+ ( Isaac 2orris e mort. iar după relatarea părţilor interesate n a fost niciodată pe insulă% Ai . sir" că dacă omul nu era pe insulă. ( 2oartea asta a lui 2orris a fost al nai. s a făcut vinovat de sperjur în ca"ul &andor% A fost ceva care nu mi a plăcut deloc% -ar n am putut găsi nimic% & am pus pe 4arris la trea. stăpânit de mania justiţiei% A vrut să pedepsească ni!te oameni pe care legea nu i putea ajunge% A ales "ece oameni ( dacă erau cu adevărat vinovaţi sau nu. după câte am înţeles% *u e. n ar fi putut părăsi insula. e. nu suntem chiar atât de ignoranţi în legătură cu ceea ce s a petrecut pe Insula *egrului% <era Cla5thorne a ţinut un jurnal% /i Amil5 6rent la fel% 6ătrânul Wargrave a făcut unele note ( seci. sir. apro.ilă este că a fost de fapt unul dintre cei "ece% /eful adjunct al 'cotland Rard ului încuviinţă% 2aine începu să vor.uiau să fie.ine. "elos+ ( *e am gândit la asta. !i am făcut cercetări% Ai.ii de oportună8 rosti &egge rar% Inspectorul 2aine dădu din cap.plicaţie% ( -umneavoastră credeţi.ă !i nici el n a putut găsi nimic.ecutaţi% =%*% 01en !i a îndeplinit sarcina% /i. . dar îmi menţin părerea că se putea găsi ceva.ecutaţi "ece oameni% )u . tre. nu i chiar a!a. dar foarte clare% /i 6lore a făcut însemnări% $oate relatările lor corespund% 2orţile au survenit în următoarea ordine+ 2arston.ilă% Zece oameni uci!i pe o insulă pustie ( !i nu !tim cine a făcut o. asta nu are importanţă% /ir $homas tresări% Între.

a.ard. 6lore !i <era Cla5thorne% &om. păr. se află mult mai jos% Aţi putea spune. >ăcu o pau"ă. ce putea să l împiedice ca după ce i a omorât pe toţi ceilalţi să se sinucidă. atunci%%% ( /tiu ce vreţi să spuneţi. & am găsit mult mai sus de locul unde putea ajunge flu.ă &egge% ( A <erei Cla5thorne% Ai. sir" să luăm fiecare din aceste ca"uri. separat% 2ai întâi @hilip &om.ard s au dus după el% 6lore mai are o însemnare în carnet ( numai două cuvinte+ #Armstrong a dispărut%# Ai. aruncându se de pe stâncă? 'au poate că s a înecat în timp ce încerca să înoate spre ţărm? 'oluţia era . Wargrave% -upă moartea acestuia.ine. presupun.ul% /i fusese pus pe pământ cu multă grijă% A!a că asta ne duce la un lucru precis+ *ineva era în viaţă pe insulă după ce )rmstrong a murit. am găsit notat în jurnalul <erei Cla5thorne că Armstrong a părăsit casa în timpul nopţii !i că 6lore !i &om.doamna )ogers. că Armstrong a reu!it să i omoare pe ceilalţi trei înainte de a se arunca sau a fi aruncat în mare% -ar e. care se pare că a că"ut pe el de la fereastra de deasupra% ( A cui era fereastra? între.locul de marmură peste 6lore !i pe urmă ( s a spân"urat% /i asta e destul de adevărat ( până la un punct% În camera ei se află un scaun !i pe el sunt urme de iar.it de un ceas greu de marmură. cine i-a luat revolverul< @entru că revolverul a fost găsit în casă. a luat revolverul !i a mers în casă.luL.ului din "iua de GG ( adică în jurul orei GG dimineaţa% -upă asta. dacă vă amintiţi% Admiţând că Armstrong era ne.istă un alt punct ( !i anume unul peste care nu se poate trece% *orpul lui )rmstrong a . )ogers.uie să fi stat E GF ore în apă înainte ca valurile să i fi adus corpul la suprafaţă% Asta înseamnă că Armstrong a ajuns în mare în noaptea de GF spre GG ( !i am să vă e. la fel ca !i pe pantofi% Ca !i cum ar fi stat cu picioarele pe scaun.ucăţi de stofă. !i acum.ard% 4ai să "icem că el a împins .ună ( dar nu merge% *u.il mai mult chiar% -ar a fost foarte hotărât în ce îl prive!te pe Armstrong% 'punea că tre.locul acela de marmură peste 6lore ( apoi a ameţit o pe <era Cla5thorne !i pe urmă a spân"urat o% În sfâr!it. !i acum. dimineaţa devreme% * a spus prea multe care să ne ajute% $ot ce a putut să afirme e că toţi oamenii erau morţi de cel puţin OC de ore !i pro. !i ar fi pus frânghia în jurul gâtului !i . cred că dacă am lua totul în consideraţie. furtuna s a potolit !i semnele lăsate de flu. etc% $re. domnule.ost tras deasupra semnului lăsat de . )ămân trei persoane+ &om. s a dus la ţărm !i s a împu!cat% -ar dacă i a!a.plic de ce% Am găsit locul unde corpul a fost scos la suprafaţă ( se prinsese între două stânci%%% erau . chiar lângă u!a de la capătul scărilor ( camera lui Wargrave% ( <reo amprentă? ( -a. avem mărturia medicului legist% A ajuns pe insulă în "iua de GO august.un.ă de mare. s ar putea găsi aici o soluţie perfectă% Armstrong a murit înecat. domni!oara 6rent. omule. 2acarthur.ard. a răsturnat . apoi continuă+ ( /i asta înseamnă ( ce înseamnă e.act? Iată situaţia din "orii "ilei de GG% Armstrong #a dispărut# NînecatO.uie să fi stat acolo în timpul flu. sir" nu merge% În primul rând. domnule% Că a fost <era Cla5thorne% Că ea l a împu!cat pe &om. ale <erei Cla5thorne% ( -ar .ard a fost împu!cat% Corpul lui a fost găsit jos lângă mare ( alături de cel al lui Armstrong% <era Cla5thorne a fost găsită spân"urată în camera ei% Corpul lui 6lore era pe terasă% Capul îi era "dro.

ca să încep cu asta. după ce l a împu!cat pe &om. o imaginaţie romantică incura. o !ansă la o sută ca mărturia mea să fie găsită ( !i atunci misterul unei crime nere"olvate :ori sunt prea încre"ut?. spuse încet+ În ca"ul acesta.ilă% &a vârsta cărţilor de aventuri m a emoţionat întotdeauna o. suferind chinurile iadului.ar fi împins apoi cu piciorul scaunul% Dar scaunul n-a .ine. m am hotărât să devin un om al legii% @rofesiunea aceasta îmi satisfăcea aproape toate instinctele% Crima !i pedepsirea ei m au fascinat dintotdeauna% Îmi place să citesc romane poliţiste !i de aventuri% Am născocit pentru propria mea distracţie cele mai ingenioase mijloace de a făptui o crimă% Când. Ara. dată fiind structura mea morală. domnule. 6lore nu era tipul justiţiarului% Noi l am cunoscut pe 6lore ( !i nu era omul pe care l ai fi .solută% ( -e acord% ( /i de aceea. cine i-a ucis< +anuscris trimis /cotland Qard-ului de proprietarul goeletei pescăre&ti -Amma Hane-. pus lângă perete% Asta a făcut o după moartea =erei *la7t5orne > altcineva. celălalt instinct a fost încurajat să se de"volte% 'ă văd un criminal.iceiul de a arunca în mare o sticlă conţinând un document important% 2ă face !i acum să palpit gândul ( !i de asta am adoptat acest procedeu ( că mi voi scrie mărturisirea. pe lângă închipuirea mea romantică% 'imt o încântare cu adevărat sadică când văd sau produc moartea% Îmi amintesc de e.ănuit vreodată animat de dorinţa de dreptate a.ost găsit răsturnat. ca !i celelalte scaune. va fi e. la vremea cuvenită.arca de salvare să ajungă acolo% -ar în ca"ul acesta%%% 'e opri% ( În ca"ul acesta%%%? repetă sir $homas &egge% Apoi oftă.uie să predomine% 'e înţelege ( în orice ca" un psiholog ar înţelege ( că.plicat% 2 am născut !i cu alte trăsături.ard !i a făcut o pe <era Cla5thorne să se spân"ure.solut siguri că nimeni n a putut părăsi insula înainte ca . de contradicţii% Am. devenise pentru mine plăcerea supremă% Înţelegeţi mă . legându l de o frânghie sau ceva în genul acesta ( ei . un ticălos "vârcolindu se în . a ie!it pe terasă !i !i a dărâmat în cap un . nu vă cred% 0amenii nu se sinucid astfel% 2ai mult. )ămâne 6lore% -ar dacă îmi veţi spune că. presupun.istă.uie să fi fost altcineva pe insulă% Cineva care a făcut ordine când s a terminat toată povestea% -ar unde a stat toată vremea !i unde a dispărut? 0amenii din 'ticBlehaven sunt a.ine . tre. în timp ce soarta îi era hotărâtă.o. o voi închide într o sticlă pe care o voi sigila !i o voi a"vârli în valuri% A. clătină din cap !i aplecându se înainte.ă. Încă din tinereţe mi am dat seama că firea mea e un comple.loc uria! de marmoră. am ajuns să pre"ide" o curte de juraţi.perienţe cu viespi ( cu viermi în grădină%%% -e la o vârstă fragedă m a stăpânit cu putere dorinţa de a ucide% -ar alături de ea se de"volta în mine !i o trăsătură contradictorie ( un puternic simţ al dreptăţii% *u pot suporta ca o persoană sau o fiinţă să sufere sau să moară din cau"a mea% Am simţit dintotdeauna cu putere că dreptatea tre.

orda.ilităţii% Am început.ire a controlului ( o dorinţă de a acţiona. se de"volta pe ascuns ( într o forţă colosală% $re. sever controlată de e. o pacientă a sa.uincios% =n astfel de lucru.igenţele profesiunii.uie ( tre. dar cu toate acestea.ândisem o anumită .il ( ie!it din comun8 -oar în această privinţă mai am. acu"atul era în mod evident nevinovat !i am indicat juriului că era vor.are cu mine ( o slă. cred.uie să fie o crimă o.istau multe ca"uri similare ( de crimă cu premeditare ( !i totu!i complet ina.il de dovedit. ci !i propria mea cunoa!tere a criminalilor mi au spus fără nici o îndoială că omul făptuise într adevăr crima de care era acu"at ( ucisese cu săl. destul de .il8 -oream să ucid%%% -a.uie să fie o crimă fantastică ( ceva formida. imaginaţia unui adolescent8 -oream ceva teatral.eam cu un doctor ( un internist oarecare. 2i am dat seama că era ceva ca dorinţa unui artist de a se reali"a. să colecţione" viitoarele victime%%% * o să în!ir aici în detalii cum am procedat% -o.trem de scrupulos în re"olvarea unui ca"% $ot ce am făcut a fost să pă"esc juriul de efectul emoţional al chemării emoţionale din partea celui mai emoţional dintre avocaţii no!tri% Am căutat să i atrag mereu atenţia asupra dove"ilor concrete% -e câţiva ani încoace mi am dat seama că se petrece o schim.uiau să sufere inocenţii% /i atunci.ăticie o femeie în vârstă care avea încredere în el% Am reputaţia unui judecător călău ( dar pe nedrept% Am fost totdeauna drept !i e. imposi. doream să ucid%%% -ar ( a!a cum poate unora le va părea a.ilitatea să le pedepsească% /i a dat ca e. după părerea mea. sau puteam fi. personal. care era clară de!i nespectaculoasă.ora. spunea. mi a venit ideea ( stârnită de o remarcă în tâmplătoare. pentru el crima era ca !i sigură% A adăugat că e. au încetat să i mai dea întăritorul tre.ătrâne doamne.plica el.surd ( eram reţinut !i împiedicat de simţul meu înnăscut pentru dreptate% *u tre. e. ar fi fost aproape imposi. era convins că moartea se datora faptului că cei care o îngrijeau !i care urmau să profite destul de mult de pe urma morţii ei.uie ( trebuie > să comit o crimă8 /i mai mult.ilă.ună impresie asupra juriului% -ar nu numai dovada. de a se e. ci Crima pe scară largă% 0 poe"ioară puerilă din vremea copilăriei mi a venit în minte ( poe"ia cu cei "ece negri mititei% 2ă fascinase când aveam doi ani ( dispariţia aceea ine. în loc de a judeca% <oiam ( daţi mi voie s o recunosc deschis ( să comit eu însumi o crimă. rostită într o conversaţie oca"ională% <or. care murise de curând% Al. mediocru% 'punea întâmplător cât de dese sunt ca"u rile de crime pe care legea nu are posi. un artist în crimă8 Imaginaţia mea.emplu un anumit ca" ( al unei . nu tre.prima pe sine8 Aram. în secret.i!nuită8 $re. unul câte unul ( simţământul inevita.( nu mi făcea plăcere să văd un inocent acolo% În cel puţin două oca"ii am oprit procese în care.rusc.a de o gre!eală% 2ulţumită totu!i corectitudinii !i eficacităţii poliţiei noastre. majoritatea persoanelor acu"ate care au apărut înaintea mea pentru a fi judecate pentru crimă erau vinovate% <reau să spun că acesta a fost !i ca"ul cu Ad1ard 'eton% Înfăţi!area !i comportarea sa induceau în eroare !i el a reu!it să facă o .ile din partea legii% Acesta a fost începutul% -intr o dată mi am vă"ut clar drumul% /i m am hotărât să nu comit o singură crimă.

inspectorul 6lore mi a ie!it foarte firesc în cale. eram ne. !i la ea recurgeau aproape toţi cei pe care i întâlneam ( iar re"ultatele au fost într adevăr surprin"ătoare% În timpul cât am stat într un sanatoriu.ard% 0 cucoană din 2ajorca spunea indignată povestea puritanei Amil5 6rent !i a nenorocitei ei de servitoare% @e Anthon5 2arston l am ales dintr un grup mai larg de oameni care comiseseră acţiuni similare% Cru"imea lui !i neputinţa de a se simţi responsa. 4ugo 4amilton% 4ugo 4amilton era nefericit% @entru a !i uita nefericirea. mi a dat curând datele necesare% &e am luat urma !i am descoperit fără greutate !i doctorul.un după ea%%% -umne"eu să mă ajute. când un doctor su. care nu merita să trăiască% A.andă .ul din care fac parte m a pus pe urmele generalului 2acarthur% =n tip care se întorsese de curând de pe malurile Ama"onului mi a relatat nelegiuirile pe care le are la activul său un oarecare @hilip &om. cu mulţi ani în urmă. făcea contra. cinstită. neră. cuvântul poliţi!tilor este întotdeauna cre"ut% În sfâr!it. gata de confidenţe% >ără prea multă speranţă în vreun re"ultat. un iad.emeie ar putea să facă un astfel de lucru?# #A!ti sigur că a făcut o?# l am între.uie să fie de o integritate fără cusur% @entru că.dătoare să mi demonstre"e consecinţele nefaste ale .at% <or.rutină în a aduce conversaţia pe făga!ul dorit. câţiva dintre colegii mei de . singurii ocupanţi ai salonului de fumă tori eram eu !i un tânăr . la o oră târ"ie. să l împingi de pe o stâncă%%% sau ceva în genul ăsta% 'e aplecă înainte. vă spun% Înţelegeţi. un tip periculos pentru comunitate. mi a povestit un ca" întâmplat într un spital.ilă de alcool% Ara în fa"a plângăreaţă. veselă%%% n ai crede că ar fi în stare de asemenea faptă.ăuturii.ăuse o cantitate considera. . câteodată cred că mai sunt încă%%% A un iad. dar în mod automat am făcut prima mi!care ( am pornit discuţia% )ăspunsul m a făcut să tresar% @ot să mi amintesc !i acum cuvintele lui% 'punea+ #Aveţi dreptate% Crima nu e ceea ce crede majoritatea oamenilor%%% să dai cuiva ni!te arsenic.i ( !i păru deodată să se tre"ească din . vârându !i aproape faţa într a mea+ Au am cunoscut o criminală%%% am cunoscut o%%% vă spun% /i mai mult. în virtutea profesiunii lor.eam pe copil%%%# * a mai spus nimic altceva. a făcut o mai mult sau mai puţin pentru mine%%% *u cred că eu a! fi visat vreodată%%% >emeile sunt ni!te mon!tri%%% mon!tri pur !i simplu%%% n ai crede că o fată ca asta%%% drăguţă.ătrâni militari flecari la clu.are făcută în treacăt despre locul unde servise infirmiera etc. am descoperit ca"ul doctorului Armstrong ( o infirmieră antialcoolică care mă îngrijea. nu i a!a? Că va lăsa un copil să intre în mare !i să se înece%%% n ai crede că o . ca"ul <erei Cla5thorne% ' a întâmplat pe când traversam At lanticul% Într o noapte.ine făcut.eţie+ #'unt foarte sigur% *imeni altcineva nu s a gândit% -ar eu am !tiut în clipa în care m am uitat la ea%%% când m am întors%%% după aceea%%% /i ea a !tiut că !tiam%%% Ceea ce nu !i a dat seama e că îl iu. dar mi a fost destul de u!or să reconstitui toată povestea% Aveam nevoie de a "ecea victimă% Am găsit o într un om pe nume 2orris% Ara o măruntă creatură suspectă% @rintre altele.il pentru vieţile pe care le luase îl făceau :am considerat eu. !i pacienta% 0 conversaţie între ni!te .reaslă discutând fără nici o reţinere ca"ul &andor% Am judecat fapta sa cu foarte mare serio"itate% @oliţia ( ca slujitoare a legii ( tre. influenţa alcoolului a omorât pacientul pe care l opera% 0 între.

după cum am spus. desigur. că erau cu toţii până la unul.ilitate morală pe care cei mai mulţi dintre noi îl au% Ara amoral ( păgân% Iar doamna )ogers.ită atenţie% A. planul se maturi"ase treptat în mintea mea% Ara acum complet !i ultima picătură a fost o consultaţie la un doctor din strada 4arle5% Am pomenit altădată că am suportat o operaţie% -octorul mi a spus că o altă operaţie ar fi "adarnică% A ocolit foarte a.perienţă de judecător. insula a fost atunci cercetată !i s a descoperit că nu era nimeni pe ea. am socotit eu% Aceia care aveau vina cea mai u!oară tre.iceiul lui% 0rdinea morţilor pe insulă a fost sta. a!a cum ar fi fost natural% *u. !i n am avut nici o îndoială. după îndelungata mea e.ţine u!or ( pentru stârpirea viespilor% Aveam puţină cianură la mine !i mi a fost u!or să o torn în paharul aproape gol al lui 2arston în timpul perioadei încordate după ce placa de patefon a de"văluit acu"aţiile% @ot spune că am urmărit cu atenţie feţele oaspeţilor mei în timp ce erau acu"aţi. era un tip născut fără acel simţământ de responsa.uiau. am putut să născocesc câte o momeală potrivită pentru fiecare% *ici unul din planurile mele n a dat gre!% $oţi oaspeţii au sosit pe Insula *egrului la E august% >ăceam !i eu parte din grup% Cu 2orris terminasem% 'uferea de indigestie% Înainte de a pleca din &ondra. despre mecanismul propriu "is al crimei de pe Insula *egrului% 'ă o. am hotărât. dar sunt o. influenţa soţului ei% *u e nevoie să descriu prea amănunţit cum !i au găsit moartea ace!tia doi% @oliţia va fi în stare să descopere destul de u!or% Cianura de potasiu se poate o. acţionase în mare măsură su.i!nuit să dau de el până la urmă% *u i am spus nimic doctorului despre hotărârea mea ( că nu voiam ca moartea să mi fie lentă !i prelungită.ănuiala nu începuse să se instale"e încă% 3eneralul 2acarthur !i a găsit moartea aproape fără durere% *u m a au"it venind în spatele lui% A tre. în afară de noi !apte% -intr o dată. nu mă îndoiam. i am dat o pilulă pe care s o ia înainte de culcare ( i am spus că făcuse minuni !i cu sucurile mele gastrice% A acceptat fără e"itare ( omul era puţin ipohondru% * aveam nici o teamă că va lăsa în urmă documente sau note compromiţătoare% *u era în o. folosindu l pe 2orris ca să mi acopere urmele.ine% A!a cum anticipasem.istau grade diferite de vinovăţie printre invitaţii mei. în curând urma să am .il adevărul.uit.pert în astfel de lucruri% Clasificând informaţiile pe care le strânsesem despre viitoarele mele victime. cealaltă într un somn pa!nic% 2arston. fata unor prieteni de ai mei a devenit morfinomană !i s a sinucis la HG de ani% În tot acest timp de căutări. vinovaţi% În timpul ultimelor atacuri de gută îmi fusese prescris un somnifer ( hidrat de clor% 2i a fost u!or să strâng o do"ă mortală% Când )ogers a adus ni!te rachiu pentru nevastă sa !i l a pus pe masă. a apărut o atmosferă de suspiciune% Conform planului meu.cu stupefiante ( din cau"a lui. dar totul a mers . a fost destul de u!or% 2orris era un e. să mi aleg foarte atent momentul când să părăsesc terasa. moartea mea se va produce într o vâlvătaie de sen"aţii% =oi trăi înainte de moarte% /i acum.ţin insula.ilită cu grijă !i cu o deose. să dispară primii !i să nu sufere încordarea mintală prelungită !i teama pe care criminalii cu sânge rece urmau să le suporte% Anthon5 2arston !i doamna )ogers au murit cel dintâi ( primul instantaneu. am trecut pe lângă masă !i am turnat somniferul în rachiu% A fost u!or pentru că pe vremea aceea .

puteam să mă mi!c prin casă !i să spione" uciga!ul necunoscut% &ui Armstrong i a plăcut ideea% Am pus o în aplicare chiar în seara ace ea% =n mic plasture de noroi ro!u pe frunte. !i singura persoană care avea să mă e. nu se făcuse încă o perche"iţie personală% -ar urma să vină !i aceasta. la ora două fără un sfert% 2 am dus sus pe stânci. cred că am sugerat chiar eu% *e am supus cu toţii unei perche"iţii riguroase% Ascunsesem la loc sigur revolverul !i nu mai aveam nici cianură.ard !l i am luat revolverul% /tiam că tre.uia ca eu să fac pe următoarea victimă% În felul acesta uciga!ul avea să !i iasă eventual din fire ( în orice ca". Amil5 6rent a rămas singură în sufragerie% 2 am strecurat acolo ceva mai târ"iu ( era aproape incon!tientă !i a fost u!or să i injecte" o soluţie tare de cianură% @ovestea cu .ard !i m am prefăcut că sunt de acord cu el% Am sugerat că aveam un plan prin care s ar putea întinde o cursă criminalului.ănuia încă nimic ( !i totu!i ar fi tre. într un fel. îi dădusem instrucţiuni lui 2orris să i o sugere"e când stătuse de vor. ca să cadă singur în ea% -e!i se cercetaseră amănunţit camerele fiecăruia.nevoie de un aliat% & am ales pe doctorul Armstrong pentru acest rol% Ara un om u!or de în!elat. !tiţi.t% 2 am întors în casă% 6ănuiesc că 6lore mi a au"it pa!ii% . !i pentru el ar fi fost de neconceput ca un om de condiţia mea să fie într adevăr un uciga!8 $oate . erau cu toţii teri.rânci puternic l a făcut să !i piardă echili. nici cloral% Atunci i am propus lui Armstrong să ne punem planul în aplicare% Ara foarte simplu ( tre.ănuielile lui mergeau înspre &om..u"unar% 0 încuiase seara% În confu"ia care a urmat după descoperirea cadavrului lui )ogers. o dată considerat mort. când îi umpleam cea!ca% -upă micul dejun.il de speriaţi !i îngro"iţi unul de celălalt% Îmi dădusem întâlnire cu Armstrong afară.clamaţie. pe malul mării% Îi spusesem că de acolo puteam vedea dacă se apropie cineva !i nu vom fi "ăriţi din casă. m am aplecat peste stânci.uit să se pă"ească.il poe"ioara din copilărie% Imediat după asta s a întâmplat ceea ce prevă"usem ( de fapt.a de mare pe care o agăţasem mai înainte în cameră% ' au repe"it cu toţii sus.ă unul ( de fapt. în curând% & am ucis pe )ogers în dimineaţa "ilei de GF august% $ăia surcele pentru aprins focul !i nu m a au"it apropiindu mă% Am găsi cheia de la sufragerie la el în . deoarece dormitoarele dădeau în cealaltă parte% *u . iar eu mi am luat po"a de om ucis% Afectul produs asupra lor când m au găsit a fost tot ce se putea dori% Armstrong !i a jucat rolul cât mai profesional% 2 au dus sus !i m au întins la mine în pat% *imeni nu a fost prea impresionat de moartea mea.ă cu el% &a micul dejun am strecurat ultima do"ă de cloral în cafeaua domni!oarei 6rent. mă cuno!tea din vedere !i din reputaţie.rul !i să cadă în marea agitată de dedesu. perdeaua ro!ie !i lâna ( !i scena a fost gata% &umina lumânărilor era foarte tremurată !i nesigură. mi a plăcut% 2ă amu"a să urme" cât mai mult posi. a picat în laţ% A fost foarte u!or% Am scos o e. m am strecurat în camera lui &om.ondarul a fost într adevăr foarte copilărească ( dar.amine"e cu atenţie era Armstrong% A mers perfect% -omni!oara Cla5thorne a sculat toată casa cu ţipetele ei când a găsit iar.. -ar a!a. în spatele casei.uie să ai. dacă !i ar fi amintit cuvintele din poe"ioară+ 6nul a picat în laţ. i am spus să se uite ( nu era cumva gura unei pe!teri? ' a aplecat% =n .

istă o dorinţă firească de cele. am au"it o u!ă deschi"ându se% @ro. făcându i o mică gaură% În sfâr!it. îmi dau seama acum. de ce? Am. pe care nimeni să n o poată re"olva% -ar nici un artist. că nimeni nu se va gândi să cotro. am plecat ( de data asta făcând mai mult "gomot. încât se putea întâmpla orice ( iar unul dintre ei avea revolver. la urma urmei. iar sticla o voi arunca în mare% -e ce? -a. ultima scenă% 2 am dus. -e la fereastră am vă"ut o pe <era Cla5thorne împu!cându l pe &om . nu se mulţume!te numai cu arta% A.Câteva clipe după ce am intrat la Armstrong în cameră. la &om. su..ard în cameră% ' ar putea să interese"e pe cineva unde a stat ascuns în timpul când a fost cercetată casa% În cămară era o grămadă mare de conserve% Am deschis conserva cea mai din fund ( cred că avea . pe care o lăsasem deschisă% Am închis fereastra !i pe urmă am spart geamul% Am urcat sus !i m am întins din nou în pat% Am calculat că vor căuta din nou în toată casa.lore.istă. am ridicat scaunul !i l am pus lângă perete% Am căutat revolverul !i l am găsit în capul scărilor.a.ună dreptate. o dorinţă omenească vrednică de dispreţuit ( vreau ca cineva să !tie cât de de!tept am fost%%% În toate acestea.act a!a s a întâmplat% Am uitat să spun că am pus la loc revolverul. am presupus că misterul Insulei *egrului va rămâne nere"olvat% ' ar putea.ăie într o grămadă de alimente în aparenţă neatinse.il că au "ărit o siluetă tocmai când ie!eam prin u!a din faţă% Au trecut câteva minute până să mă urmărească% Am ocolit casa !i am intrat pe fereastra de la sufragerie. ca poliţia să fie mai inteligentă decât cred% A. dar . sosise clipa pe care o anticipasem ( trei oameni care erau atât de îngro"iţi unul de celălalt. aveam ceasul mare de marmoră gata a!e"at% ALit . trei indicii% . mai ales că toate conservele de deasupra erau perfect închise% @erdeaua ro!ie am ascuns o într unul din scaunele din salon. !i pe . ca să mă audă cineva% Când am ajuns în capul scărilor.ard% 0 tânără curajoasă !i descurcăreaţă%%% $ot timpul am socotit că îi era o pereche potrivită ( !i chiar mai mult% Imediat după asta am aranjat scena de la ea din cameră% A fost o e.iţia mea a fost să inventez o crimă misterioasă. unde îl scăpase fata% Am avut grijă să păstre" amprentele ei% /i acum? <oi termina de scris mărturisirea% 0 voi închide sigilată într o sticlă. husa de creton. iar lâna în perna de scaun.ra !ifonierului. o mărturisesc cu toată umilinţa.. ca !i sugerarea hipnotică a lucrurilor din jur ( ca să !i ia viaţa% /i n am gre!it% <era Cla5thorne s a spân"urat su. I am urmărit de la fereastră% Când 6lore a venit singur.ănuiam că nu se vor uita atent la nici unul dintre cadavre+ vor da puţin cearceaful la o parte.% /i acum.iscuiţi ( am vârât revolverul înăuntru !i am pus la loc capacul% Am calculat. ca să fie siguri că Armstrong nu încerca să se dea drept cadavru% A. ochii mei :stăteam în um.perienţă psihologică interesantă% Aram sigur că ajungea con !tiinţa vinei. starea de tensiune nervoasă provocată de uciderea unui om. desigur.ritate care nu poate fi negată% Am.

că unul dintre cei "ece pe insulă nu era uciga! su. va atârna inocent de ochelarii de su. împu!cat în frunte.uie să fie uciga&ul. se va deta!a de elastic !i va cădea% Alasticul. e limpede că eu eram singurul în stare să i inspire încredere% Al treilea indiciu este sim. era evident că Armstrong s a lăsat păcălit !i trimis la moarte% Ara un indiciu care putea deschide o linie de cercetare promiţătoare% @entru că.atistă pe podea nu va suscita nici un fel de nedumerire% <oi fi găsit.it de clanţă. nici o formă. revolverul% Iată ce cred că se va întâmpla+ 2âna mea. Al doilea indiciu se află în al !aptelea vers al poe"ioarei% 2oartea lui Armstrong este asociată cu un laţ în care a că"ut ( sau.olic% >elul în care moartea m a stigmati"at pe frunte cu semnul lui Cain% 2ai sunt. că în mod logic persoana aceea tre. se va îndrepta spre u!ăJ i". e. mă voi duce la mine în cameră !i mă voi întinde în pat% -e ochelari am ata!at un !nur negru foarte fin.istau numai patru persoane !i din ele. cred. un elastic de fapt% 2ă voi lăsa cu toată greutatea pe ochelari% Alasticul îl voi trece în jurul clanţei.atistă. protejată de o .ili cu preci"ie ora când a survenit moartea% Când marea se va lini!ti.ărci !i oameni% /i vor găsi "ece cadavre !i o pro.ă în care a fost făcut să cadă8 Asta înseamnă că în acel moment apărea în mod clar un fel de hocus pocus ( deci.=nul+ poliţia !tie foarte . deci. !i urmea"ă.lemă nere"olvată pe Insula *egrului% 'emnat+ Lawrence Gargrave 'fâr!it .aminate corpurile noastre. conform notelor făcute de tovară!ii mei% Atunci când vor fi e. împins de elastic. parado. va apăsa pe trăgaci% 2âna îmi va că dea apoi într o parte% )evolverul. puţine de spus% -upă ce voi încredinţa mării sticla cu mesajul.al.erat. mai degra. la vremea aceea. nu se va putea sta. întins în pat. eli. vor veni de pe coastă . iar de el voi lega. nu prea solid.ine că Ad1ard 'eton a fost vinovat% /tie. mine% 0 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful