P. 1
12973866 George Bontila Culegere de Teste Psihologice de Nivel Si Aptitudini

12973866 George Bontila Culegere de Teste Psihologice de Nivel Si Aptitudini

|Views: 0|Likes:
Published by Elena Luiza

More info:

Published by: Elena Luiza on Nov 23, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/23/2013

pdf

text

original

dr. George

C. Bontilii

CULEGERE

DE TESTE

PSIHOLOCICE

DE NIVEL 51 , APTITUDINI
Anexa la lucrarea: IIAptitudinile ~i Misurarea lor"

Centrul

de documenfare

~i publicatii
Bucurelti - 1971

al Ministerului

Muncii

rCoperta:

Emil Nicoiau

AVIZ

IA1PoRTANT

Testele euprmse in anexa de fata VOl' fi folosite in eonfot'mitate eu instructiunile de aplieare, eOl'ectare ~i valorificare cuprinse in luerarea: "APTITUDINILE':;;1 MASURAREA LOR". Aut0rul

__ . Bon1'ila / .J . __ .-••••••••••••••••••••••• _ ..n..n n. h •••••••••••••• • • -.__ .MINISTERUL MUNCII 11 ) coal a Numele . invafatorului ... G.•••• -. experimentat $i etalona1' de dr.....••••••••••••••••••• -.. C.•••••••••••• asupra -.. ••••••••••• h ••••••••••• _n ••••••• _ •• _..__ 000 ••••• • _ Da+a na. mh •• n Aprecierea a copi I u I ui Data ( dirigintelui ) -..•• --.I..hn •••• C Iasa h •••• _.... __ prenumele .. C... __ _ __ __ n ••••••• __ mintala reala __ __ Numarul punctelor obtinute .terii Pro f esiuneat at aIui Profesiunea Virsta Virsta mamei __ ..n ••••••• nnn •• n •••••••••••••• n •••••••••• n ••• n •••• nn ••••••• .. .•••••• -•••••• dezvoltarii -•••••••••• ---- mintale •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Test adaptat.

.-~~-~-~-~-- -~--~--.- 2 J 4- 5 6 1 8 !J 10 II 12 I -~---------~----~---~--~------~----------_._-----------. • __ \000000/ \000000/ 4 ._-------~.~.----~----.--------------~..~~ c) D __ _ L __ ~_ 3x r "'--.---_.--.-2 o . 3 'I· I 1 ------ .~~~---. __ • __ <O~_.---.

t:Lt'~ . :::ZZULL. (J() ()OO 13 DOC) BW C)OO~=Q·~ ~. 0 CJ I I 15 ~ Po..' /.fAiVA P/JlTARONAIIA I 9 l . ~"- .9 10 -----------rr /. . //.STA ROMANA ({) 3LEI ~~~ IPOSli1I?O/..'/ /1 V I l' )//0 I '\ "j' .

._._-------.._------------------- 6 . ..-_ .4- * ------------------------------------------------------------'2 -------- .• .--------------------------~....----.

SUBTESTUL CUVINTE CONTRARH
Scrie

aid
raspunsul

Priviti la exemplul de mai jos : Care euvint inseamna eonh-ariul (opusul) primului euvint: aproape 3 mare 5 departe 7 negru 6 bun 8 nord
( 5)

Departe este eontrariul lui aproape, deci trebuie sa aratam aceasta, la marginea din dreapta, seriind eifra care insote~te cuvlntul departe. Aceasta cifra este 5 ~i s-a scris la margine. Aeum priviti euvintele de mai jos : Intuneric 2 soare 9 apa 3 lumina 8 umbra 4 negru
( )

Sa gasim cuvintul eare arata contrariul lui intuneric. Aeesta este lumina ~i este Insotit de cifra .3. Serieti, deci, eifra 3 la marginea din dreapta. Nu uitati sascrh* la margine cifra care insote~te cuvintul potrivit. Lucrati mai departe in aceJa~i fel. afara negru metru 5 IncIinat 7 luminos 3 intuneric zburdalnic fericit virf fneet tocit tiiios tfrziu 1 noros soare 4 rautiicios crud umbra lntuneeos nori alb 6 vale treaz 5 silitor 7 2 devreme lntins lat 9 vecin vechi binevoitor 8 povestire movilii vioi prezent lene~ dmpie 4 pleeat vijelie paJarie 1 eoborl~ vacanta 9 7 proaspat indepartat 6 5 lumina plimbare ambitios du~man 1 inauntru 4 cuIcare 4 incol0 2 inchis 8 aliHuri
(
)

C )
C' ) ( )

( /')

(

)
)

(,'
(I (

(_.0' )

)

)

NU INTOARCE

PAGINA

DECIT ATUNe!

CIND TI SE SPUNE

p=

·3.NOdS 3.S Ii ONIJ IJNfU

V llJ3C1 10l31YJ 3J~VOlNI ON

=J
........................................................ ........................ ... " .. " " . BtSlli\ .~
'aldJ

=d
: !!l~U!WBXa B:j.BQ B!SaJold " 'lnxas' dS !~ aJ tOt !S !!ldtSBU BtBP 'aldwnu sof Bun

'lnHP!woQ " " "lnu1j

1

Bn!z : !!la:j.SBU B:j.BQ : alawnN !BW apJS

~I -LSdl

IDNflW lflB:;IlSINIW
7

SUBTESTUL ANALOGIl

2

S2rie

aici raspunsul

Priyiti Palaria palarie

exemplul

de mai jos :
CJ.), ceea

este pentru cap:

ce gheata
is

este pentru 6 piciar s-a scris

cc? 7 git la marginea 8 cer 9 manu~a cifra (6)

: gheata bun este

picior,

mina de aceea

Raspllnsul

din dreapta

6 care il1Sate~te acest Un alt exemplu: leagan copn:

cuyint.

: grajd

8 am

3 dine

4 cal din

5 pisica dreapta, cifra

6 cuib 4 care

(

)

RaspullSul insote~te acest

bun este cal. Scrieti, cuyint.

deci, la marginea

Lucrati mai departe il1 aeela;;i reI. Nu uitap il1sote~te cuvintul potrivit parintii hrana biciul om tun sfiituiesc: : copii 6 poruncesc 5 gaz 9 alearga aripii
2 ghivlea

sa seriet!,

la margine,

dfra

care

2 intreabii 6 viei 8 taie
2 miere

3 se joadi

1 ascultii

7 dOl-esc 9 cal 4 briei 9 ae

) ) )

0111: :benzina love~te:

8 scinteie

7 automobil 6 pasare 5 ceara

: cutitul : alblna -

7 p2'tliirie 4 zbor 1 mic

revolver: pu~ca:

: mare : dulce : rasplata : amintire -

3 pisto~. 7 gust

4 armatii

5 mitraliera 6 dragut 91ucru 8 uita
1

frumos mundi -

privire: oboseala: viitor:

4 sarat 7 chitanta 2 teamii 3 unt

2 frumusete

5 vechi 6 bani 9 trecvt 2 cal 6 mila

5 datorie 3 plil1S 6 floare

8 multumire 5 grabii 7 lapte

nadejde iarba oi:

: piine :saracie PAGINA -

om

ne~tiinta-Invatatura.: NU INTOARCE

2 leneyie

3 ~coala 7 bogatie

9 inyatator

DECIT ATUNCI CIND TI SE SPUNE

p=

8

SUBTESTUL
SERfI DE

3

NUMERE Scrie aici raspunsul

Priviti 2 4

numerele 6 8

de mai jos : 10 12 -- Ce num[lf de mai (C) jos: I rcb ie
S2]

ufmcze?

(C)

Cautati-I

printre

numerele (B) 13 este

)

(A) 17 NUl11arul cautat 1nsote~te. Priviti acum

It{t$)~~~) 9.
clreapta s-a scris litera

It

La l11arginea din

C

care

iI

exemplul

urmiHor

8

2

8

3
urmeaza

8 -

(E) 8

(F) 6

(0) 2
de

(H) 4
litera

(I) 9
I-I. Scrieti aceasti:i

(

)

NUl11arul care litera In marginea Lucrati mai

este 4 ~i este

insotit

din clreapta. departe 1n acela~i ca.utat . Iel. Nu uitati sa scrieti, la margine, litera I

care il1sote~te numarul

4(I) 3 4 5 8 6 1 13 21 5 9 2- 17 7 3 (0) 7 (F) 8 (0) (K) 11 6 (C) 5 (0) 7 39 (B) (M) 25 6 -15 (N) (F) 10 28 (Z) 2 (E) (X) 3 t(L) (U) 14 (V) (W) 15 -20 (G) (R) 30 10 9 (E)

(K) (J) 26 (1) (T) 29

21

,.

5 3 6 9 7 4 3 1o 1- 9 3 9 81" 1(X) 9 (H) 6 5 (K) (0) (2) 1

---

1 (0) 3 29 7 5 (M) 2 6 (N) (P) 7 (T) 2 (A) 63 2 (0) 64 (L) 54 4 27 (L) 10- 4 (M) 6 (N)

-

-

(F) 47

(E) 55

(I-I)

51

I
NU rNTOA~CE PA GINA DECIT ATUNCI CIND TI SE SPUNE

()
P

-9

I

1----

=

Nu uitati deci care it1sote~te cuvlntul de prisos. :3 ciocirlie 2 curind 9 sus mar alb 9 7 Val' ninsoare rindunica 3 9 mila veselie vedere miros 3 coasa seceratoare 8 verde albastru tata 6 5 sticlete unchiu castravete piersica 1 spaima respira 8 pipait depal'te tie galben 5 fulger 6 aproape greblii pruna gaina 5 1a9i 3 ploaie plrlU 2 ~oim tristete 4 Constanta 9 tipografie matu~a Cluj Ploie~ti ) ) ( ( ) ) () 10 . Scrieti in acela~i fel. care lnsote~te cuvintul 18 marginea din dreapta de pmos. 9 Gheorghe ca M. marginea Cuvintuldin trandafir mal departeU nu are ce cauta sa pcserleti Hsta. iar toate Care cuvint 4 Vasile :/laria nu trelmie (3 Ion ( 5) 3 Mihal pentru s-a ar3tat nL! trebuie celelaHe sint nume de biiieti. Sii lui:im un all exemplu: 8 Ca! la 7 Cline 2 trandafir 3 pore 6 capra 1 ( ) Ja Cifra margine. Aceasta cifra 0.aria e !~me scriindu-se de fata. in lista urmatoare.SUBTESTUL CUVINTE 4 DE PRISOS Scrie aici raspunsul Priviti exernplul de mai jos : sa se giiseasca 5 Maria sa fie pe lista.

c. Fraze deranjate 6.' •••. Coordonare de idei 8. Ari tmetica 3. TEST 1.•••••••••• :)coala general/i (clase) . 5. 2.. Informatie mm ••••• m •••••••••••••••••••••• 'mm •••••••••••• mm .••••••• . BQNTILA) . J lldecata rapida 4.um .MINISTERUL MUNCH TEST 13 Isul (InteIigenta generala) VA ROG COMPLETATI: N u mele p renu mele virsta Data na~terii: anul m •• L ocul naster i i } ~..••••••••••.m""m Data acestui examen ZiU1 luna anul semnatura m •• m ••••••• u"' •• ' Nll lntoarceti aceasta pagina pina ce nu vi se splll1e. Puncte I Rezultatul OBSERVATII Atentie ~i memorie. TOTAL Psiholog: (Adaptat ~i etalonat de dr. Serie de numere 7. . m sllpcrioare (ani) .: •••••.. Q.m. studii lulw ziua .. ····'mmm •• Ora~'u' s u saiul judcjul m.. Liceu (clase).•. Inteleslll cllvintelor .

6 7 8 9 Puncte 12 I jgre~l ust~te ~ ~ . 3 I I I 1 0~@ ~. . 6. 0 ~0M8 t 1. 000 00000 000 I /'" ~ DA HU ABCDEFGHliJKLMNOP M1L1T~R pUQC~ TAB~R~ 34-79.. Z 8. 10.2 -99 II. omise [3J 2 4 .-82-47-27-31-64-93-71-41-. 4$ 5. 12.SUBSTETUL 1 t 2. ~ L"_ (}) 8 @ CD (}) 0 0 . 9. 00000 CDCD I Ln. 3~ i~.56 -87-68-2.

.897 co~uri de mere unei cabane.j. prima zi el merge 5 kilometri. Cite tigari mai are el ? 5. Cite ore Ii trebuie unei trasuri ca sa fadi 66 kilometri. 19..••••..90 lei. Raspllns 2. 17.. Dad 3 kilograme ~i 1/2 de mere costa 21 lei. Un submarin face 8 kilometri pe ora sub apa ~i 15 kilometri la suprafata.000 lei si cistiga cite 400 lei de fiecare.. citi? veti face in 3 ore? ( Raspuns Raspulls ( Raspuns 1. a cumparat ni~te berbeci ~u 8. 11. 0 l~da 'contine 400 decimetri cubi de' var.. 0 ferma care a furnizat deja 1. Raspuns 1.••. a patra 8 kilometri.SUBTESTVL 2 Raspundeti la aceste chestiuni dt de repede puteti. Citi bani a avut la inceput ? . cit au sa coste 5 kilogran1e ~i 1/2? . 15.. 6.. Care este numarul total al co~urilor furnizate? . ce adincime are acea lada? . Cfti kilometri a mers in ultima zi ? . Cit timp ii va trebui sa traverseze un canal de 100 kilometri c1aca face sub apa 2/5 din drum? .... Ii mai ramin 0. 10. Apoi 1i vinde cu 10. in 4 luni cit veti economisi ? 3.50 lei. a doua zi 9 kilometri. 13.500 metri de ~ant. Un vapor are provizii pentru a-~i hrani echipajul sau de 500 oameni timp de 6 luni. 18.. Un regiment a fkut 40 kilometri in 5 zile. La ce distanta se afla ea de prima pozitie? . Intrebuinfafi pal"tea dreaptii a paginii pentru a pune riispunsut. 8..000 lei. 9. 20.. Daca trebuiesc 6 oameni timp de 3 zile ca sa sape un ~ant de 180 metri..•. 14. efti metri vor fi sapati de o slngura echlpa 2 •••••••••••••. preda restulla 29 restaurante. 12. Ion are 12 tigari. Un muncitor cheltuie~te 1/8 dirJ banii lui de buzunar pe carti po~tale ~i de 4 ori atit pentru plicuri. Dad economisiti 70 lei pe luna. Un LA.•••••••••. Raspuns ( 15 12 ))) Raspllns Raspuns .50 lei unul ~i 0 lulea cu 6... Dadi 24 oameni ~int impartiti in 8 grupe.. Dad un am parcurge 90 metri In 30 secunde. IS..000 betoni~ti. 0 echipa Inainteaza cu 5 kilometri ~i se inapoiaza 3 kilometri. dad aceasta trasura face 6 kilometri pe ora? .•. D~ca cumparati doua pachete de tutun cu 3.. 16. citi betoni~ti trebuie sa adaugam? . Dacafac faceti 4 kilometri pe oameni ora.••••. Daca trebuie sa-~i mareasca efectivul pina la 20..000 transporton.S... cft va mai ramine rest dintr-o suma de 20 lei? ..900 oameni.500 oameni? .. 7.. citi oame~i vor fi intr-o grupa ? 4. Astfel fiecare restaurant prime~te 54 co~uri.000 sapatori ~i 1. Cfti berbeci avea ? . clti metri a fkut in 1/5 din secunda ? . La lucrarile unui ~antier lucreaza 3... Cite tigari puteti cumpara de 50 lei cu pretul de 2 tigari pentru 5 lei? . Cit timp va putea hrani 1. Raspllns RaspllllS Raspuns Rasplllls Raspuns (( Raspllns Raspuns ( Raspulls j l1ste Punde . Da~a 90 v de e:h!~e sapa 4. omise I gre~ite . a treia 10 kilometri. Cit 5 oameni si cu 10 Exemp l e { 2. cfti oameni vor trebui ca sa sape santul intr-o jumatate de zi ? . Cft fac 3 oameni si cu 7 oameni? . R=s.. Dad lada are 10 decimetri lungime ~i 5 decimetri latime.. mai cumpara altele 3 ~i fumeaza 6.. 13 .

...... Trebuie sa examinati raspunsurile cu atentie. Apa care ingheata tace sa se sparga revile..' !f! ne tin cald fac bine sint negre Aici al doilea raspllns este cel mai bun ~i este marcat ~i continuati pina ce timpul hotarit.... 14 ..... sint mai u~oare la purt<1t D fac 0 suprafata mai intinsa ~i u~oara C apara corpul lor de aer nu sint a~a de grele 3.. De ce judecam un om prin ceea ce tace nu agentul de circulatie 0 face sa mearga prin ceea ce zice ? asHel Pentru ca: D aceasta evita accidentele ceea ce face un om. va fi trecut...... ce veti 13.. 5.. Yncepeti cu nllmarul 1 1. Daca cine va v-ar intreba ce gindiji despre 0 persoana pe care nu 0 cunoa§teti. Pentru ce este mai trig la poli decft la ecucfnta primavara este ca: ator ? Pentru ca : sa ne anunte ca a sosit primavara D polii sfnt mai departe de soare D sa at raga alte pasari D lumina soarelui cade oblie la poli sa-~i exereite glasul D este mai multii gheatii 1a poli o o o [l o o o o o Punde. Pentru di: D. Pentru ce muntii irtalfi sint acoperiti de zaD pentru a racori aerul pada? Pentru ca : D pentru a impieclica automobilele sa al110 sfnt mai aproape de nori nece 0 soarele fi fncalzeste rar pentru a inIatura praful 0 aerul este reee ' 7. arati} cu adevihat 12. Pentru ce intrebuinfam pielea pentru incal0 impiedidi aripile sa se raceasca prea faminte ? repede Pentru di: 11... 0 un automobil este facut dintr-un maD sperie clinii.SUBTESTUL 3 Aeeasta este 0 praDa de bun simt· Aveti ~aisprezece prableme.•• omlse _ .... Pisicile sint animale tolositoare pentru ca: 9.. .. Motivul pentru care cele mai multe pasari 16. terial mai bun 2. De ce oamenii pretera automobilele tramvaprind ~oareci.. {juste ... Pentru ce griul este 0 hrana mai buna decU 15. Trei raspunslui stnt date fiecarei probleme.J. R. Pentru ce ne servim de sooe: j o D Cll 0 cruce. Strazile sint stropite vara: 14.. ielor? Pentru ca: sint dragala~e..-s. Pentru ce purtam de obicei creioane in loc D un automobil este mai comod [de tacuri? D tramvaiele nu sint a~a sigure kPentru ca: 10. raspunde ? Pentru ca: [J ii voi face cuno~tinta D frigul face tevile mai putin rezistente gindesc ca aceasta e 0 persoana foarte bine D apa i~i mare~te volumul clnd ingheata D ghiata tmpiedidi curgerea apei [] ell n11 0 cunosc ~i nu pot spune nimie 6..•.. Fulgii de la aripile pasarilor le ajula la D slnt viu colorate zburat. ca in exemplul : • '... Pentru ce inventatorii iau brevete de irwen/ii? ceea ce este Pentru ca : [J aceasta Ie da controlul inventiei lor. dupa aceea faceti 0 cruce in piHratlll de dinaintea celui mai bun raspuns la problema. Toata circulafia care merge in aceea~i diD se fa brica in toate tarile recfie pastreaza aceea~i parte a strazii.. L' nu e bine sa mintim D un surd nu poate auzi ceea ce se vorbe~te 0 aceasta Ie aduce cereri mai numeroase C este un obicei de a lua brevete...... imbraca bine Pentru ca : D este un produs animal 0 0 mica parte din oameni sint stingaci 4.. gre~ite .. Daca pamintul ar fi fast mai aproape de porumbul? Pentru ca : soare Oeste mai hranitor D stelele ar fi disparut Oeste mai frumos D lunile noastre ar fi fost mai lungi D poate fi macinat mai marunt 0 pamintul ar fi fost mai cald 8.

20. Daca nu slnteti sigur. asemana tor-con trar .SUBtEstUL 4 badicele doua cuvinte din pereche lnseamna acela~i lucru. asemana tor-con trar . asemanator-contrar . asemana tor-contrar . trageti 0 linie sub cuvintul . 10. 23. 38. 31. 30. asemanator-contrar 1 2 umed-uscat inauntru-afara colina-vale invoiala-permis dilatat-contractat clasa-grupa primul-ultimul negru-negricios rezervat-timid delicat-dragala~ lini~tit-potolit vesel. 7. asemana tor-con trar .asemaniitor. asemanator-contrar . 11. 19. asemana tor-contrar . asemana tor-con trar . asemana tor-con trar . asemana tor-con trar . asemanator-contrar . 2. 29. asemanator-con trar . 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 juste Pllnete: . 40. 24. 13. asemanator-con trar . 28. asemana tor-contrar . asemana tor-con trar . " asemanator-contrar { mic-micut asemaniitor-contrar . asemana tor-contrar . 33. asemanator-contrar . asemana tor-con trar . 26. asemanator-contrar . 9. trageti o linie sub cuvlntul . asemana tor-con trar . Primele doua exemple sint rezolvate. 32. asemanator-contrar . asemanator-contrar . 5. asemana tor-con har . asernana tor-con trar . asemana tor-contrar . 22. 37. asemana tor-con trar . omise R=j-g 1 gre~ite . 3. bun-rau Exemplu 1. inseamna contrariu sau aproape contrariu. asemana tor-con trar . 36. asemana tor-con trar . asemanator-contrar . 27. 12. 39. 16. 25. 6. sau aproape acela~i. asemana tor-con trar . treceti inainte. 15. 4. asemana tor-con trar .Dad. asemanator-contrar . 35. 14. 18.tris t primit-respins concav-convex liber-strins afirma-sustine aparator-p~otector adaptat-conform umil-mindru nepotrivire-potrivire neintelegere-intelegere dezbinare-unire impaciuitor-ingaduitor in~tiintat-prevenit slavit-venerat gre~eala-adevar stringe-risipe~te tradare-viclenie seara-dimineata apus-rasarit co boadi -urea ingust-strim t satul-flamind stinge-aprinde arunca-asvirle frumos-urit cintec-doina padure-padurice intorc-rasucesc istet-de~tep t 3 4 5 '7 6 8 9 10 11 12 . asemana tor-contrar . asemanator-contrar .contrar (diterit). asemana tor-con trar . 17. 8. 21. asemana tor-con trar . 34. . asemana tor-contrar . 15 . asemanator-con trar . asemani:itor-con trar .

«0 vaea man/flea iarb{p> ~i aceasta fraza este insa ele ar forma una dadi ar fi puse In ordinea adevarata. Mlncat :. Primele doua exemple sint scrise cum hebuie. Laturi fiecare triunghi patru are 22.it adevara t -gre~i t adevarat-gre:.. . Are oc11i cinci on1ul 9.it adevarat-gre:. . Apa din ~i unt face brinza se 24. Moldo\'ei clomnul fost a Mihai Viteazul 14.. Dupa aceasta. daca ceea ce vor sa spuna este adevarat.ite 16 . Muntilor pe cre:. Buna pentru este scris lingura 16. 5. . Glnditi la ceea ce vrea sa spuna.te virful porumbul 18. . Riu in pe:.SlJBTEsttJL 5 Cuvintele «iarba ° oaea manfflea» in aceasta ordine sint amestecate si nu formeaza 0 fraza. . . .. «toli eaii La fel cuvintele «toti au eaii pene» vor forma 0 fraza dad sint puse in ordinea au pene» insa aceasta fraza este gre:...it adevarat-gre~it adevarat-gre~it adevarat-gre~it adevarat-gre:. aclev~jra t...t.gre~it.ita. Fier este oglinda din fi'icuta 2. .. insa flU Ie scrieti. A tac este 0 baioneta de arma 20. adevarat-gre~it aclevarat-gre~it adevarat-gre~it aclevarat-gre:.tii apa traiesc de 13. Pentru facut griul este prine bun 8. daca cuvintele slnt puse la locul lor. .it adevarat-gre:. trageti 0 !inie sub cuvintul ~ gCe:. .it adevarat-gre~it adevarat-gre:..te bradul 17. Red sint cele mai luni vara in G. Exemple: J 1 iacba 0 ('811 vad pene me"ine" tot! 8U . Razboi tunul arma este 0 de 19. . Cimpie la cre:. I gre:. 1 ~i mergeti pina vi se cere sa va opriti.. . omise R=j-g . . Case in oameni traiesc sapti'imina intr-o zile opt 3. trageti 0 !inie sub cuvifltul ~ adeviirat ~ . Flori de pe albinele miere recolteaza 21.i de aurul bune argintul metale 10. ~ unele slnt adevarate. Picior musca singur un are 4. . .it. ~ Daca nu sinteti sigur. .. Aveti 24 fraze amestecate luati fiecare rraz:'j una cite una. .. Clnd voi spune Incepeti..it adevarat-gre~it adev ara t -gre~it adevarat-gre:.__ .. .. Paclure in cresc fragi smeura ~i 12.it 1 2 3 4 5 6 7 1. Tl1~ele toata poate lumea se sa 15.. Sint 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 sint 19 20 21 22 23 24 jus te . Cre:. adeoarat-gre~i t. . altele gre~ite.it adevarat-gre~it adevarat-gre:. Dulce apa este 1118re de 7.it aclevarat-gre:.__ pun. treceti inainte. .. .. . .te pamrnt din griul .__ . . daca ceea ce vor sa spuna este gre~it. Inc2peti cu nr. Unele moartea aduc boli " 23. Dinamita este mincat nu buna de 11..it adevarat-gre~it adevarat-gre~it adevarat-gre~it adevarat-gre:.

9 5 19 1 16 4 9 11 25 17 13 5 7 7 2 3 1 6 10 12 16 32 6 4 36 21 8 14 12 23 26 27 6 18 19 3 2 1/3 15 17 9 25 5 13 28 16 35 20 30 ) urmeze. 3 sa care trebuie 1 ste psihologice - l 18 81 20 16 17 SUBTESTUL 6 17 R=j 3 .

agar -.palarie: : piele . .on: cJo~~n. la~rimi . pline . .sare mu~ca aduce rmmmca 26. .nasture pantor pai 10.negru: : bun .. . .giant midi calibru tragaci 18.marti: : vineri . !1 J ..ghiata: : caldura .. . zid .. u~e .-.. .corp: : sea art a .merge cinta joadi sp£'xge 27.izvor tub vlrf casa 19. In fieeare din rindurile ee urmeaz8.v:selie ~urere s!1spin m~arte 28.mare albastru prost singuf 31. hirtie 24 .e~te .}"::' o'rx""+e j-n1n. .umezeaHi ri'iceala stele 14.g]~nt: : aur~hlr~ie mo~.urla: : pisid.! ~~ ~101. l. ureehe .tara tren lncnlc. tun .•••.plug: : gradina .:.baioneta: : love~te .~'''·J • v .tlmp Imnracammte mama rau 8. in fieeare rind trebuie sa \edeti legatura dintre primele doua cuvinte ~i ~a subliniati euvintul scris cu litere groase care este legal in acela~i fel cu al treilea cuvint. taie ..pe~te: : aer . . c~~mene ne!:'. . berbec dine cloban lini'i 9.h!r_IJ_i_'_~ domni~oar6. : .' ~ •• 11 . p~umb .) 4 .. . 1 ~i eontinuati pina ce vi se spune sa va opriti. 1. . . alb ..•. goarna .•.~~. .••• 25. band. . .bolnav: : inchisoare . .~ •.. cioban turma:: sentinel~ .~da banj.brat: : arbore . reee .atii !inisee Ducurie 33.sapa zarzavat flori lurnlci 32.J-'<'~"~h ~u" t . ..easa: : palarie ..IO~ll~~eglii uCiI uliw. dine . .i. p.tavan: : pamlnt .. . omlse .dreapta: : vest -. .pantor diptu~eaHi stoHi 11.~. ZI .celuUi dezerror gmpa tufi~ 37. vina .Cem.auzi: : ochi . 1. p10aie .m.• 0 •••••••••••• 4.rlS: : tristet~ .c()_~ i·p: : drum de fier' .~c. .!L ~cmcel'.fIgura: : trelera .mare: : pu~ca . 21. . Miat .rau: : alb .easa: : gard .•••.saptamina 10J z1 .deget umal' pielaI' pat 23.. palarie ... frumos .~rana: : tutun .i' '0 n. cal .e:. rr-.1~ d?f 7. alb .apa vJ. pisica sgfriie: : ~arpe . spital .. 'J' • 'J' ••••••••••••••••••••••••••••• 6. . stlnga . .~: verde cald gros. . . .alearga omoara piidure 38. 15.animal: : trandafir .:a .maarte: : doctor .amore cnne rmnza taaacma 17. ~ •• ctul:f a~~c1. ..leagi"in cude laciit tabUi gnu . . . v"ca !'0"0" 2 • PI'cI'or v -.cap: : pantof .clooot wrma dimmeata soare 35. Incepeti eu nr. .st~a 0T . am . . apa .aer: : submarm . luni .cBeuta menta ScmdHra 5.l~1U nor negru ploa:e 40.vara: : zapada-cer frig alunedi lama .••••••. 16. pai . spala . negru . otrava . . ea] . . g!O~it piine 34. leu . . : 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 . .eel' colina iarbii vale 13.~ale accident .!.an~.. D-v.f . ct ~ pl 3 vaea ...~trava copac " 39.capaci piatra oboseala frumas 30.mnaaia ma~ma vas apa 29. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 jus te .scaun mlorlae loe casa am" papuc . primele doua cuyinte au 0 oarecare legatura intre e1e.suna: : fluier ..(J-" n. .f if)'Jl~ · co~ u~ ..am: : mie! -. .. .\Tltea' ... .ti~p.odihna: : drum ..urit: : de~tept .nOapte. .albastru: ~inn~a~a: : am .I I I I I I SUBTESTUL 7 Exemple: 1 cer : iarha masa .m''''z CI'-Ie j-. plin gal: : vale . du~umea .. ' . Punde: 18 1 gre~ite R=j.fuga: : e11ne . sud directie est nord 12.• 0 •••••• 2 . plele .piatra planta caramlda. aVlOn .'m..magazie dmp' carnarazi pedeapsa 36.alb: : seara . bun . . .masa vedea mina joe 22.tuBs ramura floare scoarti'i 20.

face ea c~ea ce spune prop~)Zitia sa fie adevarat. 24...... 34.SUBTESTlJL 8 Observaf propozitia din exemplul: Oamenii aud cu oehii ureehile nasul gura Cuvintul coreet este ureehile deoareee el lntrege~te bine propozitia..•... { Franta este Asia Africa Oamenii aud in cuEuropa oehii urechile nasulAustralia gura 1 2 '3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Nasicornul este nume de animal planta fluture insecta America a fast descoperita de Drake Hudson Columb Balboa Oina se joaea cu racheta zarul mingea funia La Brazi este 0 industrie alimentara chimica electrica metalurgica Lipitanul este 0 rasa ovina bovina porcina eavalina Caprifoiul este un fel de ~arpe planta ~opirla pe~te Coralul se abtine din mine mde~ seoid recife Hamlet este 0 piesa de teatru scrisa de Dumas Byron Shakespeare Dickens Samaraldul este de obieei ro~u verde albastru galben Nagitul este un soi de planta sirma pasare ~opirHl Geneva este un oras din Elvetia Belgia Halla Franta Autorul piesei «Serlsoarea Pi~rdutil» este Slavici Rebreanu Aleesandri Caragiale Braneu~i a fost un mare seriHor savant sculptor compozitor Gibonul este un soi de eroeodil antilopa reptila maimuta 0 figura en ~ase laturi este un paralelogram romb hexagon trapez Homarul este un fel de paianjen pe~te drUg rae pancreasul se gase~te in abdomen git cap toraee Terpentina se obtine din petrol bitum asfalt copac Jobenul este un fel de stofa. 37. omise R=j . 30.'\aiba un lnteles adevarat. 23.. ]8.. " - 12 19 .. 35. 22.. Hematita este 0 globula de singe un mineral 0 planta 0 molusca Bordo este numele unei bauturi a unui fruct culori fabrici Muscheta este un fel de insecta cutit sabie pusca Mormlntul lui ~tefan eel Mare se ~f1a la Suee'ava Cetatea Neamt Putna Ia~i Pinguinul traie~te In Canada Arctica Groenlanda Antarctica Numarul de picioare a unni Zulus este doua patru ~ase opt Lucrarea «CapHalul» a fast scrisa de Engels Darwin Lenin Marx Jugastrul este 0 ingradire un animal un arb ore 0 floare Lucama este un fel de mincare insecta trompeta fereastra Anghinarea este a otrava reptiHI. 14. 7... 38.. 28.. Pe acela subliniati-l.. 33.. caci numai unul din cele patru cuvinte este eel coreet ~i poate sa faca propozitia adevarata.. 20. care face ea propozitia s. acel cuvlnt care lntrege~te eel mai bine propozitia... 31. 12. 10. 16... 5. In fiecare din prapazitiile de mai jas aveti de ales dintre cele patru cuvinte. Aveti doua exemple in care cuvintul potrivit este subliniat a~a cum trebuie. 3.. 6. 27. 11. 21.. 13. 9.. Exemple 1. 25... 8.. 36..... 29. 32. Daca nu slnteti siguri.. 26. pianta insecta Sperjurul este un termen folosit in pedagogie justitie medidna religie Merinos este numele nnei rase de cai vacl oi capre Revolutia Iui Tudor Vladimirescu a fast In anul 1848 1907 1830 1821 Puma este un fel de pumnal leu vidra pJanta Kilimanjaro este un lac vulcan fluviu munte La Codlea se gase~te 0 mare fabrica de mobilii hirtie coloranti textile Forry EtterIe este numele unui sportiv sculptor pictor actor Mandrina este un fruct dispozitiv aparat capae Fierea este prod usa de fieat rinichi splina stomae Fleming este renumit ea jucator de basket artist medic matematician Punete: { just: gre~lte . 4.... 17.. guler piOarie man~eta Autorul poemului «Corbul» este Kipling Stevenson Arghezi Poe . 40... ]9. incercati sa ghiciti care este cuvlntul potrivit ~i subliniati-l. Fiti atenti... 39. ] 5. 2.•..

Scrie. 1 727 3 doua numere care sa continue ~irul : 7 4 7 ( Cele doua numere sint 5 si . cele doua numere care sa continue ~irul sint 14 ~i 16 ~i de aceea Ie-am scris in marginea din dreapta. G. s-au scris numerele 3 ~i 7. De aceea. EXERCITIUL 4 Scrie. cap. Ivlai jos sint clteva exercitii pe care Ie yom face impreuna. in marginea din dreapta.MINISTERUL MUNCII TEst 14 Completeaza datele de mai jos : Numele ~i prenumele Data nasterii: ziua luna Profesia. Cauza . EXERCITIUL 2. Cauta in ~irul de cuvinte de mai jos doua cuvinte care sa aiba cea mm mare asemanare intre ele. C. domiciliul vlrsta . P= C = Caietul acesta cuprinde diferite intrebari la care trebuie sa raspunzi ~i probleme pe care trebuie sa Ie rezolvi.cap: : gheata 5 Mina 6 Picior 7 GU 8 eel' 9 Manu$e Raspunsul bun este cuvintul picior ~i este insotit de cifra 6. Scrie.Efect: : BoaHi 1 Viala Scrie cifra 2. Bontill) in terzisa Reprod ucerea 20 . 2 Zarzavat Ogor . EXERCITIUL 5. EXERCITIUL PaHiria este pentru 1. in marginea din dreapta. spada De aceea. pentru a de· prinde modul cum trebuie sa se raspunda la intrebarile puse. cifrele care tnsotesc aceste doua cuvinte. 7. . in marginea din dreapta. 1 PU$ca 2 Revolver 3 Sabie 4 $ea 5 Tun 6 Mitraliera 7 Spada 8 Lance (3) (7) Cele doua cuvinte care au cea mai mare asemanare intre ele stnt sabie ~i. in marginea din dreapta. care insotesccil':' vihtele adevarate. . Scrie-le ) ( ) EXERCITIUL 6. 2 4 6 8 10 3 Flori 4 Sapa 5 Gard ( ) 2 Moarte 3 Sanatate 4 Bucurie 5 Forta I ( )( ) doua numere care sa continue ~irul urmator 12 I (14) (16) Deoarece ~irul acesta merge cresclnd din 2 in 2. de dr. . NU INTOARCE PAGINA DECIT AT UNCI CIND (Alcatuit ~i etalonat 11 SE SPUNE. am scris in marginea din dreapta cifra 6.' Data examinarii: anul. EXERCITIUL 3. .Plug: : Gradina 1 Groapa Scrie cifra 4 care arata raspunsul bun. ceea ce gheata este pentru ce ? (6) ( ) Palarie .

deoarece concluzia aratata pot exist a oameni care nu ~tiu cuvint ~au litera. scrise 3 propozitii Toti oamenii sint muritori. (N) (N). buie Ai observat sa fie seris Literele ca. in marginea din dreapta. Edison este am. Daca concluzia aratata In propozitia a treia este adevarata. Aeeasta. se vor scrie Caietul cuprinde 82 de 1ntrebari ~i probleme de aeest fel. Sa nu te grabe~ti. NU INTOARCE PAOINA pEcn ATUNCI CIND TI SE SPUNE 2J . dad 1nsa propozitia 3 nu este adevaraUi. Scrie-Ie EXERCITIUL 8. litera (N) adica In exemplul nostru am seris litera deeurge din propozitiile 1 ~i 2. semnalului de ineepere. nu mai un fel. in marginea din dreapta. ee urmeaza: (A). aclica se poate cleclu~e din primele doua propozitii 1 ~i 2. numar. : ( ) ( ) Mai jos slnt 1. sile~te-te sa raspunzi la cit mai multe. cik?te cu atentie fieeare intrebare ~i glnde~te-te la raspunsul pe care 11 dai. 3. litera in propozitia 3 nu este adevarata. Dad nu vei putea raspunde la to ate.EXERCITIUL 7 6 Nerwrocire 7 Noroe aid raspunsul Serie 1 Dreptate Aici trebuie 3 InfaMare 4 Fericire 5 Adunare sa scriem numerele 4 ~i 7. fara ea. ~i nu intreba nimic ~i pe nimeni. ~i de tipar. 2. adid nu deeurge din propozitiile 1 ~i 2. caei soar putea sa faei gre~eli din aeeasta cauza. atunci serie. intrucit sa serie. sa fie idioti. ai voie treci maideparte sa pui nici un fel de 1n- Luereaza in Iini~te. 2. care tre- raspunsul in marginea mari se da printr-un din dreapta . Imediat ee ai terminat. De aeeea. Deci acest am este idiot. tot in Iini~te. totu~i. I (A) 1. EXERCITIUL Aeum cite~te exemplul 9. Idiotii nu §tiu sa scrie. atunci scrie. Deei Edison este muritor. Daca la 0 intrebare nu poti raspunde in nici Dupa darea trebare. Aici am scris. Luereaza in felul tau obi~nuit de a IUera. 3. predai eaietul.. litera (A) . Aeest am nu §tie sa scrie. S-au prevazut In caiet toate elementele necesare pentru ca toate 1ntrebarile sa poata fi rezolvate. deoarece propozitia 3 este adevarata. In marginea din dreapta. fii atent numai ea aceste raspunsuri sa fie cit mai nimerite.

1 Taran 3.Serie doua numere. 2 4 Lina Sticla 38 5 Puciosa Benzin 4 Moneda 7 5 Ceas Fluare 3 Soldat 6 Bani Supus I Ci( 7 Plumb 8 Hidrogen 6 Oxigen I( 2 Cufar ) )( ) )( 1 Bazalt 1 C£nepa 11. Alb - : Aer - 1 Stea 2 Capac 3 Balon 4 Om 5 Nor ( ) ( ) Procedeaza la fel ell euvinte1e 6 Timp de mai jos : 7 Riiu 8 Urit 1 Mama care sa continue ur) ( ) Negru: : Bun -c- 9 Ascuns I () 7. 1 Insula 2. serie. . . daea 1nsa propozitia 3 nu este acliea nu deeurge din propozitii1e 1 ~i 2. Toti membrii sint membrii cereu/ui 2.Cauta. . Deasemenea cea mai mare parte sint bu fl i 3. Alexandru nu este membru cd Cercului tehrzic. Serie. matoare1e 8.Primele doua euyinte au 0 anumitaintre vlnt care sa aiba aceea~i 1egatura ell a1 treilea cifra eorespunzatoare cuv1ntului gasit.'in te de mai j os : 5 Tinichigiu 6 7 PreeJt 8 MarinaI' 3 Militar serise 4 Profesor trei I ( )( ) Mai jos slnt propozitii Daea eoncluzia aratata In propozitia a treia este adica se poate deduce din primele doua propozitii 1 ~i 2. serie In paranteza litera D. at unci serie In marginea din dreapta litera (A). ~iruri de numere : In marginea din dreapta.Cauta in ~iru1 de ellvinte de mal JOS doua cuvinte care sa aiba cea mai mare-asemanare intre ele. Ciinele Yorba care latra nu mu~ca. daca sint potrivnice (opwie) litera P. el nu este membra al Clubului I ( ) 5. dadi intre ele nu exista nici o re1atie 1nserie litera N.Daca proverbele de mal JOs au 0 legiHura 1ntre e1e. 1. . In marginea din dreapta. Proeedeaza la fel ~i cu propozitiile Clubului Sportiv urrn~ltoarc : tehnic. Prin utmate 0 parte din elevi! clasei a 4-0 sint. doua cu\'inte care sa aiba cea mai mare asemanare 1ntre ele. . 2. In consecinta.Pe~te: 6. ele: gase~te un cuin marginea din dreapta. atunei serie in marginea din dreapta litera (N). Scrie. In ~irul de euyinte de mai jos. limp. In marginea din c1reapta. Apa . cifre1e eare insotese aeeste doua cuvinte. 2 Continent Proeedeaza 2 Ospatar 3 Vulcan 13 Serle a lei ras- punsul 4 Riu 5 Ocean 6 Aleteor 7 Fluviu 8 Vale ( )( ) fel eu ?irul de cU'. Sportlv. 1.r ! 1. eifrele care 1nsotese aeeste doua euyinte. tacerea de aUL ( ) este de argint. . Cea mai mare parte dia elevii clasei a 4-a sint buni imwtaturi. 7 5 2 6 9 11 3 17 11 28 ) ( ) 9. si buni in- 4. notatori ~i buni alergatori. 3.

.aid raspunsul Scrie 12. dacainsa ptopozitia 3'nu eSle adevarata. - Ceea ce lonel nu a invatat. care sa aiba cea cifrele care inso- 2. . 3. ( doua cuvinte din dreapta. numarul sau euvintul care se afla in mijlocul fiecarui ~ir. din c1reapta. gase~te un cuin marginea din dreapta.Ris: : Tristete -2 18. - Serie hei matoare: 4 numere in marginea 20 6 5 7 )( ) 14 . de cuvinte ele. Avion . Arama este mai u$oard dedt argintul. Argintul este mai greu decit fierul. . cifrele sau cuvintele in ordinea marimii ~i inscrie. ( 17. la fel ~i cu propozitiile urmatoare: ( ) 1. adid se po ate deduce din primele doua propozitii 1 ~i ~. Mal bine mai tirziu. aranjat intr-o or dine cu oarecare logic~.Primele doua cuvinte au 0 anumita vint care sa aiba aceea~i legatura cu al treilea cifra corespunzatoare cuvintului gasH. legatura ~i scrie.Procedeaza la fel cu ~irul de cuvinte de mai jos : 2 Oraf} 3 Cuib 4 Baned 5 Piata 6 Tafi'} 7 Stup 8 Cimitir 9 $coala ()"( ( )( ) 23. 2 24. .In fjecare din ~irurile de mal j05..16. Deei Savu -este 20. 42 care sa continue seria ur- ( ) 13.In ~irul de numere de mai jos.Aer: : Submarin - 1 Scufundare 2 OXig'2fl 5 Torpild 2 Apd 4 Scafandru maiJDs: Lacrimi . Serie. •.Mai jos sint scrise !rei propozitii. aranjeaza. at unci scrie in marginea din dreapta litera (A) . Dacaconcluzia aralata in propozitia a treia este adevarata. exista un numar care nu corespunde acestei logici. . Care este acel numar? Scne acel numar in marginea din dreapta . Procedeaza mai tindr· $i dedi Alexandru· §l dedt Dumitru. in marginea ) 1 Stejar 2 Bumbac 3 Trandafir 4 Cucuta 5 Brad 6 Morcou 7 Strugure 8 Mincare 1 Sat 22. decit Ion nu va mai invara niciodata. Deci fierul este mai greu dedt amma. adica nu decurge dinpropozitiile l~i 2. Constantin este mal in virstddecit Alexandru $i mai tindr decit Dumitru 2. 15. 3. 22 14 20 milimetru litera - 16 18 ( ) metru cartea - kilometru cuvlntul - - - decimetru - - centimetru ( ) ) propozltia pagina intre ele. Savu este mai tinaI' decit Alexandru. in marginea din dreapta. in gincl. ( 19. 16. 7 12 4 10 dreapta 22 26 16 32 64 care nu ar fi trebuit sa se ga- () ( ) din 17 numarul 32 . . in ~irul mai mare asemanare intre tesc aceste cuvinte. 21. atunci scrie in marginea din dreapta litera (N) 1.Cauta.ProcedeCiza. de mal JOS. 14.f~lcu:cl1vintele:de veselie 5 Durere 7 Sili'-piti 4 Multwnire 3 Cintec .. niciodata.la . Scrie in marginea seasca in acest ~ir. .

literele corespunzatoare celor doua propozitii: este prudent sa te apropii de calul narava~.Scrie doua numere. Gte persoane aU fast? a. Dad concluzia aratata In propozita a treia este adevarata. 3. lung de 36 cm. 1 Punga 2 Arama 3 Moneda 4 Hirtie 5 Bogafie Plumb . .Daca un cordon de 1Ina. . . b. gase~te un cuvInt care sa aiba aceea~i legatura eu al treilea ~i scrie. . . in marginea : ( ) ( ( ) ) ) ) ( ) ( ) din dreapta. dad Insa propozitia 3 nu este adevarata. c.Fum: : Cremene 3 Lumina 5 Scirdeie 4 Piatra 2 Amnar 6 Tigara 34. . Mihai s-a rUlscut inairdea lui Nicolae. e.Doua din cele cinci propozitii de mai jos explici1 mai bine proverbul «Calul de dar nu se cauta la dinti». . eifrele care insotesc aeeste doua euyinte. . in marginea din dreapta. Serie. . Jon s-a rUlscut fnaintea lui Mihai 2.lv\ai jos sInt serise trei propozitii. cit va ramine dupa ee va fi spalat un cordon de 48 em ? Serie rezultatul. marginea din dreapta. iar rut valoarea lucrului daruit. cei trei fii ai lor eu sotiile ~i . - Procedeaza la fel ~i cu propozitiile 1. Z este mai mic dedt A. adica nu decurge din propozitiile 1 ~i 2. Deci Z este mai mic dedt A ~i dedt X. cifra corespunzi'itoare cuvIntului gasit.calul blind rLU mu~ca. doua cuyinte care sa aiba cea mai mare asemanare Intre e1e. 2 Expresie J umatatea 3 Societate carui numar 4 Sunet 5 Electricitate parte 6 Timp 7 Lumina rezultatul in ) ( ( ) este a treia a lui 24? Scrie 31. . E este mai mare dedt A si mai mic dedt 2.trebuie sa apreeiem gestul celui care daruie~te. se stringe dupa spalat. at unci scrie In marginea din dreapta litera (A). . - Procedeaza la fel ~i cu ~irul de cuvinte de mai jos : 1 J ustifie 30.nu primi niciodata un cal care ti se daruie~te. prime~te-l cu pliicere. In marginea din dreapta. incH ramIne de 33 em.Scrie doua numere care sa continue seria : 36 Scrie 1 4 2 8 3 ]2 37. .Cauta In ~irul de cuvinte de mai jos. .Glont: : Aur 33. . 38. 7 Pore 8 M unte ( ) ( ) 29. 32. ( ) 2 . ) 28. care sa continue seria: 1 4 5 8 13 16 29 35. 23 30 37 45 51 72 65 58 26. adica se poate deduce din primele doua propozitii 1 ~i 2. atunci scrie In marginea din dreapta litera (N) 1. d.Primele doua cuvinte au 0 anumita legatura Intre ele. in marginea din dreapta.In ~irul de numere de mal JOs. copiii lor ~i erau cite patru copii in familia fiecarui fiu. ' 3. ( ) ( urmatoare: X.orice ai crede despre valoarea unui dar facut.Au plecat Jntr-o excursie tatal ~i mama. - flU )( ( l . 1 Cal 2 Gaina 3 Capra 4 Mistref 5 Padure 6 Tufi:.Procedeaza la fel cu cuvintele de mai jos : Co~ . Care este acel numar? Scrie acel numar In marginea din dreapta. 16.Scrie aid raspunsul 25. aranj at Intr-o ordine eu oarecare logid exist a un numar care nu corespunde acestei logici. Deci Nicolae s-a nascut if/aintea lui Jon.

Solon compara poporul eu marea iar pe oratori cu vintu]. . nepoata doua . in marginea din dreapta.53. Elisabeta fji Elena (cea mai mica). () ( ( ION si DANA Ionescu . gase~te un cuvint care sa aiba aeeea~i 1egatura eu al treilea ~i serie. Oratorii buni incintii m·~tltimea. Procedeaza la fel cu euvintele de mai jos : Cioban . .44. 1. oratorii sint raspunzatori de revolta popoarelor.Ce nume de familie are Mihai ? 46.Ca~e sint bunicii ]lli Mihai? tata] ? " .Turma: : Sentinela . . 1 _ Virgil Popescu=Maria I Elisabeta II L~adu Elena=Vasile Georgescu Loana I I I doua Ana I Raspunde la intrebarile de mal JOS : Pentru a inte1ege mai bine. eifra eorespunzatoare euvintului gasit. . . iar copii lor se numesc Radu fji Ana.Ceasornicul a fost reglat miercuri la prinz. Dupa Solotz. . . Radulescu 49. . sint date raspunsurile la prime]e Ce fel de ruda este Ioana fata de Elisabeta ? Cite matusi are Radu ? ' 42. deoarece marea ar fi totdeauna linistita dad vintul n-ar rascoli-o.CIte matusi are Mihai ?' 50.Scrie aiel raspunsul 39.Ce fel de ruda este Smaranda fata de dol. . ' 3. . .Care este numele de familie a1 Anei ? 44. 4. 2. Cu cit s-a grabit el.Ce fel de ruda este Smaranda fata de Margareta? 47. .51. I Aneta Ion=Frusina Smaranda Suzana 1'v1argareta Mihai SotH Sotii Radulescu Vasilescu IElena=Vasile I I ISotH I Ionescu Gheorghe I I I II I Raspundeti acum 1a intrebarile: 45.CIti unchi' are Petre? 51. 4.1 Fruflza 4 Tutifj 6 Ramura 3 Coaja 5 PlantCi I 41.2 Depozit 4 Pedeapsa 5 Lagar 7 Camarazi 8 Plan. J oi ]a ora 6 seara 0 luase inainte cu 15 minute. . Elena s-a maritat cu Vasile Georgescu.Prive~te aeum eu atentie aeest grafie: intrebari.Ce fel de ruda este Smaranda faLl de Mihai ? 48. Multimea ar sta linifjtita'daca n-ar indemna-o oratorii la tapte. cifre]e a doua din propozitiile urmatoare inte]es ti se pare eel mai apropiat de eele spuse mai SllS.I ton 42 . . . Maria s-a maritat cu Virgil Popescu fji au 0 tata care se tzumefjte Ioana. Oratorii sint totdeauna iucaria multimii. .Cine este unehiul Ioanei? 45 . Scrie. Culeg<. Ce1e spuse mai sus pot fi aratate ~i sub forma grafieului de mai jos.Citeste cu atentie cele ce urmeaza: Ion fji Dana Ionescu' au 3 copii': Maria (cea mai mare). . . in marginea din'dreapta. Om . . 52 . . in aeest eaz in fieeare jumatate de ora? I 40.Care este numele de familie al Ioanei ? 43.Primele doua cuvinte au 0 anumita legatura intre ele.re d~ teste psi1101ogiCE> a] caror I () () 25 .Brat: : Arbore . .

66. 4.Scrie aici raspunsul 54. ~ Necazurile omi~lli trebuie campatimite. am dupercile bune de mincare dt ~i cele veninoase. fie bune de mincat. 64. pot cre~te in acela~i loc. 65. In marginea din dreapta.Este mai neferleit acela care uitel plaeerile trecute. -. 16 33 )( ) ( 2 359 57 . at unci serie. Cite cqti cu lapte trebuie 0 cea~ea de cafea cuprinde 3 sa-~i prepare bucatarul pentru parti lapte ~i 2 parti cafea. cde ce urmeaza din dreapta. este un ( ( fie otravitoare. . adica se poate deduce din primele doua propozitii I ~i 2. _ Pentru ca ciupercile otravitoare sa poata fi mincate trebuie ea. ( de mincat. este veninoasa. sucul l~i schimba culoarea la ruperea ciupercii. otetul in care au stat ciupercile otr{lvitoare devine un Ikhid foarte otravitor. litent (A). doua numere care sa continue ~. In marginea caz contrar. contin un sue fara culoare. Otetul distruge mirosul ciupercilor bune de mincare. 61 _ 66. - oriee fel de ciupercl. al doilea 3. mai [rdil. In marginea :. 1. dnd te gase~ti in nenorocire (Dante). 3. Scrie. litera «D». dad insa propozitia 3 nn este adevarata. j. vedere ciuperca buna 63. 26 ~i cla din ei 15 lei lui 5. _ La restaurant. se crede c6. _ Contrare unei credinte populare nu exista nid un mij!oc prin care pntem deosebi. _ De ouicei. ciuperdle bune ~i cele otrl1vitoare. atit unele cit ~i celelalte slnt mincate de melci. 9rigore datoreaza 115 lei lui Stefan.Cillmea rzefericirii este sa-ti amifltesti de tericirea treeu/a. in marginea din dreapta. 5. al 200-lea llumar fara sot· ~i a~a mai departe. litera (N). cum este ciuperca «palaria ~arpelui ». 1 247 dreapta. In marginea din dreapta. atunci scrie.Mai jos s1nt scrise trei propozitii: Dad conduzia aratata in propozitia a treia este adevarata.Primel1 numar fara sot este I.reaseo. . sa fie fierte in aiet apoi.Citeste fraza: Nu este mai ma. I .Scrie. Daca. 111 pot rezulta din eele ce ai citit mai sus serie.Scrie. Meldi fW maninca cUlpaca «palarla 9arpelui». 59. al treilea Inserie.58. In marginea nurnere de mai j os : din dreapta. 3. la prima vedere. 2. 1. nu inseamna nimie. 2. scrie litera «N». Stefan datoreaza 100 lei lui Vasile. . In cazul ca Vasile prime~te 100 lei de la Grigore urmeaza d s-au achitat datoriile. Ciupercile otdivltoare. . fericirii trecllte: rw fac~ decit sa mo. 62. adica llU decurge din propozitiile I ~i 2.. semn sigur cd eiuperea este otravitoare. 0 61. . A mintirea fericirii in elulee~te rlevoile. iar faptul dl. Tot asHel se intimpla ell apa in care au fiert ciupercile otravitoare. am uncle dt ~i celelalte pot sa innegreasca un ban de argint. ' . . _ Amintirea . neferieirea prezenta.'. . - ) ) ) N umed eiupereile Meleii marIinca bune de mineat au sueul fara culoare. cifrele a doua din propozitiile urmatoare al caror inteles ti se pare mai Clnroniat de cele spuse mai Sl1S. pentru co. IS ee~ti de caka 5 cu lapte? _ 60.':ul de 3 7 16 35 74 din 11 17 153 doua numere care sa continue ur- ( ( ) ) 55 matoarele 55.-e durere dedt sa-ti amintesti de timpuriie fericite. sa fie eorwingern ca nu innegrese un ban de arglrzt.)tefan.iruri de numere: . insa nu distruge otrava ceIo!" otravitoare. sucul lor i~i schimba euloarea. nu se poate cilfwa~te la prima de una otravitoare. Faptul di la ruperea urwr ciuperei. 67. in marginea din dreapta.

5 Memoria. cifra corespunzataare. Comparindu-se prapozitiile 1 ~i 2. in marginea din dreapta.2 2 3 8 10= X X +() Rezo!vare . jalea. manare. trebuie sa sqbliniezi SAMI.Piatra: : Bani . PACOS ZA. 3 3 6=+ rezo!vare 3+3=6 a) b) 2 3 3 7 18=+-x ( ) rezo!vare 7+2= 18-(3x 3) Problema. 3 Brici. 74. - 2 3 4 9=-+ 3 3 3 3 30=-x X ( ( 1. . ( ) Rezo!vare " . 27 I . 5 Furci:i: se apropie 8 Ura. . 69. cifra cuvintului corespunzator. ZA SIVEL. ale limbii straine. Scrie. de asemenea. . 4 Plug. in marginea din dreapta. . 72. anu! decembrie a cazut lntr-a culae68. in marginea din dreapta.zut ziua de na~tere a lui Tama. 75. cuvintele straine carespunzataare cuvintelar iamane~ti su blinia te.Propazitiile scrise mai jos.71.naseut la 28 Niculae din Buzau era cu In 5 zile mai1630 tinar24 declt Tama din Braila.Padurea are intotdeauna: 1 Umbra. in anu! 1630? Scrie nume!e ace!ei zile 69 .aid raspunsul Serle decembrie 1605. 4 Convorbirea I I () () () mai mult.79. in a treia. Scrie. 7 Inteligenta. in dreapta.Care din cele dnd cuvinte. . 4 Avar 5 Risipitor 6 Milos Saminta .ACUM PREDA CAIETUL 8 Pomi. 79. I IN LINI~TE. GAS ITA ESTE INCHlSA ESTE FRWilOS. ( ) ) TRAPIP PASAREA PASAREA CIMPUL () ( ZA ZAVOR ZA SIVEL FROS TRAPIP. In fatafiedireia din ele. traducerea in ramane~te. CZE UAs SAMI 2. Care din urmatoarele cinci cuvinte: 2 Grebla. se aseamana cu aceste trei expresii: bucuria. 71. VA SAPARIS FROS NOP SIVEL ZA. in ace!a~i fe!. 77. Incearca acum sa dez!egi. cifra carespunzatoare cuvlntu!ui gasit. . 4 Flori. 5 Frurzze. LITSU SU. prapozitiile 3 ~i 1 se poate vedea ca SAMI inseamna NOROC. Vei gasi. 81. In fiecare prapazitie romaneasdi este un cuvint care este subliniat. ACEST CAL NO ESTE FRUlvlOS ( ( ) BARNOL PASAREA ACEST ALBA ESTE PIERDtJTA ) VA SAPARIS FROS CAL ESTE FR PIERDDTA WWS ESTE GAS. Foarfece. in prima propozitie. 70.- 80.Aranjeaza aeeste cUre si semne In asa fe! incH sa farmeze egalitati adevarate.8 Cf§tig 2 Negustor 73. 1 Ciocan. 82. Se poate vedea ca UAS inseamna PUTIN.Procecleaza la fe! eu cuvintele de mai jos : Spital . se paate deduce ca LITSU SU inseamna AM NEVOIE. Scrie. 2 Animale. 76. 78. NERDUP.Primele doua cuvinte au a anumita !egiHura intre e!e. prin ase- Cu(it. prapazitiile de mai jas. s-§. tinind seama ca ordinea cuvinte!or straine nu este aceeasi cu ordinea cuvinte!or romanesti. Prin eliminare. Spre exemplu : ' . aPilrtin unei limbi straine. Deci.Bolnav:: Inchisoare 1 Osindli 2 Celulli 8 Dezertor 4 Gardian 5 Libertate. GRIJA 3. PACOS ZA. In care zi a saptamlnii a ca. de mai jos. Ni-/ vineri. . UAS in a doua. 74 . . gase~te un cuvint care sa aiba aceea~i legatura cu al treilea ~i scrie. ( ) .ITA. 2 Cearta. frica. Reza!vare . pentru ca este singuru! cuvint camun. Camparindu-se. UTSO MISIA OAs Alv\ PUTIN NOR OC TATA Iv\ANINCA AiVi NEVOIE POT~ SU SAMI DE NOROC. de: Topor. pentru aceea~i cauza.

'5.16.> 15 C' Fig. 2. '0 ¢". 12.13. 5. '3) :4. 5 . BontUl\ Fig.UNCH Numele Data TEST m •••••••• ' ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 28 .. 4-. 1 4. 3. 6) 9.MINISTERUL M. 3.710. G.. C. (A) TEST I 5 ANALITIC DE INTELIGENTA Etalon de Dr. . 3) 2.

••.1 i u 1--1 -.. i ~'~i -~ I--l-==-==---=-- t -~"'~l il .---.- //" -~- ~ -.. (l~ Fig. •.. 4 29 . ---... - ~~"-~=l--{~=~_= __ -.• -------------.I-~~~=--~.-: .----~- k-Fig.:-~-:...·:~-i -II \\-6~.I I -. 3 r~ 1_.

6 30 .-STOP Fig..

I I II Ii I I I DO 5.-----rI 16I 0000.@-. . 8 31 .0 I1111 ! ! I 000 o o D Fig./2.

10 32 .Fg. 9 Fig.

11 20. .1 16..Lt . . j= - /7 18 Fig... o o 24-.. Fig. 12 33 .•.. 21../3 -j'.

./3 17. STOP Fig.. 25 8 16 /. 13 I [ Clfre Jf /mogifl! fl. 36 1/ /4 12 9 4. :3 ¥ 11 7 1 4 17 Iff 17 . . . 4 . 5 · II It /2 /3 3 15 1 q 4/5 17 9 '7 17 13 /6 19 D B p7 3 f 9 j · /4 t! 1 6 27 3 t o 5 16 Lt 16 6 j 3 17 /2 ..7 !. /9 19 /9 If. tI. 1~ . 12. 3 16 If} 2/ 1 8 /5 25 13 15 18 II. 1'+. · /9. ArlOlo!!11 IV Lacu!7e V fJcse!7e VI fraze Media Fig. to.18..3 <7 Lr ··. 20 18 • 27 t. 16.' '" . 13 6 29 28 26 23 2 8 8 /3 2 5 /2 /4 f4 · '23 15 4 18 6 11 35 20. .Y Teste Punde lDeCi/e II!!.

0 '0 9 0-0 q.Y [] P d ~ []JJ ~ -{]p [] y nb 0-.'0 d D. 0-9 D-p ~-oD QP [] ~9 o-dyDDP ob o -0 '0 Y ~ 0 ~ -0 9 [] ~--o 0 jJ -0 b d Y 0.'tJ [])J 9 0 D-JJ 000 cj y oP P db 9 d 0 ~ o d 9 p 0 -0 fJ D.~ Db ~p 0 y 0 OD-~2Jp'o ~yp-o [] j] 0 o-cj y Q.P -0 b ~ -0 Y P b ~y d~o 0-0 9 0~-o)JbDp O-DO 35 I j . [2 0P o-)J-o ~'obp 9 0 OJ] o~o-b 9 9 C( 0--0 Q 0 ~0 -0 P '0 b.Q 0 0'0 -0 9 ~ b -0 0 P -0 boy ~ 0 ~D n --0 0 P ~ c( -{J 0 '0 d C( 9 0 D.~ -0 ~ 0 q c( 0.b -0 -0 D.0 -0 P 0 -[] [] 0.9 b d ~ -0 0 0 y.-0 ~-{]b 0 oo-b~ 0 o -{] 0.0-9 Db 0 0-0 ~ ~ P D.[) -0 P 0 b p cf D b -0 0.n ~9 b D--o 9 [] 0.TEST[6 - P - DD-O D. dO []"D 0 oQ.0 tJ 0-0 P [j ~ 0 [] Q -0 '0 0.p -[] 0.o-o y db Y ~ 0 ~ 3.P -0 9P 0 '0 jJ [] 0 0.~ 0'-0 ~ 0 C\P 0 0.c( Y 0.-D D-jJ 0 00-6-0 9b do D-JJ D-C(yp P n 0'0 9 G P ~ [] cf -0 D-)J 6 'n y D.0 Y ~ DO 0.-0 Y ~ 0.Y -0 D--D -0 Y D..p 0--0 [] Q.~ jJ 0 ~ 0 y 0.~ ~ -0 D.D d -0 b 0 b C\ 0--0 0.b p c( 9 [] Q.~ -0 9 9 o-p ~-{]b y 6 0-)] D~9b 0-0'0 cj 0-0 -0 6 9 D-D~-o bb 9.b d6 ~D-pb 0 Qp-o Q.

1181 8111_6_2~ __ 1711 __ -1 1 1 145! . 134.j I l--.1 \181 31 \-1 \56 1-- '1--------- --31 49 93 86 33 rtcol 24 -I 65 14 82 71 36 8 84 43 60 12 so 44 981 116 141 -- TEST 7 I~_.__ 4 --1-----~: ~I ~I 1481 ....il.s--I---I I !-~I----I I 163 I I I t 761 -I 1731 -I 51 -1 99 15 90 67 I to 66 _1- I- -[-69' 70 I :~ I I I - 23 :32 1-'-192 187 1J 40 91 97 \ _~I 36 " . 'I ..75 25 57 19 47 11 -79 42 6 21 50 20 52 74 64 26 39 68 SS 83 5S 96 2 21 59 ! I I "'1~ 'I ~ .

37 34 83 87 86 11 85 34 26 891 33 73 78 46 1(10 15 43112174 1141 10 25 a 20 76 32 44 68 1 35 11' 4 19 I 60 97 66 90 6 49 31 36 84 59 80 22 "'82 91 ..-.. _.- ~--. 77 93 16 I 7 I 9053 15 37 j ..U ~ ~--- .98 55 97 72 26 24 6 62 8 4 43 89 70 50 35 31 19 46 2 54 63 88 20 22 8 52 68 11 66 0 13 18 12 86 33 99 74 36 76 69 41 40 83 48 92 39 8 45 59 65 6 0 ~&!i 82 67 14 2 7 85 51 94 ..88 81 51 5 18 21 45 12 29 16152 11 ._ . ..- - -.27 67 58 62· 55 65 18 '?l5 93 2 8 40 28 17 7 '38 53 69 10 41 98 63 24 94 61 13 48 50 64 39 99115 56 96192 71 61 91 47 56 1 5 49 25 75 95 29 81 9 28 73 4 30 .

9A .

98 Numele fji ppenumele l i I 39 i I ~ .

. . .. MOTOR 10 A Cum se invirtesc toate roWe dad motorul se invirte~te spre stlnga? Taiati ce este gre~it. ". G.. Bontil~ Reprod ucereij in terzis~ 40 I~' . ROTI DE TRANSMISIE Aratati: a) Care slnt rotile care se invirtesc in acela~i sens cu roata rele care slnt alaturi de fiecare) b) Care sint rotile care se invirtesc c) Care sint rotile care se invirtesc d) Care este roata care se lnvirte~te e) Care este roata care se lnvirte~te mot rice ? (Aratati prin lite- mai repede declt roata motrice? mai incet declt roata motrice? cel mai repede? eel mai lncet? n ••••••••••••••••••••• n. la stlnga la dreapta " " " 2. Roata I IX Roata IV " . I TEST 1. • m •••••••••••••• • ••• • ••• ·n ••••••• n •••••••••••••••••••••••••• m •••••• Adaptat ~i etalonat de dr. C.nn ••••••••••••••• n ••••••••• •• ••• • •••• •••• •• • •••• .

J Ii .f. L )( 41 i . TRANJM/fIIJNJ l G f J RoC/iiI mofr!ce p o N . NorD/? (@}110M 2.

•••••••••••• in sensul sagetii ...4" se Invirte~te 0000 •••• 00 ••••• 0000 ••••••••••••••••••••• In sensu! sagetii ..•••. In ce sens se VOl' invirti rotile Taiati ce este gre~it Raata Raata Raata Raata Raata Care raata I II III IV VI I !a stlnga !a dreapta " eel mai repede? eel mai ineet? mai repededec1t (insemnati ...7" se va lnvlrti In sensul a) Daca sagetj raaia •••• __ ••••••• .3" roata ... _n b) Daca sagetii? .1" se Inv1rte~te In sensu! sagetii ..nnn " llumarul) •••••• 'hhmn se invlrte~te · 00 hh ••••• h •••••••••••••••••••••• nnn •••••••••••• Care raaHl se invirte~te Care roatii se Invlrte~te __ • ~.... Compldati frazcle uematoarc: .2" roata .....9" axu] . nnnm •• mnnnm.1" se va Invlrti In sensu! e) Dadl sagetii ? ph raata . 000000 000 hhhh ••••• 2..4" se invirte~te ••••••••••••••••••••••... ho hOh.] 0" se va Invirti In sensul f) Daca sagetii ? hn. 0000 00'" axu! .I-T~S'I'-I 0BI Pagina 2 1.1" se hrdrte~te ••• __ ••• In sensu! sagetii i? _ ...1 0" se va invirti in sensu] cl) Dad! sagetii ? e) Daea sagetii ? .. se invirte~te sprc dreapta.mnmmmmmn •• n ••• nn.5" raata .m..4" se va Invirti in sensu! 42 ...7" se invirte~te in sensu] sagetii .1" se va Invlrti iu sensu] axu! .•..n raata ......·.n •••••••••••••••• motoru! _ ? .7" se Invirte~te In sensu! sagetii .0 :-" roata ..~_O ..8" raata ..m. Dadl motorul celelalte.n •• roata .hhh o.••••••••••..h"n..

II prenumele EXECUTATI INSTRUCTIUNILE DE PE PAGINA Hr.Pagina 1 Mumel. n 5 8 43 . 1 $1 2 !fO{fm ROG/a//i.

___ -T Adaptat ~i etalonat de dr.' Deseneaza alaturi de rotile dint ate B ~i C ~i alaturi de bara dintaUi D precum ~i alaturi de rotile de transmisie F. face sa functioneze rotile de transmisie F. ' . la rindu-i. 3. Fa cite 0 cruce alaturi de rotile de transmisie roata rnotrice E. pun in mi~care bara dintata (crernaliera) D. astfe!. . Fa dte un cerc alaturi de barele dint ate A si D si alaturi de rotile dintate B si C ca sa arati punctele care ar fi mai periculoase daca am' pune' degetul. care. face sa se invirteasca roata E.is~ 44 . • __ ••• un_ ----.:nn 10 C __ n __ n •• _."'-- ?i prenume!e Pe aceasta pagina aveti desenata 0 rna~ina: Bara dintata (crernaliera) A.MINISTERUL Numele IvmNCII _ ••••• m •••••• "" •••••••••••• _ ••••• __ ••••••••••• __ ••• ••• H_ •••••• __ ••••• •• TEST __ nn. care. H. R eproducerea O. G. care se invirtesc mai repede dedt 2. J si K 1. J ~i K ni~te sageti care sa arate in ce sens se mi~ca aceste elemente. Din pricina acestei rni~cari rotile B ~i C se pot invJ:rti ~i. H. se mi~ca in directia sagetii. G. BOl1til~ in tef2. deasernenea. c..

. batista trebuie sa fie patrata./ ~. IB 17 17 is 15 Adaptat ~i etalonat de Dr.9 ·S 20. 12 II 10 9 8 18 1../ ~ 4 I5 sollllte J . pentru ca cele doua parti unite sa formeze un pUrat. II J .- SoMie 15 14 4- ·/0 17 (. 112 17 16. 19 ~ [8 10 I 78 1 16 .I .... Ea trebuie sa faea 0 singura taietura cu foarfeca ~i in felul aeesta. care aratli cum se pot rezolva aceste probleme . fara sa piarda deloc din pinza.. " ':J 1 2.. • 12 11 10 9 13 14 13 20 19 18 17 16 15 14 i7 16 7. sa poata obtine batista piitrata. 7 . Trebuie sa insemnezi la fiecare bueata de pinza. adica sa aibil. 3'. BONTIL:\ ~ r~1 d !6 f: '~~~J'y12 IJ 14 iNTOARCE FOAIA ~I CONTINU .. 3 ] 4 5 17 ~ •. La inceput ai 2 exemplare. .. cele 4 laturi egale.. 10 :J r 13 P If) I 3- I I -y5 b 2J 1 ~~ V23 22 ZO w I j2. 3 4 5 I 15 7 8 9 10 ~3" 14 (J 12 ~6 11 Ii 4. Hueata de stofa insa.. 13 6. . 1 fD 9 13 14 15 G . 2. prin care din puncte trebuie sa treaea linia dreapta dupa care sa se faeli taietura..M INISTERUL MUNell Test 11 Inehipui~te-ti ell 0 eroitoreasa are 0 hueata de Plnza din care vrea sa faca 0 batista. . B I L8.. de forme neregulate.2 . 9. Ai aici 0 serie de bueati de pinza.~13 15 14 /<"" I L '20 19 18 c. pe marginea carora sint insemnate mai multe puncte. Din aceasta pricina croitoreasa trebuie sa 0 aranjeze in a~a tel incit. sy ~o. 5.. G. I11 2. are o---~ forma neregulata. 8 Ii IS 15 L-A. i9 15 9 18 12 10 17 23 2'2 Ii 21I flSf4I t I' I . Reproducere interzisii 1 b~~ ~ \. 11"~'~3 I L~ . cosind cele 2 bucati obtinute sa poata avea 0 batista piitrata..

23.. 18 l~ !7 t3 12 is 10 19..0 22.I' 2S / ! t i .4/1:" ' 4. \'llmele . 20. 3 17 '''\5 1(" 14] 12 r ' 13V: " "9 . Q21 .S S 21~~ 2i j 1/16/:0 15 12 1: J Il 17..)1 Prollulllele r"lrsla 46 .

- -- L L .

. \~/ CAP ) 2 PJESE CAP lit CAP . \... ' I I <'2> ~ ~~ ~~ ~~ ~ LF~ ).. C.--.TEST 13 Z pn£[ CAP IN f CAP .--.~~'~. I \ " ' I i / . . - 3 PiES[ CAP IN ....I I f /-.) " ) ----------__ - 2 PlfH I CAPiN \ I CAP ~~ . G.~ ~ ~ Adaptat 48 ~i etalonat de dr. '-.. \ . I I ' 3 pi£SE CAP IN 3 CAP PlrSE CAP IN CAP I / . .. -.j /--.• \. B.mtiIa . " .--.

G. printr-o singura Iinie. Insa. iar celelalte doua puncte sa fie cup rinse : unul numai In triunghi. Desenati un triunghi. uniti prin doua linii mijlocul labrilor opuse • • • • •• Uniti. doua linii drepte paralele. Desenati un dreptunghi 9i In acest mijloacele laturilor dreptunghiului. care sa aiba din laturi formate de 2. nu tre- ca cele patru fiecare colturi punct ale unui patrat. buie. ale patratului. to ate punctele. care sa aiba 0 latura formata de una din laturile patratului ~i 0 alta latura formata de una dintre liniile paralele. de celelalte dreptunghi un romb unind Desenati un patrat apoi un romb. lmpartiti-l In patru patrate fieea.rui din aceste patru patrate. IncH fiecare cEntre aceste patnt puncte sa fie Intr-unul din cele patru unghiuri formate de cruce . C. iar ultimul numai In dreptunghi. un triunghi 9i un dreptunghi In a9a fel.MINISTERUL MUNCII l\- TEST 14 Intelegerea • • • • • • • verbala Desenati 0 cruce In a~a fel. Desenati doua linii drepte paralele aceste puncte de celelalte doua . apoi: doua egale. Bontila interzisa 49 . apoi desenati un cere. IncH unul dintre puncte sa fie cuprins In toate figurile desenate. Desenati un patrat. Trageti 1. sa se Intretaie . Trageti 0 linie care sa separe Linia nu trebuie sa se Intretaie. Desenati patru puncte dispuse linia trasa. mijlocul fiecarei laturi a rombului sa se sprijine pe unghiul format de laturile patratului. Desenati trei puncte dispuse ca vlrfurile unui triunghi. Desenati un patrat Iiniile paralele. Desenati diagonalele Desenati care sa separe fiecare dintre un patrat. Alcatuit 9i etalonat Reproducerea 7~ Culegere de teste psihologice de dr.

Desenati aceste linii. 2. incH fiecare din laturile unuia sa fie paralela cu fiecare latura a celuilalt triunghi iar fiecare din aceste laturi paralele sa treadi prin mijlocul celuilalt triunghi. Desenati doua triunghiuri in a~a fel.In1aginati-va un hexagon (un hexagon este 0 suprafata cu b 1aturi) ~i fara sa desenati hexagonul. Virfurile opuse ale patratului. 50 . apoi ca prin linii drepte se unesc: 1. Hira insa a desena nici patratul unghiurile. imaginati-va ca se ~terg Iiniile drepte care unesc doua virfuri vecine. nici tri- Imaginati-va un pentagon (suprafata cu 5 laturi) in care se unesc toate virfurile intre ele. trageti liniile care ar uni doua virfuri opuse ale hexagonului. Imaginati-va ca pe fiecare latura a unui patrat se construie~te un triunghi echilateral (triunghi cu toate laturile egale). Virfurile triunghiurilor opuse unul cu altul. Apoi. Desenati numai rezultatul.

0( 10 l I I V<JLJ I J .

i .\ 1 \ I i I j. \ \ i I ~ I ~ \ \ - I 'L"--~..."... I " II -' I I r---"'._--~-~ I I I' Ii' ---71 l I. \. I I ~~~~"--.J ! 52 ..10 ~-'.. --.~ \\..

-------------r-r I - I I I 53 .

01 F-i -----.------------~-lI i ~ I I ~I I.L _ d . I I i I I _____ .Q r- ~I (/)1 WJ! 1..

Bontila 55 Reprodu<. K i' 2 A / ~ K A .".1.~> ~ft. P K' .. G.lca virful pirghiei daca se trage in jos de minerul P.~ • 1< ~ ' "K \J p ~ vr. 4 t 6 r'~ .MINISTERUL MU!\:CIl TEST 16 Punctele A sint fixe.. Aratati in Hecare desen in ce sens se va mi!. Insemnatl cu 0 cruce sageata care arata sensul adevarat..~ P A f--it: A . ~K A K " A K' . K A ... A K " K 11 A pO f4 Adoptat ~i-eta]onat de dr. C..ere interzisa J ! .1. ' : 9 10 K .-- K • .. W. /' " K \~' ~ p tr-~ ~ "l p 1 <1--... Punctele K sint articulatH (se invirtesc in jurul axei).

.... ....1""-\ I.

teste psiholo~iCe .""". - -I . I ! . ! ] 8. Cule~er(' d". j==J I . H-t ..TEST 18 I .

.

. Ti-e frica de Intuneric? (2) 2.) 9.8) 20. Da Nu Da Nu Da Nu Da Nll Da Nu Da Nll Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu (1) 1. Te consideri fricos? (1. Ti se face observatie di e~ti distrat? (7) 18. . . . . Ti se Intlmpla sa te brlbri din pricina emotiei? (7) 14.6. .) 8.lsa 59 . . . Ti-e frica sa treci un pod peste apa? (2) 6. . Ai des dureri (de orice feI) ? (5) 23. Ti-e fridi sa tred printr-un tunel? . Ai avut obiceiul de a mi~ca gHul. (2) 5. G. . . Iti place sa stai multEi vreme pe acela~i lac? (1. Ti-e frica de furtuna? (2) 3. . . BondIa. Pl1ngi uneori din pricina piedicilor care ti se pun? (1. Clnd te doare ceva. . E~ti totdeauna pornit pe cearta? (1) 11. Auzi noaptea zgomote care Iti pricinuiesc frica? (1) 10. C.5) 19. . .6. I~i rozi cHeodata unghiile a~a de tare IncH sa te doara? )1) 13.MINISTERUL MUNCII TeST 24 ST. Simti deseori ca n-ai mai putea respira? \ i ! activitatea? Ac!aptat ~i etalonat . Iti face rau dnd vezi sInge? (5) 22. . Visezi cHeodata persoane care slnt moarte? (1) 12. . . N-ai clorinta de a sari atunci dnd te afli pe pod? (1) 7. 1 Nutnele . te pHngi mai mult ca celelalte persoane? (1) 21. capul. de dr. Iti place sa-ti schimbi des ocupatia. (7) 17. . . Ti-e frica de apa? (2) 4. Fi~a Vlrsta Profesia . . umerii? (7) 16. . . Reproquc~rei! in ten:. . Te sperii In mijlocul noptii? (1. Poti sa stai multa vreme fara sa spui vre-un cuvlnt? (7) 15.

nca f'. 111ultumit? ca tu nu e~ti la fel cu ceilalti? glndul ca nimeni nu te intelege pe tine? de toate zilele? . Ie cheama mlnii ceilalti des? singur sa stai dedt cu ceilalti? ...5) 46. Ai ginduri de care n11 pati 1ntarltat. Ie plictisit ~i suparat In realitate? repede? Da Nu Da Nu 1mprietene?ti 60 . Iti 1nchipui adesea . . . . . parte din timp? .5) 25. (3. ..7) 36. .4.. cme I vrel .. Ai avut p1na acum dorinta sa dai foe? inainte de a te cu1ca? . tv. sa v lacl • ceva ? (1) 34.. In general. . Cind (2. puternic ~i saniHas? abosit? ... (2. acuma 1111pins sa fugide (6) 37. de glndul ca lucrurile din jurul tau . Te-ai simtit p1na acum pina sa fugi vreodata 1nclinat.. S3 stai (3. . Te plictise~ti (5) 28.. I-t· . Ti-e frica de foe? (2) 41.4) 44.. (3) 48. . (5.(5) 24. sa scapi? 9i Iti este gre11 sa scapi de acest glnd? Da Nu Da Nu . credinta (sa porunce~ti lalocul de munca)? . .... (2) 42. E~ti adesea nu slnt (4) 55.. Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu prieteni de vorba? (4) 47.2) 40. Slnt .5) 54. de acasa? acasa? .. uneori de acasa? (sa treci) camera 0 strada sa traversezi m tV? roo A sau 0 piatalarga? . . . Ai deseori b 29 . (3) 49. Ai superstitii? (3.5) 26.• v cu pne . aproape te simti simti totdeauna obosit? cea mai mare (3.. De abicei.7) 35. Iti 1nchipui ca ai fast un copil adoptat (2) 53. Dil Nu l /2) f l-e 39 T" . . (-) SA (Ii se ura~te) de cap? dureri m t mmcarun A V' m1ncaruri care A" ltl lac rau V? care te sdrbesc bine? atH. ca tu ai 0 aWi viata pe IIngaaceea (3) 52. Deobicei. Ie (3.1 eSle L greu sa v t'e I. (3) 50. .. . Ai fugH p1na acum (2) 38. Obi~nuie~ti oA')' 4'2 u. Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu te scali dimineata.' sa v s t··al smgur Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu (1. ..6) 31. De obicei. -It· 1 (" sa te uiti sub pat p I ace sa v sate t· d vor b a ..en11 a1 ? .... Ai vrut (2.. incH nu Ie poti 1111nca? (5) 30. (2) 32 . Ai uneori 1ti place sa comanzi e~ti fericit. Ti-e frid. .5) 27. 10t ara~ v v t· 1 aunCl t .. . + ' •.. ..'?tii totdeauna dormi bine ceea ce vrei sa fad? A (') '" 33 . Ie te simti bine. I ti vine clteodata (3) 51. I ti place mai mult (4) 45. ... .

Ai dorit (8) 73. r ti este greu sa te obi~nuie~ti (4)~60. eu tine? se poartajbine deseori parerea dnd glndu1 ca cineva ca cineva se arata vrea sa te urmareasca? faca rau? la eeea ee vrei tu? dnd te minii ? (4) 64. ~efii )ai (4) 63. . Crezi ca familia (4) 58. Te superi vrea sa-ti Impotrivire lucruri atinci (6) 66. Te glnde~ti a~a cum iube~te ~i pe cei1a1ti din familie? nu te iube~te? pe locu1 tau de munca? acasa 1a tine? fara nedreptati uneori ca nimeni (4) 59. Ai uneori (6. Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu pricini care n-au Insemnatate? (6) 68. animal? . Ti se Intlmp1a (6) 67. .~ ~J .4) 65. Simti pina sa faci rau cuiva? pe ceila1ti pina (necaje~ti) dteodata uneori pina in gluma p1acerea sa faci rau unei persoane? placere sa faci rau unui 0 anumita acumdorinta (8) 76. Familia (4) 62. Simti (8) 75. . cind ii faci sa plinga? . ? " Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu (4) 57. Ai avut uneor! etedinta te iube~te ca ai savlr~it fapte vlnovate? Da Nu Da Nu Da Nu .5) 56. . Ai avut sa furi? Coeficien t ------------------------ II I - Total N-rul de intem-uri I I __ ~ .(4. Iti ~este greu sa traiesti " (4) 61. Te mlnii uneori sa spargi pentru Da Nu Da Nu . Le~ini deseori ? (6) 70. . eoreet. Te supara se poarta in liniste bine cu tine. . Superi (8) 74. Ti-ar plaeea (8) 72. Simti uneori ca vederea a meserie acum ti se tu1bura? unde soar ucide anima1e? . Ai 1e~inat vreodata? (6) 69. 20 26 52 36 24 30 28 (8) 71.

CUPRINS It 7 SubtestuJ Cuvinte contrarii 10 47 58 12 55 13 18 45 39 35 19 14 49 48 52 9 38 .~ 20 44 40 54 53 57 56 11 35 51 16 Test I. 1 8 17 42 59 15 Test 12 Subtestul 2 .Cuvinte de prisos Test Is (Inteligenta generala) Subtestul 1 Subtestul 2 Subtestul 3 Subtestul 4 Subtestul 5 Subtestul 6 Subtestul 7 Subtestul 8 3 28 Testul 14 Test analitic de inteligentil (A) Test 6 Test '7 Test 9A Test 9B Test lOA Test lOB Test lOC Test Test Test Test Test 11 12 13 14 15A Test I5H Test 15C Test 15D Test· 16 Test Test Test Test 17 18 21 24 63 I J .Serii de numere Subtestul 4 .Analogii Subtestul 3 .

PU$NEANU Telmoredactor : TUDOR STERPU Lucrarea a fost tiparita la Intreprinderea poligrafica Oltenia. str. 4.. Mihai Viteazu nr. 236 .A.i Redactor: LUCIA L. sub comanda nr.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->