Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ-ΓΛΩΣΣΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:_________________________
1. Να συμπληρώσεις τα κενά των παρακάτω λέξεων με η, ι, υ, ει, οι
Καθρέφτ___ς, καθρεφτ___ζω, χ___λός, δ___καιολογ___α, σ___ν___άλο, άγκ___ρα,
μπρούμ___τα, λ___στ___ς, περ___πέτ___α, περ___π___ ___σ___, καμ___νάδα, γ___απ___,
καταμεσ___ς, κατευθ___νσ___,

2. Να συμπληρώσεις τα κενά των παρακάτω λέξεων με ε, αι
δικ___ολογούμ___, π___ριποιούμ___, γ___ρός, γλ___ντι, θ___ρμ___νω,
αν___μ___λα, αδ___ξιος, ανάσκ___λα, ανασ___νω, δρ___πάνι.

3. Να σημειώσεις (Τ) για τα ταυτόσημα, (Σ) για τα συνώνυμα και (Α) για τα αντίθετα.:
σαλεύω - κινούμαι

λάθος - σφάλμα

μιλώ - σιωπώ

εισπνοή - εκπνοή

βαστώ - κρατώ

διαβάζω - μελετώ

λέμβος - βάρκα

μήκος - μάκρος

έμψυχος - άψυχος

δυσκίνητος - ευκίνητος

4. Να συμπληρώσεις τα κενά των παρακάτω προτάσεων με το σωστό τύπο λέξεων στις
παρενθέσεις:
1. Ο Νίκος __________ για τα __________ του. (απολογούμαι, λάθη)
2. Αυτά τα παιδιά __________ της ___________ φροντίδας των γονιών τους. (στερούμαι,
φροντίδα)
3. Να μην __________ αυτόν που σας έβλαψε. Να είστε __________ (εκδικούμαι,
επιεικής)
4. Μη νομίζεις ότι __________ από τον __________ έλεγχο των __________ από την
εφορία. (εξαιρούμαι, διαρκής, έλεγχος)
5. Πως λέγεται με μια λέξη;
η πρώτη βροχή
η φωλιά των μυρμηγκιών
το φτωχό σπίτι

-ωτός. που παράγονται από τις παρακάτω λέξεις: τόξο καστανός χαρά δαντέλα φτερό ποτάμι μάρμαρο μολύβι αρνί άγιος .το άνθος η μέτρηση .ίσιος. Να σχηματίσεις λέξεις βάζοντας τη δεύτερη λέξη στη γενική ενικού και στη συνέχεια να τις μεταφέρεις στον άλλο αριθμό: το στέλεχος . -ένιος. Να γράψεις τα επίθετα σε -ωπός.ο ιππότης το είδος .το ακριβές μέγεθος το βαρύ ξίφος .Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ-ΓΛΩΣΣΑ το ξυνό μήλο η παγίδα για τα ποντίκια 6.ο σταχτής λύκος ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 7. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful