P CATELE ECUMENISMULUI

Monahul Conon Românul

www.mirem.ro

CARBUNA SAU ZARURI LA PICIORUL CRUCII
În perioada 4-15 august 2003, peste 200 de tineri între 17 si 30 de ani din cuprinsul Europei participã la o tabãrã ecumenicã (a se citi "ecumenistã") în zona schitului Cãrbuna, la 3 kilometri de Mãnãstirea Neamtu. "Tinerii apartin tuturor confesiunilor crestine, confesiuni care îl recunosc pe Iisus Hristos - ortodocsi, catolici, protestanti si neo-protestanti", precizeazã staretul Mãnãstirii Neamtu, Arhimandritul Benedict Sauciuc. Deviza întîlnirii: "Libertate pe pãmînt". Doar atît deocamdatã despre aceastã manifestare. Se cuvin însã cîteva întrebãri: Cine a organizat aceastã adunare, cui foloseste, de ce în eparhia Moldovei, de ce în tinutul Neamtului, de ce în aceastã perioadã, de ce cu participanti "ortodocsi", care e rolul BOR în aceastã actiune si cine o binecuvînteazã, cît de canonicã e respectiva întrunire, cum priveste Hristos-Adevãrul asemenea manifestãri, ce perspectivã oferã ele atît ortodocsilor, cît si tuturor "cultelor", "confesiunilor" si "religiilor" lumii? Desi oficialitãtile BOR pãstreazã o adîncã tãcere purtãtoare de mari tîlcuri, noi stim din surse confidentiale cã "manager" al îndrãznetei nesãbuinte este însusi ÎPS Daniel "pãrinte" al aliantelor anti-ortodoxe dimpreunã cu alti mari prelati "ortodocsi", în cîrdãsie cu unul din sefii "bisericii catolice cu totul eretice" -, episcopul (?!) romanocatolic Josef Hoenyr din Germania. Cui foloseste acest asalt împotriva Ortodoxiei? Nu-i greu de priceput: politicii religioase a ierarhilor BOR, dornici de integrãri si cãpãtuialã în orice conditii, Statului român
2

(unde e si cum aratã?) si nu în ultimul rînd ÎPS Daniel. creeazã confuzia cã toti avem aceleasi sãrbãtori. peste care. Prozelitistii ecumenistii "lupi în piei de oaie" au ales tinutul Neamtului fiindcã aici este comasatã floarea monahismului moldovenesc (si românesc totodatã). cum ar fi fost firesc sã fie. Apoi. "drink" si "make-love" 3 . truditor pentru o cît mai bunã imagine publicã. S-a optat pentru eparhia Moldovei din mai multe motive: întîi fiindcã Moldova este (atît cît mai este) cel mai însemnat centru de rezistentã al ortodoxiei românesti. întîmplare? Sigur cã nu! Cum asa? Din douã motive: întîi fiindcã bîlciul ecumenist. ci un bãnãtean cu idei largi si mobile. suprapunîndu-se sãrbãtorii Bisericii. Ce n-au putut atunci cu spada. domnisoare. fiindcã ei ne oferã o nouã viziune asupra sãrbãtorilor: muzicã. apoi fiindcã la cîrma Mitropoliei Moldovei se aflã nu un moldovean. toti credem la fel. au dãinuit pînã astãzi. mare apologet al ecumenismului si vîrf de lance în zonã al acestei miscãri: Mitropolitul Daniel. jocuri. cu ajutorul ierarhiei BOR. strãjuind Ortodoxia. toti cinstim aceiasi sfinti si toti cinstim la fel pe Maica Domnului. Coincidentã. deci inamicul numãrul unu al Europei integriste si nivelatoare de constiinte ortodoxe si nationale. înfruntînd hoarde pãgîne si vecini eretici. fiindcã bineînteles nu se potriveste: în Postul Adormirii Maicii Domnului. revãrsîndu-se Harul. rîs. nefîrtatii au hotãrît ca micul Woodstock religios (asortat desigur cu chitãri. papistasi pusi pe jaf si cãpãtuialã. Pentru ca isprava sã fie "frãteascã" si cu izbîndã. în mãnãstiri ctitorite de mari voievozi crestini. vor dobîndi acum cu "prietenia". hasis si navete de bere) "peace & love" sã fie tinut cînd credeti? Tocmai cînd nu vã închipuiti.

Rolul BOR în aceastã "sfîntã" babilonicã tevaturã e simplu si sincer: jinduirea lui Isav la blidul de linte al lui Iacov. sã nu mai crezi în rolul preotului si al Bisericii în societate si în viata personalã.pentru a demonstra lumii cã miscarea ecumenistã nu doarme (asa precum mai marii Bisericii). Si pentru ca sã nu credeti o clipã cã ecumenismul e o controversã teologicã ce se duce în conferinte si seminarii. toatã coregrafia corespunzãtoare unui "duhovnicesc" Halloween pãgînesc. sã nu te mai închini la Sfinti si icoane. poti învãta de la celelalte "culte" si "confesiuni" lucruri noi si frumoase: sã nu te mai închini Maicii Domnului. îi lãmurim urgent: "ortodocsii" participã în calitate de gazde. sã consideri cã toate ale Bisericii sînt superstitii dimpreunã cu alte mii de fapte ecumeniste. pentru a multumi pe sefii care au investit în ei încredere si nãdejde si . se pot însela linistiti în cugetul lor. ori homosexuali. "egalitate" si "fraternitate". pe care o are orice ortodox. Sã nu uitãm însã cã ereticii oaspeti. apoi. sã dansezi în bisericã. participînd la cununii ale cuplurilor de pisici. mînati totodatã si de curiozitatea "schimbului de experiente". Dacã unii cititori vor fi intrigati cã la o astfel de orgie participanti vor fi si crestini ortodocsi (specie supusã deratizãrii ecumeniste). gîndind cã sînt pe calea cea bunã. sã nu fii sigur cã ea e într-adevãr fecioarã. primindu-i în mijlocul lor pe "fratii ortodocsi". în sfîrsit.de ce nu? . lepãdarea cinstei de întîi nãscut al Adevãrului si de fiu al Bisericii Una. Într-adevãr. tintesc în mai multe directii: întîi anihilînd orice eventualã opozitie a ortodocsilor. 4 .printre corturi si focuri. pentru a intra în gratiile Occidentului posedat de trei diavoli: "libertate".

Firesc ar fi fost ca biroul de presã al Mitropoliei Moldovei sã fi dat un comunicat oficial prin care opinia publicã sã fie corect informatã. fãrã interdictii si ipocrizie. care a dobandit personalitate juridica in Romania la 21 octombrie 1992. unde vietuiesc de-a valma.Tese în România. celor care adera la aceste organizatii li se spune: "Imbracati Crucea si Mantia in numele fraternitatii (Francmasoneriei) universale. bancheri. Si pentru ca lucrurile sã fie clare. precum si multimea corturilor din jurul chiliilor. Cel ce-si pune pielea în joc de dragul 5 . pentru ca tinerii catolici sã se simtã "ca acasã". adicã oferind toate aceste date. in spiritul ecumenic universal". cu scopul de a-i folosi in interesele tainic satanice ale Masoneriei. aceste organizatii oculte urmaresc sa atraga in plasa lor malefica cat mai multe personalitati din Romania: oameni politici. la Cãrbuna putem vãdi încã trei lucrãri ale lui Satan în Bisericã: Societatea Maltese (copil al puternicei organizatii masonice Crucea de Malta) ce prin camioanele si personalul prezent asigurã transportul si logistica manifestãrilor. iar nu tãinuindu-le. Astfel. Desi atunci cand depun juramantul de supunere. asa cum o facem noi acum. In realitate insa. in lupta pentru PACEA si ONOAREA tarii voastre. biserica schitului (unde se liturghiseste duminica si în sãrbãtori!) este fãrã catapeteasmã.iatã roadele acceptãrilor si semnãrilor conventiilor de colaborare cu ereticii . am fi aflat direct de la sursã cine binecuvînteazã aceastã antiortodoxã întrunire. tineri cu tinere… Pentru ca cei nestiutori sau naivi sa cunoasca. un satelit al Francmasoneriei este Prioriatul Roman al Cavalerilor de la Malta. oameni de afaceri. teologi. specialisti din toate domeniile de activitate.

pentru pãcatele noastre). sale am identificat pe binecuvîntãtorul si mentoul circului de la Cãrbuna. Iubeste Hristos aceste adunãri asa cum a iubit însusi Ioan Botezãtorul însotirea nelegitimã (oarecum "ecumenistã") dintre Irod si Irodiada.datoritã domniei sale s-au împãrtit în douã tabere: pro-ecumenisti (iubitori de eretici) si antiecumenisti (neiubitori de eretici). dispret si banalizare a Mucenicilor ucisi pentru Ortodoxie. împãratul "ecumenist". Deci iatã în persoana Î.S. Cã asfel de manifestãri nu sînt dupã voia lui Dumnezeu nu încape îndoialã (nu sînt dorite."comuniunii" si "reconcilierii" Bisericii cu urmasii celor blestemati si dati anatemei de Sfinti precum marele Nicolae. ca si în alte rînduri. desigur. Blagoslovenie care. cel care acum.P. De asemenea. Plac lui Hristos atît cît au plãcut si Sfîntului Prooroc Ilie. ori Sfîntul Ierarh Spiridon si multi altii. atîtã la îndoieli. ci doar îngãduite de Dumnezeu. fapt pentru care a si fost prigonit de Ahav. nesigurantã si dezbinare pe crestinii care cine nu stie sã afle! . Perspectivele oferite de marile sindrofii ecumenistpoliteiste sînt sumbre: lepãdarea ortodocsilor. dezbinare si neîncredere fatã de învãtãturile propovãduite de Hristos în Bisericã. precautie pe 6 . lipsa precautiei ortodocsilor fatã de învãtãturile si intentiile ereticilor prieteni. cu care era cumnat (aliantã din pricina cãreia Proorocul a si fost ucis. în frunte cu duhovnicii. teologii si întreaga ierarhie BOR de învãtãtura Sfintilor Pãrinti ai Bisericii. nu doar încalcã canoanele Bisericii. care dupã cum stim a ucis el însusi pe "preotii" si "proorocii" "altor culte si confesiuni". datoritã mustrãrilor sale). nu este altul decît ÎPS Daniei. ci chiar atenteazã la pacea si stabilitatea ortodoxã a crestinilor din România.

O altã consecintã uriasã e ceea ce avertizeazã Sfintii: "Sã nu ne facem pãrtasi relelor lor credinte. si "Vai acelora care se întineazã cu hulitorii eretici si încheie vreo întelegere cu ereticii" (Sfîntul Efrem Sirul).care au avut-o si au propovãduit-o TOTI SFINTII Bisericii. 7 . va aduce mari neajunsuri în viitor crestinilor ortodocsi. pentru a nu fi condamnati împreunã cu ei" (Sfîntul Ioan Damaschin).

8 .

9 .

Este #i pricina pentru care voi l sa mai mult imaginile s gr iasc de la sine. pres rînd ici #i colo cuvintele l muritoare. ia na#tere ceea ce #i pîn ast zi poart numele de Centrul Inter-religios Vulcana B i. a fost 10 . Nu departe de drumul Bucure#ti-Sinaia pân a ajunge la Pucioasa. Religiilor. Banca Interna&ional a în anul 2001 al desfiin& rii sale. Ion Popescu. pân Patronat de dl. Anul 1994 este data începutului de ctitorii ecumenice la noi în &ar .VULCANA B I ARHITECT SAU MONUMENTUL MARELUI Ieroschimonahul Serafim Manole Este cu greu a scrie f r de tulburare asupra celor ce de veacuri lovesc necontenit Biserica Ortodox a lui Hristos. vom privi mai întâi la cei ce cu sume destul de considerabile s-au ostenit la ridicarea acestui blestemat loca#. Spre a în&elege mai bine for&ele ce au purces spre o a#a zidire.

Dup ce teoriile de catedr . erau bine pricepute. &inute de diver#i . De aceea aici. Rug ciunile în comun deveniser ceva obi#nuit. prin care se va pune bazele Academiei Interna&ionale pentru Studiul Culturii Istoriei #i a Religiilor. o biseric ortod ox . partea aplicativ se desf #ura tocmai în campusul de la Vulcana B i. Mai clar. istorie bisericeasc #i religie comparat . la care se vor preda pe baza unor programe inter-ecumenice. prin slujbe mixte #i împ rt #iri în comun.principalul motor al întregii opera&iuni. Lucr tura era prea perfect pentru a se mai g si vreo pricin "dogmatic sau canonic " de poticnire. #i ce poate fi mai conving tor naivilor ecumenismului decît s -&i vezi "preotul" evoluînd al turi de ceilal&i reconcilian&i ca unul dintre "egali". într-un timp record s-au construit întro minunat poian . flanca t de o mosc hee #i o sinagog . BIR va subven&iona sp larea religioas #i na&ional a celor ce vor fi atra#i de gratuit &ile acestor cursuri. S nu crede&i c 11 . prin conturile acesteia trecând sumele necesare realiz rii proiectului unui Centrul Interna&ional Ecumenic. de c tre liderii diverselor culte. Acesta se înscrie în cadrul unui plan mai m re&.

Practic. ci sunt chiar pomenitele l ca#uri de la fa&a locului. nu. problema se pune la modul unirii a dou mari tabere: cele care cred în Hristos (cre#tinii) cu denominatiunile p gîne ce nu-L recunosc explicit pe Iisus Hristos ca Fiu al lui Dumnezeu. Pe aceste "întreite adev ruri comune" se începe zidirea întregii teologii ecumeniste.istoric #i religioas .fotografiile prezint vreo machet . Pentru a se ajunge la acest gen de "unitate mondial de credin& " s-a optat pentru o recunoastere tacit . C ut rile #i propunerile de manifestare ale misc rii ecumeniste sunt doar în aparen& benefice vie&ii religioase de pe întreaga planet : unirea religiilor ce-L recunosc pe Dumnezeu ca "principiu c l uzitor al omenirii" sub o singur form de manifestare a credin&ei. silind spre împreunare cre#tinismul cu mozaismul #i cu mahomedanismul. pentru ca în final s se înfr &easc în Confreria Masonic Mondial cea care din umbr pe to&i ace#tia i-a adus cu migal la lep darea de adev ratul Hristos. #i s-a accelerat în sensul "unit &ii de 12 .de-o parte si de cealalt a taberelor. cu concepte ajustate perfect pentru asimilarea de c tre fiecare religie #i cult în parte.

pe care au ajuns s -l cread la baza existen&ei tuturor cultelor #i religiilor care au existat vreodat pe p mînt. s-au desf #urat conform unui plan dinainte socotit. Mi#carea Ecumenist a ar tat c orice erezie. Legând în final cele de mai sus. prin participarea nemijlocit la proiectele. . precum #i adâncirea în cunoa#terea "dumnezeului difuz". Separarea ce exist între grup rile "cre#tine" sunt #i ele destul de adînci si greu de umplut.atitudinea ierahiei a fost de colaborare cu aceast organiza&ie v dit masonic (BIR-CE). . hulire. Dar slav burselor în str in tate acordate viitorilor ierarhi.credin& cre#tin ". #i argin&i care s ung Înalt Prea Sfin&itele Tronuri pentru ca acestea s uite sau s mai înmoaie din t ria dogmelor #i a canoanelor ortodoxe ce interzic sub grele anateme cele de mai sus. blasfemie a Ortodoxiei se poate face oricînd în România atunci cînd sunt destui bani pentru a ridica a#ez minte unde s se predea teologie ecumenist (vezi Institutele Ecumenice de pe lâng Facult &ile de Teologie din Ia#i #i Bucure#ti). #edin&ele. putem ar ta urm toarele considera&ii ortodoxe referitoare la idolatriile petrecute la Vulcana B i: . plan în care intra bineîn&eles #i sp larea final a banilor organiza&iilor 13 .pîn la desfiin&area B ncii Interna&ionale a Religiilor #i deci a tuturor organismelor finan&ate de aceasta. tagmele hulitoare de Hristos. seminariile #i slujirile dimpreun cu musulmanii #i iudeii.nimeni nu poate t g dui faptul c ac&iunile ce au culminat cu abera&iile de la Vulcana. ace#tia au deprins s recunoasc minimul dogmatic suficient unirii inter-religioase.

nu poate perverti nici o inim dreptm ritoare la a se închina dumnezeului ecumenist.înfr &irea dintre liderii ecumeni#ti #i cei masonici arat cum împreuna lor lucrare este pornit spre acelea#i idealuri de unitate. prin unii Satana d ruind lumii partea filozofic iar prin ceilal&i jerfa financiar . chiar dac este încuviin&at de oameni ai Bisericii. 14 .masonice. spre a aduce sub robia antihristic pe cei rup&i de turma lui Hristos.acest program de simulare ecumenist ne arat totu#i cum va fi nu peste mult vreme credin&a în împ r &ia lui Antihrist. s-a dovedit prin aceasta c românul de rînd înc nu este preg tit suficient pentru a primi în inim lep darea de Ortodoxie. . . Cl dirile acum p r ginite de la Vulcana B i m rturisesc #i ast zi celor ce cred cu adev rat în Hristosul Ortodoxiei. c orice program de reeducare religioas . #i cine sunt cu adev rat înainte-merg torii Fiarei. precum #i desfiin&area BIR dup ce #i-a împlinit menirea.

Sugestia indus credinciosilor de rînd a fost cea scontat : catolicii au si ei sf. iar rug ciunile ierarhilor ortodocsi al turi de cei catolici propag în masa de credinciosi simt mîntul apartenentei comune la "Marea Biseric ". În momentul în care se împart valorile ortodoxiei la masa de negocieri sau se regizeaz scenarii de unitate confesional cu happy end. Dar despre ce incident este vorba? Spre sear .CAZUL IEROMONAHULUI ANTIM DE LA SIHASTRIA Monahul Conon În luna octombrie a anului 2002 ne-am bucurat de binecuvîntarea Sfîntului Ioan Casian. ci doar de vizitele delegatiei catolice la m-rile Secu si Bistrita. sfîrsitul începe odat cu aplauzele. Un lucru bun s vîrsit cum nu se cade mai rau. Nu stim de ce în Candela Moldovei nu se vorbeste nimic despre "r zvr tirea" de la m n stirea Sih stria. moaste. delegatia catolic în frunte cu arhiepiscopul catolic 15 . Este bine totusi ca nu s-a încercat m sluirea adev rului ci doar omiterea lui. adus la noi în tar de o delegatie catolic în frunte cu excelenta sa Bernard Panafieu.

mai întîi la preacuviosul Victorin. Dis de dimineat . spre catedrala cea nou construit pentru a s vîrsi MESSA CATOLICA. un grup de trei calugari ortodocsi în frunte cu ierom. prilej de a se mai degusta din vinurile puse deoparte. Bernard P. a ajuns si la m-rea Sih stria cu moastele Sfîntului ortodox roman Ioan Casian. Antim s-au opus. Marturisirea adevarului pentru astfel de c ldicei este egal cu pierderea functiei. ieromonahi.. Dar peste putin timp apare IPS Daniel care dup ce-l mustr bine pe staret pentru r zvr tire si neorînduial . Stim c nu 16 . în pelerinajul prin m n stirile nemtene. c lugari. Apoi messa s-a facut netulburat în trapeza m n stirii si delegatia a plecat linistit mai departe. dup ce a fost asigurat c acea scena nu se va mai întîmpla de acum încolo. doar unul singur s se ridice si s fac ceva pentru a opri blestem tia catolic a-si face loc prin m n stiri. dar vazînd c acesta ezit . Credem c acum raportul este invers. prin ultimele bastioane de ortodoxie din Romania. Catolicii s-au mirat foarte de aceast initiativ si s-au retras. la m-rile Secu si Bistrita obstile au fost încîntate (!?) si de sfintele moaste si de suita de le insotea. Obstea nu a stiut nimic dinainte despre o asemenea slujb în incinta m-rii.al Marsiliei. în od jdii si cînt ri. opreste dintr-un gest pe "ereticul" Antim de a se mai împ rt si si anunt c cei care-l vor urma în "erezie" vor fi supusi canonisirii. dup ce au luat micul dejun. Bineinteles. a gradului si autorit tii si pasibil de a fi trecut prin furcile reeducarii mitropolitane. catolicii s-au pornit vîrtos. St m si ne întreb m cum a fost posibil ca dintr-atîtia stareti. au mers înaintea ereticilor si au închis usile catedralei. dar v zînd ce se-ntîmpl . la un m rturisitor sunt 12 iude care abia asteapta s -l vînd .

dar atîta vreme cît vor considera c "nu a venit înc timpul" de a face ceva. pentru c toti vom fi întrebati la judecat . r mîn vrednici de plîns pentru comoditatea si împ ciuirea lor. În prezent p. care a fost valoarea noastra în Ortodoxie dat de lucrarea întru Hristos #i de roadele întru Biseric .toti care tac sunt de acord cu eresul catolic. Antim a fost repus în drepturi si lucrurile au reintrat în "defuncta t cere". 17 . si nu stim dac toti acesti "comozi" vor putea da r spuns bun înaintea Judec torului si a Sfintilor.

Spre p strarea ne#tirbit a controlului în "zonele de interes" cu bogat activitate pustniceasc . Dar nu vor reusi niciodata aceasta pentru c aceste specii monahale pe cale de disparitie sunt cele mai ocrotite de însusi Hristos Dumnezeu. Acestia. Avem la cuno#tin& despre alungarea sau terorizarea de c tre trimisi mitropolitani a unor pustnici din p durile nem&ene.BRACONAJUL PUSTNICILOR SI AL SCHIVNICILOR Pustnicul Ghimnazie Inc de pe la sfîrsitul verii anului 2002. au f cut razii prin p durile din apropierea schiturilor pentru a-si formula o idee despre cum vietuiesc pustnicii prin acele locuri. care nevrând s ia parte la smintelile ecumeniste 18 . care vor s scoat în ilegalitate pustnicii si schivnicii prin diverse regulamente si presiuni. s-a observat oarece agitatie în jurul m n stirilor din Moldova. din partea Jandarmeriei Române. sub motivul c utarii de traficanti de lemn. pentru c r min singurii care prin statutul lor de autonomie scap circumscrierii lor. în viitorul apropiat se are în vedere de c tre statul român masonic ridicarea unor sedii pentru deta#amentele de jandarmi ce vor securiza permanent aceste "cuiburi de r zvr ti&i". Stim de buna colaborare a sfintei mitropolii cu armata.

din m n stirile din apropiere. 19 . s-au orientat c tre ridicarea de bordeie pe propriet &i private.

tinut cu usile inchise. 2002 la Iasi ramine memorabila in paginile noastre. tinut la Bucuresti. sa se puna bazele unei a doua intruniri cu tema "Demnitatea si valoarea vietii umane in traditiile iudaica si crestina". Nu contestam aici nici munca distinsului rabin pentru aplanarea conflictelor si nici titlul. Dar dincolo de toate aceste bune intentii de "deschidere" a unuia catre celalalt. De ce? Pentru ca sa mai aruncat inca o punte peste idealurile "unitatii eclesiale". marele rabin Alexandru Safran. inca o dorinta implinita a mintilor indracite. se ascunde ecoul sionismului mesianic eliberator (sic). în fata întregului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române si a reprezentantilor celorlalte culte. Credem ca raspunsul la unele intrebari naive de felul "Ce poate fi rau in asta?" poate veni de la un "samarinean". a 20 . sã se termine o datã pentru totdeauna cu acuzatiunile aduse împotriva evreilor în legãturã cu uciderea lui Iisus care. pentru a nu ramine paralizati de ceea ce s-a petrecut in trecut. În România."DRAGOSTEA" EVREILOR TALMUDISTI Monahul Paisie Moldoveanu Vizita rabinului Arthur Schneider din 4 nov. oferit cu atita sirguinta. Ecou care face ca la prima editie a Simpozionului international iudeo-crestin "Spiritualizarea Psalmilor si morala ascunsa a Profetilor" de la Durau din iulie 1998. a cerut. adunati la acel congres. de Doctor Honoris Cauza. în realitate. sub ocârmuirea regimului comunist. în 1945. la un congres al tuturor cultelor.

iar ca urmare ei nu poartã nici o rãspundere. care reprezentati Sinagoga si ÎI tãgãduiti pe Mesia.fost condamnat la moarte de procuratorul roman si nu de evrei. de fatã la acel congres hibrid. de proorocii Vechiului Testament. care i-a strigat lui Safran (si celorlalti rabini prezenti) câteva cuvinte cu putere profeticã: Voi. nu vi se cade sã-I pomeniti numele! La aceste cuvinte. rostite. într-o larmã generalã. în timp ce marele rabin si suita lui au pãrãsit ostentativ adunarea. 21 . În aceeasi zi. a izbucnit în ovatii si aplauze. iar congresul s-a spulberat. Ca rãspuns la cutezanta marelui rabin. tot clerul ortodox. Wurmbrandt a fost arestat si condamnat la 14 ani închisoare. pânã nu veti sta în genunchi în fata Crucii si pânã când nu veti cere iertare Rãstignitului pentru fãrãdelegea comisã. Daca profetiile psalmice ale proorocului David nu le-au deschis evreilor ochii. era glasul evreului misionar crestin Richard Wurmbrandt. macar noi sa nu ne acoperim vederea din pricina Adevarului zdrobitor asupra acestei lumi. ca altãdatã. s-a auzit atunci un glas care a rãsunat în toatã adunarea.

nebunii pentru Hristos. Vasile cel Mare. ochii nu ma insala. monahii. ne dezvaluie perspectivele unei "integrari". Cine era candva aceasta elita? Toti cei care au murit pentru Hristos: cuviosii din pustietati. stalpnicii. poza) pentru a se preveni travstirea in tinuta monahala a unor eventuali infractori (ca sa vezi!)... stampila.O OFENSA ADUSA MONAHISMULUI ORTODOX Ieromonahul Martirie P#duraru Citesc. si nu ma dumiresc. Sfintii Ierarhi. Da.sic. In traditia monahismului rasaritean (ortodox) nu gasim nici un fel de marturii de monahi ingraditi prin niscaiva mirenesti inscrieri cu hotariri bisericesti. Articolul mai precizeaza ca monahii aflati fara legitimatie vor fi "aspru sanctionati" (nu ni se spune cum si de catre cine) . etc. Sava cel Sfintit. sfinti ca Antonie cel Mare. Pahomie cel Mare. Ne intrebam firesc: cum e posibil asa ceva? Oare de unde vin aceste "reforme"? Dupa cum bine stim din primele veacuri ale monahismului crestin. Teodosie cel Mare. prin care toti calugarii ce traiesc pe teritoriul Mitropoliei Moldovei si Bucovinei trebuie sa fie dotati cu respectivele legitimatii (cu serie. Ioan Gura de Aur. Noi. suntem urmasi ai "elitei" ortodoxiei. Sfintii Mucenici. Este vorba unui ordin al Sinodului Bisericii Ortodoxe Române. semnatura. Toti acestia avut-au oare brevete de 22 . slovele negre spun adevarul: "LEGITIMATIE DE CALUGAR". intr-adevar. oare ce vad e adevarat?.INMATRICULAREA CALUGARILOR . titlul sinistru al articolului in care jurnalul "National" din 21 ianuarie 2003. nu ne-au lasat noua asa porunci inregimentatoare.

Ioan Damaschin. ca pentru apararea dreptei credinte ortodoxe. atunci cand credinta era luptata de schisme si erezii? Cati mai stiu astazi. 23 . mai observam ca in istoria României nici un regim politic oricit de dur ar fi fost. iar o verificare a identitatii unui calugar in locurile publice (verificare fireasca de altfel) se facea bineanteles prin prezentarea buletinului de identitate si confirmarea datelor prin telefon (atit de la evidenta populatiei cat si de la manastire) lucru perfect posibil si astazi. De ce? Simplu: pentru ca era suficienta inregistrarea la politie si in evidentele manastirii si a episcopiei. pasaport de apostol? Sau trebuie sa intelegem ca pe atunci nu erau impostori. ori poate cuviosii de demult aveau cine stie ce metode secrete de "anihilare" a pacatosului raufacator? Chiar daca oficialitatile argumenteaza decizia luata printrun pretext "ortodox" pentru identificarea "falsilor calugari". Ioan Gura de Aur. bine stiind ca "drumul spre iad e pavat cu bune intentii". dispretul si in cele din urma exilul? De ce? Pentru ca nu se inmatriculau cerintelor vremii.pustnici. permis de mucenic. Inca. calugarii nu erau prigoniti de autoritatile civile sau bisericesti. Maxim Marturisitorul si multi altii si-au atras din partea confratilor si imparatilor mania. nici chiar cel comunist (care a si alungat calugarii in manastiri in perioada 1959-1964) nu a impus legitimatii speciale pentru calugari. legitimatie de arhiereu. autorizatie de nebun pentru Hristos. Oare de cate ori in istorie. sfinti mari ai monahismului precum Vasile cel Mare. noi nu suntem prea convinsi. de dragul pacii in imperiu. diploma de stalpnic. Atanasie cel Mare. cerinte care din pacate si astazi se prefigureaza sumbru la orizont.

O. de ce sar teme? E adevarat ca se prevede o prapastie intre arhiereii ortodocsi si calugarii ortodocsi.B. datorita implicarii celor dintai in politica (cu toate implicatiile ce decurg de aici). Dar acesta nu-i un motiv sa pui lanturi la picioarele fratilor tai mai mici.R..Sfînta Treime. Oare ni se pregateste. cat despre calugarii români ortodocsi. Pentru conformitate sa fi avut Hristos legitimatie de Mântuitor? A înmînat Hristos. gen "inchizitia catolica"? E peste putinta. (arhiereii si clerul de mir) de fratii lor. exact cei ce ne pastoresc si astazi pe drumul Golgotei ..G. gazduiti de Avraam? 24 . Atunci cine de cine se teme. si de ce? Daca nimeni nu se teme. Cu regret. deducem ca nu e nevoie nici de "binecuvantatele" legitimatii. Are Biserica Ortodoxa deziderate K. Se vrea Biserica o politie a gandirii. aceasta s-a facut cu acordul oficial si prin manifestarea expresa a arhiereilor ortodocsi. daca ar fi asa. acestia nu fac politica laica si nici nu sunt membri ai organizatiilor secrete. noua. pentru a instaura o noua ordine monahala. calugarii? Si daca da. ori recomandat legitimatii Sfintilor Apostoli? Cum s-au legitimat la stejarul Mamvri cei Trei Îngeri . aplicata experimental bineînteles în "zone de interes". Caci. Se tem conducatorii B.iste in aceasta lume? Nici asta n-o credem. un nou moment '59? Noi credem ca nu.Dar de ce se vrea mai multa strictete? Se tem oficialitatile civile de posibili teroristi internationali ascunsi sub haina monahala? Aceasta e practic imposibil deoarece neromânii nu pot vorbi cu accent românesc si astfel pot fi identificati foarte usor. n-ar mai lipsi mult pana la body-guarzi si trupe de paza in manastiri. ne aducem aminte ca in anul 1959 cand au fost expulzati calugarii din manastiri. calugarilor.

au fost lua&i de-a valma ca ni#te cîini. P rin&i #i fra&i. osteni&i de priveghere. #i au fost rapid îmbarca&i în dubele ce a#teptau lacome în fa&a por&ilor. cu dragoste fa& de rînduielile biserice#ti #i monahale. pîn într-o negur de noapte a s pt mînii luminate (30 aprilie 4 mai) a anului 2003.COMANDO NOCTURN LA M N STIREA NEGRU VOD Pustnicul Ghimnazie Motto>" i dup# îmbuc#tur# a intrat atunci satana în el. Toate au fost bune #i frumoase aproape ca la Pateric. Sufletul #i inima întregii ob#ti era îns p rintele Vichentie Pungu& .27) Cu o veche a#ezare pe meleagurile arge#ene (ctitorit de Radu Vod pe la 1215). Destina&ia? 25 . cînd trupele Departamentului de Interven&ii Antiteroriste (DIA) au evacuat întreaga ob#te a m-rii. Iar Iisus i-a zis: Ceea ce faci. f# mai curînd." (Ioan 13. Cei 12 vie&uitori de aici duceau o via& tihnit . m n stirea Negru Vod ce poart hramul "Adormirii Maicii Domnului" este ast zi o cetate în cetate: O zidire binecuvîntat #i cu adev rat duhovniceasc în mijlocul tumultuos #i zdruncinat al ora#ului Cîmpulung Muscel. cel care prin multe osteneli a reu#it s fac lucr toare #i mîntuitoare Ortodoxia Sfin&ilor P rin&i în sufletele celor care treceau de pragul acestei m n stiri.

Dac mercenarii au crezut c în Negru Vod este centrul Mi#c rii s-au în#elat amarnic. Ceea ce ne stîrne#te pricini de nelini#te este tocmai modul 26 . La cererea noastr de a face cunoscut p rerea avizat a oficialilor episcopali în leg tur cu dispari&ia nocturn a ob#tii de la Negru Vod . dar ca o coinciden& .. o parte din ob#te ce a jurat t cerea. Tot în acea noapte a iudelor #i a cagulelor. descinderea a avut loc cam la o s pt mîn dup lansarea PROCLAMA)IEI Mi#c rii Ortodoxe de Reînviere Monahal .. spre diminea& .America. dar de cine îng duit ? De cine pus la cale? Cine #ade în spatele întregii regii. numai t cere.Necunoscut . La vreo s pt mîn de la incident. apare noua ob#te a vechii lavre: un mic sobor de m icu&e ce #i pîn ast zi sus&in cu t rie c ele sunt acolo înc de la întemeiere. am fost respin#i cu cuvintele: "Nu avem nimic de declarat"Amin! Asemenea fapte sunt de netolerat. c ci actorii îi cunoa#tem? S fi fost acolo s la#ul vreunui cuib terorist ce preg tea atentate la adresa Ortodoxiei #i care doar cu trupe super-specializate a putut fi anihilat? Greu de închipuit! Nu vrem s ne lans m în afirma&ii neîntemeiate. Despre c lug ri . o înc lcare flagrant a drepturilor de vie&uire într-o &ar ortodox . reapare la episcopie integra&i discret în personalul m n stiresc al Cur&ii de Arge# iar despre p rintele Vichentie s-a l sat zvonul c ar fi în pelerinaj (a se citi pribegie) în. de neînchipuit. de netrecut sub t cere! Este clar un abuz.

da. dar t cerea IPS sale despre aceste manifest ri teroriste vorbe#te de la sine. c nim nui nu-i pas . conform decretului x. de a&i fi pu#i în situa&ia de a fi declara&i de oficiali pur #i simplu disp ru&i sau chiar nen scu&i. nu a fost înc abrogat!) semnat de liftele ro#ii în acordul #i sprijinul cît disimulat cît manipulat al prela&ilor vremii. nu vrem nicidecum s arunc m vreo umbr de îndoial asupra probit &ii morale #i a verticalit &ii pastorale a episcopului locului . las loc de interpret ri tenden&ioase. c tuturor le e fric de represalii #i tac mîlc. Problema ce o ridic m este îns de con#tiin& : * Ce-a&i face dumnevoastr .IPS Calinic Arge#eanul. chiar oricare dintre cititorii acestor rînduri – monahi sau nemonahi-. este cine s dea r spuns"? * Care din întreb ri v r ne#te mai mult con#tiin&a #i v 27 . sau mai r u. c cei responsabili nu vor s bage de seam . * Sau ce-a&i face dac v-ar disp rea peste noapte duhovnicul.comunisto-securist de operare ce aminte#te întrucîtva de sinistrul an ‘59 cînd c lug rii #i monahiile au fost evacua&i "legal" din m n stiri prin Decretul 410 (ce lua&i aminte. la temni& sau interna&i în vreun ospiciu pentru "ac&iuni teroriste de destabilizare a României"! * Sau ce-a&i face de ve&i afla apoi c to&i v-au uitat.cic ar fi plecat s -i încre#tineze pe eschimo#i? A&i r mîne la fel de lini#ti&i? A&i crede cînd vi sar spune sec #i irevocabil c "nu e treaba dumitale. #i s v trezi&i înghi&i&i de beciurile Securit &ii pentru oarece b nuieli de propagand ortodox antiecumenist ? S fi&i condamna&i pentru aceasta. Nu.

de lan&uri. c ci atunci "urîciunea se va trufi pe fa& în loca#urile sfinte". Nu v sili&i spre eroisme gratuite. cei ce ne urma&i. panic #i r zvr tire. Înc nu a venit TIMPUL. Dar cui îi e fric de beci. anihilarea ob#tii M n stirii Negru Vod este doar un nor ce preveste#te furtuna ce va s vin . Nu denigra&i arhiereii aposta&i. ortodoc#ii #i Ortodoxia din România se manifest în plin spa&iu totalitar. Noi am înfundat temni&ele comuniste. oare . Big Brothers au preg tit mii de contre." Dar cînd plinirea vremii va sosi vom cunoa#te l murit aceasta. unele chiar în form de bît . Pentru monahismul contemporan. A#adar. tocmai ca voi. voi sunte&i cei ce trebuie s duce&i pîn la cap t nestins flac ra Ortodoxiei. po&i ajuta poporul f r a crea diziden& . Pentru monah este o normalitate a afirma adev rul f r s se bat cu pumnul în piept. cine urmeaz ? 28 . de m rturisire?B trînii cerca&i au sf tuit cam a#a: "Vremea noastr a cam trecut. s nu mai trece&i prin iadul acela. #i f r "a arunca cu pietre" în ierarhie. La orice cuvînt anti-eres de-al nostru...ridic la a face ceva? Cît despre cele ale credin&ei.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful