P. 1
PARABOLA BUNULUI SAMARITEAN ÎN PREDICI, COMENTARII ȘI ARTĂ _ ioansoran

PARABOLA BUNULUI SAMARITEAN ÎN PREDICI, COMENTARII ȘI ARTĂ _ ioansoran

|Views: 12|Likes:
Published by Joan Jacob
PARABOLA BUNULUI SAMARITEAN ÎN PREDICI, COMENTARII ȘI ARTĂ
PARABOLA BUNULUI SAMARITEAN ÎN PREDICI, COMENTARII ȘI ARTĂ

More info:

Published by: Joan Jacob on Nov 24, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/23/2014

pdf

text

original

10.03.

2013

PARABOLA BUNULUI SAMARITEAN ÎN PREDICI, COMENTARII ȘI ARTĂ | ioansoran

ioansoran
Ganduri

PARABOLA BUNULUI SAMARITEAN ÎN PREDICI, COMENTARII ȘI ARTĂ
Posted on August 19, 2012

TEXTUL PARABOLEI Parabola Bunului Samaritean Luca 10, 25 – 37
25

Un învăţător al Legii s-a sculat să ispitească pe Isus şi I-a zis: „Învăţătorule, ce să fac ca să moştenesc

viaţa veşnică?”
26 27

Isus i-a zis: „Ce este scris în Lege? Cum citeşti în ea?” El a răspuns: „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată „Bine ai răspuns”, i-a zis Isus, „fă aşa, şi vei avea viaţa veşnică.” Dar el, care voia să se îndreptăţească, a zis lui Isus: „Şi cine este aproapele meu?” Isus a luat din nou cuvântul şi a zis: „Un om se cobora din Ierusalim la Ierihon. A căzut între nişte tâlhari, Din întâmplare, se cobora pe acelaşi drum un preot; şi, când a văzut pe omul acesta, a trecut înainte pe Un levit trecea şi el prin locul acela; şi, când l-a văzut, a trecut înainte pe alături. Dar un samaritean, care era în călătorie, a venit în locul unde era el şi, când l-a văzut, i s-a făcut milă de S-a apropiat de i-a legat rănile şi a turnat peste ele untdelemn şi vin; apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus A doua zi, când a pornit la drum, a scos doi lei, i-a dat hangiului şi i-a zis: „Ai grijă de el, şi orice vei mai Care dintre aceştia trei ţi se pare că a dat dovadă că este aproapele celui ce căzuse între tâlhari?” „Cel ce şi-a făcut milă cu el”, a răspuns învăţătorul Legii. „Du-te de fă şi tu la fel”, i-a zis Isus.

puterea ta şi cu tot cugetul tău; şi pe aproapele tău ca pe tine însuţi.”
28 29 30

care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravăn, au plecat şi l-au lăsat aproape mort.
31

alături.
32 33

el.
34

la un han şi a îngrijit de el.
35

cheltui îţi voi da înapoi la întoarcere.”
36 37

TEXTUL ÎN PREDICI ȘI COMENTARII
Am folosit până acum, în textele postărilor precedente, versiunea Bibliei tradusă de Dumitru Cornilescu în 1924, unde Parabola Bunului Samaritean începe la paragraful 25 cu cuvintele ”Un învățător al Legii…”. Christian Briem [1] începe comentariul parabolei, observând că Isus spune ” Et voici, (și iată) un docteur de la loi se leva…”. De aceea am verificat traducerea ortodoxă a Bibliei, în care într-adevăr paragraful 25 începe cu cuvintele ”Şi iată, un învăţător de lege s-a ridicat… ” Și în traducerea Bibliei Romano-Catolice în limba română, paragraful 25 începe cu ” Iată că un învățat al Legii…” La prima vedere, diferența nu este mare. Dar [1] spune că atunci când Isus introduce un recit prin exprimarea ”și iată” El stabilește un raport cu cele spuse anterior. Ori, în acest capitol 10, înainte ca învățatul Legii să încerce a-L ispiti pe Isus, Isus vorbește cu Dumnezeu Tatăl, zicând: ” Te slăvesc pe Tine, Părinte, Doamne al cerului şi al pământului, că ai ascuns acestea de cei înţelepţi şi de cei pricepuţi şi le-ai descoperit pruncilor. Aşa, Părinte, căci aşa a fost înaintea Ta,
ioansoran.wordpress.com/2012/08/19/parabola-bunului-samaritean-in-predici-comentarii-si-arta/ 1/36

10.03.2013

PARABOLA BUNULUI SAMARITEAN ÎN PREDICI, COMENTARII ȘI ARTĂ | ioansoran

bunăvoinţa Ta” (Luca 10, 21). În logica lui Și iată Christian Briem opinează că Spiritul Sfânt s-a folosit de acest învățat al Legii pentru a prezenta pe unul dintre acești înțelepți și pricepuți, care în realitate sunt altfel. Insistența asupra cuvintelor de început al paragrafului (Luca 10,25) vrea să scoată în evidență importanța textului analizat sau comentat, deoarece inteligența comentatorului poate exploata orice detaliu, oricât de anodin la prima vedere, pentru a susține logica interpretării sale. Textul inițial, cel scris de evangheliști, este unul singur. Noi avem traducerea acestui text în diverse limbi, dar traducerile (în foarte multe cazuri) sunt rezultatul traducerii dintr-o limbă cunoscută de traducător. Vă dați seama că trecerea prin filiera traducerilor succesive poate afecta fidelitatea textului citit față de textul inițial. De aceea este bine ca intenția unei exegeze, sau comentariu ”original”, să fie precedată de corelarea a cel puțin trei versiuni ale traducerii (catolică, ortodoxă și protestantă) pentru a mări șansa fidelității față de textul inițial al evangheliștilor. Azi este posibilă această corelare datorită Internetului. Textul pe care-l scriu este doar un rezumat al comentariilor făcute de Christian Briem [1], Sfântul Ambrozie de Milano [5]și Origene [6], fără nici o tendință de a deveni o exegeză sau comentariu propriu. Întrebarea învățatului Legii ”Învăţătorule, ce să fac ca să moştenesc viaţa veşnică?” nu era lipsită de importanță și nici nevinovată. Problema vieții veșnice constituia o preocupare majoră în Israelul acelor vremuri, iar învățatul Legii voia să-L ademenească pe Isus să intre în contradicție cu ideile pe care evreii le aveau despre Lege. Isus îi răspunde învățatului Legii prin două întrebări: „Ce este scris în Lege? Cum citeşti în ea?” Christian Briem subliniază răbdarea Mântuitorului cu acest ”om drept, capabil de a fi drept” și înțelepciunea cu care-i răspunde la întrebare. Mântuitorul se plasează pe terenul pe care interlocutorul Său, învățatul Legii se simte sigur. În felul acesta învățatul Legii își va răspunde singur întrebării folosindu-se de legea pe care pretinde că o cunoaște în sensul Legii. Cu întrebarea ”Cum citeşti în ea?” Mântuitorul îl forțează pe interlocutor să citeze pasajul corespunzător din Lege. Deci, nici o urmă de lipsă de prietenie din partea Mântuitorului, ceea ce ar fi trebuit să simtă și învățatul Legii dacă ar fi fost receptiv. Luat în sine, răspunsul învățatului Legii este corect, conform Legii, deoarece în mod efectiv, dragostea este suma Legii: ”Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta şi cu tot cugetul tău; şi pe aproapele tău ca pe tine însuţi.” Isus nu-și contrazice interlocutorul, apreciază corectitudinea răspunsului („Bine ai răspuns”), dar folosește o turnură remarcabilă [1] spunând „fă aşa, şi vei avea viaţa veşnică” adică fă așa în mod constant, fără abatere de la afirmație! Problema pare clarificată, intenția de a-L ispiti pe Isus este vizibil eșuată. Pentru o inimă sinceră această punere în ordine a lucrurilor pare definitivă. O inimă sinceră ar putea recunoaște că este incapabilă de acest fel de respectare a Legii și ar căuta refugiu în mila lui Dumnezeu. Dar învățatul Legii insistă, revine cu o nouă întrebare, pentru că nici nu era sincer și în ciuda faptului că știa ce scrie în Lege, fiind inteligent, se simte învins de simplitatea concluziei care-l obligă să respecte acestă Lege mereu și întocmai. El crede că trebuie să câștige viața veșnică prin ceea ce este, ce știe și spune, fără a continua cu ceea ce face. Dorind să se eschiveze de la respectarea Legii în sensul înțeles de Isus și pentru a arăta că răspunsul Mântuitorului nu este chiar așa de simplu, el mai pune o întrebare: „Şi cine este aproapele meu?” Însă întrebarea sa este tocmai mărturisirea că nici o dată nu a acționat în spiritul Legii pe care o știe atât de bine, neștiind cine este aproapele său pe care ar trebui să-l iubească ca pe sine însuși. Mărturisește singur că este neîncrezător, orb, ignorant, îndoielnic. De aceea Mântuitorul apreciază că printr-o parabolă simplă trebuie să-l învețe, pe invățatul Legii, cine este aproapele său.

Semnificația morală a parabolei
ioansoran.wordpress.com/2012/08/19/parabola-bunului-samaritean-in-predici-comentarii-si-arta/ 2/36

10.03.2013

PARABOLA BUNULUI SAMARITEAN ÎN PREDICI, COMENTARII ȘI ARTĂ | ioansoran

Conform ideilor primite de la învățătorii lor, evreii din timpurile lui Isus credeau că termenul ”aproapele” nu include decât pe cei înrudiți prin sânge. Oamenii provenind din popoare păgâne în general, Samaritenii în particular, nu erau considerați aproapele despre care spune Legea că trebuie iubit. Evreii încercau deci să ocolescă porunca lui Dumnezeu, să o atenueze. De aceea Mântuitorul arată în parabola sa minunată că Dumnezeu nu recunoaște nici o frontieră națională sau corporatistă în problema dragostei față de aproapele [1]. ”Un om se cobora din Ierusalim la Ierihon.” Drumul care cobora spre Ierihon traversa o regiune nelocuită, cutreierată de hoți și bandiți de drumul mare. Acest om era un evreu, altfel Isus ar fi precizat-o [1]. Dacă nu ar fi fost evreu, Isus ar fi furnizat un pretext binevenit preotului și levitului pentru a nu se apropia de omul căzut victimă bandiților, deși pretextul ar fi fost nejustificat. Deci un evreu este atacat de hoți, bătut, dezbrăcat și lăsat aproape mort în drumul mare. Oricum, hoții sau bandiții de drumul mare nu și-au iubit corelegionarul ca pe ei înșiși. Preotul îl vede pe omul căzut, aproape mort, dar trece drumul și își continuă călătoria fără a-i acorda atenție victimei, deși aceasta cerea poate ajutor, sau gemea de durere. În orice caz, el nu voia să se murdărească. Conform regulilor Torei, este interzis să atingi un mort, cu unele excepții datorate rudeniilor de un anumit rang, iar Cartea Numerilor stabilește o perioadă de șapte zile de stare de ”impur” pentru cel care atinge un mort. Apelul actual la aceste subterfugii [8] nu transpare în parabola Mântuitorului care NU stabilește circumstanțe în care aproapele trebuie ajutat. Acest preot știa tot atât de puțin cine este aproapele lui, cât știa și invățatul Legii. Cu o atitudine legală nu se pot găsi niciodată motive suficiente pentru a acționa, nici forța de a face ce-I place lui Dumnezeu. Numai dragostea este în stare [1]. Levitul procedează la fel. În ierarhia Templului din Ierusalim, levitul urmează preotului, sacrificatorului. Dar și el, deși era familiarizat cu ustensilele din Templu și putea da ajutor, trece mai departe. Cine este deci aproapele nostru? Aproapele nostru este cel care are nevoie de ajutorul nostru și pe care nu trebuie să-l căutăm numai

printre credincioși sau numai printre necredincioși, Aproapele nostru se află atât printre fii lui Dumnezeu, cât și printre copiii lumii acesteia, cu care nu

avem nici o comuniune spirituală. Între Evrei și Samariteni exista (și există și azi, deși comunitatea samariteană din zilele nostre nu număra în 2007 decât 712 suflete [7]) o ostilitate profundă și o respingere totală. Trebuie să remarcăm accentul pus de Isus în parabola aceasta pe faptul că cel ce-l recunoaște în omul pe jumătate mort pe aproapele său, este tocmai un Samaritean, urât de Evrei. Cu dragoste și milă, Samariteanul face tot ce trebuie pentru a-l salva pe omul sortit pieirii. Străinul îl duce pe rănit la un han, îl îngrijește și noaptea, iar în zori, la plecare, îi spune hangiului să aibă grijă de rănit căci El va reveni și îl va recompensa pentru cele făcute.

Semnificația tipică și profetică a parabolei
ioansoran.wordpress.com/2012/08/19/parabola-bunului-samaritean-in-predici-comentarii-si-arta/ 3/36

Pentru Sf. în mâinile cărora cade omul. Cu privire la cei doi dinari pe care-i dă Samariteanul hangiului. La Origene. La Origene. în cunoștință de interdicția fixată de Creator. acel om care coboară de la Ierusalim.wordpress. vedem că ”aproapele” este cel care exercită mila [1]. remarcăm o schimbare de optică din partea Mântuitorului. hangiul reprezintă îngerii Bisericii. Pe de altă parte. Dintr-o dată ne dăm seama că Isus este Samariteanul. Wikipedia [7] indică aceeași traducere din ebraică. plasată simetric față de Bunul Samaritean și Răscumpărarea prin Isus Cristos.10. Ambrozie din Milano sau Sf Ioan Gură de Aur într-o perioadă anterioară executării vitraliilor de la Chartres și Bourges. îl părăsește pentru a coborî la Ierihon. ioansoran. Ierusalimul reprezintă locul binecuvântat (Paradisul?) pe care omul. Augustin. la Origene și la Sf. Deși arta vitraliului datează din Evul Mediu. tema căderii lui Adam. Clement din Alexandria.. iar hanul un loc în care se pot odihni cei obosiți de un drum lung… Cei trei comentatori citați sunt în acord total că doar doi dinari ca plată imediată este puțin. a fost instrumentată de diverși teologi printre care Sf. fiecare în stilul său. hanul unde-l duce Samariteanul pe muribund este Biserica. pe care Origene și Sf. nu sunt simpli tâlhari ci bandiți de drumul mare. Ambrozie. gardian. Ambrozie. Origene. De aici până la echivalarea Samariteanului cu Fiul lui Dumnezeu nu mai este decât un pas. în paragraful 36. Putem fi de acord sau nu cu Origene care spune că a vrut el să coboare. Ambrozie aflăm că traducerea cuvântului Samaritean înseamnă paznic. Adam a făcut în fond o alegere. Una dintre ele este de dimensiuni mari. că El este ”aproapele” celui căzut în mâinile tâlharilor.2013 PARABOLA BUNULUI SAMARITEAN ÎN PREDICI. o face pentru că a vrut el să coboare. doar că omul acela care a părăsit Ierusalimul este Adam cel gonit din Paradis (Ierusalimul ceresc). PARABOLA ÎN SCULPTURĂ Am optat pentru trei sculpturi care tratează tema parabolei noastre. dintr-un motiv absurd la prima vedere. să manifestăm milă. Irineu. Sfântul Ambrozie și Origene Cei trei comentatori selecționați ai parabolei interpretează în mod similar faptul că ”Un om se cobora din Ierusalim la Ierihon”. iar cei. Sf. iar cei doi dinari dați hangiului (îngerilor) ca salariu pentru truda lor ar semnifica cunoașterea misterului Tatălui și Fiului într-o singură ființă. Convergența interpretărilor la Christian Briem. adică lumea potrivit lui Origene. Acum.com/2012/08/19/parabola-bunului-samaritean-in-predici-comentarii-si-arta/ 4/36 . părerile diferă. dar asigurarea că la revenire Samariteanul va plăti restul înseamnă certitudinea că (Samariteanul) Isus va reveni și va face dreptate. care-l întreabă pe învățatul Legii: Care dintre aceştia trei ţi se pare că a dat dovadă că este aproapele celui ce căzuse între tâlhari?” Până în acest punct ”aproapele” era cel față de care trebuia să avem. că El este aproapele fiecăruia dintre noi. Infernul conform Sf. iar rănile pe care le provoacă omului reprezintă viciile și păcatele. similar cu locul pierzaniei. Un punct de vedere similar este exprimat și de Sf. COMENTARII ȘI ARTĂ | ioansoran La o citire atentă a parabolei.03. Ambrozie cei doi dinari dați de Samaritean ar fi cele două Testamente ale Bibliei creștine. Tema în care omul care coboară este Adam a fost exploatată cu insistență în arta vitraliului și alte reprezentări artistice. dar și Sf. Ambrozie îl fac.

alta este practic o miniatură față de prima.03. ioansoran. Își începe practica în atelierul sculptorului Louis Ernest Barrias.2013 PARABOLA BUNULUI SAMARITEAN ÎN PREDICI. După ce obține Premiul Romei pentru sculptură.wordpress. între anii 1892 și 1895. Sculptura de mari dimensiuni este executată de sculptorul francez FRANÇOIS – LÉON SICARD. COMENTARII ȘI ARTĂ | ioansoran pentru expunere în spații deschise.com/2012/08/19/parabola-bunului-samaritean-in-predici-comentarii-si-arta/ 5/36 . este plasată din anul 1905 în Grădinile Tuileries din Paris. unde execută lucrări în marmură. născut la Tours în 1862. Este apreciat pentru realismul operelor sale. 1896. Statuia sa ”Bunul Samaritean” sculptată în același an.10. iar ultima reprezintă un capitel de la mănăstirea Saint Pierre de Moissac din Franța. în 1891. el devine rezident al Vilei Medicis de la Roma. iar în anul 1896 devine membru al Academiei franceze de Arte Frumoase (Académie des Beaux-Arts de France). mort la Paris în 1934 [12].

COMENTARII ȘI ARTĂ | ioansoran Bunul Samaritean. Oare. mi se pare că brațele celor doi exprimă destul de vizibil raportul dintre ei.03. Cu mâna dreaptă Samariteanul ține strâns corpul victimei lipit de el. Samariteanul face un efort vizibil. Privind statuia. în timp ce dreapta exprimă întreaga sa neputință. sau caută să mulțumească pentru ajutor. 1896. Mâna stângă a rănitului mângăie capul Samariteanului. cunoscut uneori sub numele de ioansoran. voința de a ajuta victima. cei ce trec pe lângă grupul statuar își pun întrebarea cine este aproapele meu? A doua sculptură este executată de FRÉDÉRIC AUGUSTE BARTHOLDI.com/2012/08/19/parabola-bunului-samaritean-in-predici-comentarii-si-arta/ 6/36 . dar fața lui exprimă hotărâre.wordpress. de Francois Leon Sicard Ea îl reprezintă pe Samaritean purtând cu greu în brațe trupul celui suferind. marmură.10.2013 PARABOLA BUNULUI SAMARITEAN ÎN PREDICI. iar cu stânga ridică atent picioarele rănitului pentru a-l putea deplasa.

Decorația capitelurilor coloanelor care străjuiau galeriile acoperite ale curții interioare ioansoran. Se poate spune că grupul degajă o ușoară atmosferă orientală. iar cu stânga îi șterge rănile de pe piept. sugerând că Samariteanul l-a găsit chircit de durere. artistul fiind la acea vreme un elev al pictorului Ary Scheffer care a reînoit pictura religioasă din vremea sa. Bunul Samaritean. dar poate crea o imagine destul de clară a decorației coloanelor din curtea interioară a unei mănăstiri ale cărei începuturi urcă până în sec. Dar Bunul Samaritean este o operă din tinerețea artistului. decedat la Paris în 1904. cu burnus. Sculptorul a devenit celebru prin statuia Libertatea luminând lumea. COMENTARII ȘI ARTĂ | ioansoran Amilcar Hasenfratz. VII când stilul romanic a dictat modul de exprimare artistică în decorația abațiilor apusene. Leul din Belfort. Frédéric Auguste Bartholdi Ca structură. Este destul de greu de imaginat că Bartholdi ar fi executat sculpturi de mici dimensiuni. situată în orașul Belfort la baza falezei Citadelei. sculptor francez născut la Colmar în 1834. Capitelul pe care l-am selectat pentru ilustrarea în sculptură a parabolei nu este într-o stare foarte bună.3 cm. lungimea de 39. Picioarele rănitului sunt îndoite de la genunchi. A mai executat o sculptură monumentală.03. Bunul Samaritean poartă îmbrăcămintea unui nomad din deșert.wordpress. compoziția datorează mult picturii.com/2012/08/19/parabola-bunului-samaritean-in-predici-comentarii-si-arta/ 7/36 .10. iar profunzimea de 24 cm. deoarece compoziția aflată la Musée d’Orsay din Paris are înălțimea de doar 26 cm. Monumentul comemorează rezistența orașului asaltat de prusaci în timpul războiului din 1870. bronz 1853. Capul victimei atârnă. pe care Franța a oferit-o Statelor Unite și care este situată la intrarea portului New York. dar Samariteanul a ridicat deja torsul omului de la pământ și strânge umărul celui rănit cu mâna dreaptă petrecută pe sub corp.2013 PARABOLA BUNULUI SAMARITEAN ÎN PREDICI. Este de fapt prima lui operă pe care o expune la Salonul din 1853. când nu avea decât 19 ani. Fața îi este foarte puțin vizibilă. Este figurat în efortul de a-l ridica pe rănit pentru a-i îngriji rănile. la sfârșitul căruia teritoriul Belfort a fost singura parte a Alsaciei care a rămas franceză.

Gravura îi reprezintă în fundal.2013 PARABOLA BUNULUI SAMARITEAN ÎN PREDICI. Capitel din galeria acoperită a curții interioare (cloître) a abației de la Moissac Cine dorește să înțeleagă mai bine rolul curții interioare în viața mănăstirii. Omul rănit și jefuit este culcat pe pământ. Preotul și levitul care trec pe lângă el.com/2012/08/19/parabola-bunului-samaritean-in-predici-comentarii-si-arta/ 8/36 . COMENTARII ȘI ARTĂ | ioansoran (claustrului) trebuia să-i ofere călugărului (sau privitorului) un subiect de meditație. Fața din imagine descrie agresiunea tâlharilor (latrones) asupra omului ce cobora de la Ierusalim spre Ierihon. este invitat să consulte o postare anterioară (4 iulie 2011) pe acest blog referitoare la spiritualitatea cisterciană.10. PARABOLA ÎN GRAVURĂ – PICTURĂ Începem ilustrarea parabolei printr-o gravură executată de JULIUS SCHNORR pentru Biblia ilustrată de el între anii 1851 și 1860. nu-i interesează prea mult starea omului rănit. Comentariile anterioare au avansat ideea că omul jefuit era evreu. ioansoran. în funcție de momentul când l-au ignorat pe aproapele lor. așa că artistul a sintetizat ideea parabolei în patru scene sculptate pe cele patru fețe ale capitelului.03. îl ignoră ca pe un impur. la distanțe diferite.wordpress. Parabola Bunului Samaritean era un subiect plin de semnificații.

îi îngrijește rănile și-l va urca în spatele măgărușului pe care-l are în stânga sa. animalul de povară la Rembrandt este calul. având ca subiect parabola Bunului Samaritean. Scena prezintă momentul în care Samariteanul îl dă pe rănit în îngrijirea hangiului.wordpress. ioansoran.2013 PARABOLA BUNULUI SAMARITEAN ÎN PREDICI. COMENTARII ȘI ARTĂ | ioansoran Julius Schnorr. Bunul Samaritean. deoarece aranjamentul personajelor principale din gravură este similar celui din tabloul lui Rembrandt prezentat în continuare. numărul gravurilor având tema care ne interesează este destul de mare.03. o persoană în vârstă. Ne putem aminti că la intrarea triumfală a lui Isus în Ierusalim el călărea un asin. Ideea că Samariteanul este tocmai Isus Mântuitorul este sprijinită de animalul pe care-l folosește Samariteanul: asinul. Față de gravura lui Julius Schnorr. Chiar Rembrandt a executat peste 40 de gravuri cu subiect religios care pot fi privite ca o ilustrare a Bibliei. Redăm în continuare o gravură a lui REMBRANDT. În mod sigur.com/2012/08/19/parabola-bunului-samaritean-in-predici-comentarii-si-arta/ 9/36 .10. sau Samariteanul milostiv Samariteanul este aplecat deasupra omului.

care pune în evidență momentul în care Samariteanul l-a adus pe rănit la un han. dacă privim gravura în oglindă. Nici aici nu se vede fața Samariteanului. dar fața victimei. iar Evanghelia spune doar că Samariteanul l-a pus pe ”dobitocul său”). gravură Rembrandt Putem remarca faptul că fața Samariteanului este invizibilă.10. dar femeia la fântână apare și în tabloul lui Rembrandt pictat în ulei pe pânză.03. el fiind în dialog cu hangiul care-l ascultă atent. Aranjamentul personajelor este asemănător cu cel din gravură. este în mod ciudat întoarsă astfel încât i se vede bine profilul. iar el discută cu hangiul și putem deduce că plătește cei ”doi dinari” pentru îngrijirea rănitului și promite (cum spune textul Evangheliei) că va reveni și va încheia socotelile. Trecem acum la prezentarea câtorva tablouri care au ca subiect parabola Samariteanului milostiv. evreului. De ce oare în fundal apare o femeie la fântână? Aluzie la Samariteanca de la fântâna lui Iacob căreia Isus îi cere apă. ioansoran.wordpress. Vom începe cu pictura executată de REMBRANDT. COMENTARII ȘI ARTĂ | ioansoran Bunul Samaritean.2013 PARABOLA BUNULUI SAMARITEAN ÎN PREDICI. Personalul hanului îl ia pe rănit de pe cal (Rembrandt nu folosește același animal de povară ca Schnorr. ”dă-mi să beau?” Este dificil de ghicit.com/2012/08/19/parabola-bunului-samaritean-in-predici-comentarii-si-arta/ 10/36 .

aranjamentul personajelor este diferit.03. Într-adevăr. Londra Până în anul 1988 la muzeul Louvre din Paris o altă pânză ilustrând parabola Bunului Samaritean era atribuită lui Rembrandt. 1632-1633. ioansoran. Nu mai departe de anul 1876.10. În urma studiilor efectuate de mai mulți experți în pictura lui Rembrandt și a școlii sale de pictură.2013 PARABOLA BUNULUI SAMARITEAN ÎN PREDICI. s-a ajuns la concluzia că tabloul a fost executat de un elev al maestrului. Wallace collection. Bunul Samaritean.wordpress. se vede foarte clar fața Samariteanului. COMENTARII ȘI ARTĂ | ioansoran Rembrandt Harmenszoon van Rijn. iar hangiul (?) este abia vizibil în porticul de intrare în clădire. la Dordrecht. celebra în termeni entuziaști aspectul uman și sentimental al aranjamentului din acest tablou considerat opera lui Rembrandt. pictorul CONSTANTIN DANIEL VAN RENESSE. Fromentin. care era considerat un bun cunoscător al operei lui Rembrandt.com/2012/08/19/parabola-bunului-samaritean-in-predici-comentarii-si-arta/ 11/36 . Ea a fost achiziționată de Louis XVI la o vânzare publică în anul 1785.

Bunul Samaritean. Louvre. Elevul conștiincios al artistului a recreat spațiul din tabloul maestrului în maniera sa personală. personalitate năvalnică. Peisajul în care are loc scena este practic inexistent. dar s-a încăpățânat urmându-și drumul și credo-ul: “Nimeni și nimic nu mă impiedică să percep lucrurile așa cum vreu eu“. dar degajând o măreție certă. imposibil de localizat. cât și în tablou. Dacă hanul este simbolul bisericii. La Rembrandt. Folosesc drept argument al afirmației mele tratarea neglijentă a clădirii hanului. ioansoran. incert. Daniel van Renesse nu dă o mare importanță clădirii. Fântâna este și ea prezentă. precursor al pictorilor ”romantici” nu a fost apreciat prea mult la începutul carierei sale artistice.com/2012/08/19/parabola-bunului-samaritean-in-predici-comentarii-si-arta/ 12/36 . 1650. COMENTARII ȘI ARTĂ | ioansoran Constantin Daniel van Renesse. lângă aproapele nostru.wordpress. Oricum.03. însă găleata vizibilă nu este folosită de nimeni.2013 PARABOLA BUNULUI SAMARITEAN ÎN PREDICI. aceasta nu mai prezintă spațiile somptuoase care se pot deduce din prezența unui spectator (atât în gravură cât și în tablou) în galeria acoperită care duce la scara de intrare. atunci amănuntul este semnificativ… EUGÈNE DELACROIX. atât în gravură. aprox. Este oriunde indiferența nu ne oprește la marginea drumului. Un drum care duce nu știu unde și un om-umbră care iese din scena pe care a refuzat să o vadă. are porticul specific unei case bogate.10. poate acum neglijată. nu cred că îi era familiară gândirea maestrului. Paris Samariteanul urmărește cu atenție modul în care rănitul este dat jos de pe cal și adus spre intrarea în han. clădirea este impozantă. pictor rebel.

făcându-se predicator la Borinage. COMENTARII ȘI ARTĂ | ioansoran Eugène Delacroix.2013 PARABOLA BUNULUI SAMARITEAN ÎN PREDICI. arcuit. Tânărul Van Gogh abandonează studiile teologice și își asumă condiția umană a celor mai săraci oameni. Așa crede el atunci (între 1878 – 1880) că poate veni în ajutorul acestor oameni săraci. Credința și Biblia au rămas însă două constante ale vieții sale. El ține în brațe corpul altui om aproape gol. în efortul de a ridica greutatea [14] . De altfel. Tabloul său este practic o copie a Bunului Samaritean pictat de Delacroix. în afara pânzei.10. scena centrală este practic singurul lucru pe care-l vedem. decizând în final să se dedice picturii. ulei pe pânză.03. Van Gogh i-a admirat mult pe Rembrandt și Delacroix. o încercare apropiată rugăciunii sau meditației.com/2012/08/19/parabola-bunului-samaritean-in-predici-comentarii-si-arta/ 13/36 . o scenă frapantă : un om îmbrăcat în mantie roșie în centru. Bunul Samaritean. deși se pare că Vincent nu a văzut tabloul propriu zis ci numai gravuri alb negru după ioansoran. 1849.wordpress. Întregul corp este încordat. colecție privată Scena centrală însă este puternic luminată de o sursă localizabilă undeva sus. Pictura este o încercare de a merge de la umbră spre lumină îi scrie VINCENT VAN GOGH fratelui său Teo. localitate dintr-o regiune minieră a Belgiei. La Borinage își evaluează rezultatele și rostul său în viață. plin de sînge. pe care încearcă cu greutate să-l ridice pe cal.

El și-a pus însă în acest tablou tot talentul și geniul său specific în combinația culorilor. Bunul Samaritean. Rijksmuseum Kröller-Müller. Lumina emanată de Samaritean este deja transmisă omului rănit. 1890. Spre această zonă evoluează siluetele preotului și levitului. după Delacroix. Vincent Van Gogh. în timp ce fondul tabloului este compus de culori reci.2013 PARABOLA BUNULUI SAMARITEAN ÎN PREDICI.com/2012/08/19/parabola-bunului-samaritean-in-predici-comentarii-si-arta/ 14/36 .wordpress. Toată durerea vieții lui este transformată în afecțiune față de omenire. Sub ochii noștri se produce miracolul revenirii vieții datorită dragostei transmise de Samaritean. Samariteanul este scăldat în culori galbene. dispuse în diagonală. Acesta este răspunsul artistlui Vincent Van Gogh la întrebarea: cine este aproapele tău? Prezentarea tabloului creat de Van Gogh este traducerea prelucrată a materialului existent în [9] și [14] Cu părerea de rău că trebuie să închei (este vorba de spațiu și răbdarea dumneavoastră!) abrupt prezentarea ioansoran. COMENTARII ȘI ARTĂ | ioansoran acest tablou. dar care este plin de dragoste și generozitate. divizează tabloul în două părți. Totul traduce sentimentele artistului care el însuși caută mângăiere. ulei pe pânză. atât de dragi pictorului. luminoase. care sub ochii noștri revine la viață.10. Otterlo Un subtil joc de culori calde și ”reci”. călduroase.03. neprimitoare.

dar misterios. vei parcurge cu greu drumul plin de pietre. oferind multe motive de a-L asimila cu Isus Mântuitorul nostru. plin de milă pentru victima jafului. iar ”dobitocul” lui este um măgăruș ce pare la rândul lui depășit de greutatea demersului. dar trebuie să o faci. săracă. așa cum face personajul artistului. Petit Palais. COMENTARII ȘI ARTĂ | ioansoran unor tablouri pictate de mari maeștri care traduc în felul lor specific mesajul Parabolei Bunului Samaritean. că este chiar greu. Samariteanul este într-o situație apropiată de cea a victimei. Îl vedem desculț.10. Aimé Nicolas Morot. ostil. că nu este ușor să ajuți.03. ioansoran. o valiză contrastantă cel puțin cu sacii din planul secund. Îți vei răni picioarele. Bunul Sanmaritean.wordpress. dar care duce povara rănitului și bagajele Samariteanului și evreului jefuit. hanul este încă departe. cu o îmbrăcăminte sumară. Morot îmi sugerează faptul că Samariteanul pot fi și eu.com/2012/08/19/parabola-bunului-samaritean-in-predici-comentarii-si-arta/ 15/36 . voi supune atenției dumneavoastră tabloul lui AIMÉ NICOLAS MOROT (1850 – 1913) deoarece este o lucrare impresionantă care sparge convenția de a-l prezenta pe Samaritean ca personaj puternic. Paris La Morot. dar trebuie să privești hotărât înainte. 1880.2013 PARABOLA BUNULUI SAMARITEAN ÎN PREDICI. ulei pe pânză.

wordpress. dând click pe next scene sau previous scene vă veți bucura de toată frumusețea scenelor vitraliului.10. între alți trei quadrilobi secționați și dispuși simetric. pe verticală.5 m. așa cum arată imaginea de mai jos. Configurația geometrică este rezultatul inserării unui număr de trei quadrilobi dispuși central. VITRALIUL DE LA CATEDRALA DIN CHARTRES Vom începe cu ilustrarea parabolei Bunului Samaritean la Chartres. secvențele parabolei Bunului Samaritean sunt dublate de secvențele care povestesc crearea lui Adam și a Evei. tot pe verticală. Invit călduros pe cei care citesc aceste rânduri să acceseze site-ul http://www. Eu limitez ilustrarea cu imagini a vitraliului din Chartres. COMENTARII ȘI ARTĂ | ioansoran Aimé Morot este un pictor francez renumit.03. câștigător al multor premii care-i atestă valoarea artistică a operelor. În 1880 a primit medalia de onoare pentru pictura Bunul Samaritean. dar dacă nu vă descurcați. Am preferat din motive sentimentale catedralele franceze din Chartres și Bourges. Motivelor sentimentale li se adaugă prestigiul de care se bucură aceste două centre în arta vitraliului din zona franceză. uciderea lui Abel de către Cain. PARABOLA ÎN ARTA VITRALIULUI Tema Bunului Samaritean este tratată în vitraliile multor catedrale gotice. Așa cum s-a spus și în comentariile din prima secțiune. După ce ați accesat adresa. în oglindă. are o înălțime de 8 m și o lățime de aproximativ 2. pe care statul a achiziționat-o atunci pentru Muzeul Luxemburg [10].org. scena în care Samariteanul îl îngrijește pe rănit în han (Biserica).uk/chartres/44_pages/Chartres_Bay44_Panel02. având în partea inferioară a ferestrei și descrierea scenei. izgonirea din Rai. panoul 12.2013 PARABOLA BUNULUI SAMARITEAN ÎN PREDICI. chemați nepoții în ajutor! ioansoran. Din păcate descrierea este făcută în limba engleză. căderea lor. oprindu-mă la ultimul episod povestit de parabola Bunului Samaritean. Vitraliul se găsește în nava laterală sudică.com/2012/08/19/parabola-bunului-samaritean-in-predici-comentarii-si-arta/ 16/36 .medievalart.htm Este cea mai bună și frumoasă (pe care am aflat-o eu) prezentare a vitraliului.

2013 PARABOLA BUNULUI SAMARITEAN ÎN PREDICI. 02 – Panoul donatorilor (cizmarii cos fețele pe talpă). 07 – Apare și al treielea complice. Corporația cizmarilor oferă vitraliul.03. 06 – Doi bandiți pregătesc o ambuscadă din spatele unui arbore.10. 05 – Pelerinul (un om) părăsește Ierusalimul.com/2012/08/19/parabola-bunului-samaritean-in-predici-comentarii-si-arta/ 17/36 . ioansoran.wordpress. Pe o banderolă este scris cuvântul latin ”sutores” care îi desemnează pe cizmari. COMENTARII ȘI ARTĂ | ioansoran Vitraliul și numerotarea scenelor 01 – Panoul donatorilor (un cizmar taie pielea). Unul scoate sabia și se apropie de călător. Omul este Dezbrăcat. 03 – Panoul donatorilor. 04 – Cristos spunând parabola unor farisei. jefuit și bătut.

Panoul 01 ioansoran. COMENTARII ȘI ARTĂ | ioansoran 08 – Preotul și levitul îl văd pe rănit. ispitirea. 11 – Hangiul primește călătorul.wordpress. izgonirea din Rai. Ultimul panou îl reprezintă Pe Cristos în glorie. Samariteanul îl îngrijește pe rănit.03. Ține ușa larg deschisă. 09 – Un Samaritean îngrijește rănile victimei și îi bandajează capul. Adam lucrând pământul. 12 – În han.2013 PARABOLA BUNULUI SAMARITEAN ÎN PREDICI. În mână el ține două monede mari (Vechiul și Noul Testament?). dar trec mai departe fără a-i da ajutor. Celelalte 12 panouri povestesc crearea lui Adam și a Evei.com/2012/08/19/parabola-bunului-samaritean-in-predici-comentarii-si-arta/ 18/36 . mâncatul fructului oprit. Eva torcând. 10 – Samariteanul îl duce pe călător la un han.10. Cain ucide pe Abel. așezat pe un curcubeu.

COMENTARII ȘI ARTĂ | ioansoran Panou 02 Panoul 03 În panoul 1 un cizmar taie o bucată de piele pusă pe o planșetă.03. Am scris corporație deoarece unii comentatori semnalează faptul că la data execuției vitraliului nu existau încă breslele ca mod de organizare a lucrătorilor corporațiilor.com/2012/08/19/parabola-bunului-samaritean-in-predici-comentarii-si-arta/ 19/36 . În dreapta (panoul 3) corporația cizmarilor oferă bisericii vitraliul lor. ioansoran. doi artizani sunt ocupați cu asamblarea fețelor încălțării pe talpă. În centru (panoul 2).2013 PARABOLA BUNULUI SAMARITEAN ÎN PREDICI.wordpress.10.

03. semn unanim recunoscut pentru ideea că El vrea să învețe ceva pe cei care-L ascultă.com/2012/08/19/parabola-bunului-samaritean-in-predici-comentarii-si-arta/ 20/36 .2013 PARABOLA BUNULUI SAMARITEAN ÎN PREDICI. Panoul 04 Panoul 4 îl prezintă pe Isus în disputa cu fariseii (Luca 10. Mântuitorul ține mâna dreaptă ridicată. Litera O poate fi abrevierea cuvântului latin OBTELERUNT.wordpress.25). ioansoran. adică oferă. punctul de plecare al prezentării Parabolei Bunului Samaritean de către Isus. a producătorilor de încălțăminte. care desemnează corporația cizmarilor. COMENTARII ȘI ARTĂ | ioansoran În panoul 3 apare o banderolă pe care este scris cuvântul latin ”SUTORES O”.10.

03. COMENTARII ȘI ARTĂ | ioansoran Panoul 05 Panoul 5 îl arată pe pelerin.10. Ușa figurată în panou are culoarea roșie. ioansoran. pe ”omul ce se cobora de la Ierusalim la Ierihon” părăsind orașul. adică încă este deschisă… Banderola panoului îl numește pe călător PEREGRINUS.wordpress.2013 PARABOLA BUNULUI SAMARITEAN ÎN PREDICI.com/2012/08/19/parabola-bunului-samaritean-in-predici-comentarii-si-arta/ 21/36 .

03. ioansoran.wordpress. Unul dintre ei tocmai scoate sabia pentru a ataca.com/2012/08/19/parabola-bunului-samaritean-in-predici-comentarii-si-arta/ 22/36 .2013 PARABOLA BUNULUI SAMARITEAN ÎN PREDICI.10. COMENTARII ȘI ARTĂ | ioansoran Panoul 06 Panoul 6 prezintă pe călător în momentul în care cade într-o ambuscadă pregătită de doi bandiți ascunși după copaci.

se prefigura un fel de ”canon” al scenelor în care poate fi descompusă epica parabolei și un anumit ”aranjament scenic” al episoadelor. Mâinile împreunate ale pelerinului semnifică faptul că el este o victimă care consimte agresiunea! Privind arborele din scenă observăm că el are o formă apropiată de cruce… Scena seamănă foarte mult cu aranjamentul personajelor pe fața vizibilă a capitelului de la Moissac prezentat mai sus. Sau. VII. COMENTARII ȘI ARTĂ | ioansoran Panoul 07 Panoul 7 prezintă scena unde apare și al treielea complice al tâlharilor.wordpress. care împreună îl bat și îl dezbracă pe călător. Se prea poate ca artiștii care au conceput structura vitraliului să fi cunoscut povestea concisă. desfășurată în patru scene. de la Moissac sculptată în sec. ioansoran.03.2013 PARABOLA BUNULUI SAMARITEAN ÎN PREDICI.10.com/2012/08/19/parabola-bunului-samaritean-in-predici-comentarii-si-arta/ 23/36 .

pentru a nu deveni impuri.2013 PARABOLA BUNULUI SAMARITEAN ÎN PREDICI. ioansoran. de teamă să nu devină impuri. Aceasta sugerează că alianțele precedente ale poporului lui Israel au fost ineficiente.03.10. dar Legea le interzice să atingă un cadavru. precum cei doi trecători. În simbolostica vitraliului preotul simbolizează Legea. COMENTARII ȘI ARTĂ | ioansoran Reluare capitel Moissac pentru comparație cu panoul 07 Panou 08 Panoul 8 prezintă pe evreul agresat precum și pe preotul (dreapta) și levitul (în stânga victimei) care trec fără să-i dea ajutor.com/2012/08/19/parabola-bunului-samaritean-in-predici-comentarii-si-arta/ 24/36 . iar levitul îi simbolizează pe profeți. Ei manifestă compasiune pentru cel care pare mort (așa îl arată corpul dezarticulat al victimei).wordpress.

2013 PARABOLA BUNULUI SAMARITEAN ÎN PREDICI. COMENTARII ȘI ARTĂ | ioansoran Panoul 09 Samariteanul din scena panoului 9 îngrijește rănile victimei și îi bandajează capul cu o fîșie de pânză.com/2012/08/19/parabola-bunului-samaritean-in-predici-comentarii-si-arta/ 25/36 .10. ioansoran.wordpress.03.

03. ioansoran. COMENTARII ȘI ARTĂ | ioansoran Panoul 10 Panoul 10 ni-l arată pe Samaritean ducând calul de căpăstru și ținând în mână două monede mari care simbolizează eventual Vechiul și Noul Testament.10. Victima a încălecat calul Samariteanului și se menține în șa cu o oarecare greutate.2013 PARABOLA BUNULUI SAMARITEAN ÎN PREDICI.com/2012/08/19/parabola-bunului-samaritean-in-predici-comentarii-si-arta/ 26/36 .wordpress.

se avansează ideea că acești patru cai ar putea fi cei patru evangheliști pe care Biserica îi trimite să vindece umanitatea.com/2012/08/19/parabola-bunului-samaritean-in-predici-comentarii-si-arta/ 27/36 . colorate în albastru.03. maron. galben și din nou albastru). COMENTARII ȘI ARTĂ | ioansoran Panoul 11 Panoul 11 prezintă hanul. După cum hanul este asimilat cu Biserica. având ușa deschisă (colorată în roșu).2013 PARABOLA BUNULUI SAMARITEAN ÎN PREDICI. patru capete.10. pe hangiul primitor și patru cai (sub brațul hangiului.wordpress. ioansoran.

în final existând și două panouri cu biciuirea și crucificarea Mântuitorului. Interiorul sugerează fără echivoc Biserica prin coloanele figurate și lampa cu ulei din spatele Mântuitorului. Pentru a avea o idee asupra vitraliilor din deambulatoriu. ciclul creației. vizitați site-ul http://www.03. izgonirii din Rai – 10 panouri. Există desigur și panoul care atestă dăruirea vitraliului de către corporația țesătorilor.wordpress. adică un total de 22 panouri. XIII. ciclul dedicat lui Moise.com/2012/08/19/parabola-bunului-samaritean-in-predici-comentarii-si-arta/ 28/36 .medievalart. pe cel suferind. Vitraliul este plasat în deambulatoriul catedralei. Complexitatea structurii vitraliului rezidă în adăugarea episoadelor ce sintetizează eșecul Primei Alianțe [11] și prezentarea Celei de-a doua Alianțe prin Patimile Mântuitorului care ne oferă Răscumpărarea. Aron și vițelului de aur – 4 panouri.10.2013 PARABOLA BUNULUI SAMARITEAN ÎN PREDICI. căderii protopărinților noștri. panoul 12. ni-L arată pe Samariteanul-Cristos îngrijind pe cel rănit. în stânga altarului. adică a fost executat în sec. având culoarea roșie a căldurii pe care o putem găsi în Biserică.htm ioansoran. COMENTARII ȘI ARTĂ | ioansoran Panou 12 Scena finală a parabolei. așa cum se vede în figura explicativă a modului (total atipic) de citire a vitraliului. Ușa Bisericii este mereu deschisă. VITRALIUL DE LA CATEDRALA DIN BOURGES Vitraliul cu parabola Bunului Samaritean din catedrala de la Bourges este contemporan cu vitraliul de la Chartres.uk/bourges/index_floorplan. Este un vitraliu cu structură complexă deoarece împletește practic patru serii de scene care prezintă patru subiecte diferite: parabola Bunului Samaritean – 5 panouri.org.

la Sens. vitraliul conține tot patru cicluri compuse din câte patru scene. Sau… nu am căutat sufficient. trecerea preotului și levitului și Samariteanul conducând victima la un han. Șarpele de aramă. atacul pelerinului. cu o compoziție diferită față de vitraliile precedente: Ciclul Parabolei cu plecarea din Ierusalim. Biciuirea Mântuitorului. Dumnezeu descoperă cuplul vinovat. Din păcate nu am găsit ceva similar în limba franceză. izgonirea din Paradis.wordpress. Adam și Eva gustă fructul oprit.10. Ciclul sub gratia cu Isus în fața lui Pilat. toiagul lui Aron se transformă în șarpe.com/2012/08/19/parabola-bunului-samaritean-in-predici-comentarii-si-arta/ 29/36 .03. cele trei Marii și mormântul gol Imaginea următoare ne arată cum trebuie citit vitraliul de la catedrala din Bourges. COMENTARII ȘI ARTĂ | ioansoran Acest site din UK este site-ul cel mai bine organizat pentru vizionarea vitraliilor din Franța. cu mai multă metodă. Moise găsește pe Israelieni adorând vițelul de aur. Structura vitraliului de la catedrala din Bourges este similară cu cea a vitraliului Bunul Smaritean de la catedrala din Sens. Vitraliul Bunul Samaritean din catedrala de la Bourges și numerotarea panourilor 01 – Panoul votiv al țesătorilor ioansoran. Acolo. Ciclul ante legem cu avertismentul lui Dumnezeu dat lui Adam și Evei privind fructul oprit. Răstignirea simbolică cu Biserica și un Serafim.2013 PARABOLA BUNULUI SAMARITEAN ÎN PREDICI. Ciclul sub lege cu Dumnezeu vorbind lui Moise din rugul aprins.

com/2012/08/19/parabola-bunului-samaritean-in-predici-comentarii-si-arta/ 30/36 .03. Aron și vițelul de aur 08 – Moise vede tufișul arzând 09 – Moise sfarmă tablele Legii 05 – Aron colectează aurul 06 – Adorarea vițelului de aur Secvența Celei de-a doua Alianțe 02 – Biciuirea lui Cristos ioansoran.10. COMENTARII ȘI ARTĂ | ioansoran Secvența Bunul Samaritean 22 – Pelerinul părăsește Ierusalimul 17 – Pelerinul atacat de bandiți 12 – Bandiții îl bat.2013 PARABOLA BUNULUI SAMARITEAN ÎN PREDICI.wordpress. dezbracă și rănesc 07 – Un preot și un levit trec și nu dau ajutor 04 – Samariteanul îngrijește victima atacului Secvența Creației. căderii și izgonirii din Rai 20 – D-zeu crează noaptea și ziua 21 – El îi crează pe îngeri 19 – Crearea lui Adam 18 – Crearea Evei 15 – Avertismentul privind fructul oprit 14 – Adam primește stăpânirea animalelor 16 – Mâncatul fructului oprit 13 – Adam și Eva se rușinează înaintea Domnului 10 – Izgonirea din Rai 11 – Îngerul închide porțile Paradisului Secvența cu Moise.

10.wordpress.2013 PARABOLA BUNULUI SAMARITEAN ÎN PREDICI. COMENTARII ȘI ARTĂ | ioansoran 03 – Răstignirea În continuare vor fi prezentate doar cele cinci scene ale Parabolei. El duce un bagaj însemnat.com/2012/08/19/parabola-bunului-samaritean-in-predici-comentarii-si-arta/ 31/36 . Panoul 22 Călătorul părăsește Ierusalimul. ioansoran.03. spre deosebire de călătorul vitraliului de la Chartres.

2013 PARABOLA BUNULUI SAMARITEAN ÎN PREDICI.03.10. COMENTARII ȘI ARTĂ | ioansoran Panoul 17 Pelerinul este atacat de bandiți.wordpress. Aici sunt patru bandiți. dar victima ține și aici mâinile oarecum împreunate ca simbol al consimțământului agresiunii.com/2012/08/19/parabola-bunului-samaritean-in-predici-comentarii-si-arta/ 32/36 . ioansoran.

com/2012/08/19/parabola-bunului-samaritean-in-predici-comentarii-si-arta/ 33/36 . COMENTARII ȘI ARTĂ | ioansoran Panoul 12 Jefuirea pelerinului. În viziunea mea locul scenelor 17 și 12 ar trebui inversat deoarece în scena 17 el este deja dezbrăcat! ioansoran.10.2013 PARABOLA BUNULUI SAMARITEAN ÎN PREDICI.wordpress.03. dezbrăcarea de haine.

Panoul 04 ioansoran.wordpress.2013 PARABOLA BUNULUI SAMARITEAN ÎN PREDICI. Și aici îmbrăcămintea preotului și a levitului sugerează funcțiile lor la Templu. COMENTARII ȘI ARTĂ | ioansoran Panoul 07 Preotul și levitul compătimesc pe coreligionarul lor.10.com/2012/08/19/parabola-bunului-samaritean-in-predici-comentarii-si-arta/ 34/36 .03. dar nu-l ajută.

iment.htm 2. veți vedea în toată frumusețea scena dorită. Deoarece vitraliul este bogat în semnificații profunde.ro/Biblia.fr/articles.ro/ 4. Citirea unui vitraliu (la fața locului.10. Commentaire d’Origène – La parabole du bon Samaritain.org/BriemC/BriemC-nt03Ch10et11_Bon_Samaritain_et_Les_trois_amis_paraboles. sau a celor care permit vizualizarea virtuală) se face de regulă în două etape.htm 11. Pentru a descoperi aceste simboluri este necesar să apelăm la Scripturi și scrierile contemporane creării vitraliilor.2013 PARABOLA BUNULUI SAMARITEAN ÎN PREDICI.org/wiki/François-Léon Sicard 13.org. http://lusile17.org/wiki/Samaritains 8. Biblia Romano-catolică http://www. Tome 2. Biblia în traducerea lui Dumitreu Cornilescu 1924. livresmystiques.htm La această adresă veți găsi o imagine globală a vitraliului.com/maida/family/mother/vicars/aimenmorot.uk/bourges/13_pages/13_key.org/cathedrale/iconographie/vitraux/coeurr/bonsamaritain. o meditație asupra Învățăturii lui Cristos. Bon Samaritain. acestei lecturi poate să-i urmeze o meditație asupra simbolismului.Biblia.php?article239 7. Biblia ortodoxă http://www.wikipedia. Samaritains. www. http://www. Etapa a doua este mai dificilă deoarece simbolismul reprezentărilor scapă oamenilor vremilor actuale.ebible.php?lng=fr&pg=1351 ioansoran.bibliquest. Christian Briem. percepea altfel relația sa cu Divinitatea și chiar cu lumea înconjurătoare… Bibliografie : 1. Le bon Samaritain_Delacroix.free. îl duce la un han și dă hangiului cei doi dinari pentru îngrijirea rănitului. Pentru o vizionare plăcută a tuturor scenelor vitraliului accesați http://www. Traité sur l’Évangile de saint Luc. par Saint Ambroise de Milan. http://fr. Lista este ordonată pe cele patru subiecte mari. http://en. LIVRES VII-X. Frédéric Auguste Bartholdi. Peintre célébre – Vicent Van Gogh.php 5. o schemă cu numerotarea scenelor și o listă cu semnificația fiecărei scene. http://www. http://rouen.centerblog.wordpress.wikipedia. http://aupuitsdejacob. COMENTARII ȘI ARTĂ | ioansoran Samariteanul îl salvează pe pelerin.medievalart. Bibliquest. la două nivele diferite de reflecție.com 6.net/rub-peintre-celebre-van-gogh-6.html 10.PentruViata. alegoriei reprezentării.fr/spip.catholique. Dacă dați click pe cifra din schema cu numerotarea. http://www.03. Vizualizarea recitului poate constitui un prim contact cu lumea vitraliului.htm 12. Master Paintings of the World – Aime Nicolas Morot. Omul medieval gândea altfel decât noi.com/2012/08/19/parabola-bunului-samaritean-in-predici-comentarii-si-arta/ 35/36 .org/wiki/Bon_Samaritain 9. Le bon Samaritain.wikipedia.wikipedia.org/wiki/Frédéric_Auguste_Bartholdi 14.ro 3. François-Léon Sicard.diocesebourges.bibliacatolica. Paraboles de Luc 10 et 11. http://en. http://fr.

deci chiar traducerile sunt adaptări. nici teză de doctorat.com. Dar… traduttore traditore. Bookmark the permalink. nici material scos la vânzare. prelucrării și al contribuțiilor proprii în alcătuirea textului pe care l-am postat deoarece: Textele originale folosite la întocmirea textului sunt în franceză și engleză. Ioan Soran ★Like Be the first to like this. ioansoran. ioansoran Theme: Twenty Ten Blog at WordPress. This entry was posted in Uncategorized.wordpress. Pot exista idei care au migrat printre texte deoarece eu (cel puțin) am aderat la libera circulație a ideilor. COMENTARII ȘI ARTĂ | ioansoran Avertisment : Îmi este practic imposibil să evaluez proporțiile plagiatului. deci trebuiau traduse.com/2012/08/19/parabola-bunului-samaritean-in-predici-comentarii-si-arta/ 36/36 . Numărul textelor preluate de pe Internet în limba lor originală este net superior celor citate.2013 PARABOLA BUNULUI SAMARITEAN ÎN PREDICI. Textul redactat nu este o lucrare ce va fi trecută în CV-ul cuiva.10.03. El este destinat bucuriei gratuite de a descoperi frumusețea parabolelor lui Isus reflectată în artă.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->