You are on page 1of 3

GREYSTONE DATA TECHNOLOGIES

nguyendinhthangckm@gmail.com

0984499008

L do chn EMX 5.0

Expert Moldbase Extenslon5.0

Page 89

GREYSTONE DATA TECHNOLOGIES


nguyendinhthangckm@gmail.com

0984499008

Trong thi i hin nay vic tnh ton,thit k, gia cng sn phm c kh v ang chuyn sang t ng ha hon ton vi s gip ca h thng my tnh v cc c cu iu khin t ng. Cc h thng phn mm mi ngy mt phong ph vi nhiu ng dng khc nhau p ng nhng loi hnh cng vic c th. Vi s gip ca h thng my tnh c trang b cc phn mm CAD/CAM chng ta c th thit k v ch to nhng sn phm c kh vi phc tp cao. nng cao tnh kinh t trong sn xut nhng nh sn xut phn mm lun c gng hon thin nhng gi phn mm ca mnh v nhng module m rng. Trong lnh vc ch to khun mu ta thng nghe n modul EMX c tch hp trong phn mm Pro/Engineer. Th nhng nhng c im ni bc v tnh nng ca modul ny th chng ta cha thy ni nhiu. gip cc bn c ci nhn tng qut v module EMX v ng dng n nh th no by gi chng ti xin trnh by nhng im quan trng khi dng EMX. EMX l t vit tc ca Expert Moldbase Extension module h tr cho vic thit k khun mu. y l module cung cp cho bn nhng chi tit c bn bn hon thnh mt hm khun nh thc t. Vic ny rt quan trng trong vic tnh ton kt cu v gi thnh ca b khun. Nhng phin bn ca EMX: i vi tng phin bn Pro/Engineer th c mt modul EMX ph hp. i vi Pro/Engineer 2001 v trc ta c module EMX 4.1. V sau module EMX c nng cp lnh phin bn EMX 5.0 dng cho cc phin bn Pro/Engineer Wildfire v y l phin bn mi nht c ng dng. V mt tnh nng th cc phin bn EMX tng ng vi nhau, nhng tnh nng cha c nng cp nhiu. Cc phin bn EMX v sau ch ch tm vo vic thit lp cc thng s sao cho ph hp vi phin bn Pro/Engineer ang c ch cha ch tm vo vic xy dng thm ng dng. i tng s dng EMX: V y l module h tr cho vic thit k khun nn i tng ch yu cn s dng EMX l nhng ngi quan tm n thit k khun mu v bit s dng Pro/Engineer. EMX cung cp cho bn nhng chi tit tiu chun cc bn thc hin xy dng b khun ca mnh mt cch n gin v thi gian ngn nht. EMX l mt module m nn nhng thng s bn trong n bn c th t mnh chnh sa v bin tp thm. Module chnh l mt th vin nhng chi tit tiu chun v khun c xy

Expert Moldbase Extenslon5.0

Page 90

GREYSTONE DATA TECHNOLOGIES


nguyendinhthangckm@gmail.com

0984499008

dng v tch hp vo Pro/Engineer, v vy trong qu trnh bn xy dng hm khun nu cm thy nhng chi tit cha hp l cc bn cng c th t mnh chnh sa hoc xy dng mi. EMX cung cp cho bn lnh library bn t to th vin cho mnh khi cn. y l hnh thc m bn t tinh chnh nhng thnh phn khng ph hp v thm nhng chi tit thiu khi bn s dng EMX. Ni chung module EMX c xem l mt th vin cc thnh phn chi tit chun v khun mu nn vic s dng cng tng i n gin, im quan trng l bn phi c s hiu bit nht nh v cng ngh khun mu t bn mi hnh thnh cho mnh nhng t duy logic trong vic lp ghp cc chi tit theo trt t nht nh. Bn l mt chuyn gia trong lnh vc khun mu, bn thng xuyn tip xc vi nhng i tc v thng xuyn k nhng hp ng ln v khun mu. Vy thi gian s rt hn ch nu tt c nhng b phn ca khun c thit k bng tay. Theo nhng c tnh s b thit k hon thin mt b khun c tnh phc tp trung bnh th bn mt gn 7 ngy thit k, hn na cho vic gian cng v hon thin. Nh vy thi gian c tnh cho mt khun hon thit s rt di nhng chnh xc cha c m bo. gii quyt vn ny EMX ra i trn c s nn l phn mm Pro/Engineer. y l module bn thc hin nhng cng vic trn, bn s thy n gin khi thao tc trn module ny. Nhng li ch m EMX m n cho bn: Gim thi gian thit k v ch to cc thnh phn ph tr. Gim chi ph cho qu trnh thit k v ch to khun. Cc chi tit c sn xut theo chun nht nh nn m bo chnh xc cao. C th iu tic lao ng trong vic xy dng mt hm khun mt cch dng. Nng cao nng sut v hiu qu kinh t. Vi nhng tnh nng nh trn cc bn c th thc hin nhng hp ng ca mnh trong thi gian ngn nht trong khi chnh xc lun c m bo. Tuy vy module cng cn thiu nhng thnh phn ph tr khc nn vic ng dng EMX trong thit k khun cng cn mt s bc cp. Nhng chi tit phi tiu chun hay thit lun l vn cc bn nghin cu v hon thin. C th trong mi thi gian khng xa EMX c th p ng mi nhu cu thit k hin ti.

Expert Moldbase Extenslon5.0

Page 91