1.

DEFINIRE SI CLASIFICAREA INSTALATIILOR INTERIOARE

1.A.DEFINIRE
Prin instalatii electrice se inteleg acele instalatii care sunt destinate a folosi energia electrica pentru forta ilu!inat si alte scopuri industriale sau casnice.

".#.CLASIFICARE
Din punctul de $edere al locului unde se e%ecuta instalatiile electrice se i!part in& 1. Instalatii interioare care cuprind conductoarele cu toate ele!entele accesorii de !onta' intrerupere protectie ce se !ontea(a in interiorul cladirilor de orice fel ) ". Instalatiile e%terioare la care ele!entele instalatiei sunt !ontate in afara cladirilor . Instalatiile electrice pot ser$i nu!ai pentru ilu!inat si se nu!esc instalatii electrice de ilu!inat sau pot ser$i pentru ali!entarea diferitelor receptoare electrice de puteri !ari ca !otoare si cuptoareelectrice aparate de sudat si se nu!esc instalatii electrice de forta . Din punctul de $edere al tensiunii instalatiile electrice de 'oasa tensiune care functionea(a la tensiuni pana la 1*** + se i!part in &

1.Instalatii electrice cu tensiunea intre conductor si pa!ant pana la ",* +)
".Instalatii electrice cu tensiunea intre conductor si pa!ant peste ",* +.
-

Dupa !odul in care se e%ecuta instalatiile electrice se i!part in&
pri(ele intreruptoarele sunt !ontate in !od $i(i.il .

1. Instalatii electrice e%ecutate aparent la care conductoarele electrice

". Instalatii electrice e%ecutate ingropat la care conductoarele

electrice nu se $ad .

referat.clopotel.ro

".E/EC0TAREA INSTALATIILOR ELECTRICE INTERIOARE ".A.1ENERALITATI
Orice instalatie electrica se e%ecuta dupa un proiect de e%ecutie intoc!it de proiectantii de specialitate. Instalatiile electrice de ilu!inat sant ali!entate de la ta.louri de distri.utie separate de cele care ali!entea(a instalatiile electrice de forta . Succesiunea tuturor operatiilor necesare pentru e%ecutare unei instalatii electrice for!ea(a procesul te2nologic de e%ecutie al instalatiei respecti$e . Principalele operatii care tre.uie e%ecutate sunt& 1. Trasareasarea pe ta$anul si pe peretii incaperilor a instalatiei electrice indicate pe planul de e%ecutie saparea santurilor in pereti a locasurilor pentru do(e di.luri pri(e intrruptoare si fi%arae acestora in !onta' aparent sau ingropat) ". tragerea conductoarelor intu.urile de protectie e%ecutarea legaturilor intre conductoare si i(olarea lor ) 3ontarea aparatelor de co!utare a consu!atorilor de energie electrica si a ta.lourilor de distri.utie) +erificarea instalatiei Procesul te2nologic difera de o lucrae la alta si uneori de la un santier la altul in functie de !aterialele si utila'ele folosite de specificul cladirilor in care se e%ecuta .

".#. TRANSP0NEREA SC4E3EI ELECTRICE D0PA PROIECT
Aceasta este operatie i!portanta care consta in indentificarea si transpunerea cu preci(ie pe teren a continutului planurilor. Cu aceasta oca(ie se $a inse!na locul unde se !ontea(a& corpurile de ilu!unat nitreruptoarele pri(ele do(ele !asinile electrice precu! si ta.lourile de distri.utie tu.urile de protectie casi locurile unde se $or e%ecuta strapungerile prin (iduri si plansee. Trasarea circuitelor se efectuea(a cu a'utorul sforii de trasat inegrite de negru de fu!. La instalatiile ingropate circuitele se trasea(a pe constructia netencuita .

referat.clopotel.ro

Trasarea se face cu creta sau car.une folosindu5se se!nele con$entionale pentru aparatele respecti$e . Orientare ori(ontala asforii inainte de trasare se $erifica cu ni$ela cu .ula de aer cu !etrul sau cu co!pasul de le!n !asurandu5se de circa 6*5,* c! de la ta$an . Directia $erticala a traseelor se $erifica in preala.il cu cu firul de plu!. sau cu ni$ela cu .ula de aer.

".C. SAPAREA SANT0RILOR SI E/EC0TARE STRAP0N1ERILOR
Saparea santurilor se e%ecuta cu dalta lata dalta cu $arf si cu ciocanul pneu!atic sau !asini electrice de gaurit si fre(at santuri. In ta$ane nu se daltuiesc santuri.Tu.ul de protectie se !ontea(a peste planseu. La planseele din prefa.ricate gaurile se dau de o.icei inainte de !ontarea ele!entelor pe plansee la locul lor . 1rin(ile prefa.ricate nu se strapung .

".D. 3ONTAREA T0#0RILOR DE PROTECTIE
Operatiile de !ontare si fi%are a tu.urilor de protectie sunt precedate de unele lucrari pregatitoare in cadrul carora se confectionea(a unele piese care asigura innadirea tu.urilor si fi%area lor se efectuea(a unele operatii de taiere si indoire. Tu.urile IP se innadesc intre ele cu !ansoane din ta.la plu!.uita .I!.in.inarea tu.urilor PC+5IP se face cu a'utorul diferitelor piese au%iliare& cur.e 78*9 se!icur.e 7:,9 si !ansoane .Aceste piese au%iliare sant pre$a(ute la a!.ele capete cu portiuni largite astfel incat sa fie posi.ila i!.inarea cu tu.ul de acelasi dia!etru .

referat.clopotel.ro

Taierea indoirea si filetarea tu.urilor de protectie .Inainte de a fi taiate tu.urile de protectie se !asoara potri$it traseului sta.ilit prin proiectul de e%ecutie . Se tine sea!a de cur.ele ce ur!ea(a a se face de a!plasarea do(elor de protectie se foloseste ferastraul pentru taiat !etale sau clestele cu role .
*

. 3ontarea si fi%area tu.urilor de protectie

Tu.urile de protectie IP !ontate aparent se fi%ea(a cu a'utorul unor .ratari sau scoa.e care sunt prinse la randul lor in di.luri . Cand sunt !ontate ingropat tu.urile IP se fi%ea(a in santuri prin agrafe .Fiecare agrafa este confectionata dintr5 o .ucata de sar!a de otel de circa 1!! grosi!e legata de capatul unui cui.Cuiul se .ate in fundul santului daltuit in dreptul unui rost dintre doua cara!i(i. Dupa ce se introduce tu.ul insan capetele sar!ei se i!pletesc.

3ontarea tu.urilor P co!porta operatii ase!anatoare celor necesare in ca(ul !ontarii aparente a tu.urilor IP. Daca tu.urile P tre.uie !ontate pe grin(i fer!esau daca se !ontea(a !ai !ulte tu.uri pe acelasi traseu se folosesc diferite scoa.e fi%ate direct pe di.luri in (id sau pe console.

referat.clopotel.ro

In !onta'ul ingropat tu.urile PEL se fi%ea(a in !od ase!anator tu.urilor IP !ontate ingropat iar !onta'ul aparent este ase!anator celui folosit in ca(ul tu.urilor P. Instalatile electrice in te$i de otel se e%ecuta in !od ase!anator instalatiilor in tu.uri PEL po(ate aparent sau !ontate su. pardoseala. Te$ile de otel se pot !onta pe console si ni canale $i(ita.ile din .eton e%ecutate in pardoseala. In aceste canale te$ile se asea(a la circa 1* c! deasupra fundului canalului.
-

3ontarea tu.urilor de protectie in constructiile din ele!ente prefa.ricate

E%ecutarea instalatiilor electrice folosind te2nologia de inglo.are in panourile de .eton a do(elor si tu.urilor de protectie din PC+ pre(inta a$anta'ul ca o parte din !anopera e%ecutata pe santier este transferata in fa.rica si in acest fel se reduce ti!pul de e%ecutie in santier se asigura o calitate !ai .una a lucrarilor de instalatii electrice si o crestere a producti$itatii. Racordarea tu.urilor din pereti cu cele din plansee este o operatie care se e%ecuta pe santier si la care se cere foarte !ulta atentie. Dupa !ontarea panourilor inainte de !onoliti(are este necesara e%ecutaraea lucrarilor de racordare a instalatiei intre pereti si plansee. Dupa operatia de racordare a intregii instalatii ur!ea(a tragerea conductoarelor si e%ecutarea legaturilor care se face ca la instalatiile su. tencuiala.

".E. 3ONTAREA COND0CTOARELOR
-

3ontarea aparenta a conductoarelor

referat.clopotel.ro

Conductoarele electrice care co!pun circuitele instalatiilor electrice au caracter de lunga durata tr.uie prote'ate prin tu.uri protectoare .Cand instalatiile electrice au caracter de scurta durata fiind destinate diferitelor constructii de pe santiere ilu!inarii incaperilor in ti!pul tencuirii sau (ugra$irii lor conductoarele se !ontea(a aparent fi%andu5se direct pe pereti sau pe ta$an cu a'utorul rolelor . Conductoarele utili(ate in !od nor!al in astfel de instalatii sant cele cu i(olatie de cauciuc precu! si conductoarele ilolate re(istente la inte!perii Conductoarele care co.oara spre !otoare electrice intreruptoare co!utatoare pri(e se introduc in tu.uri de protectie incepand de la o inalti!e de circa " , !deasupra podelei. Trecerea conductoarelor prin perete prin planseele dintreeta'e se face introducandu5se conductoarele in tu.uri de protectie.

-

Tragerea conductoarelor in tu.uri de protectie si e%ecuterea legaturilor intre conductoare

Conductoarele se introduc in tu.uri nu!ai dupa ce tencuiala in care sunt ingropate tu.urile s5a uscat. Conductoarele aceluiasi circuit trifa(at inclusi$ conductorul neutru se introduc in acelasi tu.. In instalatiile pentru curent con tinuu se poate introduce cate un conductor in tu. separat.
-

Tragerea conductoarelor de cupru

Inainte de introducerea conductorului in tu. capatul conductorului se indoaie pentru a nu se agata de i(olatia interioara a tu.ului sau de asperitatile e%istente in interiorul tu.ului.

referat.clopotel.ro

Se introduce apoi conductorul printr5un capat si se i!pinge cu atentie in tu. pana cand conductorul apare la celalalt capat al tu.ului. Daca instalatiile se e%ecuta in tu.uri po(ate aparent conductoarele pot fi trase in tu.uri odata cu !ontarea acestora.In acest scop inainte de a fi introduse in tu. conductoarele se taie la lungi!ea necesara. Legaturile conductoarelor de cupru in do(e se e%ecuta prin lipire uneori prin sudare saucu a'utorul cle!elor speciale pre$a(ute cu suru.uri.
-

Tragerea conductoarelor de alu!iniu

Intrducerea conductoarelor de alu!iniu in tu.uri se e%ecuta nu!ai prin i!pingere si nu prin tragere. Conductoarele de alu!iniu se instalea(a in tu.uri .ine uscate si curatite in interior.Pentru aceasta se introduc in tu. cu a'utorul unei sar!e de otel un dop de cauciuc o perie cilindrica de sar!a sau la ne$oi nu!ai un so!oiog de calti. Legaturile dintre conductoarele de alu!iniu se fac cu a'utorul cle!elor de legatura pre$a(ute cu sai.a arcuita sau cu a'utorul altor dispo(iti$e de stingere care sa asigure o presiune per!anenta intre conductoare si cle!ele de legatura .
-

3ontarea conductoarelor INTENC

Conductoarele INTENC se !ontea(a aparent sau ingropat fara a se !ai introduce in tu.uri de protectie. La tra$ersarile peretilor sau planseelor !ai groase de ; c! conductele INTENC se prote'ea(a in tu.uri IP sau PC+5IP. Conductoarele INTENC !ontate peste plansee se prote'ea(a cu un strat de !ortar de ci!ent sau cu alt !aterial protector.
-

3ontarea aparenta a ca.lurilor

Fi%area acestor ca.luri pe pereti se face fie cu a'utorul scoa.elor fie cu a'utorul consolelor !etalice in !od ase!anator fi%arii tu.urilor de protectie .

referat.clopotel.ro

In incaperile per!anent u!ede unde distanta dintre ca.lu si perete tre.uie sa fie de !ini! 1 c! fi%area ca.lurilor se face pri .ratari speciale !ontate in perete.

".F. INSTALATIILE ELECTRICE DE FORTA IN 4ALE IND0STRIALE Pentru ali!entarea !asinilor5unelte sau a altor receptoare de forta instalatiile electrice de 'oasa tensiune se pot e%ecuta su.teran in canale de ca.luri sau aerian cu ca.luri suspendate pe poduri de ca.luri sau prin .are de ali!entare.
-

3ontarea ca.lurilor in canale

Ca.lurile pot fi !ontate in canale de (idarie sau de .eton special e%ecutate ase(andu5se fie li.ere pe fundul canalului fie pe suporti !etalici fi%ati pe peretii canalului.
-

3ontarea ca.lurilor suspendate pe tendoane

Trasarea instalatiei sta.ileste po(itia de !ontare a ele!entelor de intindere si de sustinere ale ca.lului. Ca.lul de otel pentru sustinere se fi%ea(a la cap.Dupa intinderea sa se rigidi(ea(a si la celalalt cap.Ca.lul electric se derulea(a de pe ta!.ur si prin inter!ediul unei ro)e este diri'at de5a lungul traseu<lui de !onta'.Ca.lul este tras prin inter!ediul unui troliu.
-

3ontarea podurilor de ca.luri Podurile de ca.luri sant siste!e de sustinere a ca.lurilor for!ate din

referat.clopotel.ro

ele!ente !etalice longitudinale denu!ite longerone si ele!ente de sustinere ale ca.lurilor trans$ersale de traseu. Ca.lurile de co!anda si control se !ontea(a pe paliere diferite de cele ale ca.lurilor de energie care si ele la randul lor $or a$ea trasee diferite pentru tensiuni diferite . Intre eta'ele podu<ui de ca.luri se!ontea(a placi de separatie din a(.oci!ent .a(alt .eton in ur!atoarele situatii& 1. Intre rastele de ca.luri de energie cu tensiuni diferite ) 1. Intre rastele de ca.luri de energie si cele cu ca.luri de co!anda si control ) 1. Intre rastele de ca.luri cu diferite destinatii ) 1. Intre rastele de ca.luri a$and in$elisuri e%terioare diferite ) Pentru po(area ca.lurilor ta!.urele se instalea(a pe cricuri intr5un loc usor accesi.il din apropierea traseului.

-

E%ecutarea instalatiilor de forta cu .are prote'ate in canale de ta.la

Acest siste! de distri.utie este folosit pentru ali!entare de energie electrica in ateliere la.oratoare institute de cercetare etc. deoarece pre(inta a$anta'e foarte !ari la sc2i!.area traseelor la adaugarea sau scoaterea unor consu!atori la e%tinderi.

referat.clopotel.ro

Canalele au sectiune dreptung2iulare a$and i!.raca!inte din ta.la de otel.In interiorul lor sunt ase(ate patru .are din alu!iniu !ontate in suporti din le!n de fag fiert in ulei !aterial plastic sau .ac2elita.Racordarea consu!atorilor in orice punct din traseu se face prin .ransarea la siste!ul de .are a unor cutii speciale de sigurante care asigura legatura dintre siste!ul de .are si consu!atori. Cutia cu sigurante pentru deri$atii este e%ecutata din ta.la de otel a$and patru furci du.le de .rosare si sigurantele respecti$e.Furcile ser$esc la fi%are cutiei de sigurante de siste!uri de .are si la reali(area acordului electric cu acestea a sigurantelor de protectie si respecti$ a consu!atorului ali!entat.
referat.clopotel.ro

Cutia de siguranta se rigidea(a de canalul de distri.utie prin intert!ediul unor suru.uri de fi%are. Carcasele !etalice ale canalelor !agistrale si de distri.utie si cele ale cutiilor de siguranta se leaga electric la .ara de nul. Canalele de ca.lu se spri'ina pe console fi%ate pe (iduri sau stalpi independenti de cladire sau pe fer!ele 2alelor.

6. 3ONTAREA APARATELOR DE CONECTARE CO3ANDA SI

PROTECTIE Aparatele electrice de conectare si protectie pentru instalatii interioare au o constructie si!pla care asigura o !ane$rare usoara. Printre cele !ai utili(ate aparate de conectare se !entionea(a & 1.intreruptoarele,care inc2id sau desc2id unul sau !ai !ulte circuite electrice su. sarcina) ".comutatoarele,care ser$esc la !odificarea, in !od sucesi$, a cone%iunilor unuia sau !ai !ultor circuite electrice) 6.prize de curent cu fisa,care leaga un receptor de energie electrica
referat.clopotel.ro

6.A. 3ONTAREA INTRER0PTOARELOR 1. Se de!ontea(a !ai intai placa sau capacul aparatului desfacandu5se in acest scop suru.urile.Prin aceasta cle!ele de legatura ale intreruptorului de$in acesi.ile. ". Se de(i(olea(a apoi capetele conductoarelor circuitului pe o lungi!e de circa 1 c! atat cat este necesar pentru a%ecutare legaturii la .orne. 6. Se introduc capetele conductoarelor astfel pregatite in locasurile .ornelor si se strang .ine suru.urile de contact. :. Se sla.esc suru.urile care tin desfacute g2earele de fi%are se introduce aparatul in do(e si se strang suru.urile pana cand g2earele desfacandu5se fi%ea(a intreruptorul pe peretii do(ei. :. Se !ontea(a placa sau capacul intreruptorului fi%andu5se prin suru.uri. Intreruptoarele se !ontea(a dupa necesitati pentru a actiona unul sau !ai !ulte corpuri de ilu!inatdeodata.Ele se conectea(a la conductorul de fa(a nu la cel de nul pentru ca atunci cand aparatul este desc2is la!pa sa nu se !ai afle su. tensiune. 6.#. 3ONTAREA CO30TATOARELOR Co!utatoarele se folosesc atunci cand se ur!areste sa se aprinda o parte sau toate la!pile unei lustre unul sau !ai !ulte corpuri de ilu!inat. 3ontarea aparenta sau ingropata a co!utatoarelor precu! si fi%area conductoarelor circuitului in locasurile cle!elor respecti$e se face in !od ase!anator ca la intreruptoare. In ca(ul co!utatoarelor sant necesare insa pe langa conductorul de fa(a si cel de nul inca unul sau doua conductoare supli!entare de nul dupa tipul co!utatorului folosit ca de e%e!plu co!utator serie de scara sau co!utator cruce.

referat.clopotel.ro

6.C. 3ONTAREA PRI=ELOR Pri(ele .ipolare se !ontea(a aparent sau ingropate su. tencuiala in !od ase!anator intreruptoarelor si co!utatoarelor. La pri(ele pre$a(ute cu contact de protectie acestea se leaga printr5un conductor de cupru F5,** de !ini! " , !! patrati de cea !ai apropiata conducta !etalica de apa calda sau la nulul firidei de .ransa!ent. Legatura se face prin lipire sau printr5o .ratara !etalica. Pri(ele nu se !ontea(a in ca!erele de .aie. Pri(ele pentru !asinile electrice de .ar.ierit se pot !onta in ca!erele de .aie langa c2iu$eta nu!ai daca sunt ali!entate printr5un transfor!ator special de separare cu o putere de cel !ult 1, >. In ca!erele de locuit si .irouri pri(ele se fi%ea(a la o inalti!e de: * 1,5 * 6*! de la pardoseala. Incaperile cu pardoseli nei(olate 7cu !o(aic .eton9 ca de e%e!plu ateliere .ucatarii inalti!ea de !ontare a pri(elor $a fi de 1 "*51 :* ! iar in gradinite crese pri(ele se !ontea(a la 1 ,* ! inati!e de podea. 6.D. 3ONTAREA INTRER0PTOARELOR SI CO30TATOARELOR PAC4ET SI INTRER0PTOARELOR C0 PAR14IE Pentru intreruperea si co!utarea circuitelor de lu!ina si de forta se utili(ea(a intreruptoare si co!utatoare pac2et. Ele pot fi .ipolare sau tripolare . Atunci cand sunt utili(ate pentru conectarea sau deconectarea circuitelor care pleaca de la ta.lourile dedistri.utie sau pentru actionarea diferitelor utila'e intreruptoarele pac2et se !ontea(a pe ta.louri de distri.utie pe sc2elete !etalice fi%ate in pardoseala langa util'ele pe care le deser$esc sau direct pe corpul utila'ului respecti$. Daca sunt folosite pentru actionarea unor corpuri de ilu!inat ce totali(ea(a puteri !ari si deci intesitati !ari de curent intreruptoarele si co!utatoarele pac2et
referat.clopotel.ro

se !ontea(a aparent pe pereti pe di.luri de le!n. Fi%area lor se face prin suru.uri introduse in urec2ile de fi%are aflate pe talpa aparatelor. Intreruptoarele si co!utatoarele pac2et pot fi utili(ate nu!ai in incaperi uscate cu at!osfera lipsita de pul.eri sau ga(e infla!a.ile. - Intreruptoarele cu parghie ser$esc si ele la intreruperea si separarea circuitelor de forta si lu!ina stra.atute de intensitati de curent !ai !ari. Intreruptoarele cu parg2ie se fi%ea(a pe placa ta.loului de distri.utie prin suru.uri cu piulita. Intreruptorele cu parg2ie se !ontea(a in po(itie $erticala astfel incat desc2iderea circuitului sa se faca prin actionarea in 'os a !anerului. Ali!entarea se face la .ornele superioare iar plecarile circuitului spre receptoare se leaga la .ornele inferioare. Actionarea se face !anual prin inter!ediul unui !aner de !aterial i(olant.

6.D. 3ONTAREA INTRER0PTOARELOR SI PRI=ELOR ETANSE Intreruptoarele se !ontea(a aparent fi%andu5se pe di.luri cu suru.uri introduse locasurile anu!e destinate pe talpa carcasei aparatului. Cand instalarea acestor aparate se face pe pereti de le!n se introduce intre intreruptor si perete o placa din !aterial neco!.usti.il. - Prizele etanse se !ontea(a de regula in plan $ertical si se fi%ea(a in locul de !onta' prin suru.uri introduse in urec2ile de fi%are ale pri(ei. Conductoarele de ali!entare trase in tu.uri IPE se introduc prin orificiulde racordare al tu.ului la pri(a.Capetele conductoarelor de ali!entare de(i(olate se leaga la .orne.
-

:. 3ONTAREA CORP0RILOR DE IL03INAT Corpurile de iluminat sunt dispo(iti$e care fi%ea(a la!pile electrice si per!it ali!entarea lor cu energie electrica . :.A. 3ONTAREA CORP0RILOR DE IL03INAT PENTR0 LA3PI C0 INCANDESCENTA Corpurile de ilu!inat se pot instala fie prin suspendare de ti'a lor !etalica fie prin fi%area directa pe pereti sau ta$an. - La montajul suspendat,corpul de ilu!inat se agata de un carlig fi%at !ai de dinainte de ta$anul incaperii.Acest carlig nu!it carlig de plafon se prinde de ta$an cu a'utorul unui di.lu de le!n sau !etal.Carligul de plafon se fi%ea(a apoi cu
referat.clopotel.ro

!ortar de ci!ent. Legaturile intre instalatia interioara si corpul de ilu!inat se e%ecuta fie cu a'utorul cle!elor fie prin rasucirea conductoarelor cu clestele plat. Legaturile tre.uie .ine i(olate cu .anda i(olanta pentru a nu se produce scurtcircuite prin atingerea capetelor conductoarelor insuficient i(olate de carligul de plafon sau de corpul de ilu!inat. Legarea conductoarelor la dulia corpurilor de ilu!inat se face in !odul ur!ator& se desuru.ea(a inelul de portelan 1 si !antaua duliei " a'ungandu5se in acest fel la !ie(ul de portelan : pe care sunt fi%ate cle!ele de legatura ? si ;. Se leaga apoi conductoarele corespun(atoare indoindu5se in for!a de oc2i capetele de(i(olate ale conductoarelor dupa care se strang suru.urile cle!elor @ .Se i(olea(a portiunea , a conductoarelor care iese din dulie se $erifica daca firele de(i(olate nu se ating intre ele sau nu ating !antaua duliei si apoi se !ontea(a dulia . Conductoarele 6 se trag in interiorul ti'ei de sustinere a corpului de ilu!inat.Nici corpurile de ilu!inat nici !acar duliile si!ple nu tre.uie sa fie atarnate de conductoare deoarece acestea se pot defor!a sau se pot rupe. La !ontarea corpurilor de ilu!inat conductorul de nul se leaga totdeauna de filetul duliei respecti$ la contactul e%terior al duliei din care cau(a se reco!anda a se folosi drept fir de nul un conductor care are o culoare deose.ita a i!.raca!intei e%terioare sau un fir de control diferit de conductoarele de fa(a.

- Montarea corpurilor de iluminat pe pereti, in incaperi uscate sau u!ede

cu iter!itenta se face prin fi%area lor cu suru.uri in di.luri de le!n ingropate su. tencuiala. In incaperi u!ede cu ga(e coro(i$e se folosesc corpuri de ilu!inat i!pr!ea.ile sau etanse. :.#.3ONTAREA CORP0RILOR DE IL03INAT PENTR0 LA3PI C0
referat.clopotel.ro

L03INISCENTA 7FL0ORESCENTE C0 DESCARCARI IN 1A=E SI +APORI DE 3ERC0R9 La!pa fluorescenta se fi%ea(a in cele doua dulii de la capetele corpurilor de ilu!inat rasucindu5se usor pasna cand contactele la!pii au intrat in locasurile duliilor. Corpurile de ilu!inat fluorescente se !ontea(a fie la distanta unul de altul fie cap la cap. 3ontarea lor la ta$anul incaperii respecti$e se poate face prin suspendarea cu ti'e sau cu lanturi !etalice sau prinse direct pe ta$an. 3onta'ul corpurilor de ilu!inat fara distanta fata de ta$an se face prin fi%area cu suru.uri a fundului carcasei de di.lurile introduse in preala.il in ta$an. Dupa aceasta se fi%ea(a cu suru.uri corpul la!pii pe carcasa. Ti'ele de suspensie se agata cu un capat de plafon printr5un carlig !ontat in placa de .eton.Celalalt capat se insuru.ea(a in corpul la!pii. ,. 3AS0RI DE PROTECTIE A 30NCII

In ti!pul e%ecutarii instalatiilor electrice !uncitorii electricieni tre.uie sa respecte anu!ite reguli de protectie a !uncii pentru a e$ita diferite accidente cu ur!ari gra$e. Astfel& La e%ecutarea gaurilor in (iduri 7cara!ida sau .eton9 se folosesc oc2elari de protectie pentru a feri oc2ii de praf asc2ii de cara!ida.
1.

In ca(ul in care !uncitorul electrician foloseste scara pentru e%ecutarea lucrarilor sale el tre.uie sa ai.a gri'a sa pre$ada la capetele de 'os ale scarilor re(e!ate $arfuri ascutite sau talpi de cauciuc pentru a i!piedica e$entuala lor alunecare. Treptele scarilor de le!n tre.uie sa fie totdeauna incadrate in cadru si nu .atute in cuie. Scarile re(e!ate tre.uie sa fie ase(ate su. un unc2i de ?* grade fata de ori(ontala. Nu este per!is sa se ase(e scarile pe suporturi insta.ile
".

Cand se lucrea(a pe scari re(e!ate la o inalti!e !ai !are de : ! tre.uie folosita si centura de protectie care se leaga de stalpul sau de constructia de care este re(e!ata scara. In ca(ul in care se folosesc scarile du.le este .ine ca ele sa fie pre$a(ute cu un lant sau cu un alt dispo(iti$ care sa i!piedice desfacerea scarii in ti!pul lucrului.
".

Instalatorii electricieni $or a$ea gri'a sa nu ase(e niciodata scarile in apropierea locurilor sau instalatiilor care se gasesc su. tensiune si care nu sunt
:. referat.clopotel.ro

prote'ate i!potri$a atingerilor accidentale . De ase!enea scarile nu se asea(a langa !asini angrena'e cu curele de trans!isie aflate in functiune. Folosirea uneltelor electrice porta.ile ca & !asini electrice de daltuit si fre(at (iduri de gaurit etc ali!entate la o tensiune de ""* $ este per!isa nu!ai in locuri uscate si nu!ai cu conditia de a se lega la pa!ant partile !etalice ale acestor utila'e.
,.

In incaperile u!ede se folosesc unelte electrice care functionea(a la tensiunea de 6? ": sau 1" $ .In ti!pul !anipularii sculelor electrice nu este per!isa apucarea uneltelor de partea lor actica sau de conductoarele de legatura cu sursa de ali!entare deoarece se pot produce accidente prin electrocutare.
?.

Instalatorul electrician care lucrea(a cu uneltele electrice de gaurit sau de sapat santuri in (id precu! si cu dalti pneu!atice nu $a sta pe o scara re(e!ata sau pe o scara du.la deoarece e%ista pericolul de a se rasturna. De aceea in ca(urile in care ur!ea(a sa lucre(e la inalti!i !ai !ari electricianul care !anuieste unelta electrica sau pneu!atica $a sta pe sc2ele sau pe esafoda'e construite in preala.il.
;.

referat.clopotel.ro

1R0P SCOLAR A 14EO14E ASAC4I A

PROIECT !"OL#IRE

!"OL#ENT
CRISTIAN CATALIN

IN$R%M TOR
PROF. AN14ELIE +ASILE

referat.clopotel.ro

PRO3OTIA5"**,5

TEM & INSTALATIILE ELECTROCASNICE

$OMENI%L & ELECTROTE4NIC ME"ERI & CONFECTIONER PROD0SE ELECTROTE4NICE

referat.clopotel.ro

MEMORIU EXPLICATIV
Necesitatea si utilitatea instalatiilor electrocasnice ne face sa nu ne i!agina! $iata si acti$itatea (ilnica in lipsa energiei electrice .Nu e%ista spatiu de locuit 2ala industriala spatiu co!ercial !aga(ie fara instalatie de ilu!inat si pri(a. Instalatiile electrocasnice au in co!punere !ateriale ele!ente si co!ponente electrote2nice u(uale. Pentru e%ecutarea oricarei instalatii electrice sant necesare in general ur!atoarele !ateriale si co!ponente electrote2nice & conductoare do(e pri(e sigurante intrerupatoare ta.louri de distri.utie contoare sonerii si corpuri de ilu!inat. Lucrarea pre(inta pro.le!e referitoare la clasificarea instalatiilor electrocasnice detalia(a co!ponentele de .a(a ale acestora e$identia(a operatiunile de e%ecutie a lucrarilor pentru reali(area unor instalatii si!ple.Sunt pre(entate de ase!enea cate$a sc2e!e si!ple de instalatii electrocasnice. A$and in $edere gradul de risc in e%ploatarea intretinerea utili(area si repararea instalatiilor electrocasnice in lucrare sunt pre(entate cele !ai i!portante !asuri de protectie a !uncii de pre$enire si stingerea a incendiilor pe ti!pul e%ecutiei si utili(arii instalatiilor electrocasnice .

referat.clopotel.ro

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful