Structura proiectului de absolvire I. II. Argument → (vezi exemplu) Îngrijirea bolnavului cu … Obiectiv 1: Noţiuni generale de anatomie şi fiziologie – schematic.

1 pag

2-3 pag – anatomie 2 pag – fiziologie

Obiectiv 2: ……………… (Denumirea afecţiunii) 4-5 pag a. Definiţia b. Clasificare c. Etiologia d. Simptomatologie e. Diagnostic f. Evoluţie şi prognostic g. Tratament h. Complicaţii Obiectiv 3: Rolul autonom şi delegat al asistentului medical în îngrijirea 2 pag. bolnavului cu ..... a. Fişa tehnică nr. 1 2 pag. b. Fişa tehnică nr. 2 2 pag. c. Fişa tehnică nr. 3 2 pag. a. Fişa tehnică nr. 4 2 pag. (Se vor prezenta fişe tehnici din activitatea asistentului medical care îngrijeşte un pacient cu ... vezi schema fişei tehnice ataşate). Obiectiv 4: Procesul de îngrijire al unui pacient cu ... a. Interviu (culegerea datelor) 2 pag. b. Nevoi fundamentale după V. Henderson 2 pag. c. Plan de îngrijire 2 pag. Obiectivul 5: 1 pag. Educaţia pentru sănătate la un pacient cu… III. Bibliografie – (prenume, nume, titlul cărţii, volum, ediţie, editură, anul apariţiei, pagina) Anexe → Scheme, fotografii etc. 1 pag.

IV.