Maria Pwalikowska-Jasnorzewska La precieuse Widzę cię, w futro wtuloną, Wahającą się nad małą kałużą Z chińskim pieskiem

pod pachą, z parasolem i z różą... jakżeż t! zro"isz krok w nieskończono#$%

Nasze społeczeństwo popada w straszny materializm. Niewiele osób dostrzega nie-rzeczy, a przecież tylko one zostaną nam po wejści w nieskończonoś!. "rótka #orma, której żyła $aria-%awlikowska &asnorzewska idealnie przekaz je nam treś! i przesłanie, ponieważ ogranicza słowa, a co za tym idzie-roztkliwianie si' nad małostkami. &est konkretna i dobitna, ma wyra(ny i prosty przekaz. &Widzę cię w futro wtuloną, '...( '...( Z chińskim pieskiem pod pachą, z parasolem i z różą) )ydaje mi si', że $aria %awlikowska-&asnorzewska swoim wierszem c*ciała przekaza! jak wielką wag' przywiąz jemy do rzeczy +i należy t taj podkreśli! słowo ,rzeczy-. materialnyc*, nieważnyc*. /e rzeczy stanowią dla nas najważniejszy #ilar życia, są podstawą. $ówimy ,%ieniądze szcz'ścia nie dają, najpi'kniejsze rzeczy są za darmo-, po czym idziemy k pi! b kiet kwiatów. %rzyja(ń, miłoś!, ile razy opierają si' na pieniądzac* ile razy b d ją si' na wspólnym zarabiani . /o straszna *ipokryzja z naszej strony, okłam jemy sami siebie. 0tworzyliśmy bł'dne koło, bo może gdybyśmy nie sk piali si' na myśleni o tym, że wierzymy w to, że najpi'kniejsze rzeczy są za darmo, to wtedy dałoby si' nam takie rzeczy #aktycznie dostrzega!. /ymczasem my tracimy czas na twierdzanie si' w naszym małym kłamstwie. $imo naszego przekonania, że pieniądze nie są dla nas bardzo ważne, wszyscy dążą do jakiegoś bogactwa. &ak w takim razie nie zarz ci! sobie

włosy i narządy wewn'trzne są czasem mec*anizowane. że bardzo d żo myślimy na temat rzeczy bła*yc* i za bardzo boimy si' wszelkic* podejmowanyc* kroków. 2zy rzeczywiście ciągle jesteśmy nat ralni1 Nie staliśmy si' w pewien sposób robotami. 6 tak naprawd' co z tego1 & jakżeż t! zro"isz krok w nieskończono#$%) . m szą by!. /ylko co z tego. sztuczna.onieważ.kłamstwa1 /o jest materialny narkotyk. le+alna0) /en #ragment wedł g mnie bardzo łączy si' z tym co $aria%awlikowska &asnorzewska c*ciała przekaza!5 życie w szt czności jest śmiercią dla nat ry.k pienie życia. dlacze+o% . najmniejszym zac*owani . &Wahającą się nad małą kałużą) Nie m si to tylko oznacza! c*wiania si'. zła. 3. wytworami cywilizacji1 Nawet nasze skóry. nat ra nie wytworzyła pieni'dzy. a jednak #akt. 0ą odst'pstwa.przeżycie życia-. wszyscy są od niego zależnieni i nie ma możliwości żeby przed tym ciec. tylko na . zdaje mi si'. nawt tyc* mal tkic*. 2 mmings4a &*mieranie jest cudowne. społeczeństwo to zrobiło. że tak bardzo nas pociąga i nie pozwala nam na . skoro pozostaje mieranie.dosy! mnie przeraża. umieranie jest doskonale naturalne. które jest c*yba najbardziej nat ralną cz'ścią naszego życia i przytocz' t taj #ragment wiersza 3. %o prost boimy si' tego jak wypadniemy przed innymi. ż!we /atomiast #mier$ jest #ci#le naukowa. kiedy tak bardzo od niej odeszliśmy. co l dzie pomyślą o naszym każdym. /ylko czy możemy jeszcze mówi! o nat rze. że w tym przypadk ma również narz ca! myśl. doskonale -jak"! to ują$.

0tr c*leją..:... @op zdrojem. boginie. )szytko zginie> :. w którym j ż nikogo nic nie b'dzie obc*odziło. 6 przecież to tylko cz'ś! życia. s biektywnego rozwiązania.. niepotrzebnymi rzeczami. Niczym nikt wi'cej si' wtedy nie przejmie. gdy czamara %rzybierze ) o#ierze $ c* rojem.) lot kapt rki %odrą szcz rki.. "s.9waga damom.- . tak jak gdyby miały nas spakaja! przed odejściem i zapewni! nas.. &óze# 8aka . niepewnością i otaczaniem si' najróżniejszymi.. nie przydadzą si'.strac*em. /am b kiety 7 t pety..7 tak dążymy wszyscy do jednego. Nic nie miło. 0alopy <d ropy =b twieją. 3j. jednak całe życie przygotow jemy si' do zrobienia tego ..krok w nieskończonoś!. < ?yjano> z ciebie mara 2zy poczwara. że ono nam wszystkiego nie odbierze. nikt j ż nie b'dzie potrzebował żadnyc* rzeczy materialnyc*. Ady si' zgniło :.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful