Florin Arjocu, drumliber.

ro

Bănățean ❤ România. Călător. Reșița, Timișoara, DE?, Cluj-Napoca, Timi șoara, Bucure ști oluntar câți!a ani "ntr-un #N$ mare european Auto%top &'() ***+ ,m.**/ drumliber.ro Drum 0iber 1 unde %ă mer2i, ce %ă !e3i, cum %ă !e3i "n România. .*'' obiecti!e turi%tice, premiat la 4eb%toc, .*'. Colaborări di!er%e, rubrică %ăptămânală la Radio România Actualități. E!ident, de%pre România.

.

.

personală cu cititorii ● Te6nic.com &domeniu propriu %au . 5n %ite cu conținut dinamic.Blo2ul ● Blo2ul .un jurnal online.ori Blo2%pot.com.com● .8ordpre%%. Legătură apropiată.blo2%pot. majoritatea %unt pe plat7ormă 4ordpre%% &domeniu propriu %au .

blo2 de tra!el 2enerali%t &3iceți !oi-. Robot3i.ro. <robabil și altele.ro &blo2 de a!ioane-● După modul de pre3entare &!lo2: $aben..ro.ro.9ai multe tipuri de blo2uri După conținut &blo2 2enerali%t &3o%o. etc.ro &te6nolo2ie "n turi%m-. airline%tra!el. ● ● . 2td.ro &turi%m.-. per%onal-. etc. blo2 7oto &cârtița plimbăreață. România pentru români-.*. deni%uca. colecti!După %copul lui &de companie.● ● După numărul de editori &indi!idual. tra7ictube. blo2 de nișă: drumliber. etc.

a ră%pândi o idee. E=emple: arie%eni-apu%eni.Blo22erul 5n pasionat.ro.com . a promo!a ce!a. bani pentru a-și e=pune 2ândurile. un acti!i%t. energie. peicipecolo. un jurnali%t &o7icial %au neo7icialcare depune timp. etc.

A!antajele modelului blo22in2 Crea3ă o punte cu omul de rând prin nota personală. ● ● Crea3ă ine!itabil și un brand personal Schimbă modelul de informare învechit de la tru%t la indi!id %pre unul di%tribuit &indi!i3i >-? indi!i3i.și o7eră po%ibilitatea mult mai multor puncte de !edere. iar unele entități știu %ă pro7ite de ace%t lucru. ● . %ubiecti!ă și a7ecti!ă și prin apropierea pe care o are de cititorul %ău. ● Ni!elul de ră%pun% e mult mai mare decât la alte 7orme de comunicare o7iciale.

.Blo2ul crea3ă o le2ătură &mai. Blo2ul de turi%m ne @7ace po7tăA de călătorie.per%onală.

prin reclame. Bunt câte!a metode prin care %e poate moneti3a un blo2: prin conținut. e=cur%ii 2rati%. ca3ări. aparate și ec6ipament. când pot. Câți!a 7ac bani %au au a!antaje directeCindirecte importante: aparate "n te%t. ● ● . in!itații la concerteCe!enimente.oluntariat %au a7acere? ● 9area majoritatea %unt !oluntari și %criu când !or. etc. prin %er!icii adiacente.

Bpre deo%ebire de majoritatea %ubiectelor blo22erilor 2eneraliști. Contea3ă %ă pre3inți locuri și lucruri neștiute &Conacul Apa7i de la 9ălâncra!. aici experiența costă: timp. Cum %e ajun2e pe u%cat la $ura <ortiței . %entimental. Fiecare e=pune "n %tilul propriu. trăiești experiența. depinde ce %crii și cui te adre%e3i-. Bră2ăria Albane3ă din Blatina-. 9unca %e 7ace P ! " #. vezi. ener2ie. Compari ce !e3iCtrăiești cu alte e=periențe. mai documentat %au doar arti%tic. SatisfacțiiEE ● ● ● ● ● ● . uneori mai mulți poate "n%eamna o calitate mai %labă a lor. Dți atra2i !i3itatori con7orm conținutului &nu "ntotdeauna mulți e%te ec6i!alent cu mai bine. bani.Ce "n%eamnă a 7i blo22er de turi%m? ● Mergi.al doilea cel mai citit articol D0. Tran%miți cum știi mai bine.

4i%6. Dn F ani am !ă3ut multe blo2uri apărute. %ă "ți dedici o parte con%iderabilă din timp. 5nii %criu și articole %curte.ro pre%upune !i3ită.$reu? ● Simplu nu e$ Trebuie %ă "ți a%umi blo2ul. documentare.$o ● ● ● . # mare parte %unt abandonate. E%te cea mai e7icientă !ariantă dpd! al numărului de articole C lună. 5ltimul e=emplu. păreri "n câte!a rânduri. 5n articol de pe drumliber. prelucrare 7oto2ra7ii. câmpuri pentru motoarele de căutare. iar de la un ni!el "n %u% e%te un job de-a dreptul. aranjare "n pa2ină. anunțuri. <ublicare. cate2orii. corectare. cu!inte c6eie. .-) ore de %cri% e7ecti!.

per%onală.Blo2ul crea3ă o le2ătură &mai. Blo2ul de turi%m ne @7ace po7tăA de călătorie. .

**/ Au "nceput %ă !ină cititori &'* H . Dn timp %e 7ormea3ă un %til &articole mai lun2i. etc. de reclame. %ite-uri. radio. documentateCuno%cut oameni care mi-au atra% atenția la 2reșeli -? acord mult mai multă importanță 7ormei 0o2o Drum 0iber in propuneri de colaborareCinter!iu &re!i%te. etc.* H )* C3i-. apare mândria Btil ne7ormat.**G ca o idee de ba3ă de date cu obiecti!e din România <roiectul a "naintat 2reu. mult entu3ia%m. lip%a !eri7icării ulterioare -? 2reșeli. ● ● ● ● ● ● .E!oluția Drum 0iber "n timp &'● <ornit "n . l-am lan%at ca blo2 "n .-.

De3!oltăm aria de e!enimente o77line. Con2re% de turi%m rural.. Iprin%ibiulmeu.ro. ultimul e prieteno% cu %martp6one-urile &re%pon%i!e de%i2nTra7ic: "ntre )**-'*** C 3i pe drumliber. "n pre3ent N. Force Touri%m.**G-. cel din planul inițial &. creșterea con%i%tentă a ba3ei de date cu obiecti!e. Accent Tra!elJE!ent%. Amba%adorii turi%mului.N) de 7oto2ra7ii &"n !ariante di7erite-. KLMn7o Tour%. <ara!ion.E!oluție Drum 0iber "n timp &. Târ2ul de turi%m al Buco!inei.**-)**C3i %ite-ul cu obiecti!e turi%tice. Re%tul 3ilelor %unt ec6ilibrate. %prinbrasovulmeu. Bibi Tourin2. Bc6imbat de ori N de%i2n-ul. ● ● ● ● ● . Iatrado7tana. Bâmbăta e cea mai proa%tă 3i pentru online-ul turi%tic.-. âr7: . deja poți ajuta la r&ndul tău pe alții 9embrii: "ntre ' și ). Mcar Tour%. CACT5B. 'F.● 0an%area unui nou proiect. Bur%a principală: $oo2le &O)P-.- ● ● Cunoști tot mai mulți oameni buni. in in!itații la e!enimente &9ini%ter &#9T. ata șat blo2ului. etc.F** C 3i. . etc. premiat.

.

dar și %ă aibă o e=periență cât mai bună. probleme e=i%tente. in7ormare.e=emple de bune practică. ● ● Călătorului "n 2eneral. trebuie %ă știi ce %ă "i %pui omului de%pre ce are "n 3ona ta %ă !adă. %ă "i 7ac po7tă de ieșit din ca%ă. etc. dar ar trebui să intereseze și pe alții: Cel care are "n cu%todie C "n proprietate o unitate turi%tică C obiecti! C cel care lucrea3ă la unul dintre ace%tea . Nu e %u7icient %ă lucre3i la recepțieCQ. ● ● #7icialități . Dl ajut %ă alea2ă locul.Cui mă adre%e3? Cui mă adre%e3? Teoretic celui care își planifică o călătorie. educare. .!ede e=emple de bune practică la alții.

Blo2ul crea3ă o le2ătură &mai. .per%onală. Blo2ul de turi%m ne @7ace po7tăA de călătorie.

.. Mnter!iuri cu alți călători E=periențe trăite la drum E!enimente Ec6ipamente $6iduri @cum %ă.Cum promo!e3 @turi%mulA? ● F#T#$RAFMM De%crieri Filme proprii... documentare. ● ● ● ● ● ● ● ● ● .A Bcopul e %ă 7aci omul %ă !i%e3e. etc.

de2u%tări de !inuri. %pa-uri. *hinei.Ce 7ac alte țări? ● Montrealul a %pon%ori3at concur%ul RCel mai 7rumo% ora ș de !i3itat "n . %unt orientate către promo!area pe blo2uri ● ● . etc. etc.*'NR pe Fo=Nomad. mâncăruri tradi ționale. )ermaniei. obiceiuri și tradiții.com Biroul de turi%m al 'ngariei "n România ne-a in!itat pe câți!a %ă !edem %er!iciile lor &%pații deo%ebite de ca3are. !hailandei.Birourile de turi%m ale (ustriei.

cei din te6nlo2ia 7olo%ită "n turi%m &băie ții admini $oo2le 9ap%. #amenii !or 7i mult mai "nțele2ători decât dacă mușamali3e3i &internetul pă%trea3ă urme-.Ce poți %ă 7aci "n plu%? ● <ă%tre3i le2ătura cu 7irme. 26i3i. %ă recunoști și %ă remedie3i %itua ția.F la Bră2ăria albane3ă din BlatinaCampanii bene7ice %ocietății &rolul a!ut și de blo2o%7era de turi%m "n ca3ul #topeniDacă 2reșești. oameni din birourile de turi%m. mini%ter. a%ociațiile de promo!are a turi%mului. etc. oameni deo%ebiți din domeniu.Dirije3i direct %au indirect și alte medii de promo!are la un loc turi%tic &Ca3ul Di2i. mu3eo2ra7iCcu%to3i de mu3eu. SR Code%-. Ajuți direct cititorii tăi și prieteni "n plani7icarea călătoriilor Bă 7ii ori2inal. o7icialități &primari. ● ● ● ● ● .

Rdupă urec6eR.-. Bă nu aprobi comentarii. etc. Bă ai 2reșeli. *ititorii te vor +taxa+. %ă șter2i pe comentariile celor te conte%tă.ro.Ce %ă nu 7aci? ● Bă pre3inți puternic părtinitor in7ormația &<iticu. Bă %crii doar din cărți. 7ără a cunoaște %ituația. E=emplu: articolul de%pre Barmi3e2etu%a. un blog fără cititori nu își prea are rostul$ ● ● ● ● .

9ă%urarea re3ultatelor ● Tra7ic pe %ite Citări pe alte %ite-uri C lin. inter!iuri. E=emplul 9iercurea Ciuc.-uri Mn!itații la e!enimente Cereri de colaborări. "ți cer idei de călătorie 0aude per%onale și publice &ca3ul TTR' .*'N# !alidare a muncii poate 7i 7ăcută cu e!enimente o77line. #amenii "ți cer %7aturi. ● ● ● ● ● ● . etc. Fă o in!itație la un e!eniment 7i3ic și !e3i câți !or !eni.

Blo2ul de turi%m ne @7ace po7tăA de călătorie. .per%onală.Blo2ul crea3ă o le2ătură &mai.

.. .Dntrebări.

florin.com.ă mulțume%c pentru atențieE :● florin .com.ro faceboo-.ro faceboo-.drumliber.arjocu ● ● ● . ro drumliber. drumliber .