Podjela i karakteristike menadzmenta i menadzera Menadžment je aktivnost usmjerena na postizanje određenih, unaprijed planiranih ciljeva, aktivnostima menadzmenta i drugih

ljudi. Menadžment je proces planiranja, organizovanja, vođenja i kontrolisanja aktivnosti zaposlenih i korišćenja drugih resursa organizacije kako bi se postigli postavljenji organizacioni ciljevi.

Menadzer je : •Lice odgovorno za rad drugih, upravlja kroz ljude (tradicionalni pristup: akcent na moći) •Individualni profesionalni strucnjak (savremeni pristup: pomak sa moći na doprinos) •Profesionalac, specijalista (career professional)

profesionalac. lice odgovorno za rad drugih ljudi.u ageciji za zastitu ljudi i imovine? Organizaciona hijererhija menadzmenta.Ko je menadzer u agenciji za zastitu ljudi i imovine ? Menadzer je odgovorno lice tj. Na koliko se nivoa moze podijeliti organizaciona hijerarhija menadzmenta . specijalista. on je individualni profesionalni strucnjak. upravlja kroz druge ljude . dijeli se na tri nivoa: I II Glavni ( vrhovni ) ili strategijski nivo Srednji ili koordinacijski nivo menadzmenta ( rukovodzenja) III Neposredni ili operativni nivo menadzmenta ( rukovodzenja ) . u agenciji za zastitu ljudi i imovine.

Koji je najveci organizacijski nivo menadzmenta i kakav je znacaj najveceg organizacijakog nivoa menadzmenta ? Najveci organizacijski nivo menadzmenta je glavni ( vrhovni ) ili strategijski nivo .kao i sigurnosnu organizaciju sa okolinom. Ovo je najznacajniji nivo . koji povezuje sve organizacijske nivoe u jednu cjelinu. . a menadzer na ovom nivou je top menadzer.

generalni ili vrhovni rukovodilac. Menadzer na ovom nivou je glavni. .Koji je primarni zadatak top menadzera ? Primarni zadatak top menadzera je da osigura ispunjavanje strategijskih ciljeva organizacije. Ovaj nivo povezuje sve nivoe u jednu cjelinu kao i sigurnosnu organizaciju sa okolinom. Na ovom nivou nalaze se menadzeri gornjeg nivoa koji ispunjavaju strategijske ciljeve organizacije.

Koje radne obaveze svakodnevno izvrsava top menadzer pri ispunjavanju strategijskih ciljeva organizacije ? Obzirom da ima strategijsku ulogu.menadzer on posebno obavlja slijedece poslove : •Postavlja ciljeve organizacije •Izgradzuje organizaciju na globalnom nivou •Postavlja strategiju organizacije •Oblikuje radnu okolinu i radnu atmosferu •Operacionalizuje pojedine radne zadatke •Rasporedzuje kadrove •Prati razvoj i rezultate rukovodnih radnika •Ustrojava sistem kontrole •Svakodnevno komunicira sa saradnicima i podredzenim itd .

potpredsjednici.članovi upravnog odbora. .direktori. odnosno osobe sa slijedecim zvanjima: predsjednici. Top mendžere postavljaju vlasnici agencije ili vlada ( premijer i ministri ) u slucaju drzavne sigurnosne agencije.Koga predstavljaju top menadzeri? Top menadžeri se nalaze na vrhu organizacione hijerarhije menadžmenta. izvršni direktori. pomoćnici izvršnih direktora. ministri.komesar. savjetnici najvišeg ranga i drugi.

•Top mendžeri određuju: Viziju. Strategiju sigurnosne agencije ili privatne agencije za zastitu ljudi i imovine ili preduzeća. rast i razvoj organizacije . •odnosno za obezbjeđenje efektivnog i efikasnog poslovanja. Ciljeve. •funkcionisanje i rezultate sigusnosne organizacije ili agencije u cjelini. Misiju. Upravljaju sigurnosnom agencijom ili preduzećem (na najvišem nivou) Top menadžeri su odgovorni za: •usmjeravanje.

Koji je drugi organizacioni nivo menadzmenta ? Drugi organizacioni nivo menadzmentaje srednji menadzment ili srednji ili koordinacijski nivo rukovodzenja.konkretno izvrsavaju strategijske ciljeve. koje u sustini izvrsavaju osnovne funkcije organizacije tj. Za sta su odgovorni menadzeri srednjeg nivoa menadzmenta ? Menadzeri na srednjem nivou su odgovorni za rukovodzenje slozenijim organizacijskim cjelinama. Ovaj nivo proizilazi iz koordinacije vise radnih aktivnosti koji se obavljaju na prvom nivou. Na njemu se nalaze menadzeri srednjeg nivoa koji obavljaju poslove koji su hijerarhijski iznad poslova neposrednog rukovodzenja. .

Za to je potrebno velika sposobnost. Najbolje je da ovi menadzeri rade u timovima zbog tezine i stresnosti radnih zadataka.Koja je osnovna uloga menadzera srednjeg nivoa ? Menadzeri srednjeg nivoa imaju 3 osnovne uloge i to: •Odgovorni su glavnom menadzeru •Medzusobno su ravnopravni •Nadredzeni su operativnim menadzerima Ovo je najtezi nivo rukovovodzenja obzirom na gore navedene uloge i potrebe da se brzo prbacuju sa jedne na drugu. a narocito fizicka i intelektualna izdrzljivost. visok nivo strucnog i opsteg znanja . kao i odradzene karakterne osobine licnosti . .

.Koji je treci organizacioni nivo menadzmenta u sigurnosnim agencijama ? Treci organizacioni nivo menadzmenta je neposredni ili operativni nivo rukovodzenja. On proizilazi iz neposrednog ili operativnog prisustva izvrsilaca [ zastitara ] na terenu.

Menadzer donjeg nivoa je rukovodilac koji se nalazi u neposrednom kontaktu sa izvrsiocima. Dakle.Koja je osnovna uloga menadzera treceg nivoa ? Ovo je najnizi nivo rukovodzenja. oporativni menadzer kontrolise i usmjerava resurse na najnizem niviu. . Ovaj nivo karakterise se konkretnim radnim obavezama . specificnim poslovima i odgovornoscu za izvrsavanje konkretnih radnih zadataka . medzu kojima dominiraju operativni zadatci. donjeg nivoa. na kome se nalaze menadzeri tzv.

. zbog toga je on koncentrisan na : •Organizaciju radnog procesa •Kvalitet i kvantitet poslova •Vodzenje i usmjeravanje radnih procesa •Neposredan kontakt sa izvrsiocima • Rjesavanje konkretnih problema itd.Obzirom da oporativni menadzer kontrolise i usmjerava resurse na najnizem niviu.

Hvala na paznji .

.

.

.

Umjesto zaključka: SINERGIJA MOGUĆNOSTI – MEDIJI I POLICIJA NA ISTOJ STRANI .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful