Kupovina ukradene robe u neznanju

Pitanje: Esselamu Alejkum. Nedavno sam kupio laptop na pik-u, bio mi je jako potreban, jer sam student pa mi je neophodan, medjutim cijena koja je bila na piku je bila jako primamljiva pa me je to privuklo jer jedva sam skupio novac za laptop. Kupio sam taj laptop medjutim nakon par dana primjetio sam da je laptop ukraden jer na njemu su bili neki podaci od neke cure iz njemacke, zvao sam tog momka sto mi je prodao on se ne javlja i ja sam laptop formatirao. Laptop mi je jako potreban i nemam novca da priustim drugi. E sad pitanje da li je laptop haram i ako je haram sta trebam raditi s njim !vala vam unaprijed" Esselamu Alejkum Odgovor: Alejkum selam. Ebu !urejre r.a., prenosi da je Allahov #oslanik s.a.$.s., rekao% „Ko kupi ukradenu stvar – a zna da je u pitanju ukradena roba – ima udjela u toj bruki i grijehu!“ &'u(abul-)man, *ejheki, br.+,,-.. el-/unen el-Kubra, el-*ejheki, br.,,,0,.. el-1ustedrek, !akim, be.--+2.. el-1u(ud3em el-Kebir, 4aberani, br.-5+62.7 Ko bude znao da je odre8ena roba ukradena ili oteta 9 nije dozvoljeno kupiti je, u suprotnom :ovjek ;e postati sau:esnik u grijehu kra8e tu8ega imetka, ali mu<teriji-kupcu nije obaveza da se raspituje o porijeklu robe, i da prodavca ispituje o na:inu dobavljanja robe, jer je pravilo da ono <to je u rukama ljudi 9 to je njihovo vlasni<tvo &izuzev ako se ne doka3e druga:ije"7 Ako se zna da se na nekom mjestu prodaju ukradene stvari 9 nije dozvoljeno tamo i;i i trgovati, jer se u startu zna da je u pitanju ukradena roba 9 koja nije vlasni<tvo sada<njih prodavaca, a uslov <eri(atskog trgovanja jeste da :ovjek prodaje ono <to je stekao ispravnim na:inom a ne ono <to je neipravnim na:inom stekao. #ogledaj% http%==$$$.onislam.net=arabic=ask-thescholar=6-6,=+->56--550-56-5,?-5,>-2>-50.html @ va<em slu:aju je sigurno da je lap-top polovan i da je bio kori<ten od nekog drugog, ali je upitno to da li je ukraden ili nije. S obzirom na to da vi niste znali, i da jo niste sigurni u to da li je u pitanju ukradena stvar, i da niste u mogu!nosti to provjeriti – jer ste izgubili kontakt sa zadnjim vlasnikom robe, slobodno se koristite tim lap-topom, jer je osnova u imetku da ljudima pripada ono <to im se nalazi u rukama, izuzev ako se doka3e druga:ije, a Allah d3.<., najbolje zna.

Adgovorio% /ead ef. Basavi;, prof.fikha