‫יומא טז‬

‫בס"ד‬

‫כל הכתלים שהיו שם היו גבוהים חוץ מכתל המזרחי‬
‫אי אמרת בשלמא רבי אליעזר בן יעקב היא ‪ -‬היינו דאיכסי ליה פיתחא‬

‫רבי אליעזר בן יעקב אומר‬
‫מעלה היתה וגבוהה אמה והדוכן נתון עליה‬
‫ובה שלש מעלות של חצי חצי אמה נמצאת עזרת‬
‫הכהנים גבוהה מעזרת ישראל שתי אמות ומחצה‬

‫שהכהן השורף את הפרה‬
‫עומד בראש הר המשחה‬

‫פתח‬
‫ההיכל‬
‫‪ 20‬אמה‬

‫‪ 40‬אמה‬
‫‪ 22‬אמה‬

‫‪6‬‬

‫אולם‬
‫‪ 11‬אמה‬

‫‪1‬‬

‫‪ 20‬אמה‬

‫ושתים עשרה מעלות היו שם‬
‫רום מעלה חצי אמה ושילחה אמה‬
‫אמה אמה ורובד שלש‬
‫ואמה אמה ורובד שלש‬
‫והעליונה אמה אמה ורובד ארבע‬

‫שער נקנור‬
‫פתח העזרה‬

‫‪2.5‬‬

‫‪7.5‬‬

‫שער המזרחי להר הבית‬
‫עליו שושן הבירה צורה‬
‫שער עזרת נשים‬

‫‪ 20‬אמה‬

‫פתח האולם‬

‫ומתכוין ורואה‬
‫בפתחו של היכל‬
‫בשעת הזיית הדם‬

‫ט"ו מעלות עולות‬
‫מתוכה היורדות מעזרת‬
‫ישראל לעזרת נשים‬

‫‪6‬‬
‫בין אולם‬
‫למזבח‬
‫‪ 22‬אמה‬

‫מקום‬
‫המזבח‬
‫‪ 32‬אמה‬

‫עזרת נשים‬
‫‪ 135‬אמה‬

‫עזרת‬
‫ישראל‬
‫‪ 11‬אמה‬
‫עזרת‬
‫כהנים‬
‫‪ 11‬אמה‬

‫‪ 20‬אמה‬

‫כל הכתלים שהיו שם היו גבוהים‬

‫הר הזיתים‬

‫ושתים עשרה‬
‫מעלות היו שם‬
‫רום מעלה חצי אמה‬
‫ושילחה חצי אמה‬

‫חוץ מכותל המזרחי‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫יומא טז‬

‫בס"ד‬

‫כל הכתלים שהיו שם היו גבוהים חוץ מכתל המזרחי‬
‫אלא אי אמרת רבנן ‪ -‬הא איכא פלגא דאמתא דמתחזי ליה פיתחא בגוויה‬

‫שהכהן השורף את הפרה‬
‫עומד בראש הר המשחה‬

‫פתח‬
‫ההיכל‬
‫‪ 20‬אמה‬
‫‪ 19.5‬אמה‬

‫‪6‬‬

‫אולם‬
‫‪ 11‬אמה‬

‫‪2‬‬

‫שער עזרת נשים‬

‫‪ 20‬אמה‬

‫ושתים עשרה מעלות היו שם‬
‫רום מעלה חצי אמה ושילחה אמה‬
‫אמה אמה ורובד שלש‬
‫ואמה אמה ורובד שלש‬
‫והעליונה אמה אמה ורובד ארבע‬

‫שער נקנור‬
‫פתח העזרה‬

‫שער המזרחי להר הבית‬
‫עליו שושן הבירה צורה‬

‫‪ 20‬אמה‬

‫‪ 40‬אמה‬

‫פתח האולם‬

‫ומתכוין ורואה‬
‫בפתחו של היכל‬
‫בשעת הזיית הדם‬

‫ט"ו מעלות עולות‬
‫מתוכה היורדות מעזרת‬
‫‪ 7.5‬ישראל לעזרת נשים‬

‫‪6‬‬
‫בין אולם‬
‫למזבח‬
‫‪ 22‬אמה‬

‫מקום‬
‫המזבח‬
‫‪ 32‬אמה‬

‫עזרת נשים‬
‫‪ 135‬אמה‬

‫עזרת‬
‫ישראל‬
‫‪ 11‬אמה‬
‫עזרת‬
‫כהנים‬
‫‪ 11‬אמה‬

‫‪ 20‬אמה‬

‫כל הכתלים שהיו שם היו גבוהים‬

‫הר הזיתים‬

‫ושתים עשרה‬
‫מעלות היו שם‬
‫רום מעלה חצי אמה‬
‫ושילחה חצי אמה‬

‫חוץ מכותל המזרחי‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫יומא טז‬

‫בס"ד‬

‫מזבח ממוצא‬
‫ר' יהודה‬
‫צפון‬

‫צפון‬

‫‪ 20‬אמות‬

‫אולם‬

‫פתח האולם‬

‫‪ 16‬אמות‬

‫‪ 10‬אמות‬

‫מזבח החיצון‬

‫פתח ההיכל‬

‫‪ 16‬אמות‬

‫עובי פתח ההיכל‬
‫‪ 10‬אמות‬

‫מזרח‬

‫ממוצא‬
‫ועומד באמצע העזרה‬
‫חצי מזבח בצפון קאי‬
‫חצי מזבח בדרום קאי‬

‫מערב‬

‫היכל‬

‫דרום‬

‫כבש‬

‫‪ 67.5‬אמות‬
‫‪ 21.5‬אמות‬

‫עיין זבחים נח‪:‬‬
‫וג"כ שיטת ר' יוסי בר' יהודה‬
‫דרום‬

‫‪3‬‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫בס"ד‬

‫יומא טז‬

‫העזרה‬
‫צפון‬

‫בית‬
‫חליפות‬

‫פתח האולם‬

‫פתח ההיכל‬

‫אחורי בית הכפורת‬

‫מקום דריסת ישראל‬

‫כבש‬

‫היכל‬

‫‪ 135‬אמות‬

‫שער נקנור‬

‫מזבח החיצון‬
‫מקום דריסת כוהנים‬

‫מזרח‬

‫‪22‬‬
‫אמות‬
‫בין אולם‬
‫למזבח‬
‫אולם‬

‫‪11 11‬‬
‫אמות אמות‬

‫‪32‬‬
‫אמות‬
‫המזבח‬

‫‪100‬‬
‫אמות‬
‫ההיכל‬

‫‪11‬‬
‫אמות‬

‫מערב‬

‫בית‬
‫חליפות‬

‫‪ 187‬אמות‬
‫דרום‬

‫דתנן‪:‬‬
‫כל העזרה היתה אורך מאה ושמונים ושבע על רוחב מאה ושלשים וחמש‪,‬‬
‫ממזרח למערב מאה שמונים ושבע‪:‬‬
‫מקום דריסת רגלי ישראל אחת עשרה אמה‪,‬‬
‫ומקום דריסת רגלי הכהנים אחת עשרה אמה‪,‬‬
‫המזבח שלשים ושתים‪,‬‬
‫בין אולם ולמזבח עשרים ושתים אמה‪,‬‬
‫ההיכל מאה אמה‪,‬‬
‫אחת עשרה אמה אחורי בית הכפורת!‬
‫‪4‬‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫בס"ד‬

‫יומא טז‬

‫תרומת הדשן‬

‫והעליונה אמה אמה ורובד ארבע‬
‫‪ 22‬אמות‬

‫ושתים עשרה מעלות היו שם‬

‫בין האולם ולמזבח שתים ועשרים אמה‬

‫‪ 1‬אמה‬

‫רום מעלה‬
‫חצי אמה ושלחה אמה‬
‫אמה אמה ורובד שלש‬
‫ואמה אמה ורובד שלש‬

‫כיור‬
‫ובקרן מערבית דרומית היו שני נקבים‬
‫כמין שני חוטמין דקין‬
‫כבש קטן‬
‫המחתה ליסוד‬
‫‪ 62‬אמות‬

‫‪24 x 24‬‬

‫‪ 28‬אמות‬

‫כבש‬

‫צפון‬

‫אמה‬
‫היסוד‬

‫אמה‬
‫הסובב‬
‫מקום הילוך‬
‫רגלי הכוהנים‬

‫מזרח‬

‫דרום‬

‫כבש קטן‬
‫לסובב‬
‫‪ 22‬אמות‬

‫מערב‬

‫‪1x1‬‬

‫ננסין שלחנות‬

‫טבעות‬

‫‪ 16‬אמות‬

‫‪4‬‬

‫מלבן‬
‫‪32 x32‬‬
‫אמה‬

‫‪5‬‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫אמה‬
‫קרנות‬

‫?‬

‫‪ 3‬טפחים‬

‫‪ 8‬אמות‬

‫?‬

‫‪4‬‬

‫‪ 24‬אמות‬

‫‪ 8‬אמות‬

‫מלבן‬
‫‪30 x 30‬‬
‫אמה‬

‫תפוח‬

‫‪ 10‬אמות‬

‫בית הדשן‬

‫בס"ד‬

‫יומא טז‬

‫סיכום השיטות ברוחב העזרה‬
‫‪135‬אמות‬
‫רוחב העזרה‬

‫שיטה א' ברש"י‬
‫‪8‬אמות‬

‫‪10.5‬אמות‬

‫מן הננסין‬
‫לכותל‬

‫מקום‬
‫הננסין‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫‪24‬אמות‬
‫מקום הטבעות‬

‫מקום‬
‫השלחנות‬

‫מן השלחנות‬
‫לננסין‬

‫‪8‬אמות‬
‫מן המזבח‬
‫לטבעות‬

‫‪8‬אמות‬

‫‪8.5‬אמות‬

‫מן הננסין‬
‫לכותל‬

‫מקום‬
‫הננסין‬

‫מן הכבש‬
‫לכותל‬

‫מן הטבעות‬
‫לשלחנות‬

‫שיטה ב' ברש"י‬

‫‪12.5‬אמות‬
‫שלחנות וננסין‬
‫‪4‬‬

‫‪62‬אמות‬
‫הכבש והמזבח‬

‫‪10.5‬אמות‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫‪24‬אמות‬
‫מקום הטבעות‬

‫מקום‬
‫השלחנות‬

‫מן השלחנות‬
‫לננסין‬

‫‪8‬אמות‬

‫‪62‬אמות‬
‫הכבש והמזבח‬

‫מן המזבח‬
‫לטבעות‬

‫‪12.5‬אמות‬
‫מן הכבש‬
‫לכותל‬

‫מן הטבעות‬
‫לשלחנות‬

‫שיטת הרמב"ם‬
‫‪8‬אמות‬

‫‪12.5‬אמות‬

‫מן הננסין‬
‫לכותל‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫‪24‬אמות‬
‫מקום הטבעות‬

‫‪4‬‬

‫‪24‬אמות‬
‫מקום הטבעות‬

‫מקום‬
‫והיא‬
‫הננסין‬
‫מקום‬
‫השלחנות‬
‫מן השלחנות מן הטבעות‬
‫לשלחנות‬
‫לננסין‬

‫‪8‬אמות‬

‫‪62‬אמות‬
‫הכבש והמזבח‬

‫מן המזבח‬
‫לטבעות‬

‫‪12.5‬אמות‬
‫מן הכבש‬
‫לכותל‬

‫שיטת רבנו יצחק בר יהודה‬
‫‪8‬אמות‬

‫‪9‬אמות‬

‫מן הננסין‬
‫לכותל‬

‫מקום‬
‫הננסין‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫מקום‬
‫השלחנות‬

‫מן השלחנות‬
‫לננסין‬

‫‪8‬אמות‬

‫‪4‬‬

‫מן הננסין מקום‬
‫לכותל הננסין‬

‫‪6‬‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫מקום‬
‫השלחנות‬

‫מן השלחנות‬
‫לננסין‬

‫מן הטבעות‬
‫לשלחנות‬

‫‪24‬אמות‬
‫מקום הטבעות‬

‫מן הטבעות‬
‫לשלחנות‬

‫‪8‬אמות‬

‫‪62‬אמות‬
‫הכבש והמזבח‬

‫מן המזבח‬
‫לטבעות‬

‫‪12‬אמות‬
‫מן הכבש‬
‫לכותל‬

‫שיטת רבנו חננאל‬
‫‪8‬אמות‬

‫‪62‬אמות‬
‫הכבש והמזבח‬

‫מן המזבח‬
‫לטבעות‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫‪17‬אמות‬
‫מן הכבש‬
‫לכותל‬

‫יומא טז‬

‫בס"ד‬

‫תנא דמדות‬
‫מזבח רוביה בדרום‬
‫שיטה א' ברש"י‬
‫צפון‬

‫‪ 62.5‬אמות‬

‫צפון‬

‫‪ 20‬אמות‬

‫אולם‬

‫פתח האולם‬

‫מזבח החיצון‬

‫‪ 10‬אמות‬

‫‪ 5‬אמות‬

‫פתח ההיכל‬

‫עובי פתח ההיכל‬
‫‪ 10‬אמות‬

‫מזרח‬

‫מזבח רובא‬
‫בדרום קאי‬

‫היכל‬

‫‪ 27‬אמות‬

‫דרום‬
‫‪ 67.5‬אמות‬

‫כבש‬

‫‪ 30‬אמות‬

‫עיין יומא טז‪:‬‬
‫ורש"י שם ד"ה רובא ובתוס' שם‬

‫‪ 10.5‬אמות‬

‫דרום‬

‫‪7‬‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫מערב‬

‫יומא טז‬

‫בס"ד‬

‫תנא דמדות‬
‫מזבח רוביה בדרום‬
‫שיטה ב' ברש"י והרמב"ם‬
‫צפון‬

‫‪ 60.5‬אמות‬

‫צפון‬

‫‪ 20‬אמות‬

‫אולם‬

‫פתח האולם‬

‫מזבח החיצון‬

‫‪ 10‬אמות‬

‫‪ 7‬אמות‬

‫פתח ההיכל‬

‫עובי פתח ההיכל‬
‫‪ 10‬אמות‬

‫מזרח‬

‫מזבח רובא‬
‫בדרום קאי‬

‫היכל‬

‫‪ 25‬אמות‬

‫דרום‬
‫כבש‬

‫‪ 30‬אמות‬

‫‪ 67.5‬אמות‬

‫עיין יומא טז‪:‬‬
‫ורש"י שם ד"ה רובא ובתוס' שם‬
‫רמב"ם הל' בית הבחירה ה‪,‬טו‬

‫‪ 12.5‬אמות‬

‫דרום‬

‫‪8‬‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫מערב‬

‫יומא טז‬

‫בס"ד‬

‫תנא דמדות‬
‫מזבח רוביה בדרום‬
‫רבינו יצחק בר יהודה‬
‫רבו של רש"י‬
‫צפון‬

‫‪ 61‬אמות‬

‫צפון‬

‫‪ 20‬אמות‬

‫אולם‬

‫פתח האולם‬

‫מזבח החיצון‬

‫‪ 10‬אמות‬

‫‪ 6.5‬אמות‬

‫פתח ההיכל‬

‫עובי פתח ההיכל‬
‫‪ 10‬אמות‬

‫מזרח‬

‫מזבח רובא‬
‫בדרום קאי‬

‫היכל‬

‫‪ 25.5‬אמות‬

‫דרום‬
‫‪ 67.5‬אמות‬

‫כבש‬

‫‪ 30‬אמות‬

‫עיין יומא טז‪:‬‬
‫ורש"י שם ד"ה רובא ובתוס' שם‬

‫‪ 12‬אמות‬

‫דרום‬

‫‪9‬‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫מערב‬

‫יומא טז‬

‫בס"ד‬

‫תנא דמדות‬
‫מזבח רוביה בדרום‬
‫רבנו חננאל‬
‫צפון‬

‫‪ 56‬אמות‬

‫צפון‬

‫‪ 20‬אמות‬

‫אולם‬

‫פתח האולם‬

‫‪ 10‬אמות‬

‫מזבח החיצון‬

‫פתח ההיכל‬

‫‪ 11.5‬אמות‬

‫עובי פתח ההיכל‬
‫‪ 10‬אמות‬

‫מזרח‬

‫מזבח רובא‬
‫בדרום קאי‬

‫מערב‬

‫היכל‬

‫‪ 20.5‬אמות‬

‫דרום‬
‫כבש‬

‫‪ 30‬אמות‬

‫‪ 67.5‬אמות‬

‫‪ 17‬אמות‬

‫עיין ר"ח יומא טז‪:‬‬
‫דרום‬

‫‪10‬‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫יומא טז‬

‫בס"ד‬

‫מזבח כוליה בדרום‬
‫צפון‬

‫ר' אליעזר בן יעקב ור' יוסי בר' יהודה‬

‫‪ 20‬אמות‬

‫אולם‬

‫פתח האולם‬

‫‪ 10‬אמות‬

‫מזבח החיצון‬

‫פתח ההיכל‬

‫מזרח‬

‫עובי פתח ההיכל‬
‫‪ 10‬אמות‬

‫צפון‬

‫מזבח כוליה‬
‫בדרום קאי‬

‫מערב‬

‫היכל‬

‫‪ 32‬אמות‬

‫דרום‬
‫‪ 62‬אמות‬

‫כבש‬

‫‪ 67.5‬אמות‬

‫עיין יומא לז‪.‬‬
‫עיין זבחים נח‪ .‬ונט‪.‬‬
‫ורש"י שם נח‪ .‬ד"ה דבצריה‬

‫‪ 5.5‬אמות‬

‫דרום‬

‫מסכת מדות ע"פ ר' אליעזר בן יעקב‬
‫‪135‬אמות‬
‫רוחב העזרה‬

‫צפון‬

‫דרום‬

‫‪19.5‬אמות‬
‫שלחנות וננסין‬

‫‪11‬‬

‫‪8‬אמות‬

‫‪ 15.5‬אמות‬

‫מן הננסין‬
‫לכותל‬

‫מקום‬
‫הננסין‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫מקום‬
‫השלחנות‬

‫מן השלחנות‬
‫לננסין‬

‫‪24‬אמות‬
‫מקום הטבעות‬

‫מן הטבעות‬
‫לשלחנות‬

‫‪8‬אמות‬
‫מן המזבח‬
‫לטבעות‬

‫‪62‬אמות‬
‫הכבש והמזבח‬

‫‪5.5‬אמות‬
‫מן הכבש‬
‫לכותל‬

‫עיין רש"י יומא יז‪ .‬ותוס שם‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫סיכום שיטות מקום המזבח‬

‫בס"ד‬
‫מזבח כוליה בצפון‬

‫מזבח ממוצא‬

‫צפון‬

‫ר' יהודה‬

‫צפון‬

‫צפון‬

‫צפון‬

‫‪ 20‬אמות‬

‫פתח האולם‬

‫‪ 10‬אמות‬

‫אולם‬

‫פתח ההיכל‬

‫‪ 20‬אמות‬

‫פתח האולם‬

‫‪ 10‬אמות‬

‫אולם‬

‫פתח ההיכל‬

‫‪ 20‬אמות‬

‫פתח האולם‬

‫‪ 10‬אמות‬

‫אולם‬

‫פתח ההיכל‬

‫היכל‬

‫מזבח החיצון‬

‫מערב‬

‫היכל‬

‫דרום‬

‫דרום‬

‫דרום‬

‫ואין המזבח לפני הפתח כלום‬
‫אלא אמה של יסוד דרומי‬

‫‪ 25.5‬אמות‬

‫כבש‬

‫כבש‬

‫עיין זבחים נג‪.‬‬
‫ורש" י שם ד" ה קסבר‬

‫עיין יומא טז‪:‬‬
‫ורש" י שם ד" ה רובא ובתוס' שם‬

‫עיין זבחים נח‪:‬‬
‫דרום‬

‫מזבח כוליה בצפון‬

‫דרום‬

‫מזבח רוביה בדרום‬

‫צפון‬

‫מזבח רוביה בדרום‬

‫צפון‬

‫ר' יוסי‪ ,‬ר' יוסי הגלילי‪ ,‬ור' שמעון בן יוחאי שיטה ב' ברש"י‬

‫צפון‬

‫רבנו חננאל‬

‫שיטה א' ברש"י‬

‫צפון‬

‫צפון‬

‫צפון‬

‫מזבח רובא‬
‫בדרום קאי‬

‫מזבח רובא‬
‫בדרום קאי‬

‫‪ 32‬אמות‬

‫‪ 20‬אמות‬

‫פתח האולם‬

‫‪ 10‬אמות‬

‫אולם‬

‫‪ 20‬אמות‬

‫פתח ההיכל‬

‫פתח האולם‬

‫‪ 10‬אמות‬

‫אולם‬

‫פתח ההיכל‬

‫‪ 20‬אמות‬

‫מזבח החיצון‬

‫מערב‬

‫היכל‬

‫‪ 20.5‬אמות‬

‫דרום‬

‫דרום‬

‫דרום‬

‫דכי נפיק מן הפתח רואה יסוד‬
‫דרומי לפניו מכוון באמצא הפתח‬

‫‪ 27‬אמות‬

‫פתח האולם‬

‫היכל‬

‫עובי פתח ההיכל‬
‫‪ 10‬אמות‬

‫מערב‬

‫מזרח‬

‫מזבח החיצון‬

‫היכל‬

‫מערב‬

‫מזרח‬

‫‪ 11.5‬אמות‬

‫‪ 10‬אמות‬

‫עובי פתח ההיכל‬
‫‪ 10‬אמות‬

‫מזבח החיצון‬
‫‪ 16‬אמות‬

‫מערב‬

‫מזרח‬

‫‪ 6.5‬אמות‬

‫אולם‬

‫עובי פתח ההיכל‬
‫‪ 10‬אמות‬

‫מזבח רובא‬
‫בדרום קאי‬

‫פתח ההיכל‬

‫עובי פתח ההיכל‬
‫‪ 10‬אמות‬

‫היכל‬

‫עובי פתח ההיכל‬
‫‪ 10‬אמות‬

‫מזרח‬

‫מערב‬

‫מזרח‬

‫‪ 16‬אמות‬

‫עובי פתח ההיכל‬
‫‪ 10‬אמות‬

‫מזרח‬

‫רבו של רש" י‬

‫ממוצא‬
‫ועומד באמצע העזרה‬
‫חצי מזבח בצפון קאי‬
‫חצי מזבח בדרום קאי‬

‫דרום‬

‫כבש‬

‫רבינו יצחק בר יהודה‬

‫‪ 31‬אמות‬

‫כבש‬

‫מזבח החיצון‬

‫צפון‬

‫עובי פתח ההיכל‬
‫‪ 10‬אמות‬

‫מזרח‬

‫מזבח רוביה בדרום‬

‫צפון‬

‫ר' שמעון בן יוחאי שיטה א' ברש"י‬

‫מזבח החיצון‬

‫יומא טז‬

‫כבש‬
‫כבש‬

‫עיין זבחים נג‪ .‬ונח‪ .‬ונט‪.‬‬
‫ורש" י שם נג‪ .‬ד" ה קסבר‬

‫עיין יומא טז‪:‬‬
‫ורש" י שם ד" ה רובא ובתוס' שם‬

‫עיין ר" ח יומא טז‪:‬‬

‫דרום‬

‫מזבח רוביה בצפון‬

‫דרום‬

‫מזבח כוליה בדרום‬

‫מזבח רוביה בדרום‬
‫צפון‬

‫צפון‬

‫צפון‬

‫שיטה ב' ברש"י והרמב"ם‬

‫רבנו חננאל‬

‫ר' אליעזר בן יעקב ור' יוסי בר' יהודה‬

‫מזבח רובא‬
‫בצפון קאי‬
‫צפון‬

‫צפון‬

‫צפון‬

‫‪ 20‬אמות‬

‫פתח האולם‬

‫‪ 10‬אמות‬

‫אולם‬

‫פתח ההיכל‬

‫‪ 20‬אמות‬

‫פתח האולם‬

‫‪ 10‬אמות‬

‫אולם‬

‫‪ 20‬אמות‬

‫פתח ההיכל‬

‫פתח האולם‬

‫מערב‬

‫היכל‬

‫‪ 32‬אמות‬

‫דרום‬

‫דרום‬

‫דרום‬

‫כבש‬

‫‪ 10‬אמות‬

‫‪ 25‬אמות‬

‫מזבח החיצון‬

‫אולם‬

‫מזבח החיצון‬

‫פתח ההיכל‬

‫עובי פתח ההיכל‬
‫‪ 10‬אמות‬

‫מזבח החיצון‬
‫‪ 12.5‬אמות‬

‫היכל‬

‫‪ 7‬אמות‬

‫היכל‬

‫מערב‬

‫מזרח‬

‫עובי פתח ההיכל‬
‫‪ 10‬אמות‬

‫‪ 19.5‬אמות‬

‫מערב‬

‫מזרח‬

‫מזבח רובא‬
‫בדרום קאי‬

‫מזבח כוליה‬
‫בדרום קאי‬

‫כבש‬
‫כבש‬
‫עיין יומא טז‪:‬‬
‫ורש" י שם ד" ה רובא ובתוס' שם‬
‫רמב"ם הל' בית הבחירה ה‪ ,‬טו‬

‫עיין ר" ח יומא טז‪ :‬וצע" ג‬

‫‪12‬‬

‫דרום‬

‫דרום‬
‫‪www.swdaf.com‬‬

‫עיין יומא לז‪.‬‬
‫עיין זבחים נח‪ .‬ונט‪.‬‬
‫ורש" י שם נח‪ .‬ד" ה דבצריה‬
‫דרום‬

‫יומא טז‬

‫בס"ד‬

‫מזבח כוליה בצפון‬

‫צפון‬

‫ר' שמעון בן יוחאי שיטה א' ברש"י‬

‫צפון‬
‫‪ 20‬אמות‬

‫פתח האולם‬

‫אולם‬

‫דרום‬

‫ואין המזבח לפני הפתח כלום‬
‫אלא אמה של יסוד דרומי‬

‫‪ 67.5‬אמות‬

‫‪ 41.5‬אמות‬

‫‪ 10‬אמות‬

‫כבש‬

‫פתח ההיכל‬

‫מזרח‬

‫עובי פתח ההיכל‬
‫‪ 10‬אמות‬

‫מזבח החיצון‬

‫‪ 31‬אמות‬

‫היכל‬

‫עיין זבחים נג‪.‬‬
‫ורש"י שם ד"ה קסבר‬
‫דרום‬

‫‪13‬‬

‫מערב‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫יומא טז‬

‫בס"ד‬

‫מזבח כוליה בצפון‬

‫צפון‬

‫ר' יוסי‪ ,‬ר' יוסי הגלילי‪ ,‬ור' שמעון בן יוחאי שיטה ב' ברש"י‬

‫צפון‬
‫מזבח החיצון‬

‫פתח האולם‬

‫‪ 20‬אמות‬

‫אולם‬

‫דרום‬

‫דכי נפיק מן הפתח רואה יסוד‬
‫דרומי לפניו מכוון באמצא הפתח‬

‫‪ 67.5‬אמות‬

‫‪ 37.5‬אמות‬

‫‪ 10‬אמות‬

‫כבש‬

‫פתח ההיכל‬

‫עובי פתח ההיכל‬
‫‪ 10‬אמות‬

‫מזרח‬

‫‪ 32‬אמות‬

‫היכל‬

‫עיין זבחים נג‪ .‬ונח‪ .‬ונט‪.‬‬
‫ורש"י שם נג‪ .‬ד"ה קסבר‬
‫דרום‬

‫‪14‬‬

‫מערב‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫יומא טז‬

‫בס"ד‬

‫מזבח רוביה בצפון‬

‫צפון‬

‫רבנו חננאל‬
‫מזבח רובא‬
‫בצפון קאי‬
‫צפון‬
‫‪ 20‬אמות‬

‫אולם‬

‫פתח האולם‬

‫‪ 12.5‬אמות‬

‫‪ 10‬אמות‬

‫מזבח החיצון‬

‫פתח ההיכל‬

‫עובי פתח ההיכל‬
‫‪ 10‬אמות‬

‫מזרח‬

‫‪ 19.5‬אמות‬

‫מערב‬

‫היכל‬

‫דרום‬

‫כבש‬

‫‪ 67.5‬אמות‬
‫‪ 25‬אמות‬

‫עיין ר"ח יומא טז‪ :‬וצע"ג‬
‫דרום‬

‫‪15‬‬

‫‪www.swdaf.com‬‬