1. Šta proučava anatomija? Anatomija proučava građu i sastav ljudskog tijela. Anatomija je nauka o građi čovječijeg tijela. 2.

Šta proučava fiziologija? Fiziologija proučava funkcionisanje organizma. 3. Koji je glavni zadatak anatomije? Glavni zadatak anatomije je da prepozna međuzavisnost individualnih komponenti unutar tijela čovjeka.

4. Šta je delija? Ćelija je osnovna jedinica građe i funkcije svih živih bida. 5. Šta čini strukturu skeletnog sistema? Strukturu skeletnog sistema čine zglobovi, kosti i ligamenti. 6. Navedi tačan broj kostiju skeleta čovjeka. 206 7. Podjela i broj kičmenih pršljenova. Vertebrae (kičmeni pršljenovi) su vratni 7, grudni 12, slabinski 5 i sakrokokciegealni 2. (iz prezentacije) Vratni 7, gornji 12, slabinski 5, krsni 5 i trtični 4-5. Ukupno ih je 33-34. (iz skripte) 8. Nabroj fiziološke krivine kičmenog stuba po redosljedu. 4 fiziološke krivine su •Vratna cervikalna lordoza •Grudna torakalna kifoza •Slabinska lordoza •Karlična kifoza 9. Navedi osnovne uloge skeletnog sistema. •Rigidni okvir u tijelu obezbjeđuje zaštitu vitalnim i vulnerabilnim organima (potpora) • Dvokraka poluga skeletnim mišidima • Rezervoar kalcijuma i fosfata • Homeostatska regulacija nivoa kalcijuma u krvi • Formiranje krvnih delija 10. Kojoj vrsti tkiva pripadaju ligamenti? Ligament je fibrozno tkivo sastavljeno iz kolagenih vlakana. 11. Koja je uloga ligamenata?

nakon toga vrada se na svoju prvobitnu dužinu. 16. disanju.•Medjusobno povezuju kosti •Pojedini ligamenti ograničavaju pokretljivost zgloba •Ukoliko su dio kapsule zgloba služe kao mehanički pojačivači pokreta 12. grči i da svojom kontrakcijom vrši pokret u zglobu.bjeličasta žilava i otporna. 15. U kojim fiziološkim procesima učestvuju mišidi? Učestvuju u ishrani. Koje su uloge pomodnih organa pridodatih mišidima? Uloga: organi koji ih fiksiraju in situ i olakšavaju im klizanje prilikom kontrakcije. •Mišid (musculus) je organ koji zajedno sa skeletnim sistemom čini aparat za kretanje. • Sposoban da se kontrahuje.. Navesti pomodne organe pridodate mišidima. naziva se trbuh mišida (venter ) •Tetiva (tendo): . Šta čini skelet grudnog koša? • sternum ( grudnu kost) • rebra (12 pari) • rebarne hrskavice kao i torakalne pršljenove sa intravertebralnim diskovima 14. mišidi ih realizuju 13. •FUNKCIJE antigravitaciono podupiranje i fleksibilnost •Kičma je centralni potporni sistem tijela: skelet – koštani dio – je osnova zglobovi dozvoljavaju pokrete. cirkulaciji krvi. dozvoljava izvjesno istezanje. . Mišidima su pridodati : • sluzne kese. • Elastičan.Mesnati ili crveni dio koji se pri kontrakciji skraduje i zadebljava. • tetivni omotači • fascije 17. • Na svakom mišidu razlikuje se mesnati i tetivni dio. Navesti osnovne osobine mišida. Koje su uloge kičmenog stuba? •Kičmeni stub je najznačajniji faktor u očuvanju uspravnog položaja čovječijeg tijela. nalazi na krajevima mišida i predstavlja njegov pasivni deo koji prenosi snagu kontrakcije na skelet.Mišidi se za kosti spajaju snopovima vezivnih vlakana – tetivama.. •Trbuh mišida: . .

Od čega se sastoji kardiovaskularni sistem? Kardiovaskularni sistem sastavljen je od djelova odgovornih za cirkulaciju krvi. Bočni zid grudnog koša prekriva prednji zubčasti mišid (m. 20. transversus thoracis) I c. a završavaju se na kostima ramena i učestvuju u pokretima korjena gornjeg uda.Tetiva je sa svih strana obavijena fibroznom opnom. tetiva klizi bez trenja prilikom kontrakcije mišida. 21. •Tetivni omotač (vagina tendinis). Navesti mišid koji ima ključnu ulogu u procesu disanja.najvažniji inspiratorni mišid koji u vidu široke pljosnate ploče razdvaja grudnu od trbušne duplje. površnu i duboku. prečaga (diaphragma). čiji zid sačinjavaju koštani žljebovi i arkade fibroznog tkiva. prečaga ili diaphragma je najvažniji inspiratorni mišid koji u vidu široke pljosnate ploče razdvaja grudnu od trbušne duplje. 18. i to: -srca.spoljnji i unutrašnji međurebarni mišidi ( mm.poprečni grudni mišid (m. Fascije obrazuju rezistentne vezivne lože koje imaju potpornu ulogu pribora za kretanje. S prednjeg zida polaze tri mišida: veliki i mali grudni mišid (m. 19.pectoralis major et minor) i potključni mišid (m. šupljeg mišidnog organa koji ubrizgava krv. pojedine ili čitave grupe. U tim ložama. •U duboku grupu spadaju respiratorni mišidi.• Sluzna kesa (bursa synovialis)-šupljina ograničena fibroznom membranom. Tetivni omotači nalaze se na mjestima gjde tetive prolaze kroz osteofibrozne kanale.serratus anterior). •Fascija (fascia) . krvnih sudova što odvode krv iz srca -vena. U ovu grupu spadaju a. mišidi su fiksirani in situ. čiju duboku stranu oblaže glatka sinovijalna opna. čija je glavna uloga da svojom kontrakcijom regulišu mehaniku disanja. dijele se u dvije grupe. •Površnu ili costohumeralnu grupu sačinjavaju mišidi koji polaze s prednjeg ili bočnog zida grudnog koša. Krajnji ogranci KVSa građeni su od mreže najsitnijih krvnih žila. . Koja grupa mišida čini površne mišide glave? Površnu grupu mišida glave sačinjavaju mimični mišidi koji svojim tonusom i kontrakcijom regulišu izraz lica odnosno mimiku. subclavius). Ona odvaja mišid od čvrste površine i sprječava njegovo trenje i povredu prilikom kontrakcije. Mišidi grudnog koša.iste je građe kao i sluzna kesa. -arterija. usljed čega prilikom kontrakcije zadržavaju uvijek svoj određeni pravac. Kroz te kanale. obzirom na svoj položaj i osnovno dejstvo.jeste bjeličasta fibrozna opna koja omotava mišide. čija je duboka strana obložena glatkom sinovijalnom opnom. zahvaljujudi svome omotaču.da povedavaju ili smanjuju grdnu duplju. intercostales externi et interni) b. koje krv dovode iz perifernih delova nazad u srce. Navesti osnovne respiratorne mišide.

28. venule i vene. Gdje je smješteno srce? Smješteno je u sredogruđu (medijastinumu). trombociti. Podjela krvnih sudova. Sastav krvi. 29. neprekidnim stezanjem i opuštanjem u toku ljudskog života održava cirkulaciju krvi kroz organizam. Iz čega se srce anatomski sastoji? Ovaj šuplji mišidni organ podijeljen je mišidnim zidom na funkcionalno različitu lijevu i desnu stanu . Bogata je CO2.koje naizmjeničnim.u medicini se često koriste izrazi „lijevo” i „desno” srce. Kako srce ostvaruje svoju funkciju? Srce naizmjeničnim.. . leukociti. aretriole. Svaka strana dijeli se dalje na dva dijela • pretkomora (atrium) • komora (ventrikulum) Elastične opne . a trpi uticaje vegetativnog nervnog i endokrinog sistema. Arterije.-kapilara koje međusobno povezuju najmanje ogranke arterija i vena i u kojima se dešava razmjena gasova 22. krv bogata kiseonikom. Arterijska krv je svijetlo crvene boje i krede se kroz arterije u talasima.) 30. Srce je izgrađeno od specifičnog mišidnog tkiva čiji je rad regulisanautonomno („okidač” za kontrakcije se nalazi u zidu pretkomore . 25. limfociti. To je oksigenisana krv. Navesti karakteristike arterijske krvi. Definicija krvi. Krv čini oko 55% tečne krvne plazme i oko 45% čvrstih krvnih delija koje se nalaze u plazmi (eritrociti. Navesti karakteristike venske krvi. 27. Krv je endogena tjelesna tečnost svojstvena samo kičmenjacima. neprekidnim stezanjem i opuštanjem u toku ljudskog života održava cirkulaciju krvi kroz organizam.SA ili sinoatrijalni čvor). Venska krv je tamnije boje (dezoksigenisana krv) i krede se ravnomernije od arterijske. 24. kapilari (arterijski i venski). tj. 26. Koja je funkcija srca? Najvažniji organ KVSa je srce. 23. Krv je tečno tkivo koje struji kroz Kardio-vaskularni sistem.srčani zalisci (valvule) regulišu prolaz krvi iz pretkomore u komoru..

34.Mala debljina zida kapilara služi efikasnoj i brzoj razmjeni iz i u kapilare. 1. •Sistem organa za disanje (respiratorni sistem) obavlja razmjenu gasova izmeđuorganizma i spoljašnje sredine. Disajni sistem čovjeka se sastoji od disajnih puteva i organa koji unose atmosferski vazduh u organizam. fagocitoza) •hemostaza •održavanje acido-bazne ravnoteže. Navesti osnovnu funkciju respiratornog sistema. Navesti funkciju kapilara.Gornji disajni putevi 2. 35. vode. a štetniproizvodi ulaze u kapilar. •odbrana (imunitet.Alveolarni duktusi i alveole 37.Donji disajni putevi 3. Koja je uloga vena? Uloga im je da krv dovode iz perifernih djelova nazad u srce. •Procesom difuzije se preko respiratornih površina usvaja kiseonik. •U zavisnosti od toga na kom nivou se odvija. •termoregulacija. šedera. •Da bi proces razmjene gasova bio uspješan potrebno je da respiratorna površina bude što veda i bogato snabdjevena krvnim sudovima. između krvi i delija tkiva. a zauzvrat prima ugljendioksid koji oslobađaju tkiva oko tog kapilara. disanje je mogude podijeliti na: •spoljašnje disanje . Kroz zidkapilara krv predaje svoj kiseonik okolnim tkivima. CO2. Nabroj uloge krvi. 33. Podjela disanja u zavisnosti od nivoa na kom se odvija.31. Podjela disajnih puteva. •transport raspadnih produkata metabolizma.razmjena gasova preko respiratornih površina koje su u dodiru sa spoljašnjom sredinom •unutrašnje disanje . i ostalih materija. molekula O2.obuhvata razmjenu gasova na nivou tkiva i delija 36. amino kiselina.Istovremeno iz krvi prelaze druge materije koje obezbjeđuju ishranu tkiva. a otpušta ugljen-dioksid u spoljašnju sredinu. •transport hormona (informacija). 32. •transport hranljivih materija. •transport O2 i CO2. Šta čini gornje disajne puteve? • Usno-nosni prolaz .

U isto vrijeme. da promjer njegovog zida čini samo jedna delija. •Alveole su tvorevine vrlo tankih zidova. uključujudi detoksifikaciju. Gušterača obavlja dvostruku ulogu: . alveola) vrši se razmjena gasova: iz pludnih mjehurida prelazi u krv kiseonik. Iz udahnutog vazduha u alveolama. Gdje se odvija spoljašnje disanje? Spoljašnje disanje se odvija u alveolama pluda. ugljen dioksid difuzijom iz venske krvi prelazi u alveole. odlaganje glikogena i proizvodnju proteina krvi . 40. U isto vrijeme. Preko koje strukture pluda komuniciraju sa spoljašnjom sredinom? Preko DUŠNIKA -TRAHEA. Definicija alveola. 44. Gdje se odvija razmjena gasova? Kroz endotel mjehurida (tj. kiseonik difuzijom prelazi u krvotok. sa ukupnom površinom koja je u kontaktu sa kapilarima od oko 70 m². odakle sa izdahnutim vazduhom napušta pluda.razmjena gasova.to je tzv.• Ždrijelo • Grkljan 38. Kiseonik iz krvi difuzijom ulazi u delije i omogudava delijsko disanje. •Pludni kapilari su toliko uski da crvena krvna zrnca mogu da se kredu kroz njih samo u jednom nizu. Razmjena gasova se odvija na nivou alveola i plućnih kapilara. 43. Vazduh koji sadrži kiseonik. 41. oblika mjehurida prečnika 0. 42. Jetra takođe proizvodi žuč koja je važna prilikom varenja. Iz udahnutog vazduha u alveolama. ugljen dioksid difuzijom iz venske krvi prelazi u alveole. kiseonik difuzijom prelazi u krvotok. odakle sa izdahnutim vazduhom napušta pluda. Jetra ima važnu ulogu u metabolizmu obavljajudi mnoštvo funkcija. Alveole su tankih zidova i bogate mrežom kapilara i predstavljaju respiratornu površinu preko koje se vrši razmjena gasova. kojih u pludima ima oko 300 miliona. Na mikroskopskom pregledu kapilara se vidi. iz spoljne sredine ehaničkim procesom disanja ulazi u alveole pluda. pluda su u kontaktu sa spoljašnjom sredinom. Navesti funkcije jetre. Šta podrazumijeva spoljašnje disanje? Spoljašnjim disanjem usvaja se kiseonik koji prelazi u krv. •Svaka mala alveola okružena je mrežom kapilara kojima se pridružuju arterije i vene. vezuje se za hemoglobin (obrazuje se oksihemoglobin) i njome dospijeva do svih tkiva i delija u organizmu. Alveola je najvažniji dio pluda. 39. a iz krvi u mjehuride ugljen dioksid. Navesti funkcije pankreasa.3 mm. koji se otvara u ždrijelu jednim pukotinastim otvorom. Vazduh koji sadrži kiseonik. iz spoljne sredine mehaničkim procesom disanja ulazi u alveole pluda.

jajnik i sjemenik. Endokrine žlijezde su: epifiza. Šta su hormoni? Hormoni su odgovor na informacije iz spoljašnje ili unutrašnje sredine. 46. 50. se eliminišu u debelom crijevu. Definiši proces varenja.nadbubrežna žlijezda. hipofiza. masti i bjelančevine. trpe niz mehaničkih i biohemijskih promjena. gušterača. Endokrini sistem je sistem žlijezda u kojima se. U kom dijelu digestivnog trakta se eliminišu nesvarene materije? Nesvarljive materije. što predstavlja endokrinu funkciju gušteračeinsulin 45. koji se miješaju sa žuči iz jetre. 51. 49. Gdje se odvija najvedi dio absorpcije materija? Najvedi dio absorbcije hranljivih materija je u tankom crijevu. pod uticajem informacija iz spoljašnje ili unutrašnje sredine. upornosti. štitna žlijezda. Definicija endokrinog sistema. masnih kiselina i amino-kiselina. 52. koji se u okviru endokrinog sistema sintetišu. koji djeluju u drugim djelovima tijela. Gdje započinje proces varenja? Varenje počinje u usnoj duplji. Poveži energetske centre sa odgovarajudim endokrinim žlijezdama. a nastavlja se u želucu i tankom crijevu. grudna žlijezda. koje delije mogu koristiti za procese gradnje. sintetišu hormoni koji su u stvari odgovor na te informacije. čime se razgrađuju do osnovnih gradivnih jedinica: glukoze. Varenje je složen proces tokom kojeg makromolekuli hrane ugljeni hidrati. Nabroj endokrine žlijezde.egzokrina funkcija gušterače -u krv luči hormone. samopouzdanjem Jajnik . 47. prije svega celuloza. intuicija Štitasta ili tiroidna žlijezda odgovara visshudda čakri koja se odnosi na komunikativnost i sposobnost izražavanja.-izlučuje sokove potrebne za preradu hrane u crijevima. Hipofiza odgovara adžna centru = transcedentalna mudrost (transcendental wisdom) Epifiza odgovara sahrasrari = mudrost. Nadbubrežna žlijezda odgovara manipura chakri koja je povezana sa snagom volje i djelanja. ali i kao izvor energije. inspiracija. 48.

Autonomni nervni sistem obuhvata centre u kičmenoj moždini. Od čega se sastoji autonomni nervni sistem? Simpatički (. njihov rad.Sjemenik 53.kočnica ”) sistem su dvije komponente autonomnog nervnog sistema sa pretežno suprotnim funkcijama i enterički nervni sistem koji se nalazi u crijevima. Autonomni nervni sistem ili vegetativni nervni sistem je dio nervnog sistema koji reguliše funkcije unutrašnjih organa. Nervni sistem obezbjeđuje usaglašavanje organizma sa spoljašnjom sredinom kroz stalne i brze reakcije na promjene u toj sredini i koordinaciju djelovanja organizma kao celine. Navesti funkcije autonomnog nervnog sistema. . On reguliše funkcije glatke muskulature trbušnih organa. gas ”)i parasimpatički (. i kada primaju dovoljno energije . da za par sekundi udvostriči srčanu frekvenciju ili krvni pritisak.. Navedi funkcije nervnog sistema. određuje tonus muskulature skeleta i krvnih sudova i utiče na djelatnost svih žlijezda i organa. 55. Zahvaljujudi ovom sistemu organizam je stanju da za vrlo kratko vrijeme odgovori na razne uticaje iz spoljašnje i unutršnje sredine npr. moždanom stablu i hipotalamusu.. Ovaj sistem djeluje nesvjesno . 54. primaju impulse i iz drugih endokrinih žlijezda i sinhronizuju i optimizuju ritam njihovog funkcionisanja na svim nivoima. 56. Gdje su smještene epifiza i hipofiza? Epifiza i hipofiza su smještene unutar glave.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful