Novčani proračun radi procjene novčanih potreba

mjeseci nakon krenuća prije krenuća Očekivani prihod od prodaje Novčani priliv Naplata od kupaca Novčani odliv Nabava zalihe Plaćanje rashoda poslovanja Djelomični zbir Kupovina dugotrajne imovine Kupovina ostale imovine Djelimični zbir Ukupan novčani odliv 1 2 3 4 5 6 7

mjeseci nakon krenuća 8 9 10 11 12

Ukupan novčani priliv Ukupan novčani odliv Višak ili pomanjkanja Kumulativno pomanjkanje

Najveće pomanjkanje 10% za nepredviđene izdatke i PDV Ukupne novčane potrebe Kumulativno pomanjkanje Novčani saldo na početku mjeseca Višak ili pomanjkanja Novčani saldo na kraju mjeseca