POČETNI BILANS AKTIVA STALNA SREDSTVA PASIVA

TEKUĆA SREDSTVA

UKUPNO IMOVINA

UKUPNO IZVORI

ZAVRŠNI BILANS STANJA AKTIVA STALNA SREDSTVA PASIVA TEKUĆA SREDSTVA UKUPNO IMOVINA UKUPNO IZVORI .

BILANS USPJEHA Prihodi od prodaje Nabavna vrijednost prodate robe BRUTO DOBIT RASHODI POSLOVANJA Administrativni troškovi Amortizacija Otpis unaprijed plaćenih troškova DOBIT IZ POSLOVANJA Porez na dobit NETO DOBIT .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful