PROIECT TEMATIC

TEMA ANUALĂ: „Când, cum şi de ce se întâmpl !"

„IARNA #I $RUMU%E&ILE EI"

NI'ELUL I, II An şc(l)*: 2010-2011 Educ)t()*e: Pop Alexandra Bianca

fiecare copil aşteaptă cu nerăbdare iarna.părin$i • MATERIALE .album pentru po)e • BIBLIOGRAFICE Revista Învăţământului preşcolar 1-2*200+ .mula"e . natura RE%UR%E • UMANE .Curriculum pentru învăţământul preşcolar. dar nu numai. . În ace t anotimp copiii au parte de cele mai minunate şi frumoa e lucruri.planşe tematice .preşcolarii (rupei combinate . #ederi . 200+ 2 . DP/.(*l) AR+UMENT După cum ştim. mai ale !n prea"ma ărbătorilor.Activitatea integată din grădiniţă. o dată cu #enirea moşului.) cu p*(-*)m n(*m)l . pliante.. În ace t en .+* dini. re#i te.aparat de foto(rafiat . anotimpul alb. 200+ 0iloftea 'rama şi colab.d. /URATA: % ăptăm&ni LOC /E /E%$Ă#URARE: 'rădini$a.căr$i.educatoare . noi trebuie ă-i oferim copilului po ibilitatea de a cunoaşte obiceiurile şi tradi$iile ărbătorilor de iarnă.DP/.

cifre. de !n$ele(ere şi utili)are corectă a emnifica$iilor tructurilor #erbale orale7 6 Domeniul Ştiin e . pri#ind explicarea şi !n$ele(erea lumii !ncon"urătoare7 6 Domeniul Om şi !ocietate . Inte(ral.Preda 1. anotimpul colindelor 1ine. unită$i de mă ură. 2002 0ARTA PROIECTULUI IARNA #I $RUMU%E&ILE EI În aşteptarea lui 2oş :icolae Iarna .IECTI'E CA/RU PE /OMENII E1PEREN&IALE 6 Domeniul limbă şi comunicare ..d..De)#oltarea capacită$ii de exprimare orală..d.9unoaşterea şi re pectarea normelor de comportare !n ocietate.8timularea curio)ită$ii. Ghid pentru proiecte tematice – abordarea în manieră itegrată a activităţilor din grădiniţă . . educarea abilită$ilor de a intra !n rela$ie cu ceilal$i7 % . !ntrebuin$&nd un #ocabular adec#at7 . #ine 2oş 9răciun O.. . 2003 .De)#oltarea capacită$ii de a !n$ele(e şi utili)a numere..)ec4il 5. /umanita . Bucureşti. Pletea 2. Bucureşti.duca$ional. 'rama 0. Păişi-5ă)ăre cu 2.5aborator preşcolar..

utili)&nd intuiti# elemente expre i#e7 . ă recite clar.ă fie capabil ă cree)e el !n uşi tructuri #erbale. recuno c&nd (rupele cu 1-< obiecte şi cifrele core pun)ătoare.0ormarea şi con olidarea unor abilită$i practice pecifice ni#elului de de)#oltare motrică7 6 Domeniul e!tetic şi creati" . corect şi expre i#7 .ă cunoa că elemente ale mediului ocial şi cultural.ă de crie şi ă identifice elementele locale pecifice $ării noa tre şi )onei !n care locuie c =)ona >ran il#aniei?7 . pictură. ă reac$ione)e la ace tea7 6 Domeniul Ştiin e . utili)&nd materiale şi te4nici di#er e7 6 Domeniul #!i$omotric @ .0ormarea deprinderilor motrice de ba)ă şi utilitar aplicati#e. po)i$ion&nd elementul uman ca parte inte(rantă a mediului7 .ă audie)e cu aten$ie un text !n #er uri.. ă re$ină #er urile.ă numere de la 1 la <.0ormarea capacită$ălor de exprimare prin mu)ică7 .8timularea expre i#ită$ii şi creati#ită$ii prin de en. modela"7 6 Domeniul #!i$omotric .IECTI'E /E RE$ERIN&Ă 'I2ATE 6 Domeniul limbă şi comunicare . ă raporte)e cifra la cantitate şi in#er 7 6 Domeniul Om şi !ocietate .ă !n$elea(ă şi ă tran mită me a"e imple.ă compună !n mod ori(inal şi per onal pa$iul pla tic. O.ă cunoa că şi ă utili)e)e unelte imple de lucru pentru reali)area unei acti#ită$i practice7 6 Domeniul e!tetic şi creati" ă a culte şi ă interprete)e liber c&ntece !n aran"amente armonico-polifonice elementare7 .

6 Împodobim bradul. la diferite ritmuri. copiii (rupei combinate au propu derularea proiectului . În ace t en . 6 De Ae#elion e aruncă artificii.ă fie apt ă utili)e)e deprinderile motrice !n uşite !n diferite contexte. Ce nu ştim şi 3*em s )4l m! 6 8emnifica$ia 9răciunului.Iarna şi frumu e$ile ei-. pentru a exprima entimente şi* au comportamente. 6 Anul :ou e mai numeşte şi Ae#eloin. naşterea pruncului Ii u .. copacB 6 9are e te po#e tea braduluiB 6 9um ărbătorim 9răciunul şi cănd e taie porculB 6 9are unt podoabele pentru brad şi pentru ca ă !n )i de ărbătoareB 6 9are unt urările pe care şi le adre ea)ă oamenii de 9răciun şi de Anul :ouB 6 9e rol are fiecare !n familieCnde e află ca a lui 2oş 9răciun şi cum e nume c reniiB 6 8e colindă.i p *in.LEME Ce ştim! 6 1ine 2oş 9răciun şi to$i prime c daruri. IN'ENTAR /E PRO. dorim ă ne 3 . fructe şi bani. pentru a ră punde la diferi$i timuli = itua$ii?. dulciuri. Din dorin$a de a afla c&t mai mult de pre anotimpul iarna.i. e fac urări şi e prime c 6 De ce e !mpodobeşte bradul şi nu un alt %CRI%OARE /E INTEN&IE CĂTRE PĂRIN&I %tim).

care con idera$i că ne-ar putea fi de folo .pen ule .cuburi de con truit din .albume.caiete de de en .et cu "etoane < .acuarele .foarfecă . filmule$e reali)ate !n timpul ărbătorilor de iarnă."ocuri creati#e pentru feti$e . . căr$i.păpuşi .cuburi din lemn pla tic .pla telină.pri"ini$i cu foto(rafii.coli de cri . albume.fişe adec#ate .lipici #tiin.album 6(c de *(l . căr$i re#i te au orice alte materiale. ima(ini.i5li(tec .creioane .4&rtie (la ată C(nst*uc. re#i te cu obiceiuri de iarnă A*t .et bucătărie . planşete .ii . 1ă mul$umim pentru a"utor şi #ă in#ităm alături de noiD 9opiii (rupei şi d-na educatoare CENTRE /E INTERE% .

II?7 ALAH BibliotecăH .8ă fim darnici. .0ul(ii de nea-.9i)muli$a moşului. II: „9um !i a"utăm pe cei ărmaniB."oc7 Acti#itate op$ională =II?7 ALAH Ioc de rolH .A tă)i -a nă cut /ri to -.7 ALA: Ioc di tracti#H .De c4ide urec4ea bine-.9ă u$a lui 2oş :icolae-7 A/E: /%: I.de en7 A/E: /EC: I.Ale cui unt "ucăriile din acul lui 2oş :icolaeB--"oc ALA: Iocuri de mişcare !n curtea (rădini$ei.de en7 A/E: /#: I.exerci$iu cu material indi#idual7 /O%: I. II: .9itim ima(ini de pre iarnă-7 ArtăH .repetarea ăriturii.De-a familia !n aşteptarea lui 2oş :icolae-7 ArtăH .:umără ordinea !n şir-.Înt&lnirea de diminea$ă7 exerci$ii de +. 2iercuri A/PH .Iarna anotimpul ărbătorilor.!n#ă$area colindei7 /PM: I.9olorăm ima(ini cu 8f&ntul :icolae-.8ania lui 2oş :icolae--modela"7 A/E: /#: II: .Înt&lnirea de diminea$ă7 exerci$ii de !n#iorare7 L.2ă <..Înt&lnirea de diminea$ă7 exerci$ii de !n#iorare7 .12. 5uni A/PH .12.5upul şi mielul-. "oc di tracti#7 acti#itate op$ională =I..Cnde au a"un (4etu$eleB-7 /LC: I. II: .2ă pre(ăte c pentru acti#ită$i-7 calendarul naturii7 Autine şi 2010 tran)i$ii7 . lectură după ima(ini7 /EC: I. II: . !n#iorare7 .<:=9:.12.9. la inimă.De la inimă.2ă pre(ăte c pentru 2010 acti#ită$i-7 calendarul naturii7 Autine şi tran)i$ii7 Iocuri ale e de copii7 ALAH Ktiin$ăH . pre(ăte c pentru acti#ită$i-7 calendarul naturii7 Autine şi tran)i$ii7 .=:= %U. ALA: Iocuri de mişcare9 2ar$i A/PH . II: . Înt&lnirea de diminea$ă7 exerci$ii de !n#iorare7 .12.pictură.Imită 2010 ac$iunea din ima(ine..Dacă ai fo t cuminte ai primit daruri de la 2oş :icolaeJ. Ioi A/PH . II: .%ĂPTĂM7NA: 89:. euritmie7 ALA: Iocuri di tracti#e.8pune-mi o urare.2ă pre(ăte c pentru acti#ită$i-7 calendarul naturii7 Autine şi tran)i$ii7 2010 Iocuri ale e de copii7 ALAH Ktiin$ăH .9e unt ful(ii de )ăpadăB-7 9on truc$iiH .9adourile primite de la moşu-.TEMA: „>n )ştept)*e) lui M(ş Nic(l)e" EICA*DA>A A9>I1I>FGI D.Înt&lnirea de diminea$ă7 exerci$ii de !n#iorare7 J .9e ştiu de pre 2oş :icolaeBArtăH . Î:1FGAA. 1ineri A/PH .0apte buneD. II: .

Mbiceiuri de iarnă-.12.2ă pre(ăte c pentru acti#ită$i-7 calendarul naturii7 Autine şi 2010 tran)i$ii7 Iocuri la ale(erea copiilor7 Acti#itate op$ională =II?7 ALAH BibliotecăH .9.2oş :icolae.De ce nin(e-.12.de en7 A/E: /LC: II: . 5uni A/PH .ăritura !n !năl$ime pentru artin(erea unui corp u pendat.12."oc7 ALAH Ioc de rolH . II: „Ci?muli. II: Aeali)area col$ului . II: .Înt&lnirea de diminea$ă7 exerci$ii de !n#iorare7 1@."oc7 Acti#itate op$ională =I.citire de ima(ini7 Ktiin$ăH .predare7 .12. memori)are7 /O%: I.8e apropie 9răciunul. colinde.criere emne (rafice7 A/E: /LC: II: . Ioi A/PH .Po#e tea pruncului.1ecinul meu-.9aută #ecinii-.9e e te colindulB-. II: .Po#e tea :aşterii Domnului Ii u ArtăH . !n#iorare7 .9olinde de 9răciun-.confec$ionare7 A/E: /#: II: .Podoabe de 9răciun-. II?7 ALAH BibliotecăH . II: . Î:1FGAA.exerci$iu cu material indi#idual7 /O%: I.Iarna a o it-.Înt&lnirea de diminea$ă7 exerci$ii de 13.Bine ai #enit.Ie lea lui Ii u ArtăH .A tă)i -a nă cut /ri to -.<:A9:.audi$ie. II: .Înt&lnirea de diminea$ă7 exerci$ii de 1<.0elicitări de 9răciun-.=:= %U. memori)are7 /PM: I.2ă pre(ăte c pentru acti#ită$i-7 calendarul naturii7 Autine şi tran)i$ii7 2010 . %ĂPTĂM7NA: :@9:. .2ă 1%.pata de culoare7 ALA: Iocuri de mişcare cu text şi c&nt.TEMA: „I)*n) B )n(timpul c(lindel(*" EICA*DA>A A9>I1I>FGI D. 2iercuri A/PH .1e elia ărbătorilor. + . 2ar$i A/PH .2ă pre(ăte c pentru acti#ită$i-7 calendarul naturii7 Autine şi tran)i$ii7 Iocuri din folclorul copiilor7 ALAH Ioc de rolH . pre(ăte c pentru acti#ită$i-7 calendarul naturii7 Autine şi tran)i$ii7 2010 .8u la clopo$ei-.9olinde..De-a bucătăre ele-7 Kiin$ăH .9olindătorii-.Înt&lnirea de diminea$ă7 exerci$ii de !n#iorare7 .De ce iube c ărbătorileB-.şnuruire7 ALA: Iocuri de mişcare preferate de copii.De-a colindătorii-7 BibliotecăH ."oc didactic7 /EC: I.) m(şului-.2ă pre(ăte c pentru acti#ită$i-7 calendarul naturii7 Autine şi 2010 tran)i$ii7 .12. !n#iorare7 . II: „Datini de 9răciun şi Anul :ou"< lectură după ima(ini7 /EC: I.10.:aşterea Domnului-7 ALA: Iocuri de mişcare.5e(enda bradului-7 A/E: /LC: I.8criem cri ori moşului-..emnele iernii7 A/E: /%: I.acti#itate de (rup7 ALAH 9on truc$iiH . 2010 .

De-a colindătorii-7 A/E: /#: I: .8ăcule$ul fermecat.12.2ă pre(ăte c pentru acti#ită$i-7 calendarul naturii7 Autine şi 2010 tran)i$ii7 Cr ule$ul upărat7 ALAH Ktiin$ăH .2oş 9răciun-. II: . II: . II: . lectura educatoarei7 /EC: I.(rafi me7 9on truc$iiH .8cri oare către 2oş 9răciun.. 1ineri A/PH . Î:1FGAA.TEMA: „'ine.confec$ionare de felicitări7 ALA: .8ania moşului-7 A/E: /LC: I. . II: ..12.0elicitări pentru părin$i şi prieteni-.<.9.ALA: Iocuri de mişcare ale e de copii.9&te cadouri pu ub bradB-7.Înt&lnirea de diminea$ă7 exerci$ii de 20..M faptă bună !nainte de ărbători-7 ALA: :e "ucăm cu )ăpada !n curtea (rădini$ei. de făşurarea erbării de 9răciun.8cri oare către 2oş 9răciun-.:9:. #ine 2oş 9răciun. II?7 ALAH BibliotecăH . !n#iorare7 .Mbiceiuri de 9răciun din )ona noa tră-7 /O%: I. /O%: I.12.=9:.9e ştiu de pre 2oş 9răciunB-7 ArtăH .2ă pre(ăte c pentru acti#ită$i-7 calendarul naturii7 Autine şi 2010 tran)i$ii7 Iocuri di tracti#e7 acti#itate op$ională =I. II: ..Înt&lnirea de diminea$ă7 exerci$ii de 21.1ine. "oc7 ALAH 9on truc$i .9ă u$a pentru 2oş 9răciun-7 Ioc de rolH .1ine. 3ine M(ş C* ciun" EICA*DA>A A9>I1I>FGI D.2ă pre(ăte c pentru acti#ită$i-7 calendarul naturii7 Autine şi tran)i$ii7 2010 . #ine 2oş 9răciun.2oş 9răciun. ALA: Iocuri cu text şi c&nt9 2ar$i A/PH .pictură. %ĂPTĂM7NA: . !n#iorare7 .de en7 A/E: /#: I.Po#e tea moşului. L .Înt&lnirea de diminea$ă7 exerci$ii de !n#iorare7 1J.7 II: .În acul lui 2oş 9răciun.>e ro( ă-mi dai multe*pu$ine cadouri. 5uni A/PH .=:= %U.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful