You are on page 1of 7

Tjkoztat egyes bren kvli juttatsokkal kapcsolatos vltozsokrl I. A Magyarorszg 2013. vi kzponti kltsgvetsrl szl 2012. vi CCIV.

trvny 2013. janur 01. s december 31. kztti idszakra az elmlt vekhez kpest j rendelkezsknt vezette be, hogy a kltsgvetsi szerveknl az egy foglalkoztatottnak ves szinten kedvezmnyes adzs mellett adhat bren kvli juttatsok sszege attl fggetlenl nem haladhatja meg a brutt 200.000 Ft-ot (tovbbiakban: 200.000 Ft-os keret), hogy a foglalkoztatott e juttatsokat cafetria vagy nem cafetria rendszer keretben kapja. A kedvezmnyes adzs mellett adhat 200.000 Ft-os keret tartalmazza a juttatsokat terhel 35,7 %-os kzterhet is. A szably al tartoz bren kvli juttatsok nett rtke gy ves szinten szemlyenknt legfeljebb 147.383 Ft, havi sszegre lebontva mintegy havi 12.280 Ft lehet. II. A honvdelmi miniszter s az rdekkpviseleti szervezetek kztt 2013. prilis 17-n a fenti jogszablyi vltozsra is figyelemmel Megllapods kerlt alrsra a Magyar Honvdsg szemlyi llomnya 2013. vi egyes illetmnyen kvli juttatsairl. A Megllapods alapjn az illetmnybe s brbe nem tartoz, egyb illetmnyen kvli juttatsokat a honvdelmi trca a kvetkezk szerint biztostja: 1.) A hivatsos s szerzdses katonk, valamint a kzalkalmazottak munkba jrst szolgl helyi kzlekedsi brlethez val hozzjrulst a brlet rnak 50 %-ban biztostja, s az azt terhel adt is megfizeti. 2.) A kzponti seglyek kereteit melynek clja, hogy az ideiglenesen nehz anyagi krlmnyek kz kerlteket segtse legalbb a 2012. vi szinten biztostja. 3.) A szemlyi llomny rszre a vonatkoz HM utasts alapjn vi brutt 2.000 Ft-os sszegben biztostja a fizetsi szmlrl trtn kszpnzfelvtel kltsgeihez val hozzjrulst, amely a 2013. januri illetmnnyel egytt a jogosultak rszre kifizetsre kerlt. 4.) A hivatsos s szerzdses katonk, valamint a kzalkalmazottak rszre a vonatkoz jogszably mdostst kveten a tanvkezdshez val hozzjrulst nett 24.500 Ft mrtkben biztostja, s az azt terhel adt is megfizeti, valamint biztostja a nevelsi segly brutt 23.190 Ft-os sszegben trtn kifizetst. 5.) A hivatsos s szerzdses katonk, valamint a kzalkalmazottak rszre 2013. janur 01-jtl 5.000 Ft/h/f Erzsbet-utalvnyt, valamint 5.000 Ft/h/f EMC lelmiszer utalvnyt biztost.

2 6.) A honvdsgi vltozatlanul 600 Ft/ebd. tkezdkben biztostott ebd ra 2013. vben

7.) A kzalkalmazottak rszre a vonatkoz HM utasts elrsainak betartsval 2013. vben egyszeri nett 50.000 Ft/f sszeg ruhzati kltsgtrtst biztost legksbb 2013. mjus havi kifizetssel, amelyrl szmlval kell elszmolni. 8.) A hivatsos s szerzdses tisztek s altisztek ruhzati illetmnynek norma sszegt 2013. vben 126.000 Ft-ban hatrozza meg. A norma sszegn bell a kszpnz kifizets mrtkt 15.000 Ft-ban llaptja meg. A szerzdses legnysgi llomny rszre tekintettel arra, hogy k nem rendelkeznek utnptlsi ruhzati utalvnyfzettel 10.000 Ft ruhzati kltsgtrtst fizet ki. A kszpnzben trtn kifizetsek legksbbi idpontja 2013. mjus 31. 9.) A hivatsos s szerzdses katonk, valamint a kzalkalmazottak rszre 2013. vben 3.000 Ft/h/f mrtk nkntes egszsgpnztri munkltati hozzjrulst biztost. 10.) A hivatsos s szerzdses katonk, valamint a kzalkalmazottak nkntes nyugdjpnztri munkltati hozzjrulst 2013. mrcius 31-ig havonta a tvollti dj alapjt kpez jvedelem sszege utni 2 %-os mrtkben, 2013. prilis 01-jtl egysgesen 4.200 Ft/h/f mrtkben biztostja. 11.) A szemlyi llomny bren kvli juttatsainak biztostsa sorn figyelembe vtelre kerl a Magyarorszg 2013. vi kzponti kltsgvetsrl szl 2012. vi CCIV. trvny azon rendelkezse, melynek rtelmben az egy foglalkoztatottnak ves szinten kedvezmnyes adzs mellett adhat bren kvli juttatsok sszege nem haladhatja meg a brutt 200.000 Ft-ot, mely sszeg tartalmazza a juttatsokat terhel kzterhet is. 12.) A kormnytisztviselk s kormnyzati gykezelk illetmnyen kvli juttatsai vonatkozsban a kzszolglati tisztviselkrl szl 2011. vi CXCIX. trvnyben, a kzszolglati tisztviselk rszre adhat juttatsokrl s egyes illetmnyptlkokrl szl 249/2012. (VIII. 31.) Korm. rendeletben, valamint a kormnytisztviselk cafetria-juttatsrl szl 17/2013. (III. 8.) HM utastsban szerepl szablyokat is figyelembe vve kell eljrni. 13.) Az MH Balatonkenesei Rekrecis Kzpont, s az MH vitz Szurmay Budapest Helyrsg Dandr ltal tvett munkavllalk esetben a munkavllalk munkabre s bren kvli juttatsai a munka trvnyknyvrl szl 2012. vi I. trvny, klnsen annak 282. -ban foglaltak szerint kerlnek biztostsra, mely szerint a munkltat szemlyben bekvetkez vltozs esetn az tvev munkltat az tvtel idpontjban a munkaviszonyra kiterjed hatly kollektv szerzdsben meghatrozott munkafeltteleket az tvtel idpontjt kvet egy vig kteles fenntartani kivve, ha a kollektv szerzds hatlya az tvtel idpontjt kvet egy vnl korbbi idpontban megsznik, vagy a munkaviszonyra az tvtelt kvet idpontban kollektv szerzds hatlya terjed ki. A 7.)-8.) pont szerinti ruhzati illetmny s kltsgtrts kifizetsrl azok aktualitsakor kln tjkoztat kerl kiadsra.

3 III. 1) A 200.000 Ft-os keretbe tartoz, a honvdelmi trca ltal biztostott juttatsok: - Erzsbet-utalvny (havi 5.000 Ft sszegben), - a szerzdses tisztek, altisztek trtsmentes ebdje, - klnlk, veznyeltek trtsmentes termszetbeni lelmezsi elltsa havi 12.500 Ft-os sszeghatrig (az utalvnyban trtn megvlts nem tartozik a keretbe), - tkezstrtsre ktelezettek esetben az lelmezsi norma s a kedvezmnyes trtsi dj eltrse miatti kedvezmny, - a munkba jrshoz szksges helyi tmegkzlekedsi brlet rnak megtrtse (fggetlenl attl, hogy a trts az ltalnos 50 %-os mrtkben, vagy jogszablyban meghatrozott esetekre vonatkoz 100 %-os mrtkben trtnik), - nkntes nyugdjpnztri munkltati hozzjruls (2013. mrcius 31-ig a tvollti dj 2 %-a, 2013. prilis 01-tl egysgesen havi 4.200 Ft), - nkntes egszsgpnztri munkltati hozzjruls (havi 3.000 Ft). Fontos kihangslyozni, hogy a 200.000 Ft-os keretbe nem tartoznak az admentesen adhat juttatsok, valamint az 51,17 %-os kzteher mellett adhat, n. meghatrozott juttatsok, gy a keretbe nem tartozik tbbek kztt: - a katonk ruhzati illetmnye s a kzalkalmazottak ruhzati kltsgtrtse, - a lakhatsi kltsgtrtsek, - a helykzi utazsi kltsgtrtsek, - az EMC lelmiszer utalvny, - a meghatrozott specilis beosztsokban szolglatot teljestk, feladatot elltk lelmezsi elltsa, - egyes szocilis juttatsok (pl. nevelsi segly). Miniszter r dntse alapjn a) a tanvkezdshez val hozzjruls univerzlis utalvnyban kerl folystsra, ami nem tartozik a 200.000 Ft-os keretbe. b) a kltsgvetsi trvnyben foglaltak gy kerlnek vgrehajtsra, hogy a juttatsi rendszer fenntartsa mellett a trvnyben szerepl rtkhatr elrse esetn a juttatsok folystsa szemlyre szlan lelltsra kerl. A hivatsos s szerzdses katonkra, valamint a kzalkalmazottakra vonatkozan 2013. vben nem kerl cafetria rendszer bevezetsre, ami azt jelenti, hogy akinek a 200.000 Ftos keretbe tartoz juttatsainak sszege nem ri el a nett 147.383 Ft-ot, azok a szemlyek a munkltat ltal biztostott juttatsokat vltozatlan sszegben kapjk, kivve az nkntes nyugdjpnztri hozzjruls sszegt, amely 2013. prilis 01-tl egysgesen 4.200 Ft-ban kerl megllaptsra. c) a HVK SZCSF az 1517/763/54-79/2013. nyt. szm gyiratban 2013. mrciusban lehetv tette a korbban trtsmentes termszetbeni ebdet vlasztott szerzdses tisztek, altisztek rszre az jbli nyilatkozatttel lehetsgt, valamint tjkoztatta a katonai szervezeteket arrl, hogy a 22/2006. HM rendelet 1. szm mellkletnek 1-2. pontja alapjn csaldjuktl klnl vagy veznyelt katonk a tovbbiakban a termszetbeni ellts helyett lehetleg EMC lelmiszer utalvnyban kapjk meg a norma szerinti elltst. 2) A 200.000 Ft-os keretre vonatkoz szably a szemlyi llomny nagyobb rszt vrhatan nem rinti. Az llomny tagjt biztosan nem rintik a vltozsok, ha a keretbe tartoz, a munkltat ltal biztostott juttatsok kzl csak az albbiakat veszi ignybe.

Erzsbet- Szerzdses tisztek, nkntes nkntes utalvny altisztek egszsgpnztri nyugdjpnztri trtsmentes ebdje* hozzjruls hozzjruls 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. igen igen igen igen nem nem nem nem nem nem nem igen igen igen nem nem igen igen nem nem igen nem nem nem nem nem nem nem

Helyi brlet trtse vente** nem legfeljebb 87.383 Ft nem legfeljebb 51.383 Ft nem legfeljebb 58.823 Ft nem

Az llomny tagjt az nkntes nyugdjpnztri hozzjruls mrtknek egysgesen havi 4.200 Ft-ban trtn megllaptsa pozitvan rinti, ha az egyes jogllsi trvnyekben meghatrozottak szerint szmolt tvollti dja nem haladja meg a 210.000 Ft-ot s a keretbe tartoz, a munkltat ltal biztostott juttatsok kzl csak az albbiakat veszi ignybe.
Erzsbet- Szerzdses tisztek, nkntes utalvny altisztek egszsgpnztri trtsmentes ebdje* hozzjruls 1. 2. 3. igen igen nem nem nem igen nem igen nem nkntes nyugdjpnztri hozzjruls tvollti dja legfeljebb 210.000 Ft tvollti dja legfeljebb 210.000 Ft tvollti dja legfeljebb 210.000 Ft Helyi brlet trtse vente*** nem nem nem

Az llomny tagjt csak az nkntes nyugdjpnztri hozzjruls mrtknek egysgesen havi 4.200 Ft-ban trtn megllaptsa rinti, ha a keretbe tartoz, a munkltat ltal biztostott juttatsok kzl csak az albbiakat veszi ignybe.
Erzsbet- Szerzdses tisztek, nkntes utalvny altisztek egszsgpnztri trtsmentes ebdje* hozzjruls 1. 2. 3. igen igen nem nem nem igen nem igen nem nkntes nyugdjpnztri hozzjruls tvollti dja legfeljebb 672.000 Ft tvollti dja legfeljebb 222.000 Ft tvollti dja legfeljebb 315.000 Ft Helyi brlet trtse vente** nem nem nem

Megjegyzsek (mindegyik tblzathoz): * vente 216 ignybevteli nappal szmolva ** havi Budapest-brlet 50 %-os trtse esetn a trts sszege 62.650 Ft (2012. 12. havi brlet 2013. janur hnapban trtnt leadsval, 12 hnapra szmolva), vidken a helyi brletraktl fgg

5 3) A brutt 200.000 Ft-os keretbe tartoz juttatsok 2013. vre vonatkozan az albbiak szerint kerlnek figyelembe vtelre: - Erzsbet-utalvny: 2013. janur december hnapban esedkes utalvny - a szerzdses tisztek, altisztek trtsmentes ebdje: 2013. janur december hnapban elfogyasztott ebd - klnlk, veznyeltek trtsmentes termszetbeni lelmezsi elltsa havi 12.500 Ft-os sszeghatrig (az utalvnyban trtn megvlts nem tartozik a keretbe): 2013. janur december hnap termszetbeni lelmezse - tkezstrtsre ktelezettek esetben az lelmezsi norma s a kedvezmnyes trtsi dj eltrse miatti kedvezmny: 2013. janur december hnap tkezsi kedvezmnye - a munkba jrshoz szksges helyi tmegkzlekedsi brlet rnak megtrtse: 2013. janur december hnapban kifizetett brlet, fggetlenl attl, milyen idszakra vonatkozik - nkntes nyugdjpnztri munkltati hozzjruls: 2012. december 2013. november havi illetmnnyel szmfejtett sszeg - nkntes egszsgpnztri munkltati hozzjruls: 2012. december 2013. november havi illetmnnyel szmfejtett sszeg Amennyiben az adott szemly az nkntes nyugdjpnztr s az nkntes egszsgpnztr tagja is, a 200.000 Ft-os keret elrsekor a fennmarad sszeg a kt pnztr kztt a munkltati hozzjruls arnyban kerl megosztsra. A 200.000 Ft-os keret v kzben nem kerl arnyostsra, gy tbbek kztt nem trtnik arnyosts v kzben trtn jogviszony ltests, jogviszony megszntets vagy brmilyen okbl trtn munkbl val tvollt esetn. A keret a szemlyhez ktdik, ezrt katonai szervezeten belli jogviszonyvlts vagy katonai szervezetek kztti thelyezs esetn a keret felhasznlsa folytatdik. 4) Amennyiben az llomny tagjt rintik a vltozsok, annak mrtke szemlyenknt jelentsen eltr lehet, mrtkt csak konkrt informcik birtokban lehet meghatrozni, melyre az albbiakban nhny plda kerl bemutatsra: 1. plda: Az rintett szemly tvollti dja 350.000 Ft, Erzsbet-utalvnyban, nkntes egszsgpnztri hozzjrulsban, nyugdjpnztri hozzjrulsban rszesl. Erzsbet-utalvny: 12*5.000 = 60.000 Ft E. pnztr hj.: 12*3.000 = 36.000 Ft Ny. pnztr hj.: 4*350.000*0,02 + 8*4.200 = 61.600 Ft sszesen 157.600 Ft juttatsban rszeslne a keretbe tartoz jogcmeken, de ez 10.217 Ft-tal meghaladja a 147.383 Ft-ot, ezrt vrhatan - 2013. november hnapra 35 Ft egszsgpnztri hozzjrulsban s 48 Ft nyugdjpnztri hozzjrulsban rszesl, mivel a hozzjrulsra sszesen fordthat 83 Ft a kt pnztr kztti munkltati hozzjruls arnyban kerl megosztsra (a 2013. december havi pnztri hozzjrulsok mr a 2014-es kltsgvetsi vet terhelik, ezrt jbl a teljes sszegben kapja a pnztri hozzjrulsokat),

6 2013. december hnapra 1.900 Ft Erzsbet-utalvnyban rszesl (az EMC lelmiszer utalvnyban egsz vben rszesl).

2. plda: Az rintett szemly Erzsbet-utalvnyban, nkntes hozzjrulsban, 50 %-os Budapest-brletben rszesl. Erzsbet-utalvny: 12*5.000 = 60.000 Ft E. pnztr hj.: 12*3.000 = 36.000 Ft Budapest-brlet: 4.900 + 11*5.250 = 62.650 Ft sszesen 158.650 Ft juttatsban rszeslne a keretbe tartoz jogcmeken, de ez 11.267 Ft-tal meghaladja a 147.383 Ft-ot, ezrt vrhatan - 2013. november hnapra 83 Ft egszsgpnztri hozzjrulsban rszesl (a 2013. december havi pnztri hozzjruls mr a 2014-es kltsgvetsi vet terheli, ezrt jbl a teljes sszegben kapja a pnztri hozzjrulst), - 2013. december hnapra 1.900 Ft Erzsbet-utalvnyban rszesl (az EMC lelmiszer utalvnyban egsz vben rszesl). - 2013. november hnapra vonatkoz (decemberben leadott) Budapestbrlete nem kerl elszmolsra (a 2013. december hnapra vonatkoz, 2014. janurban leadott brlete mr a 2014-es kltsgvetsi vet terheli). 3. plda: Az rintett szemly tvollti dja 200.000 Ft, Erzsbet-utalvnyban, nkntes egszsgpnztri hozzjrulsban, nyugdjpnztri hozzjrulsban, 50 %-os Budapest-brletben rszesl. Erzsbet-utalvny: 12*5.000 = 60.000 Ft E. pnztr hj.: 12*3.000 = 36.000 Ft Ny. pnztr hj.: 4*200.000*0,02 + 8*4.200 = 49.600 Ft Budapest-brlet: 4.900 + 11*5.250 = 62.650 Ft sszesen 208.250 Ft juttatsban rszeslne a keretbe tartoz jogcmeken, de ez 60.867 Ft-tal meghaladja a 147.383 Ft-ot, ezrt vrhatan - 2013. augusztus hnapra 1.639 Ft egszsgpnztri hozzjrulsban s 2.294 Ft nyugdjpnztri hozzjrulsban rszesl, 2013. szeptembernovember hnapokban nem rszesl pnztri hozzjrulsban (a 2013. december havi pnztri hozzjrulsok mr a 2014-es kltsgvetsi vet terhelik, ezrt jbl a teljes sszegben kapja a pnztri hozzjrulsokat), - 2013. oktber-december hnapra nem rszesl Erzsbet-utalvnyban (az EMC lelmiszer utalvnyban egsz vben rszesl), - 2013. augusztus-november hnapra vonatkoz (szeptember-decemberben leadott) Budapest-brlete nem kerl elszmolsra (a 2013. december hnapra vonatkoz, 2014. janurban leadott brlete mr a 2014-es kltsgvetsi vet terheli). egszsgpnztri

7 5) A 200.000 Ft-os keret felhasznlsval kapcsolatban a kvetkezkre hvjuk fel a figyelmt klnsen azon szemlyeknek, akik az v folyamn egyenletesen szeretnk felhasznlni a keretet. a) Az Erzsbet-utalvny, s az tkezstrtsre ktelezettek esetben az lelmezsi norma s a kedvezmnyes trtsi dj eltrse miatti kedvezmny kivtelvel lehetsg van arra, hogy az rintett szemly ne krjen, illetve ne vegyen ignybe adott juttatst. b) A szerzdses tisztek, altisztek trtsmentes ebdje, valamint a klnlk, veznyeltek trtsmentes termszetbeni lelmezsi elltsa tekintetben a HVK SZCSF 1517/763/54-79/2013. nyt. szm gyiratban foglaltak alapjn lehetsg volt a nyilatkozat mdostsra, illetve az jonnan belpk, thelyezettek, veznyeltek rszre folyamatosan lehetsges a nyilatkozat megttele. c) A munkavgzshez, valamint helykzi munkba jrs esetn az n. tutazshoz jogszably alapjn biztostott helyi brlet, illetve brlet-hozzjruls nem tartozik a 200.000 Ft-os keretbe. Amennyiben a munkba jrshoz szksges helyi brlet nem kerl leadsra, az 50, illetve 100 %-os mrtk trts nem kerl kifizetsre. A gazdasgossgi szempontok figyelembe vtelvel lehetsg van a havi vagy 30 napos helyi brlettl eltr idszakra (pl. kthetes, negyedves) vonatkoz helyi brlet elszmolsra is. d) Az nkntes egszsgpnztri tagok rszre a honvdelmi trca havi 3.000 Ft munkltati hozzjrulst biztost, valamint a tagtl tovbbi 3.000 Ft tagdj kerl levonsra. Az nkntes nyugdjpnztri tagok rszre a honvdelmi trca 2013. mrcius 31-ig havonta a tvollti dj alapjt kpez jvedelem sszege utni 2 %-os mrtkben, 2013. prilis 01-jtl egysgesen 4.200 Ft/h/f mrtkben biztostja a munkltati hozzjrulst. Az nkntes nyugdjpnztri tagoktl tovbbra is a tvollti dj 1 %-os mrtke kerl levonsra.