You are on page 1of 1

Pointeri - ce sunt pointerii? Pointerii sunt variabile care contin adresele altor variabile.

- declararea pointerilor int *p; - operatori pentru pointeri & si * p=&var; (var=200;100) & - adresa pointerului (locatia de memorie a variabilei) * - valoarea de la adresa (ia valoarea care se afla la adresa pointerului) printf("%d", *p); => 100 Operatorii adresa & si de indirectare * sunt unul inversul celuilalt.