You are on page 1of 54

TREBALL DE RECERCA

ELS JOCS DENGINY

2n de Batxillerat Taller Ginebr

Cardedeu, 22 de desembre de 2010

ELS JOCS DENGINY

ndex general

0. Introducci ....................................................................................1 1. Definici de joc denginy..................................................................3

2. Classificaci dels jocs denginy .........................................................4

3. Estudi de la capacitat de les persones per resoldre jocs denginy ........ 15 3.1. Jocs per fer lestudi .......................................................... 16 a) Ou de Colom ...................................................... 16 b) Pirmide de Boles ............................................... 20 c) Torres de Hanoi ................................................. 22 3.2. 3.3. Mtode experimental ........................................................ 25 Anlisi de dades .............................................................. 26 a) Segons el sexe ................................................... 27 b) Segons ledat ..................................................... 31 c) Segons el sexe i ledat ........................................ 36 d) Segons els estudis .............................................. 39 3.4. Conclusions de lestudi ..................................................... 43

4. Conclusions ................................................................................. 44

5. Bibliografia .................................................................................. 45 6. Annex ......................................................................................... 46

ELS JOCS DENGINY

0. Introducci
Els jocs denginy sn un tipus de joc en qu, com en molts altres, es necessita una certa habilitat mental per resoldrels. El cert s que de jocs denginy nhi ha de molts tipus i molt diferents entre si. s relativament fcil aconseguir tenir un joc denginy a les mans, per dinformaci sobre aquest tema nhi ha poca. s per aix que al principi, em va resultar difcil trobar llibres que parlessin dels jocs denginy en general, sense centrar-se en un joc en concret.

Objectiu Lobjectiu daquest treball t dues parts. La primera s conixer ms a fons aquests els jocs denginy i fer-ne una classificaci per poder veure qu tenen en com o de diferent els jocs denginy. La segona part consisteix en descobrir quin s el perfil de persona que t ms facilitat per trobar la soluci daquests entreteniments. El que ms minteressa s veure si caracterstiques de les persones com ledat, el sexe o els estudis tenen alguna relaci amb la rapidesa i la facilitat per resoldre un joc denginy.

Estructura del treball El treball es divideix en dos blocs. En el primer es troba la part terica que ens permet conixer millor aquest tipus de jocs i satisfer aix la primera part de lobjectiu. Dins daquest primer bloc proposem, en primer lloc, una definici de joc denginy per tal dassenyalar-ne els lmits i saber en qu consisteix exactament aquest entreteniment. A continuaci hi ha una classificaci daquests jocs. s important classificar-los perqu daquesta manera podr estudiar cada tipus de joc per separat. En el tercer apartat del primer bloc sexplica les caracterstiques bsiques dels tres jocs denginy

-1-

ELS JOCS DENGINY

que he escollit per fer lestudi. He triat tres jocs de tipus diferents, un dencaixar peces en dues dimensions, un altre en tres i lltim, de moviments seqencials. El segon bloc del meu treball cont la part prctica. He comenat aquesta part descrivint i explicant els tres jocs que he escollit per fer lestudi. Desprs he analitzat la facilitat per resoldre els jocs segons caracterstiques de les persones com ledat, el sexe i els estudis. Amb aquest segon apartat he assolit la segona part de lobjectiu: veure quins perfils tenen ms o menys habilitat per resoldre els jocs denginy.

-2-

ELS JOCS DENGINY

1. Definici de joc denginy


No s fcil trobar la definici de joc denginy, per en proposo una que shi apropa bastant unint les definicions dels mots joc i enginy: Joc: Entreteniment, exercici recreatiu, sotms a regles, en el qual entren en competncia lhabilitat i la sort dels participants. Enginy: Esperit d'invenci; habilitat, aptesa, a trobar els mitjans

d'aconseguir o d'executar alguna cosa.

Per tant, podem dir que la definici de joc denginy s la segent: Entreteniment o exercici recreatiu, que pot estar sotms a regles, en el qual entren en competncia lesperit dinvenci i lhabilitat per resoldrel.

Els jocs d'enginy sn exercicis que entrenen el cervell i desenvolupen una srie d'habilitats que van lligades a la intelligncia com per exemple: les estratgies mentals, la imaginaci, la recerca dalternatives, la memria, la curiositat i lagilitat mental, la visi espacial, la concentraci, la creativitat... A ms a ms, els jocs denginy tamb estimulen la pacincia, ajuden a reduir els nervis i a tolerar la frustraci, ja que no sempre saconsegueix lobjectiu. El terme de joc denginy engloba les endevinalles, els jocs de lgica, els enigmes i tots aquells entreteniments i passatemps que requereixen una certa habilitat i destresa per ser resolts. s per aix que no s fcil establirne els lmits.

-3-

ELS JOCS DENGINY

2. Classificaci dels jocs denginy


Com ja he mencionat anteriorment, els jocs denginy engloben

entreteniments, exercicis i passatemps molt diversos que es poden classificar tenint en compte lhabilitat necessria per resoldrels. A continuaci es proposa una classificaci molt general de diferents tipus de jocs denginy. Buscar diferncies, sopa de lletres... Jocs de lgica, sudokus, jocs matemtics... Endevinalles, enigmes... Jocs de paraules, mots encreuats... Jocs denginy manuals dencaixar o separar peces

Aquest treball es centra principalment en lltim grup. Daquests jocs nhi ha de molts tipus, per per poder-los treballar millor nhe fet diverses classificacions, tenint en compte diferents criteris.

a) Classificaci dels jocs denginy segons lobjectiu: Encaixar peces en 2 dimensions:

-4-

ELS JOCS DENGINY

Encaixar peces en 3 dimensions:

Separar 2 o ms peces:

Realitzar moviments seqencials:

-5-

ELS JOCS DENGINY

b) Classificaci dels jocs denginy segons el nivell de dificultat. Mhe basat en les meves percepcions, en lexperincia prctica i en lobservaci daltra gent: Nivell fcil:

Nivell mitj:

Nivell difcil:

-6-

ELS JOCS DENGINY

c) Classificaci dels jocs denginy segons el material: Metall:

Fusta:

Corda i fusta:

-7-

ELS JOCS DENGINY

Classificaci de Jerry Slocum Jerry Slocum, un nord-americ nascut el 1931, posseeix la collecci ms gran de jocs denginy del mn. Ha escrit una gran quantitat de llibres relacionats amb aquest tema i classifica aquests jocs en diferents grups. s lnica persona que ha classificat aquests jocs denginy. 1. Trencaclosques de muntar: lobjectiu s encaixar peces o muntar figures. 1.1. Trencaclosques de muntar en dues dimensions:

1.2. Trencaclosques de muntar en tres dimensions:

-8-

ELS JOCS DENGINY

1.3. Trencaclosques de muntar variats:

1.4. Trencaclosques amb llumins:

2. Trencaclosques de desmuntar: lobjectiu s obrir objectes o desmuntarlos. 2.1. Trencaclosques amb una obertura secreta o difcil de trobar:

-9-

ELS JOCS DENGINY

2.2. Trencaclosques amb compartiments secrets:

2.3.

Trencaclosques amb baldes, panys i claus:

3. Entrellaar: lobjectiu s muntar i desmuntar un trencaclosques. Normalment la part ms complicada s la de muntar. 3.1. Puzles en 3 dimensions:

- 10 -

ELS JOCS DENGINY

3.2.

Trencaclosques Burr (compostos normalment per 6 peces de fusta entrellaades entre si):

4. Desenredar: lobjectiu s deslliurar una pea del trencaclosques. 4.1. Trencaclosques on sha de separar una pea amb cordill:

- 11 -

ELS JOCS DENGINY

4.2. Trencaclosques on sha de separar una pea de metall:

5. Moviments

seqencials:

cal

moure

peces

del

trencaclosques

seqencialment per assolir a lobjectiu. 5.1. Trencaclosques en qu es treuen fitxes saltant:

5.2. Trencaclosques en qu les fitxes es canvien de lloc saltant:

- 12 -

ELS JOCS DENGINY

5.3. Trencaclosques amb peces lliscants:

5.4. Trencaclosques com el cub Rubik:

5.5. Trencaclosques amb altres moviments seqencials:

- 13 -

ELS JOCS DENGINY

6. Figures que desapareixen: desapareixen lobjectiu s explicar perqu ha desaparegut o canviat una imatge.

7. Plegables: : lobjectiu s plegar o retallar un paper per arribar al dibuix que es demana.

- 14 -

ELS JOCS DENGINY

3. Estudi de la capacitat de les persones per resoldre jocs denginy


Amb aquest treball pretenc esbrinar si hi ha algun factor com en les persones que tenen ms facilitat per resoldre un joc denginy. Dit en altres paraules, magradaria saber de qu depn la facilitat per resoldre els jocs denginy i quin perfil de persona t ms habilitat en aquests jocs. Per poder extreure conclusions del meu treball s fonamental la part prctica en la qual demanar a un gran nombre de persones, de diferents sexes, edats i estudis, que intentin resoldre alguns jocs denginy. Lobjectiu s veure qu tenen en com les persones que resolen els jocs denginy amb ms rapidesa. Per com que hi ha una gran varietat de jocs, tamb vull observar si la persona que t facilitat per resoldre un joc denginy t facilitat per resoldrels tots, noms els dun tipus o noms aquell en concret. s per aix que demanar a cada persona de resoldre ms dun joc denginy.

- 15 -

ELS JOCS DENGINY

3.1. Jocs per fer lestudi


a) Ou de Colom:
LOu de Colom, tamb anomenat Ou Mgic, t el mateix objectiu que el Tangram xins de

forma quadrada. El primer repte daquest joc s encaixar les nou peces formant lovoide. Desprs, igual que amb tots els tangrams, es tracta de collocar les peces del joc per obtenir lletres, nmeros, siluetes danimals, plantes, persones... El lmit el posa la imaginaci. En cada figura sha dutilitzar totes les peces, shan de situar planes, no es poden sobreposar i totes han destar totes en contacte. A continuaci veiem uns quants ocells creats amb les peces de lOu de Colom:

- 16 -

ELS JOCS DENGINY

El Tangram en forma dovoide t tres peces amb costats rectes, com en el Tangram convencional, i sis peces hbrides, amb un costat corb i els altres rectes. Les nou peces que formen el joc tenen unes relacions geomtriques mtriques molt precises entre si ja que neixen totes de lovoide.

A continuaci podem veure la construcci dun ovoide i la l relaci que guarden les peces entre s.

1. Es dibuixa una circumferncia de centre O i de radi R. Un dimetre qualsevol, que es representa horitzontal, delimita dos punts A i B.

2. El dimetre perpendicular a AB determina dos punts ms, C i D.

3. Des dA i B es tracen arcs de circumferncia de radi 2R.

- 17 -

ELS JOCS DENGINY

4. La recta que uneix A i C talla larc de circumferncia en el punt F. De la mateixa manera, la que passa per B i C talla laltre arc en el punt E.

5. Es dibuixa una circumferncia amb centre a C que passi per E i F. El punt G es troba a la intersecci daquesta circumferncia amb la prolongaci de la recta CD.

6. Es traa una circumferncia que passa per D i t el mateix radi que lanterior. La circumferncia t el centre en el punt I i talla el segment AB en els punts H i J.

- 18 -

ELS JOCS DENGINY

Unint els deu punts obtinguts (A-J) es dibuixen les nou peces que composen el puzzle: Dos triangles issceles amb un costat corb. Dos triangles rectangles amb un costat corb Dos triangles rectangles i issceles grossos Un triangle rectangle i issceles petit Dos trapezis amb un costat corb

partir del mtode

de construcci

dedum

les

segents relacions

geomtriques:

AB = AF = BE CF = AB AC CF = CE = CG = AH = HI = ID = IJ = JB HJ + AH = AC = CB HJ + JB = BC = CA

- 19 -

ELS JOCS DENGINY

b) Pirmide de boles: boles


La pirmide de boles s un objecte geomtric geomtric que rep el nom de tetraedre, poliedre de quatre cares triangulars.

La pirmide de boles consta de sis peces: dues de quatre boles i quatre de tres, i per tant, est formada per un total de 20 boles. Per resoldre aquest joc denginy cal collocar les peces del puzle tridimensional formant el tetraedre.

A continuaci es mostren els passos a seguir per aconseguir muntar la pirmide.

Es colloca el primer 1. grup triangular.

Es colloca el grup 2. en forma de L.

- 20 -

ELS JOCS DENGINY

Es posa el grup de quatre 3. en aquesta

posici, deixant lliure el centre. Es colloca verticalment en el centre el

4.

grup de irregular.

tres

ms

Safegeix la pea de 5. tres boles en fila.

Es completa el puzle 6. amb el grup triangular restant.

Aquesta s una soluci, per com que es tracta dun poliedre regular de quatre costats, es pot orientar de quatre maneres diferents, ja que els quatre costats poden fer de base. s per aix que en total existeixen

quatre solucions, cadascuna amb una base diferent.

- 21 -

ELS JOCS DENGINY

c) Torres de Hanoi:
El joc consta duna base amb tres pals. En un daquests pals hi ha inserits un cert nombre de discs de diferents mides, ordenats de grans a petits (amb els discs petits a la part superior). El joc consisteix en moure els discs dun pal a laltre complint les dues normes segents: - En cada moviment noms es pot moure un disc. - No es pot moure un disc a una pal on nhi ha un altre de ms petit, s a dir, un disc gran no podr estar mai sobre dun altre ms petit.

Situaci inicial

Situaci final

Quan hi ha un nombre petit de discs, el joc resulta molt senzill, per a mesura que es va augmentant el nombre de discs, augmenta tamb el nombre de moviments que shan de realitzar per resoldrel i tamb la complicaci.

En el cas dun disc, la soluci s evident. Noms cal un sol moviment per traslladar un disc dun pal a laltre: Situaci inicial

1r moviment

Es mou el disc dA a B.

- 22 -

ELS JOCS DENGINY

En el cas de dos discs, es necessiten 3 moviments i la soluci passa per les segents fases: Situaci inicial

1r moviment

Es mou el disc petit a B.

2n moviment

Es mou el disc gros a C.

3r moviment

Es mou el disc petit a C.

En el cas de tres discs, la soluci requereix augmentar el nombre de

passos fins als 7 moviments segents: Situaci inicial

1r moviment

Es mou el disc petit a C.

2n moviment

Es mou el disc mitj a B.

3r moviment

Es mou el disc petit a B.

4t moviment

Es mou el disc gran a C.

5 moviment

Es mou el disc petit a A.

6 moviment

Es mou el disc mitj a C.

7 moviment

Es mou el disc petit a C.

- 23 -

ELS JOCS DENGINY

Podem observar que quan hi ha tres discs el procs es desglossa en tres parts. Primer es trasllada una torre de dos discs amb el mnim nombre de moviments dA a B, a continuaci es passa el disc gros dA a C i finalment es trasllada la torre de dos discs amb el mnim nombre de moviments de B a C. La primera i la tercera fases sn possibles ja que el disc gran no interv en elles, s com si el pal que el cont estigus buit. Per tant, si per traslladar una torre de dos pisos es necessiten com a mnim 3 moviments, per traslladar una torre de tres pisos es necessitaran almenys 3 + 1 + 3 = 7 moviments. De la mateixa manera, quan la torre cont quatre discs es traslladen primer els tres superiors a B, a continuaci el disc gran dA a C i finalment els tres discs restants de B a C. En total faran falta un mnim de 7 + 1 + 7 = 15 moviments. La taula segent indica quants sn els mnims moviments per resoldre la Torre de Hanoi per un nombre qualsevol de discs i com calcular-ho:

Nombre de discs 1 2 3 4 5 8

Clcul del nombre mnim de moviments 1 = 21 - 1 1 + 1 + 1 = 22 - 1 3 + 1 + 3 = 23 - 1 7 + 1 + 7 = 24 - 1 15 +1 + 15 = 25 - 1 ... 127 + 1 + 127 = 28 - 1 ...

Nombre mnim de moviments 1 3 7 15 31 ... 255 ...

- 24 -

ELS JOCS DENGINY

3.2. Mtode experimental


Per poder arribar a lobjectiu del meu treball, he escollit tres jocs denginy i els han resolt 60 persones de caracterstiques diferents (dels dos sexes, entre 15 i 85 anys dedat i destudis diversos). De cada persona he cronometrat el temps trigat en resoldre cada joc i lhe classificat segons les seves caracterstiques (veure lAnnex). Basant-me en les informacions obtingudes he elaborat diverses taules de dades i grfics, dels quals nhe pogut extreure conclusions. A continuaci tenim un exemple de les dades que he pres de cada persona:

Ou de Colom
(temps en s)

Pirmide Torres de de boles Hanoi


(temps en s) (temps en s)

Sexe

Edat
(en anys)

Estudis

213

345

158

Femen

38

Infermeria

Com en totes les estadstiques, com ms alt fos el nombre de persones que resolguessin els jocs denginy, ms fiables serien les conclusions finals. Per si una persona resolia un joc i a continuaci intentaven resoldre un segon, trigaven bastant ms en resoldre el segon i es rendien amb ms facilitat. En canvi, si els resolien deixant passar un cert temps entre cada joc, els resultats eren ms coherents. Crec que aix s degut a la concentraci i atenci que es necessiten per esbrinar la soluci dels jocs. Per aquest motiu, la major part de les persones a les quals he cronometrat el que trigaven en solucionar un joc denginy, no han resolt els jocs seguits, sin deixant un espai de temps entre mig o fins i tot en dies diferents.

Per malgrat tot, algunes persones shan rendit. Si una persona es rendia i no arribava a la soluci del joc, necessitava posar-li un temps per fer-ne el promig. s per aix que en el joc en qu sha rendit li he posat un temps de 900 segons, que s el mateix que 15 minuts. Si tinguessin ms temps, totes les persones acabarien arribant a la soluci i he considerat que amb un quart dhora la major part de les persones que shan rendit haurien arribat a la soluci.
- 25 -

ELS JOCS DENGINY

3.3. Anlisi de dades


A continuaci trobem una taula que mostra el temps trigat de mitjana en resoldre cada joc denginy. Tamb hi ha el grfic corresponent realitzat amb les dades de la taula.

Ou de Colom Temps
(en segons)

Pirmide de boles 346

Torres de Hanoi 158

Total

213

717

500 450 Temps (en segons) 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Ou de Colom Pirmide de boles Torres de Hanoi

Aqu podem veure que de mitjana es resol ms rpidament el joc de les Torres de Hanoi, seguit de lOu de Colom i per ltim de la Pirmide de boles. Per aix no ens permet afirmar que els jocs de moviments seqencials sn els ms fcils, seguits del trencaclosques en dues dimensions i dels trencaclosques en tres dimensions. Jo he escollit un joc de cada un daquests tipus, per bviament, dins de cada tipus hi ha diferents jocs i de diferents dificultats. He intentat agafar jocs jocs fcils perqu la gent no trigui molt en resoldrels, per per poder comparar els diferents tipus de jocs, caldria que en lestudi es resolguessin uns quants jocs de cada tipus.
- 26 -

ELS JOCS DENGINY

a) Segons el sexe
Un dels objectius daquest treball s veure si hi ha alguna diferncia entre els homes i les dones a lhora de resoldre els jocs denginy. s per aix que he demanat a un nombre similar de persones dels dos sexes que resolguin els tres jocs denginy proposats. A partir de les dades recollides he elaborat uns grfics en els quals es compara el temps trigat en resoldre cada joc denginy per les persones del sexe mascul i les del sexe femen.

En aquesta taula de dades trobem la mitjana dels temps trigats en resoldre els tres jocs denginys segons el sexe.

Sexe

Ou de Colom
(temps en s)

Pirmide de boles
(temps en s)

Torres de Hanoi
(temps en s)

Total
(temps en s)

Mascul Femen MF1

218 209 9

382 312 70

149 166 17

749 687 62

1.

Anomenar MF a la diferncia que hi ha entre el temps trigat de mitjana en resoldre els jocs denginy per les persones del sexe mascul i les del femen. El resultat lhe donat en valor absolut, per aix tots els nombres sn positius. Les dones triguen menys que els homes en resoldre el joc (MF sobt restant el temps de les dones al dels homes). Els homes triguen menys que les dones en resoldre el joc (MF sobt restant el temps dels homes al de les dones). - 27 -

ELS JOCS DENGINY

En el segent grfic veiem el temps de mitjana trigat en resoldre els tres jocs denginy segons el sexe.

500 450 400 Temps (en segons) 350 300 250 200 150 100 50 0 Mascul Sexe Femen Ou de Colom Pirmide de boles Torres de Hanoi

Dentrada, no sembla que hi hagi gaire diferncia entre els dos sexes. Tots dos resolen ms rpidament les Torres de Hanoi, seguides de lOu de Colom i desprs, de la Pirmide de boles. La diferncia entre el temps que de promig es necessita per resoldre la Pirmide de boles (el joc amb ms dificultat) i les Torres de Hanoi (el joc resolt ms rpidament) s el doble en les persones del sexe mascul que en les del femen. Per tant, podem dir que els temps trigats de mitjana en resoldre cada joc denginy sn ms diferents entre ells en el sexe mascul que en el femen.

- 28 -

ELS JOCS DENGINY

Aquest grfic cont la mateixa informaci que lanterior, ja que est elaborat amb les mateixes dades, per t un format diferent que ens permet observar altres aspectes.

500 450 400 Temps (en segons) 350 300 250 200 150 100 50 0 Ou de Colom Pirmide de boles Torres de Hanoi Mascul Femen

Podem observar que en lOu de Colom i la Pirmide de boles les noies triguen menys que els nois i en canvi, en les Torres de Hanoi s al revs. No obstant, la diferncia entre els dos sexes en lOu de Colom i en les Torres de Hanoi s molt petita i per tant, no gaire significativa. En lOu de Colom i les Torres de Hanoi, Hanoi la diferncia entre el temps trigat pels nois i les noies s molt poc rellevant. rellevant En canvi, en la Pirmide de boles aquesta diferncia s ms important. En resoldre trencaclosques en dues dimensions, les dones triguen menys, per amb una diferncia poc significativa respecte respecte els homes. En els jocs denginy de moviments seqencials, els homes tenen ms facilitat que les dones, per tamb amb poca diferncia respecte les dones. Per ltim, el ms significatiu s que en en els trencaclosques dencaixar peces en tres dimensions les es dones tenen ms facilitat i amb ms diferncia respecte els homes.
- 29 -

ELS JOCS DENGINY

Per ltim, tenim un grfic en qu cada cilindre representa un sexe i sens mostra el temps trigat en total per resoldre els tres joc denginy.

900 800 Temps (en segons) 700 600 500 400 300 200 100 0 Mascul Sexe Femen Torres de Hanoi Pirmide de boles Ou de Colom

Aquest grfic ens permet veure que les diferncies diferncies entre la capacitat per resoldre els jocs denginy de les persones del sexe mascul i del femen sn molt petites, ja que els dos cilindres tenen una estructura molt semblant. Dels dos sexes, el femen s el que resol els jocs denginy amb ms rapidesa, pidesa, per com ja hem comentat, la diferncia entre el temps trigat pels homes i les dones s petita. peti

- 30 -

ELS JOCS DENGINY

b) Segons ledat
Un altre dels objectius s veure si ledat interv en la capacitat de resoldre jocs denginy. s per aix que les persones a qui he demanat resoldre els jocs denginy sn dedats molt diverses (entre 15 i 85 anys). Per poder-ne extreure conclusions he dividit totes les edats en tres franges: la primera engloba els joves que tenen entre 15 i 25 anys, la segona inclou les persones de 26 a 50 anys i lltima, els de ms de 50 anys. De la informaci recollida tamb nhe fet uns grfics en els quals es veu el temps trigat en resoldre cada joc denginy proposat segons ledat.

En aquesta taula de dades trobem la mitjana dels temps trigats en resoldre els tres jocs denginys segons els tres grups dedat.

Edat
(en anys)

Ou de Colom
(temps en s)

Pirmide de boles
(temps en s)

Torres de Hanoi
(temps en s)

Total
(temps en s)

15-25 26-50 + 50

139 243 282

298 340 436

116 164 218

553 747 936

- 31 -

ELS JOCS DENGINY

En aquest grfic veiem el temps trigat de mitjana en resoldre els tres jocs denginy segons ledat.

500 450 400 Temps (en segons) 350 300 250 200 150 100 50 0 15-25 26-50 Edat (en anys) + 50 Ou de Colom Pirmide de boles Torres de Hanoi

Podem observar que el que tenen en com totes les franges dedat s que el joc resolt amb ms rapidesa s el de les Torres de Hanoi, seguit de lOu de Colom i per ltim, de la Pirmide de boles. Ara b, el temps emps trigat de mitjana en resoldre els tres jocs va augmentant aug amb ledat. En la franja dedat ms petita, veiem que la diferncia entre el temps per resoldre lOu de Colom i les Torres de Hanoi s molt petita. Contrriament, la diferncia entre aquests dos jocs i la Pirmide de boles s ms rellevant. En la segona franja dedat, la diferncia entre el temps necessari per resoldre lOu de Colom olom i la Pirmide de boles s similar a la diferncia entre lOu de Colom i les Torres de Hanoi. En la franja dedats ms grans, el temps de mitjana trigat en resoldre resold lOu de Colom torna a apropar-se apropar ms a les Torres de Hanoi noi que a la Pirmide de boles.

- 32 -

ELS JOCS DENGINY

En el grfic segent es representa el mateix que en lanterior per duna altra manera. Aqu veiem levoluci del temps necessari per arribar a la soluci de cada joc segons ledat.

500 450 400 Temps (en segons) 350 300 250 200 150 100 50 0 Ou de Colom Pirmide de boles Torres de Hanoi 15 15-25 anys 26 26-50 anys ms de 50 anys

En aquest grfic es pot veure molt clarament que en els tres jocs, el temps necessari per resoldre els jocs denginy augmenta amb ledat. En lOu de Colom destaquen els joves que tenen entre 15 i 25 anys ja que tenen ms facilitat que la resta i la diferncia respecte les altres franges dedat s fora gran. Els majors de 50 50 anys sn els que triguen ms i la diferncia respecte els que tenen entre 26 i 50 anys s ms petita; la capacitat per resoldre trencaclosques en dues dimensions en les le persones entre 26 i 50 anys sassembla ms a la de la franja dedat ms gran que a la dels ms joves. En la Pirmide de boles, el joc en qu sha de tenir en compte les tres dimensions, el temps trigat de mitjana pels ls que tenen entre 26 i 50 anys sassembla ms al de la franja dedat ms petita que a la franja dedat ms gran. En aquest joc destaquen els de ms de 50 anys ja sn els que necessiten ms temps i la diferncia respecte la resta s bastant gran.
- 33 -

ELS JOCS DENGINY

En les Torres de Hanoi veiem que el temps que triga de mitjana la franja dedat del mig est a la mateixa distncia de de la franja dedat ms gran que de la franja dedat ms petita. La diferncia del temps trigat de mitjana entre els de ms de 50 anys (els que necessiten ms temps) i els de 15 a 25 5 anys (els ms rpids) s inferior en les Torres de Hanoi que en els altres dos jocs.

A continuaci tenim un grfic que resumeix aquest apartat ja que podem veure la suma del temps trigat de promig de cada joc segons les edats.

900 800 Temps (en segons) 700 600 500 400 300 200 100 0 15-25 26-50 Edat (en anys) + 50 Torres de Hanoi Pirmide de boles Ou de Colom

Veient aquest grfic podem po dir que la capacitat per resoldre jocs denginy disminueix amb ledat, ja que a mesura que passen els anys, es necessita ms temps per arribar a la soluci dels jocs, ja siguin trencaclosques de dues i tres dimensions com jocs de moviments seqencials.

- 34 -

ELS JOCS DENGINY

Podem apreciar que les persones entre 15 i 25 anys sn les que tenen ms capacitat per resoldre els jocs denginy ja que arriben a la soluci amb ms rapidesa. Possiblement s degut a que en aquesta franja dedat, la majoria sn estudiants, estan habituats a concentrar-se i tenen ms agilitat mental. En aquesta franja hi ha hagut algunes persones que han resolt els jocs fora rpid, amb un temps molt inferior a la resta i a ms, ning daquesta franja sha rendit. Possiblement per aix el temps trigat de mitjana s ms baix en aquestes edats. En les persones entre 26 i 50 anys, la majoria treballa i segueix tenint la ment activa, per malgrat aix, lagilitat per resoldre jocs denginy s inferior a la dels ms joves. El temps mitj s superior a la franja anterior ja que algunes persones shan rendit i a algunes que no shan rendit els ha costat arribar a la soluci. Tamb hi ha hagut persones que lhan resolt b i sense gaire dificultats, per no han estat molts i no han fet variar gaire la mitjana. El grup dels majors de 50 anys s el que necessita ms temps per resoldre els jocs denginy proposats. En aquest grup hi ha persones que treballen, per tamb hi ha jubilats i persones que ja no tenen una gran activitat mental i per aix el promig del temps necessari per arribar a la soluci dels jocs denginy s superior al que necessiten els altres grups dedat. De les poques persones que shan rendit, la majoria pertanyen a aquest grup i aix ha fet augmentar el temps trigat de mitjana.

- 35 -

ELS JOCS DENGINY

c) Segons ledat i el sexe


Tamb minteressa estudiar la capacitat per resoldre els jocs denginy en funci de ledat i el sexe. Per aix he realitzat un grfic qu s una sntesi dels anteriors ja que es mostra el temps en funci daquests dos criteris.

En aquesta taula de dades trobem la mitjana dels temps trigats en resoldre els tres jocs denginys segons ledat i el sexe.

Edat
(en anys)

Sexe

Ou de Colom
(temps en s)

Pirmide Torres de de boles Hanoi


(temps en s) (temps en s)

Total
(temps en s)

Mascul 15-25 Femen MF1 Mascul 26-50 Femen MF Mascul + 50 Femen MF

124 152 29 258 228 30 284 281 3

290 305 15 393 291 102 492 371 121

110 120 10 157 170 13 193 249 56

524 577 53 808 689 119 969 901 68

1.

Anomenar MF a la diferncia que hi ha entre el temps trigat de mitjana en resoldre els jocs denginy per les persones del sexe mascul i les del femen. El resultat lhe donat en valor absolut, per aix tots els nombres sn positius. Les dones triguen menys que els homes en resoldre el joc (MF sobt restant el temps de les dones al dels homes). Els homes triguen menys que les dones en resoldre el joc (MF sobt restant el temps dels homes al de les dones). - 36 -

ELS JOCS DENGINY

En el grfic que tenim a continuaci podem veure el temps trigat en resoldre ldre cada joc denginy segons el sexe i ledat.

500 450 Temps (en segons) 400 350 300 250 200 150 100 50 0
15-25 26-50 + 50

Pirmide de boles Ou de Colom

Torres de Hanoi

15-25 26-50 + 50

15-25 26-50 26 + 50

Edat (en anys) Mascul Femen

En lOu de Colom, , els nois resolen el joc amb ms rapidesa que les noies en les edats entre 15 i 25 anys. anys En les segents franges dedats, majors de 25 anys, , les dones resolen el joc ms rpidament que els homes. En la pirmide de boles, oles, els nois tenen ms facilitat en la franja dedats de 15 a 25 anys, per la diferncia respecte les noies no es gaire gran. gran En canvi, a partir dels 26 anys les noies resolen el joc amb ms rapidesa i amb una diferncia ms important portant. En les Torres de Hanoi, els nois tenen ms facilitat que les noies en totes les edats. En la primera franja dedats la diferncia s petita i va augmentant amb ledat. Per tant, podem dir que com ms anys, ms diferncia hi ha entre nois i noies en els trencaclosques de moviments seqencials. Podem veure que en els tres jocs la franja dedats ms petites, els nois triguen menys en resoldre els tres jocs, tot i que la diferncia respecte les noies s molt petita.
- 37 -

ELS JOCS DENGINY

En resoldre el trencaclosques en dues dimensions, no hi ha grans diferncies entre les persones dels dos sexes. En el trencaclosques de tres dimensions, a partir dels 25 anys hi ha una diferncia significativa entre homes i dones. En el joc de moviments seqencials, els nois triguen menys que les noies en totes les edats.

- 38 -

ELS JOCS DENGINY

d) Segons els estudis


Dins dels objectius daquest treball tamb est veure si la rapidesa en resoldre els jocs denginy est relacionada amb els estudis. He dividit els estudis en quatre branques (tecnolgica, cientfica, social i humanstica) i nhe fet uns grfics que mhan servit per poder-ne extreure conclusions. En la branca destudis tecnolgics he agrupat a les persones amb professions com arquitectura o enginyeries diverses. En la branca cientfica he incls els metges, infermers, farmacutics... Pel que fa a la branca social, engloba les persones que han estudiat economia, sociologia i turisme, entre altres. Per ltim, en la branca humanstica trobem els fillegs, traductors... Als alumnes de batxillerat i de 4t dESO els he classificat segons litinerari en qu es troben. Hi ha algunes persones que no he classificat perqu no sabia en quin grup encaixaven millor, per exemple: el que ha fet un cicle formatiu desports, el que no t estudis... En aquesta taula de dades trobem la mitjana dels temps trigats en resoldre els tres jocs denginys segons els estudis:

Estudis

Ou de Colom
(temps en s)

Pirmide de boles
(temps en s)

Torres de Hanoi
(temps en s)

Total
(temps en s)

Tecnolgic Cientfic Social Humanstic

191 181 259 211

284 327 369 354

150 140 188 155

625 648 816 720

- 39 -

ELS JOCS DENGINY

A continuaci tenim un grfic realitzat amb les dades de la taula anterior. Podem veure el temps trigat de mitjana en resoldre cada joc denginy d segons la branca dels estudis.

500 450 Temps (en segons) 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Tecnolgic Cientfic Estudis Ou de Colom Pirmide de boles Torres de Hanoi Social Humanstic

A primera vista, podem dir que no hi ha grans diferncies entre les persones de diferents estudis tot i que alguns triguen ms que els altres. La diferncia entre el temps trigat en resoldre el trencaclosques en dues dimensions i el de tres dimensions s ms petita en les persones amb estudis tecnolgics, seguida de les persones amb estudis de la branca social i per ltim dels que tenen estudis cientfics i humanstics.

- 40 -

ELS JOCS DENGINY

En el segent grfic trobem la mateixa informaci informaci que en lanterior, per distribut duna manera diferent, cosa que ens permet fixarfixar-nos en altres aspectes.

500 450 Temps (en segons) 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Ou de Colom Tecnolgic Pirmide de boles Cientfic Social Torres de Hanoi Humanstic

En lOu de Colom, el trencaclosques en dues dimensions, els destudis cientfics sn els que tenen ms facilitat, seguits dels tecnolgics, els e humanstics i per ltim els socials. Les peces daquest joc parteixen de la formaci dun ovoide i sembla que les persones que fan o han fet dibuix tcnic haurien de tenir ms facilitat. Malgrat aix, els cientfics els passen al davant amb una diferncia difernc no gaire gran. En la Pirmide de boles, un trencaclosques en tres dimensions, els que tenen estudis tecnolgics sn els que tenen ms facilitat, seguits dels cientfics, els humanstics i els socials. En aquest joc era previsible que els destudis tecnolgics lgics el resolguessin amb ms rapidesa ja que,

principalment el dibuix tcnic, els permet tenir una visi en tres dimensions ms desenvolupada que la resta. Pel que fa a les Torres de Hanoi, els cientfics sn els que lhan resolt amb ms rapidesa, seguits s dels tecnolgics, , els humanstics i els socials.
- 41 -

ELS JOCS DENGINY

Per ltim, tenim un grfic, separat segons els estudis, on apareix el temps total trigat de mitjana en resoldre els tres jocs denginy

900 800 Temps (en segons) 700 600 500 400 300 200 100 0 Tecnolgic Ou de Colom Cientfic Social Humanstic Torres de Hanoi

Pirmide de boles

Amb aquest grfic podem veure que en general les persones que tenen ms facilitat per resoldre jocs denginy sn aquelles que fan o han fet estudis tecnolgics, seguits molt a prop dels cientfics. Desprs vnen els que tenen estudis humanstics i finalment els socials.

- 42 -

ELS JOCS DENGINY

3.4. Conclusions de lestudi


Lobjectiu daquest estudi s veure si lhabilitat per resoldre els jocs denginy est relacionada amb caracterstiques de les persones com ledat, el sexe o els estudis. En lapartat anterior he analitzat cada una de les caracterstiques mencionades i he tret conclusions concretes. Aqu pretenc treure conclusions de lestudi sencer duna manera ms general. Primer de tot, he comparat el temps que de promig han trigat els homes en resoldre els jocs denginy amb el que han trigat les dones. Lobjectiu era veure si el sexe estava relacionat amb la capacitat per resoldre jocs denginy i hem pogut comprovar que la diferncia entre els dos sexes s molt petita. La Pirmide de boles s lnic joc en qu la diferncia entre els dos sexes s ms gran. En promig, les noies triguen menys en resoldre els jocs proposats, per la diferncia respecte els nois s molt petita i per tant no molt significativa. En segon lloc, volia comprovar si ledat estava relacionada amb lhabilitat per resoldre els jocs denginy. Tal com hem pogut observar en les grfiques, el temps mitj que es necessita per resoldre els jocs augmenta amb el pas dels anys. s a dir, com ms gran s la persona, menys agilitat t per trobar la soluci dels jocs. En el tercer apartat hi trobem una sntesi dels dos anteriors ja que sestudia lhabilitat per resoldre jocs denginy en funci de ledat i el sexe. He pogut observar que en la franja dedat entre 15 i 25 anys els nois sempre sn ms rpids tot i que la diferncia respecte les noies no s molt gran. Per ltim, tamb volia relacionar la capacitat per resoldre aquests jocs amb els estudis. Daquest apartat puc concloure que, en general, les persones amb estudis tecnolgics sn les ms rpides, seguides de les que tenen estudis cientfics, humanstics i socials.

- 43 -

ELS JOCS DENGINY

4. Conclusions
Desprs dhaver fet aquest treball, he conegut molts aspectes dels jocs denginy que desconeixia. En la primera part, de definici i classificaci, he descobert altres jocs denginy que no sabia que existien i mhe adonat que sota el nom de joc denginy hi ha una gran varietat de jocs molt diferents entre ells. La classificaci mha servit per veure qu tenen en com o qu tenen de diferent tots els jocs i conixer diverses maneres dagrupar-los. Amb aquest apartat he assolit la primera part del meu objectiu, que consistia en conixer ms a fons aquests jocs. Pel que fa a la segona part, amb la descripci dels tres jocs concrets he conegut molts detalls i petits aspectes importants a tenir en compte a lhora de resoldre qualsevol joc denginy. A continuaci he analitzat les dades que tenia desprs dhaver vist com 60 persones resolien els tres jocs i nhe fet grfics, dels quals nhe pogut extreure conclusions. En aquest apartat he assolit la segona part de lobjectiu, que consistia en veure quin perfil de persona t ms habilitat per resoldre els jocs denginy.

- 44 -

ELS JOCS DENGINY

5. Bibliografia
Activa tu mente. Barcelona: Ediciones Primera Planta, 2007 BERRONDO-AGRELL, Marie. 100 Enigmas Matemticos. Barcelona: Ediciones Ceac, 2008. CARTER, Philip; RUSSELL, Ken. Juegos para ejercitar la mente. Barcelona: RBA Libros, S.A, 2004. Coromina, Eusebi; CASACUBERTA, Xavier; QUINTANA, Dolors. El treball de recerca. Barcelona: Eumo Editorial, 2008. Juegos para ejercitar la mente. Barcelona: RBA Libros, S.A, 2004. Juegos de ingenio. Barcelona: Ediciones Orbis, 2003. Juegos de mente para mantenerse en forma. Madrid: RBA Coleccionables, 2009. STEWART, Ian. El laberinto mgico. Barcelona: Editorial Crtica, 2001. http://www.divulgamat.net http://www.slocumpuzzles.com http://www.cleverwood.com

- 45 -

ELS JOCS DENGINY

6. Annex
En les properes quatre pgines trobem les taules que he elaborat amb les dades que he obtingut de cada persona. Cada fila representa una persona i hi ha el temps que ha trigat en cada joc, el sexe, ledat i els estudis. Tamb he fet uns grfics en qu es representa el temps que ha trigat cada persona en resoldre cada joc. Daquesta manera podem comparar els temps de les diferents persones duna manera ms visual.

- 46 -

ELS JOCS DENGINY

Ou de Colom
(temps en s)

Pirmide Torres de de boles Hanoi


(temps en s) (temps en s)

Sexe

Edat
(en anys)

Estudis

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

77 475 86 110 102 193 21 195 42 277 183 174 269 168 70

88 290 660 290 140 600 324 375 133 438 530 232 560 251 175

70 100 154 33 62 320 28 190 62 75 41 25 119 120 130

Femen Femen Mascul Femen Femen Femen Femen Mascul Femen Femen Mascul Mascul Mascul Femen Femen

15 45 16 16 18 45 15 16 16 52 52 48 23 50 85

4t d'ESO (tecnolgic) Matemtiques 4t d'ESO (cientfic) 1r BATX Cientfic Fisioterpia Magisteri 4t d'ESO (cientfic) CFGM d'Esport 1r BATX Cientfic Belles Arts Belles Arts Enginyeria industrial Bioqumica Enginyeria agrnoma Enquadernaci

900 800 Temps (en segons) 700 600 500 400 300 200 100 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Ou de Colom

Pirmide de boles

Torres de Hanoi

- 47 -

ELS JOCS DENGINY

Ou de Colom
(temps en s)

Pirmide Torres de de boles Hanoi


(temps en s) (temps en s)

Sexe

Edat
(en anys)

Estudis

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

139 203 214 405 121 114 118 163 900 900 87 124 108 198 29

318 391 472 512 218 133 251 415 264 415 548 234 105 900 117

184 162 318 146 79 178 99 58 172 102 151 58 79 253 38

Femen Femen Mascul Mascul Mascul Mascul Mascul Femen Femen Mascul Mascul Mascul Femen Mascul Mascul

50 31 83 35 16 16 20 17 27 56 52 43 38 65 15

Infermeria Infermeria Farmcia Economia 1r BATX Cientfic 1r BATX Social Qumica 2n BATX Cientfic Psicologia Farmcia Enginyeria industrial Filologia catalana Histria Sense estudis 4t d'ESO (social)

900 800 Temps (en segons) 700 600 500 400 300 200 100 0 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Ou de Colom

Pirmide de boles

Torres de Hanoi

- 48 -

ELS JOCS DENGINY

Ou de Colom
(temps en s)

Pirmide Torres de de boles Hanoi


(temps en s) (temps en s)

Sexe

Edat
(en anys)

Estudis

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

53 59 98 312 256 158 97 156 152 144 104 267 124 275 382

192 219 203 414 900 305 152 207 318 184 367 376 195 549 259

310 63 72 157 213 298 132 239 228 274 102 274 103 218 171

Femen Femen Mascul Mascul Mascul Femen Femen Femen Mascul Femen Mascul Mascul Mascul Femen Mascul

15 15 15 48 45 27 31 29 32 51 49 26 24 18 28

4t d'ESO d' (cientfic) 4t d'ESO (cientfic) 4t d'ESO (tecnolgic) Veterinria Psicologia Enginyeria de telecomunicaci Economia Traducci i interpretaci Histria de l'art Estadstica Matemtiques Logopdia Medicina Arquitectura Enginyeria civil

900 800 Temps (en segons) 700 600 500 400 300 200 100 0 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Ou de Colom

Pirmide de boles - 49 -

Torres de Hanoi

ELS JOCS DENGINY

Ou de Colom
(temps en s)

Pirmide Torres de de boles Hanoi


(temps en s) (temps en s)

Sexe

Edat
(en anys)

Estudis

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

174 178 154 83 165 225 388 245 293 118 182 134 84 572 900

434 272 325 224 139 308 451 263 594 397 348 357 191 618 597

394 189 187 95 158 294 233 105 203 359 75 121 72 272 259

Femen Mascul Femen Femen Mascul Mascul Femen Femen Femen Femen Mascul Femen Mascul Mascul Femen

53 74 31 29 32 52 19 23 20 51 28 43 19 29 52

Veterinria Enginyeria industrial Psicologia Turisme Arquitectura Periodisme Humanitats Odontologia Criminologia Geografia Sociologia Pedagogia Biotecnologia Sense estudis Histria

900 800 Temps (en segons) 700 600 500 400 300 200 100 0 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Ou de Colom

Pirmide de boles

Torres de Hanoi

- 50 -