You are on page 1of 8

Nekada,u jednom od davnih milenijuma,verovatno je neki ovek obuen u odedu koju je sam napravio seo na grm jagoda.

Kada je ustao na materijalu su ostali neizbrisivi tragovi jagoda.Verovatno je tako nastala prva oslikana tkanina.

Ukraavanje tekstila stara je umetnika grana koja je nastala iz ovekove potrebe za dekorisanjem, a dospela je do nas sa istoka to jest sa ostrva Jave.

Nalazi u jednom grobu u Arlu u junoj Francuskoj ukazuju da je bojom ukraeni tekstil u Evropi bio veoma proiren ved u VI veku.

Postoje dve osnovne tehnike ukraavanja tekstila: Slikanje tekstila Otiskivanje na tekstilu
Otiskivanje na tekstilu 1.Otiskivanje matricom od krompira

2.Otiskivanje matricom od linoleuma


3.Rad pomodu ablona

Slikanje tekstila

Materijal koji se koristi za slikanje na tekstilu je :

Boja za tekstil Permanentna boja Kreon za slikanje