You are on page 1of 1

VVOJ MSTA A NVRHU

Ulice grnderskho msta Ulice z 2. pol. 19. stolet. Kompaktn zstavba adovmi domy se dvma ulicemi - Mlnskou a Malou Mlnskou.

Park se solitry V 6O-8O. letech se potalo s pemnou lzesk zny na jeden kontinuln park s architektonickmi solitry a rozptlenmi umleckmi dly.
park

dol bez obsahu V dsledku asananho mylen 6O.-80. let probhla v ulici totln demolice, dky n zmizela z mylenkov mapy obyvatel ada mst a ulice se promnila v novou mstskou divoinu a zrove non-place. RESTART

schod y nah

park vily vily

oru

park
dom y

kol

asv

pota
lzn

vi

park ly ly vi

nedostav

divoina

kol n ubytov a s v na
do m y

lzn

my palc park do dom d o h y c b d o d e o c i o l pota my obchoo c obch u l a d b p cho od domy dom h c d o ul ob y ice h db o d nmst oc my obch y m od do park
park

do

m y

park

nmst

domy

divoina

vstup do bunkr

ulice

park

park

hotel

park

panelky

RESTART

Tehdej vznamov mapa msta Msto je pln vznam a itelnch prostor.

Dnen vznamov mapa msta Krom mstsk divoiny se z msta pln ztratily vznamy. Ulice s parkem a funknmi veejnmi prostory Nvrh se sna co nejvce vychzet z toho, co nyn msto potebuje. Z grndersk ulice se meme inspirovat kompaktnost zstavby formujc ulici, kter je v dolnm ternu nejpirozenjm tvarem. Zrove chce ale nabdnout uritou vzdunost, kter k lznm vdy patila a kter byla leitmotivem nvrh v 6O. letech. Souasn vvojov fze mstsk divoiny se svou zvltn poetikou zstane zachovna ve vymezenm pruhu.

SITUACE

Repietonizace Laubeho nmst

Ps pirozenho vvoje

Plcek

Stromoad s jrovci

Rehabilitace vyhldky Mont de Ligne

P ps Mlnsk ulice byla vdy spojnic Teplic a anova - dvou tradinch lzeskch tvrt. A je dnes funkn jen jako prjezd a neoblben prchod, potencil lzesk promendy tu stle zstv. Nvrh pot s vytvoenm pho psu, kter by byl jasn oddlen od ostatnho provozu. Fakt, e chodci zde maj pednost, mus bt zeteln i projdjcm idim.
Mlnsk

lzesk domy

Situace 1:1OOO navren domy stvajc domy asfalt chodnk betonov p ps mlat stromy trva

Pipomnka potoka Koi potok, dve pohnejc mlny, ztratil na intenzit a byl zatrubnn. Strouha, kterou bude protkat voda a za de bude intenzivnj, bude pipomnat poton vodu, kter z Teplic na potku 2O. stolet zmizela pod zem. Zrove voda slou jako oiven veejnho prostoru.

Svin potok/Saubach idovsk vrch/Judenberg Mont de Ligne

Bystice/Turnerbach

Svin potok/Saubach idovsk vrch/Judenberg Mont de Ligne Koi potok\Katzbach

Bystice/Turnerbach

Koi potok/Katzbach

Jankovy sady/Stephanshhe

Jankovy sady/Stephanshhe

Letn/Knigshhe

Letn/Knigshhe

Potoky kolem roku 185O

Potoky dnes

MLNSK RESTART

MLNSK ULICE V TEPLICCH - REURBANIZACE

FA VUT / 2O12/13 / DIPLOMOV PRCE

VEDOUC PRCE doc. Ing. arch. RADEK KOLAK

Bc. JAN HANZLK