You are on page 1of 2

Mizerna cicha

Hej, lu dzie - pro sci, - Bg z wa mi - go sci, - skon czo - ny -


I o to - mno dzy - lu dzie - u bo - dzy - ra dzi - o-
Nad Nim A nie - li - w lo cie - sta n - li - i po chy - -
Mi zer - na, - ci cha - sta jen - ka - li cha, - pel na - nie-
a
f
f
H =96
3
8
k
t
k
t
k
t
k k
t
k
t
k
t
k
t
k
k
s k
s
k
s
k
s
Hej, lu dzie - pro sci, - Bg z wa mi - go sci, - skon czo - ny -
I o to - mno dzy - lu dzie - u bo - dzy - ra dzi - o-
Nad Nim A nie - li - w lo cie - sta n - li - i po chy - -
Mi zer - na, - ci cha - sta jen - ka - li cha, - pel na - nie-
a
f
f
3
8
k
s
k
s
k
t
k
k
s
k
s
k
s
s
k
s
s
e k
s
e k
s
k
s
k
s
k
s
f k
s
k
s
Hej, lu dzie - pro sci, - Bg z wa mi - go sci, - skon czo - ny -
I o to - mno dzy - lu dzie - u bo - dzy - ra dzi - o-
Nad Nim A nie - li - w lo cie - sta n - li - i po chy - -
Mi zer - na, - ci cha - sta jen - ka - li cha, - pel na - nie-
a
M
f
f
3
8
k
t
k
t
k
t
k k
t
k
t
k
t
d k
t
k
k
t
k
t
k
t
k
t
Hej, lu dzie - pro sci, - Bg z wa mi - go sci, - skon czo - ny -
I o to - mno dzy - lu dzie - u bo - dzy - ra dzi - o-
Nad Nim A nie - li - w lo cie - sta n - li - i po chy - -
Mi zer - na, - ci cha - sta jen - ka - li cha, - pel na - nie-
b
f
f
3
8
k
t
k
t
k
t
k
d k
t
k
t
k
t
k
t
d k
k
t
k
t
k
t
d k
t
czas nie do - li, - On da je - sie bie, -
glq - dac - Pa na, - pel ni - nat chnie - nia, -
le - ni - kl czq, - z wlo sy - zlo ty - mi, -
bie - skiej - chwa ly, - o to - le zq - cy, -
6
a
f
f
k
s
k
s
k
s
k
z
k
z
k
t
k
t
k
t
k k
t
czas nie do - li, - On da je - sie bie, -
glq - dac - Pa na, - pel ni - nat chnie - nia, -
le - ni - kl czq, - z wlo sy - zlo ty - mi, -
bie - skiej - chwa ly, - o to - le zq - cy, -
a
f
f
k k
s
k
z
d k
z
k
s
k
s
k
s
k
s
d k
s
k
s
czas nie do - li, - On da je - sie bie, -
glq - dac - Pa na, - pel ni - nat chnie - nia, -
le - ni - kl czq, - z wlo sy - zlo ty - mi, -
bie - skiej - chwa ly, - o to - le zq - cy, -
a
M
f
f
k
t
k
t
k
t
k
z
k
z
k
t
k
t
k
t
k k
s
czas nie do - li, - On da je - sie bie, -
glq - dac - Pa na, - pel ni - nat chnie - nia, -
le - ni - kl czq, - z wlo sy - zlo ty - mi, -
bie - skiej - chwa ly, - o to - le zq - cy, -
b
f
f
k k
t
k
t
d k
t
e k
t
k
z
k
t
e k
t
e k
t
f k
k
t
chwa la - na nie bie, - po kj - wam do brej - wo li. -
pel ni - zba wie - nia, - u pa - dli - na ko la - na. -
z skrzy dly - bia ly - mi - pod ma lo - wa - nq - t czq. -
przed na mi - spiq cy, - w pro mie - niach - J e zus - ma ly. -
11
a
f
f
k
t
k
t
k
t
k
k
s k
s
k
s
k
s
k
k
s
k
z
k
z
chwa la - na nie bie, - po kj - wam do brej - wo li. -
pel ni - zba wie - nia, - u pa - dli - na ko la - na. -
z skrzy dly - bia ly - mi - pod ma lo - wa - nq - t czq. -
przed na mi - spiq cy, - w pro mie - niach - J e zus - ma ly. -
a
f
f
k
s
k
s
e k
s
e k
s
k
s
k
s
k
s
k
s
d k
s
k
k
s
k
s
k
k
z
chwa la - na nie bie, - po kj - wam do brej - wo li. -
pel ni - zba wie - nia, - u pa - dli - na ko la - na. -
z skrzy dly - bia ly - mi - pod ma lo - wa - nq - t czq. -
przed na mi - spiq cy, - w pro mie - niach - J e zus - ma ly. -
a
M
f
f
k
s
k
s
k
s
k
s
d k
s
k
s k
t
k
t
k
t
k
t
d k
t
e k
t
k
t
k
t
k
t
k
z
chwa la - na nie bie, - po kj - wam do brej - wo li. -
pel ni - zba wie - nia, - u pa - dli - na ko la - na. -
z skrzy dly - bia ly - mi - pod ma lo - wa - nq - t czq. -
przed na mi - spiq cy, - w pro mie - niach - J e zus - ma ly. -
b
f
f
k
s
s
k
s
s
k
s
s
k
s
s
d k
s
k
k
t
k
t
k
t
k
t
k k
t
k
s
k
s
k
s k
z