Tratatul de la Adrianopol, 1829 despre Principatele Române: Art. V.

Principatele Moldovei şi Valahiei (…) îşi vor păstra

toate privilegiile şi imunităţile care le-au fost acordate (…) În consecinţă, ele se vor bucura de libera exercitare a cultului lor, de o siguranţă perfectă, de o administraţie naţională independentă şi de o deplină libertate a comerţului. Clauzele adiţionale (…) sunt consemnate în actul separat anexat, care este şi va fi socotit ca făcând parte integrantă din prezentul tratat.

Tratatul avea anexat "Actul osăbit pentru prinţipaturile Moldova şi Valahia" care prevedea: - cetăţile turceşti din stânga Dunării sunt restituite Valahiei (Turnu Măgurele, Giurgiu şi Brăila); - autonomia administrativă; - domni pământeni aleşi pe viaţă (dar confirmaţi de sultan); - libertatea comerţului pentru toate produsele; - dreptul de navigaţie pe Dunăre cu vase proprii româneşti şi libera folosire a porturilor româneşti; - scutirea de obligaţia de aprovizionare a Porţii; - limitarea dreptului de intervenţie a Imperiului Otoman în Principate; - menţinerea ocupaţiei ruseşti până la plata despăgubirilor de război de către turci; - interdicţia pentru musulmani de a stăpâni pământuri în Principate.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful