TIÊU CHUẨN VẬT LIỆU MÁC THÉP VÁ ỐNG THÉP ASTM A106-Grade B, ASTM A53-Grade B, API5L

, GOST, JIS, DIN, GB/T…
Lớp ASTM
Chất liệu

Ống

Phụ tùng

Mặt bích

Van các loại

Bulông & Nuts

Thép Carbon

A106 Gr A

A234 Gr WPA

A105 Gr A

A216 Gr WCB

A106 Gr B

A234 Gr WPB

A105 Gr B

A216 Gr WCB

A193 Gr B7
A194 Gr 2H

A106 Gr C

A234 Gr WPC

A105 Gr C

A216 Gr WCB

A335 Gr P1

A234 Gr WP1

A182 Gr F1

A217 Gr WC1

A335 Gr P11

A234 Gr WP11

A182 Gr F11

A217 Gr WC6

A335 Gr P12

A234 Gr WP12

A182 Gr F12

A217 Gr WC6

A335 Gr P22

A234 Gr WP22

A182 Gr F22

A217 Gr WC9

A335 Gr P5

A234 Gr WP5

A182 Gr F5

A217 Gr C5

A335 Gr P9

A234 Gr WP9

A182 Gr F9

A217 Gr C12

Thép Carbon
Hợp kim
Nhiệt độ thấp

A333 Gr 5

A420 Gr WPL6

A350 Gr LF2

A352 Gr LCB

A333 Gr 3

A420 Gr WPL3

A350 Gr LF3

A352 Gr LC3

Austenitic
Không gỉ
Steel

A312 Gr TP304

A403 Gr WP304

A182 Gr F304

A182 Gr F304

A312 Gr TP316

A403 Gr WP316

A182 Gr F316

A182 Gr F316

A312 Gr TP321

A403 Gr WP321

A182 Gr F321

A182 Gr F321

A312 Gr TP347

A403 Gr WP347

A182 Gr F347

A182 Gr F347

Thép Carbon
Hợp kim
Nhiệt độ cao

A193 Gr B7
A194 Gr 2H

A320 Gr L7
A194 Gr 7
A193 Gr B8
A194 Gr 8

CARBON STEEL
PIPE

BUTT WELD FITTINGS

NPT & SOCKET FITTINGS

FLANGES

A53

A234 WPB

A105

A105

A106 GR. B

A234 WPB

A105

A105

A106 GR. C

A234 WPC

A105

A105

PIPE

BUTT WELD FITTINGS

NPT & SOCKET FITTINGS

FLANGES

A335 P-11

A234 WP-11

A182 F-11

A182 F-11

A335 P-22

A234 WP-22

A182 F-22

A182 F-22

A335 P-5

A234 WP-5

A182 F-5

A182 F-5

A335 P-9

A234 WP-9

A182 F-9

A182 F-9

A335 P-91

A234 WP-91

A182 F-91

A182 F-91

ALLOY STEEL

LOW TEMPERATURE STEEL
PIPE

BUTT WELD FITTINGS

NPT & SOCKET FITTINGS

FLANGES

A333 GR. 1

A420 WPL-6

A350 LF-2

A350 LF-2

A333 GR. 6

A420 WPL-6

A350 LF-2

A350 LF-2

A333 GR. 3

A420 WPL-3

A350 LF-3

A350 LF-3

STAINLESS STEEL
PIPE

BUTT WELD FITTINGS

NPT & SOCKET FITTINGS

FLANGES

0-10.0-9.0 6.0-19.0-25.0 3.0-12.0-12.0 60.0 114.0 559.0-11.0-9.5-6. JIS.0-9.0-8.0-11 6.0-5.0 4.0-14.0-9.0-9.0 6.5-4.0-3.0-20 6.7 6.0-10.0 2.0-12.7 6.0-5.0-9.4 38.0-8.0 4.0 194.0-14.0-10.5-27.0-12.0-10.2 6.0-5.0-12.2 48.0-12.85-6.5-27.0 914.0-12.0-5.0-12.0-9.0-7.35-7.4 508.5-6.0-12.6-6.0-12.0-7.0-5.7-11 6.0 7.0 4.0-10.0 5.0 3.0 6.5-6.1-25 6.0 4.0-7.0 89.0-8. API-5L.0-10.0-8.0-8.0-11.0-7.0-10.5 6.0-9.0-12.0-7.1-10-11 6.0-7.0-5.0-5.0-9.6-7.5-4.0-10.0-8.0-8.0-10.0-22.0-12.0 813.0-19.0-12.0-12. ASTM A53-Grade B.0-10.0-25 6.0-11.0-12.0 660.0-7.0-10.0246615 7.0 6.0-12. GOST.0-8.0-9.0-12.0 3.0 219.0-10.0-12.0-12.5 6.0-20 6.0-12.0 108.0-11 6.4-9.0-12.12-8.7 33.0-25 6.3-3.0 6.0-5.5-6.0-9.0-12.0-12.0-8.5-4.0-22.0-7.0 6.5-5.0-12.7-25 6.0-8.5-6.0-10.0-5.0 .0-9.0-12.0-10.0-19.96-5.0 2.0-9.0-9.0 864.0-12.0 42.0 178.0-12.0-9.0-5.3 26.0-14.0-6.0 4.0-12.0-10.0 7.0-20 6.0-9.0 377.0-12.5-6.0-12.0 7.0-25 6.0-7.0 7.0-10.3 51.0-12.0-12.0-5.6-4.0-5.0-25.0-25 6.0-9.0-25.3 73.0-10.1-7.0 610.16-6.0 325.0-12.5-27.0-9.35-7.0-12.0-12.0-25.0-9.0-3.0 6.0 6.0 406.0-19.1-25 6.0-4.0-8.7-16.7-4.0 3.độ dày) x độ dày x 0.0-12.0 6.0-10.0-25.5 6.0 6.0-20 6.0-12.0-8.0 3.0 4.0-8.0-12 6.0-14.0 203.3 21.0-20 6.0-14. Tiêu chuẩn: ASTM A106-Grade B.0-20 6.0 273.0-5.8-3.0-12.35-7.0-22.0-5.0 711.0-8.0 168.0 7.5-6.0-10.0 3.0-12.0-7.0-12.0-12.0-3.4-9.0 Kg/mét = (đường kính .12-8.12-8.0 7.0-12.0-25 6.0-5.0-7.0-8.3 140.0-10.0-5.A312 TP304 A403 WP-304 A182 F-304 A182 F-304 A312 TP316 A403 WP-316 A182 F-316 A182 F-316 A312 TP321 A403 WP-321 A182 F-321 A182 F-321 A312 TP347 A403 WP-347 A182 F-347 A182 F-347 OD(mm) 17.0-3.0-10.0-9.0 3. GB/T… WT(mm) L(m) QUALITY 2.0-9.0 4.0-10.0-8.0-22.0-8.0-9.0 CÔNG THỨC TÍNH TRỌNG LƯỢNG ỐNG: 7. DIN.8 6.0 7.0-22.0-14.0 76.0-25 6.0-3.0-12.0-22.6-8.0 159.5-6.7-5.0-8.0-10.1-25 6.0 4.0 102.3-12.0-5.1-25 7.0-8.0 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful