Vom lucra numai cu soluţii de bază (posibile şi optime) deoarece am văzut că o problemă de optimizare liniară dacă admite soluţii

(posibile sau optime) atunci admite şi soluţii de bază (posibile sau optime). O metodă teoretică de rezolvare a problemei (1.10) sau (1.11) este determinare tuturor bazelor B care se pot extrage din matricea A , apoi la baza egalităţilor (1.13) se pot construi soluţiile posibile (toate). Urmează apoi găsirea acelor soluţii care optimizează funcţia de eficienţă. eoarece, această metodă este extrem de incomodă, se apelează la metoda lui antzig (matematician german) numită metoda simplex. !ceastă metodă are avanta"ul că nu explorează toate bazele ce se pot extrage din matricea A , ci numai pe acelea care# $ dacă problema este de minim, metoda simplex conduce la o succesiune de baze aşa %nc&t soluţiile de baze corespunzătoare fac ca funcţia de eficienţă să descrească succesiv' $ dacă problema este de maxim, metoda simplex conduce la o succesiune de baze ale căror soluţii de bază ( X B = B−1b , X S = 0 ) fac ca funcţia de eficienţă să crească succesiv. (etoda simplex constă, practic, de la o bază posibilă (admisibilă) B şi se construiesc următoarele elemente

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful