UNIVERSITATEA PETRU MAIOR TÂRGU – MUREŞ DEPARTAMENTUL I.F.R.

COLEGIUL PEDAGOGIC DE INSTITUTORI

Eva Monica SZEKELY

LITERATURA PENTRU COPII ŞI TINERI
Ediţia a 2– a revăzută şi adăugită

E i!"#a Univ$#%i!&'ii (P$!#" Maio#) T*#+" – M"#$,- .//0 3

Moto:

“De ce”- urile sunt simultan farmecul şi poticneala minţii. Ele semnalează inocenta curiozitate a unei specii febrile, în perpetuă expansiune intelectuală, dar şi stupoarea paralizantă a interogaţiei gratuite. “De ce”- întreabă şi deştepţii şi proştii. “ roştii” produc ceea ce se numeşte “de ce”- ul castrator, adică o întrebare căreia nu i se poate răspunde şi care bloc!ează orice înfăptuire eficientă" nu există soluţie, dar se suspendă şi bruma de soluţie anterioară întrebării. E ca şi cum ai spune" nu mă urc în lift p#nă nu înţeleg cum funcţionează. $-ar putea să urci toată %iaţa pe scări& (Andrei Pleşu, Despre î geri' “$ă aibi %reme şi cu cetitul cărţilor (&(, că nu e alta mai frumoasă şi mai de folos în toată %iaţa omului zăba%ă (&(.” )*iron +ostin'

4

P!edoarie pe tru u "ode! pro#!e"ato!ogi$ a! !e$turii

Criza actuală a comunicării a creat ade ărate !loca"e şi di#tor#iuni ale dialo$ului interuman% a &nd dre't con#ecin(ă înstrăinarea, alienarea omului şi in#tituirea unei lumi a forţei )n(elea#ă ca iolen(ă şi domina(ie* Ca e+ect al re+uzului #intezei dintre ra(ional (te,nic% economic% material- şi rezona!il% datorită im'ruden(ei şi li'#ei re+lec(iei critice şi +ilo#o+ice% ne )ntre!ăm% ca da#căli% dacă 'utem in+luen(a 'oziti ace#t +enomen% )n r&ndul tinerei $enera(ii* Credem că ră#'un#ul e#te a+irmati . 'rin educarea/ +ormarea unei te,nici a dialo$ului% a comunicării% a dez!aterii% rolul #tatului 0 'rin şcoală şi educatori 0 +iind educarea )n #'iritul non1 iolen(ei şi al li!ertă(ii o'iniei 'u!lice* 2n ace#t #en#% )ntre!area da#călilor% a 'eda$o$ilor şi a '#i,olo$ilor% dar şi a #ociolo$ilor e#te mereu actuală. +e fel de personalitate %om forma , Analiz&nd conce'tul de cultură $enerală% 3ean C,ateau #'unea că 4#co'ul şcolii e#te acela de a +orma nişte oameni li!eri5 (3ean C,ateau% Ecole et education- )n -e%ista de pedagogie% nr* 6/ 7663% '*87-% ceea ce im'lică 4a +orma un mem!ru al $ru'ului5% )n(ele# nu ca un $ru' )nc,i#% care răm&ne totdeauna reli$io#% ci mem!ru al unui $ru' 4#u+icient de de#c,i# la toate ideile% #u+icient de tolerant 'entru a contri!ui la con#tituirea unei #ocietă(i de oameni li!eri şi e$ali*5 (3ean C,ateau-* 9ocotim% deci% că şcoala tre!uie #ă o+ere o educa(ie laică% o educa(ie care dez oltă +unc(iile #'irituale% +ără a li #e da o orientare 'reci#ă% “o educaţie care nu face un credincios, nici un ateu, nici un om de st#nga, nici un om de dreapta (&( . educaţie care, prelu#nd un t#năr în egocentrismul său, a/unge printr-un fel de decentrare să-i

:

om 'ro'une e.act #itua(iei noa#tre% ceea ce tre!uie #ă acce'tăm% ceea ce tre!uie #ă )n+runtăm +iind ade ărul accelera(iei i#toriei* 2n +a(a unei a#emenea realită(i 'entru educa(ie #e na#c noi )ntre!ări% deoarece tineretul tre!uie )n ă(at #ă trăia#că )ntr1o lume decentă% a'roa'e #traniu de mişcătoare* Accelera(ia i#toriei 1 de care adul(ii iau cunoştin(ă com'ar&ndu1şi tinere(ea cu maturitatea 0 le a'are celor tineri #u! +orma unei nelinişti* Ei #imt că iitorul e 'lin de ri#curi% de unde dorin(a lor de a a ea lucruri cărora% )n $enere% li #e acordă un 're(% aloare* Pruden(a% care n1a +o#t niciodată 'rea #educătoare% nu mai a'are acum )n(elea'tă* <intre multi'lele #olu(ii o+erite de educa(ie ace#tei realită(i ('relun$irea duratei #tudiilor% realizarea unei educa(ii 'ermanente ş*a*.tele de +rontieră ni le 'rocură* Ea e#te $enerală şi #e )nt&lneşte tran#cendentaliz&nd tim'ul i#toric* 9'eci+ic 'entru momentul actual e#te că ace#t +enomen nu #e mai 'roduce doar la #cară co#mică #au i#torică% ci la #cară umană% de enind imediat 'erce'ti!il şi c.iar un +a't !anal al e.'erien(ei noa#tre zilnice* Lumea 'e care o intuim şi )n care trăim nu mai core#'unde a'roa'e deloc cu lumea unor o'inii şi o!iceiuri* <e enirea trece )naintea ideilor% iar cei care cred că nu e#te or!a dec&t de o 4criză5% de un +enomen trecător% că totul #e a re)ntoarce la #ta!ilitate dacă a em 'u(ină ră!dare% mani+e#tă un o'timi#m #inonim cu or!irea* E#en(a 'ro!lemei con#tă )n +a'tul că tre!uie #ă renun(ăm la un ideal de linişte şi #ă recunoaştem că accelera(ia e#te le$ea +irea#că a tran#+ormărilor )n toate domeniile lucrurilor omeneşti* Nietz#c.desc!idă căile de acces spre multiple stiluri de %iaţă. fără să îi dea %reunul”.aminarea #olu(iei trecerii educa(iei )naintea in#truc(iei% 'rin a o+eri modele de = . A#t+el )n(ele$em şi idealul no#tru educa(ional.e #'unea că re ela(ia ade ărului e#te 'entru om cea mai $rea )ncercare% dar că dăm )ntrea$a mă#ură a +or(ei noa#tre c&nd #untem )n #tare #ă 'ri im realitatea dre't )n +a(ă% +ără a ne lă#a #tri i(i de ea* Ideea lui #e a'lică e. +ormarea unu om li!er% ca'a!il #ă )n(elea$ă şi #ă mane reze circum#tan(ele% şcoala tre!uind #ă a#i$ure mi"loace de +ormare cu accent 'e acti itate ca atare% nu 'e 4materia5 #a* Accelera(ia de enirii umane nu e#te un +enomen nou şi nici unul izolat% +a't 'u# )n aloare şi de multitudinea documentelor şi a in+orma(iilor 'e care te.

ac'i"n$a.telor% de ne$area ?unicului #en#? ori a direc(iei uni oce* 9olu(iile 'lurale 'e care le a em la )ndem&nă )n ace#t #co'% a'arent o'u#e% )n#ă com'lementare% #unt.tele de +rontieră. scriere şi re-scriere1 . spectacolele. $enerozitate% conlucrare% de otament% corectitudine% toleran(ă% im'ortante 'entru ima$inea 'e care şi1o +ac al(ii de#'re noi* 2n ace#t #en#% culti area unei tră#ături +undamentale 0 1i2$#!a!$a 0 ca una dintre dimen#iunile indi#'en#a!ile oricărei 'er#onalită(i ar tre!ui #ă con#tituie 'ilonul )ntre$ii acti ită(i educati e* T&nărul% “stimulat să conştientizeze acest fapt şi să-l transforme într-o p#rg!ie a propriei dez%oltări” a +i a"utat )n realitate #ă e ite numeroa#e eşecuri şi #ă1şi con#truia#că un drum 'ro'riu de a+irmare% 'ro ocat +iind şi de $ă#irea #en#urilor 'lurale ale te. memorii/ "urnale/ >* Eliade-* 2n ace#te condi(ii% literatura 'entru co'ii% at&t )n ceea ce1i 'ri eşte 'e iitorii da#căli% cărora le e#te dedicat ace#t cur#% c&t mai ale# )n ceea ce1i 'ri eşte 'e co'ii% ultima eri$ă a lan(ului% )şi 'ro'une% 'rintre altele% şi educarea “autocunoaşterii 0 premisă a identităţii personale”* Acea#tă com'eten(ă de ine o nece#itate )n realizarea cu #ucce# a numeroa#elor ac(iuni care ne 'ri e#c 0 autocontrol% autoeduca(ie% autoorientare% autorenun(are% #acri+iciu% 'recum şi a tră#ăturilor de caracter. con!$451a'ia% cu +ormele ei% • lectura şi lumile imaginare1 • teatrul.. 3.înţelegere de sine în ( prin istorie ('rin te.'rin im'licare )n $ru' şi a#umarea momentului i#toric* Ar +i de dorit ca a#u'ra ace#tora #ă #tăruie şcoala şi da#călul )n ederea conştientizării lor )n r&ndul cititorilor mai mari #au mai mici% 'entru a con#trui )m'reună 4o şcoală de înţelepciune în care nu se ştie cine dă şi cine primeşte”(C* Noica-% 'rin educarea şi culti area a 'atru +actori mai $enerali. • #tă'&nirea de #ine@ • #'iritul critic@ • o!işnuin(a analizei şi a 'ro!lematizării@ • 'la#ticitatea #'iritului culti at* A . arta în genere1 • scrisul ca anamneză ( rememorare.

îmi pari că semeni leit. la care omenirea face mereu apel încerc#nd să-l sal%eze pe cel care a intrat de-a dreptul în %ra/a ei şi care îi contamina pe cei din /uru-5. dacă ele nu sunt complementare. dar -ăspunsul e prea ade%ărat ca omul să-l suporte. 5ar acuma parcă mi-ai făcut o %ra/ă. dacă mai poate scăpa %reodată. Dacă putem glumi un pic. din care. şi altfel. De aceea a găsit întrebarea pentru a am#na şi a face mai suportabilă acceptarea ade%ărului. ieşind din temporalitatea istorică întruc#t existenţa în sine este căutarea unei eliberări de posibilele întrebări (( răspunsuri st#n/enitoare. unic. asemeni celei a lui arsifal. incomplete şi parţiale şi relati%e& rins de %ra/a întrebării. 2 conştientiza întrebarea /ustă. sunt mereu insuficiente. +ăutarea de răspunsuri e ne%oia de ne-ade%ăr. în aşa fel înc#t mi-e plină mintea de nedumerire. dar. a conştientiza incapacitatea şi imposibilitatea -ăspunsului. căutarea sensului lor. de eforturi c!inuitoare şi c!iar de tragism existenţial. dătătoare de sens şi semnificaţii. De fapt. cum reiese şi din dialogul platonician *enon" $ocrate. indi%idul intră într-o stare de dependenţă interogati%ă. ci în cel al obsesiei interogaţiei. rănile se %indecă greu. Este “boala socratică”. auzisem eu c!iar înainte de a te înt#lni că nu faci altce%a dec#t să te pui pe tine însuţi şi pe alţii în încurcătură. cum se înt#mplă de cele mai multe ori. c#nd afli -ăspunsul uiţi de întrebări. nişte farmece. şi la c!ip. in%ariabil. esenţială la un moment dat. legat mai mult de precaritatea condiţiei umane şi de imposibilitatea unor pre%iziuni ispititoare. mai ales. parcă m-ai robit pe de-a întregul unui desc#ntec. uiţi c!iar că exişti. +ăci şi el amorţeşte pe oricine se apropie de el şi îl atinge. 4u în sensul cotidian al acestei sintagme.2ceste aspecte sunt esenţa c!estionării în orele ( cursurile şi seminariile de 3iteratură pentru copii. nu de puţine ori. de orbecăire în incertitudine. acaparatoare la care ne îndeamnă reflecţia asupra textelor. cum simt că faci şi tu cu mine acum& B . complet& a constituit sursă de căutări neobosite. Dacă răspunsurile nu %in înaintea întrebărilor. su-puse ideii că poate că destinul tragic al indi%idului în lume este acela de a sta sub semnul întrebării. cu peştele acela mare şi turtit care trăieşte în mare şi se c!eamă torpilă. Există cred o singură întrebare şi un singur răspuns. care regenerează o lume întreagă.

r. $tarea psi!ologică normală a indi%idului 0 sau cea dezirabilă 0 este aceea a problematologicului. al atingerii ţelului de a oferi ele%ilor o experienţă de g#ndire totală 0 în . de ordin emoţional şi afecti%. într-o adec%ată corelare cu o bine determinată instrumentare a g#ndirii. fragmente din ele făc#nd parte din “manualele” mai mult sau mai puţin alternati%e constituie mi/locul didactic de bază 0 indispensabil ca reflexele acestui model problematologic bazat pe interogaţie şi pe 6 . în aceeaşi măsură concepute în sensul unei treptate dez%oltări a disponibilităţilor şi a deprinderilor de g#ndire %erbalizată. . 5deea care dădea orientare. 2cti%ităţile de lectură. +eea ce %om con%eni să numim cărţile pentru copii. ca fiinţă psi!ologică. sunt abordate în mod rele%ant at#t subiecte clasice. nici cogniti% ( în plan conceptual-abstract şi categorial. “prefeţe” sau păreri ale unor “critici” mai mult sau mai puţin autorizaţi. pe care ele%ii o trăiesc şi încearcă să o înţeleagă. 6iindcă indi%idul este. 2ceastă strategie presupune şi impune un model problematologic %iz#nd deprinderea filosofării.înainte de a în%ăţa o “disciplină” şi în acelaşi timp cu a în%ăţa lectura. limbă şi comunicare din curriculum-ul obligatoriu la clasele din ciclul primar. nu putem fiinţa fără a pune întrebări. completate cu opţionalele dintre care literatura pentru copii este nu numai unul posibil. De ce nu ne simţim bine fără a pune întrebări. pri%ată sau socială. un permanent ec!ilibru între ceea ce este şi ceea ce ar putea fi. ci c!iar unul preferat de în%ăţători.2şadar. ba c!iar necesară o te!nică soteriologică de lectură .în completarea şi continuarea căruia este g#ndit cel de faţă 0 era că %ocaţia se naşte dintr-o credinţă ad#ncă. prin a cărei discutare. de recunoscută însemnătate pentru textele adresate copiilor. direcţie şi sens demersului meu din cursul de Didactica limbii şi literaturii rom#ne pentru ciclul primar apărut anul trecut . a cărui desc!idere ţine de %ra/a interogaţiei. această ec!ilibrare psi!ologică a indi%idului se face la marginea întrebării. iar %ocaţia noastră de dascăl de literatură şi didactician s-a nutrit continuu din credinţa că ar fi cu putinţă.limba/ )*. 3ipman'. sau cum se citeşte cu ade%ărat o carte dincolo de “comentarii”. 6iecare dintre cursurile de literatură pentruc copii propuse aduce în prim-plan c#te o sferă problematică particulară. c#t şi subiecte reieşite din %iaţa curentă. dar nici psi!ologic ( în plan concret-situaţional.

constă în crearea unor conteexte de comunicare cu disponibilitate spre această din urmă categorie de întrebări care face loc relaţiei dia-logice polemice constituie miezul modelului problematologic al receptării textelor prin care discursul literar se 7C . *iza demersului nostru corelat. cu cel al didacticii maternei. cum se %a obser%a din demonstraţia inclusă la mitologie ( texte cu substrat mitologic'. 5deea de la care plecăm este că lectura textului ca model problematologic este orientată spre st#rnirea unui noian de întrebări generate de texte şi căutarea sensului ( a seemnificaţiilor lor.din di%erse moti%e 0 se află în imposibilitatea de a oferi singur răspunsurile adec%ate ( întrebări cumulati%e ( desc!ise spre relaţia dia-logică cu alteritatea bazate pe • premise demonstrati%e ( demersuri inducti%-deducti%e ( răspunsuri care nu dau posibilitatea reacţiei alternati%e ( descripţie a unei stări de fapt ( întrebări textuale ( interpretati%e ( desc!ise premise dialectice ( demers interpretati% ( răspunsuri problematologice care creează un spaţiu de relaţie şi de sens astfel d#nd posibilitatea cumulării prin soluţii constructi%e în urma unor reacţii polemice şi prin răspunsuri alternati%e ( reacţii discursi%-polemice la care se anga/ează posibilii interlocutori ) oarta lumii ( poarta luminii ( a înţelegerii. ambele foarte importante pentru fiinţarea cogniti%ă a omului. 7n acest noian de întrebări am putea face o oarecare ordine.suprimă şi soluţionează problema declanşată prin întrebare1 9. întrebări la care indi%idul . întrebări cu o puternică încărcătură emoţională dincolo de care intuim de fapt căutarea propriului sens al fiinţării în lume. cum spuneam. cărora le %om asocia două categorii de răspunsuri" 8. întrebări la care indi%idul ar putea să-şi ofere singur răspunsurile )pentru că are şi competenţa cogniti%ă şi competenţa discursi%ă în domeniul propriu al întrebării' ( întrebări înc!ise ( textuale (( răspunsuri apocritice . fiindcă apetenţa spre ordine pare a fi o caracteristică originară a indi%idului.logica punerii întrebărilor să se facă simţite în orele de lectură proiectate în %iziunea tiparului structurant al modelului comunicati%funcţional intuit ca modus operandi în didactica maternei. Delimităm astfel două categorii de întrebări.

telor a'ar(in&nd ace#teia 8* >iturile* <e+ini(ie* Cla#i+icare 3* Ale.apropie de discursul filosofic şi cu care intrăm argumentati%ului.i %5$cii 5#$ i1$c!$.+$n"#i . 7* $radul mai redu# al dez oltării '#i. Mi!o1o+ia #o4*n$a%c& .andru >itru% %ege de!e O!i"pu!ui 0 'rezentare $enerală 4* Concluzii Conce'tual literatura pentru copii de#emnează o 'arte a literaturii na(ionale% incluz&nd totalitatea crea(iilor care 'rin 'ro+unzimea me#a"elor% $radul de acce#i!ilitate şi ni elul realizării arti#itice #e do edeşte ca'a!ilă #ă intre )n rela(ie a+ecti ă cu cititorii lor* Caracterul ei a'arte reie#e din #'eci+icul rece'tării la &r#ta 'reşcolară şi şcolară mică% con+orm +actorilor. în preaplinul S5$ci6ic"1 1i!$#a!"#ii 5$n!#" co5ii.ice ($&ndire% lim!a"% emo(ii şi #entimente e#tetice-% 8* #+era de intere#e% tre!uin(ele şi 'reocu'ările centrate )n "urul "ocului% al li'#ei de $ri"i% al 'ermanentei intero$ări a#u'ra lumii% 3* 'o#i!ilită(ile redu#e de identi+icare a me#a"ului arti#tic 0 co'iii tre!uie ini(ia(i* Dunc(ia arti#tică a o'erelor 'entru co'ii are 3 coordonate 'rinci'ale (I* Pa#cadi 0 4i%eluri estetice-.i "niv$#%a1& – i7vo# a1 1i!$#a!"#ii 5$n!#" co5ii 7* Particularită(i ale literaturii 'entru co'ii / ale te. 7* coordonata cogniti%ă sau informati%ă 0 o'era ce comunică in+orma(ii tra#mi#e 'rintr1un cod şi or$anizate )ntr1un me#a" arti#itic* 8* estetică 0 alori+icare a irtu(ilor e#tetice ale lim!a"ului* Pe l&n$ă cele 4 cateorii e#tetice +undamentale (+rumo#ul% ur&tul% 77 .

a +acilita o )n(ele$ere a ra'orturilor umane şi a normelor de co ie(uire #ocială@ 8* 'rin intermediul literaturii 'entru co'ii #e a realiza o !ine enită dedu!lare% c&nd cititorul co'il #e a reunoaşte )n altul #au a re+uza identi+icarea cu un model ne$ati * 2nainte de a 'utea )n(ele$e 'ro'riul #ău eu% )n contact cu alte euri% co'ilul )şi a+lă un altere$o multi'licat )n +iecare 'er#oană cu care #im'atizează #au anti'atizează@ 3* ca atare% e +oarte im'ortant #ă #e e.ează uni er#ul 'ro'riu de cunoştin(e al co'ilului% năzuin(ele şi a#'ira(iile lui le$ate de +amilie% co'ilărie* E iden(iind cura"ul oamenilor dintotdeauna% 'rintr1o in$enioa#ă tran#+i$urare arti#itică% o'erele (in #eama de +a'tul că )n 'rimul r&nd Eco'ilul #e naşte curio# de lume şi neră!dător de a #e orienta )n ea% şi numai literatura care )i #ati#+ace acea#tă 'ornire )l )nc&ntă* Ca #ă +ie o o'eră de artă% #crierile 'entru co'ii şi tineri tre!uie #ă1i )nc&nte şi #ă1i intere#eze şi 'e oamenii maturi% )ntruc&t a ieşi din lectură cu stimă sporită pentru om e secretul marii literaturi pentru copii şi tineret * (F* Căline#cu-* Particularită(i ale te.iar )n 'o e#tiri şi #c.i(e% unde uni er#ul $&zelor #au al ie(uitoarelor mai mari #unt 'rezentate antro'omor+izat (mai ale# )n +a!ule.t% +ie 'rin e'icul den#% con+lictul du# '&nă la #u#'an#% +ie 'rin 'oezii #im'le@ 78 .comicul% tra$icul.i#ten(a unor con+licte 'uternice la care 'artici'ă 'er#ona"ele $ru'ate )n 'oziti e şi ne$ati e 'ro enite din lumea !a#mului* Per#ona"ele #unt #im!oluri ale !inelui şi răului c.tul #u! toate 'o#i!ilită(ile #ale% alori+ic&ndu1#e at&t irtu(ile co$niti e şi e#tetice% c&t mai ale# cele morale tra#mi#e de te.e.i#tă #u!cate$oria #'eci+ică literaturii 't co'ii 0 $ra(io#ul% duio#ul% miniaturalul-% 3* formati%ă 0 me#a"ul arti#tic al o'erei% )n arietatea #emni+ica(iilor #ale rece'tate de către co'ii% #emni+ica(ii la care #e a"un$e 'rin ieşirea din 'lanul a!#tract al te.telor a'ar(in&nd literaturii 'entru co'ii 7* e.i#ten(a cotidiană a co'ilului* Ele or contri!ui la educarea ace#tora con+orm unor irtu(i morale ale#e* Literatura 'entru co'ii include $enuri şi #'ecii literare identice celor din literatura na(ională )n $eneral% dar 'rin con(inutul tematic in e#ti$.tului literar şi analo$ia dintre tema şi moti ele o'erei şi ia(ă% adău$&ndu1#e #itua(ii din e.'loateze te.

i vi$'"i!oa#$1$:..ezi% C* Guzea% E* Dara$o% H* Alec#andri% F* To'&rceanu% >* 9ore#cu% H* Hoicule#cu 3* a* !* e'ic er#uri 0 +a!ula/le$enda 'roză 0 73 . 5$#%ona1i!&'i.!#$c"!"1 i%!o#ic.. 3. "niv$#%"1 co5i1&#i$i 86a4i1i$.4* inter+eren(a $enurilor e #olicitată de 'oten(iala rece'ti itate #căzută a micului cititor% inter+enre(ă care a #al a a#t+el te.tul de monotonie@ la )nce'ut% cititorul de &r#tă şcolară mică a +i atra# de e'ic ()ntruc&t e.'re#i itatea lim!a"ului 'oetic% identi+ic&nd ima$inile +rumoa#e% +i$urile de #til@ :* a#t+el el a )n(ele$e re#tul de#crierii şi 'ortretelor şi #e a ini(ia )n rece'tarea Edramei5 0#au a #cenetelor de teatru@ mai 'u(in 'rezentă )n literatura 'entru co'ii şi )n manuale% dramatur$ia #e acce#i!ilizează doar )n urma izionării #'ectacolului la teatrul de 'ă'uşi* Fenuri şi #'ecii 'redilecte )n literatura 'entru co'ii% ca şi )n literatura na(ională% au un con(inutul tematic ce #e conturează )n "urul marilor teme.4o $1$.i#tă ac(iune% cu momentele #u!iectului şi 'er#ona"e-% dar tre'tat cititorul a de eni #en#i!il la e.coa1&9 . Fenuri şi #'ecii literare 'o'ulare 7* +olclorul co'iilor a* c&ntece 0 +ormulă% !* recitati e 0 numărători% c* er#ul ce )n#o(e#c dan#ul #au "ocul% d* +ormule cumulati e% e* 'ăcăleli% +răm&ntări de lim!a" 8* liric a* doine% !* colinde% c* #orco a% d* #tri$ăturile% e* c&ntecul de lea$ăn% i#tori% de "oc* 3*e'ic a* )n er#uri 0 le$enda% c&ntecul !ătr&ne#c (!alada-/'oezia Fenuri şi #'ecii literare culte =* liric 0 'a#tel% odă% imn* T* Ar$..$<$451$. na!"#a .

andre#cu% La Dontaine% <* Golintineanu% H* Alec#andri% 9la ici% P* I#'ire#cu% 1 <in !a#mele rom&nilor% C1tin C.ime* .o!iceiurilor !* )n 'roză 1 le$enda% #noa a% !a#mul* le$enda/!a#mul/'o e#tea/'o e#tirea/nu ela/#c. 7* teogonice 0 ori$inea şi i#toria zeilor@ 8* cosmogonice 0 crea(ia uni er#ului% 3* etiologice 0 ori$inea lucrurilor şi a +iin(elor% 4* morale 0 !ine #* rău% :* esc!atologice 0 #tin$erea uni er#ului* <intre marile ci iliza(ii cu tradi(ie mitolo$ică amintim. >itul are la !ază credin(a )n dimen#iunea #acră a lumii 0 marile nara(iuni includ o mare arietate de zeită(i% demoni% eroi #u'ranaturali% )nt&m'lări miraculoa#e* >itul e iz or al !a#melor% 't că 74 .siris. Mi!o1o+ia e#te con#tituită din totalitatea miturilor unui 'o'or #au $ru' de 'o'oare* Termenul central e mitul 'e care >* Eliade )l de+ineşte. golI% J* G&r#an 0 . 2n +unc(ie de tematică% miturile #e cla#i+ică.iri(ă% Petru Lu#calo * 4* <ramatic 0 "ocuri cu caracter de 4* dramatic 0 +eeri dramatice* 'antonimă (ca'ra% ur#ul% !rezaia% H* Alec#andri 0 $#nziana şi turca% cer!ul% ideiulepelea% H* E+timiu 0 7nşir-te mărgărite% A* Po'o ici 0 :ut. 8* ci iliza(ia a#iro1!a!iloniană 0 lumea orientală% central +iind *itul lui 5sis şi al lui .randafirii roşii :* a+ori#tic 0 $.icitori% zicători% 'ro er!e şi ma. 7* ci iliza(ia $reco 0 romană 0 A* Galaci 0 *ic dicţionar mitologic greco 0 roman.i(a/roma nul* F* Ale.. Emitul #e re+eră )ntotdeauna la o Ecrea(ie5* El 'o e#teşte cum ia +iin(ă ce a #au cum un model de com'ortament #au o de'rindere de muncă au +o#t #ta!ilite% ele con#tituie 'aradi$me 'entru toate actele omeneşti #emni+icati e5 (2specte ale mitului'.

'o e#teşte +a'te neo!işnuite ale eroilor cu 'uteri #u'raomeneşti* Ele con#ituie o #ur#ă de in#'ira(ie şi #unt im'ortante re'ere culturale şi 'rezintă )n +ormă #'eci+ică teme ale $&ndirii dintotdeauna şi de 'retutindeni.'licarea altor cu inte din lim!a rom&nă.i (Traian şi <oc.ia-% 'lu# o le$endă 'ă#trată de la <* Cantemir% 8* mitul trans!umanţei 0 >iori(a 0 #im!olizează e. rela(ia omului cu #acrul% conce'(ia de#'re crea(ia lumii% ia(ă% moarte% lu'ta dintre !ine şi rău* Cele mai im'ortante di inită(i #unt #im!oluri ale unei anume acti ită(i% atitudini umane #au element co#mic* A5o11o 0 zeul #oarelui% al luminii% Dion=%o% 0 zeul inului% !e(iei% !elşu$ului% al no'(ii% al inconştientului* A#!$4i% 0 zei(ă a &nătorii* 2n $eneral% un zeu a de enit #im!ol ce )n$emănează alen(e !ene+ice şi male+ice% trimi(&nd la urmă la ideea im'er+ec(iunii lumii şi a crea(iei% şi a 'er+ecti!ilită(ii naturii umane şi #ociale* Jeii )nşişi au calită(i #i de+ecte ca muritorii* Temele date de 3egendele .!i* 2n literatura 'o'ulară a em 4 mituri +undamentale% identi+icate de F* Căline#cu% ele de enind 'iloni ai literaturii rom&ne culte* 7* mitul etnogenezei 0 F.ea 0 zei(a Păm&ntului* Mi!"#i1$ #o4*n$.i#ten(a 'a#torală a 'o'orului rom&n% Ee.* A#ca. cronolo$ia K Crono# 0 zeul tim'ului% $eolo$ia K F.limpului #unt etern umane +iind 'rezente '&nă a#tăzi )n literatura 'entru co'ii.'rimă iziunea 'a#torală +ranci#can1'antei#tă a mor(ii indi idului ****5 F* Căline#cu* 1 +ranci#cani#mul 0 mişcare reli$ioa#ă% a#ceti#m% cultul #im'lită(ii şi iu!irii ie(uitoarelor% 7: .'licate şi )n(ele#e ca +iind #ur#e 'entru e. 7* de#tinul 0 >oira% ur#itoarele% 8* ră#'lătirea +a'telor !une 3* a 'rieteniei% 4* iu!irii 0 +iul Ariadnei )l a"uta 'e Tezeu #ă #ca'e din la!irint% :* a la!irintului% =* lu'ta 'entru 'utere )n +amiliile no!ile* Numele zeilor şi eroilor #unt e.

ă5% de#'re lu'tele #ociale şi na(ionale din remea domniei lui Hlad Me'eş* 3egendele . %ege de!e O!i"pu!ui Ale.cu le$endele i#toriei antice a lumii% din remea c&nd şi realită(ile cele mai +ireşti con#tituiau un mi#ter% alt+el ine. pentru care autorul a primit premiul “5on +reangă” al 2cademiei -om#ne în anul 8=>9. în primul r#nd pentru %irtuozităţile ei pedagogice” )Demonstene <otez'. 4Co'iii muntelui de aur5% 42n (ara le$endelor5% 4Ga#tonul cu m&ner de ar$int5% 'recum şi trilo$ia Le$enda Hala.andru >itru e#te unul dintre marii #criitori ai anilor cincizeci )n literatura rom&nă 'entru co'ii şi tineret* O'erele şi le1a creat 'e !aza 'o eştilor 'o'ulare rom&neşti şi ca #ur#ă de in#'ira(ie a +olo#it lumea co'ilăriei* A#t+el de o'ere a'reciate de co'ii #unt.'lica!il dec&t 'rin e.i#ten(a unei 'uteri #u'ranaturale şi atot'uternice% )ntru'ată )ntr1o +iin(ă% 'entru o mai a'ro'iată )n(ele$ere* Aşa +iind% cartea lui Al*>itru e i#torieN e o )n(iruire de le$endeN e o lun$ă 'o e#teN Poate% cel mai 'u(in% a#ta din urmă* Ea e#te o nara(iune a 'rei#toriei şi i#toriei antice% cu zei% cu eroi şi #&n$eroa#e con+licte )ntre ei% +ăcută cu talent şi cu 'utere de 7= . “o carte pentru tineret. Le$endele Olim'ului e#te% )n ade ăratul #en# al cu &ntului% o carte 'entru tineretul de la 7C la BC de ani% aşa cum au +o#t #ocotite căr(ile 'entru tineret ale lui Le Tol#toi* Ale.1 L 'e#te tot* 'antei#m 0 di initatea #e con+undă cu natura* Pan 3* mitul /ertfei pentru creaţie 1 >eşterul >anole 0 e un mit e#tetic% #emni+ic&nd ideea că crea(ia e rod al #u+erin(ei* 4* mitul zburătorului erotic #au mitul erotic 0 'er#oni+ică in azia in#tinctului 'u!eral la tinerele +ete* >* Emine#cu #u$erează că iu!irea e +or(ă im'laca!ilă% +ără 'artici'area conştiin(ei * (5storia literaturii rom#ne*Pe l&n$ă ace#te 4 mituri% a+irmă Căline#cu% )ncearcă #ă #e ridice şi altele% )m!ră(iş&nd mai cu #eamă domeniul reli$io#ului* :. *itru.limpului este o operă semnificati%ă din creaţia lui 2l.andru >itru% 'rin căr(ile #ale% dar )ndeo#e!i 'rin acea#ta% a a+irmat la cea mai )naltă trea'tă literatura 'entru co'ii şi 'entru tineret* Dără a a ea c&tuşi de 'u(in un iz didactic% 4Le$endele5 lui Al* >itru +amiliarizează tineretul (şi !ătr&netulI.

ile% 7A .i#tat* A.'une mituri şi le$ende 'e care ima$ina(ia $reacă le1a (e#ut )n "urul unor oameni numi(i% )n $receşte% 4eroi5* Tre!uie #ă +acem de la )nce'ut o di#tinc(ie e#en(ială )ntre zei şi eroi* Jeii erau nişte +iin(e 'ur ima$inare% c.'lica(ie $enetică* 2n acea#tă o'eră% autorul 'rezintă +ormarea Păm&ntului% a'el&nd la tema co#molo$iei% adică la a'ari(ia zeilor şi a oamenilor* O'era are două 'ăr(i.iar dacă )n 'lă#muirea c.i din mitolo$ia $reacă% create de omul 'rimiti % care a )ncercat #ă e.andru >itru e. F.'lica(ii% detaliază #au com'letează 'o e#tirea cu date e.acte% #au #e re+eră la 'rezen(a unor moti e% teme )n alte o'ere de artă* Prima 'arte 0 Jeii 1 cu'rinde le$endele cele mai ec.i#tau nu numai )n ima$ina(ia 'o'orului% ci şi )n realitatea i#torică.i#ten(a zeilor ima$in&ndu1i şi )nze#tr&ndu1i cu tră#ături umane* Autorul ne de#crie cei mai im'ortan(i zei% 'recum.eea% Jeu#% Prometeu% Oera% Pala#% A+rodita% <ioni#o#% ne 'o e#teşte de#'re ia(a şi +a'tele lor% ne 'rezintă Olim'ul% cetatea zeilor $reci* Partea a doua 0 Eroii 0 cu'rinde le$endele cele mai #emni+icati e de#'re eroii $reci% eroi care e. )n 'rima 'arte ne #unt 'rezenta(i zeii din mitolo$ia $reacă% 'artea a doua con(ine le$endele de#'re marii eroi $reci* Pentru reuşita ace#tei o'ere% autorul a #tudiat cu minu(iozitate mitolo$ia $reacă* Ace#t +a't e#te demon#trat şi de 4Notele5 de la #+&rşitul +iecărui ca'itol% )n care autorul dă e. Per#eu% Oeracle% Tezeu% Or+eu% Uli#e* Ale.'lice e.e ocare% a(a )nc&t le$enda #ă ca'ete tărie de ade ăr% de )nt&m'lare de mari 'ro'or(ii% a cărei memorie a a"un# '&nă )n zilele noa#tre* E $reu de de+init cartea lui Al* >itru* Poate +i şi un roman% unic 'rin 'er#ona"e şi )nt&m'lări% al i#toriei% cea mai de'ărtată a lumii ştiute% nu 'rea de'arte totuşi de noi* Ea #e citeşte ca atare% de la )nce'ut '&nă la #+&rşit* Le$endele Olim'ului% 'recum arată şi titlul% a'ar(ine $enului e'ic )n 'roză şi #'eciei le$endei* Le$enda e#te o #'ecie a $enului e'ic )n 'roză% care utilizează e enimente miraculoa#e #au +anta#tice şi tinde #ă dea e.i'ului şi ie(ii lor #e 'orni#e de la realită(i omeneşti concrete* <e 'ildă% Jeu# are mult din caracterele unui !a#ileu* Pe c&nd mul(i dintre eroi au tăit )n realitate% iar ima$ina(ia n1a +ăcut altce a dec&t #ă le mărea#că% ade#ea 'e#te +ire% 'er#onalitatea* Jeu# n1a e.

arilor% care in+e#tau drumurile Aticei )n remurile )nde'ărtate% e#te re+lectarea unei realită(i% care a du# ia(a $reacă% )n Atica% cu un 'a# mai de'arte #'re ci ilizare şi umanizare* Le$enda #'une că Tezeu a +o#t )n+lăcărat de i#'ră ile lui Oeracle* <ar e#te uşor de )nc. 7*1#tă'&n% şe+% no!il% comandant militar@ 8*1lu'tător%@ 3*1om care #e di#tin$e 'rin naştere% 'rin cura" #au 'rin talent* 2nce'&nd cu Oe#iod% cu &ntul 4erou5 ca'ătă )n(ele#ul de #emizeu* 2n #ecolul al H1lea% or!ind de#'re Oeracle% Pindar )i dă a'elati ele de 4erou zeu5* Platon aşează 'e 4erou du'ă zeu% şi zeii du'ă oameni* La Atena% )n #ecolul al H1lea% 4eroi e'onimi5 erau #ocoti(i !ăr!a(ii care dădu#eră numele celor zece tri!uri ale Atenei* Iar 7B .A$amenon% >enelau% Uli#e au +o#t )n#ă oameni care au lu'tat #u! zidurile Troiei* 2n le$endele de#'re eroi a#i#tăm la o )ncordare a tuturor 'uterilor +izice şi morale ale 'ăm&ntenilor% #'re a !irui +or(ele ră"maşe şi a ridica ia(a şi demnitatea omului dea#u'ra tiraniei şi mizeriei* 2n ima$ina(ia $recilor% Jeu# trona maie#tuo# şi ca'ricio# )n Olim'% dar 'e 'ăm&nt eroul Oeracle% )n+runt&nd m&nia Oerei% uci$&nd monştrii şi !iruind oameni nele$iui(i% a +o#t #ocotit rednic de Olim'* Cura"ul% d&rzenia% dra$o#tea de oameni şi #'iritul de #acri+iciu 'entru !inele o!ştei #unt tră#ături care #e )nt&lne#c la to(i eroii* E.i'uit ce 'ro+undă in+luen(ă a#u'ra ima$ina(iei şi dorului de +a'te mari ale $enera(iilor de tineri $reci e.i#tă% de#i$ur% multe elemente le$endare )n cele ce #e 'o e#teau% de 'ildă% de#'re Tezeu* <ar lu'ta lui )m'otri a t&l.ercitau ace#te modele de cura" şi dra$o#te de om 'e care le 'rezentau le$endele eroilor* 9're a ne da )n#ă mai !ine #eama de +elul )n care #1au 'lă#muit le$endele% e#te nece#ar #ă )nce'em 'rin a cerceta )n(ele#urile 'e care le1a că'ătat cu &ntul 4erou5* E olu(ia )n(ele#urilor cu &ntului ne arată lim'ede şi conci# no(iunile +undamentale 'e care le le$au anticii de ace#t cu &nt şi ne conduce 'e drumul rezol ării di+eritelor )ntre!ări 'e care le ridică 'ro!lema con#tituirii le$endelor eroilor* La Oomer% cu &ntul are următoPrele )n(ele#uri.

ile% Uli#e% >enelau% Ne#tor% )n !ătălie* <ar% du'ă terminarea răz!oiului% +a'tele lor creşteau 'arcă şi mai mult )n ima$ina(ia $enera(iilor* Delurite le$ende #e (e#eau )n "urul ace#tor mari +i$uri* A'oi +iecare cetate din Frecia oia #ă1şi ai!ă 4eroul5 #ău şi% aşa cum #1a )nt&m'lat cu Oeracle% care era re endicat de Te!a şi de Ar$o#% ăn mai multe cetă(i )n+loreau le$ende 'rin care un erou le aducea +aimă şi $lorie* Nu to(i eroii au lu'tat la Troia% dar to(i eroii erau )nno!ila(i cu acele calită(i 'e care autorii le$endelor le #ocoteau cele mai de +runte* Cum le$endele )n "urul unui erou #e )nc.omeric* Pentru a 'une o oarecare ordine )n ace#t . 7*1 #tă'&n% no!il% şe+% comandant militar@ 8*1 com!atant ()n $eneral-@ 3*1 om di#tin# 'rin naştere% talent% ite"ie@ 4*1 #emizeu@ :*1 muritor ridicat% du'ă moarte% la ran$ul de #emizeu* Nici nu #e 'oate un mai mare a"utor% )n di#cutarea 'ro!lemei eroilor antici% dec&t acela 'e care ni1l dă #emantica cu &ntului 4erou5* 9e ede că la !aza di+eritelor )n(ele#uri ale cu &ntului 4erou5 a #tat )ntotdeauna un #entiment de ad&ncă admira(ie 'entru oamenii care #e di#tin$eau 'rin anumite calită(i% admira(ie care a du# la di inizarea anumitor eroi* Lu'tătorii de le Troia ăzu#eră 'e şe+ii lor% 'e marii comandan(i% 'e A.ă(iş de +a'te% #e 'oate #'une că le$endele eroilor 'ot +i )m'ăr(ite )n trei mari cate$orii.ce'(ionale% lu'tători 'entru !inele comunită(ii% 'e care #ă1i +i numit 4eroi5* Aşadar 4eroii5 au e.e$au ade#ea )n cetă(i di+erite şi )n tim'uri di+erite% #e )nt&m'la acelaşi +enomen care #e 'etrecea şi cu zeii% şi anume că acelaşi erou era )ncărcat cu )n#uşiri contradictorii şi de#'re el #e #'uneau lucruri contradictorii* E#te de neconce'ut ca tim' de cel 'u(in o't #ute de ani% c&(i au trecut de la enirea a.la Roma 4eroi5 a"un#e#eră #ă +ie numi(i )m'ăra(i romani di iniza(i* Aşadar% 'e #curt% linia e oluti ă a #emanticei cu &ntului 4erou5 a +o#t.i#tat )ntotdeauna la $reci% le$endele )n "urul di+eritelor +i$uri au )nmu$urit cu mult )nainte de răz!oiul Troiei% dar numai anumi(i 4eroi5 au luat 'arte la lu'tele de #u! zidurile Troiei% şi deci numai anumite le$ende au +o#t con#emnate de e'o#ul . 76 .eilor 'e 'ăm&ntul Freciei şi '&nă la răz!oiul Troiei% 'urtătorii ci iliza(iei miceniene #ă nu +i cuno#cut şi admirat oameni cu )n#uşiri e.

i le$ende% căci )n ea #e re+lectă 'rimele mişcări de e.eiene* 9e 'oate de a#emenea #ocoti că #unt anterioare răz!oiului Troiei le$endele cu 'ri ire la lu'tele date de ar$i i )m'otri a Te!ei* Numai du'ă aceea in le$endele )n "urul eroilor lu'tători la Troia* 2n lucrarea #a Al* >itru a tre!uit deci #ă rezol e două 'ro!leme +undamentale% #emnalate mai #u#. 'ro!lema cronolo$iei şi 'ro!lema +izionomiei eroilor* Cronolo$ic% autorul a re#'ectat următoarea ordine.iar locul )n care au luat naştere unele le$ende* 9unt totuşi anumite le$ende #au cicluri de le$ende a căror cronolo$ie nu mai trezeşte nici o )ndoială şi a#u'ra lor tre!uie )ndre'tată aten(ia* <in ace#t 'unct de edere% autorul a 'rocedat% )n $eneral% c&t #e 'oate de ra(ional* A#t+el% era +ire#c #ă )ncea'ă cu 8C .eilor )n Elada% Pă(aniile lui Uli#e% A enturoa#a călătorie e lui Enea* <ate +iind +a'tele men(ionate mai #u#% )n le$ătură cu contaminarea di+eritelor le$ende% e#te cu ne'utin(ă de do edit cu certitudine tim'ul 'reci#% şi uneori c.• • le$ende 'lămădite 'e 'ăm&ntul Freciei% )nainte de răz!oiul Troiei@ le$ende create )n A#ia >ică% )n le$ătură cu răz!oiul Troiei% )n "urul unor eroi eni(i din Frecia@ • le$ende create )n Frecia% du'ă şi #u! in+luen(a le$endelor răz!oiului Troiei* <ar multe dintre le$endele din 'rima cate$orie au +o#t in+luen(ate de le$endele răz!oiului troiei* Răz!oiul Troiei a +o#t e enimentul care a contri!uit% )ntr1o +oarte mare mă#ură% la alterarea con(inutului le$endelor şi deci la e#tom'area cronolo$iei lor* Acea#ta +iind #itua(ia% e#te +oarte $reu de 'recizat )n ce e'ocă au a'ărut le$endele )n "urul unui anumit erou şi care a +o#t +izionomia eroului re#'ecti de1a lun$ul #ecolelor* <e aceea% )n di#cu(ia cu 'ri ire la +iecare erou% #a an(ii e.'edi(ia ar$onau(ilor% Răz!oiul Troiei% 2ntoarcerea a.'an#iune a.'rimă 'ăreri di+erite% ade#ea contradictorii* 2n orice caz% #e 'ot de#'rinde din le$ende unele +a'te care #unt )n 'er+ect acord cu datele i#torice* Pe !aza lor #e 'oate #ta!ili o cronolo$ie relati ă a di+eritelor le$ende* A#t+el% #e 'oate 're#u'une că le$enda ar$onau(ilor a +o#t una dintre cele mai ec. Per#eu% Oeracle% Tezeu% <edal şi Icar% Ca#tor şi Polu.% Gelero+on% A#cle'io% >elea$ru% Or+eu şi Euridice% 2ntemeierea Te!ei% E.

otăr&rii zeilor% atunci dramatizarea ori$inală a +a!ula(iei dă ade#ea o z$uduitoare +or(ă ideii morale% iar idea morală ine şi tran#+i$urează dramati#mul care% +ără #en#% ar +i #e1 a dre'tul de#cura"ator% 'e#imi#t% ira(ional* C.'edi(ia ar$onau(ilor anterior răz!oiului troian care% la r&ndul #ău% e#te urmat de )ntoarcerea eroilor )n Elada% de 'ă(aniile lui Uli#e şi de călătoria lui Enea* 91ar 'ărea% 'oate% că +ondarea Te!ei şi e. lu'ta omului )m'otri a elementelor o#tile 0 naturale şi #ociale 0 'entru a1şi do!&ndi o ia(ă mai !ună% 'recum şi rezultatul ace#tei lu'te.iar dacă au unele contin$en(e cu +a'te 'etrecute mai t&rziu 0 de 'ildă Oeracle e#te 'u# şi )n le$ătură cu răz!oiul troian 0 le$endele lor con(in ădit elemente ce do ede#c că ele au +o#t 'lămădite% cel 'u(in )n em!rion% cu mult )nainte de răz!oiul troian* Acolo unde cronolo$ia e#te #i$ură 0 ar$onau(i% Troia% Uli#e% Enea 0 autorul a re#'ectat1o cu #cru'ulozitate* 2n ceea ce 'ri eşte +a'tele men(ionate% adică #u!#tan(a le$endelor )n#ăşi% e#te de o!#er at că au +o#t ale#e cele mai im'ortante% şi anume acelea care ilu#trează idea de !ază 'e care a urmărit1o autorul.iar #+&rşitul tra$ic al unui erou 0de 'ildă Oeracle 0 e#te nim!at de aureola !iruin(ei* 87 . )năl(area demnită(ii omului şi #'orirea )ncrederii )n #ine şi )n 'uterile #ale* <e 'ildă% )n le$enda lui Oeracle% elementul reali#t re'rezintă lu'ta omului )nze#trat cu e.idre% şer'i% !alauri* A#t+el de lu'te au tre!uit #ă +ie numeroa#e )n e'oca comunei 'rimiti e* Ace#ta e +o#t em!rionul le$endei* <ar mai t&rziu% $eno#urile #1au a#ociat )n +ratrii% şi +ratriile )n tri!uri% şi au )nce'ut lu'te )ntre ele* <eci la lu'tele 'e care tre!uiau #ă le ducă eroii )m'otri a +iarelor% #1au adău$at lu'tele )m'otri a şe+ilor de tri!uri% a'oi de cetă(i* <acă (inem #eama că idea de !ază% 'e care a urmărit #1o 'ună )n lumină ne)ncetat autorul% e#te aceea a !iruin(ei omului c&nd e#te 'er#e erent% c.ce'(ionale calită(i +izice şi morale% care #e )m'otri eşte cura"o# +iarelor şi monştrilor. lei% .Per#eu% de reme ce #unt do ezi de#tul de con in$ătoare că le$enda lui a )n+lorit )n e'oca miceniană* <e a#emenea% toată lumea #a an(ilor care #1a ocu'at de 'ro!lemă e#te de acord că Oeracle e#te unul dintre cei mai ec.iar )m'otri a .i eroi ai $recilor* Tezeu )şi $ă#eşte şi el locul du'ă Oeracle* E#te !ine 'la#ată şi e.'edi(ia ar$onau(ilor #unt aşezate 'rea de'arte de Tezeu* La acea#tă o!iec(ie #e 'oate ră#'unde +oarte uşor că +i$urile eroilor cita(i anterior% c.

'une le$endele% de la Per#eu la Enea% cu 'ri ire la cinci#'rezece eroi* El a a ut 'rile"ul #ă ilu#treze din !elşu$ idea centrală arătată mai #u# şi% )n acelaşi tim'% )n e. e.tul )ntr1o )nşiruire de er#uri* Ideile #unt 88 .'unerii e#te 'roza ritmată% care% deşi #e )nt&lneşte de#tul de de#% nu tran#+ormă totuşi te.'unerea le$endelor% dar mai ale# )n note% #ă dea şi unele amănunte a#u'ra realită(ilor #ociale şi 'olitice care au condi(ionat )n+lorirea ace#tor le$ende* Ci iliza(ia miceniană% !a#ileii a.'re#i e% 're$nante% !ine ale#e% e it&ndu1#e ar.ercitat in+luen(e numai a#u'ra culturii şi literaturii $receşti% ci in+luen(a ei a +o#t 'ro+undă şi la Roma* Proced&nd )n ace#t +el% autorul e.iar )n antic.itate% #u! +ormă mai a$ă% cultura $reacă i1a cucerit 'e romani% şi% #u! in+luen(a ace#tei culturi% romanii şi1au 'utut realiza crea(iile materiale şi culturale% care 'oartă caracteri#ticile $enului lor 'ro'riu* Autorul a 'rocedat deci +oarte 'otri it c&nd a or!it şi de#'re Enea% căci% )n realitate% mitolo$ia $reacă n1a e.ei% şe+ii tri!urilor antice% #unt% r&nd 'e r&nd% e oca(i )n note şi% )n ace#t +el% 'e l&n$ă )nc&ntarea% 'lină de )n(ele# moral% 'e care o #imte cititorul% aten(ia e#te du#ă şi #'re realită(ile i#torice% d&nd a#t+el mitului şi le$endei #u'ortul realită(ii% .ai#mele% dar ne+ăc&ndu1#e a!uz nici de neolo$i#me* Nu tre!uie uitat )n#ă că ceea ce dă un deo#e!it +armec e.i#tă şi 'unctul de edere i#toric al )n#emnătă(ii 'e care o acordau romanii le$ăturilor )nrudirii lor cu zeii% 'rin A+rodita% mama lui Enea% al cărei +ui% Iulu# #au A#caniu% a )ntemeiat $inta Iuliilor% din care au +ăcut 'arte Cezar şi Au$u#t* 2n călătoria le$endară a lui Enea% de la Troia '&nă )n Italia% #e re+lect&nd drumul 'e care l1au 'arcur# in+luen(ele de ci iliza(ie şi cultură e.aina +ermecătoare a !a#mului* 9tilul e#te şi )n acea#tă 'arte a căr(ii c&t #e 'oate de !ine 'otri it cu con(inutul* Cu intele #unt 'arcă luate din lumea !a#mului.Autorul a a ut !una in#'ira(ie de a )n#era )n olum şi le$enda lui Enea şi% )n ace#t +el% de a rele a )ncă o dată% )n lumină% trium+ul e+orturilor !iruitoare% amintind şi de )ntemeierea Romei* 2n#erarea le$endei lui Enea e#te c&t #e 'oate de !ine enită din mai multe 'uncte de edere* Un 'unct de edere e#te acela al e itării de a răm&ne necuno#cută 'u!licului cititor% căruia #e adre#ează cartea% una dintre cele mai intere#ante +i$uri de erou antic* <ar mai e.ercitate de $reci a#u'ra romanilor* Romanii au cucerit Frecia% dar% aşa cum #e #'unea c.

em'lare 'entru toate e'ocile% o+erind modele unice de umanitate* EHia(a noa#tră e#te de orată de mituri5% #cria Galzac% la +el ca şi Gla$a.'une ia(a le$endară* 81 Cronolo$ia e#te )n con+ormitate cu i'otezele cele mai 'lauzi!ile* 31 Aşa cum )n 4Le$endele zeilor5 #1a dat o deo#e!ită aten(ie +i$urii lui Prometeu% tot aşa )n 4Le$endele eroilor5 #1a aruncat o lumină deo#e!ită a#u'ra lui Oeracle* 41 Idea călăuzitoare )n e.'lica(ia ra(ională a 'lă#muirilor +anteziei* A1 Ca şi 4Le$endele zeilor5% 4Le$endele eroilor5 contri!uie la )m!o$ă(irea cunoştin(elor şi la educa(ia tinerei $enera(ii% 'un&nd )n +a(ă modele de lu'tă d&rză% create de antici% )n care% 'ornind de la realită(i certe% #e +ormulează năzuin(e #'re mai !ine şi #'re mai +rumo#* ..'rimate )n 'roză ritmată% ritmul +iind )ntre!uin(at de autor numai acolo unde #e cer accentuate dramatic anumite #itua(ii* Rezum&nd cele arătate cu 'ri ire la cea de1a doua 'arte a lucrării% 'utem a+irma că.'unere a +o#t aceea care a #tat la !aza 'lă#muirii ace#tor le$ende% şi anume că% lu't&nd cu d&rzenie şi cura" nei#to it% oamenii 'ot trium+a a#u'ra tuturor o!#tacolelor şi c.e.'lica(ii ştiin(i+ice% multe din ciudă(eniile miturilor* E#te unul din meritele de #eamă ale ace#tei lucrări* 2n +elul ace#ta nara(ia e#te )n#o(ită de e. 7* Autorul a ale# cele mai intere#ante +i$uri de eroi% #'re a le e.iar a#u'ra oin(ei zeilor* :1 <ramatizarea ac(iunii% lăr$irea şi )m!o$ă(irea ori$inală a +a!ula(iei% dialo$ul% oca!ularul% ritmul con+eră o ioiciune şi 're$nan(ă 'oetică de 'rimul ordin* =1 Notele in #ă lămurea#că% 'rin e. Conc1"7ii >itul are deci la !ază credin(a )n dimen#iunea #acră a lumii% de aceea nara(iunea )n$lo!ează o lume +anta#tică de di inită(i% demoni% eroi cu )n#uşiri #u'ranaturale şi )nt&m'lări miraculoa#e )n care #e )m!ină +a'te o!işnuite cu cele neo!işnuite* >iturile re'rezintă o im'ortantă #ur#ă de in#'ira(ie 'entru o'erele literare% +iind #ur#a 'rimară a !a#melor şi le$endelor% #'ecii 'redilecte a literaturii 'entru co'ii% 'un&nd )n centrul lor modele e. E+a't e că oric&t omul modern a $ă#it că tre!uie #ă #e dez!are 83 .

Da.t de#cri'ti cu +ra$mente a'reciati e% al cărui titlu nu #1a 'recizat la )nce'ut 0 la cla#a a QII1a% ale# a'roa'e aleatoriu dintr1un +a#cinant olum de'ozitar al )n(ele'ciunii 'o#i!ile de la 6 la 66 de ani% 'atru +iind criteriile determinante ale$erii lui. . întorc#ndu-se de la o partidă de polo. 84 .Eşti obosit. l-a întrebat antrenorul.t lăr$it 'e trei tre'te (te. $unt obosit.telor mu#te#c de con(inut mitolo$ic om )ncerca #ă o redăm mai "o#* 2n ace#t #en#% om )ncerca o 'ledoarie in facto 'entru ace#t model 'ro!lematolo$ic cu a'lica(ie la un #curt te.tele literaturii rom&ne #au uni er#ale introdu#e ca 4alternati e5 )n manualele noa#tre@ d* #ati#+acerea structurii situaţiei problematice )dualitatea întrebare-răspuns' şi a criteriilor problematologicului. . întrebările %in înaintea răspunsurilor@ !* uşurin(a tran#crierii / lecturii lui inte$rale !ic et !unc @ c* 'o#i!ilitatea ca un a#emenea +ra$ment #ă 'oată +i de'i#tat oric&nd )n dialo$urile 'er#ona"elor 're+erate din te. a* introducerea de către autorul1cule$ător )n cadrul ca'itolului De obicei.t / enun(uri elementare #im'le 0 conte.de mituri ca de un !ala#t inutil% el continuă% +ără #ă )şi dea #eama #ă trăia#că 'a#ionat )ntr1o 'ermanentă atmo#+eră mitică*5 Ca o mărturie a ace#tei atmo#+ere mitice #tau c. ?n t#năr.iar cu intele noa#tre care 'oartă )n di er#e mă#uri o #arcină mitică* Cu inte 'recum înaltul% cerul% /osul% păm#ntul% poarta% st#lpii #unt )ncărcate de o cu totul altă #arcină mitică dec&t cu ine ca erticalul% linia% in+eriorul*O demon#tra(ie a ace#tei idei cum că ma"oritatea te. s-a prăbuşit pe o bancă să-şi tragă sufletul şi a scos un oftat ad#nc.'licati ă / demon#trati ă / ştiin(i+ică / non'ro!lematolo$ică • a42i+"i!a!$a ca tonalitate dominantă nă#cută din dualitatea +ormă1conte. însoţit de antrenor.t / 'er#ona" // #ine // lume-. • strategia discursi%ă globală +iind cea ia1o+ic>a#+"4$n!a!iv&rezultată din "ocurile de lim!a" com!in&nd #ec en(e de #trate$ie di#cur#i ă / acte de ra(ionare de#cri'ti ă şi a+ori#tică (o!#er ăm că li'#eşte cea e.

Dar st#lpii porţii sunt obosiţi. t#nărul a priceput înţelesul întrebării. . $-a repezit la antrenor. 2ntrenorul a adormit la loc. (.Da.boseala st#lpilor. )n 3ean 0 Claude Carriere% +ercul mincinoşilor.t de $rani(ă e#te aceea a e iden(ierii modalită(ii )n care un locutor (emi(ător% autor% orator% da#căl. o%eşti filozofice din toată lumea. .'lica(ie% 'rocedurile #tili#tico1'er#ua#i e% a#t+el )nc&t 'oate +i determinată o tonalitate dominantă a ti'ului de di#cur# 'ro'u# )n +a(a rece'torului şi #e 'ot )nde'lini cu 'ro+it ma.com!ină% )n con#truc(ia #a di#cur#i ă% enun(urile )n #ec en(e di#cur#i e% +ormele di#cur#i e de ra(ionare unele cu altele% ti'urile de ar$umente% modalită(ile de de#cri'(ie şi e.'licati ă (7-% lectura com're. 2bia pe la miezul nopţii următoare.en#i ă (8. 4+ace ce #'une5* Cele trei coloane din ta!elul de mai "o# ar core#'unde celor trei (re-lecturi 'ro'u#e )n cadrul didacticii maternei% lectura e. 8*2ntre!ări 7* 2ntre!ări #ilo$i#tice demon#t a'reciati e ? #ocratice rati e / S$n%"#i <e#cri'ti e / $<!#a!$<!"a1$ ? $ inducti o# in con c$5!"a1> 1 a2%!#ac! ? %$n% deducti o2i$c!iv 8DE@9 e S$n%"#i !$<!"a1$ ? $ o# in conc$5!"a1> ca!$+o#ia1 8ana1i7& 3* 2ntre!ări dialectice Per+ormati e / 'ra$mati ce / inter'ret ati e S$n%"#i 5$#%ona1i7a!$ ? $ o# in a6$c!iv> $4o'iona1 ? %$n% %"2i$c!iv 8: . $unt obosiţi..$unt oare caii obosiţi.2m priceput. Gucureşti% Editura Oumanita#% 8CC3% '* 3CB5ntenţionalitatea #trate$iei di#cur#i e 'e care o om #u$era 'rin modelul 'ro!lematolo$ic 'e care1l om 'ro'une 'entru rece'tarea ace#tui te.imal inten(iile 'entru care di#cur#ul a +o#t conce'ut% )n cazul di#cur#ului didactic e or!a de formati% ( performati% izat 'rin competenţe. mulţumit.şi lectura inter'retati ă (3-. l-a sculat din somn şi i-a spus" .

tru'ul #au #'iritulN • Care #unt st#lpii t&nărului / • <ar ai tăi / • Şi ai omului / • ai lumiiN • Oboseala tru'ului n1ar tre!ui oare com'en#ată cu o #tare de +er oare 8= . • • • Ce #unt caiiN Ce re'rezintă ei )n lumeN Care #unt rela(iile • 'e care le 4 ede(i5 )ntre lucruri% +iin(e animale şi oameniN Cum )n(ele$e(i e. 'e de altă 'arteN • Ce e calul no#tru de !ătaie.tN • • riceperea ce ar • +iN +e noaptea .tului / moti%ul central. • Ce #unt st#lpiiN • Cum a(i de#crie #t&l'ii 'or(iiN • Ce e#te poartaN • <e#'re ce poartă e or!a )n te. este +#nd a priceput t&nărulN • Ce e#te tăcereaN • Ce )n#eamnă oboseala 'entru tineN • Ce faci c&nd eşti o!o#it(ă-N • Ce o!o#eşte )n t&năr / tine / om / lumeN • Ce o!o#eşte )n t&năr / tine / om / lumeN materiaN 9'iritulN Tim'ulN • Oare de ce a +o#t ale# calul şi nu del+inul% de e. 'e de o 'arte.'re#ia cal de bătaie.tN <ar tema te. între om şi st#lpi.• Ce e obosealaN 1i!$#a#&9 • Care e#te cu%#ntulc!eie din te.em'luN • <e ce a +ăcut antrenorul o a#ociere )ntre om şi cal.

Ce re'rezintă ziua1noa'tea% miezul nopţii 'entru t&năr / 'entru tine / 'entru om / 'entru lume% uni er#N <ar )ntre #u+let şi odi!na tru'ului / a #'iritului NR • 8A . ( *oştenirea. Ce relaţie ar +i )ntre ele şi conce'tele de mai #u#N Care e#te 'rima / a doua întrebare a antrenorului 0 mae#truN • • • • Cum a(i de+ini întrebareaN Care e#te rostul )ntre!ărilor )n ia(ăN • • • • Ce e#te un te. ( oarta .tN +are poate fi titlul textului $t#lpii. cea ăzută şi cea ne ăzută% de dincolo% dintre %orbe şi tăcereR% zi şi noapteN Ce rol "oacă tăcerea dintre cei doi '&nă la a pricepeN Ce rela(ie ede(i / #im(i(i )ntre tăcere / meditaţie / reflecţie // o!o#eală / odi.( ?n intelectuală / emo(ionalăN Numai poarta de la 4'olo5 #au şi aceea dintre două lumi.năN 2nt&m'lător #e #'une oare )n te.( .t miezul nopţii.'re#ia să-şi tragă sufletul.• Ce e#te reflecţiaN / meditaţiaN • • Cum )n(ele$e(i e. • • • • Ce e#te sufletulN Cum de+ini(i cunoaştereaN <ar • înţelepciunea.boseala.

E#te relaţia dintre t&năr şi antrenor aceea dintre di#ci'ol şi mae#truN Au )ntre!ările rol de pro%ocare / iniţiere% de ordonareN A 'u# mae#trul )ntre!area "u#tă / 'otri ită N Care e#te #u!te.tul )ntre!ării.t% unui e eniment% unei )nt&m'lări din ia(a cotidianăN om responsabil. *editaţia.boseala.tului . la ce ar duce #t&l'ii o!o#i(iN • Alte 'o#i!ile )ntre!ări / 'ro!leme 'u#e ele ilor )n cadrul inter'retării 0 coloana a 31a 1 ar 'utea +i. .boseala st#lpilor. 8B .• • Ce re'rezintă titlul #ăuN Cum #e dă un titlu unui te. ( ( ( ( ( • • • • • Ce e#te o #itua(ie1 limităN răbuşirea e#te o #itua(ie1limităN <e ce te. 7n%ăţarea. titlul • e#te • • • 9're ce 'oate duce acea poartă din )ntre!area antrenoruluiN / +unoaştere / înţelepciune / ade%ărR Ce a priceput de +a't t&nărulN De ce a meditat t#nărul la întrebarea pusă de antrenor. *istere.ăcerea. . etc. 7nţelepciunea.

abaga% #u$er&nd mişcarea #'re ideal% e.boseala st#lpilor ar duce la 'ră!uşireN Hoi a(i #im(it reodată că ă o!o#e#c #t&l'iiN Ce a(i +ăcut / a(i +ace )n acea #itua(ieN >iturile #tau a#t+el mărturie a#u'ra dorin(ei dintotdeauna a omului de a de'ăşi limitele #'a(io1tem'orale% de a1şi do!&ndi li!ertatea* Cum altcum a am 'utea inter'reta ace#te mituri moderne 0 maşina% a ionul% trenul% z$&r&ie norul% #im!oluri ale ci iliza(iei contem'orane% 'e care Carl 9and!ur$ le1a 'relucrat )n olumul o%eşti în ţara lui . 3*Realiza(i un e#eu ar$umentati de 814 'a+ini )n care #ă e ideen(ia(i aloarea +ormati ă a miturilor / te.• • • • • • • • • Pute(i #ă rememora(i o #itua(ie #imilară din ia(a oa#trăN Cine 1a 'u# 'e $&nduriN C&t tim'N Care e )ntre!area care 1a 'u# 'e $&nduri / 1a măcinat / +răm&ntat măcar o noa'te )ntrea$ăN H1a(i trezit cu #entimentul )n(ele$erii / iluminăriiN Pentru ce e ne oie de maeştriN Care e#te ră#'un#ul o#tru la )ntre!area antrenorului 1 mae#truN .telor cu caracter mitolo$ic la &r#ta şcolară mică* Pune(i )n e iden(ă cel 'u(in cinci metode şi 'rocedee de 'romo are a $&ndirii critice )n cadrul deemer#ului didactic de acce#i!ilizare a alorilor co$niti e% e#tetice şi morale ale ace#tor te. @eii/#au 'artea a doua% Eroii.'an#iune #'re erticală şi orizontală% )ncercarea de atin$ere a zonelor #acre* Ite"i pe tru eva!uare 7* Halori co$niti e% e#tetice şi morale )n miturile rom&neşti / uni er#ale* 8* Prezenta(i un model a#emănător celui 'ro'u# de noi mai #u#% )n ta!el% 'entru o le$endă din 'artea I a olumului 3egendele .limpului.te* 86 .

L$+$n a > %5$ci$ #$5#$7$n!a!iv& a 1i!$#a!"#ii 5$n!#" co5ii 3 4 : = A 7*<e+ini(ie% cla#i+icare% alori morale )n le$ende.em'lu Le$enda Dlorii 9oarelui% Le$enda R&ndunicii% Le$enda Cucului* A* Cla#i+icarea le$endelor du'ă ec.i(ă% Dicţionar de terminologie literară% Gucureşti% Ed* Ion Crean$ă% 76=6% '* 3C7-* Ştiin(a +olclori#tică de+ineşte le$enda ca o crea(ie literar 0 arti#tică la inter+eren(a dintre !a#m şi mit% )n care e.'rezentare $enerală 3*Le$enda etiolo$ică 0 o%estea 6lorii $oarelui 4*Le$enda i#torică 0 +ondeiele lui Aodă.'lica(ie $enetică şi )n $enral cauzală unor +enomene% )nt&m'lări% caracteri#tici ale 'lantelor% animalelor% omului% etc* <u'ă !a#mul +anta#tic şi 'o eşti% le$enda ocu'ă locul al doilea )n 'roza e'ică 'o'ulară şi cultă 'entru co'ii* Le$enda e#te o 'o e#tire% de o!icei de dimen#iuni redu#e% a &nd uneori elemente +anta#tice şi miraculoa#e% !azate 'e +ondul real al unei )nt&m'lări #au 'e miezul ima$inar% mitic al ace#teia* <ic(ionarul de terminolo$ie literară de+ineşte a#t+el le$enda. 3egenda Arîncioaiei :*Le$enda $eo$ra+ică 0 <abele B 7*<e+ini(ie% cla#i+icare% alori morale )n le$ende Le$enda e#te o #'ecie a literaturii 'o'ulare% mai ale# )n 'roză% dar şi )n er#uri% dee o!icei redu#ă ca dimen#iune% care% utiliz&nd e enimente miraculoa#e şi +anta#tice% tinde #ă dea e.i#tat )nt&i #u! +orma 'o'ulară% )n er#uri şi )n 'roză% +iind a'oi 'relucrată )n )ntre$ime #au 'ar(ial% )n literature cultă% unele titluri e.* F. 8*3egendele rom#nilor . E*** o #'ecie a $enului e'ic% o nara(iune )n er#uri #au )n 'roză% ame#tec de ade ăr şi +ic(iune cu 'ri ire la ori$inea unor +iin(e% lucruri% momente i#torice% (inut #au +a'te aleunor eroi4 (C* Dieră#cu% F.i#t&nd )n 'arallel% ca de e.imea şi ori$inea lor 3C .'lica(iile% cu elemente +anta#tice şi miraculoa#e% 'orne#c de la un +ond real #au de la un ade ăr ştiin(i+ic cărora li #e adau$a uneori un )n eliş de $lumă% )nc&t% de#eori% ac(iunea concentrată alunecă nu numai #'re !a#m% ci şi #'re #noa ă* Le$enda 'ro ine din latine#cu le$o% le$ere 0 a citi% le$enda )n#emn&nd ceea ce tre!uie citit* A e.

'licată 'rin 'o e#tirea unor )nt&m'lări miraculoa#e* 8* i#torice% )n care #e 'o e#te#c anumite e enimente i#torice% de+ormate 'rin inter en(ia miraculo#ului #au a in en(iei 'oetice* E.a$io$ra+ice #au reli$ioa#e% )n care #e de#criu ie(ile #+in(ilor* Prima cate$orie% le$endele etiolo$ice a +o#t denunmită de G* P* Oa"deu deceuri% )ntruc&t ră#'und la un de ce* 2n ace#te le$ende% $eneza co#mică a +aunei şi a +lorei e#te atri!uită unor +ă'turi #u'ranaturale* A'ro'iată de #noa ă% de 'o eştile cu animale% de !a#me şi uneori de !alade% le$enda #e deo#e!eşte +unc(ional de toate ace#tea% 'rin tendin(a ei e. 8* le$ende culte 1 )n er#uri 0 Alec#andri% Golintineanu% 1 )n 'roză 0 Călin Fruia% <umitru Almaş* G* Cla#i+icare )n +unc(ie de con(inutul lor 7* etiolo$ice K $r* etio# L cauză* 9e mai nume#c şi e. care le1a aşezat )n +runtea 3etopiseţului #ău* Primul 'oet roman care a 'relucrat at&t le$ende mitolo$ice% c&t şi le$ende i#torice a +o#t H* Alec#andri% )n ciclurile 3egende şi 3egende nouă.'licati e #au mitolo$ice% )ntruc&t trimit la ori$inea unor +enomene naturale% 'lante şi animale a căror a'ari(ie e#te e.'licati ă şi 'rin +anta#tical #u!ordonat ace#tuia (<icţionar de terminologie literară. 3* .. le$endele i#torice din 5liada şi . • tematica ariată% rele antă )n lu'ta dintre !ine şi rău% ade ăr1minciună% dre'tate1nedre'tate% #ărăcie1!o$ă(ie@ • 'rezen(a aceloraşi moti e.diseea l1au in#'irit 'e Ion Neculce )n .lu'ta dintre oinic şi !alaur 1 5o%an 5orgo%an1 1 )n+runtarea dintre oştile turceşti şi +or(ele naturii 0 E$erurile ră#ăritene5 0 *orco% aşa şi +ri%ăţu1 37 .7* le$ende 'o'ulare% anonime% * olumul Din legendele rom#nilor. samă de cu%inte. Ed* Ştiin(i+ică% Gucureşti% 76AC-* Le$endele au 'ătrun# de tim'uriu )n literature cultă. 1 că#ătoria mitică dintre +rate şi #oră 0 $oarele şi 3una1 . I1au urmat a'oi <imitrie Golintineanu% H* Hoicule#cu şi al(ii* Com'ar&nd le$ende din olumul Din legendele rom#nilor şi le$endele culte cuno#cute ale lui Călin Fruia #au <umitru Almaş cu !a#mul% #e 'ot #ta!ili c&te a a#emănări )ntre ace#tea.oma 2limoş. . 4o%ac şi +orbul. +-tin <r#nco%eanul etc.

'er#oni+icarea şi .i'er!ola% 'e +ondul antitezei% mer$ '&nă la +anta#tic% de enind modalită(i e#tetice $enerale 'entru realizarea #'eciei şi 'entru nuan(area tră#ăturilor umane ale 'er#ona"elor (de e.em'lu% )n le$endele de#'re Ne$ru1Hodă% Şte+an cel >are% Hlad Me'eş% >i.'licarea uno ade ăruri% .'rimă ideea şi conce'(ia că demnitatea şi credin(a 'atriotică #unt mai 're#u# de orice !o$ă(ie #au ran$* Va1o#i 4o#a1$ .i'er!ola şi +anta#ticul )nde'line#c )n le$endă o +unc(ie e#tetico1etică* Le$endarul e% 'rin urmare% o modalitate de tran#+i$urare a realită(ii* Haloarea le$endei nu con#tă at&t )n con(inut% c&t )n +orma literar 0 arti#tică de a comunica ade ăruri şi a nuan(a !o$ate alori morale* Lectura #au 'o e#tirea le$endelor )m!o$ă(eşte +ondul co$niti şi a+ecti al co'iilor de &r#tă 'reşcolară #au şcolară* Analiza atentă a #tructurii le$endelor şi a 'er#ona"elor #u'radimen#ionate )i a"ută 'e co'ii #ă de#ci+reze me#a"ul e#tetic% +ondul real al o'erei% concizia% #im'litatea şi e.'re#i itatea lim!ii şi #tilului% le dez oltă ca'acită(ile intelectuale şi er!ale% tră#ăturile de oin(ă şi de caracter* 38 .em'lu% o#taşul rom&n al lui Hlad Me'eş 0 realizat )n iziunea cla#ică 0 e.i $%!$!ic$ 2n e.1 ne oia #acri+iciului uman care a#i$ură dura!ilitatea şi aloarea crea(iei 0 *eşterul *anole1 1 recunoaşterea de către domn a +ratelui 'ierdut )n co'ilărie 0 *ircea +iobănaşul1 • +olo#irea aceloraşi modalită(i arti#tice de com'ozi(ie şi #til.ai Hiteazul #au Cuza1Hodă-* <e#eori% )n le$ende #unt 'rezen(i trei eroi% care #unt #u'uşi la trei )ncercări% du'ă care% mezinul% +iind cel mai i#cu#it% mai )nze#trat% )n in$e #itua(iile di+icile (Rom&naş-* <intre cele trei +ete de )m'ărat% doar una e )n #tare E#ă aducă a'ă ie şi a'ă moartă din r&ul Iordan5% 'entru +eciorul menit #ă a"un$ă a"un$ă domn (Ne$ru 0 Hodă-* Eroii #unt a"uta(i de calul năzdră an% de o!iecte şi +or(e ale natruii neo!işnuite* A#t+el% Şte+an cel >are Ea !ătut răz!oaie dre'te5 şi datorită 'rezen(ei calului z!urător* Cele mai multe #itua(ii 'un le$enda alături de 'o e#te% de i#torioară* 2n realitate% acea#ta e#te o 'o e#tire )n care răz!ate ne oia de concret şi anecdotic% +a't ce o a'ro'ie de #noa ă% cu 'er#ona"e a#emănătoare lui Păcală% 'line de 'itore#c% cu re'lici im're izi!ile (?n ostaş de-al lui Bepeş-* 2n ace#t e.

LEGENDELE ROMÂNILOR Nedelimitate )n 'rimele tim'uri ca o #'ecie deo#e!ită a 'rozei 'o'ulare% le$endele au +o#t ade#ea cule#e concomitent cu !a#mele (şi c..te +olclorice şi ocu'ă o 'ozi(ie limitro+ă )n #i#temul crea(iilor orale )n 'roză şi )n er#uri* Cate$oriile 'rozei 'o'ulare (!a#mul% le$enda% 'o e#tirea şi #noa a.iar dacă au )n edere )n 'rimul r&nd credin(ele şi o!iceiurile core#'unzătoare% cu'rind şi le$ende* 2n #+&rşit% un olum de le$ende reli$ioa#e com'letează acea#tă aloroa#ă moştenire a trecutului* <e a#emenea% unele din olumele lui Tudor Pam+ile adună un !o$at material de le$ende etiolo$ice% mitolo$ice şi co#mo$onice* Elena Niculi(ă1Horonca a 'u!licat )n lucrările ei un !o$at material% cu'rinz&nd toate cate$oriile de le$ence% )n a+ara celor reli$ioa#e* Cu tim'ul% au mai a'ărut şi alte olume% cule$eri ale di+eri(ilor +olclorişti% unele cu caracter $eneral% cu'rinz&nd di+eritele cate$orii de le$ende (ale lui <imitrie Durtună% Lucian Co#tin% Nicolae <en#uşianu şi al(ii-@ altele% 'romo &nd numai o #in$ură cate$orie.au +o#t a!ordate din 'er#'ecti e di er#e% dar cea mai intere#antă şi mai contro er#ată dez!atere #1a 'urtat cu 'ri ire la $eneză% con+i$ur&ndu1 #e% '&nă a#tăzi% di+erite şcoli şi curente* 2n 'erioada trezirii intere#ului la noi 'entru crea(ia 'o'ulară )n cur#ul #ecolului trecut% 'rima le$endă% cu un caracter local% care a a'ărut )n lim!a rom&nă a +o#t 'u!licată )ntr1un calendar din Iaşi% )n anul 7B:7 ( EPiatra Teiului5 -* I1au urmat alte două% de aceeaşi +actură )ntr1un calendar din 9i!iu% )n anul 7B:B (EPi#cul Detei5% EPeştera de la Almaş5-* Paralel cu a'ari(ia le$endelor )n 'eriodice% au )nce'ut #ă adă lumina ti'arului aloroa#e olume de 'roză 'o'ulară% care au cu'rin# şi un !o$at material de le$ende* 9erioa#a şi #u#(inuta acti itate a lui 9imion Dlorea >arian% care a 'u!licat olumele de le$ende i#torice% )n care intră şi o #erie de le$ende $eo$ra+ice şi to'onimice% cu caracter local% )m!ră(işează )n 'reocu'ările #ale şi le$endele de#'re ie(uitoare% )n lucrări ce de'ăşe#c caracterul unor #im'le adunări de material* >ono$ra+iile lui% care #e centrează +ie 'e momente im'ortante din ia(a omului% +ie 'e di+eritele #ăr!ători% c.iar cu #noa ele-* Le$enda re'rezintă un cor'u# de te.. a lui N*I* 33 .

i#tente% de#emn&nd 'atru cate$orii de le$ende.i co45o7i'i$ Cla#i+icarea le$endelor a con#tituit o 'reocu'are 'entru cercetătorii 'rozei 'o'ulare din a doua "umătate a #ecolului no#tru* 2n 76=3% 9ocietatea interna(ională de cercetare a nara(iunilor 'o'ulare o nouă ti'olo$ie !azată 'e in e#ti$area colec(iilor e.eodor A* Go$dan% O id <en#uşianu% 9* Teodore#cu1Sirileanu% 9imion O&rnea% C* Rădule#cu1Codin şi al(ii* Li'#a mi"loacelor te.'licati e de#'re creator şi +acerea lumii%de#'re lume% $eneza lucrurilor% +enomene naturale% +orma(ii $eolo$ice% manic% &r+uri de manic% deluri% #t&nci% coline% 'eşteri% r&'i% #tr&mtori% trecători% 'oieni% lacuri% r&uri% mări% 34 .telor )n toată #'ontaneitatea şi eridicul lor nemi"locit% care le1ar +i con+erit $radul ma"or de autenticitate* 2n +enomenul 'o e#titului intră 'atru +actori im'ortan(i% atunci c&nd e#te or!a de adunarea materialului* 2n 'rimul r&nd 'o e#titorul 0 #au in+ormatorul 0 % cule$ătorul% 'ie#a culea#ă şi uneori auditorul% atunci c&nd a em ocazia #ă 'rindem +enomenul iu )n de#+ăşurare* C&teodată numai in+ormatorul şi cule$ătorul #tau +a(ă )n +a(ă* Rela(iile dintre aceşti +actori #unt de di+erite +eluri% )n unele 'ie#e ti'ărite* Accntul de#i$ur #e 'une a#u'ra rela(iilor in+ormator 0 cule$ător 0 'ie#a culea#ă* • S!#"c!"#& .<umitraşcu% cu le$ende mitolo$ice% a lui Şt*9t* Tu(e#cu% cu le$ende reli$ioa#e% o 'arte din olumele cu caracter #trict na(ional şi local 0 cu le$ende i#torice% $eo$ra+ice şi to'onimice 0 ale lui T.nice moderne de im'rimare% )n e'ocile re#'ecti e ale cule$erii ace#tui material% a +ăcut oarecum im'o#i!ilă redarea te. • Le$ende etiolo$ice #au e#catolo$ice (unii le nume#c şi co#mo$onice-@ • Le$ende i#torice #au de#'re i#toria ci iliza(iei@ • Le$ende mitolo$ice (#au de#'re +iin(e şi +or(e #u'ranaturale-@ • Le$ende reli$ioa#e* Prima cate$orie% $!io1o+ic&% cu'rinde le$ende e.

i#tă )n lumea )ncon"urătoare* Iată c&te a titluri ale unora dintre le$endele co#mo#ului (#au etiolo$ice.de#'re natura e$etalelor% animalelor şi in#ectelor% de#'re om% de#'re 'o'oare* Ace#t material e'ic re'rezintă o e. <umnezeu@ Crearea lumii@ Cum l1a iz$onit <umnezeu 'e dracul din cerN@ <e'ărtarea cerului de 'ăm&nt@ 9oarele e#te +ata lui <umnezeu@ <umnezeu a#cunde luna )n mare% ca #1o uite #oarele@ 9+&ntul Petre şi or!ul@ ECrucea5 e#te cea 'e care a +o#t ră#ti$nit Ii#u#@ Toia$ul lui <umnezeu@ Petecul de 'ăm&nt 'e care dormeau <umnezeu şi dracul de ine 'ăm&ntul@ Le$endă@ Cum de #unt dealurile dealuriN*<eci % )n $eneral le$endele co#mo#ului #e a.'un c&te a dintre titlurile care #e re+eră la. 3: .ează 'e temele e.i#tă 'e 'ăm&nt% +iin(e şi lucruri% ci şi cauzele ini(iale ale 'articularită(ilor or$anice ale ace#tora% ale tră#ăturilor ce nu (in de #tructura lor şi ale denumirii a tot ce e.i'uirea +a'telor de#cri#e* <e cele mai multe ori ace#te )nt&m'lări au şi un nucleu eridic% deşi nu #e identi+ică cu i#toria* Le$endele i#torice or!e#c de#'re +i$urile i#torico1+anta#tice% )n mică mă#ură de#'re 'er#ona"e i#torice #trăine% de#'re +i$urile i#torice na(ionale% .creatorR% cer% #oare şi lunăR(!olta cerea#că-% 'ăm&nt% +enomene meteorolo$ice% lunile anului% zilele #ă'tăm&nii% calamită(i% #+&rşitul lumii% +loră şi +aună* A doua cate$orie% 1$+$n $1$ i%!o#ic$ %a" $%5#$ i%!o#ia civi1i7a'i$i % )n$lo!ează nara(iuni !azate 'e nuclee #au #e$mente ale i#toriei na(ionale% 'rezent&nd eroi ci ilizatori% reali #au +a!uloşi% )ntemeietori de +orme culturale ((ări% localită(i etc*-* Le$endele i#torice #unt o o$lindire a trecutului% uneori 'o e#tiri de#'re lucruri 'etrecute% aşa cum au +o#t luate de la )naintaşi% !azate 'e amintiri #au 'e )nc.'erien(ă acumulată şi tran#mi#ă oral de1a lun$ul mai multor $enera(ii* <eci% )n an#am!lul lor% nu #e dez ăluie numai ori$inea a tot ce e.'e care le con#ider a +i 'rinci'ale% re#tul lor a!ord&nd cam aceleaşi teme% doar titlurile +iind 'u(in di+erite.aiduci şi că'etenii de ră#coale% domnitori% +i$uri +eminine ce au răma# )n i#torie% 'er#ona"e locale şi di+erite alte )nt&m'lări care zu$ră e#c trecutul* <intre le$endele 'o'ulare i#torice rom&neşti e.'u#e mai #u# .

ai Hiteazul şi 9troe Guze#cu@ Ră#'lata domnea#că* L$+$n $1$ 4i!o1o+ic$ cu'rind a'ari(iile% e. A ram Iancu şi )m'ăratul Drantz 3o#e+@ Oorea@ Hoie ozi. >oartea@ Uriaşii şi rom&nii@ 9olomonarul şi Galaurul@ <ealul TPeşteraU zmeilor@ Lacul +ără +und@ Norocul şi mintea@ T<omnul de rouăU@ Po e#tea Hrancei* L$+$n $1$ #$1i+ioa%$ ne )n+ă(işeză +i$urile !i!lice% #+in(ii şi #ăr!ătorirea lor% o!iceiuri şi #ăr!ători le$ate de alte zile 'reci#e ca şi #ăr!ătorirea unora dintre zilele #ă'tăm&nii* Le$endele reli$ioa#e inte$rează le$endele.ail@ Jilele #ă'tăm&nii@ 9+&nta <uminică şi 9+&ntul Ilie@ Cele nouă !a!e cu nouă co"oace etc* 3= .i#ten(ele şi lucrurile #u'ranaturale% )n+ă(iş&ndu1ne o lume de +anta#me* Ace#te le$ende% cele mai numeroa#e şi cu )ncărcătură 'oetică deo#e!ită% include nara(iuni de#'re #oarta omului şi +iin(ele mitice care o modelează (ur#itorile% norocul etc*-% de#'re moarte% #tri$oi% #ta+ii% #trămoşi% de#'re locuri rele% !&ntuite de #'irite% de#'re +iin(e #u'ranaturale ca &l ele% ştimele% ielele% muma 'ădurii% +ata 'ădurii% omul no'(ii% zmei% !alauri% 'ricolici% 9amca şi 9)la19amodi a% 'itici% uriaşi% !la"ini% că'căuni% &rcolaci% de#'re dia ol şi +ormele #ale de mani+e#tare% de#'re e+ectele 'lantelor ma$ice ca iar!a +iarelor% mătră$una% u#turoi etc*% de#'re 'er#oane cu )n#uşiri şi 'uteri ma$ice ca ră"itorii şi #olomonarii% le$ende de#'re comori etc** C&te a teme de mai #u# #unt cu'rin#e )n le$endele. <ra$oş1 odă@ U(a Hră"itoarea@ Hi#ul lui Ne$ru1 odă@ Halea <oamnei* Col(ul <oamnei@ <omnitori. 9+&ntul Ilie* Tunul* Pălie@ Cain şi A el@ <umnezeu şi Andrei@ 9+&rşitul lumii a +i c&nd nu #e or mai +ace ouă roşii*Atunci Iuda a reuşi #ă roadă lan(ul cu care e#te (intuit@ Păm&ntul #e a a'rinde din #&n$ele 9+&ntului >i. <omnul de rouă@ 2m'ăratul Cioană@ Rom&naş@ Leri1)m'ărat@ Că'etenii de ră#coale.• • • • Di$uri i#torico1+anta#tice. >ircea cel >are@ Ioan Cor in şi Cor!ul@ Hlad Me'eş@ Şte+an cel >are şi )n$erii@ Petru Rareş şi arcaşul@ >i.

i alen(e at&t )n le$endele antic.'lica(ii de natură morală #au utilitară* Dormulele le$endei au ec.'licati ă% nu de !at"ocură* Nu a em de1a +ace )n nici un caz cu #noa e1le$ende* A#t+el #e 'rezintă unele le$ende de#'re crearea +emeii #au de#'re ori$inea unor 'o'oare% cu 're#u'u#ele lor tră#ături caracteri#tice* Nara(iunea le$endei are o com'ozi(ie tri'artită% cu diluarea #au rezumarea unor 'ăr(i% )n +unc(ie de talentul 'o e#titorului.ce'(ională narată #au c&nd a trăit cutare 'er#ona"* 2n +elul ace#ta% 'utem or!i de o #trati+icare a le$endei care ar conduce la con+i$urarea unor eta'e )n i#toria umanită(ii con#emnată )n le$ende.ită(ii $reco1romane% c&t şi )n 'rimele lucrări cu caracter i#toric. • )n remea $enezei% )n tim'ul +a!ulo# al )nce'uturilor@ 3A . ELa )nce'utul )nce'uturilor% c&nd nu era nici lumină % nici a'ă% nici 'ăm&nt şi nici um!ră de ietateR5% ELa )nce'ut de )nce'uturiR5% EPrima datăR5% E2n remea aceeaR5% E9e #'uneR5* <in lectura le$endelor ne 'utem +ace o idee de#'re Etim'ul5 c&nd a a ut loc )nt&m'larea e. 'rolo$ul cu determinarea #'a(ială şi tem'orală@ +a!ula% )nt&m'larea e.Con#truc(ia com'ozi(ională a ace#tor le$ende e#te ade#ea cea caracteri#tică le$endelor 'ro'riu1zi#e% com'u#e din c&te a moti e #curte* <e#tul de +rec ente #unt )n#ă le$endele cu caracter de !a#m% )nt&lnite mai ale# )n cate$oria etiolo$ică şi )n unele din le$endele i#torice ('er#ona"ele i#torico1+anta#tice-* <ez oltarea ace#tora mer$e 'e linia !a#melor% 'rin am'loarea narati ă% 'rin )ncercările la care e#te #u'u# eroul* Ace#te tră#ături nu tind )n#ă #'re o ti'izare ca )n !a#me% ci dim'otri ă% către indi idualizare@ nu #e a"un$e la o lar$ă $eneralizare a #itua(iilor )n a+ară de tim' şi #'a(iu% ci la localizare* 91ar 'utea ca ace#te le$ende #ă con#tituie +orma de trecere #'re !a#mele de mai t&rziu #au dim'otri ă% #a re'rezinte o in+luen(ă mai recentă a ultimelor a#u'ra celor dint&i% 'e 'lan $eneral% iar )n unele cazuri #ă +ie ac(iunea 'o e#titorului% !un de(inător al tradi(iei de !a#me* >ai rar )nt&lnim şi le$ende cu caracter de #noa ă* 2n ciuda tonului ce 'are $lume(% +unc(ia lor e#te e.traordinară% !le#temul #au !inecu &ntarea% metamor+oza@ 'artea +inală cu e.

ail 9ado eanu% Călin Fruia% Ale. de Călin Fruia% cu o #tructură com'le.• )n tim'ul c&nd a#trele erau +oarte a'roa'e de 'ăm&nt şi +iin(ele di ine a eau şi o e.'lica ori$inea şi tră#ăturile 'lantei* <in 'unct de edere ideatic% le$enda tran#+i$urează% 'rin ale$orie% de#tinul tra$ic al 4+etei lui Şte+an1Hodă5% al omului a+ectat de lu'ta +or(elor o'u#e* Me#ătura meta+orică şi .aiduci etc*-* Le$enda are o com'ozi(ie unie'i#odică% dar )nt&lnim şi le$ende com'u#e din două e'i#oade şi c.iar le$ende1!a#m* Indi+erent de numărul e'i#oadelor% le$enda e con#truită 'e oo'ozi(ie care 'ro oacă traiectul nara(iunii şi "u#ti+ică metamor+oza #au modi+icarea #tatutului ini(ial al eroului* Le$endele #unt unele dintre )nc&ntătoarele !o$ă(ii culturale 'e care +iecare dintre noi ar tre!ui #ă le de(ină )n min(ile noa#tre% #ă le citim şi #ă le ră#citim* <in ace#tea a+li +oarte multe lucruri şi 'o(i 'o e#ti multe% ele a &nd şi multe alori morale* 9unt !ine enite ace#te le$ende ale rom&nilor% +iind o #ur#ă !o$ată de in+orma(ie% co'iii ador&ndu1le% deoarece #unt şi +oarte uşor de )n(ele#* Cititorii ace#tor le$ende nu au &r#tă% du'ă 'ărerea mea% eu citindu1le cu mare intere#% #ati#+ac(ie şi )nc&ntare* 3*%ege da etio!ogi$ă – Povestea &!orii 'oare!ui <intre le$ende% cele etiolo$ice #unt cele mai acce#i!ile 'entru şcolari şi 'eşcolari* Le$endele 'ă#ărilor şi 'lantelor )şi au locul lor )n o'erele unor #criitori care #1au in#'irit din crea(ia 'o'ulară.andru >itru etc* Aceştia dau ia(ă şi 'ro#'e(ime unor ade ăruri ştiin(i+ice% ade ăruri tran#+i$urate 'rin modalită(i arti#itice ori$inale% !o$ate )n re#ur#e morale* 9emni+icati ă e le$enda o%estea florii 0 soarelui.ă% a#emănătoare !a#mului% )n care #unt +olo#ite modalită(i arti#tice ariate 'entru a e.i'er!olică a moti elor 3B . Ha#ile Alec#andri% <imitrie Golintineanu% >i.i#ten(ă tere#tră@ • nara(iuni care #e re+eră la e.i#ten(a 'o'oarelor mitice@ • ac(iune 'la#ată )n tim'ul 'oto'ului@ • )nainte şi du'ă +ormarea #tatelor +eudale@ • nara(iuni care #e re+eră la eroii neamului (domnitori% conducători de ră#coală% .

eme 9oarele la un o#'ă(% unde odra#la #a 4a ea #ă 'rindă $rai% dacă )l a #ăruta 'e ale#ul in itat5* Ace#t moment determină im're izi!ilul )nt&m'lărilor şi al e'i#oadelor* 9+atul !ătr&nei 'ărea% 'entru moment% că adduce o rază de #'eran(ă )n #u+letul oie odului* <ar Piază1Rea% 'er#ona" male+ic% +or(ă a răului% #Vm!ol al intri$ii şi icleniei% 'rin or!e meşteşu$ite )ncurcă şi zădărniceşte dezle$area +etei de 4!lue#tem5% ann(&nd Luna de 4necredin(a 9oarelui5* Reac(iile Lunii 0 z&nă rea 0 #unt #ur'rin#e )n ima$ini )ntunecoa#e% e.mu(eniei% !le#temului% 'rede#tinării% 9oarelui şi Lunei% din 'er#'ecti e reală şi #u'ranaturală% re'rezintă un 'rete.t 'entru a nuan(a% )n re er!era(ii lirice şi dramatice% tră#ături $eneral 0 umane o'u#e. 4C&nd la #+&rşit% eni 36 . 'lanul concret şi cel tran#+i$urat% care 'ă#trează datele e. !ine 0rău% ia(ă 0 moarte% !unătate 0 răutate% lumină 0 )ntuneric* Co45o7i'ia. Le$enda o%estea florii-soarelui de Călin Fruia% e#te or$anizată )n e'i#oade narrati e% )ntretăiate de 'a#a"e de#cri'ti e* Ac(iunea e #tructurată 'e două 'lanuri ce #e )ntre'ătrund.i#ten(iale* E enimentele #unt circum#tan(iale )n 4#'a(iul ace#tui 'ăm&nt5% +olo#indu1#e tim'ul trecut (4're remea lui Şte+an cel >are5-* Nara(iunea le$endei o%estea florii-soarelui )nce'e +ire#c% aduc&nd )n 'rim 'lan ima$inea 4+etei lui Şte+an 0 Hodă5* Data% deşi e#te de o +rumu#e(e unică% e mută% +a't ce 'ro oacă o tri#te(e co'leşitoare oie odului* Ace#ta caută leac% #+ătuindu1#e cu cărturarii şi racii cei mai e#ti(i ai tim'ului% dar +ără rezultat* 2ntr1un t&rziu% o !ătr&nă aude de necazul domnului şi #e 'rezintă )n +a(a ace#tuia cu $&nd #ă1l a"ute* <e la e'i#odul enirii !ătr&nei la domnul )ntri#tat% intri$a #e nuan(ează* Gătr&na )l 'o ă(uieşte 'e Şte+an #ă c.'rimate )n #til direct şi indirect% cu tonalitate de ură 0 !ocet şi im'reca(ie* Ea )şi !le#temă condi(ia de z&nă% şi nu cea de +emeie% ce i1ar +i adu# mai multă +ericire* 3ură că #e a răz!una 'e odă* 2n#uşirile #u'ranaturale şi contra#tante ale 'er#ona"elor dau 're$nan(ă me#a"ului% )n $radarea e'i#oadelor% )nce'&nd cu 4noa'tea o#'ă(ului5* A#t+el% 4Luna #1a a#cun# #u! #'r&nceana codrului ca #1o zdro!ea#că 'e +ată5% iar 49oarele% un Dăt1Drumo# de lumină% 'etrecea cu Hodă şi cu to(i curtenii5* Punctual culminant al nara(iunii #e realizează 'rin #u'ra'unerea 'lanurilor şi a +or(elor con+lictuale.

i'ul )n +loarea $l!enă* Hodă şi me#enii 'l&n$ 'entru 'o e#tea tri#tă a +etei5* <eznodăm&ntul le$endei e )n+ă(işat 'rin )m'letirea 'lanului +anta#tic cu cel real* A#t+el% 49oarele +urio# +ace &nt Lunei% iar 'e co'ilă o ia )n 'almă şi1o #ădeşte )n $rădină5% ca #1o ai!ă a'roa'e şi ca #ă #e mai m&n$&ie tatăl ei* 2n +inalul le$endei% cititorul e#te redu# )n 'lanul concret% e.i'ul )ntri#tat )n#'re #trălucirea craiului zilei% cer&ndu1I #ărutarea m&ntuitoare5* ()%ege da geogra*i$ă – +a#e!e Şi le$endele $eo$ra+ice #unt re'rezentări ale z!uciumatei noa#tre i#torii% reunite )ntr1un #'a(iu şi )ntr1un tim' mitic% o+erind micilor cititori #au a#cultători momente de ad&ncă i!ra(ie #u+letea#că* A#emenea te.la o#'ă( şi +ata <omnului% ea cade )n $enunc.iei% tran#+i$urarea meta+orică a <aciei* 3ocul in r#iunilor şi al meta+orelor )n 'ro'ozi(ii şi +raze nuan(ează a'arenta am!i$uitate a condi(iei 'er#ona"ului mitolo$ic al le$endei. EEa era +iica unui )m'ărat e#tit şi era aşa de +rumoa#ă că to(i +iii de crai o 'e(i#eră% dar ei nici unul nu1i 'lăcea*5 4C .i )n +a(a 9oarelui şi1I cere o $ură de m&ntuire5% dar 4Luna +urioa#ă #1a aruncat a#u'ra +etei ca o 'loaie de !lue#tem% şi i1a to'it c.'lic&nd ori$inea unor denumiri $eo$ra+ice% le$endele o+eră co'iilor !o$ate in+orma(ii to'onimice% meteorolo$ice% etno$ra+ice şi mitolo$ice% e. 6eciorul care şi-a pierdut mama' 2n le$enda 'o'ulară <abele nota de 'o e#te e#te dată de introducti ul Edicitur5 (E#e #'une5-% 'rin care e#te adu#ă )n 'rim1'lan ima$inea mitică a <oc.'lic&ndu1#e cu ma.em'lu de 'atrioti#m i!rant (<abele.te au un a#cendent in#tructi 1educati şi +ormati % 'entru că au la !ază 'o e#tiri şi inter'retări ale unor #entimente şi atitudini no!ile ale #tră!unilor noştri* Caracteriz&nd 'er#ona"ele% co'iii or +i 'ătrunşi de #entimente de admira(ie şi re#'ect +a(ă de ite"ia şi irtu(ile morlae ale neamului no#tru* Iz or de cunoaştere şi educa(ie% le$endele $eo$ra+ie )şi tra$ #e a din i#torie% din i#toria +iecărui 'unct $eo$ra+ic* E. 4<e atunci% +loarea1#oarelui% cu +a(a ei $al!enă şi )n+iorată de durere% )şi )ntoarce c.imă 'recizie şi #im'litate% ori$inea şi metamor+oza +lorii #oarelui% tră#ăturile ei. o%estea Arancei.

te )n cla#e II1IH% ele ii #e )nt&lne#c cu cele mai #emni+icati e momente din i#toria 'o'oului rom&n% cuno#c +a'te de ite"ie ale )naintaşilor% +i$uri de eroi ai 'o'orului rom&n* Citirea te. şi o prefăcu într-o stannă de g!eaţă.telor cu con(inut i#toric determină +amiliarizare cu şi +ormarea unor re'rezentări c&t mai corecte cu 'ri ire la unele no(iuni i#torice% cum #unt cele 'ri itoare la cronolo$ie (e'ocă% 'erioadă% mileniu% #ecol.'licati ă% com're.telor e'ice cu a"utorul lecturilor e. înc#t o îng!eaţă .en#i ă şi inter'retati ă% tre!uie #ă 'ună )n aloare re#ur#ele educati e co$niti e% e#tetice şi morale ale te.te urmăreşte 'rin acce#i!ilizarea me#a"elor / ideilor lor #ă culti e #entimente / atitudini1 aloare% )n #'ecial 'atrioti#mul% mani+e#tat #u! +orma m&ndriei de a +i rom&n% a cura"ului de a lua decizii şi a dorin(ei de a +i !un% dre't% moral* 47 . +#nd şi-a z%#rlit ultimul co/oc. unde începe deodată un %#nt aşa de puternic.” :) %ege da istori$ă – .o deie!e !ui -odă % %ege da -r. $ioaiei Analiza te.telor% 'rin #trate$ii care #olicită )n mare mă#ură re#orturile a+ecti e* Prin intermediul ace#tor te.. EGiata +ată% c&nd a auzit% de +rică #ă nu cază )n m&na lui #1a du# la o ră"itoare şi a ru$at1o #1o 're+acă )ntr1o !a!ă ur&tă şi z!&rcită*W >etamor+ozată )ntr1o !a!ă% +ata şi1a luat nişte oi% E#1a )m!răcat cu nouă co"oace5% lu&nd drumul #'re 'ădure% iarna% unde a sf#rşit dramatic% o dată cu enirea )nşelătoarelor zile ale !a!elor.#au re+eritoare la ia(a economică (muncă% )ndeletniciri% unelete.'loatare // li!ertate% #u eranitate // #uzeranitate-* Ace#t $en de te.#au cu 'ri ire la or$anizarea #ocio1'olitică (cla#ă #ocială% +ormă de #tat% răz!oi // 'ace% dre'tate // nedre'tate% e..ia de#tinul dramatic al <aciei )n tim'ul lui <ece!al% r)z!oaile ace#tuia cu Traian% )m'ăratul romanilor* 2n #tructura le$endei% de+init) conci#% #im'lu% #o!ru% #e rele ă demnitatea #tră!unilor noştri% tran#+i$urată )n ima$ini mitolo$ice şi $e#turi ma$ice.Re+uzul E+rumoa#ei +ete5 e#te #u!)n(ele#% ace#t +a't a &nd con#ecin(e tra$ice a#u'ra de#tinului ei* Nota(iile narati e% e.'rimate )n #til oral a!uzi a"ută cititorul #au auditoriul #a intuia#că )n $e#turile +etei <oc.

em'le% modele% alături de Şte+an Luc.te* Te.tele cu con(inut i#toric #unt de#tul de numeroa#e )n manualele de lim!a rom&nă 'entru cla#ele a II1a 0 a IH1a% unele dintre ele )n+ă(iş&nd +a'te i#torice 'rin intermediul le$endei #au al altor crea(ii literare% ca de e.'lic&nd $eneza unui lucru% a unul +enomen% caracterul a'arte al unui e eniment i#toric% le$endele a'elează de o!icei la elemente +anta#tice* <atorită ace#tor caracteri#tici% 'recum şi al unui lim!a" #'eci+ic mai $reoi% le$endele i#torice 'rezintă unele di+icultă(i )n )n(ele$erea lor* <i+icultă(ile nu a'ar at&t )n )n(ele$erea +a'telor% c&t mai ale# )n ceea ce 'ri eşte )n(ele$erea #emni+ica(iilor ace#tor +a'te* <acă #1ar 'arcur$e ca un te.te aru un caracter #'eci+ic% aşadar e#te e ident că )n(ele$erea lor creează ele ilor anumite di+icultă(i com'arati cu alte cate$orii de te.ica% Ale.em'lu al 'oemului eroic #au al 'o e#tirilor / al #c.E im'ortant #ă a em )n edere că #entimentele nu #e )n a(ă aşa cum #e )n#uşe#c no(iunile ştiin(i+ice% ci #entimentele #e trăie#c* A trăi #entimentele declanşate 'rin +or(a e ocatoare a +a'telor de eroi#m )n#eamnă% )n 'rimul r&nd% a )n(ele$e #emni+ica(ia / #en#ul ace#tor +a'te% 'recum şi lim!a"ul #'eci+ic% +olo#it )n ace#te te.andru Ioan Cuza% de Hictor E+timiu 1 'ut&nd +i inclu#e şi la tema 'er#onalită(i% e.tele )nt&lnite )n manualele de i#torie% 'rezent&nd 'er#onalită(i i#torice 1 cum ar +i Nicolae Gălce#cu% du'ă Ioan F.t oarecare% ar +i 'ericlitat #au e#tom'ate tocmai alen(ele a+ecti e ale +a'telor neo!işnuite% ceea ce ar con#titui o 'ierdere irecu'era!ilă* Da'tele de le$endă% oric&t de mult ar im're#iona% #e 'ot uita )n cele din urmă@ #emni+ica(ia lor% )n(elea#ă )n#ă corect% )şi a 'une am'renta 'e )ntre$ul com'ortament al ele ilor* <e aceea )n a!ordarea ace#tor cate$orii de te.te% )nt&lnite )ncă din cla#a a II1a% #e cere un mod de analiză care din 'rima oră / lectură e.telor o con#tituie le$endele i#torice* E.ian% Fri$ore Ale.tele i#torice )n+ă(işează date% +a'te% +enomene #ociale care nu 'ot +i 'rezentate 'e calea intui(iei directe* 2n cu'rin#ul lor #e )nt&lne#c o #erie de termeni şi denumiri noi 'entru ele i% care redau culoarea e'ocii re#'ecti e* Lim!a"ul unor te.i(elor% cum am mai arătat% iar altele #e a'ro'ie 'rin con(inutul şi +orma de 'rezentare de te.te* O cate$orie a'arte a te.andre#cu% Oenri Coandă% Tudor Hladimire#cu% Hictor Ga!eş şi al(ii* Indi+erent de deo#e!irile #u! care a'ar% te.'licati ă #ă a#i$ure nu numai )n(ele$erea e enimentelor şi a +a'telor de le$endă% 48 .

trate.i#e% inter'retati e or a ea ace#t rol de mo!ilizare a+ecti ă% '#i.'rimate )ntr1o lim!ă #im'lă şi e.'ozi(iunea şi intri$a #unt di#'u#e circular* Tră#ăturile 'er#ona"elor #e de#'rind din #elec(ia şi acumularea unor +a'te şi #itua(ii #u$$e#ti e% e ocate 'rin nara(iune şi dialo$* 43 .ia.'re#i ă* I#toria na(ională 'o e#tită de 'o'orul )n#uşi% )n le$endele #ale% are căldura +a'tului trăit% la care naratorul 'artici'ă #u+leteşte* Le$endele i#torice rele ă% )n +ormă conci#ă şi #o!ră% a &nd mărcile #tilului oral% +a'tele oştenilor rom&ni şi ale domnitorilor care au 'ătrun# )n conştiin(a şi tradi(ia 'o'orului% ca #im!oluri ale demnită(ii na(ionale (Ne$ru1Hodă% >ircea cel Gătr&n% Ale. credin(a% inteli$en(a% ite"ia* Patrioti#mul oie ozilor rom&ni% ca şi al oştenilor% e#te o )n#uşire +irea#că% #en#ul e.andru cel Gun% Şte+an cel >are% >i.olo$ic 'e ele i% a#t+el )nc&t )n ultima lectură % inter'retati ă% du'ă ce or +i )n(ele# con(inutul% #ă 'oată realiza tran#+erul de la 'er#ona" la 'ro'ria lor identitate de la trecut la 'rezent* A#t+el )ntre!ările e.ai Hiteazul-* 2n a#emenea le$ende% 'er#ona"ele #unt realizate la inter+eren(a dintre realitate şi mit* <omnitorii (ărilor rom&ne #e !izuie 'e irtu(ile oştenilor.tuale% de#c.c&t mai ale# #emni+ica(ia ace#tora )n #co'ul alori+icării lor #u! ra'ort educati * 2n ace#t #en#% )n a+ara 'o e#tirii )n ă(ătorului% caldă% nuan(ată% e.olo$ică% de 're$ătire a acce#ului #'re #en#urile ale$oric% ana$o$ic% mi#tic% care nu #unt acce#i!ile dec&t 'rin ini(iere% aşadar nu tre!uie am&nate '&nă la ultima lectură% ci tre!uie 're$ătite tre'tat 'e 'arcur#ul celor cel 'u(in trei relecturi* Le$endele re#tituie i#toriei nu numai +a'te ale eroilor noştri 'o'ulari% ci şi o !o$ă(ie de alori morale e.şi 're$ătirea (ăranilor 'entru a'ărarea (ării )m'otri a duşmanilor remelnici* 9u!iectul crea(iei e#te #im'lu% e.'re#i ă% cu o intona(ie adec ată% cu 'auzele şi $e#turile cele mai 'otri ite% care #ă emo(ioneze şi #ă men(ină aten(ia ele ilor% o im'ortan(ă deo#e!ită o au )ntre!ările mai mult retorice )n 'rima oră% care #ă +ocalizeze aten(ia a#u'ra me#a"ului% #ă )i 're$ătea#că '#i. 'olitica de 'rietenie a lui >ircea cel Gătr&n cu (ările ecine (aici Le.i#ten(ei lor +iind #lu"irea intere#elor neamului* Le$enda 'o'ulară +ondeiele lui Aodă )n+ă(işează cu concizie şi #im'litate un +a't i#toric #emni+icati .

In!#a!$<!"a1$ co45#$A$n%iv$ ? "n #&%5"n% Bn !$<! • %a" E<!#a!$<!"a1$ %a" in!$#5#$!a!iv$ ? 4ai 4"1!$ #&%5"n%"#i %"2i$c!iv$ Ce #emni+ica(ie are +a'tul că !a!a era ădanăN (#in$urătate% tri#te(e% !ătr&ne(e etc*Ce alen(e dă ace#t detaliu $e#tului ei de a1şi dărui +eciorii domnitorului 'entru lu'tăN (eroice% de cura"% 'atrioti#m%#acri+iciu 'er#onal% cu ri#cul de a răm&ne #in$ură de tot etc*<ar +a'tul că +eciorii erau şa'teN (ca1n !a#me% a eau atri!ute de 'er#ona"e #u'ranaturale% ite"i% De(i1 Drumoşi etc*Crede(i că )nt&m'lător nu e.te.tuale #au com're.i#e 0 cu un #in$ur ră#'un# $ă#it )n te.i#tă o dată clară% un an% ci ad er!ul nedeterminării odatăN (tim' mitic% +a!ulo#% Cine #unt 'er#ona"ele din • le$endăN • • C&nd #e 'etrece ac(iuneaN • • Unde #tătea !ătr&naN • 44 .em'lu )n 3egenda Ar#ncioaiei #e or 'utea 'une următoarele )ntre!ări intrate.i#e 0 de ti'ul da% nu #au cu mai multe ariante de ră#'un#-% care or 'utea +i e.// e.trate.Prin c&te a nota(ii narati e şi mai ale# 'rintr1o #cenă dialo$ată% #e 'une accent 'e #emni+ica(ia drumului lui >ircea% de la T&r$o işte 4#'re (ara Lea.en#i e ()nc.ului5% 4ca #ă +acă le$ătură cu craiul% a#u'ra amenin(ării duşmane5* <e e.t.tuale #au inter'retati e (de#c.tra'olate şi la alte te.

'licare a ori$inii unor +enomene% 'lante etc*<e ce crede(i că #tătea pe prispă. Ce #emni+ica(ie da(i prispei din 'unctul de edere al con#truc(iei ca#elor de (ară ('rid or% .iar #e 'oate re'eta şi azi o #itua(ie #imilară ş*a*Are reo le$ătură ace#t tim' şi detaliile de mai #u# cu legenda ca #'ecia literară căreia i #e )ncadrează lecturaN (e.ol% culoar% coridor etc*-@ din 'unctul de edere al locuitorilor de atunci (#'a(iu de trecere% de odi.i#tă a#emănări )ntre le$endă şi !a#m% elemente #u'ranaturale% nedeterminarea trimite la remurile )nce'uturilor% de )ntemeiere% e.nă% contem'la(ie a lumii )n amur$% du'ă terminarea tre!urilor% de#c.idere #'re lume% e.terior% <umnezeu-@ din 'unctul o#tru de edere% al cititorului de azi (#'a(iu1 tim' de re+lec(ie% medita(ie% odi.• 2n ce moment al zilei #e 'etrece • ac(iuneaN • Cum )şi iu!ea !ătr&na +ecioriiN • • - - - 'o#i!il oric&nd% c.nă acti ă% admira(ie a +rumu#e(ii lumii% 'roiec(ie a ta )n iitor etc*-* • <e ce către un amurg de seată #e 'etrece ac(iuneaN (#e termina#e 4: .

're#ia ca lumina oc!ilor.'lorare a #en#urilor ima$inilor şi a #im!olurilor dintr1o crea(ie literară e#te #ă le 'utem ele ilor următoarele trei )ntre!ări.telor i#torice 0 .neşte la (ară% altc&nd a nu a eau tim' de tre!uri-@ • Ce mai 'oate #emni+ica ace#t moment 'entru 'er#ona"ul no#tru% !ătr&naN (amur$ul ie(ii% !ătr&ne(ea% a'ro'ierea mor(ii% a #+&rşitului etc*-@ • dar 'entru +eciorii ei tineri şi oiniciN ( un tim' al a enturii% un tim' mi#terio#% de ieşire din limitele )n$u#te ale ca#ei şi intrare )n lume% un tim' al ini(ierii )n lumea !ăr!a(ilor etc*-* • Ce crede(i că )n#emna 'entru !ătr&nă e. (ca ia(a% ca #oarele% ca ceea ce am mai dra$% mai de 're( 'e lume etc*-@Hoi ce #au 'e cine iu!i(i aşaN@ Pe oi cine crede(i că ă iu!eşte aşaN Ş*a Alte metode şi 'rocedee de 'relucrare a me#a"ului te. • Ce )n#eamnă #im!olul / ima$inea lu'tei )n 'o e#tireN 4= .arta 'er#ona"elor% re(eaua 'er#ona"elor% di#cu(ii1re(ea ş*a 0 #e $ă#e#c 'relucrate )n cur#ul de didactica #'ecialită(ii* E#en(a metodei con#tă )n ideea că% deşi nu #unt deo#e!it de #im!olice% a'roa'e toate o'erele literare ne +ac #ă ne $&ndim la 'ro!leme din ia(a 'er#onală% ca şi la 'ro!leme $eneral umane* O modalitate #im'lă de e.cu trea!a multă% e momentul c&nd toată lumea #e odi.

i#tat% 'oate că noi n1am +i azi aici% cu #i$uran(ă altul ar +i +o#t cur#ul de#tinului no#tru* • Ce #emni+ica(ie are lu'ta / răz!oiul 'entru condi(ia umană )n $enereN 2n lume au e.iar al no#tru* <acă aceşti eroi n1ar +i e.em'lu% #au Lu'ta de la Ha#lui de >i. indic&nd re#ur#ele arti#tice care o a'ro'ie de #noa ă* 8*Ideni+ica(i şi e.2n lec(ia C&ntecul lui >i.ai Hiteazul re'rezintă două dintre multele !ătălii du#e 'entru eli!erarea (ării şi a 'o'orului rom&n* Ace#te lu'te 'ot +i dintr1un anumit 'unct de edere .'lica(i 'rezen(a elementelor de !a#m şi medita(ie +ilo#o+ică )n le$enda o%estea florii-soarelui.otăr&toare 'entru de#tinul şi iitorul c.i#tat şi e.'lorează o anumită 'ro!lemă / temă literară* Ite"i pe tru eva!uare: 7*Comenta(i +ra$mentul următor din le$enda ?n ostaş de-al lui Bepeş. de Călin Fruia* 3*A &nd la di#'ozi(ie +ra$mentul următor din le$enda 'o'ulară +ondeiele lui Aodă.tualitatea% ca'acitatea de a #e $&ndi la mai multe te.ai Hiteazul% de e.i#tă şi acum con+licte di er#e* <e cur&nd au +o#t răz!oaie )n 9er!ia% A+$ani#tan% IraX etc* Oamenii din lumea )ntrea$ă ar tre!ui #ă ri'o#teze )m'otri a răz!oaielor )ntr1o zi% la aceeaşi oră şi atunci 'oate mai marii remii )i or auzi şi or +ace e+orturi ca #ă rezol e 'e calea dialo$ului% a tratati elor e entualele con+licte* Ororile% "ert+ele% 'a$u!ele 'e care le1au 'ro ocat răz!oaiele #ecole de1a r&ndul #1au do edit a +i inutile% aducătoare de #'aimă% nelinişte% teroare% +ără #en#% şi mai ale# dezumanizante% ne1au )n#trăinat unii de al(ii* Aşa cum ne aminte#c de )nt&m'lări din 'ro'ria noa#tră ia(ă% o o'eră literară #e 'oate corela cu altele 'e aceeaşi temă* Ele ii )n(ele$ mai mult din ceea ce cite#c dacă şi1au culti at ca'acitatea de a #e#iza interte.te #imultan )n tim' ce e.ail 9ado eanu% lu'ta re'rezintă ta!loul 'rinci'al al de#crierii #au momentul 'rinci'al al 'o e#tirii* • Ce re'rezintă #im!olul / ima$inea lu'tei )n ia(a meaN Lu'ta de la Ha#lui condu#ă de Şte+an cel >are #au cea de la Călu$ăreni )n care a ieşit ictorio# >i. comenta(i arta nuan(ării tră#ăturilor morale ale 'er#ona"elor* 4A .

em'le <imen#iuni ale +anta#ticului Plă#muiri ale min(ii şi +anteziei 'o'ulare% !a#mele tran#'un )ntr1un uni er# +anta#tic% +a!ulo#% 'ro!leme ma"ore ale ie(ii oamenilor% comori de )n(ele'ciune şi e.'erien(ă #eculară% năzuin(e şi a#'ira(ii% credin(a )n !ine şi +rumo#* 7* GA9>UL* 0 de+in(ie% tematică% #tructuri com'ozi(ionale% tră#ături caracteri#tice* a* <e+in(ie. Te.tul <abele e#te doar o le$endă $eo$ra+icăN =*Realiza(i un e#eu de 814 'a$ini )n care #ă 'rezenta(i alori co$niti e% e#tetice şi morale a trei ti'uri de le$ende di+erite acce#i!ilizate ele ilor din ciclul 'rimar* CASMUL 7* 8* 3* 4* <e+ini(ie* Cla#i+icare Tematică*Tră#ături caracteri#tice Particularizări1 e.en#iunii şi inter'retării du'ă modelul 'ro'u# la 3egenda Ar#ncioaiei ră#'un#ul la )ntre!area.Alcătui(i un 'roiect didactic / o #ec en(ă de 'roiect didactic din care #ă reia#ă mi"loacele de acce#i!ilizare a me#a"ului arti#tic1 com're. 4B .4*<emon#tra(i care #unt modalită(ile de rece'tare a le$endei 'o'ulare +ondeiele lui Aodă ( <abele la cla#ele 'rimare% du'ă modelul o+erit la 3egenda Ar#ncioaiei.en#iunea #* inter'retarea* :*Ar$umenta(i 'rintr1o iziune contra#ti ă a com're. 9'ecia $enului e'ic% nara(iune )n 'roză% )ndeo#e!i% şi mai 'u(in )n er#uri )n cu'rin#ul căreia cu mi"loace tradi(ionale #e 'o e#te#c )nt&m'lări +anta#tice% 'u#e 'e #eama unor 'er#ona"e #au +or(e #u'ranaturale din domeniu irealului* *Ga#mul e#te #'ecie a $enului e'ic% nara(iune )n 'roză )ndeo#e!i şi mai 'u(in )n er#uri% )n cu'rin#ul căreia% cu a"utorul unor mi"loace tradi(ionale #e 'o e#te#c )nt&m'lări +anta#tice% 'u#e 'e #eama unor 'er#ona"e #au +or(e #u'ranaturale% din domeniul irealului* F* Căline#cu con#idera !a#mul 4o o'eră de crea(ie literară5 cu o $eneză #'ecială% o o$lindire a ie(ii )n moduri +a!uloa#e% un $en a#t% de'ăşind cu mult romanul% +iind mitolo$ie% etică% ştiin(ă% o!#er a(ie morală* 8*Teme şi moti e.

4***n1are ro#t #ă +im măcar mira(i Atuncia c&nd de lu' #untem m&nca(i*5 46 .)m'linirea unui le$ăm&nt% a unei meniri (Ur#itorile% Drumoa#a din 'ădurea adormită de Dra(ii FrimmAce#te moti e 'ot e.ărnicie% )n$&m+are1mode#tie% laşitate1cura"% iclenie1cin#te% minciună1ade ăr% e$oi#m1$enerozitate-@ 1 e#tetice(cură(enie1+rumu#e(e-* >a"oritatea !a#melor #olu(ionează con+lictul 'rin ictoria +or(elor !inelui a#u'ra +or(elor răului* Dinalul tra$ic de#'rinde !a#mul 49cu+i(a Roşie5 de C.* Perrault din şirul celor )ncadrate )n acea#tă #c.)n literatura uni er#ală.u(ă% Gar!u <ela rancea% >i.eli!erarea a#trelor (Freuceanu.andru Ha. 1 #ociale (!o$ă(ie1#ărăcie% e. .'loatare1lu'ta )m'otri a ace#teia-@ 1 morale (lene1.ail 9ado eanu* .emă ti'% )n care !inele )n in$e răul* 5>orala5 e.i#ten(a umana limitată la tim'( Tinere(e +ără !ătr&ne(e şi ia(ă +ără de moarte.ai Emine#cu% Ioan 9la ici% Ale.* Perrault% Dra(ii Frimm% O*C*Ander#on% A*PuşXin% >*ForXi% A* de 9aint E. C.i#ta )n cu'rin#ul aceluiaşi !a#m* Ga#mele dez oltă o temă $enerală % aceea a lu'tei dintre !ine şi rău% determinată de com'le.)n literatura rom&nă.u'irV* <intre moti ele +rec ent )nt&lnite )n !a#me #1ar 'utea enumera.ezura +a'tele* A#t+el.Tema $enerală a !a#mului e#te lu'ta dintre !ine şi rău% caracterizată )n#ă di+erit ca lu'tă )ntre dre'tate şi nedre'tate% ade ăr şi minciună% cura" şi laşitate% !unătate şi răutate% .mama itre$ă (Data !a!ei şi +ata moşnea$ului.'lică acea#tă atitudine a #criitorului 'rin +a'tul că 'o e#tea #e adre#ează şi &r#telor )n care ra(iunea tre!uie #ă de ină latura dominantă cu menirea de a ne c.e. . Ion Crean$ă% >i.itatea ie(ii şi 'rezentată )ntr1o mare arietate de a#'ecte con+lictuale.ărnicie şi lene% $enerozitate şi e$oi#m* I* le$ători rom&ni. Petre I#'ire#cu% Ion Po' Rete$anul% O idiu G&rlea* II* Cule$ători şi creatori.

% #tare #ocială% #tructură etică di+erită% reale #au +anta#tice% miraculoa#e% dar con#truite )n e#en(ă du'ă aceleaşi modele* Drumu#e(ea +izică #e armonizează cu marile alori etice% iar in+irmitatea +izică% ur&(enia% cu de+ectele morale* Ele de in #im!oluri ale !inelui #au ale răului% ale +rumo#ului #au ale ur&tului* :C .i#ten(ei* 9'a(iul e#te alcătuit +ie din elemente reale reor$anizate )ntr1o modalitate nouă% #'eci+ică !a#mului% +ie din elemente +anta#tice ca tăr&mul celălalt% codrul de aramă etc* Caracteri#tice #unt +ormulele tradi(ionale con#acrate% introducti e% mediane şi +inale% care marc.ita micşunele5 (Tinere(e +ără !ătr&ne(e şi ia(ă +ără de maorte-* 9u!iectul #e or$anizează $radat% cu a"utorul re'eti(iei* A#t+el% )ncercările la care e#te #u'u# 'er#ona"ul 'rinci'al #unt% de o!icei% trei% şa'te% nouă% două#'rezece% +iecare de o di+icultate #'orită şi e iden(iindu1şi o nouă tră#ătură* Per#ona"ele #unt de &r#tă% #e. 4A +o#t o dată ca niciodată@ că de n1ar +io nu #1ar 'o e#ti% de c&nd +ăcea 'lo'şorul 'ere şi răc. ite"ie% cin#te% mode#tie% $enerozitate% #'irit de #acri+iciu% 'uritate #u+letea#că% cura"% +rumu#e(e +izică şi #u+letea#că% #en#i!ilitate* a* 9tructură şi com'ozi(ie <e+inirea !a#mului #u!liniază ca notă caracteri#tică% 'rezen(a miracolului% +anta#ticului% deci de#+ăşurarea e'ică a ace#tuia cu'rinde )nt&m'lări #u'ranaturale* Nara(iunea% )m'letind miracolul% +anta#ticul cu realul% #e #tructurează )ntr1un anumit ti'ar com'ozi(ional* Tim'ul de#+ăşurării ac(iunii are +ie alori ar.Dor(ele !inelui #unt re'rezentate de 'er#ona"e care au )n#uşiri 'oziti e de caracter.aice% +ie +a!uloa#e% toate adu#e )ntr1un etern 'rezent 0 Cur$erea lui are alte ritmuri dec&t cele +ireşti% #unt 'o#i!ile )ntoarceri )n trecut% o'riri ale 'rezentului% trăiri )n iitor* Ace#te alori ilu#trează a#'ira(iile omului de a )n in$e o cate$orie o!iecti ă a e.ează #tructura #u!iectului* Dormulele introducti e au ca #co' 'rezentarea altor alori ale tim'ului şi #'a(iului% de#'rinderea din lo$ica realului* Unele #unt #uccinte 4A +o#t odată ca niciodată5 (Dăt1Dzrumo# din lacrimă-% dar altele #e realizează 'rin 'roză ritmată şi cu'rind numeroa#e elemente 'line de umor.

ai Emine#cu e#te lu'ta dintre !ine şi rău% )m!in&nd moti e ca. zmei% mume ale 'ădurii% dia oli etc* Ga#mul e#te o 'ledoarie 'entru alorile e.iar 'rin #tructura ini(ială a eroilor* +anta#ticul )m!racă +orme di+erite du'ă momentul concret i#toric% $eo$ra+ic* natura% 'rin elementele ei 'er#oni+icate% ine )n #'ri"inul 'er#ona"elor 'rinci'ale% me#a$ere ale !inelui* Plă#muirile miraculoa#e 'ot +i 'lă#muiri ale răului ca. 'aternitatea% 'rietenia% iu!irea* >* Emine#cu lăr$eşte )n#ă mult% de'ăşeşte ace#te moti e tematice 'rin cu'rinderea unor 'ro!leme de mare 'ro+unzime% ca rela(ia dintre om şi tim'% ra'ortul dintre ia(ă şi moarte% #au co#mic şi tere#tru 0 ceea ce realul e.Elemente ale miraculo#ului şi +anta#ticului #unt 'rezentate +ie 'rin )nze#trarea 'er#ona"elor cu +or(e #u'ranaturale% +ie 'rin metamor+ozarea unora #au c.ce'(ional material literar acce#i!il celor mai mici &r#te* 3* Tema !a#mului Dăt1Drumo# din Lacrimă% #cri# de >i. >e#a"ul !a#mului e#te ictoria dre'tă(ii şi a !unătă(ii a#u'ra nedre'tă(ii şi răului* :7 .tern umane% 'entru !ine şi +rumo#% de aceea #e adre#ează tuturor &r#telor% mai ale# co'ilăriei* Prin re'etarea unor elemente de #tructură com'ozi(ională 'rin liniaritatea 'er#ona"elor% de ine un e.itatea tematică $enerează o !o$ată #tructură com'ozi(ională% #'eci+ică !a#mului rom&ne#c% o+erind un model de 'r4elucrare ori$inală +olclorului* >iraculo#ul e#te di+erit şi !o$at ca 'rezen(ă )n nara(iune* A#t+el tim'ul e#te al ie(ii% dar şi al mor(ii% al zilei dar şi al no'(ii* Prin !a#mul Dăt1Drumo# din Lacrimă% >* Emine#cu realizează o minunată #inteză a moti elor tematice şi a elementelor de #tructură com'ozi(ională #'eci+ice !a#mului rom&ne#c% o+erind un model de 'relucrare ori$inală a +olclorului* Data !a!ei şi +ata moşnea$ului de Ion Crean$ă con#tituie o )n+ă(işare eridică a realită(ii 'rintr1o 'ermanentă inter+eren(ă )ntre elementul real şi cel +anta#tic* Pro+ilul +izic şi #'iritual al 'er#ona"elor #e conturează tre'tat% 'e mă#ura derulării +irului e'ic% 'rintr1o $amă !o$ată de 'rocedee arti#tice* Tema !a#mului 2lbă ca @ăpada de Dra(ii Frimm e#te răutatea mamei itre$e% moment +rec ent )nt&lnit )n !a#mele tuturor 'o'oarelor* Per#ona"ele 'rinci'ale #unt conce'ute )n antiteză.clude% miraculo#ul creează ca 'o#i!ilitate* Com'le.

oro'#ită5 de maşteră ş de +ata ei% 4era o +ată ră!dătoare% căci alt+el ar +i +o#t ai şi amar de 'ielea ei5* Era co'leşită de o mul(ime de tre!uri% +ără #ă mul(umea#că totuşi 'e !a!ă şi 'e 4odorul de +iică1#a5* 4Data moşnea$ului la deal% +ata moşnea$ului la ale@ ea du'ă $ote"e 'rin 'ădure% ea cu tre!ăluitul )n #'ate la moară% ea )n #+&rşit% )n toate 'ăr(ile du'ă trea!ă* C&t era ziulica de mare nu1şi mai #tr&n$ea 'icioarele@ dintr1o 'arte enea şi )n alta #e ducea*5 Data moşnea$ului% a"un#ă la 9+* <uminică% o #lu"eşte cu credin(ă% $ătind% #'ăl&ndu1i şi .$cufiţa -oşie de C.arnică% a#cultătoare şi !ună la inimă* Ea% deşi 4.* Perrault e#te una din 'o eştile cele mai )ndră$ite de co'ii* Tema o con#tituie 'rezentarea urmărilor tra$ice ale nai ită(ii şi credulită(ii% iar me#a"ul #u!liniază nece#itatea cunoaşterii realită(ii* Pornind de la un moti de lar$ă circula(ie )n +olclorul na(ional şi uni er#al (Euro'a% A#ia% America-% Crean$ă a creat 'o e#tea +apra cu trei iezi* E#te 'rezentată drama unei mame ai cărei co'ii au +o#t ucişi +ără milă şi care a 'ede'#i du'ă merit 'e cel care a călcat )n 'icioare le$ile ne#cri#e ale omenirii* <u'ă ori$inea lor% !a#mele 'ot +i 'o'ulare şi culte% cele 'o'ulare +iind #u'u#e aria!ilită(ii% datorită circulării lor 'e cale orală% cele culte răm&n&nd )n +orma )n care au +o#t create* 2n !a#mul Dăt Drumo# din Lacrimă 'er#ona"ul care )ntruc.o ră#'lăte#c din !elşu$ cu% 'lăcinte cre#cute şi rumenite% cu 4a'ă lim'ede cum )i lacrima% dulce şi rece cum )i $.i'ează +or(ele !inelui% Dăt Drumo# e#te iteaz% cura"o#% $enero#% cu un #im( al datoriei +ră(eşti* Dăt Drumo# )l a #că'a 'e +ratele lui de cruce% +iul )m'ăratului ecin% de >ama Pădurilor care1i cerea% dre't !ir% tot al zecelea co'il al #u'uşilor #ăi* Dăt1Drumo# renun(ă la !ucuriile dra$o#tei #'re a1i o+eri +ratelui #ău de cruce aceleaşi !ucurii ră'indu1i1o 'e +ată* 2n Data !a!ei şi +ata moşnea$ului de Ion Crean$ă% +ata moşnea$ului e#te +rumoa#ă% .e şi mai ur&tă5 ladă din 'odul #tă'&nei* Cu'torul% +&nt&na% 'ărul şi că(eluşa (mai de$ra!ă +iin(e şi o!iecte 'er#oni+icate% dec&t elemente +anYa#tice.ea(a5% cu 4'ere $al!ene% ca ceara de coa'te ce erau şi dulcica mierea5 şi cu o #al!ă de $al!eni* :8 .rănindu1i 4co'ilaşii5 (!alauri şi tot +elul de "i ine de care 4+oi$ăia5 'ădurea-* >ode#tă din +ire% +ata )şi ale$e ca ră#'lată 4cea mai ec.

41Ga nu% cumătre% c1aşa mi1a ar# şi mie inima du'ă iezişorii mei***5 2n 9cu+i(a Roşie% +eti(a re'rezintă !unătatea* Ea e#te a#cultătoare% nai ă% credulă% e#elă% #en#i!ilă la +rumu#e(ile naturii* Cenuşărea#a e#te ti'ul +eminin ideal.2n Ca'ra cu trei iezi% Ca'ra ne a'are )n două i'o#taze. m&ndrie% )n$&m+are% di#'re( 'entru muncă% răutate de 'ro'or(ii a'roa'e incredi!ile% in idie% dorin(ă de )năl(are 'rin minciună şi im'o#tură% li'#ă de cu &nt* Data !a!ei şi +ata moşnea$ului* Lăcomia şi in idia o determină 'e +ata !a!ei #ă1şi ia 4inima1n din(i5 şi #ă 'lece şi ea )n lume* 9're deo#e!ire de +ata moşnea$ului% 4'orneşte cu ciudă tră#nind şi 'le#nind5* Re+ace itinerariul +etei moşnea$ului% dar 'e#te tot 4#1a 'urtat totul .#unt ulnera!ile% nu di#'un de inteli$en(ă% 'er#'icacitate% calită(i indi#'en#a!ile )n con+runtare cu duşmanul% de aceea #unt )n in#e de eroii 'oziti i mai #la!i% dar cu mai multă minte* 2n Dăt1Drumo# din Lacrimă% +or(ele răului (muma Pădurilor% !a!a1 ră"itoarea.urmează tră#ăturile +i. răutate (aşa mare )nc&t )n#ă(i +iica% Ileana% #e dezice de mama #a-% iclenie% 'er+idie% ură )m'otri a oamenilor )m'in#ă '&nă la limitele +uriei autodi#tru$ătoare* 2n Cenuşărea#a% 'rin antiteza de ti' al!1ne$ru #unt 'uternic relie+ate de+ectele mamei itre$e şi ale +etelor ei. cea de mamă $ri"ulie şi de $o#'odină 'rice'ută şi .ate de tradi(ia +olclorică. +rumoa#ă% !ună% cin#tită% .i' de mon#tru% animal #au om% 'er#ona"ele ne$ati e #unt dominate de ură )m'otri a oamenilor% de iclenie% de laşitate% lăcomie% cruzime* <eşi au o +or(ă +izică e.ur#uz% cu o!răznicie şi 'ro#teşte5* A o'rit co'ii 9+* <uminici% a +ăcut !ucate a+umate% ar#e şi #leite% )nc&t 9+* <uminică :3 .traordinară% 'er#ona"ele +anta#tice (zmei% !alauri% z$ri'(uroaice% zmeoaice% muma Pădurii.0 cu c.arnică% mode#tă% ră!dătoare% 'lină de dra$o#te şi )n$ăduin(ă +a(ă de tatăl #ău% care nu1i ia a'ărarea% #u'u#ă% #en#i!ilă )n +a(a +rumu#e(ilor naturii* Aşa cum e dre't% ea )şi $ă#eşte ră#'lată cu enită du'ă +a'tele şi inima ei* Per#ona"ele ne$ati e #unt de o!icei +anta#tice (zmei% !alauri% z$ri'(uroaice% ră"itoare% iele% #tri$oi% draci-% dar şi reale (mama itre$ă% #urorile şi +ra(ii in idioşi% #'&nul% curteanul% #+etnicul mincino#.arnică* Ea e#te #en#i!ilă% duioa#ă% dar )şi urăşte duşmanul 'er+id şi e#te ne)ndu'lecată )n actul "u#ti(iar.

ita micşunele% de c&nd #e !ăteau urşii )n coade5 etc* au ca #co' 'rezentarea altor alori ale tim'ului şi ale #'a(iului% de#'rinderea de lo$ica realului* Dormulele mediane a#i$ură continuitatea )ntre e'i#oadele% men(in&nd iu intere#ul cititorului 4A#culta(i% !oieri% cu &ntul din 'o e#te% căci d1aci )nainte mai +rumo# )mi e#te5* Dormulele +inale reaminte#c nece#itatea re)ntoarcerii la realitate% re enirii )n lumea 'rezentată ale$oric* 2n $eneral !a#mele au un caracter moralizator (Ca'ra cu trei iezi% 9cu+i(a Roşie-* :4 . . 4A'oi dă% cumătră% #e ede că şi lui <umnezeu )i 'lac 'uişorii cei mai tineri5% 'er+ind% in#inu)nd că ur#ul ar +i ino atul* Lăcomia lui e#te zu$ră ită 'la#tic.ea la 'ăretele din do#ul ca#ei c&nd or!ea ca'ra cu d&nşii5% crud (4ştiu că i1aş c&rmăşi şi i1aş "umuli***5crumzimea lui mer$&nd '&nă la acte $ratuite (acela de a 'une ca'etele iezilor mor(i la +erea#tră şi de um'le 'ere(ii cu #&n$e-* E#te un arti#t al di#imulării cu $u#tul or!irii 'rotocolare% #inten(ioa#e% ca din #cri'turi.al'o şi $ol$&t% )i mer$eau #armalele )ntre$i 'e $&t5* 2n 9cu+i(a Roşie lu'ul re'rezintă răutatea% iclenia% lăcomia* Per#ona"ele !a#mului #e $ru'ează )n cu'luri o'u#e 'entru a ilu#tra tema% 'entru a dez olta şi a rezol a con+lictul dintre !ine şi rău* >i"loacele e#en(iale )n crearea lor #unt.4şi1a 'u# m&inile )n ca' de ceea ce a $ă#it5 * <re't ră#'lată% )şi ale$e lada cea mai nouă şi mai +rumoa#ă% 'e mă#ura lăcomiei ei* Ca'ra cu trei iezi* Lu'ul e#te de la )nce'ut un duşman de lu'*** 4care de mult '&ndea reme cu 'rile" ca #ă 'a'e iezii5% )ncărcat de icii% indi#cret/ 4tră$ea cu urec. 4A +o#t o dată ca niciodată@ că de n1 ar +io nu #1ar 'o e#ti% de c&nd +ăcea 'lo'şorul 'ere şi răc. 4Atunci lu'ul no#tru )nce'e a m&nca .i'er!ola ()nze#trarea cu tră#ături 'e#te mă#ura 'uterilor omeneşti-% antiteza (!ine1rău% real1 +anta#tic-% 'er#oni+icarea (animalelor% a 'ă#ărilor% +lorilor 0 ca'ra% iezii% lu'ul*2n !a#me eroii şi ac(iunile #e $ru'ează du'ă nişte numere +atidice care #e re'etă* Trei #unt metamor+ozările lui Dăt1Drumo#% trei #unt iezii ca'rei% Cenuşărea#a mer$e la morm&ntul mamei de trei ori 'e zi% iar la !al trei no'(i la r&nd* A% 6% 78% 7A% AA (3 +eciori% 3 +ete% 3 zmei% 3 zmeoaice% 3 mări% 3 (ări etc*Dormele introducti e ca.

aic +a!ulo# care creează totuşi im're#ia unui 'rezent etern şi )ntr1un #'a(iu nedeterminat% dar% )n linii mari aceleaşi.i#tă o inter+eren(ă continuă )ntre elementele reale şi cele +anta#tice% 'lă#muite de ima$ina(ia creatorului 'o'ular #au cult* 2n cadrul literaturii uni er#ale% +anta#ticul a'are )n literatura $reacă% )ndeo#e!i )n 'oemele .şi )n#eamnă %%ceea ce nu e.e% 9c. codrii neum!la(i% )m'ără(ii )nde'ărtate% 4tăr&mul celălalt5% 'alate şi $rădini din aramă% ar$int şi aur% #au !ordeie umile care a#cund comori ine#tima!ile% mun(i care #e !at )n ca'ete* 9u!iectul #e #tructurează )n nişte şa!loane cuno#cute.ă* Literatura ştiin(i+ico1+anta#tică #e dez oltă mai ale# )n ultimele decenii ale ace#tui #ecol% antici'&nd di er#e domenii ştiin(i+ice şi te.iller( )n 'rima 'erioadă a crea(iei-% E*A* Poe% Hillier# de L5 I#le1Adam*2n #ecolul al QQ1lea% +anta#ticului e oluează #'re a!#urd% +iind o modalitate de a!ordare a 'ro!lematicii umane deo#e!it de com'le.anta#ticu#5 ( )n +ranceVă %%+anta#tiZue5 .imeric% incredi!il% +icti 5* 2n !a#m e.9u! ra'ort com'ozi(ional% ac(iunea !a#melor #e 'la#ează )ntr1 un tim' ar. R$1a'ia 2a%4 – $1$4$n!"1 6an!a%!ic Di"e siu i a!e *a tasti$u!ui şi %%Ga#mul e#te un $en a#t ( R-% o o'eră de crea(ie literară% cu o $eneză #'ecială% o o$lindire a ie(ii )n moduri +a!uloa#e 4(F*Călinecu % E#tetica !a#mului-* Etimolo$ic% ad"ecti ul %%+anta#tic5 'ro ine din latine#cul %%'.ai Emine#cu% Ion Crean$ă% I*L*Cara$iale% Ioan 9la ici% :: .omerice I1ia a şi O i%$$a% #e dez oltă ulterior )n E ul >ediu şi )n Renaştere* Romanti#mul% 'rin in#'ira(ia% 're(uirea şi alori+icarea +olclorului% #timulează dez oltarea 'rozei +anta#tice% )n $eneral. E*T*A* Oo++man% #criitorii mişcării %%9turm und <ran$5 % Foet.nice 'rin tran#+i$urare arti#tică* 2n literatura rom&nă )nt&lnim elementele ale +anta#ticului )n crea(ia lui >i.i#tă in realitate@ creat% 'lă#muit de ima$ina(ie@ ireal% . +eciorul cel mic e )ntotdeauna mai i#te(% +u$arii aruncă )n calea zmeoaicei o!#tacole% mama itre$ă $oneşte +ata moşului% +iin(ele cărora li #1a +ăcut un !ine% a"ută 'er#ona"ele 'oziti e* i) "ira$u!osu!ui 3.

ail 9ado eanu ş*a* Danta#ticul cu #u!#trat mitic #au +ilozo+ic a'are )n o'era lui >ircea Eliade% Ha#ile Hoicule#cu% 9te+an Gănule#cu% iar cu caracter de antici'a(ie e#te ilu#trat de Hictor Sern!ac. ori e#te or!a de o )nşelăciune a #im(urilor% de un 'rodu# al ima$ina(iei şi atunci le$ile lumii răm&n ceea ce #unt% ori e enimentul #1a 'etrecut )ntr1ade ăr% +ace 'arte inte$rantă din realitate% dar atunci realitatea e#te condu#ă de le$i care ne #unt necuno#cute TRU* Danta#ticul ocu'ă inter alul ace#tei incertitudini5 (Tz etan Todoro % 5ntroducere în literatura fantastică-* • I7voa#$1$ 6an!a%!ic"1"i )n literatura rom&nă #e a+lă )n crea(ia 'o'ulară şi au +o#t alori+icate arti#tic de >i.'licat 'rin le$ile ace#tei lumi +amiliare* Cel care 'erce'e e enimentul tre!uie #ă o'teze 'entru una din dintre cele două #olu(ii 'o#i!ile. 6at-6rumosdin-3acrimă- := .iului I #e roşi#e ca +ocul şi 'rin el 'ărea că ede cum luna #e co!ora )ncet% mărindu1#e #'re 'ăm&nt% '&nă ce a'ărea ca o cetate #+&ntă şi ar$intieRce tremura #trălucităR cu 'alate )nalte al!eR cu mii de +ere#tre tranda+irii@ şi din lună #e #co!ora la 'ăm&nt un drum )m'ărăte#c aco'erit cu 'rund de ar$int şi !ătut cu 'ul!ere de raze* Iară din )ntin#ele 'u#tii #e ră#coleau di ni#i' #c.elete nalteR ci ca'etele #eci de oa#eR )n ălite )n lun$i mantale al!e% (e#ute rar din +ire de ar$int TRU şi urcau drumul lunii şi #e 'ierdeau )n 'alatele )nmărmurite ale cetă(ii din lună 'rin a cărora +ereşti #e auzea o muzică lunatecăR o muzică de i#R5 (>i.ai Emine#cu.Şte+an Petică% Iuliu Cezar 9ă e#cu% Fala Falaction% Al* P.u <ra$omir% Ion Oo!ana ş*a* Tz etanTodoro de+ineşte conce'tul de +anta#tic )n ra'ort direct cu cel de real şi ima$inar* %%2ntr1o lume care e#te e ident a noa#tră% cea 'e care o cunoaştem% +ără dia oli şi #il+ide şi +ără am'iri% are loc un e eniment care nu 'oate +i e.% Hladimir Colin% >i.ili''ide% >i. indi idualizarea 'ei#a"ului nocturn% 'rezen(a elementelor maca!re şi onirice% comuniunea contin$ent 0 tran#cendent% muzica #+erelor etc* %%El adormi% cu toate ace#tea1I 'ărea că nu adormi#eR Peli(ele de 'e lumina oc.ai Emine#cu )n Dăt1 6rumos-din-3acrimă !a#m )n care +a!ulo#ul +olcloric e#te de #or$inte romantică% iar ori$inalitatea şi arta 'o e#tirii con#tau )n.

e% 'e c&nd oamenii% cum #unt şi aci% nu erau dec&t )n $ermenii iitorului% TRU )n remea ec. lac% 'ădure% #t&ncă% munte% nă+ramă% cutie(cute. Dlăm&nzilă% 9etilă% Ferilă% Oc.'rim&nd dra$o#te% ură% in idie% $elozie% !unătate% răutate etc* 3. 2n cadrul rela(iei !a#m 0 element miraculo#% ace#ta din urmă de ine un au.'lică mul(imea ariantelor* T$4a +$n$#a1& a !a#mului% lu'ta dintre !ine şi rău% #+&rşind cu ictoria Ginelui #e )m'leteşte cu unele teme #ecundare* Ace#tea )m!o$ă(e#c% 'rin detalii% a#'ectul $eneral de ia(ă de la care 'leacă #criitorul% e.ş*a* %%C&nd un erou nu 'oate ieşi in im'a# 'e căi naturaleR recur$e la o!iecte năzdră ane miraculoa#e5 ( F* Căline#cu% Estetica basmului:A . 6at-6rumos-din-3acrimă-* Eroii re'rezintă% 'rin Dăt1Drumo# şi Ileana Co#&nzeana% modele ideale din 'unct de edere +izic şi #'iritual% +iind 'rezen(i at&t )n !a#mul 'o'ular% c&t şi )n cel cult* <acă marii creatori ca >* Emine#cu% I* Crean$ă% Dra(ii Frimm% C.* Ander#on ado'tă )n relatare o iziune ori$inală incon+unda!ilă% 'o e#titorul 'o'ular dez oltă )n aşa +el d#icur#ul +anta#tic% )nc&t la#ă c&m' li!er #'ontaneită(ii% care de ine o tră#ătură 'ro'rie !a#mului +olcloric* A#t+el #e e.arle# Perrault% O*C.ai Emine#cu .'rimă ima$inarul% irealul% incredi!ilul% +icti ul* >iraculo#ul e#te 'ro'riu unor #itua(ii% )nt&m'lări #au eroi care a'ar(in unei lumi #u'ranaturale* 2n ace#t #en# #unt #emni+icati e 'er#ona"ele lui Ion Crean$ă din o%estea lui Carap 2lb.e trăia un )m'ărat )ntunecat şi $&nditor ca miazănoa'tea şi a ea o )m'ărătea#ă t&nără şi z&m!itoare ca miezul lumino# al zilei5( >i.ilă% #au Pă#ări1Lă(i1Lun$ilă care a'ar )nze#tra(i cu )n#uşiri ieşite din comun* Ga#mul de'ăşeşte a#t+el% concretul% ridic&ndu1#e% 'rin a!#tractizare% la %%+i$uri şi #im!oluri5(O* [allon (Pre+a(ă la A* Graumer-% 4os li%res dDenfants ont menti'. R$1a'ia 2a%4 – 4i#ac"1o% > %"5#ana!"#a1 Termenii %%+anta#tic5 şi %%miraculo#5 #unt doar 'ar(ial #inonimi% )n #en#ul că e.iliar 're(io#% )n #u!ordinea eroului 'rinci'al.Ac(iunea% ca şi !a#mul 'o'ular% #e #ituează %%)n illo tem'ore5 (%%)n remea aceea5-% )ntr1un 'rezent etern% concretizat 'rin 6o#4"1a in!#o "c!iv& D %%2n remea ec.

%5a'i"1 'oate +i %%tăr&mul celălalt5% tăr&mul de dincolo% %% moşia5 9cor'iei% a F.i'ări #ucce#i e@ m&nc&nd "ar% calul #la! şi ră'ciu$o# de ine :B .(ara %%şer'ilor5% a şoarecilor şi core#'unde tim'uli nedeterminat* Dăt1Drumo# 'arcur$e #'a(ii tere#tre% aeriene #au ac atice% 'otri it dimen#iunii +anta#tice a 'lanului e'ic* 3.a!$45o#a1i!a!$a 0 #e e.'rimă 'rin +ormula introducti ă. A1!$ coo# ona!$ a1$ 2a%4"1"i 7.vi%"1 con#tituie unul din mi"loacele de realizare a dorin(elor eroului% alături de elementul +anta#tic a 'lanului e'ic* 4.Dăt 0Drumo# din !a#mul lui m* Emine#cu% 'entru a ieşi din im'a#% aruncă )naintea !a!ei care1l urmăreşte o 'erie% ocute şi o nă+ramă% care de in 'e r&nd% 'ădure% #t&ncă% lac* <ezideratul de a +i in ulnera!il 'rin .io'% 9+armă1Piatră% 9tr&m!ă1Lemne% >uma Pădurii% 9'&nul ş*a* 9ituarea 'er#ona"elor la anti'od% caracterizarea lor 'rin intermediul antitezei 'oten(ează )n(ele$erea me#a"ului etic şi e#tetic* C.ainele de tinere(e ale )m'ăratului#e #olu(ionează 'rintr1o nă+ramă ră"ită* %%O a#t+el de nă+ramă nă#ădită şi ră"ită ca'ătă de la 9+&nta 3oi% Petre% cine1o 'oartă% +ul$erul nu1l a"un$e% #a!ia nu1l taie şi $loan(ele #ar de 'e tru'ul luiR5(Ioan 9la ici% @#na @orilor-* >iraculo#ul include şi 'er#ona"e #au )nt&m'lări care a'ar(in unei lumi #u'ranaturale* Con+iden(ii eroului 'ot +i 9+&nta >iercuri% 9+&nta <uminică% calul #au 'er#ona"ele co#mo$enice. %%A +o#t odată ca niciodatăR'e c&nd erau muştele c&t $ăluştele / Şi le 'rindeau &nătorii cu 'uştile@ R 'e c&nd 'urecele z!ura )n #la a cerului şi #e lă#a 'e +oaia teiuluiR5*(<umitru 9tănce#cu% 6ratele <ucăţică-* 8.4$!a4o#6o7a#$a e#te una dintre multi'lele 'o#i!ilită(i de )ntruc.eonoaiei. Jorilă% >ur$ilă% >iez de Noa'te% <ecu#eară* Ad er#arii #unt zmeii% !alaurii% di+eri(i monştri% +ra(ii i'ocri(i% mamele itre$e% 3umătate1de1Om1'e13umătate1de1Ie'ure1Şc.iar dacă #+&rşitul e#te 're izi!il% 'rezen(a +a!ulo#ului% a miraculo#ului şi a #u'ranaturalului% care include% de +a't% 'rimii doi termeni% men(ine treaz intere#ul a#cultătorului 'e tot 'arcur#ul de#+ăşurării +irului e'ic* 3.

na#a#$a a%c$n $n!& #e di#tin$e 'rintr1o relatare mai com'le.% 'ro er!ele% zicătorile% 'a#a"ele e.ă% con+lictul a'ăr&nd )n 'rim 'lan* Eroul #ă &rşeşte lucruri ieşite din comun% #itu&du1#e la al doilea ni el al relatării* A#t+el% )n orcul fermecat% nere#'ectarea le$ăm&ntului are con#ecin(e 'rin $radarea ac(iunii #'re 'unctul culminant şi #'re deznodăm&nt* Fo#4"1a 6ina1& urmăreşte readucerea cititorului din tăr&mul +anta#ticului )n cel real% 'rin modalită(i multi'le. %%Iar eu% i#'ră ind 'o e#tea% )ncălecai 'e1o şa şi ă #'u#ei dumnea oa#tră aşa@ )ncălecai '1un +u#% #ă +ie de minciună cui a #'u#@ )ncălecai 'e1o lin$ură #curtă% #ă nu mai aşte'te nimic de la mine cine1a#cultăR5( <* 9tănce#cu% 2lte basme culese din gura poporului'. 2ntre$ul di#cur# +anta#tic% 'ro'riu !a#mului% #e di#tin$e 'rintr1 un #til oral% )n cadrul căruia adre#area directă% monolo$ul% dialo$ul% or!ele de du.+rumo# şi $ata #ă1şi #lu"ea#că #tă'&nul@ o +ată de )m'ărat #e tran#+ormă )n !roa#că r&ioa#ă% iar 'e#te noa'te #e metamor+ozează )ntr1o z&nă )nc&ntătoare • T$Anica na#&#ii a- na#a#$a 1in$a#& im'lică o e. Ion C#$an+&ani4a1i$#$ 5ov$.e 'lăcere uni er#ală 'e care o #im(im din co'ilărie% e#te at&t de trainică 'entru că% +ără )ndoială% are o )n#uşire anume% un 'rinci'iu deo#e!it de 'ermanen(ă* >ai )nt&i% 'entru că ne duce% )n c&te a cu inte% )ntr1o altă lume% )n care nu trăim )nt&m'lările% ci le )nc.'unere uni+ormă% +ără com'lica(ii% care #e realizează la un #in$ur ni el al relatării* E.clamati e )i cele intero$ati e au rolul de a 'oten(a oralitatea )i im'licit% de a #t&rni intere#ul cititorului #au al a#cultătorului 'entru !a#m* :.em'lu.!i n"v$1i%!ic$ .i'uim% o lume )n care #tă'&nim #'a(iul şi tim'ul% )n care 'unem )n mişcare 'er#ona"e im'o#i!ile% cucerim du'ă dorin(ă alte :6 . ironie% $lumă% 'arodie etc* <e e.E.em'lu. Pov$%!$a. Dăt Drumo# 'leacă )n căutarea iu!itei% cu care #e a că#ători* !.i Po e#tea% #tră ec.

!i1$ n"v$1i%!ic$ a1$ 1"i C#$an+& De*i iţie Po eştile ca şi !a#mele% #unt de ori$ine 'o'ulară )n care% elementele realului #e )m!ină cu cele +anta#tice* 2ntre !a#me şi 'o e#te nu e.ce'(ionale% 'er#ona"ele #unt 'er#oni+icări ale !unată(ii%ale dre'tă(ii ori ale +rumu#e(ii% cura"ului% ite"iei #au altele% #im!olul răută(ii% al laşită(ii% al ur&(eniei* Diind o #tructură e. unele re'rezintă +or(ele !inelui şi altele +or(ele răului* Ca )n cazul 'o eştilor nu eli#tice 0 'o'ulare 1 +inalul re'rezintă concluzia #au morala* Diind dotate cu )n#uşiri e.i#tă deo#e!iri e#en(iale* 2n 'rimele domină +anta#ticul% 'e c&nd )n celelalte el ocu'ă un loc #ecundar #au e#te )nlocuit uneori% cu elemente din recuzita #u'er#ti(iilor* <eo#e!irile ne+iind totdeauna clare% i1au determinat 'e unii creatori de !a#me #ă1şi denumea#că 'roduc(iile dre't 'o eşti* 9u!iectele !a#melor #unt ariate şi !o$ate* >oti ele cele mai o!işnuite 'orne#c de la e.'lanete% #trecurăm tot #oi de +ă'turi #u! ier!urile de 'e +undul iazurilor% )ntre rădăcinile #te"arilor% o lume )n care c&rna(ii at&rnă )n co'aci% r&urile cur$ #'re iz oare% 'ă#ări $urali e ră'e#c co'ii% ră'o#a(i +ără odi.nă #e )ntorc 'e +uriş +iindcă au uitat ce a% o lume +ără $rani(e şi +ără le$i% )n care 'utem or&ndui cum ne 'lace )nt&lnirile% lu'tele% 'a#iunile* Po e#titorul e#te )nainte de toate cel care ine din altă 'arte% care )i adună )n inima #atului 'e cei care nu 'leacă niciodată nicăieri şi le arată al(i mun(i% alte 'lanete% alte #'aime şi alte c.im!area* :.i'uri* E#te cel care aduce #c.ecutarea unui le$ăm&nt% 'rin +or(ă% di!ăcie #au i#cu#in(a cu o'ozante% )ntruc.'re# narati ă% )n !a#m #unt 'a$ini de e ocare a unor #'a(ii #tranii% a celuilalt tăr&m%a unor (ări #au moşii de 'ăduri% 'alate% ac(iunea +iind 'la#ată )ntr1un tim' ne ero#imil% adică im'o#i!il 'entru lo$ica ra(iunii o!işnuite*5C&nd cur$eau r&uri de la'te / C&nd um!la <umnezeu cu 9+&ntul Petru 'e Păm&ntR5 42ntr1un !a#m totul e #im!olic şi uni er#al* 2n 'o e#te şi nu elă% nu #e o!#er ă% ci #e demon#trează o!#er a(iuni morale* 2n =C .E.i'ări ale răului etc* Per#ona"ele #unt )n ma"oritate% )n e#tite cu 'uteri #u'ranaturale* Ele #unt $ru'ate )n două cate$orii.3. Pov$.

'lăcută şi atră$ătoare )n anii co'ilăriei% 're(uită şi #a antă )n tinere(e% no#tal$ică şi 'lină de #en#uri la !ătr&ne(e* Ea cu'rinde 'o eşti% 'o e#tiri% anecdote şi amintiri din co'ilărie% alcătuind )m'reună ima$inea ie(ii #atului moldo ean de munte de 'e la mi"locul #ecolului trecut* Po eştile şi 'o e#tirile #unt 'rimele 'u!lica(ii ale marelui #criitor* <e!ut&nd )n 7BA: la Con or!iri literare cu 49oacra cu trei nurori5% Ion Crean$ă continua #a 'u!lice 'o eşti.5Ca'ra cu trei iezi5(7BA:-%55Pun$u(a cu doi !ani5(7BA=-%5Data !a!ei şi +ata moşnea$ului5(7BA=-%5<ănilă Pre'eleac5(7BA=-%5Po e#tea lui Oara'1 Al!W(7BAA.i'a şi eroii 'o eştilor #ale.şi altele* 2n 'o eştile #ale% Crean$ă con+runtă )ntotdeauna două 'rinci'ii de ia(ă.49oacra cu trei nurori5 dăm de eternul con+lict dintre noră şi #oacră@ 4Ca'ra cu trei iezi5 e#te ilu#trarea iu!irii de mamă@ 5<ănilă Pe'eleac5 do edeşte că 'ro#tul are noroc@ 5Pun$uta cu doi !ani5 dă #ati#+ac(ie moşilor care trăie#c rău cu !a!ele lor@ 5Po e#tea 'orcului5 eri+ică ade ărul că 'entru o mama şi cel mai ur&t 'runc e#te un Dăt1Drumo#*5 Prezentare $enerală a o'erei lui Ion Crean$ă O'era literară a lui Crean$ă nu e )ntin#ă% intră toată )ntr1un olum% iar la 'rima edere #untem tenta(i #ă1i a'licăm autorului 'ro'ria o!#er a(ie de#'re o +ină com'ara(ie a #a. 5rom&nului i1i $reu '&nă #e a'ucă de trea!ă% că de lă#at )ndată #e la#ă5* <ar #e cu ine #ă nu uităm% 'e de o 'arte că% I* Crean$ă şi1a con#acrat cea mai mare 'arte a acti ită(ii )n ă(ăm&ntului 'rimar% redactării şi ti'ăririi mai multor lucrari de#tinate şcolilor% 'e de altă 'arte% că +oarte de tim'uriu !oala i1a #lă!it con#idera!il 'uterea de muncă şi i1a ră'it acel 4$u#t al lucrării 4 'e care1l #ocotea at&t de nece#ar 'entru a crea o o'eră +rumoa#ă şi dura!ilă* O'era lui Crean$ă e#te unică )n +elul ei. Oara'1Al!% +ata moşului% I an Tur!incă% şi al(ii care care #unt #ăritori% $ata #ă a"ute 'e cei )n #u+erin(ă* 2n o'ozi(ie cu ace#te caractere ale 'er#ona"elor% 9'&nul cel i'ocrit şi iclean% )n +al#a #itua(ie de ne'ot al =7 . !inele şi răul% iar eroii #ăi ac(ionează )n numele unuia #au altuia% )n con+ormitate cu caracterele lor* Ad&nc cuno#cător al traiului de +iecare zi al (ăranului )n mi"locul căruia a trăit cei mai +rumoşi ani ai ie(ii% al )n(ele'ciunii 'o'ulare% Crean$ă e#te con in# că !un nu 'oate +i dec&t omul muncitor% )n(ele't% .arnic% mode#t* A#t+el de tră#ături or )ntruc.

anie de om5% Dlăm&nzilă o 4namilă de om5* Hor!a lor e#te şu$u!ea(ă% şi mai ale# +amiliară% iar 'urtarea a#emenea unor (ărani 'uşi 'e $lumă şi .'onent al celeilate +or(e% răul* J$&rcenia şi lăcomia #tri e#c ceea ce e#te mai +rumo# şi mai curat )n #u+letul omului% dezumaniz&ndu1l* A#t+el% )n 4Pun$u(a cu doi !ani5% !a!a z$&rcita şi rea trăieşte #e'arat% !ucur&ndu1#e #in$ură de a utul #ău* C&nd moşul cel 'o+ticio# #e )m!o$ă(eşte% de ine şi el căr'ăno# şi e$oi#t* A#t+el% 'er#ona"ele #unt 'ede'#ite 'entru lăcomia lor% do edindu1li1#e că ade ărurile şi !unurile adunate #unt remelnice* Pe l&n$ă )n(ele'ciune şi .)m'ăratului% e#te răutăcio#% di#'re(uitor% tiran% 'rin urmare% un e.a$erării #'eci+ică +olclorului* Ferilă 4di.&r"oană) <racul din 4<anilă Pre'eleac5 e#te o +iin(ă năt&n$a% uşor de 'ăcălit de la minte 4care1i m&ncau c&inii din trai#tă5% iar moartea din 4I an Tur!incă5 e#te o !a!ă 4 lă$uită şi )n#'ăim&ntată5 'e care o #u'un* >iracolul de ine a#t+el% 'rin reducerea la dimen#iunile o!işnuitului% un mi"loc de zu$ră ire a ie(ii reale* Jicalele% 'ro er!ele% or!ele 'e care le +olo#e#c din !elşu$ toate 'er#ona"ele 'o eştilor% #'ore#c )ntr1o mă#ura con#idera!ilă atmo#+era ie(ii o!işnuite de la (ara* =8 .e% +ără #ă ştie ce comoară #e a#cunde )n ea% )n tim' ce +ata !a!ei 1 lacomă% leneşă şi (&+noa#ă 1 ale$e lada cea mai mare şi +rumoa#ă% )nc&t a!ia 'utea #1o care* Rea!itatea si *a tasti$u! Po eştile lui Crean$ă #e caracterizează 'rintr1o )m!inare deo#e!it de intere#antă şi ori$inală a elementelor reale cu cele +anta#tice* Per#ona"ele +a!uloa#e #unt indi idualizate ade#ea cu mi"loace #ur'rinzător de reali#te* <eşi 'oartă nume de +e(i +rumoşi% )m'ăra(i% dia oli% #criitorul le 'erce'e ca 'e nişte oameni din realitate* 9+&nta <uminică% de 'ildă% din 'o e#tea lui Oara'1Al! e#te )n+ă(işată ca o !ătr&nică de i#'ra ă% care um!la de#cul(ă #ă adune !uruieni lecuitoare aşa cum +ăceau !a!ele din Oumuleşti* Portretele celor cinci năzdră ani ce )n#o(e#c )n călătoria lui 'e Oara'1Al! #unt realizate 'rin modalitatea e.ărnicie% mode#tia e#te o calitate la +el de 're(uită )n 'o'or* Tema e#te tratată de Crean$ă )n 4Data !a!ei şi +ata moşnea$ului5% +ata moşnea$ului 1 .arnică% !ună şi a#cultătoare 1 ale$e dre't ra#'lată 'entru munca ei o ladă ec.

im!uri deza anta"oa#e )şi 'ierde unicul #ău !un% iar )n cea de a doua 'arte dim'otri ă% edem un om care dă do adă de inteli$en(ă şi 'un&nd )n locul 'uterii şiretenia% reuşeşte #ă1i "oace 'e dia oli% de enind mult mai tare dec&t ei* Tema o con#tituie de +a't 'ro er!ul care #'une 4'ro#t #ă +ii noroc #ă ai5% şi de a#emenea 'une la )ndoială inca'acitatea unui om de a nu +ace +a(ă nici unei #itua(ii* 9u!iectul 1 e#te #im'lu.&tru% dar şi #ătul de nedre'tă(ile #ociale şi re oltat )m'otri a lor* Amintirile din co'ilărie% o'eră de aloare şi document auto!io$ra+ic 're(io#% com'letează 'o eştile şi 'o e#tirile% o+erind un ta!lou real al ie(ii (ăranului moldo ean* Ion Crean$ă şi1a 'o e#tit la &r#ta maturită(ii% co'ilăria şi anii de #coală 'etrecu(i )n #atul natal şi )n #atele )n ecinate* <in ciclul 5'ro#tiei omeneşti5 +ac 'arte 'o eştile 4Pro#tia omenea#că5 (7BAB.i% că'etenia dracilor% )i trimite lui <ănilă un !urdu+ cu !ani #ă renun(e la 'roiect* Cur&nd% dia olul #e răz$&ndeşte şi )l #u'une 'e <anilă la di+erite )ncercări* 2n+runt&ndu1#e cu mai mul(i draci% <ănilă reuşeşte '&nă la urmă #ă de'ăşea#că +iecare ca'cană şi #ă răm&nă cu !anii* <ănilă trăieşte +ericit )n r&ndul alor #ăi* Fa#!a 5#$ ic'ii1o# <u'ă ce #e citeşte lectura 'e "umătate şi #e +ace rezumatul 'o eştii% #e )n+ă'tuieşte .arta 'redictiilor • Ce credeai că #e a )nt&m'la )n +inalN • A"un$e <anilă Pre'eleac la iarmaroc cu !oiiN =3 .i'ul (ăranului .şi 4<ănilă Pre'eleac5* Po e#tea nu eli#tică 4<ănilă Pre'eleac5 cu'rinde două 'ăr(i di#tincte care contra#tează şi a'ar(in% de alt+el% la două teme di+erite* Cea dint&i ne )n+ă(işează un (ăran măr$init% care )n urma unor #c.otărăşte #ă con#truia#că o mănă#tire* 9carao(c.im!ă itele 'e un car% carul 'e o ca'ră% ca'ra 'e un $&n#ac% iar $&n#acul 'e o 'un$ă de 'iele% 'e care o dăruieşte +ratelui #ău% nea &nd !ani de 'u# )n ea* <u'ă ce a zdro!it !oii şi carul +ratelui #ău do!or&nd un co'ac% #e . <ănilă Pre'eleac% un !iet (ăran !la"in% dornic #ă cum'ere nişte ciu!ote% #e duce la iarmaroc #aă1şi &ndă !oii cei mari% )n#ă 'e drum% el #c.Po e#tirile lui Crean$ă #e deo#e!e#c de 'o eşti 'rin li'#a elementului +anta#tic% miraculo#* Nara(iunea cu caracter i#toric 5>oş Ion1Roată şi Unirea4 luminează c.

i'ui(i că #e a de#curca <ănilăN • Ha a ea oare el norocN Po#i!ile ră#'un#uri (inter'retări• Hinde !oii şi 'ierde !anii@ inde !oii şi reuşeşte #ă1şi cum'ere al(ii mici şi un car@ • 9e a )nt&lni cu o z&nă şi a a ea noroc@ • Ha a"un$e la iarmaroc% a inde !oii şi a cum'ăra altce a@ • Ha da !oii +ără !ani@ • Ha #c.iar d&nd 'e#te o a ere #e a şi )m!o$ă(i@ • <ănilă a )ncerca #ă #u'ra ie(uia#că cer&nd a"utorul +ratelui #ău@ • Ha munci şi a 'utea #ă trăia#că mai de'arte cu +amilia lui@ • Ha da norocul 'e#te el şi #e a )m!o$ă(i ş*a* 2n +inalul celei de a doua 'o eşti% dacă #e 'oate #'une aşa% <ănilă reuşeşte #ă #u'ra ie(uia#că% !a c.• Reu#e#te #ă1i &ndăN • Cum ă )nc.im!a de#tinul şi a da norocul 'e#te el% reuşind #ă )n+r&n$ă dia olii şi #ă răm&nă cu a erea* Gine% atunci care crede(i că e aloarea morală a )ntre$ii 'o eştiN / Ce )ncearcă #criitorul #ă ne tran#mităN / Care crede(i că e me#a"ulN -a!oarea edu$ativă 9criitorul doreşte #ă ne tran#mită că şi cel 'ro#t 'oate a ea noroc #au 'oate #ă1şi #c.im!a !oii 'e ce a ne#emni+icati ori 'e ce a +oarte 're(io#% mult mai 're(io# dec&t !oii ş*a* Primul deznodăm&nt% că <ănilă Pre'eleac #c.im!e de#tinul% dacă a +o#t doar un om nai '&nă atunci% credul şi lă#ător din +ire* Şi cel mai 4'ro#t5 ori mai nai =4 .im!ă !oii 'e ce a ne#emni+icati % ale$&ndu1#e )n +inal cu o trai#tă% nea and ce +ace cu ea nu 'rea a +o#t intuit de ele i% +iind neo!inuit ace#t $en de 4'ro#tie5* 2n#ă% #'re +inalul lec(iei #e 'oate 'une )ntre!area. • Ce crede(i că #e a )nt&m'la cu <ănilă du'ă ce şi1a 'ierdut unicul !un 'e care )l mai a ea N • Ha reuşi #ă #u'ra ie(uia#căN 9au a răm&ne #ărac li'it 'ăm&ntului şi a muri de +oameN Po#i!ile ră#'un#uri // inter'etări. • <ănilă a reuşi #ă #u'ra ie(uia#că% !a c.iar )şi a #c.

=: .irică@ 1 ideile de nuntă* P"nc!"1 c"14inan!. alun$area 'ăcatului lume#c al +etei 1 +inalul #lu"irii lui C. 1 cule#ul@ 1 . +acem cunoştin(ă cu 'er#ona"ul 'rinci'al% 4un (ăran !ucurător şi aşezat% care nu #e .irică la 9tan% cu momentele / >OTIHELE.irică la 9tan@ 1 ale$erea ră#'latei 1 #acul cu !a!a mi"locitoare* Şi aşa% 9tan Pă(itul 14I'ate5s-a izbă%it şi de baba şi de dracul trăind în pace cu ne%asta şi cu copiii săi.i'ează un co'il% dornic #ă1l #lu"ea#că tim' de trei ani* Acea#ta e#te 'edea'#a dată de că'etenia dracilor% 9carao(c.otărăşte #ă #e )n#oare de teama #ă nu dea $reş )ntr1o că#nicie* In!#i+a o re'rezintă a'ari(ia lui C."#a#$a ac'i"nii 1 o con#tituie tim'ul 'etrecut de C.irică #e lea$ă #ă #lu"ea#că 'e #tă'&nul #ău tim' de trei ani% )n #c.iar )ntr1o #itua(ie limită* 2n#ă )n cazul no#tru #ituatia e#te ce a mai di+icilă* <ănilă are de trecut nişte o!#tacole mai $rele% con+runt&ndu1#e cu dia olii* 2n#ă reuşeşte #ă #e de#curce şi #ă (ină 'ie't dia olilor% de aici 'ut&nd rezulta o calitate mult mai mare decat 5'ro#t #ă +ii noroc #ă ai5* C.ărnicia ieşită din comun a lui C.iar inteli$en(a 'oate% ca )n cazul no#tru% #ă #tea a#cun#ă #u! ma#ca de om 'ro#t@ şi a#t+el% iată o calitate 'e care nu oricine o are% inteli$en(a unui om nai % care 'are c. 5'ro#t% 'ro#t% dar 'ro#t cu ca'5* Pro#tul% noroc are% dar nu orice 4'ro#t5 are noroc% ci norocul şi1l mai +ace 4'ro#tul5 şi cu mintea* Cea dea doua 'o e#te% 'rezentă şi )n cate$oria 'o eştilor reli$ioa#e% e#te 5Po e#tea lui 9tan Pă(itul (7 a'rilie7BAA-*Tema )n 'o e#tea lui 9tan Pă(itul% ca şi aceea din 49oacra cu trei nurori5% nu e re'rezentată )n Rom&nia dec&t de 'o e#tea lui Crean$ă% +iind un re+le.im!ul +ă$ăduin(ei unui lucru 'e care el nu1l indică )n mod clar* E<5o7i'i"n$a e#te #im'lă.om 'oate #ă #e de#curce )ntr1o #itua(ie oarecare% ori c.irică% #lu$a dia olului% ce )ntruc.iar 'ro#t de nai şi credul ce e#te la )nce'ut* Şi atunci morala ar mai 'utea +i. 're$ătirea 'entru nuntă% ale$erea +etei şi 'unerea la )ncercare a ace#teia% la ca#a unei !a!e* D$7no &4*n!"1. un 'act )ntre dia ol şi un om* C. al moti ului +au#tic.i% +iindcă m&nca#e !otul de mămăli$ă lă#at de 9tan% cu $&ndul că a a"uta un om #ărac* D$%6&.

C.im!% şi1a &ndut #u+letul 'entru !ani şi merita o a#t+el de 'edea'#ă* Şi atunci% 'utem de#'rinde me#a"ul 'o eştiiN Care e#te ace#ta du'ă oi% co'iiN Un #u+let !un şi credincio# nici dia olul nu 'oate #ă )l ia% c. e.>e#a"ul 'o eştii 0 ideea / )n(ele$erea te.iar dacă e#te #in$ur* Po e#tea 5%an .i% că'etenia dracilor% trimite o #lu$ă 'e 'ăm&nt 'entru a &na #u+lete* Ace#ta #e o'reşte la ca#a lui 9tan% $ă#ind numai un !o( de mămăli$ă 0 lă#at )n #emn de 4!o$da'ro#te51 la reun cerşeto% om nenorocit 1(demon#trează !la"initate% #u+letul !un al (ăranului-* • Acum 'entru că am ăzut de ce l1a trimi# 9carao(c.'re#ia 4tal'a iadului5 indică )n !a#mele 'o'ulare 'e mama dracului% iar )n lim!a" +amiliar o !ătr&nă ră"itoare* • <e ce crede(i că 'er#ona"ul C.irică tocmai la 9tan #ă #lu"ea#căN <e ce nu #1a du# la oamenii răi% la cei mai 'ăcătoşiN Po#i!ile ră#'un#uri.irică nu a enit #ă +ure #u+letul lui 9tan% ci #u+letul unei !a!e 4 ră"itoare5% 'entru a )ntări temeliile iadului.i 'e 'ăm&nt 'e #lu$a lui şi am de#co'erit #u+letul !un al (ăranului% de ce crede(i că #1a du# C. datorită darurilor miraculoa#e 'rimite de la <umnezeu #au de la Cri#to#% un om din 'o'or )şi !ate "oc de dia ol şi de moarte şi a#t+el a"un$e la o &r#tă +oarte )naintată* 9tructura 'o e#tirii e cla#ică% cu o actiune concentrată% care #e de#+ăşoară )ntr1un ritm dinamic% neaşte'tatR E<5o7i!i"n$a.irică l1a #lu"it credincio# 'e 9tan şi nu i1a +urat #u+letulN C.irică #lu"eşte la 9tan 'entru a1i +ura #u+letul cel !un şi a1l duce la 9carao(c. )nt&lnirea o#taşului ru# cu <umnezeu şi cu 9+* Petru* == . 9carao(c.i% +iindu1I mai uşor ace#t (el cu oamenii #in$uri% necă#ători(i% +ără 'rieteni şi co'ii* • <ar oamenii !uni nu a"un$ )n raiN Ga da şi tocmai de aceea% cum a+lăm )n +inal% C.irică l1a #lu"it credincio# 'e 9tan deoarece #u+letul lui !un nu a ea cum #ă a"un$ă l&n$ă #u+letul celor din iad* • <a% dar noi ştim că +iecare are 'ăcatele #ale şi +iecare $reşeşte* Ga!a% )n #c.tului.urbincă #e )ncadrează de a#emenea )n cate$oria 'o eştilor şi a 'o e#tirilor din ciclul 4Po eştilor reli$ioa#e5* Tema din I an Tur!incă e una 'o'ulară !ine cuno#cută.

en#i e 'entru o mai !ună )n(ele$ere a te. <umnezeu ia tur!inca lui I an 'entru că a #o#it şi cli'a lui c&nd tre!uie #ă moară 0 a &nd termen trei zile #ă1şi 're$ătea#că racla* D$7no &4*n!"1.iz&nd1o )n #icriu% )n#ă re'u#ă )n li!ertate de către <umnezeu )l la#ă 'e #oldat #ă trăia#că eşnic (dre't 'edea'#ă-* Gine acum că ştim )n mare 'arte cum #e )nt&m'lă ac(iunea #ă )ncercăm #ă ne 'unem )n locul lui I an Tur!incă şi a celorlalte 'er#ona"e şi #ă inter'retăm o mică #cenetă* Per#ona"ele e(i +i oi% )n i'o#taza )n care ne 'o e#teşte #criitorul* 9e )m'art rolurile ele ilor şi #e or citi anumite +ra$mente #emni+icati e care #ă +ormezeşi #ă inducă me#a"ul +inal al te. <umnezeu )i dă lui I an ca #lu"!ă 'ăzirea 'or(ilor raiului% iar el acce'tă !ucuro#% )n#ă numai du'ă ce termină de )nde'linit rolul lui 'e 'ăm&nt (doarme la un !oier 'e care )l #ca'ă de dracii ce )l !&ntuiau şi )i !&ntuiau şi ca#a% )nc.tului% ce )ncearcă adică autorul #ă ne tran#mită 'rin intermediul 'o eştii şi a 'er#ona"elor% inter'retarea enind din 'artea ele ilor (+olo#indu1#e a#t+el inter'retarea critică% $&ndirea critică% dez olt&nd ima$ina(ia şi creati itatea co'iilor-* <u'ă ce #1a +ăcut "ocul de rol #e or 'une anumite intre!ări inter'retati e şi com're.tului% lă#&nd ele ii #ă1şi e.iz&ndu1i )n tur!inca !inecu antată-* 1 #e duce la 'oarta raiului% )n#ă ne$ă#ind cele tre!uite (tutun% +emei% !ăutură.#e $&ndeşte #ă1şi )ncerce norocul şi la 'oarta iadului@ 1 dracii )n+ricoşa(i de dan# )l +ac 'e Tur!incă #ă #e )ntoarcă )na'oi la 'oarta raiului@ 1 de data acea#ta )l #lu"eşte credincio# 'e <umnezeu% )n#ă alun$ă moartea de +iecare dată c&nd ine la <umnezeu #ă1i dea de lucru* P"nc!"1 c"14inan!. 'unerea la )ncercare a o#taşului şi ră#'lata !unată(ii lui* !inecu &ntarea tur!incăi 1 dre't ră#'lată% dorinta lui I an* D$%6&."#a#$a ac'i"nii.In!#i+a.'rime de a#emenea 'ro'riile 'uncte de edere )n le$ătură cu +inalul o'erei şi e entual o 'o#i!ilă #c.im!are a ace#tuia* • <e ce I an mer$e şi la 'oarta iaduluiN Nu e mul(umit cu ce 'oate #ă1i o+ere <umnezeuN =A . I an reu#e#te #ă 'ăcălea#că '&nă şi moartea inc.

• El doreşte #ă 'ăcălea#că moartea 'entru a nu mai muri nimeni de 'e 'ăm&nt* • <oreşte #ă 'ăcălea#că moartea deoarece rea el #ă traia#că eşnic 'e 'ăm&nt* • <a% e#te ade ărat% I an 'ăcăleşte moartea 'entru a a ea ia(a eşnică 'e 'ăm&nt* Şi dorin(a )i a +i )nde'linităN • <orin(a )i e#te )nde'linită de către <umnezeu% ace#ta )n +inal eli!er&nd moartea şi d&ndu1i ia(a eşnică lui I an* • Şi atunci )n#eamnă că I an ar +i tre!uit #ă #e !ucure deoarece <umnezeu i1a )nde'linit )ncă o dată dorin(a* <e ce nu #1a !ucurat I anN • I an #1a răz$&ndit deoarece şi1a dat #eama că ia(a e 'rea $rea şi nui 'oate +ace +a(ă eşnic* • Ce1 i #'une moartea lui i an )n +inalN 49ă ştii% I ane% că de acum )nainte ai #ă +ii !ucuro# #ă mori@ şi ai #ă te t&r&i )n !r&nci du'ă mine% ru$&ndu1te #ă1(i ieu #u+letul% dare eu am #ă mă +ac că te1am uitat şi am #ă te la# #ă trăieşti c&t zidul Foliei şi Cetatea Neam(ului% ca #ă ezi tu c&t e de ne#u+erită ia(a la aşa ad&nci !ătr&ne(eI5 =B .'re#ia 4+ala $oală% trai#ta uşoară5N Ele tocmai #e re+eră la ace#t lucru de#'re care am di#cutat% căci omului nu1i e#te de a"un# nici tot !inele din lume că tot mai caută şi altce a* • <ar de ce rea totuşi I an #ă 'ăcălea#că moarteaN Po#i!ile inter'retari.c.1 I an mer$e şi la 'oarta iadului deoarece el a ea ne oie şi de altce a dec&t $ă#ea 'e tăr&mul raiului% el a ea ne oie de (i$ări% !ăutură şi +emei% adică nişte mari icii şi de+ecte ale oamenilor* • Şi de ce crede(i că lui I an )i tre!uiau toate ace#tea şi nu #e mul(umea cu toată !unătatea% +rumu#e(ea ce o o+erea raiul şi !unul <umnezeuN • Oare nu e#te el om ca to(i oamenii şi e#te şi el 'ăcăto# (cum a lă#at <umnezeu de la Adam şi E a.iar dacă are o !unătate mai a'arte )n el cum ni #1a demon#trat la )nce'utN 2ntr1ade ăr% e#te şi el om şi are ne oie de 'lăcerile 4lumeşti5 #au mai !ine #'u# 4dia oleşti*5 • Cum a(i inter'reta e.

.iar ca'ra şi iezii ei nu1# dec&t me$ieşi ai +eciorului lui 9te+an al Petrei% o !iată ădu ă necă"ită cu trei co'ii*5 (F*I!raileanu% 4ote şi impresii% Iaşi% 768C:. • Am +i 'rocedat la +el doar dacă trăiam )n rai/ #au 'oate )n#eamnă ca ia(a 'e 'ăm&nt e rai şi iad )m'reunăN • Eu nu aş 'ăcăli moartea deoarece aş ram&ne la urmă #in$ur 'e 'ăm&nt dacă ceilal(i oameni ori 'rietenii mei ar +i muritori şi atunci mi1aş dori #ă mor de #in$urătate şi nu aş 'utea* • Hia(a e cu !une şi cu rele )n#a eu nu aş rea #ă trăie#c eşnic aşa )nc&t ceea ce ne e#te dat% ne e#te dat de la <umnezeu şi aşa #ă +ie* Gine şi atunci morala 'e care am 'utea1o de#'rinde din +inalul 'o eştii ar +i.!i1$ ani4a1i$#$ =6 .traordinare* 9ă nu ne )nşelăm* Po eştile lui Crean$ă #unt !ucă(i ru'te din ia(a 'o'orului moldo ene#c* 9oacra şi nurorile ei% 9tan Pă(itul% Gadea I'ate etc* #unt oameni ii% (ărani din Oumuleşti% (ărani din 'la#a >untelui din "ude(ul Neam(* Şi e#ti(ii năzdră ani% Oc.• <ar oi ce a(i +i +ăcut )n locul lui I anN A(i +i 'ăcălit şi oi moarteaN Po#i!ile inter'retări.ce'(ie dez oltă teme 'o'ulare% ră#'&ndite )n )ntrea$a lume* 9tilul o'erei lui Crean$ă e#te unic şi 'ro+und ori$inal* 2n#uşirea 'recum'ănitoare a artei #ale e#te oralitatea* O'erele #ale #unt +ăcute 'arcă 'entru a +i a#cultate% nu citite* Ga#mul şi 'o e#tea alorează c&t alorează talentul celui care 'o e#teşte* Şi Crean$ă a a ut un aşa de mare talent )ncat )n toate 'o eştile #ale oamenii trăie#c cu o indi idualitate şi cu o 'utere de ia(ă e. Pov$. 4Rău cu răul% dar nici +ără rău nu1i !ine5 #au ceea ce nu #e 'oate R5 Hia(a eşnică şi moarte lun$ă R5 Pe toate nimeni nu le 'oate a ea şi atunci acce'tăm ceea ce ne e#te #cri# şi dat de către <umnezeu* <in #tudiul de '&nă aici rezultă că toate 'o eştile lui Crean$ă% +ără e.ilă% Dlăm&nzilă şi Pă#ări1Lă(i1 Lun$ilă şi Ferilă şi 9etilă #unt +lacăii şu$u!e(iRdin Oumuleşti* Şi c..E.

2ntocmai ca artiştii Gizan(ului 'ictori de icoane% +re#ce #au mozaicuri% Crean$ă lucrează )n +orme şi cu mi"loace 're#ta!ilite% 'ăzite de tradi(ii% )nc&t ori$inalitatea lui #e introduce oarecum 'e o cale #u!iacentă 'e care numai cuno#cătorul o #ur'rinde cu toată lim'ezimea şi a"un$e #ă o de$u#te ca 'e o #a oare di#cretă* 2n ce con#tă ori$inalitatea lui Crean$ăN >ai )nt&i )ntr1o di!ace de'la#are a intere#ului de la #im'la 'o e#tire% de la )n+ă(işarea nudă a e'i#oadelor ac(iunii la 'rezentarea modalită(ii lor indi iduale* Puterea lui Crean$ă de a indi idualiza atitudinile% $e#turile şi ti'urile e#te dintre cele mai mari* C&nd )n +apra cu trei iezi1iedul cel mai mare din aceştia #e duce #ă de#c,idă lu'ului. 1Atunci mezinul #e &ră iute )n ,orn şi #'ri"init cu 'icioarele de 'ric,iciul şi cu na#ul de +unin$ină% tare ca 'eştele şi tremură ca ar$a de +rică5* Atunci c&nd #crie 'o eşti% Crean$ă umanizează +anta#ticul* Animalele şi +iin(ele #u'ranaturale #unt la Crean$ă (ărani de1ai lui% )nc&t )n cadrul !a#mului% #e con#tituie #cenele unui reali#m 'o'ular* Ga#mele lui Crean$ă #unt de +a't nişte nu ele* Pretutindeni aceeaşi lume (ărănea#că mişcată de in#tinctele #im'le şi tari% uneori şireată% 'lină de umor% )n+ă(işată )n #cenele şi rela(iile ti'ice ale ie(ii% )n +elul ei de a munci şi de a #e )n e#eli )n le$ăturile 'ărin(ilor cu co'iii% ale #oacrelor cu nurorile #ale% ale !ăr!atului cu ne a#ta% ale +ra(ilor )ntre ei% ale !oierilor cu (ăranii% ale #tă'&nilor cu #lu$ile* <u'ă cum Cara$iale a e ocat caracterele% atitudinile şi de'rinderile comune micii !ur$,ezii rom&neşti către +inele eacului trecut% Crean$ă +ace aceeaşi o'eră 'entru lumea noa#tră (ărănea#că% răma#ă ne#c,im!ată )n decur# de eacuri% cu aceleaşi lar$i mi"loace de #tilizare* 2n m&nuirea dialo$ului reali#t% Crean$ă o!(ine e+ectele #ale literare cele mai de #eamă şi )n acea#tă 'ri in(ă darul #ău 'oate +i din nou a#emănat cu al lui Cara$iale* Hor!irea 'er#ona"elor e redată cu #'eciala lor intona(ie şi1n culoarea e;actă 'e care le1o con+eră +orma(iile er!ale onomato'eice şi zicerile ti'ice ale lim!ii* Per#ona"ul !a#melor% al nu elelor% al anecdotelor #e 'o e#teşte 'e el )n#uşi )n 2mintiri din copilărie* <e#i$ur% omului din 'o'or i #e )nt&m'lă #ă 'o e#tea#că e enimentele din trecutul #ău% dar totdeauna cu #co'ul de a minuna 'e cei din 'rea"mă cu amintirea unei )nt&m'lări neo!işnuite% ciudate* Ideea de a #e 'o e#ti 'e #ine )n#uşi% de a 'rezenta eta'ele unei +orma(ii% )nceata )n#umare a im're#iilor ie(ii% a'oi AC

#entimentul tim'ului% al #cur$erii lui ire er#i!ile% al re$retului 'entru tot ce #1a 'ierdut )n con#umarea lui% al +armecului retrăit )n amintire #unt tot at&tea $&nduri% a+ecte şi atitudini 'ro'rii omului modern de cultură* Pentru 'lăcerea 'ro'riei urec,i şi 'entru aceea a cititorilor #ăi mai ra+ina(i% el com'une uneori lar$i 'erioade ar!ore#cente% tot at&t de !o$ate şi !ine ec,ili!rate ca ale lui Odo!e#cu #au )nc,eie +razele #ale cu cezurile ritmate% ca marii autori ai cla#ici#mului* Alimentat din or!irea 'o'orului% #tilul lui Crean$ă )şi mani+e#tă calitatea lui orală şi1n ace#te )m're"urări* 2n 'o e#tirile% !a#mele şi amintirile lui% Crean$ă )n+ă(işează #ocietatea rurală% #atul #u! re$im c a#i+eudal% acela )n care el )n#uşi a trăit* Şi cum a em de a +ace cu o crea(ie o!iecti ă )n multe din a#'ectele o'erei% #e 'ot urmări% 'e l&n$ă ecourile e enimentelor contem'orane% ti'urile caracteri#tice* La )nce'ut Crean$ă e #ocotit de >aiore#cu% )n#uşi un #criitor 'o'ular% 'o e#titor de 'o eşti +olclorice* 9e 'ot $ă#i )ntr1ade ăr 'rototi'uri ale 'o eştilor #ale )n +olclorul uni er#al% dar ce e curio#% mai 'u(in local* A#t+el $oacra cu trei nurori #eamănă cu #oacra din cule$erea armenea#că a lui >ina Ceraz* Tema din +apra cu trei iezi #eamănă cu +a!ula lui La Dontaine 3e loup, 3e c!e%re et le c!e%reau@ unguţa cu doi bani e;i#tă )n anc!atantra şi la E#o', o%estea porcului , o $ă#im )n $traparola de Cara a$$io ori )n +ontes de fees de Conte#a a AulnoV% )n !a#mele #ă#eşti cule#e de Io#i+ Oaltric,* Crean$ă nu e +olclori#t% ci un 'rozator% un autor cult nu at&t de 'o eşti% c&t de nu ele* 2ntr1ade ăr% ceea ce #are )n oc,i )n 'o eştile lui Crean$ă e#te li'#a lor a'roa'e totală de +anta#tic* <oar 'eri'e(iile #unt uneori +anta#tice% dar eroii au irtu(i omeneşti* 4Ca'ra cu trei iezi5 e o +a!ulă 'e tema co'iilor care nu a#cultă #+aturile materne şi a +a'telor rele ce nu răm&n +ără (ră#-'lată* La +el% 4Pun$u(a cu doi !ani5 % e#te o 4+a!ulă5 'e tema a!#urdită(ii a ari(iei şi a ca'riciilor ,azardului* 4Po e#tea 'orcului5 )n+ă(işează relu&nd ec,ea le$endă a lui Amor şi P#Vc,e % urmările ne#ă!uite )n dra$o#te* Po eştile lui Crean$ă au o de#+ăşurare dramatică% mi"locul o!işnuit de re'rezentare al eroilor +iind monolo$ul #au dialo$ul* >ai mult dec&t 'rin ceea ce +ac% eroii #e caracterizează or!ind* 9oacra cicălitoare şi nora deştea'tă% <ănilă cel in$enio# du'ă o +ază de con+uzie% moşnea$ul +ălo# din 4POHE9TEA PORCULUI5@ +ata A7

cuminte şi in idioa#ă din 4Data !a!ei şi +ata moşnea$ului5 etc* 2ntruc&t #e e;'rimă )n +ormule +i;e% citind 'ro er!e #au zicale% to(i or!e#c ca )n teatrul cla#ic* La +el% moşnea$ul ine cu 'orcul% +iul #ău de #u+let şi cere #tră"erului #ă +ie )n+ă(işat )m'ăratului. 41 <a(i de ştire )m'ăratului c1am enit noi****5* Ironia şi "o ialitatea #unt cele două con#tante ale 'o eştilor lui Crean$ă* >oşne$ii din Po e#tea Porcului or!e#c de#'re 4co'ilul5 lor cu aluzii +ine.41 Iaca% măi !ă!uşcă% ce odor (i1am adu# eu* Numai #ă1(i trăia#căI Un !ăiat oc,io#% #'r&ncenat şi +rumuşel de nu #e mai 'oate* 2(i #eamănă (ie% ru'tă !ucă(ică****Acum 'une de lăutoare şi $ri"eşte1l cum şti că #e $ri"e#c !ăie(ii% că du'ă cum ezi% )i cam col!ăit1mititelul* 1 >oşne$e% moşne$e* Ji#e !a!a% nu r&de% că şi ace#ta1i +ă'tura lui <1 zeu% ca şi noi****Ga 'oate***şi mai ne ino ată% #ărmanul*5 Crean$ă n1a +ăcut el )n#uşi a+ori#me ca marii moralişti% are )n#ă )n el cel mai )nalt $rad memoria 'ro er!elor şi a zicalelor% urm&nd )n acea#tă direc(ie lui Ne$ruzzi din 4Păcală şi T&ndală5 şi lui Anton Pann* 2n#ă aceştia erau autori 4,ironi#i(i5% 'e c&nd Crean$ă nu urmăreşte dec&t "o ialitatea% ,azul% ine ita!il 'aremiolo$ic c&nd nu te aşte'(i. 4Hor!a aceea. lucrul rău nu 'iere cu una cu două@ Hor!a ceea. 'aza !ună trece 'rime"dia rea@ Hor!a ceea. Rău1i cu rău% dar mari rău )i +ără rău@ Hor!a ceea. Ne oia )n a(ă 'e cărăuş* C&(i a tro'i $eneraliza(i de uz #e adau$ă la ace#t $no#i#m al cla#icului Crean$ă. 14Plăn$ea de #ărea cămaşa de 'e d&n#a 1 (,i'er!olă-4% 42naintat la )n ă(ătură '&nă la $enunc,iul !roaştei5(litotă-@ (2# mai a'roa'e din(ii dec&t 'ărin(ii5 (meta+oră-* Cititorul lui Crean$ă e#te mai )nt&i iz!it de mul(imea mi"loacelor ti'ice ale 'rozei #ale* O mare 'arte din ener$ia e;'re#i ă a $raiului no#tru a +o#t 'u#ă la contri!u(ia )n 'a$inile 2mintirilor% ale o%eştilor ori ale 2necdotelor* Ima$inile% meta+orele% com'ara(iile lui Crean$ă #unt 'ro er!e #au ziceri ti'ice ale 'o'orului% e;'re#ii #coa#e din rarele rezer ări al lim!ii*91au )ntocmit $lo#are ale lui Crean$ă *91 ar 'utea alcătui şi !o$atul in entar al zicerilor #ale ti'ice% o lucrare 'rin care ne1am 'utea da mai e;act #eama de 'artea 'o'orului no#tru care or!eşte 'rin Crean$ă* Cu toate ace#tea% cine ar edea )n 'a$inile lui Crean$ă o #im'lă cule$ere +olclorică% #au un medium )nt&m'lător% 'rin care #e ro#teşte +antezia lin$ i#tică a 'o'orului% ar comite una din cele mai $ra e erori ale "udecă(ii literare* Jicerile ti'ice #unt )n cazul lui Crean$ă mi"loacele unui arti#t indi idual* Pin ele ne or!eşte un A8

're#iilor ti'ice )n #cri#ul lui Crean$ă zu$ră eşte o natură ru#tică şi "o ială% un #til a!undent% +olo#ind +ormele oralită(ii* Intere#ul e#tetic al cazului lui Crean$ă e că )n el colecti itatea 'o'ulară a de enit arti#tul indi idual )nc&ntat #ă 'lutea#că 'e marile a'e ale $raiului o!şte#c* Guna di#'ozi(ie cu care +olo#eşte% )ntr1o 'ro'ozi(ie oit e.a$erată% zicerile comune oamenilor #ăi din Oumuleşti% do edeşte că 'entru lim!a cu ne#ecatele ei 'o#i!ilită(i de culoare şi umor% a )ncetat de a mai +i o +unc(iune #'ontană şi inconştientă% 'entru a de eni un mi"loc re+lectat )n #er iciul unor #co'uri arti#tice* Pro!lema #tili#tică 'e care o im'une 'roza lui Crean$ă con#tă din izolarea mi"loacelor ei indi iduale% mai uşor de trecut cu ederea la el% tocmai din 'ricina numeroa#elor elemente $enerale 'e care le +olo#eşte* Prin a#t+el de mi"loace% Crean$ă re#tituie 'o e#tirea +unc(iunii ei e#tetice 'rimiti e% care e de a #e adre#a nu unor cititori % ci unui auditor% ca'a!il de a +i cucerit 'rin toate elementele de #u$e#tie ale $raiului iu% cu tot ce 'oate tran#mite ace#ta 'e#te )n(ele#ul a!#tract al lucrurilor comunicate* Arti#tul #e ădeşte )n Crean$ă nu numai 'rin 'uternicul lui #im( muzical care1l +ăcea #ă1şi citea#că tare +razele% 'entru a le 'ro!a )n ritmul şi #onoritatea lor% dar şi 'rin 'uterea ie cu care1şi 'rezintă #cenele ăzute* <arurile muzicale ale lui Crean$ă% de la oralitatea lui !o$ată )n in+le.em'lar im'er#onal şi anonim* >ul(imea e.i#tent )n 'a$inile lui* >ai de# #e o'reşte el 'entru a zu$ră i 'e omul +izic% de 'ildă +lăcăul de munte al cărui 'ortret )n#umat din com'ara(ii şi e'itete $enerale răm&ne totuşi )n amintire* E'itetul lui Crean$ă a +i totdeauna $eneral şi aloarea 'icturilor lui nu tre!uie căutată )n ră'irea a#'ectelor #trict indi iduale ale lucrurilor şi oamenilor% )nc&t )n e ocarea #cenelor de mişcare% )n care trama narati ă% !o$ată )n er!e% o'erează ade ărate minuni* Unic 'rin $eniul lui oral% Crean$ă a'are% 'rin nea#emănatele lui 'uteri de a e oca ia(a% un #criitor din linia reali#mului lui Ne$ruzzi% răm&n&nd un re'rezentant ti'ic al 3unimii 'rin acea i$oare A3 .om al 'o'orului% dar nu un e.iune 'ana la armonia 'erioadelor #ale% a +o#t mai t&rziu o!#er ată ca un e+ect al tran#+ormării conce'tului 'oeziei% intrat acum mai cu #eamă )n "urul alorilor acu#tice ale cu &ntului* Primii comentatori ai lui Crean$ă au +o#t aten(i mai mult la 'uterea lui de a1(i re'rezenta izual oamenii şi lucrurile o!#er ate altă dată* Ade ărul e#te că Ion Crean$ă nu e un de#cri'ti colorat% )n +elul lui Alec#andri* Pei#a"ul e ca şi ine.

a conştiin(ei arti#tice care1l uneşte aşa de #tr&n# cu >aiore#cu şi Emine#cu% !ucuroşi din 'rimul moment de +a'tul de a +i $,icit )n el o conştiin(ă )nrudită* <in cate$oria 'o eştilor animaliere +ac 'arte. o%estea porcului, +apra cu trei iezi şi unguţa cu doi bani.2n 4Po e#tea 'orcului5 e#te or!a de#'re doi !ătr&ni care a"unşi la !ătr&ne(e re$retă +a'tul că nu au a ut co'ii* Atunci !a!a )l trimite 'e moş )ntr1o zi )n t&r$ şi1i #'une că +ără un co'il #ă nu ină aca#ă* A"un# )n t&r$% moşul $ă#eşte o #croa+ă cu 'urcei de unde ia 'urcelul cel mai mic* Ga!a )l )n$ri"eşte% )l #'ală% )i dă #ă măn&nce% dar nemul(umirea lor era +a'tul că el nu 'utea or!i* 2n #at )m'ăratul care a ea o +ată de măritat% #'unea că acel +ecior care are #ă1i +acă un 'od de aur% #e a că#ători cu +iica lui% iar cei care or )ncerca şi nu or reuşi% or muri* Po e#tind !a!a şi moşul de#'re ace#t lucru% numai aud că 'urceluşul #'une că are #ă +acă el 'odul şi #ă mear$ă a doua zi la )m'ărat #ă1l anun(e *>oşne$ii +iind +oarte uimi(i că 'urcelul 'oate or!i% iar a doua zi moşul mer$e la )m'ărat #'un&ndu1i că +iul lui a con#trui 'odul* 2m'ăratul auzind ace#t lucru% )i #'une moşului #ă ină a doua zi cu +eciorul ca #ă1l adă* A doua zi enind la )m'ărat% moşul cu 'urcelul% ace#ta )nce'e #ă radă ăz&nd că e or!a de un 'urcel% dar i1a dat acordul #ă con#truia#că 'odul* Noa'tea% c&nd to(i dormeau 'urceluşul #1a +ăcut odată al1 &rte" şi a +ăcut 'odul* 2m'ăratul trezindu1#e şi ăz&nd 'odul $ata +ăcut% a doua zi a +ăcut nunta* <ar 'urceluşul noa'tea )şi dădea "o# 'ielea şi lua )n+ă(işarea unui +ecior +rumo# şi t&năr% )n#ă ziua era 'orc* Nemul(umirea +etei de1m'ărat era că de ce numai noa'tea de enea +ecior* >ama ace#teia i1a #'u# #ă1i arunce 'ielea 'e +oc noa'tea* Data )ntr1o noa'te )i aruncă 'ielea 'e +oc şi totul #e #trică* Podul de aur di#'are% ca#a 'ărintea#că care de eni#e un ca#tel #e tran#+orma#e )n ec,ea cocioa!ă% iar +eciorul di#'ăru#e* <u'ă mul(i ani de căutare şi du'ă multe o!#tacole 'e care le1a a ut de trecut% +ata de1m'ărat )l $ă#eşte 'e +ecior şi or răm&ne )m'reună* 2n 'o e#tea animalieră 4Ca'ra cu trei iezi5 #e narează de#'re o ca'ră care a ea trei iezi cărora le1a #'u# #ă nu de#c,idă uşa nimănui c&t tim' ea a +i du'ă m&ncare* Pentru a o recunoaşte 'e ea% le1a c&ntat un c&ntec* 2n#ă lu'ul auzind ace#t c&ntec% a mer# şi şi1a a#cu(it din(ii şi le1a c&ntat iezilor* Cel mare #ărind #ă de#c,idă uşa% a +o#t 'rimul 'e care lu'ul l1a m&ncat* Cel mi"lociu #1a a#cun# #u! o A4

co ată% iar cel mic du'ă ,orn * Lu'ul du'ă ce a m&ncat iedul cel mare% #e aşază 'e co ată 'entru a #e odi,ni* <ar #trănut&nd lu'ul% iedul cel mi"lociu i1a #'u# #ănătate* <e#co'erindu1l% l1a m&ncat şi 'e ace#ta* C&nd #e )ntoarce ca'ra şi ede că numai iedul cel mic a mai răma#% #e $&ndeşte cum #ă1l 'ăcălea#că 'e lu' şi #ă răz!une moarte iezilor #ăi* Atunci ea 're$ăteşte o ma#ă cu multe !unătă(i% #a'ă o $roa'ă mare 'e#te care 'une un co or şi ma#a* C,em&ndu1l 'e lu' la ma#ă% ace#ta c&nd manca mai !ine cade )n $roa'a care era 'lină #e +oc* 9'un&nd lu'ului că acea#ta e 'edea'#a 'entru că i1a m&ncat iezii* Ca'ra a'are )n două i'o#taze cea de mamă $ri"ulie şi de !ună $o#'odină 'rice'ută şi ,arnică* Ea e #en#i!ilă% duioa#ă% dar )şi urăşte duşmanul 'er+id şi e ne)ndu'lecată )n actul "u#ti(iar. 41 Ga nu cumetre% aşa mi1a ar# şi mie inima du'ă iezişori R5 Lu'ul e de la1nce'ut un 4duşman de lu'5******care de mult '&ndea un 'rile" ca #ă 'a'e iezii% )ncărcat de icii% indi#cret% tră$ea cu urec,ea la 'ăretele din do#ul ca#ei c&nd or!ea ca'ra cu d&nşii% cred1 ştiu că i1aş c&rmăşi şi i1aş "umuli 1*****cruzimea lui mer$&nd 'ană la acte $ratuite(acela de a 'une ca'etele iezilor mor(i la +erea#tră şi de a um'le 'ere(ii cu #&n$e- E un arti#t al di#imulării cu $u#tul or!irii 'rotocolare% #ilen(ioa#e% ca din #cri'turi. 4A'oi dă% cumătria% #e ede că şi lui <1zeu )i 'lac 'uştii cei mai tineri% 'er+id% in#inu&nd că nu el ar +i ino atul* Lăcomia lui e zu$ră ită 'la#tic* Atunci lu'ul no#tru )nce'e a m&nca şi $o$&l(% )i mer$eau #armalele )ntre$i 'e $&t* Pornind de la un moti de lar$ă circula(ie )n +olclorul na(ional şi uni er#al% Crean$ă a creat acea#tă 'o e#te )n care 'rezintă drama mamei ai cărei co'ii au +o#t ucişi +ără milă şi care a 'ede'#i du'ă merit 'e cel care a călcat )n 'icioare le$ile ne#cri#e ale omenirii* 2NTREG\RI INTERTEQTUALE 7Cine #unt 'er#ona"ele 'o e#tirii ]Po e#teaPorcului5 8*C&nd a+lă moşne$ii că 'urcelul 'oate or!iN 3*<e ce +ata de )m'ărat )i aruncă 'ielea 'e +ocN 1 EQTRATEQTU ALE 7*Hoi a(i )n$ri"i un 'urcel dacă n1a(i a ea 'rieteniN 8* I1a(i +ace ce a care #ă ducă la di#tru$erea luiN 3*L1a(i iu!i la +el de mult ca 'e un co'ilN

A:

2NTREG\RI INTERTEQTUALE 7 Care #unt 'er#ona"ele 'o e#tirii ]Ca'ra cu trei iezi5N 8*Ce metodă a ale# ca'ra 'entru ca iezii #1o recunoa#căN 3* Ce a +ăcut lu'ul ca #ă 'oată c&nta ca şi ca'ra N

INTREG\RI EQTRATEQTUALE 7*Hoi 1a(i a#cultat )ntotdeauna 'ărin(iiN 8* Crede(i că a 'rocedat !ine ca'ra 'ăcălindu1l 'e lu'N 3* A(i +i +ăcut la +elN Alt+el cum ar mai +i 'utut 'roceda ca'raN 4* A meritat lu'ul acea 'edea'#ăN

>etode de acce#i!ilizare a me#a"ului. o di#cu(ie0re(ea 'e tema dacă e !ine #ă1i a#cultăm )ntotdeauna 'e 'ărin(iN* 4Autorul 'ro+und demiur$ic al o'erei lui Crean$ă e 'o'orul@ conce'(iile lui Crean$ă #unt ale 'o'orului@ al lui Crean$ă e numai talentul% 'e care1l are din naştere*5 (F*I!răileanu% $criitori rom#ni şi străini%7687Reali#mul lui Crean$ă e#te cu at&t mai 'lin de intere# cu c&t cea mai mare 'arte din o'era #a e de domeniul +a!ulo#ului% unde anume #criitori de linie romantică culti au ideali#mul* Nu e or!a numai de reali#m )n )n(ele#ul )n$u#t al cu &ntului% de culoarea locală% $eo$ra+ică şi etnică% c&t de reali#m ca metoda cu aloare uni er#ală% con#truită 'e datele naturii şi )n #'iritul ei* 2ntr1ade ăr% orice o'eră trainică reali#tă 're#u'une inter'retarea o!#er a(iei% e;tra$erea )n(ele#ului +undamental al ie(ii de unde şi aloarea )naltă% ideolo$ical 'eda$o$ică a unei a#t+el de o'ere* Pe remea lui Crean$ă nu 'uteau +i )n c,e#tiune dec&t două moduri. reali#mul cla#ic% care o!#er a omul )n arietatea caracterelor lui% dar relati e #tatic% iar al doilea mod% reali#mul critic% #ur'rinz&nd caracterele ti'ice )n )nlan(uirea şi moti area i#torică a ie(ii )n de enire*5 (F*Caline#cu% Pre+a(a la I*Crean$ă% Opere% E*9*P*L*A%76:34O'era lui Crean$ă a trecut 'rintr1un lun$ 'roce# de a#imilare% +iind a'reciată din ce )n ce mai 'ro+und şi de enind 'o'ulară 'e mă#ură ce ma#ele şi1au recuno#cut )n ea ener$iile lor creatoare% )n direc(ia a#'ira(iilor lor* A=

iar a +iecărui 'o'or% 'rinz&nd rădăcini at&t de 'uternice )nc&t om #ocoti tot ce #1a nă#cut din mintea omului% )ntrea$a noa#tră ia(ă dre't o realitate indi#cuta!ilă* Pe l&n$ă +a'tul că ne )nc&ntă şi ne 'oartă 'e alte tăr&muri% 'o e#tea e#te temeiul )n#uşi al credin(elor noa#tre* Po e#tea )n#eamnă mai mult dec&t acea#tă călătorie #au trecerea )n altă lume* Printr1o datorie +irea#că% +iindcă 're#u'une o rela(ie )ntre oameni% 'o e#tea e#te le$ată )ntotdeauna de cei care a#cultă% iar uneori 0 )ntr1un c. inci'it / co'ilărie #u! #emnul ec.en#iunea şi inter'retarea unui !a#m la cla#a a 'atra 'un&nd )n e iden(ă alorile co$niti e% arti#tice / ima$inile şi #im!olurile şi cele morale / atitudini şi com'ortament al ele ilor* 3*Realiza(i o 'aralelă com'ozi(ională 'rin care #ă e iden(ia(i trei a#emănări şi trei deo#e!iri dintre mituri şi !a#me% cu a'lica(ie la două titluri 0 un mit şi un !a#m % la ale$ere* 4*Realiza(i o 'aralelă com'ozi(ională 'rin care #ă e iden(ia(i trei a#emănări şi trei deo#e!iri dintre le$endă şi !a#m% cu a'lica(ie la c&te un titlu din +iecare #'ecie% la ale$ere* AA .i' mai 'u(in izi!il 0 de cel ce o i#tori#eşte* E#te a#emenea unuia din o!iectele ma$ice 'e care le1a +olo#i )n at&tea r&nduri% ca de 'ildă o o$lindă or!itoare* Ite"i pe tru eva!uare 7*<emon#tra(i 'e un !a#m% la ale$ere #c.ili!rului% drumul #'re maturitate% o!#tacolele şi de'ăşirea lor% lu'ta dintre +or(ele Ginelui şi ale Răului% +inalul / !ătr&ne(ea #u! #emnul )n(ele'ciunii% al iz!&ndei şi al ră#'lă(ii* 8*Pune(i )n e iden(ă 'rintr1o iziune contra#ti ă 0 ta!el 0 com're.A#tăzi% crea(ia #a% ră#'&ndită )n (ara noa#tră )n numeroa#e edi(ii 'o'ulare% e#te tradu#ă )n tot mai multe lim!i% !ucur&ndu1#e de o 're(uire unanimă% uni er#ală5% +a't 'entru care 'ledăm cu toată căldura 'entru (re-lectura lui Crean$ă la orice &r#ta mai mică #au mai mare a 4co'ilăririi5* Prin acel %% a +o#t odată5% trecerea dincolo de $rani(ele lumii% adică meta+izica% #e #trecoară )n co'ilăria +iecărui om% şi 'oate c.i#ten(ei% #tricarea ec.ema recurentă a ti'arului ac(iunii care arată #en#ul şi direc(ia de enirii umane.ili!rului şi al #eninătă(ii% con+lictul care declanşează intero$a(ia% căutarea% 'ro!lematizarea e.

i(elor de#'re ie(uitoare 8* <e+inire* Cla#i+icare* Re'rezentan(i 3*Tema naturii şi a ie(uitoarelor • Emil F&rleanu% +ăprioara • I* A*l* Grăte#cu1Hoineşti% uiul • Ion Crean$ă% ?rsul păcălit de %ulpe 4*Tema co'ilăriei • Ionel Teodoreanu% ?liţa copilăriei • >* 9&ntim!reaunu% *ama mamuţilor ma!muri :*Tema i#torică • Ion Crean$ă% ciclul *oş 5on -oată 7* 2n literatura noa#tră 'entru co'ii #e dez oltă mai ale# #c.i(a% 'o e#tirea% nu ela* Un loc deo#e!it )l ocu'ă >i.i %cAi'$ 7* 9curtă 'ri ire a#u'ra 'o e#tirilor şi #c.i(a +ăprioara% #e #u!liniază 'uterea dra$o#tei materne du#e '&nă la #acri+iciul #u'rem* Pro+und o!#er ator al ie(ii% E* F&rleanu realizează AB .em'le concrete% cele mai #emni+icati e o'ere ale #criitorilor men(iona(i şi modalită(ile de realizare a +anta#ticului% dimen#iunile miraculo#ului şi ale +a!ulo#ului* A*9crie(i un #cenariu 'entru o dramatizare du'ă o 'o e#te de1a lui I* B*Re#crie(i +inalul Ca'rei cu trei iezi )ntr1o manieră ironică/ 'arodică* Com'ara(i cu un +ra$ment din Iedul cu trei ca're% de >ircea 9&ntim!reanu* Pov$%!i#i .i(e% 'o e#tiri de#'re animale au creat şi unii mari #criitori ca Le Tol#toi% 3acX London% Ce.ail 9ado eanu% Ion A$&r!iceanu% Fala Falaction% I* Al* G* 0 Hoineşti% Emil F&rleanu% o 'arte din crea(iile lor cu'rind.:*Identi+ica(i )n !a#mul 6ăt-6rumos din lacrimă moti e romantice emine#ciene% 'rezente at&t )n 'roză c&t şi )n 'oezie* =*Ilu#tra(i% 'rin e.o * +ăprioara de Emil F&rleanu +ace 'arte din olumul 4<in lumea celor care nu cu &ntă5 'rin care 4inau$urează5 )n literatura rom&nă $enul de 'o e#te din lumea animalelor% 'lantelor şi $&zelor* 2n #c. • 2nt&m'lări din lumea ie(uitoarelor şi 'rin acea#ta #e adre#ează mai ale# &r#tei co'ilăriei* 2n literatura uni er#ală #c.

i(ele #au romanele cu teme iz or&te din cele mai ariate domenii ale ie(ii #e 'ot $ru'a du'ă #imilitudinea a#'ectelor 'rezentate )n trei mari cate$orii* Unele o'ere% de la #c. mama itre$ă şi #er itoarea ace#teia 'rime#c o 'edea'#ă !inemeritată* 6etiţa cu c!ibriturile de O*C*Ander#en 'rezintă drama co'ilului #ărman ce ilu#tează 'rin #ituarea ac(iunii )ntr1un tim' !ine 'recizat% noa'tea de An Nou% c&nd contra#tele #ociale a'ar şi mai 're$nant* Prin )ntrea$a de#+ăşurare e'ică% #criitorul )şi e.i(e% 'o e#tiri şi romane de#'re co'ilărie O altă cate$orie de o'ere care 'rezintă )n#emnătatea 'entru educarea multilaterală a co'ilului con#tituie o'erele in#'irate din ia(a reală* Po e#tirile% #c.imă% co!or&ndu1#e la dimen#iunea eroilor #ăi* O !ună 'arte din crea(iile lui I* Al* G1Hoineşti 'rezintă alori didactice deo#e!ite* 2n 'o e#tirile ca Pri i$.i(e şi 'o e#tiri% '&nă la romane% 'rin mi"loacele arti#tice #'eci+ice literaturii% 'er#oni+icare% dialo$% nara(iune% urmăre#c e.'rimă com'a#iunea +a(ă de de#tinul ne+ericit al tuturor co'iilor #ărmani% li'#i(i de cele mai elementare !ucurii ale ie(ii* A6 .'erien(a de ia(ă a 'ăr(ilor% re#'ectarea 'o e(elor ace#tora* Po e#tirile şi #c.'licarea unor ariate a#'ecte din natură* <um!ra a minunată de >* 9ado eanu e#te o ade ărată ca'odo'eră )n ceea ce 'ri eşte realizarea 'er#ona"ului co'il% 'recum şi )m!inarea măe#trită a nara(iunii +a'telor cu de#crierile de natură* 2n caracterizarea 'er#ona"ului central% #criitorul +olo#eşte di+erite 'rocedee% #'re a1i da un c&t mai 'ronun(at relie+* 2n o'ozi(ie cu c.i(ele de#'re ie(uitoare #unt modalită(i e#trem de im'ortante )n realizarea unor o!iecti e in#tructi 1educati e )n $rădini(ă şi şcoală 0 >iniaturalul% antro'omor+izarea dez ăluie co'iilor un uni er# al cunoaşterii şi trăirii* 4*8* 9c.etoarea% >oartea lui Ca#tor% Puiul% autorul antro'omor+izează natura #au #ur'rinde di+erite a#'ecte ale rela(iilor dintre om şi natură* uiul are ca temă nai itatea% curiozitatea% nea#t&m'ărul co'ilăriei% iar ideea e#te nece#itatea de a #e )n(ele$e şi +olo#i e.i'ul lumino# al Lizicăi% )n alori )ntunecate e#te 'rezentată mama itre$ă* 'endularea )ntre real şi +anta#tic )nle#neşte )n(ele$erea me#a"ului arti#tic% a#'ira(ia #'re o ia(ă +ericită a tuturor co'iilor or+ani% indi+erent de cate$oria #ocială căruia a'ar(in* Dinalul e#te cel aşte'tat.o e ocare narati ă de o concentrare ma.

ea$ă de enind #im!oluri ale iu!irii de 'atrie 0 Hiitorul domn Şte+an cel mare a răm&ne credincio# #+atului 'ărinte#c% a'ăr&nd cu ite"ie 'ăm&ntul (ării* • Drumu#e(ile naturii 'atriei Natura 'atriei a in#'irat #criitorilor noştri 'a$ini de 'ro+und 'atrioti#m 0 numeroa#e +ra$mente din o'erele de călătorii 'rezintă mai ale# cu modalită(i romantice% a#'ecte ale +rumu#e(ilor şi !o$ă(iilor 'atriei% o+erind un minunat material co'iilor* -om#nia pitorească de Al* Hla.?liţa copilăriei de Ionel Teodoreanu 9c. 9o!ie#Xi şi rom&nii de Ne$ruzzi% *oş 5on -oată şi ?nirea.t 4o umilă şi neştiută uli(ă de mar$ine de t&r$5* Ceea ce tre!uie re(inut din acea#tă 'o e#tire e#te in$enozitatea autorului )n #cur$erea unor eta'e im'orante din ia(ă% lu&nd ca 'rete. 4Pe <unăre5% 4<e BC .olo$ia 4 &r#tei de aur5% co'ilăria% a cărei no#tal$ie #criitorul a a ut1o '&nă la moarte* Diecare din cele 'ai#'rezece 'ăr(i care com'un acea#tă ca'odo'eră 'oate +i con#iderată un #curt 'oem )n 'roză% care 'rin introducerea )n tim'% 'rin rememorarea cli'elor +ermecate de odinioară% are ca 'rete.i(e O altă temă a 'o e#tirilor 'entru co'ii o con#tituie e ocarea unor momente #au +i$uri din i#toria 'o'orului no#tru 0 Cei mai mul(i din marii noştri #criitori au e ocat un e eniment i#toric #au un erou din trecutul $lorio# al 'o'orului no#tru.i(a ?liţa copilăriei din olumul cu titlul anonim% #ur'rinde ma$i#tral '#i. 5on -oată şi Aodă Cuza de Ion Crean$ă* *oş 5on -oată şi ?nirea e#te o 'o e#tire care con#tituie o lectură atracti ă 'entru co'ii% a"ut&ndu1i #ă )n(elea$ă )m're"urările #ocial1'olitice )n care #1a )n+ă'tuit unul dintre măre(ele e enimente din i#toria 'o'orului rom&n 0 Unirea 'rinci'atelor* Haloarea educati ă a 'o e#tirii e#te com'le.u(ă% #u'ranumită 4$eo$ra+ia 'oetică5 a 'atriei noa#tre% #e #tructurează )n 'ăr(ile.ă% ea (ine )ncordată aten(ia cititorului şi trezeşte intere#ul ace#tuia% +ăc&ndu1l #ă 'ătrundă #en#ul ad&nc al 'o e#tirii% acre dez ăluie rela(iile #ociale reale* $te/arul din borzeşti de Eu#e!iu Camilar +ace 'arte din olumul 4Po e#tiri eroice5 e oc&nd +răm&ntările din reamea domniei lui Go$dan Hoie od şi a'oi a +iului #ău Şte+an* Portretele #e )nc.t 4uli(a co'ilăriei5* • E ocarea trecutului i#toric )n 'o e#tiri şi #c.

im două% trei 'er#ona"e* Po e#tirile şi #c. • o%estiri şi sc!iţe despre natură şi %ieţuitoare 0 Ion Crean$ă% Le Tol#toi% Emil F&rleanu% Al* Grăte#cu Hoineşti% • o%estiri şi sc!iţe pe tema copilăriei o luminoase" I* Teodoreanu şi >* 9&ntim!reanu o dramatice" H* Alec#andri% Aasile oro/an.FFF leg!e sub mări de 3ule# Herne% Eu şi bătr#nul lup de stele de Feor$iana Hiorica Po'az* 4*8* $c!iţa e o #'ecie a $enului e'ic )n 'roză% cu dimen#iuni redu#e% care )n+ă(işează un #in$ur moment re'rezentati % #au un e'i#od din ia(a unuia% #au a ma. B7 .i(ele #e )m'art a#t+el.* 9F.oate p#nzele sus de Radu Tudoran* • Po e#tiri ştiin(i+ico1+anta#tice 9cience1+iction (9D. O* C* Ander#en% 6etiţa cu c!ibriturile • o%estiri despre trecutul istoric" C* Ne$ruzzi 0 $obiesGi şi rom#nii. -obinson +rusoe de <aniel <e+oe% +opii căpitanului Erant de 3ule# Herne.e#te termenul care denumeşte un $en de mare actualitate% ale cărui ori$ini% du'ă unii i#torici% #e 'ierd )n ne$ura remurilor* Ace#t $en literar e#te +oarte )ndră$it de co'ii% deoarece core#'unde intere#ului lor real +a(ă de 4#ecretele5 lumii )ncon"urătoare% +a(ă de a entura cunoaşterii% 'e Păm&nt şi )n Co#mo#* 2m!ină 'rocedeele +anta#ticului )n $enere cu di+erite modalită(i ale 'rozei reali#te E. +olţ 2lb de 3acX London% . Ion Crean$ă% ciclul *oş 5on -oată.la Orşo a la 9ulina5% 4Pe marea Nea$ră5% 42n mun(ii noştri5% 4Halea Prutului5% 4Gara5% 4Po'orul5* natura e#te #ur'rin#ă )n#ă şi )n alorile tim'ului omene#c% )n trecut şi )n 'rezent* Rom&nia 'itorea#că e#te o #trălucită lec(ie de 'atrioti#m* • Literatura de a enturi Acea#ta #e !ucură de un 'u!lic cititor 'a#ionat şi +oarte numero#% +iind caracterizată 'rintr1o mare arietate tematică* Da#cina(ia (inuturilor )nde'ărtate o+eră multi'le 'o#i!ilită(i ace#tui $en.

i!riturile5 de O* C* Ander#en 'rezintă drama co'ilului #ărman% o ilu#trează 'rin #ituarea ac(iunii )ntr1un tim' !ine 'recizat% noa'tea de Anul Nou% c&nd contra#tele #ociale a'ar şi mai 're$nant* Prin )ntrea$a de#+ăşurare e'ică #criitorul )şi e.'edi(ie )ndrăznea(ă Certată şi !ătută mereu% Lizuca inten(ionează #ă +u$ă la !unici% )m'reună cu c&inele #ău% Patrocle* B8 . Lizuca e#te o +ată or+ană% care doreşte #ă #ca'e de tirania mamei #ale itre$e şi #e re+u$iază )ntr1o dum!ra ă* Aici de#co'eră E)m'ără(ia minunată a dum!ra ei5% alături de că(elul ei Patrocle* Deti(a #e rătăceşte )n 'ădure dar e#te $ă#ită de !unicul ei* 2n +inal mama itre$ă şi #er itoarea #unt 'ede'#ite* Po e#tea e#te alcătuită din mai multe ca'itole.:.:. S!#"c!"#& ..o etc* EDeti(a cu c.i co45o7i'i$.GD"42#ava 4in"na!&) de >* 9ado eanu e#te o ade ărată ca'odo'eră )n ceea ce 'ri eşte realizarea 'er#ona"ului co'il% 'recum şi )m!inarea măie#trită a nara(iunii +a'telor cu de#crierile de natură* 9criitorul +olo#eşte di+erite 'rocedee #'re a1i reda un c&t mai 'ronun(at relie+* 2n o'ozi(ie cu c. Co5i1&#ia. D"42#ava 4in"na!&. Ca5i!o1"1 I > 9e ede ce #oi rău e#te duduia Lizuca Lizuca e#te +iica +amiliei Ha#iliu* 2i muri#e mama% iar tatăl #ău #e că#ători#e cu doamna >ia% 'ro enită dintr1o +amilie !o$ată% cu #er itori )n li rele% $u ernantă şi cu moşie mare )n Guzău* Deti(a cre#cu#e mai mult 'e la !unici* E<e acolo a enit cu nişte o!iceiuri de (ărancă5% du'ă 'ărerea doamnei >ia* <oamna Ha#iliu nu o iu!ea 'e +eti(ă% o certa )n 'erman(ă% mai ale# că domnul Ha#iliu li'#ea ade#ea de aca#ă* Ca5i!o1"1 II 0 <uduia Lizuca 'lănuieşte o e. Le Tol#toi% 3acX London% Ce. Sa ov$an" 2n literatura uni er#ală #c.$ M.i(e% 'o e#tiri şi romane de#'re co'ilărie au creat marii #criitori% ca...i'ul lumino# al Lizucăi% )n alori )ntunecate e#te 'rezentată mama itre$ă* T$4a 5ov$%!i#iiD 1 e#te cea a co'ilăriei co'ilului or+an% care a#'iră #'re o ia(ă +ericită* P#$7$n!a#$ +$n$#a1&.3.'rimă com'a#iunea +a(ă de de#tinul ne+ericit al tuturor co'iilor #ărmani% li'#i(i de cele mai elementare !unuri ale ie(ii* .

or&tă cu oc.i'uirii Urmează 'o e#tea domni(ei de#'re o z&nă ne#'u# de +rumoa#ă% E#u!(ire şi al!ă cu oc.ilioară al!ă şi1ntr1 un 'ătişor curat #u! 'ocălzi*5 Ea +u#e#e $ă#ită de !unicul ei% rătăcită )n 'ădure* >ama itre$ă ine #ă o ia% )n#ă !unicul re+uză #ă i1o dea% iar Lizuca şi Patrocle răm&n )m'reună la !unici* P$#%onaH$1$D Atmo#+era e#te de !a#m cu 'er#ona"e reale şi ima$inare* B3 . ie'uri% $uz$ani% !ur#ucul% +luturi* Urmează 'o e#te !ătr&nului de#'re 9tatu Palmă% care #1a retra# )n <um!ra ă din cauza răută(ii oamenilor* Tot el )i #'une Lizucăi că dum!ra a a'ar(ine tatălui ei şi +u#e#e )n 'ericol de a +i &ndută* Ca5i!o1"1 VII 0 Po e#tea cu J&na )nc.ii al!aştri şi cu 'ărul de aur '&nă )n 'ăm&nt5% de are #1a )ndră$o#tit Dăt1Drumo#* Ca5i!o1"1 VIII – La .indei şi o domni(ă% un !ătr&n şi o !ătr&nică* Ca5i!o1"1 VI 0 Aici #e arată cine #unt 'ric.ii mititei şi cu na#ul coroiat5* Lizuca intră )n or!ă cu un mierloi ne$ru şi cu ciocul $al!en* Ca5i!o1"1 V 0 <uduia Lizuca $ă#eşte $azdă !ună )n <um!ra ă Rătăcind 'rin 'ădure% Lizuca şi Patrocle caută adă'o#t 'entru noa'te* Deti(a #e cu+undă )n lumea i#ului şi +ace cunoştin(ă cu cei A 'ric.eamă E9ora 9oarelui5* Deti(a intră )n or!ă cu ea% 'o e#tindu1i necazurile de aca#ă.indeii <omni(a dace ră"i cu o ăr$u(ă al!ă şi la lumina lunii a'ar 'e cărare 'rintre ier!uri #i +lori% "i inele dum!ră ii. E>ă #trecuram la Patrocle in cuşca lui şi #tam acolo a#cun#ă şi mă $&ndeam la mama care #1a du# şi nu #1a mai )ntor#* >ama mea a murit% 9ora 9oareluiI5 Ca5i!o1"1 IV 0 Unde #e arată 9+&nta >iercuri ELa o cotitură de drum ră#ări ca din 'ăm&nt o !a!ă mărun(ică şi mo.EPatrocle% )i zi#e Lizuca% tata nu mai ine de la Gucureşti şi 'e !unici nu i1am ăzut de multă reme* Nici nu ne la#ă #ă ne mai ducem 'e acolo* <e c&nd a murit mama noi 'etrecem tare rău*5 Ca5i!o1"1 III 1 9ora 9oarelui Plec&nd de aca#ă ei rătăce#c drumul* 2nt&lne#c o +loare mare şi m&ndră de care Lizuca )şi amintea că e c.otarul )m'ără(iei minunilor Lizuca e#te du#ă de 'ric.indeii cei !ăr!oşi )n ca#a !unicilor* Ca5i!o1"1 I@ 0 Gunicii a eau li adă şi al!ine ETrezită din #omn% Lizuca #e ede )ntr1o c.

indei şi J&na.Li7"ca e#te ti'ul or+anei cla#ice% care +u$e )n 'ădure 'entru a #că'a de tirania mamei itre$e* Ea e#te o +eti(ă z!urdalnică% mărun(ică% )n#ă oinică şi 'linu(ă% (inuta ei era ne$li"entă% )n com'ara(ie cu cea a doamnei >ia% mama #a itre$ă* Ea nu e#te un co'il needucat% cum ade#eori o numeşte Emămica ei5% ci mai de$ra!ă% un co'il care are ne oie de a+ec(iunea şi dra$o#tea 'ărintea#că* <eşi z!urdalnică% ea e#te a'roa'e matură% atunci c&nd rătăceşte drumul% ea ştie #ă 'ri ea#că #'re cer şi )şi dă #eama că <umnezeu e#te cel care a'rinde luminile* <in 'o eştile #'u#e de !unici% #au 'e care le1a a#cultat de la mama ei% 'e c&nd )ncă acea#ta trăia% ea ştie că 'entru a marca drumul tre!uie #ă 're#are cenuşă% mai ştie că +urnicile au o )m'ărătea#ă% de la care cel care o a"ută )n caz de 'rime"die 'rimeşte un 'ai@ c&nd cel care o a"ută 'e )m'ărătea#ă e#te )n 'rime"die e#te #u+icient #ă 'ri ea#că 'aiul% că )m'ărătea#a ine cu toate +urnicile ei şi o a"ută* Toate dialo$urile ima$inare( cu 9ora 9oarelui% cu Patrocle% cu mierloiul% cu 9+&nta >iercuri.o +ac #a alunece şi #ă 'ătrundă )ntr1o lume a !a#mului% unde totul e#te +rumo# şi 'lăcut% unde !ur#ucul de care +eti(a #e temea at&t de mult de ine un dan#ator( a#emeni unui ur#ule( de la circ-% iar oamenii #unt de'arte de ace#te locuri minunate% ei nu 'ot 'ătrunde şi )n(ele$e tainele dum!ra ei* Ima$inea mamei #ale% 'e care o re$ă#eşte )n 'o e#tea #'u#ă de !ătr&nică o +ace 'e Lizuca #ă1i 'icure lacrimi )n inimă% dar totodată #ă #e #imtă 'rote"ată deoarece !ătr&nica #emăna +oarte mult cu !unicu(a ei* Pa!#oc1$ e#te 'rietenul care )i )n(ele$e #u+erin(a% el are oc.denotă ima$ina(ia% dorin(a de a+ec(iune% cura"ul% #en#i!ilitatea% dar şi #u+erin(a 'e care co'ila o #imte '&nă )n ad&ncul inimii% datorită 'ierderii mamei #ale(E>ama mea a murit% 9ora 9oarelui5-* P$#%onaH$1$ i4a+ina!$ ( 'iticul 9tatu Palmă% cei A 'ric.i omeneşti% anii e.'erien(ei ie(ii )i )ncărun(i#e 'erii din "urul !otului@ el e#te 'entru +eti(ă ca un 'ărinte #au un +rate mai mare care o iu!eşte şi o a'ără* El e#te cel care1i lin$e lacrimile #ărate% iar cu Patrocle l&n$ă d&n#a% Lizuca nu #e mai temea de nimic* Patrocle e#te cura"o# şi )n(ele't% rednic şi iteaz% iar Lizuca )l 'ri eşte cu admira(ie şi )i )m'ărtăşeşte toate necazurile şi !ucuriile* B4 .

ilioara eu al!ă şi1ntr1un 'ătişor curat% totul )n că#u(a ei e#te al! şi curat('erdele de !oran$ic% 'ere(ii al!i-% iar mirea#ma de !u#uioc şi icoanele #im!olizează liniştea #u+letea#că 'e care +eti(a o re$ă#eşte B: .im!ul de com'limente% acel z&m!et mare% 'e care oric&t #1ar #ili% nu1l 'oate a ea nici o +emeie din t&r$ul acela% denotă că ea e#te +emeia căruia nici un !ăr!at nu1i 'oate rezi#ta% mai 'u(in #o(ul ei% 3or" care1i #ati#+ace toate ca'riciile* <eşi e#te o E'er#oană im'ortantă5( a ocat-% Io#H Va%i1i"% e#t du# de na# c.'lice cum şi ce tre!uie #ă +acă atunci c&nd #unt mu#a+iri% #au #ă o 'ună 'e #er itoare #ă1i dea şi +eti(ei din acel şer!et% acea#ta o tratează ca 'e un animal ori!il% iar #er itoarei )i e#te 'ermi# #ă o !ată de +iecare dată* Pentru doamna >ia% ace#t co'il e#te o nenorocire% o ruşine* <eşi #'une mereu că ea are o educa(ie no!ilă% acea#tă doamnă >ia nu ştie nimic de#'re educa(ia unui co'il* Hor!irea ei e#te de#tul de incultă ( unele lucruri o .2n antiteză cu 'er#ona"ul 'rinci'al 0 Lizuca% e#te 4a4a %a vi!#$+& – oa4na Mia Va%i1i"% care 'ro ine dintr1o +amilie !o$ată% cu o educa(ie no!ilă% cu #er itori )n li rele% $u ernantă şi cu moşie mare (n Guzău* Ea e#te ti'ul +emeii iclene% care +ace orice 'entru a1şi atin$e #co'urile% care ştie #ă leşine şi #a "oace teatru )n +a(a tuturor% inclu#i )n +a(a !ăr!atului 'e care )l #truneşte* Fla#ul ei cri#talin% +ando#elile% +ine(ea% toaletele ultra ele$ante% #alonaşul $rena% intră )n contra#t cu (inuta mode#tă a Lizucăi% care era tun#ă !ăie(eşte şi era murdară* <oamna >ia o 'ri eşte şi o tratează ca 'e ce a )n$rozitor% iar atunci c&nd Lizuca )şi )n+i$e de$etele )n şer!etul de 'ortocale( $e#t 'e care1l +ac ma"oritatea co'iilor de &r#ta ei-% )n loc #ă )i e.ori'ilează% )n loc de ori!ile-* Coc.etăriile cu locotenentul Lazăr% #c.iar )n 'ro'ria ca#ă% +ără ca #ă ai!ă nici cea mai a$ă !ănuială* 2n +a(a ace#tei +emei căreia nu1i 'oate re+uza nimic% el )şi ne$li"ează 'ro'riul co'il% căruia nu1i mai da oie #ă1şi iziteze !unicii care o iu!e#c at&t de mult* C"nicii 6$!i'$i #unt oameni #im'li de la (ară% care )ncearcă at&t c&t e#te 'o#i!il #ă )nlocuia#că a!#en(a mamei* Gunicul e#te ti'ul răzeşului rom&n% .ii ca două cicori şter#e e#te ti'ul +emeii de la (ară% .arnic şi cum'ătat% cu o inteli$en(ă )nnă#cută #'eci+ică (ăranului rom&n* El a #im(it că tre!uie #ă o caute 'e +eti(ă şi a $ă#it1o rătăcită )n 'ădure* Gunicu(a măruntă şi +ira ă cu oc.arnică 'recum o al!inu(ă% ea o 'rimeşte 'e +eti(ă )n c.

)n că#u(a !unicilor* 2n că#u(a !unicilor ima$inea mamei #ale e#te mai ie ca oriunde% mama Lizucăi a dormit şi ea )n acelaşi 'ătu(* Ea a răm&ne 'entru +eti(ă ca o icoană ie% iar 'o e(ele 'e care doar mama (i le 'oate da or răm&ne 'entru totdeauna )n inima +eti(ei. EC&nd eu nu oi mai +i% tu #ă nu 'l&n$i şi #ă nu1(i ui(i "ocurile***5* D$%c#i$#$a na!"#ii )n E<um!ra a minunată5 de >* 9ado eanu e#te o ade ărată #im+onie* 2ntrea$a natură('artici'ă.ită@ aici are #altea şi 'ernu(ă de muşc.ănii )n(eleni(i din eacuri ec.ucii-* EPo eştile şi #im+oniile naturii #unt )n o'erele lui 9ado eanu in+inite% o'era lui )n#ăşi e o (ară 'e care o #tră!atem mereu uimi(i de #'lendoarea şi de ineditul ei5* F* Căline#cu* B= .i@ a'ele #unt tranda+irii% 'letele #ălciilor ar$intii% a'a #'une un c&ntec cri#talin etc* Tră#ăturile 'ei#a"ului tind #'re miri+ic* >odelul real al dum!ră ii e#te cr&n$ul din +a(a ca#ei #criitorului% la Dălticeni ('itore#cul .#e a+lă )n concordan(ă cu #tările #u+leteşti ale Lizucăi* 2n călătoria #a% +eti(a or!eşte cu 9ora 9oarelui* A'lecarea 'lantei a#u'ra că'şorului +eti(ei% căderea celor două 'etale a#emenea unor E+luturi de lumină5 au )n#emnat 'entru Lizuca 'artici'area 'lantei la dialo$% a'ro!area călătoriei +eti(ei către !unici şi con+irmarea +a'tului că acela era drumul cel !un* Pentru a accentua +rumu#e(ea dum!ră ii şi lumea de !a#m )n care Lizuca 'ătrunde% >* 9ado eanu +olo#eşte o #erie de meta+ore% e'itete% com'ara(ii(cren$ile 'ăreau nişte 'lete% +lorile )şi 'leacă ca'etele şi dorm% )n )ntuneric cli'e#c candele de licurici )n două şira$uri-% a'ari(ia lunii e#te un ade ărat #'ectacol(luna dun$ată de 'e (ărmul celălalt ia#ă )n ră#ărit la mar$inea dum!ră ii-* Lizuca ştie că #ălcile #unt oameni şi di.i de o ra"ă% +eti(a caută adă'o#t )ntr1o #cor!ură la o mătuşă răc.

terior% lumea* Uli(a e şi 'rimul drum #'re şcoală% 'eron #'re toate zările% şi 'lat+ormă de lan#are a i#urilor* Hia(a uli(ei cunoaşte +or+ota acan(elor% a 'rimelor "ocuri şi contacte cu lumea #ocială* C.'rimă le$ătura )ntre uni er#ul interior e iden(iat cu #en#i!ilitate de autor şi cel e. Aacanţa cea mare.. ?liţa copilăriei. +el din urmă basm. Titlurile #unt #emni+icati e% #u!liniază 'rinci'ala +i$ură de #til din o'era #a 0 'er#oni+icarea* Uli(a lui I* Teodoreanu nu e doar o #tradă $oală #au 'u#tie% ci e un 'rieten de năde"de şi 'rimul uni er# mai lar$ du'ă odăi(ă* Holumul cu'rinde 4 'o e#tiri.e de AC 0 BC de ani% are o mul(ime de im'lica(ii a+ecti e% a#emănări cu uli(ele din co'ilăria co'ilului uni er#al* <* Gotez 0 +u%#nt înainte 0 EOrice om şi1a a ut )n co'ilărie uli(a lui #au #trada lui #au drumul lui de (ară care duce )n (ărnă% aici BA . +el din urmă basm.. Titlurile #unt #emni+icati e% #u!liniază 'rinci'ala +i$ură de #til din o'era #a 0 'er#oni+icarea* Uli(a lui I* Teodoreanu nu e doar o #tradă $oală #au 'u#tie% ci e un 'rieten de năde"de şi 'rimul uni er# mai lar$ du'ă odăi(ă* >eta+ora uli(ei e..:.iar dacă e ec. <unicii.U1i'a co5i1&#i$i de Ionel Teodoreanu I* Teodoreanu% nă#cut )n 7B6A% la Iaşi% a de!utat )n 7676% )n re i#ta 7nsemnări literare cu oeme în proză% a'oi )n re i#ta Aiaţa rom#nească 0 mentor F* I!răileanu* A'oi 'u!lică un olum de 'o e#tiri 0 ?liţa copilăriei (7683-% du'ă care 'u!lică trilo$ia 3a *edeleni (768: 0 8A-% ră%ale <aba (7634-% 7n casa bunicilor (763B-% *asa ?mbrelor (764=-* Tema co'ilăriei +ericite şi ima$inea co'ilului lumino# e )n centrul olumului de 'o e#tiri ?liţa copilăriei* Holumul conturează o &r#tă de aur li'#ită de $ri"i% antici'&nd ideea de maturitate cu $ri"ile şi $&ndurile ei* Holumul are caracter auto!io$ra+ic% autorul +iind martor al e olu(iilor 'er#ona"elor% dar nu ca )n cazul lui Crean$ă* ?liţa copilăriei e#te un olum )n care autorul +iind martor şi erou% nu li'#e#c 'a#a"e de o reală re+lec(ie a#u'ra de#tinului* Holumul cu'rinde 4 'o e#tiri. ?liţa copilăriei.. <unicii. Aacanţa cea mare.

iar copilăria ce creşte cu cei doi +ra(i )n uli(ă% Eco'il care #e )nal(ă )n tru'ul lui% )n &r+ul 'icioarelor creştea5* Trecerea tim'ului e #u$erată 'rin creşterea puiuţului şi enumerarea unor $e#turi minore #'eci+ice co'ilului.iar #lu"itori* A doua 'arte are )n centru moti ul naşterii +ratelui mic şi creşterea lui )n uni er#ul mărunt al camerei cu lucruri ne#emni+icati e ce 'ar imen#e. 'rimul a &nt% 'rimul 'a#% dărnicia% 'ri!e$ie% +ac&nd 'rimii 'aşi )n cerdac uni er#ul de ine mai lar$ şi a'are dorin(a cuceririi a noi teritorii* Păşeşte )n o$radă şi nu 'oate a"un$e la uli(a ce1l 'ri eşte )nduioşată din cauza curcanului* <orin(a de cunoaştere e #u!liniată 'rin citatul.i % $ra % uneori c.i(ei #unt #curte )nt&m'lări de odinioară cu moti e di+erite% dar rele ante )n realizarea me#a"ului* Prima 'arte cu'rinde de#crierea uli(ei Eumilă şi neştiută uli(ă de mar$ine de c&m'5% Ecare a #tr&n# 'io# tăcerea alun$ată de celelalte uli(i şi #1a dat la o 'arte de eleE* Uli(a co'ilăriei% )n o'ozi(ie cu celelalte uli(i% #u!liniază tră#ăturile +izice şi #u+leteşti şi atitudinile com'ortamentale 'rin 'er#oni+icarea lor* Celelalte uli(i #unt )n ră"!ite% #e #+ăde#c% #unt $ălăcioa#e% au nume şi numere% c.otarele care1i )n$răde#c 'uterile* A#t+el a"un#e la 'orti(ă5* <orin(a #e )m'lineşte 'rin meta+ora 'or(ii de#c. +lăcările 'ar imen#e 'ăduri de aur )n oc. Ea#emeni tuturor oie ozilor a rut #ă1i )ntreacă .iderea #'re orizonturi noi% 'ăşirea )n lume* Teama de necuno#cut )l a )n in$e 'e +ratele mic care o'rit )n 'ra$ul 'or(ii% 'l&n$e )n momentul )n care )nt&lneşte un 'rieten de năde"de% Uli(a* Co'ilul de ine 'rietenul ei% ră#+ă(&ndu1l cu E"ucăriile5 ei 0 +luturi% ciori% ră!ii* BB .i#e% meta+ora #emni+ic&nd de#c.ii co'ilului* 2n 'artea a treia a'are al treilea 'er#ona"% c.iar intero$ati a#u'ra de#tinului% ideea de trecere a tim'ului +iind marcată de #ucce#iunea anotim'urilor* Cele 74 'ăr(i ale #c.)nce'e #ă #e de#+ăşoare +irul ie(ii% de aici ne )ntoarce şi ne urmăreşte amintirea ei*5 Tema centrală 0 e olu(ia co'ilăriei +ericite% 'rezen(a mediului natural re'rezentat de uli(ă şi cel +amilial% )l are )n centru 'e +ratele mai mare* >oti ul 'rinci'al şi alen(ele me#a"ului trimit la trecerea ire er#i!ilă a tim'ului şi la metamor+oza 'e care orice &r#tă )n(elea#ă ca un 'ra$ o im'lică* <i+eren(ele dintre co'ilărie şi maturitate #unt e iden(iate 'rin antiteză% co'ilăria +iind introdu#ă de ac(iune care are ritm ioi* >aturitatea e antici'ată 'rin tonul re+le.

o ca#ă cu 'ărin(i şi !unici% o uli(ă cu "oacă şi "ucării5* 2n#ă un nou moti de )n$ri"orare #e #u$erează 'rin trecerea tim'ului* Eco'ilul lui creşte #'re ia(ă% ca z!orul unei cioc&rlii #'re #oare5 iar #eara auzind şuierele trenurilor% co'ilul )şi 'ierde z!urdălnicia şi uit&nd de uli(ă de eni melancolic.#1a +urişat )n !ra(ele uli(ei5 căut&nd alinare* <e#'ăr(irea nu e tra$ică% uli(a de enind e#el loc de "oacă şi 'entru 'rietenii #ăi* E o #tare idilică% de )m'linire% de +ericire at&t a co'ilului c&t şi a uli(ei % #tare ce de ine nucleul 'ăr(ii a şa#ea 0 #tarea de co'il +erici. "ucăria lui de mai t&rziu5* E>eta+ora cerului ca "ucărie şi a'oi #co' al e.a 0 a#ocierea de 'ro'ozi(ii 'rinci'ale #curte% care 're e#te#c un +inal tri#t* Uli(a a a+la indirect de#'re !ăiat ca a de enit Eo m&ndre(e de +lăcău5% #u$er&ndu1#e 'rin acea#tă metodă indirectă de comunicare moti ul )n#trăinării* B6 .im!are im'ortantă )n e.Uli(a )l aduce 'e >oş Crăciun şi )i a lăr$i şi mai tare orizontul% E)n oc. Edorea ce a şi nu ştia ce5* Co'ilul termină liceul şi )n el z &cnea dorul de 'ri!e$ie% +lutur&ndu1i i#ele% iar tinere(ea )i dădea $. ECo'ilul nu dorea mai mult dec&t a ea.ează +iind 'arata.i#ten(ei )n ia(a de ine intri$a din ia(a +ratelui% ceea ce antici'ează iitorul* 2n 'artea a 'atra% co'il de ine )n ă(ăcel al uli(ei% care )l )n a(ă #ă )n(elea$ă anotim'urile% ro#turile naturii şi cur$erii tim'ului* 2n a cincea 'arte co'ilul de ine şcolar% moti ul şcolii ca re#'on#a!ilitate )n#emn&nd şi de#'ăr(irea de uli(ă* O !ună 'arte de tim' a +i de'arte de ea* Acea#ta a +i marcată ca o nouă #c.ii ei de a'ă% co'ilul 're(uia cerul.i#ten(a #a% +iind e. Edeşi tru'ul #ău )n$.ionturi #ă 'lece #'re ia(ă cu )ncredere* Uli(a de ine )n#ă tri#tă% nu mai are to arăşi% Eca o al!ie #eacă*5 2n 'artea a şa'tea i #e a im'lini dorul de 'ri!e$ie% adole#centul mer$&nd )n (ară #trăină% E#ă )şi )ntre$ea#că mintea5% ieşirea 'e 'oartă +iind ăzută ca un moment de cum'ănă% la +el ca şi )n co'ilărie% c&nd a 'ăşit 'rima dată a+ară din curte* Porti(a% a+lată la ră#crucea dintre co'ilărie şi tinere(e% introduce cu re$ret momentul luării de răma# !un de la cei dra$i% c&nd li #e #tr&n#e inima* Partea a o'ta introduce un ritm mai alert al ac(iunii% lim!a"ul de enind mai #ărac% 'rocedeul #tili#tic 'rin care #e marc.e(a#e 'e o !ancă )n toro'eala din şcoală% #u+letul )n+ricoşat (***.'rimate 'rin #enza(ii cor'orale.

'rimată 'rin leit moti ul Etrecu remea% trecu5* Uli(a ec.ii co'ilului ră#ărind )ncercăna(i ca două zorele5* Partea a trei#'rezecea 'rezintă deznodămintul tra$ic% cu )m'linirea 're#im(irilor rele ale uli(ei 'ri ind moartea co'ilului.Partea a noua e dominată de moti ul răz!oiului şi al #entimentelor rău 're e#titoare ale uli(ei% care E#e #co+&lcea ca un o!raz !olna % 'ră'ădindu1#e #u! r&ndurile de maşini şi co'ite5* <in dialo$urile !ucătăre#ei #u un 'er#ona" de 'e +ront% uli(a #e a +ace al!ă a+l&nd de#'re )nrolarea )n armata ca 'ilot a co'ilului* A un#'rezecea 'arte introduce 'arcă un +ir de #'eran(ă% 'rin 'rezentarea anotim'ului ară* Analo$ia dintre ară% cu căldura ei şi dra$o#tea dintre mamă şi +iu care )şi #criu #cri#ori% a &nd uli(a ca martor% e#te emo(ionantă* Uli(a% Ea#cult&nd ecoul 'l&n$ător al celor două 'eni(e5* Partea a doi#'rezecea )nce'e cu o de#criere de 'rimă ară% cu un cer auriu şi un &nt cald% care a'oi a introduce edenia !unicului neliniştit% ca 'unct culminant al ac(iunii.e nu mai e re$ă#ită 'entru că E'leca#e du'ă mormite5% #u+er&nd ideea de co'ilărie 'ierdută% de ie(i trecute* Le$ătura dintre $enera(ii e #u$erată de alteritate% E)n locul ei era o altă uli(ă% 'e !ra(ele căreia r&deau al(i co'ii5* A'arent al(ii% )n#ă% aceeaşi 'e#te care )ncă nu au trecut marile momente de cum'ănă* Da'tele şi )nt&m'lările% cu tot re$retul lor% nu trimit dec&t la +ire#cul e. E e#tea #e 'ră!uşi )n noi ca o cioc&rlie +ul$erată )n #oare5* Curmarea z!orului cade ca un +ul$er% iar 'ră!uşirea a ionului curmă liniştea +amiliei% a uli(ei% a tuturor% to(i intr&nd )n #tarea de şoc 'ro ocată de moartea co'ilului% ca şi a !unicului* Uli(a )n(ele#e ce #e )nt&m'la#e% dar răm&ne ne'utincioa#ă% )n tim' ce +amilia 'ără#eşte ca#a% +u$ind de amintiri* Ultima 'arte% cea de a 'ai#'rezecea e de +a't o ru'tură )n de#+ăşurarea e enimentelor% )n centru +iind #criitorul )n#uşi% +ratele răma# )n ia(ă% şi o uli(ă% )n#ă alta* Ca me#a"% re(inem ideea de eternă #c.i#ten(ei% ca trecere ine ita!ilă a 'ro'riei uli(i% a 'ro'riei co'ilării% la +el ca a oricăruia dintre noi* Haloarea educati ă relie+ează +rumu#e(ea şi aloarea 'rieteniei% a le$ăturilor #tatorinicite )nca din co'ilărie% a )n(ele$erii ro#tului dra$o#tei +ată de mem!ri +amiliei şi nece#itatea )ntoarcerii #'re locurile natale* Uli(a% ca şi !ăiatul% de in e.em'le de urmat% 6C .im!are a lumii şi a lucrurilor% e. Eoc.

.erci(iu% )n#ă )n zadar. E>a1 ma mu1(i1lor***5@ E>a1ma ma1mi1(e1lor***5* de o!o#ealaă a adormi% iar la trezire% la )ndemnul că(elului Fică% mai )ncearcă dar nu 'oate 'ronun(a* Punctul culminant e#te atunci c&nd% cu un $la# #+&ş&ietor% c)(elul )ncearcă #ă miaune iar co'ilul% cu un e+ort e.:. Elefanţi în roc!iţe. 2n *ama mamuţilor ma!muri% )ntr1un #'a(iu e'ic limitat şi cu o ac(iune concentrată #unt #ur'rinşi co'iii an$a"a(i )ntr1un 'a#ionat maraton al "ocului şi )n ă(ăturii% #ur'rinşi )n di+erite i'o#taze* Tema e#te )n ă(ătura ca 'reocu'are cotidină a co'ilului a!ia de#'rin# de lumea "ocului şi a !a#mului şi 'lin de nea#t&m'ăr* >iezul ac(iunii ăl co"n#tituie o zi din ia(a unui co'il care c. +aramele cu piper. 3#ngă groapa de furnici. -ecreaţia mare.:.traordinar% 'ronun(ă dintr1o #u+lare e.'re#ia* <eznodăm&ntul )l 'rezintă 'e co'il care )n#ănătoşit a 'leca cu Ficu la derdeluş% 'o e#tindamuzant cum că(elul a +ăcut 'e 'i#ica% 67 . Extemporale.i(ei e#te #tructurată 'e două 'lanuri% 'rimul 'rezent&nd un dialo$ )ntre mamă şi 'er#ona"ul 'rinci'al 0 Hictoraş% care #u+eră de $uturai% mama #'un&ndu1i cu o oce mai ră#tită #ă ia medicamentul şi #ă #tea )n 'at* Pe un alt 'lan 'aralel e#te 'rezentat derdeluşul% unde nin$e şi #e aud z!urd&nd co'ii% +a't care e.i(a +ace 'arte din olumul cu acelaşi titlu care cu'rinde şi 'o e#tirile +u şi fără g!iozdan. 3a telefon.iar +iind !olna % #e $&ndeşte numai la "oacă* Com'ozi(ia #c.acer!ează neliniştea şi durerea co'ilului% antici'&nd inti$ra% care con#tă )n dorul co'ilului% al c&inelui şi al 'i#icii de derdeluş* Printr1un monolo$ interior e#te ima$inat un dialo$ )ntre 'i#icu(ă şi mama% care ar ru$a1o #ă )i la#e la derdeluş% )n#ă nu 'oate or!i* A+lăm că doar atunci co'ilul a 'utea mer$e la derdeluş% c&nd a 'utea E#'une curat% +ără #ă mormăiei mama mamuţilor ma!muri5 Hictoraş )ncearcă de mai multe ori ace#t e.'entru că )n trecerea tim'ului şi 'e mă#ură ce 'arcur$em #'a(iile din marea trecere% cu ne!ănuitele lor tre'te% )n ă(ăm #ă 're(uim ce a em şi #ă ne !ucurăm că a'ar(inem cui a* . Ma4a 4a4"'i1o# 4aA4"#i de >ircea 9&ntim!reanu 9c.

din acelaşi olum% *ama mamuţilor ma!muri..i a vi$'"i!oa#$1o# >ul(i dintre marii #criitori au un a#cu(it #'irit de o!#er a(ie şi a#t+el au )n+ă(işat )n 'o e#tiri% 'rin di+erite 'rocedee #tili#tice% a#'ecte din ia(a di+eritelor ietă(i din natură* Un model al ace#tui $en de 'o e#tiri 'oate +i con#iderat olumul <in lumea celor care nu cu &ntă de Emil F&rleanu* din aceeaşi cate$orie de o'ere +ace 'arte şi #c.işi )n ca#ă şi +ac e+orturi #u'ranaturale 'entru a #e )nt&lni cu 'rietenii* La orele de dez oltarea or!irii% #c.em'lu% #oarele Ea 'rin#1o $aleş şi #trălucitor% mai +rumo# ca niciodată5% un +luturaş şi un că(eluş o conduc #'re cr&n$ul din mar$inea #atului% iar +lorile o co'leşe#c cu 'ar+umul lor #ua * Punctul culminant )l con#tituie o!(inerea notei 4% +a't care conduce la i#ul şi 'o#i!ilitatea de a1l tran#+orma E)ntr1un 6 $ra# ca un ardei5* Hi#ul de a trata notele ca 'lante e#te o #ur#ă de umor% )n#ă nici lacrimile nici #u'ărarea nu 'roduc miracolul mult aşte'tat* <eznodăm&ntul )l con#tituie o!(inerea unei note 7C% )n#ă ca ră#'lată 'entru un e.i(a 2pă pentru note c!ioare.i(a 'oate +i +olo#ită ca "oc didactic 'entru 'ronun(area corectă a con#oanelor nazale* 9c..i(a Puiul de I* Al* G 1Hoineşti% ca şi 'o e#tirea Ur#ul 'ăcălit de ul'e de I* Crean$ă de a#emenea% romanul Dram% ur#ul 'olar de Cezar Petre#cu* 68 .i(ei )l con#tituie ideea că num ai 'rin e+orturi 'er#onale om 'utea do!&ndi iz!&nzi şi #ati#+ac(ii% iar cu c&t e+ortul de'u# e#te mai mare% #entimentul )m'linirii a +i mai inten#* . are ca moti central )n ă(ătura ca 'reocu'are centrală a co'ilului şcolarului mic* E.'ozi(iunea şi intri$ă 'rezintă o +eti(ă care rea #ă )(i #crie tema la matematică% dar i#'itile de a lă#a !altă acea#tă )ndeletnicire #e (in lan(* Elementele naturii de in 'er#ona"e ademenind1o #ă ia#ă a+ară la "oacă* <e e.. T$4a na!"#ii .i(ei e centrat 'e comuniunea dintre om şi animal% 'e +idelitatea dintre co'il şi c&inele de otat% care am&ndoi% 'ătime#c +iind )nc.)n#ă inima lui Fică e zdro!ită 'entru că 'i#icu(a Ou(a nici nu #e uită la el* >e#a"ul #c.erci(iu corect rezol at% ca rezultat al unui e+ort 'ro'riu şi +ire#c% acea#ta +iind #in$ura +ormulă ce )şi a do edi e+icien(a* >e#a"ul #c.

Leul şi că(eluşa #au Cei trei ur#ule(i de Le Tol#toi% Po e#tiri de#'re animale de Erne#t T.i(a Că'rioara +ace 'arte din olumul 4<in lumea celor care nu cu &ntă5% olum a'ărut )n anul 767C% a &nd ca model cuno#cutele Oi#toire# Naturalle# ale lui 3ule# Renard% cartea e ocă o lume )n care in#ectele şi animalele $&nde#c% or!e#c% )şi trăie#c !ucuriile şi durerile )ntr1un microco#mo# 'ro'riu1intim% numai al lor* 2n $eneral 'o e#tirile con#tituie mici drame% adu#e de #criitor la ni elul dramelor umane* El co!oară la dimen#iunile eroilor #ăi% de#ci+r&nd )nt&m'lări a#emănătoare cu cele din ia(a oamenilor% 'line de dramati#mul% dar şi de )ncrederea 'ro'rie ace#tora* Toate 'er#ona"ele #ale #unt 'u#e )n +a(a unei #itua(ii 0 ca'cană% o #itua(ie +ără alternati ă% cu toate drumurile )nc.Şi )n literatura uni er#ală% marii #criitori au creat o'ere in#'irate din ia(a necu &ntătoarelor* <intre ace#tea #unt demne de men(ionat 'o e#tirile. F&ndăcelul% Drunza% care cu cea dint&i rază a 'rimă erii #e de#c.i(ă e#te de#cri# un a#'ect din ia(a animalelor care trăie#c )n #ăl!ăticia codrilor TE>A o con#tituie in#tinctul matern% care e#te at&t de 'uternic )nc&t că'rioara )şi #acri+ică 'ro'ria ia(ă 'entru a o #al a 'e cea a iedului* 63 .eierea 0 tra$ică 0 a micilor e.om'#on% <in lumea in#ectelor de Haldomar% Col( al! de 3acX London% Po e#tiri şi 'o eşti de Hitalii GianXi* C&5#ioa#a $ E4i1 G*#1$an"* • 2ncadrarea )n olumul <in lumea celor care nu cu &ntă 0 'rezentarea 'e #curt a olumului 9c.i#ten(e necu &ntătoare* Titlurile cele mai #emni+icati e #unt.i#e* <e aici decur$e şi o anume re#emnare* Acce't&nd moartea% autorul e#te totuşi cutremurat la $&ndul ei% ca +iind )nc.ide 'ierind toamna* Calul care o ia(ă )ntrea$ă şi1a a"utat #tă'&nul #+&rşind uitat de to(i% Fri ei% c&inele !ătr&n care şi1a #lu"it #tă'&nul cu credin(ă tim' de 8C de ani şi )n 'ra$ul mor(ii 'leacă 'entru a +i #in$ur* • Că'rioara 0 'rezentare $enerală% teme% #u!iectul* 2n acea#tă #c.

i(a e#te com'u#ă din c&te a momente im're#ionante care #e #ucced ra'id culmin&nd cu un deznodăm&nt tra$ic* Tri#tă că tre!uie #ă1şi 'ără#ea#că iedul% că'rioara )l m&n$&ie 'entru ultima dată% a'oi )l conduce #'re &r+ul muntelui% )n de#işul 'ădurii% ca #ă +ie c&t mai de'arte de 4i#cu#in(a &nătorului şi de duşmănia lu'ului5* La )nce'ut% ta!loul 'are a in#'ira )m'ăcare şi linişte.ii )nc.9UGIECTUL 0 #c.işi% #e la#ă dezmierdat* Că'rioara )l lin$e% şi lim!a ei #u!(ire% culcă uşor !lana moale% mătă#oa#ă a iedului*5 Tri'lul şi du!lul e'itet% com'ara(ia% e iden(iază +rumu#e(ea ace#tor $in$aşe ie(uitoare% armonia dintre ele şi natură* 2n #u+letul că'rioarei #e dă o lu'tă 'uternică )ntre dra$o#tea 'entru iedul ei şi nece#itatea de a #e de#'ăr(i de el% 'entru că remea )n(ărcatului trecu#e* Totuşi )n in$&ndu1şi cu $reu dra$o#tea de mamă% #e .1i42aH"1 6o1o%i!.va1oa#$a in%!#"c!iv > $ "ca!iv& Cu o deo#e!ită artă a 'rezentat F&rleanu ie(uitoarele din acea#tă #c. 4trece din 'oiană )n 'oiană% intră a'oi #u! !ol(i de +runze% 'e urmă 'rin . 4Pe muşc.ii lu'ului #trăluceau lacomi* Un #alt şi iedul ar +i +o#t #+&şiat*5 Dinalul e#te )n#'ăim&ntător% ima$inile #unt #trecurate $radat% lumina #cade% #'a(iul #e micşorează tre'tat* Pentru a1şi #al a 'uiul% mama #e aruncă )n +a(a +iarei +lăm&nde% #+&şiată de lu'% că'rioara #e #+&rşeşte 'ri indu1şi 'uiul care #e 'ierde )n de#işul 'ădurii* • A#!a 5$#%onaH$1o#.ru!e ad&nci de erdea(ă% '&nă ce 'ătrunde )n inima )ntunecată% ca un iad% a 'ădurii*5 4Şi deodată% 'e neaşte'tate% de #u! o cetină% oc.iul $ro#% cald ca o !lană a 'ăm&ntului% că'rioara #tă "o#% l&n$ă iedul ei* Ace#ta şi1a )ntin# ca'ul cu !otul mic% cati+elat şi umed% 'e #'atele mamei lui %şi% cu oc.otărăşte #ă1l ducă la 4(ancurile de #t&ncă din zare5% unde ar +i +erit de 'rime"dii* 2n drumul lor% natura de ine amenin(ătoare.i(ă% analiz&nd cu 'ro+unzime #im(ămintele că'rioarei* In#tinctul ei de dra$o#te maternă a'are )ntr1o $amă de le$ate #im(ăminte% )n $rada(ia a#cendentă. e#te de#cri#ă mai )nt&i duioşia cu care )şi m&n$&ie iedul )nainte de de#'ăr(ire@ a'oi că'rioara )şi a#cunde tri#te(ea şi )m!ăr!ăt&ndu1#e )şi conduce iedul 'rin locuri 'rime"dioa#e 'entru a1i )ncerca 'uterile* 64 .

9entimentul matern culminează cu #acri+iciul 'ro'riei ie(i% şi )n ultimele cli'e )şi aminteşte 'ri irile #'re 'uiul dra$* LI>GA +olo#ită de F&rleanu e#te 're#ărată cu e.i(a are o )n#emnată aloare in#tructi 1educati ă* Ea con#tituie un mi"loc de cunoaştere a unor a#'ecte ale ie(ii animalelor din cadrul )ntunecat şi 'lin de 'rime"dii* Lectura ace#tei #c.i(ele de#'re natură şi ie(uitoare* 6: .i(ele lui F&rleanu% contri!uie şi la dez oltarea #entimentelor şi a atitudinilor morale ale co'iilor% du'ă cum #e 'oate o!#er a 'rin următoarea di#cu(ie1re(ea 'ro'u#ă. • • Putem atri!ui şi o altă #emni+ica(ie mor(ii din +inal a că'rioarei1mamăN 9ă +i +o#t )n locul 'uiului / mamei ai +i ale# aceeaşi #olu(ieN <A #acri+iciu RR* NU R CONCLUZII 9e a a ea )n edere ca di#cu(ia #ă +ie )n aşa +el orientată )nc&t concluziile #ă 'ună )n aloare 'oli#emanti#mul te.'re#ii 'la#tice şi e'itete #u$e#ti e* 9tilul e#te conci#% +iind totuşi )n e'itete şi com'ara(ii* 9c.tului şi #ă e iden(ieze ima$inea antro'omor+ică a lumii )n 'o e#tirile şi #c.i(e trezeşte co'iilor 'reşcolari dorin(a de a o!#er a mai atent ia(a din natură şi măreşte intere#ul 'entru cunoaşterea ie(uitoarelor% contri!uind la dez oltarea #'iritului de o!#er a(ie* Prin +orma lor arti#tică% 'rin analo$iile dintre ia(a +amiliilor de anumale şi 'ro'ria lor +amilie #c.

un 'ui de 're'eli(ă e#te rănit de &nător şi% du'ă o #u+erin(ă ne)nc.etoarea% >oartea lui Ca#tor% Po e#tirile* • Prezentare $enerală* 9tructură şi com'ozi(ie PUIUL% cea mai 'o'ulară #criere a lui G*1Hoineşti% or!eşte de#'re nenorocirea care #e 'oate i i din cauza nea#cultării de 'ărin(i.emarea 're'eli(ei* <ar inter ine o )nt&m'lare neo!işnuită )n ia(a 're'eli(ei şi 'uilor ei.e(at% 'ără#it de mama lui% care% cu toate că i #e ru'ea inima% e #ilită #ă 'lece 'entru a1şi #al a măcar ceilal(i 'ui* Po e#tirea )nce'e cu un 'ei#a" de 'rimă ară% )n care a'are 'er#ona"ul 'rinci'al. (ăranii au enit #ă #ecere $r&ul şi 'uiul cel mare nea#cult&nd c.i'uită% moare )n$.PUIUL de I* Al* Grăte#cu1Hoineşti • 2ncadrare )n olum 2n olumul )n care e#te inclu#ă şi 'o e#tirea Puiul a'ărută )n colec(ia Po e#tind co'iilor% #unt adunate un număr de #c. o 're'eli(ă care )şi con#truieşte cui!ul du'ă 3 #ă'tăm&ni din ouăle mici ca nişte co+eturi 4 au ieşit nişte 'ui dră$u(i***)m!răca(i )n 'u+ $al!en***'arcă erau şa'te $o$oşi de măta#e5* Pre'eli(a le aduce m&ncare şi 'uii +iind a#cultători şi cumin(i a#emeni unor co'ii 0 neştiind )ncă #ă z!oare% eneau imediat la c.emarea 're'eli(ei% e#te 'rin# de un +lăcău #u! căciulă* C&nd #ca'ă% +u$e #'eriat la 're'eli(ă care )l do"eneşte cu !l&nde(ea #'eci+ică mamei* 4Hezi ce a #ă zică #ă nu mă a#cul(iN *** eşti mic% #ă nu ieşi niciodată din or!a mea% că 'o(i #ă 'ă(eşti şi mai rău*5 Pre'eli(a i1a )n ă(at )ncet% )ncet #ă z!oare% 're$ătindu1i 'entru călătoria lun$ă 'e care tre!uiau #ă o +acă% c&nd a trece ara* <ar o )nt&m'lare tri#tă enea #ă tul!ure toată liniştea şi !ucuria lor* 2ntr1o zi de au$u#t a enit un &nător* Pre'eli(a a )n(ele# 'rime"dia şi le1a 'oruncit #ă #e 'itulea#că "o#% li'i(i cu 'ăm&ntul* 9're a1şi +eri 6= . Pri i$.i(e şi nu ele )n care autorul #1a a'ro'iat de lumea co'iilor% a animalelor şi a 'ă#ărilor% 'recum şi c&te a din acelea )n care #unt zu$ră ite )nt&m'lări ale unor oameni !uni lo i(i +ără cru(are de către +iin(ele rele% e$oi#te% +ără #u+let* Po e#tirile #unt cea mai mare 'arte tri#te.

6A Ce #1a )nt&m'lat La ru$ămintea (ăranului !ătr&n% !ăiatul a eli!erat 'uiul >ama i1a e.otăr&re* <e c&t #ă1i moară şi ceilal(i 'ui de +ri$% a 're+erat #ă #acri+ice doar unul şi +ără a mai 'ri i )na'oi a z!urat cu 'uii #ănătoşi #'re tăr&muri unde ara e eşnică* <eşi 'etrecută )n lumea 'ă#ărilor% drama e totuşi omenea#că@ 'er#oni+icare. )n #u+letul 're'eli(ei #e dă o lu'tă a'ri$ă% dar% '&nă la urmă% 'entru că zilele erau tot mai mici şi mai )nnourate% a )nce'ut #ă cadă şi !ruma% a luat marea . > Fa#!a 5#$ ic'ii1o# > Ce credeai c1o #ă #e )nt&m'leN Prima liniu(ă de dialo$ +red că băiatul nu-i %a da drumul prepeliţei . +red că-i %a da drumul după ce se %a /uca puţin cu el A doua liniu(ă de dialo$. +red că mama l-a bătut pentru că nu a ascultat-o.ci îl %a c!inui.'uii de 'rime"die% ea #1a 're+ăcut rănită% z!ur&nd ra# cu 'ăm&ntul la 8 'aşi de !otul c&inelui% 'entru ca &nătorul #ă nu 'oată tra$e% de +rică #ă nu1şi )m'uşte c&inele* 2n ace#t tim'% ne#ocotind #+atul mamei% 'uiul cel mare% )n loc #ă #tea nemişcat% la +el ca +ra(ii lui% a z!urat* H&nătorul l1a auzit% a tra# şi alicea i1a atin# ari'a şi na mai 'utut z!ura* Pre'eli(a l1a $ă#it acolo )n lă#tar şi a )n(ele# că 'uiul e 'ierdut% dar şi1a a#cun# durerea* Dinalul% la +el şi ca )n Că'rioara e#te #+&şietor.'licat )n tim' . $&nde#c% or!e#c şi #e mişcă )ntocmai ca o mamă cu co'iii ei* <acă 'o e#tirea e#te necuno#cută ele ilor% !ine1 enită e#te lectura 'redicti ă ca metodă de e iden(iere a dinamicii ac(iunii )n 'o e#tire% $rada(ia a#cendentă a momentelor #u!iectului.

t narati * •Cu ce a#eamănă autorul ia(a 're'eli(ei şi a 'uilor ei N 6B .i#e ele ilor% al căror ră#'un# #e e. • ce )l m&n$&ia% de ce e#te im'ortant #ă o a#culte mereu Conc1"7ii. 49andi% #ă a#cul(i 'e mămicaI5 con#tă tocmai )n a erti#mentul 'e care autorul rea #ă1l dea )n le$ătură cu con#ecin(ele care decur$ din nea#cultare% din ne#ocotin(a #+aturilor 'e care 'ărin(ii le dau cu at&ta dra$o#te co'iilor* Şi 'recum #1a ăzut% urmările #unt de cele mai multe ori iremedia!ile* Pentru acce#i!ilizarea alorilor te.'unerea +rontală cu o con er#a(ie euri#tică şi de eri+icare diri"ată% du'ă modelul de mai "o#. /Puiu! e#te o o'eră e'ică% #entimentele +iind e. Va1oa#$a in%!#"c!iv>$ "ca!iv&. explic#ndu-i ceea ce putea să i se înt#mple dacă băiatul nu-i dădea drumul. 're'eli(a% 'uii ei şi alături de ei% oamenii* •Cum #e numeşte te.tul )n care un 'o e#titorul relatează )nt&m'lări la care 'artici'ă 'er#ona"e N Ace#t te.'rimate indirect 'rin intermediul nara(iunii% al ac(iunii şi al 'er#ona"elor* 2nt&m'lările narate 'un )n e iden(ă dra$o#tea de mamă a 're'eli(ei* Pentru a 'ătrunde con(inutul de idei al te.tra$e din te.+red că mama l-a certat. 'rimă ara1naştere% ara1creştere% toamna1maturizare% iarna1moartea* Procedeul e#en(ial% +olo#it de autor e#te 'er#oni+icarea* Autorul #e ădeşte un mare iu!itor al naturii şi doreşte ca omul #ă ocrotea#că% dar con#tată că )n multe cazuri ace#ta di#tru$e ec.tului )m!inăm e.en#i e / )nc. •Cine 'o e#teşte )nt&m'larea N 2nt&m'larea e#te 'o e#tită de autor% de Ioan Al* Grăte#cu 0 Hoineşti* •Cine 'artici'ă la ac(iune N La ac(iune 'artici'ă 'er#ona"ele lecturii.tului #1au 'u# următoarele )ntre!ări com're. <rama 're'eli(ei şi a 'uilor #e 'rezintă 'e +undalul $eneral a anotim'urilor.t #e numeşte te.ili!rul şi armonia* Haloarea in#tructi 1educati ă a 'o e#tirii relie+ată +oarte !ine )ntr1un moto.t.

em'le din care ele ii )n a(ă că orice #1ar )nt&m'la ei tre!uie #ă1şi a#culte mama* • Cui i #e adre#ează autorul% c&nd )ntrea!ă << Ai ăzut cum #tă $ăina 'e ouă N>> Autorul ni #e adre#ează nouă% cititorilor* • La cine a(i mai )nt&lnit ace#t mod de adre#are directă N <a(i e.em'le* Ace#t mod de adre#are directă l1am )nt&lnit la Ion Crean$ă. :tia.Autorul a#eamănă ia(a 're'eli(ei şi a 'uilor ei cu ia(a oamenilor* Prin acea#tă a#emănare autorul #coate )n e iden(ă lucrurile comune dintre oameni şi animale. +iecare are 'ro'ria +amilie 'e care o a'ără% o )n$ri"eşte şi 'e care o iu!eşte +oarte mult* Ca şi oamenii animalele% )n cazul no#tru 'uii de 're'eli(ă% #unt co'ii care au o mamă% 're'eli(a% care le 'oartă de $ri"ă* Ca şi co'iii% 'uii 're'eli(ei #unt "ucăuşi% e#eli% curioşi şi de multe ori nea#t&m'ăra(i şi nea#cultători* <in ace#te com'ara(ii o!#er ăm că şi temele #e )m!ină )ntr1o lectură% nu numai modurile de e.erci(iile #unt o altă metodă de a 'ătrunde con(inutul de idei al te. soarele cu cine are de-a face&. a* +ra$mente dialo$ate. %ezi bine.'unere* C.iar dacă )n acea#tă nara(iune e#te or!a de#'re o 're'eli(ă şi 'uii ei% aceştia +ormează o +amilie ca şi noi oamenii* <eci% )n acea#tă nara(iune #e )m!ină tema co'ilăriei cu cea a naturii şi ie(uitoarelor* Ace#t lucru a rut #ă1l demon#treze şi autorul 'un&nd la )nce'utul 'o eştii un moto.a 7:-* <in ultimul dialo$ o!#er ăm +elul )n care #e 'oartă 're'eli(a cu 'uiul ei* Ea e#te o mamă ade ărată% are com'ortamentul şi 66 . 1 La#ă1l "o#% mă >arine% că e 'ăcat de el% moar* Nu1l ezi că de1 a!ia e c&t luleaua NI** *1 Hezi ce a #ă zică #ă nu mă a#cul(i N C&nd te1ai +ace mare% o #ă1i +aci cum ai rea tu% doar acum% că eşti mic% #ă nu ieşi niciodată din or!a mea% că 'o(i #ă 'ă(eşti şi mai rău* (Oarta 'redic(iilor% * Ane. 'a di0 s1as$u!ţi pe "ă"i$a I A enturile 're'eli(ei şi ale 'uilor ei% )n #'ecial a 'uiului celui mare% #unt e.tului* • Citirea #electi ă a unor +ra$mente din lec(ie.Dar ţi-ai găsit H Cai mai bine despre copilărie să po%estim& E.

• 're'eli(a@ • un 'ui@ • 'uiul cel mare A'oi #ă 'o e#tea#că )nt&m'lările din +iecare #itua(ie* Doarte !ine1 enită )n ederea dez oltării inteli$en(ei emo(ionale a co'iilor e#te metoda di#cu(iei1re(ea ( * modelul de la +ăprioaram 'o#i!ile )ntre!ări de#c.'unere% că nu e. poftire. frică. c!emare. sport. la marginea unui lăstar. • intri$a. • Fă#i(i )n te.i#e% inter'retati e +iind. apel.em'lu.H • de#+ăşurarea ac(iunii. desen.tră#ăturile #u+leteşti ale unui om* Ea e#te 'er#oni+icată* Pre'eli(a )şi ceartă 'uiul% ca o mamă care1şi ceartă +iul* !* • e. spaimă. băiat. fuga speriat la prepeliţă să-i spuie ce a păţit&care dădeau t#rcoale deasupra miriştii. a colecta. Crezi că 7CC . 7ntr-o primă%ară. *ama lor îi aşeza în r#nd& şi o să %edem dedesuptul nostru oraşe mari şi r#uri şi marea.'ozi(iunea. a îngrămădi.'unere* Ace#tea #e )m!ină% dar unul 'redomină )ntotdeauna* 2n lec(ia Puiu! 'redomină nara(iunea* • Fru'a(i )n 'atru coloane cu intele care au acelaşi )n(ele#.dată. solicitare. c* +ra$mente de#cri'ti e. a str#nge. pădure. . o prepeliţă aproape moartă de oboseală 0 că %enea de departe. Concluzia ace#tei citiri #electi e e#te că )n acea#tă nara(iune #e )m!ină toate cele trei moduri de e. +#nd s-a %ăzut scăpat. groasă. feciori. t#năr. mic ^mare@ ziua ^ noa'tea * Ca temă #cri#ă ele ii tre!uie #ă1şi ima$ineze că #unt 'e r&nd. prin iunie. flăcău. • deznodăm&ntul. 7ntr-o primă%ară. /une.i#tă o o'eră literară #ă +ie doar un mod de e. la marginea unui lăstar.t c&t mai multe cu inte care au #en#uri o'u#e% e. • 'unctul culminant. tocmai din 2frica 0 s-a lăsat din zbor într-un lean %erde de gr#u. a aduna. o prepeliţă& s-a lăsat din zbor într-un lan %erde de gr#u. c#nd au %enit ţăranii să secere gr#ul& 4u-l %ezi că d-abia e c#t luleana. După ce s-a odi!nit %reo c#te%a ore& se plimbau primpre/urul mamei lor şi c#nd îi striga" itpalac H repede %eneau l#ngă ea.

'lică de ce ur#ul nu are coadă-* E. 4Po e#tea unui om leneş5% 4Inul şi cămaşa5 4Acul şi !aro#ul5* • Feneză* 9tructură* 9emni+ica(ii* Po e#tirea 4Ur#ul 'ăcălit de ul'e5 e o 'relucrare a cuno#cutei crea(ii 'o'ulare 4<e ce n1are ur#ul coadăN5* Po e#tirea1+a!ulă e#te ca o comedie )n care 4tot meşteşu$ul5 con#tă )n analo$ia dintre lumea animală şi cea umană* Per#ona"ele animale #unt )n realitate ti'uri )n $eneral1umane a &nd o tră#ătură* A#t+el% ul'ea icleană şi lacomă% ur#ul e $reoi la minte şi la tru'% nai % uşor de 'ăcălit 9tructura 'o e#tirii e cla#ică% cu o ac(iune concentrată% care #e de#+ăşoară% )ntr1un ritm dinamic% cu deznodăm&nt conclu#i (#e e. • Plecarea mamei / a tatălui )n #trăinătate% la muncă • Fri"a accentuată a 'ărintelui / 'ărin(ilor 'entru un co'il nou1 nă#cut etc* URSUL PJCJLIT DE VULPE de Ion Crean$ă • 2ncadrarea )n olum şi )n o'era #criitorului Produc(ia literară a lui Crean$ă )n#eamnă 'o eşti% 'o e#tiri% anecdote şi marea o'eră memorali#tică. 4Amintiri din co'ilărie5 Ur#ul 'ăcălit de ul'e #e )ncadrează )n cea de a doua cate$orie1cea a 'o e#tirilor% 'o e#tiri )n care Crean$ă narează )nt&m'lări mai mult #au mai 'u(in re er#i!ile* 9unt +a'te şi )nt&m'lări din ia(a #atului introdu#e )n ti'arul 'o e#tiri #au !a#mului% toate reunite #u! titlul 4Po eşti% Amintiri% Po e#tiri5 con(in&nd titluri #emni+icati e.'ozi(iunea #im'lă )nce'e cu +ormula #'eci+ică !a#mului* 4Era o dată o ul'e icleană% ca toate ul'ile5 09unt redate a'oi +răm&ntările 7C7 .'re'eli(a1mamă a 'rocedat corectN / Tu ai +i +ăcutt la +el #ă +i +o#t )n locul eiN / >ama ta ar +i 'rocedat alt+el )ntr1o #itua(ie a#emănătoareN Ş*a* Pentru a 'une )n e iden(ă iziunea antro'omor+izantă a#u'ra lumii ie(uitoarelor #e 'ot monitoriza #itua(ii analoa$e )n care #1ar 'utea $ă#i 'ro'ria lor +amilie% cum ar +i% #'re e.em'lu.

4Şez&nd dea#u'ra cu !otul )ntin# 'e la!ele dinainte% )i ine un miro# de 'eşte* Atunci ea ridică 'u(in ca'ul şi uit&ndu1#e la ale% )n lun$ul drumului% zăreşte enind un car tra# de doi !oi*5 Atunci ul'ea #e 're+ace a +i moartă şi% (ăranul% ăz&nd că nici nu #u+lă 4o a'ucă de ca' şi1o aruncă )n car 5% !ucuro# că )i a +ace #o(iei #ale 4 o ca(a eică +rumoa#ă5* <e#+ăşurarea ac(iunii.imă decizie şi e.i(ele de#'re ie(uitoare #unt modalizate e.trem de im'ortante )n realizarea unor o!iecti e in#tructi 1educati e )n $rădini(ă* >iniaturalul% antro'omor+izarea% dez ăluie co'iilor un uni er# al cunoaşterii şi trăirii* 7C8 .'rimat 'rin aria(ii ale tonului% cu 'ro+unde aluzii şi #emni+ica(ii e#tetice şi morale* Cumătra ul'e )l 'o ă(uieşte 'e nai ul moş >artin cum #ă1şi 'rocure .'re#i itate% #e de#+ăşoară cu re'eziciune% men(in&nd tră#ăturile ace#tor 'er#ona"e* Ur#ul% +lăm&nd% a trecut 'e la cumătra ul'e care tocmai m&nca* <ialo$ul 'reci'itat dintre ul'e şi ur# e#te e. 4Măranul m&na% carul #c&r(&ia şi 'eştele din car cădea 5 E'i#oadele următoare% anun(ă 'unctul culminant@ de+inite 'rintr1o ma.rana +ără 'rea multă o#teneală* Intri$a realizată 'rin alternarea nara(iunii cu monolo$ul interior% dez ăluind i#cu#in(a ul'ii )n 'unerea )n a'licare a 'lanului #ău% 'rin limitare şi di#imulare. ul'ea 'arcă at&t a aşte'tat* 2n tim' ce (ăranul% !ucuro# că a +ăcut o ac.şi $&ndurile ul'ii% care #e $&ndeşte cum ar 'utea #ă1şi 'rocure .izi(ie +rumoa#ă% m&nă !oii% ul'ea )m'in$e 'eştele "o# din car.'re#i itate talcului 'o e#tirii* 2ncercarea ur#ului% )ndurerat şi 4)nciudat5 de a #e răz!una 'e ul'e eşuează*5 2n zadar #1a necă"it% de1i cur$eau #udorile că tot n1a 'utu #coate ul'ea din #cor!ura co'acului* Şi iaca a răma# ur#ul 'ăcălit de ul'e*5 • >e#a"ul 'o e#tirii1 aloare in#tructi 1educati ă >e#a"ul 'o e#tirii are ariate re#ur#e e#tetice şi morale% #u!liniindu1#e atitudinea de #atirizare a lăcomiei% a icleniei% 'ro#tiei şi a nai ită(ii* Pentru că nu )ntotdeauna 4 tot ce z!oară #e măn&ncă*5 Po eştile şi #c.rana* 4<u1te de#eară la !ăltoacă% cea din mar$inea 'ădurii% &ră1(i coada )n a'ă şi #tai 'e loc% +ără #ă te mişti '&nă de#'re ziuă% atunci #muceşte &rto#*** şi ai #ă ezi o mul(ime de 'eşte 5*** urm&nd #+atul ul'ii% nai ul ur# răm&ne +ără coadă* <eznodăm&ntul dă e.

otăr&re şi umor* Ace#ta #e 7C3 . #ur'rinde atitudinea 'rinci'alelor cate$orii #ociale a (ărănimii şi a !oierimii +a(ă de e enimentele i#torice ale remii re#'ecti e* Ciclul are )n centru o lume crez&nd )n mituri şi credin(e 'o'ulare% % )n care moş Ion Roată e#te e. din Po e#tirile lui Ion Crean$ă (*oş 5on -oată şi ?nirea...imă de +a'te* Unul dintre !oieri 'rimeşte ră#'underea de a e.ce'(ia lui moş Ion Roată% care #e arată nedumerit şi de aceea% !oierul recur$e la o demon#tra(ie +a'tică% 'rin 'ilda cu !olo anul% 'e care unul #in$ur nu )l 'oate ridica% dar mai mul(i% da* Goierul )ncearcă #ă )i demon#treVe că 'uterea #e con#tituie 'rin unirea +or(elor% )n +inal )n#ă +a'tele 'rimind o altă #emni+icaşie% care ră#toarnă #en#ul a'arent% demon#tr)nd inteli$en(a lui moş Ion Roată% şi realitatea căa el )n(ele#e#e cu ade ărat e enimentele.'lica $ru'ului de (ărani #en#ul şi im'ortan(a Unirii şi )ncearcă 'rintr1o #uită de ar$umente% )n ederea #ecării >ilco ului şi a realizării )n+ră(irii% 4dorită de #trămoşii noştri% dar 'e care ei nu au 'utut #ă o +acă )n )m're"urările $rele de 'e atunci5* A+irma(iile #unt acce'tate de $ru'ul de (ărani% cu e. 'led&nd 'entru iu!irea de muncă% ca'acitatea de a edea dincolo de a'aren(e% 'entru #'iritul ironic şi +in )n critica unor a#'ecte ne$ati e* Ac(iunea 'o e#tirii e #im'lă% nara(iunea realiz&ndu1#e 'rintr1o economie ma.'onentul omului din 'o'or% euşind #ă 'relucreze tran#+ormările #ociale şi 'olitice adu#e de e+er e#cen(a e enimentelor i#torice% culmin&nd cu unirea de la 7B:6* alorile $eneral umane )n care crede ace#tea #unt com'ara!ile cu cele ale lui >oromete% am!ii +iind 'reocu'a(i de de#tinul lor şi cel colecti % 'e care le di#cută )n 'ia(ă ( ezi poiana lui 5ocan'.E.ema(i a 'urta )m'reună tot noi% o'inca% o #t&ncă 'e umerele noa#tre5R Per#ona"ele #unt con#truite cu deo#e!ită măie#trie* La )nce'ut% (ăranii% uimi(i de aten(ia ce li #e acordă% la#ă im're#ia că acce'tă e. T$4a !#$c"!"1"i i%!o#ic Ciclul *oş 5on -oată. *oş 5on -oată şi Aodă +uza'. că '&nă acum noi (ăranii am du# +iecare c&te o 'iatră mai mare #au mai mică 'e umere@ )n#ă acum #untem c.'lica(iile !oierului ca 'e nişte lucruri +ireşti* A'oi din $ru'ul lor #e de#'rinde moş Ion Roată% #im!ol al (ărănimii din acel moment i#toric% caracterizat 'rin inteli$en(ă% #'ontaneitate% . 4iar de la !olo anul d # am )n(ele# aşa.

're+ace că nu )n(ele$e e. din Po e#tirile lui Ion Crean$ă (*oş 5on -oată şi ?nirea. #ur'rinde atitudinea 'rinci'alelor cate$orii #ociale a (ărănimii şi a !oierimii +a(ă de e enimentele i#torice ale remii re#'ecti e* Ite"i pe tru eva!uare: 7* 8* 3* 4* Ar$umenta(i% 'e !aza ele!orării unui 'roiect didactic% metodolo$ia rece'tării #c.i(a ?liţa copilăriei de Ionel Teodoreanu% )ntr1o lec(ie de lectură 'entru cla#a a IH1a* Enumera(i modalită(ile de alori+icare )n com'unerile de#cri'ti e 'entru cla#a a IH1a a #c.'re#i itate% +a't e.i(ei / a două momente ale #u!iectului din #c.i(ele de#'re natură şi ie(uitoare şi /#au co'ilărie / trecutul i#toric* 7C4 .'re#iilor 'o'ulare% a re$ionali#melor% ocati elor şi inter"ec(iilor* Ciclul *oş 5on -oată.'lica(iile date de !oier* <incolo de umorul 'er#ona"ului #e #imte )n#ă o ad&ncă amăraciune% $enerată de )n(ele$erea +a'tului că (ărănimea% )n +ond% contiună #ă răm&nă o cate$orie o'rimată% )n ciuda 'romi#iunilor de tot +elul* Ca )n toată o'era lui Crean$ă% #tilul #e caracterizează 'rin oralitate şi e.em'li+icat 'rin 'rezen(a ma#i ă a dialo$ului% a ma.i(elor *ama mamuţilor ma!muri sau 2pă pentru note c!ioare de >ircea 9&ntim!reanu% // <unicul şi <unica de Gar!u Şte+ăne#cu <ela rancea* Identi+ica(i re#ur#ele ironiei şi ale umorului )n 'o e#tirile lui Ion Crean$ă din ciclul *oş 5on -oată şi +ace(i analo$ii cu tră#ăturile 'er#ona"elor (inteli$en(ă% 'er#'icacitate ş*a*-* Realiza(i un e#eu de 814 'a$ini )n care #ă 'rezenta(i mi"loacele de acce#i!ilizare a alorilor co$niti e% e#tetice şi morale 'rezente )n 'o e#tirile şi #c. *oş 5on -oată şi Aodă +uza'.imilor% locu(iunilor şi a e.

ilului.POEZII DESPRE TRECUTUL EROIC A A* 3egende istorice de <imitrie Golintineanu G 7* <e+ini(ia le$endei C 8*9curtă 'ri ire a#u'ra le$endelor i#torice 3*Feneza şi iz oarele le$endelor i#torice 4*Com'ozi(ia • 4Preda Guze#cu5 • 4Cea de 'e urmă noa'te a lui >i. etiolo$ice% reli$ioa#e% i#torice* Le$endele i#torice re'rezintă o reinter'retare a unor e enimente i#torice% o ada'tare a )nt&m'lărilor şi 'er#ona"elor la ti'arele e#tetice şi moral1ideolo$ice ale colecti ită(ii* 8* O #tati#tică ri$uroa#ă duce la con#tatarea că a'roa'e trei #+erturi din #cri#ul lui Golintineanu #1a !azat 'e +a'te i#torice* >oti ul era de ordin na(ional% 'atriotic% e.iul nu mai ede dec&t ceea ce e#te +rumo#* Ceea ce iu!eau e.ai Hiteazul5 • 4>uma lui Şte+an cel >are5 • 4>ircea cel >are şi #olii5 • <aniel 9i.a#trul :*9emni+ica(ie şi realizare arti#tică G* +#ntece de %ite/ie de F* Coş!uc 7* <EDINIMIE Le$enda e#te o #'ecie a $enului e'ic )n er#uri #au )n 'roză% care% utiliz&nd e enimentele miraculoa#e% +anta#tice% tinde #ă o+ere o e.'lica!il cu at&t mai mult la un om care 'unea dra$o#tea de (ară mai 're#u# de orice* <e aceea #cri# )n remea e.ila(ii nu era (ara a#t+el cum e#te@ era 'ortretul ei ieşit de #u! 'anelul lui Ra+ael% era +anta#ma #a% era o idee*5 Un a#emenea 'ortret i#toric a )ncercat #ă realizeze% şi )n mare 7C: . 4Patria e#te ca un ta!lou )n ulei* <e a'roa'e #e ede lutul culorilor% de de'arte acel lut di#'are* Oc.'lica(ie $enetică unor +enomene% )nt&m'lări% caracteri#tici ale 'lantelor% animalelor% co#mo#ului% 'o e#teşte anumite e enimente i#torice de+ormate 'rin inter en(ia miraculo#ului% 'o e#teşte ia(a #+in(ilor* Le$endele 'ot +i.

e% >* Co#tin% I* Neculce şi din Leto'i#e(ul Cantacuzine#c* !i!lio$ra+ia i#torică 'arcur#ă de 'oet e#te )n#ă mult mai mare* 2n căr(ile din !i!lioteca #a +i$urau alături de Leto'i#e(ele 'u!licate de So$ălniceanu )n >a$azinul i#toric 't* <acia% Tezaurul de momente i#torice de Pa'iu Ilarian* Cunoştea Cronica lui Fincai şi o'era lui Gălce#cu I#toria rom&nilor #u!t >i. >ircea cel Gătr&n% Şte+an cel >are% Hlad Me'eş şi >i.eni% şi mai de'arte )n tim'ul Re olu(iei de la 7B4B şi a unirii Princi'atelor* Ar +i $reşit )n#ă #ă #e creadă că Golintineanu #e a'leacă cu 'io(enie )n +a(a i#toriei% 't* i#torie* Ace#ta era o'eră de i#torie% iar autorul le$endei >ircea cel >are şi #olii era 'oet* I#toria era un 'rete. o5+ată de la Cozia5 care răz!ună moartea tatălui #ău% uci# de turci% un 4Po'a 9toica5 mai 'rice'ut )n te.nica militară dec&t )n +acerea #lu"!elor% o 4>aria Potuianca5% un 4că'itan de &nători5 +ără nume etc* 3* Eeneza şi iz%oarele legendelor istorice La !aza le$endelor #tau a'roa'e )ntotdeauna +a'tele 'e care Golintineanu le1a cuno#cut din cronicari% )n 'rimul r&nd de la F* Urec.mă#ură a reuşit% Golintineanu* Pu#e ca' la ca'% cele 'e#te 3CC de titluri ale crea(iilor #ale cu caracter i#toric% +ormează o im're#ionantă i#torie 'oetică a Rom&niei* Ea )nce'e cu Gure!i#ta şi răz!oaiele dintre daci şi romani% continuă cu um!rita e'ocă a a#u'ririi turceşti şi #e de#+ăşoară am'lu şi ite"eşte )n tim'ul celor 'atru di#tinşi domnitori% care au a'ărat 4#ărăcia şi ne olile şi neamul5% cum a #'u#1o #im'lu şi demn Emine#cu.al lui >a ro$.ai Hiteazul* <ar% +a'tele nu #e o're#c aici% ci #unt adu#e mai de'arte% )n tim'ul )ncercării de mărire a <oamnei lui Ieremia (7=7:. cel mai iu 'rete.t.nea (7=:6.ai Hoie od Hiteazul% a cărei ti'ărire o 'ro'u#e#e )n remea )n care era mini#tru* Lor li #e adau$ă numeroa#e 'oere #trăine şi re i#tele rom&neşti )n care #e 'u!lica#eră 7C= .t 't* #lu"irea 'rezentului* <e aceea el )m'rumută )n 'rimul r)nd +a'tele de ite"ie% nece#are )m!ăr!ătirii ma#elor )n lu'ta 't* li!ertate na(ională şi #ocială* Nu1l intere#ează 'e 'oet cum #1au de#+ăşurat lu'tele şi +a'tul de ite"ie% demnitatea ma#elor care caracterizează şi 'e domnitorii le$a(i cu rădăcini ad&nci de 'o'or* >ircea cel >are şi #olii şi Me'eş şi #olii #unt eloc ente )n acea#tă 'ri in(ă* Lu'tătorii nu #unt )n#ă numai domnitorii şi comandan(ii de oşti% ci )n multe cazuri% oameni anonimi.)n tim'ul lui Garno #Xi <omnul (7=33-% lui >i.

.anului tătăre#c e zu$ră ită )n er#uri de mare concentrare e'ică% #u$er&nd izual şi auditi )ncleştarea +or(elor% ten#iunea dramatică ră#+r&ntă )n am!ian(a )ncon"urătoare şi )n +izionomiile lor% z$omotul armelor. 4 Ei #e !at la raza #telei cai de +oc% Dlăcările1i al!e 'e a lor zale "oc H&ntul răcoreşte +runtea lor udată Şi m&nia dulce #u+letul le1m!ată Ei #e !at )n #'ade1#'adele #e +r&n$@ Şi #e iau )n !ra(e% #e #muce#c% #e #tr&n$***5 <u'ă de#crierea lu'tei% )n care Preda Guze#cu )l )n in$e 'e duşmanul #ău% <* Golintineanu 'recizează% )n ultimele două er#uri ale 'oeziei.oarda tătărea#că 5* Un a#t+el de +inal !ru#c )nt&lnit şi )n alte le$ende i#torice e#te determinat şi de +a'tul că 'oetul urma )ndea'ăroa'e nara(iunile lui I* Neculce* >omentul dramatic )n 4Preda Guze#cu5 )l con#tituie c.iar lu'ta ace#tuia cu că'etenia tătarilor* 2ntre$a 'oezie #e concentrează a#u'ra ace#tui moment admira!il de#cri#% re#tul )nt&m'lărilor ne mai 'rezent&nd intere#* Poezia #e )nc.ea de pe ur"ă oapte a !ui Mi2ai -iteazu! 2n Cea de 'e urmă noa'te a lui >i.Co45o7i'ia • Preda +uzes$u 2n Preda Guze#cu% lu'ta ace#tuia cu ne'otul .ai Hiteazul% oie odul #e adre#ează că'itanilor #ăi cu #im'litate cuceritoare% )n#ă )ncărcată de $ra itate% cu intele #ale a'ar(in&nd şi omului 'lin de #im(ire% dar şi domnitorului anterior* Alternarea in$enioa#ă a intero$a(iilor şi 7CA . 4 iar du'ă acea#ta% oa#tea rom&nea#că/ Plecă şi )n in$e .#tudii i#torice* Nici nu ar +i 'utut alt+el% dec&t 'e !aza unei am'le !i!lio$ra+ii #ă alcătuia#că ie(ile roman(ate ela marilor 'er#onalită(i din i#toria Rom&niei* A'roa'e toate le$endele #ale e ocă momente care 'ot +i de'i#tate )n leto'i#e(e* Golintineanu #e a!ate )n#ă de la ade ărul i#toric atunci c&nd ne oia moralizatoare i1o cere* <e alt+el% multe moti e )şi au 'unctul de 'lecare )n o #eamă de cu inte% +iind Zua#ii i#torice% adică nişte 4ade ăruri5 nu )ntotdeauna eri+icate ceea ce la determinat 'e 'oet #ă le numea#că 4 le$ende #au !a#me 5* .eie conci# 't* a diminua e+ectul dramatic a e'i#odului e ocat* • .

49u+letul lor nu e mai 're#u# de +ierul/ Ce le1 ncin$e !ra(ul% i1au de martor cerul/ <ar rom&nul nu ia c&m'uri +ără +lori%/ _ile lun$i şi tri#te +ără #ăr!ători*/ A#t+el e ulturul ce 'e 'i#curi z!oară.olo$ice deo'otri ă inten#e* Her#urile e. 4T&năra domni(ă la +erea#tră #are5* 7CB .ide )n ea amărăciune #u+letea#că şi #u+erin(ă +izică% rele &nd un moment de dramatică de'rimare din e.i#ten(a eroică a oie odului* Trecerea de la ru$ămintea lui Şte+an cel >are la ră#'un#ul mamei #ale e marcată di#cret şi #u$e#ti 'rin reac(ia #'ontană $ra(ioa#ă şi +irea#că a #o(iei oie odului concentrată )ntr1un #in$ur er#% )n#ă eloc ent 't* irtuozitatea 'oetului de a #u'rinde $e#tica 'er#ona"elor e ocate% #u! care inter in trăirile interioare.'re#i itate 'oetică% iV or&te )n !ună mă#ură din 'aremiolo$ia 'o'ulară.5Un orolo$iu #ună noa'tea "umătate%/ 2n ca#tel )n 'oartă% oare cine !ateN5 Ru$ămintea 'e care Şte+an o adre#ează mamei #ale e#te )n+iorată de un autentic #u+lu uman% )nc.celează 'rin aceeaşi #olemnitate $ra ă% realizată cu economie de mi"loace% 'rintr1o de#ă &rşită muzicalitate* Ima$inile #unt 'reci#e şi 're$nante% tran#'un ideea 'oetică direct% e.'re#iile #tili#tice #e di#tin$ 'rintr1o remarca!ilă am'litudine acu#tică% 'rin 'uterea de a #u$era atmo#+era nocturnă şi +iorul orelor t&rzii% 're$ătind cadrul adec at unei )nt&m'lări ieşite din comun. 4 Nu ă urez ia(ă că'itanii meiI/ <im'otri ă% moarte% iată ce ă ceiI/ Ce e i(a noa#tră )n #cla ie oareN/ Noa'te +ără #tele% ziuă +ără #oare/ Cei ce 'oartă "u$ul şi1a trăi mai or/ >erită #ă1l 'oarte #'re ruşinea lor*5 Cu intele oi odului #unt )n +ond% un şir de meta+ore şi com'ara(ii de raelă e. 4A#t+el e rom&nul şi rom&n #unt eu/ Şi #u! "u$ul !ar!ar nu 'lec ca'ul meu./ Ari'ile taie1i% că ar rea #ă moarăI5 Dinalul de aceeaşi #o!rietate şi conciziune% luminează #entimentul demnită(ii şi al m&ndriei na(ionale.5 • Mu"a !ui 3te*a $e! "are Drumu#e(ea şi #emni+ica(ia 'oeziei con#tă )n momentul at&t de dramatic al dialo$ului dintre domnitorul co'leşit de dureri +izice şi morale şi ne)ndu'lecata #a mamă% )n #cena at&t de tul!urătoare şi cu am'lă rezonan(ă a con+runtării dintre 8 #tări '#i.ră#'un#urilor !azată 'e coeziune şi #'ontaneitate% 'roduce un e+ect mişcător.

im! de re'lici% ci are loc )ntr1o atmo#+eră )ncordată% )n care inter in şi alte 'er#ona"e% )ntr1un con+lict mocnit% cu ră!u+niri re(inute dar #u!#tan(ele iolente% trăd&nd şi trăirile interioare ale celor ce 'artici'ă #au #unt $ata #ă 'artici'e 'rin ac(iuni directe la con#emnarea con+lictului* 2n +a(a in#olen(ei #olilor otomani% că'itanii lui >irceaa reac(ionează 'rom't% )(i tra$ #'adele din teacă% amenin(ător* <omnitorul )i calmează )n#ă% autoritar% cu demnitatea celui ce ştie #ă nu )ncalce re$ulile unor a#t+el de )m're"urări. 41 >er$e(i la #ultanul care 1a trimi#/ Şi1orice drum de 'ace #'une(i că e1nc.i#I5 Tonul #e #c.emă1ti' de tratare a 'ro!lemelor% la )nce'ut 7C6 .ii #ăi #u! $ene al!e şi #tu+oa#e/ Cu $reu mai )ndrea'tă #ă$e(i eninoa#e@// <ar cu toate a#tea% +ieru1i a lo i%/ Şi1al!ele lui $ene )ncă n1or cli'i*5 <omnitorul #e adre#ează a'oi #olilor otomani% #enten(io#% d&rz% cu #entimentul demnită(ii na(ionale.a$erat% ci #ă +ie cu ade ărat $eneratoarea unui im!old • Mir$ea $e! Mare şi so!ii 2n acea#tă 'oezie% )n+runtarea dintre >ircea şi #olii Por(ii Otomane nu #e reduce la un #c.im!ă iarăşi% c&nd le or!eşte că'itanilor* Cu intele #aleau $ra itate% dar )n ele 'ul#ează )n(ele'ciunea !ătr&nea#că% căldura 'ărintea#că şi #'iritul "ert+ei 'atriotice* • Da ie! 'i2astru! Poezia 4<aniel #i.a#tru5 e#te o #'lendidă colec(ie de a+ori#me cu #en# 'atriotic% tran#'une )ntr1o #ucce#iune lo$ică şi $radată% )nlăn(uindu1#e reci'roc% +ără nici o #triden(ă ratorică* <eci% #u! a#'ect arti#tic cercetătorii o'erei lui Golintineanu au con#tatat o anumită #c. 41 Re#'ecta(i #olia% că'itanii meiI5 Urmează a'oi o 'auză% o de#tindere a con+lictului% creată 'rin caracterizarea lui >ircea cel Gătr&n* 4>ircea #e )nc.ină de ani o!o#it%/ 2n#ă al #ău #u+let n1a1m!ătr&nit*/ Oc.<e#i$ur mama domnitorului şi1a recuno#cut +iul% )n#ă ră#'un#ul 'e care i1l dă e#te o 'ara!olă%are aloare #im!olică* 9u!#tituirea a'arentă% con+undarea oită a lui Şte+an cel >are cu un #trăin% am'li+ică #emni+ica(iile ma"ore ale ră#'un#ului% ale atitudinii mamei #ale* Hiziunea 'oetului e#te #u!tilă* A'el&nd la acea#tă #u!#tituire% e ită re#'in$erea dură a +iului de către mamă% )ntr1 un moment tra$ic% iar 'e de altă 'arte crează climatul 'rielnic 't* ca re'lica #e eră a mamei #ă nu ai!ă nimic retoric% nimic e.

ai Hiteazul #au a altor 'er#ona"e* E. S$4ni6ica'ii .'rimarea #tereoti'ă% diminuti ele căutate şi $erunziile% re'etarea moti elor )n alte cont.i #$a1i7a#$ a#!i%!ic& Comunicarea directă a #entimentelor lui Golintineanu +a(ă de e enimentele i#torice% 'rintr1o ori$inală #u!#tituire a 'er#onalită(ilor care i1au +urnizat momentul de !ăr!ă(ie şi 'atrioti#m e#te caracteri#tica de !ază a le$endelor şi acea#tă +ormulă arti#tică le1a a#i$urat actualitatea% 'rezen(a ie şi nece#ară )n contem'oraneitate* Retori#mul% e.ce'(ie +ac domnitorii care lu'tă )ntre ei% cum ar +i >atei Ga#ara! şi Ha#ile Lu'u% Prile" 'entru 'oet de a moraliza* Dăra )ndoială că acea#tă #c. cura"% dra$o#te de ia(ă% demnitate% #unt +rumoşi% ite"i şi tineri% #au !ătr&ni şi )n(ele'(i* O#'italitatea şi omenia% #im(ul datoriei şi iu!irea de ade ăr şi #re'tate #e )m'lete#c 't* a crea o ima$ine a rom&nului dintotdeauna* 9unt 'rezente'ro er!e şi zicători% iar iar +iecare le$endă con(ine c&te o #entin(ă morală* 9u'ra'un&ndu1#e ti'arului crea(iei 'o'ulare% #en#i!ilitatea romantică a 'oeului ad&nceşte contra#tele* >a"oritatea le$endelor +ormează 'iatra de temelie a o'erei lui Golintineanu% r#zi#ten(a lor eri+ic&ndu1#e '&nă a#tăzi* G* C&ntece de ite"ie de F* Coş!uc* Alec#andri )ncerca#e #ă zu$ră ea#că cam'ania din anul 7BAA* Nu a reuşit )n#ă #ă ne o+ere dec&t ima$inile necore#'unzătoare ale unor 4Curcani5 cu 'ana 'u#ă oiniceşte la căciulă% )naint&nd z&m!itori% 'rintre $loan(ele duşmanului% cucerind ca 'rin minune 77C .emă com'ozi(ională nu #e a'lică tuturor 'oeziilor şi nici nu e#te ri$idă* Im'ortant e#te că Golintineanu nu e#te narator )n le$ende% ci )n 'rimul r&nd un liric% )n acea#tă calitate or!ind de o!icei )n numele lui >ircea% Şte+an% >i.ce'(ionale.te% melodramati#mul au diminuat aloarea unor le$ende +ără #ă le um!rea#că rolul educati 'e care l1au a ut )n e'ocă* Eroii le$endelor% aidoma celor din 'o e#tirile 'o'ulare% #unt )nze#tra(i cu calită(i e.c&te a er#uri care creează atmo#+era momentului i#toric tratat% a'oi +a'tul% )nlocuit )n ma"oritatea le$endelor% cu tirade ratorice de )m!ăr!ătare 'atriotică şi de#+ăşurarea la'idară a lu'telor cu !iruin(a )ntotdeauna a 4armiei rom&ne5* E.

4Iar !ietul că'itan nu1i cum/ 9e 'u#e mor(ii dre't )n drum*// Am dat #ă1l 'rind ca #ă nu cadă/ Şi1atunci căzui cu el $rămadă// ŞI ezi% şi1acum mi1e ca'ul 'ro#t%/ Că nu1n(ele$ nici azi ce1a +o#t.ilor noştri ca )n#ăşi realitatea* El #'une ce a ăzut +ără #ă1i 'e#e dacă +a'tele #unt +rumoa#e şu #u!lime*Şi tocmai ace#t caracter +ire#c al nara(iunii +ace ca eroi#mul oamenilor #im'li% de#'re care ni #e or!eşte% #ă ne +ie mai #en#i!il* Coloana de atac nu e#te 'oemul unei ictorii% ci al unui atac nereuşit* Pricina e#te arătată clar ăn inca'acitatea conducătorilor.'erien(a #a 'er#onală% #u!liniindu1i li'#urile% inter enind 'e alocuri cu c&te o +ormulă 'o'ulară care accentuează şi mai mult naturale(ea cu intelor #ale.// >1am 'omenit )n şan( deodată/ Şi1o c&r'ă a eam la ca' le$ată// <e ce şi c&nd% de m&na ciuN/ Şi1at&ta drum eu c&nd +ăcuiN// Tră#ni(i% co'ii% tot du'ă mineI/ Noi trăznet du'ă el ezi !ine/ Şi ce1am ăzut atunci1 minune1/ Şi1n $roa'ă mor(ilor oi #'uneI5 2n de#crierea lu'tei% Coş!uc nu a omi# nici un detaliu care ar +i 'utut #u!linia iolen(a )ncleştării* 4Şi1acula şan(I Noi ru'em lan(ul/ Şi #co!or&m de1a alma (an(ul/ 9ărim şi noi şi Turcii #ar/ Şi1i moartea1 n lan(% e ai şi1amar%// Ne !atem ca1n 'ierzania ie(ii/ (Cu 'umnii dăm.erci(iu #'ectaculo#% ci o tr&ntă cu moartea. 4<ar noi 'rin +oc o ru'em iute/ Crez&ndu1ne 'e #u! redute*// Şi nu eram/ Hedeam de #u#/ Că alt+el e de cum ne1au #'u#%/ Că '&n1acolo1i lun$ă cale%/ O% r&'ă1n drum şi ad&ncă ale*5 Puterea de #u$e#tie a lu'tei care urmează nu 'ro ine dintr1un e.ii (ăranului )m!răcat )n #traie o#tăşeşti* Galadele #ale nu #unt #cri#e )ntr1un #til 4eroic5% ci reluate #im'lu% )ntr1o lim!ă 'o'ulară% de acelaşi ra'#id care ne1a 'o e#tit şi 4Nunta Jam+irei5* Po e#tirea #a e im're#ionantă% #e im'une oc.ce# de mi"loace arti#tice% ci dim'otri ă% din #im'litatea 'o e#tirii% din +a'tul că naratorul #e măr$ineşte ##ă relateze e.erea 4cu oc.ii #oldatului5% cu oc.>uşcăm cu din(ii/ Şi 'ie't la 'ie't ne z &rcolim%/ 9tră!atem% re'ezi şi răz!im*5 Răz!oiul nu e#te un e. Un răz!oi de o'eretă* Cărei cauze #e datorează iz!&nda i#torică a lui Coş!ucN 2n 'rimul r&nd% +a'tul că el a ăzut răz!oiul% cum #'unea F. 4C&t ai cli'i% mureau o #ută%/ >ureau mai mul(i ca din redută// Nu 'lum!ii cur$eau% ci r&u de +oc/ Şi linii1ntre$i cădeau 'e loc*5 <u'ă ce lu'ta #e termină% o#taşii nu #e #tr&n$ oioşi% 't* a de+ila cu tr&m!i(a )n +runte% #'re #ati#+ac(ia 4'atriotică5 a cititorului% ci 777 .'ozi(ii du'ă 'ozi(ii.

eat acolo1n ale%/Heneau mereu* Oo% n1am crezut că omul )n m&nie 'oate/ 9ă az &rle1aşa de mult amor/ Că 'lum!ii1n deznăde"dea lor/ Cur$ răuI <ar azi le cred 'e toate*5 E or!a de un #oldat ce nu rea #ă1şi 'ără#ea#că +ratele ră'u# de un $lonte% )n m&inile duşmanului* 9e utilizează% şi aici% 'rocedeul 4re'orta"ului la +a(a locului5* Parcă am +i duşi 'e c&m'ul de !ătaie% 'uşi #ă urmărim% cli'ă1n cli'ă% de#+ăşurarea ra'idă a e enimentelor* <in 'unctul )n care ne a+lăm #e ede şirul atacan(ilor a'ro'iindu1#e mereu de eroul 'o e#tirii.ila totI Un cerşetor/ Te1ntorci acum aca#ă/ Şi ce ce +ecior +rumo# erai*/5 >oti ul central al 'oemului e#te dez ăluirea delicate(ei #u+leteşti a celui care răm&ne 'e 'atul #'italului% +ără şan#ă de )ntoarcere la atră* Ace#ta reuşeşte #ă1şi de'ăşea#că 't* o cli'ă% #u+erin(a şi #ă ticluia#că eşti amă$itoare 't* cei de1aca#ă% ca ei #ă nu +ie 'rea tul!ura(i* >ama nu tre!uie #ă a+le de#'re #tarea lui% 't* că. 4Ea e !ătr&nă% n1are mult/ 9ă mai trăia#că% 'oate. 4<ar turcii in% tot in% un roi/ Şi tot mai lar$ li1n urmă 'a#ul/ Acum nici nu ne1aude $la#ul%/ Acum el e 'ierdut de noi/ Treizeci de 'aşi mai au/ Au cin#'rezece% zece acum*51 $rada(ia de#cendentă* O do adă că F* Coş!uc N1a urmărit #ă zu$ră ea#că a#'ectele 4#trălucitoare5 ale răz!oiului% e#te că el #1a o'rit )n culi#ele ace#tuia şi a 'ri it cu )n(ele$ere şi emo(ie dramele ce #e de#+ăşoară acolo% )n #'ecial #u+erin(ele răni(ilor din #'itale #au a celor ce #unt 'e moarte% uita(i 'e c&m'ul de !ătaie* 2n Ru$ămintea din urmă 'oetul 'rezintă de#crierea reali#tă a celui care #e )ntoarce aca#ă de la răz!oi* Nu e o ima$ine luminoa#ă% căci omul 'oartă )n carnea lui #emnele răz!oiului./ Şi 'entru ce #ă1i amărăşti/ Şi zilele 'u(ineN5 778 .i cu 'uşca l1 am ăzut/ 2n$enunc.4***ne1am retra# de'arte1n ăi%/ 9tri i(i% o mamă de +lăcăi%// Dlăm&nzi şi uzi şi1ntorşi din cale%/ Cu #u+letul to'it de "ale*5 Patrioti#mul #criitorului nu 'oate +i 'u# la )ndoială* Numai că 'atria #a e 'atria celor mul(i şi numai ite"ia ace#tora o laudă el% )mreună cu #u+erin(ele lor* E o ite"ie autentică şi de aceea ca )n 'oemul de mai #u#% nu are ne oie de eşminte de 'aradă 't* ca +rumu#e(ea ei #ă o #im(im* Un a#'ect al ace#tei eroi#m e#te zu$ră it )n Po e#tea Că'rarului* Şi aici naratorul ştie #ă1şi #u#(ină 'o e#tirea )ntr1un lim!a" (ărăne#c cu con in$erea celui care a +o#t de +a(ă* 4La oc.5Eşti #c.

O temă a'ro'iată )nt&lnim )n O #cri#oare de la >u#olim 9elo* Poemul e#te #emni+icati 'un&ndu1#e accentul 'e 'unctul de edere al (ăranului +a(ă de răz!oi* Pătrundem )n mentalitatea (ăranului a+lat 'e c&m'ul de lu'tă% )n uni er#ul #ău de 'reocu'ări le$ate de #at% de $o#'odăria #a* 9e o!#er ă şi aici nota caracteri#tică a reali#mului lui Coş!uc.. .5o$7ia (2oa2$i G$o#+$ To5*#c$an" E1$na Fa#a+o 7*Ha#ile Alec#andri% +iu al medelnicerului Ha#ile Alec#andri şi al Elenei Cozoni%#1a nă#cut la Gacău la 74 iunie 7B7B #au 7B76 * Tatăl a +o#t )nze#trat cu o neo!işnuită 'utere de muncă şi ini(iati ă% #tr&n$&nd o a ere con#idera!ilă )n tot +eluri de conce#iuni 'u!lice şi #lu"!e admini#trati e* >ama 'oetului% Elena%era +iica 'itarului <umitrac.Paste!uri!e T" o# A#+A$7i..e Cozoni* • Opere.i a 6&#*4$i) :. Va%i1$ A1$c%an #i.aină militară% #unt a#tăzi deo#e!it de ii* POEZIA DESPRE NATURJ ŞI COPILJRIE 7* . 773 . le$ătura or$anică )ntre tema 'oemului şi #itua(ia #ocială a 'er#ona"elor* Coş!uc a zu$ră it irtu(ile o#tăşeşti ale (ăranului rom&n% nu )n culori con en(ionale% ci #o!ru% reali#t% dez ăluind ur$ia +rontului şi #u+erin(ele răni(ilor% le$&nd momentele de lu'tă cu cele 'etrecute )n #'atele +rontului% )m'letindu1le toate cu lumea #atului% 'e care o#taşul n1o 'ierde din minte* Ceea ce răm&ne ca notă +undamentală e#te 'ro+unda umanitate şi eroi#mul 'o'orului at&t de im're#ionant e. .'rimate de Coş!uc* Poemele )n care Coş!uc zu$ră eşte +ără re(inere erorile răz!oiului% dar şi eroi#mul de care a dat do adă% )n mod +ire#c% (ăranul rom&n )m!răcat )n .

inat unei +emei 5dulci5% un 'a#tel #icilian% e coastele +alabrei% o maure#că% Linda Raia% o #tam'ă c.Pentru caracterizarea acti ită(ii lui Ha#ile Alec#andri%'oet ce a marcat o e'ocă%tre!uie mentionat a'recierea +ăcută de >i.staşii noştri. 3egende nouă.nica 'icturală* Ciclul asteluri )n#eamnă momentul liric cel mai 'otri it ade ăratei #tructuri morale a lui Alec#andri* <in cele 'atruzeci de !ucă(i c&te a nu #e )ncor'orează cule$erii. 3ăcrămioare. #curtă 'oezie care #atirizează elementele ne$ati e ale unui caracter omene#c% ale unei #itua(ii şi #e termină 'rintr1o 'oantă* La ec. ostume • Cic1"1 Paste!uri1o# Preluat din domeniul artelor 'la#tice% termenul literar de 'a#tel a că'ătat identitate 'rin titlul a'licat de Alec#andri% ciclului #ău de 'oezii% 'u!licat )n re i#ta +on%orbiri 3iterare% )ntre 7B=B1=6* astelul e#te o #'ecie a liricii 'ei#a$i#te )n care #e de#crie un a#'ect din natură şi #entimentel 'oetului )n ra'ort cu el* <e+ineşte un 'rocedeu de 'ictură !azat 'e e+ectele de culoare ale unor creioane moi* 2n 'a#tel domină te. Celelalte toate cu'rind a#'ecte +amiliare ale >irceştilor )n e olu(ia 774 .iului atent şi a min(ii curioa#e* <e aceea% Alec#andri #e realizează mai ale# )n !alade şi le$ende şi )n 'a#teluri* Căci )n !alade şi le$ende 'oetul nu 'artici'ă cu inten#itate la #u!iectul #ău% ci )l men(ine oarecum )n de'ărtare% rezer &ndu1şi o 'er#'ecti ă contem'lati ă% iar )n 'a#teluri natura e#te +i. astelurile. două 'ortrete% unul e'i$ramatic`%)nc.ii $reci% e'i$rama de#emna in#cri'(iile şi dedica(iile de 'e 'ietre +unerare ale #tatuilor #au ale o'ere de artă* Un altu 'a#tel oma$ial e#te )nc.ată ca a#'ect cu mi"loacele +ra$ede ale unei 'alete delicate* O'era lui Alec#andri a'ar(ine #+erei alorilor re'rezentati e ale literaturii rom&ne* Holumele de 'oezii #cri#e. Doine.ail 9ado eanu.inezea#că% cu o 'oantă anecdotică% con"u$ală% *andarinul.Aaria.5Alec#andri a +o#t 'rimul din elita rom&ni#mului%lu'tător inter'ret şi c)ntăre(*A +o#t unul din creatorii Rom&niei moderne şi 'rin 're#ti$iul şi #trălucirea talentului #ău a #im!olizat )ntrea$a e'ocă*5 Pentru Alec#andri lumea e#te )n 'rimul r&nd a#'ect% a'ari(ia nezărită a oc. *ărgăritarele. .inat unei +emei $laciale* E'i$ramă.

iul% ci cu criteriul 'ractic* <e +a't 'a#terulire lui Alec#andri #unt un calendar al #'a(iului rural şi al muncilor c&m'eneşti* 2n 'oeziile lui% 'oetul a #ur'rin# )n ima$ini a#'ecte +amiliare ale ie(ii c&m'eneşti% 'ri ită din 'er#'ecti a anotim'urilor* 77: . unul #timulator italită(ii ('rimă ara / ara% tinere(ea-% altul 'aralizant (iarna% !ătr&ne(ea-* Poetul nu mă#oară cu oc.edonică* Natura%)n cu'rin#ului unui an% iar )n c.i' #im!olic )n cu'rin#ul unui ie(i omeneşti% #e )n+ă(işează #u! două a#'ecte antitetice.i% 'erdelele #unt lă#ate şi lăm'ile a'rin#e% a+ară e i"elie dar muza nu #e la#ă 'rea mult aşte'tată ima$inile ce #e 'erindă )naintea autorului #unt caleido#co'ice@ o cad&nă )ntin#ă alene 'e co or% amitindu1i 'e Henu# AnadVomene% un c&m' de lu'tă cu un t&năr 'e moarte% icoana duioa#ă a !ătr&nei Hene(ii% a'oi 'rin a#ocia(ie alte elemente marine% o co ertă% un AlcVon% #t&rnindu1i no#tal$ia ie(ii călătoare% a'oi iarăşi decoruri 'ei#a$i#tice ariate% '&nă ce 'ri irea căzută 'e un 'ortret )i aminteşte 4tim'ul mult +erice )n care1a #u+erit5 'oate icoana Elenei Ne$ri% #olu!ilizată )ntr1o #in+onie 'antei#tică.'lica!ilă e ident 'rin modelul real al ace#tui #'a(iu e#te re#im(ită% ca arietate de +ormei* E#te mai cu #eamă o lume de +orme ale naturii% nu de +or(e ale ei% ceea ce ede 'oetul #unt a'aren(ele naturii nu mişcările ei interioare* 2n 'oeziile lui H* Alec#andri din ciclul asteluri #1ar 'utea or!i mai lar$ de#'re #entimentul naturii* Atitudinea 'oetului +a(ă de natură nu e#te contem'lati ă% ci 'ractic1.anotim'urilor% a+irm&nd #olidaritatea 'ro+undă a 'oetului cu 'ei#a"ul dome#tic* Ca un #enior% H* Alec#andri ne introduce )n atelierul #ău )ndemn&ndu1ne #ă a#i#tăm la $eneza 'a#telurilor@ 'oetul e con+orta!il in#talat cu că(eluşul 'e $enunc.im!ător% du'ă anotim'uri* Pei#a"ul lui Alec#andri nu e#te un #im!ol al uni er#ului% ci un +ra$ment al lui* E#te natură% mai de$ra!ă $eo$ra+ică% dec&t +ilozo+ică* 9'a(iul 'a#telurilor e#te măr$init la c&t cu'rinde 'ri irea% e un uni er# +amiliar* Harietate de +orme1c&m'ie% deal% r&u1 e. 4Ş1atunci 'ăduri şi lacuri şi mări şi +lori şi #tele 2ntoană 'entru mine un imn nemăr$init 5 (9erile la >irceşti• Na!"#a astelurile tran#criu reac(iile 'oetului la #'ectacolul #c.

mii de ră!ii deşte'tate Ciri'e#c şi #e alun$ă 'e $irezi netrierate* Galta e#el clocoteşte de1un concert a#urzitor% Şi din oc.5RR<ulce1a mai +i '&inea de la #no'urile lor*5 ($ecerişulPoezia $ecerişul e notată #im'lu de un om care a intrat )n lanuri.inuit al unei anumite munci% nici mani+e#tarea mizeriei #ociale. maternitatea )i a'are numai #u! )n+ă(işare% nu )m'iedică #c.'oezia lui e o a'olo$ie directă a muncilor c)m'ilor.ină $in$aşelor lăcrămioare*5 astelurile nu #unt numai "urnalul unui 'ictor )nze#trat cu $amă #enzorială com'letă*Alec#andri iu!eşte şi 'e omul care +răm)ntă (arina şi o +ace #ă rodea#că. 4Cer1un zare #e roşeşte.un ta!lou e#te +iecare 'oem*Poetul nu arată +ra$minat de #trălucirea 77= . 42n cel lan cu #'icuri nalte au intrat #ecerătorii Pe c)nd era umed de re#u+lu aurorii*5 <e a#emenea% +ositul. 5Iată in co#aşii e#eli%#e 'un r&nd%#u! a lor coa#ă C)m'ul ra# răm)ne erde ca o a'ă luminoa#ă 5 Cu anumirea elemente Alec#andri com'une ade ărate ta!louri. 49+&ntă muncă de la (ară%iz or #acru de rodire Tule$i omul cu 'ăm&ntul )n o dulce )n+ră(ire 5 ( lugurileCu tem'eramentul #ău o'timi#t% 'oetul nu ede a#'ectul c. 5Iată +ra$eda #ulcină%#telişoare !l)nde nal!e% Urmărind 'e !u#uiocul iu!itor de #)nuri al!e <edi(ei şi $aro+i(e%')r$uite1n +oc de #oare% To'oraş ce #e )nc.iuri #e )nal(ă c&rd de ra(e ca un nor5 2n 'oezia 4Concertul )n luncă 5#unt )nşirate 'lante şi +lori (!u"orelul%odoleana%#ulcina%$aro+ite%lăcrămioare-'ă#ări şi in#ecte (dum!ră enci% $ran$uri% cioc&rlii% r&ndunele% $reier% +luturi% al!ine-* O!#er ăm că Alec#andri nu de#crie ace#t 'ei#a"% ci doar enumeră elementele din el.im!ul de #ărutări la +iecare #no'% )ntre un +lăcău şi o +ată% $e#t care e#te comentat de o 'a#ăre măia#tră .a* +adrul 'oemelor erii dau im're#ie de #'a(iul 'lin% de admirare a 'ei#a"ului% dată de a$lomerarea de ie(uitoare% 'ă#ări% animale% 'lante.

4A!urii uşori a no'(ii ca +antome #e ridică Şi 'lutind dea#u'ra lunci%'rintre ramuri #e de#'ică5 Poezia *alul $iretului #u!liniază ce )n#eamnă a +i.tra$e şi #u!liniază im're#ia de #u'remă )n+ră$ezire a aerului tare% a al!ului or!itor şi a clinc. 4Lunca1n "uru1mi clocoteşteIo şo')rlă de #marald Cată (intă lun$ la mine% 'ără#ind ni#i'ul cald5 2n #tarea de calm%)n 'oemele #u!iectului erii oc. cum'lita iarnă cere norii de ză'adă% Lun$i troiene călătore adunate1n cer $rămadă@& Dul$ii z!or%'lute#c )n aer ca un roi de +lutori al!i% Ră#'&ndind +ior de $.iul )nre$i#trează cu )nc&ntare mişcările ale naturii * !* Contrar cu ace#tea% 'oemele iernii #unt 'oezii ale neliniştii% urc&nd ')nă la #'aimă% datorită li'#ei de ie(uitoare* Locul mul(imii de 'ă#ări ariate şi c&ntătoare e#te luat de un c&rd de cor!i iernatici% 'rin ăzdu.#oarelui #au lunei*A'roa'e toate momente dez ăluirii luminării ta!loului.e(ă 'e ai (ării umeri dal!i*5 C)nd ine iarna% Alec#andri nu cule$e nici de aici melancolie #au 'o#omoreală% nuIci din 'ră'ădul iernii el e. 42n zadar )mi 'ui 'o ară <e ză'adă şi de $.etului de zur$ălăi* Alteori el nici nu mai contem'lă iernatica natură% ci #e retra$e )n ca#ă% la $ura #o!ei +urat de i#uri%#edu# de ima$inea 9udului +ericit 'e care )l cunoaştea* Cu toate ace#tea 'ei#a"ul de iarnă nu e#te monoton% a'ar )n de#crieri +a!uloa#e +lori de iarnă* 4Hi#colul +răm&ntă lumeaIRLu'ii #uri ie# du'ă 'radă% Aler$&nd url&nd )n urmă1I 'rin 'oto'ul de ză'adă* Turmele tremură% cor!ii z!or &rte"% ră'i(i de &nt5 (AiscolulPentru Alec#andri iarna e#te trecătoare şi tot aşa #entimentul de nelinişte% tri#te(ea trece.ea(ă* Die iarnă% +ie ară* 77A . 4<in azdu.a natura ca a#'ect* E#en(ialul e#te e itat cu $ri"ă* 2ntrea$a 'oezie e#te +ăcută din #im'le )n+ă(işări acidentale ale naturii% +inalul e ită şi el orice tră#ătură care ar 'utea )nc.e$a )ntr1un ritm interior care #e #tatornici#e 'entru a nota )ncă o tră#ătură acidentală. croncănitor* O #la!ă com'en#a(ie a den#ită(ii de altădată a ta!loului e )n $rămazile de ză'adă.

42n +und%'e cer al!a#tru% )n zarea de'ărtară* La ră#ărit% #u! #oare% un ne$ru 'unt #ă1aratăI E coco#t&rcul tainic )n lume călător% Al 'rimă erii dulce iu!it 're e#titor*5 (.Eu 'ă#trez a mea erdea(ă*5 (<radulJă'ada şi $erul #unt ca o 'o ară% ce a#cund +rumu#e(ile naturii%iar )nlăturarea lor a reda ta!loului )n+ă(işarea 'recedentă* Ace#t act de re)n+rumu#e(are e#te tema 'oemelor de 'rimă ară. 4Pu#tietatea $oală #u! arşi(a de #oare 77B . 591a du# ză'ada al!ă de 'e )ntin#ul zării 5@ 5P&raiele un+late cur$ iute şo'tind% Şi mu$urii 'e $rean$ă #e ăd )n!o!ocind*5 ($f#rşitul iernei' Pu#tiul )nce'e #ă #e 'o'uleze% 'ă#ările #e )ntorc. 4 9ămănătorii e#el #'re +und )nainteză% <e1a curmnişul !razdei !oroanele 'orne#c*5 ($ămănătoriiastelurile e.aspeţii primă%erii' Re+acerea 'ei#a"ului #e +ace tre'tat.'rimă o iziune a#u'ra naturii% nu a#u'ra omului% omul +iind un element #ecundar al 'oeziei% ima$inea lui e#te #u!ordonată naturii* Toamna e#te 'rezentă )n 'oemele lui Alec#andri cu un 'ei#a" di+erit% cu un ta!lou monoton% )ntr1o #in$ură culoare% 're e#tind 'arcă #+&rşitul ie(ii* 9tarea 'oetului e#te de nelinişte )n +a(a naturii $oale% a #in$urătă(ii. 4Caii z!urdă 'rin ceaiuri@ turma z!eară la 'ăşune@ >ieii #'rineni 'e colnice +u$ $rămadă1n ră'i$iune% Şi o !l&ndă co'ili(ă% torc&nd l&na din +urior% Paşte !o!ocei de aur l&n$1un lim'ede iz or*5 (Dimineaţa9'a(iul #e um'le de #unete% de ecouri de#ă &rşind unitatea ta!loului* Poetul e#te )nc&ntat de 'ei#a"ul #ăr!ătore#c% !ucur&ndu1#e de +rumu#e(ile ie(ii* Actul ritualic e#te #emănatul% )ncredin(area #emin(elor 'ăm&ntului% care a +ace din ele 'lante.

ezi #1a nă#cut la Gucureşti % la 83 mai 7BBC*Numele #ău ade ărat e#te Ion N* T.eodore#cu . ea ine 'e Cri ă( călare #au 'e un ur# şi 'oartă şa'te co"oace* Ferul 1+iul ei 1 e un mon#tru din 'o eşti% o )n+rumu#e(ează% ca 'e o mirea#ă moartă* 8* TUDOR ARGFEZI • VIAKA ŞI ACTIVITATEA POETULUI Tudor Ar$.2n 'atru 'ăr(i a lumei #e1ntinde1n$rozitoare% Cu iar!a1I mo.ă E a lui >acedon#Xi % #u! numele Ion T. ERe i#ta modernă5 % E Hia(a nouă5 % EDacla E % EHia(a rom&nea#că5 etc* 2n anul 768A )i a'are olumul de er#uri 0 cu titlul #emni+icati 0 ECu inte 'otri ite5*<u'ă acea#tă dată % Tudor Ar$.ezi a 'u!lica mai multe olume de er#uri % romane % nenumărate articole*Ha im'une )n literatura rom&nă ca #'ecie literară ETa!leta5* Pentru acti itatea literară remarca!ilă 'rimeşte )n anul 764= Premiul Na(ional de 'oezie*2n anul 76:: e#te ale# mem!ru al Academiei Rom&ne@ e di#tin# cu numeroa#e 'remii şi titluri@ )n anul 76=: 'rimeşte Premiul Interna(ional Oerder@ e#te #ăr!ătorit cu 'rile"ul zilelor de naştere la BC% re#'ecti B: de ani ca 'oet na(ional* 776 . ECronica5 % ECu$et rom&ne#c5 % E Na(iunea E % EGilete de 'a'a$al E 0'u!lică la mai multe 'eriodice ale remii . '#eudonimul #ău % Ar$.ezi % 'ro enind % e.iul nume al Ar$eşului* La &r#ta de 7= ani de!utează )n ELi$a ortodo.eo*P&nă )n 767C1 c&nd a )nce'ut #ă conducă #au #ă editeze el )n#uşi re i#te şi ziare cum #unt .or&tă% cu ne$rul ei 'ăm&nt% Cu1a #ale mari &rte"ul de col!i ce z!oară )n &nt*5 (<ărăganul2n asteluri 'oetul +olo#eşte 'rocedeul com'arării +or(elor naturii cu una #au alta din a'ari(iile +amiliare ale !a#mului% tocmai de aceea 'oeziile #unt )ndră$ite de co'ii* Norii ne$ri #unt a#emăna(i cu nişte !alauri din 'o eşti@ de $roaza lor #oarele #e a#cunde* Iarna e un +el de >umă a Pădurii.'lica )n#uşi 'oetul % din Ar$e#i#1 ec.

@ E9ăr!ătoarea de 'ă'uşi #e )nce'e c. co'il % t&năr şi matur* HOLU>E <E HER9URI care cu'rind 'oezii 'entru co'ii .'lică 'rin o'tica antro'omor+izantă a#u'ra ie(ii*Aceştia re$ă#e#c % )n lumea animalelor % a 'ă#ărilor % a $&zelor şi a 'lantelor % a#'ecte ale e.% E9'orturile co'iilor E (76481 7643-@ E Prietenii co'iilor E (764817643-@ EAnimale mici şi mari E (764817643.@ EPri#aca E (76:=.ezi a +o#t numit % +olo#indu1i1#e 'ro'riile cu inte.i#ten(a cu omul ăzut )n di+erite i'o#taze .@ E <rumul cu 'o eşti E ( 764A.i#ten(ei 'ro'rii % cu 'reocu'ările cotidiene % cu $ri"ile şi #ati#+ac(iile caracteri#te &r#tei % cu "ocurile 're+erate* Tudor Ar$.@ EOore 'enru co'ii5 E<in a!ecedar E (764C. ECărticică de #eară5(763:.@ E >ici co'ii % mari !ucuri E (764317644.@ E Şa'te +ra(ii E (76=3* Poeziile din ace#te olume )ntre(in neştir!it a'etitul 'entru $in$ăşie% inocen(ă% 'ro#'e(ime şi delicate(e al 'oetului şi al cititorului * Re+uzat de marele in+init la care nu 'oate a"un$e şi 'e care nu şi1l 'oate a'ro'ia % 'oetul #e a'leacă #'re o lume a inocen(ei daruindu1şi iu!irea +iin(elor mărunte % co'iilor % $&zelor % +irelor de iar!ă% +lorilor% +luturilor* 2n ace#te 'oezii ne )nt&m'ină un uni er# 'lin de $in$ăşie % de delicate(e % de 'ro#'e(ime şi de lumină*Animale % 'ă#ări % $&ze de in 'entru 'oet 'rile" de admira(ie şi de di#imulată uimire )n +a(a miracolului alcătuiri şi )m'liniri ro#tului lor % +a't ce e.E 'oet al !oa!ei şi al +ăr&mei5* C&nd o!o#eşte din 'ricina E$relelor 'orunci şi1n ă(ăminte5 din '#almi şi alte 'oezii +ilozo+ice % 'oetul #e retra$e )n lumea 'ură % 78C .'lică de ce Ar$.@ E>ăr(işoare E (763=@ EOore5 (7636.@ EMara 'iticilor E (764A.@ E Iu!itele noa#tre animale5 (764817644.uri 'e#tri(e E (76:A-@ E Jece ara!i 0 zece că(ei 0 zece m&(e E (76:B.@ E 9ti.>oare la 74 iulie 76=A @ e#te morm&ntat )n $rădina ca#ei #ale de la >ăr(işor* Poeziile de#'re natură şi ie(uitoare #e con#tituie intr1o #ec en(ă )ndră$ită de co'ii*Rece'ti itatea tim'urie +a(ă de 'oeziile de#'re natură şi ie(uitoare % #ituate du'ă c&ntecele de lea$ăn % 'oeziile 0 numărătoare % 'oeziile 0"oc % #e e.ezi e#te unic )n literatura rom&nă 'rin maniera )n care a!ordează uni er#ul micilor ie(uitoare*Poetul ne in ită #ă ne a'lecăm cu #en#i!ilitate 'ri irile a#u'ra al!inelor % $reierilor % lăcu#telor % cără!uşilor % !u!uruzelor % +urnicilor care )şi )m'art e.iar acuşi5 (764817643.

mereu )n #tare #ă #e autore$enereze % a !oa!ei şi a +ăr&mei % )ntre ie(uitoare 'o'ul&nd aie ea % #au )n 'ro'riile lor "ucării % uni er#ul ca#nic ar$. E>ăcar c&te a cr&m'eie% >ăcar o (andără de curcu!eie% >ăcar ni(ică #eamă de zare% Ni(ică ne ino ă(ie% ni(ică de'ărtare*5 Uni er#ul e#te dome#tic% dar +iecare lucru #e rele ă ca o ade ărată minune% iar 'oetul nu1şi 'oate #tă'&ni uimirea şi dă +r&u li!er +anteziei creatoare*Aten(ia 'oetului o ocu'ă a#t+el E melcii !ete$i 787 . EDarmece aş +i roit #ă +ac Şi 'rintr1o urec.e de ac 9ă #trecor 'e un +ir de a(ă >icşorată% #u!(iată şi ne'i'ăita ia(ă P&nă1n m&na% cititorule% a dumnitale*5 E#te o lume alcătuită din mărunte +ra$mente .ezian* • SEMNIFICAKII Poezia ECu &ntul E din +runtea E Cărticicăi de #eară5 )i de+ineşte inten(iile* EHrui% cititorule% #ă1(i +ac un dar% O carte 'entru !uzunar% O carte mică% o cărticică* <in #lo e am ale# micile Şi din )n(ele#uri +urnicile* Am oit #ă um'lu celule Cu #u+lete de molecule*5 Poezia acea#ta de+ineşte lumea măruntă% dar at&t de 'lină de $in$ăşie )n care ne introduce 'oetul*E indicată şi in#trumenta(ia 'oetică $in$aşă cerută de o a#emenea 'artitură . Am ale# un !rotăcel Pe1o +oaie de tre#tie1n$u#tă* O . E>i1a tre!uit un ioloncel.ar'ă .am ale# o lăcu#tă Cim'oiul tre!uia #ă +ie un #catiu% Şi nu mai #tiu****5 Ideea de a c&nta in+initul mic% nemăr$inirea ră#+r&ntă )n a$ita(ia im'erce'ti!ilă a uni er#ului micro#co'ic.

armonici mici ri#i'ite% E cucoanele $ăini5 )n şaluri Eşi #curteci de cati+ea E% cără!uşul E#omnoro#5% lăcu#tele Ecu oc.ilim!ar5 (EUn !a#m de cinci minute5-* Dă'turile mărunte #unt 'rezente )n E9ti.urile 'e#tri(e5% tot mai mult ca ec.ecută zilnic tot +elul de o'era(ii uluitoare*Ele materializează ine+a!ilul% +ură .iran% <e 'e izma1crea(ă Gro!oane de cea(ă5% 're+ac E#oiurile de lumină5 )n +ăini cereşti% aştern&ndu1le Eca '&nzele5 )n Etr&m!e5 şi Eatlazuri5(E >iere de ceară5-* Pă#ările din curte im'ro izează )n +iecare diminea(ă Eun !al E% Ede +run(i% de .ondaric5*Curcanul% )n Eşal ari !alona(i5% calcă #olemn Eca un 'aşă $ra#5% care a tăiat Eo #ută de arnău(i5*L&n$ă E 'ă'uşa "a'oneză a +azanului roşu5 'ăunul de#+ace Eun e antaliu de iri# şi i!rişini5( EHulturii5Cai#ul #e )ncarcă 'e#te noa'te cu Eouă ale lumii5% cu5 ră!ii de aur şi de c.)n $ăoci5% E e eri(ele +lăm&nde5% al!inele adunate 'e o !ucată de E'&ine cu 'o idlă şi unt5% E ră!ioii .iar #ă latre E ca la 788 .o(i5% Eşo'&rlele erzi şi cenuşii din c.i 'rieteni al ca#ei% cu #lă!iciuni şi năra uri !ine cuno#cute% cu un nume şi o !io$ra+ie 'reci#ă* Jmeu% Jdrean(ă şi <ulău #unt c&ini cu )n#uşiri omeneşti*Jmeu% Edo$ de &nătoare5% E+alnic% #'rinten şi #eme(*/Trece zidurile1n z!or /Ele$ant ca un cocor@/Orice mişcă% mu#că% m&(ă%/2l "i$neşte şi1l a(&(ă*5Ia 'oze no!ile de leu şi E or!eşte numai en$lezeşte5*<ar e )ncor'orat şi el )n am!ian(a dome#tică a o$răzi% de'rinz&ndu1#e tre'tat #ă a#culte de lim!a Euni er#ală5 a !ă(ului şi c.i'aroşi5% E'ăian"enii cu 'icioare lun$i5% E r&ndunicile de #u! #treaşină E% cu ocile lor de .i mari şi coi+uri tari% #tr&n#e )n 'latoşe 'e mă#ură şi )n 'ul'ane ne$re de metal5% #catiii% m&(ele şi iezii*O lentilă cu irtu(i o'tice neo!işnuite de#co'eră )n lumea acea#ta% rezumată la 'erimetrul o$radei% miri+icul*Oarnicele muncitoare ale #tu'ului e.ea lor ne ăzută5*5F&ştele 'urced )n 'a'uci ca #'re un ar.or!ote şi +an+are de alămuri5% auzită doar de Eurec.urile noi5 #au E9ti. EMăr&na de #oare <e 'e +lori uşoare% Pul!erea de lună% <e 'e mătră$ună% 9crumul de şo+ran% Nea de mă$.

indie*5 (EArici% arici% !o$orici5Cele Ecinci 'i#ici5 din $rădină #unt 'rezentate )n acelaşi #'irit% 'oetul inte$r&ndu1le )ntr1un uni er# intim şi elo$iindu1le calită(ile cu #entimentul 'ro'rieta(ii.ezi #ur'rinde rela(iile tul!urătoare ale 'icăturilor de ia(ă cu Emarşurile uni er#ului )ntre ceruri şi 'ăm&nt5*Păian"enul e un Eminu#cul ar. ENe#u'u# la $&nd 'izmaş% Go$orici e dră$ălaş Cui )l ia cu 'rietenie C&ntă numai din ti'#ie Şi 0(i şi "oacă o c. EC&nd #e #coală ie#e1n tindă* <e1a!ia1nce'e #ă #e1ntindă% Şi1o!o#ită de că#cat 9e )ntoarce iar )n 'at*5 (E >&(a5Me'o# cum e şi )ntărit ca o cetate% ariciul e #ocia!il şi e#el.e o!&rşie% Şi mă m&ndre#c cu neamul lor cel mare Şi !ăr!ăte#c şi !l&nd la duioşie Şi1ntr1ade ăr ca 'e co oare*5(.ezi e un +in o!#er ator al lumii animale* Pi#ica e indolentă% adică indi+erentă.5%)n#ă% E#tră"uieşte drumul la #tele5(EFroa'a de 783 .noi5*A$er% la#ă% mu#trat% #catiul din $ură şi 'ri ind la r&ndunici% #ticle(i şi ră!ii umile% ede că tot ce #e măn&ncă% z!oară*Diindcă +ură% lui Jdrean(ă i #e dă un ou +ier!inte% )n #c.itect5% care alear$ă tot tim'ul 'e #c.elele Eermita"ului5#ău% Econ#truit )n dantele5*<in E'oli$oane tra#e la ec.i $i pisi$iLa +el $reierele de ine un intru#% care tul!ură cu a'ucăturile lui in#olite o!iceiurile ca#ei* Ar$.er şi cu com'a# a!#tract5% a croi +rumu#e(ea Ela!irintului de !oran$ic5% )n care mu#ca )şi a+lă #+&rşitul*<ar acti itatea acea#ta con#tructi ă la #cara miniaturalului )n$ăduie men(inerea unei ordini #im!olice #u'erioare* P&nza 'ăian"enului E'ede'#eşte un 'la$iat%o ac ilă imitată% care z!ur&nd !&z&ie5* EOr$olioa#ă de1o ari'ă acordată 'entru mutarea orizontală )ntre $unoaie% mu#ca )ncearcă linia de #u#% care duce la cer5* EUn +ir de ăzdu.im! <ulău o!#er ă că omul a 'u# troaca mare cu 'ă#at 'entru el şi 'entru ră!ii şi% $in$aş cum nu #e 'oate% )m'arte ma#a cu ele* Ca Emine#cu şi ca To'&rceanu% Ar$. E9unt ti$rii mei de ec.

ezian ce #e co'ilăreşte odată cu ace#te +iin(e miraculoa#e* 2n 'oezia EO +urnică5 e#te de#cri#ă +urnica% +olo#indu1#e o $amă ariată de 'rocedee arti#tice%menite #ă +acă 'oezia acce#i!ilă co'iilor1)n(ele$erea modului de a #e com'orta al +urnicii% atră$&nd 784 .i'uie ecină cu aştrii* ECrede că din zare1ad&ncă Luna ine şi1o măn&ncă* Şi #e aşează liniştită Ca #ă +ie )n$.ilim!arul ă#ta1i o ră$ace/>ato#tatul e un cără!uş/Prin# acuş5( ENu e5-*9tolurile de ra(e 'ar Enişte cioc#ne de lemn aruncate )n #u#5 ( EJ!or de mare52n 'oezii ca EO lăcu#tă5% EOoră de şoareci5% E Fiu aiere5% EO +urnică5% EHaca lui <umnezeu5% EOar5 'oetul 'ri eşte +iin(ele mărnte ca 'e nişte !i"uterii )n#u+le(ite%care uime#c şi +armecă #u+letul ar$.i(ită*5( -a$a !ui Du" ezeuCalitatea acea#ta a lumii mărunte şi umile% de a ră#+r&n$e )n e.i al 'luralită(ii şi unită(ii +or(elor ie(ii% totul 'artici'ă la analo$ii uni er#ale +anta#tice*Al!inele au trimi# E o #olie5% care #ă c&nte co'iilor Ela urec.e/Ru$a !ăl(ii ec.măta#e5-*Gu!uruza% c&t e de 'rizărită% EO !oa!ă de ca+ea/Năclăită )n 'erdea5%comunică la r&ndul ei cu in+initul crea(iei* ENod de !roderie% Nea$ră şi cărămizie% Care mişcă şi #e z!ate% 91a1necat 'e "umătate 2n nemăr$inire1al!a#tră <in +erea#tră* Şi +iindcă ră#ar )n a(ă 9telele de diminea(ă%5 Haca lui <umnezeu #e )nc.i#ten(a ei cotidiană in+initul şi #u!limul de ine% 'entru 'oetul !oa!ei şi al +ăr&mei% mărturia unei 'rezen(e di ine% )ndărătul tuturor mani+e#tărilor ie(ii* Pri ind ră"it cum #e "oacă ie'urii Ede1a lea'şa5 şi $&n$ăniile Ede1a ca'ra5% cum #e adună )n cele mai mărunte 'ul#a(ii ale naturii minunile crea(iei% 'oetul are im're#ia că 'rin 'rea"ma lor Etrece 9+&ntul c&teodată5% E'urtat re'ede de &nt5* Hiziunile 'oetului a'ro'ie mineralul şi e$etalul de animalic% teluricul de #'iritual*Totul e#te ăzut #u! un un$.e5( E<omni(a5-*F&n$ăniile #e 're+ac )n 'odoa!e de măr(işoare EC.

i'uie un +el de nucleu uman ro!u#t )n centrul căruia #tau a+ec(iunea )ntre #o(i% dra$o#tea 'ărin(ilor 'entru co'ii% micile #ati#+ac(ii ale ie(ii +amiliale* 9entimentul dra$o#tei )m'linite +ace de +a't% din Ar$$ezi% 'oetul !oa!ei şi al +ăr&mei* 78: .tul tran#+i$urării ie(ii )n crea(ie% E)ntr1o 'a$ină de carteN/9ă a"un$i ir$ulă t&rzie/ 2ntr1un o' de 'oezieN5* Pe de altă 'arte ace#t dialo$ e#te şi un 'rete.icului #unt at&t cu inte cu #en# 'ro'riu( +urnică% işin% crăci% +ă'tură% ma$azie% $reşeşti% ai rătăcit% merinde% drumul% dormi% carte% 'oezie% +urnicar% atc*-%c&t şi cu #en# +i$urat(E$&ndul meu m&.arnică%'re ăzătoare% cum'ătată* Poetul o con#ideră ca 'e o +ă'tură a 'ro'riului #ău uni er#.i#ten(ei #'eciei* Poezia e#te acce#i!ilă co'iilor at&t 'rin con(inutul ideatic c&t (i 'rin +orma arti#tică* La ni elul le.nit5% E ir$ulă t&rzie5-* Pentru a creea o atmo#+eră +amiliară% caldă% 'oetul recur$e la cu inte% +orme 'o'ulare% e.i% 'er#oni+icată% aşa cum 'lace co'iilor* A o+eri 'e +urnică de neştiut e#te cel mai )ndatoritor $e#t uman al 'oetului* Durnica a'ar(ine lumii ei% +urnicarului% şi de aceea truda ei de a urca Edouă dealuri şi1o !ăr!ie5 re'rezintă şi o )ncercar% dar şi zădărnicie* 2n$ri"orat de #oarta +urnicii% dar şi de neliniştea E#tare(ei +urnică5% Ar$.şi 'ronume la 'er#oana a doua (1(i-* Lumea minu#culă a lui Ar$. +iecare tre!uie #ă #e men(ină )n 'ro'riul #ău mediu +ără #ă de'ăşea#că Edatul #or(ii5% +ire#cul e.ezi indi idualizează 'er#ona"ul% atri!uindu1i )n#ă tră#ături 'oziti e. EUnde dormi% aici% de'arteN5 2ntre!area e#te de +a't 'rete.aten(ia a#u'ra mediului ei #'eci+ic de ia(ă* 9uccint%dar con in$ător% Ar$.'re#ii (E a #ă zică5% E o #ă ie5% Eo #ă zică5% Eo li'#i5% Eiei drumul )ndărăt5-% la elidarea unor #unete ( Eunate duci5-% la adre#area directă% 'rin er!e la 'er#oana a doua( Ete1ai lămurit5% Eai rătăcit5% Ete1ai #uit5% Eiei drumul5% Edormi5% E#1a"un$i5.ezi are un 'ronun(at aer dome#tic*Dă'turile care #e !ucură cu 'recădere de aten(ia 'oetului #unt 'i#ica din #u+ra$erie% dulăul din curte% $reierele de #u! 'erdea% +urnicile din cămară% tr&ntorii tă!ăr&(i 'e +elia de cozonac cu #ta+ide a >i(urei*O intimitate cotidiană #udează ace#t uni er#* El $ra itează )n "urul $o#'odăriei%al )ndeletnicirilor curente şi ănc..t de a edea lumea dintr1un alt un$.ezi tran#mite me#a"ul 'oeziei .

ENu a"un$e% ream #ă zic 9ă +ii mare cu cel mic Ca 'uterea #e adună <in to(i micii )m'reună*5 (T&l.em'lu% la 'oezia E O +urnică5% #e 'ot 'une următoarele )ntre!ări.iar a )n ă(a din +elul lor de ia(ă% din $reşelile lor* E !ine #ă #tra$em aten(ia co'iilor a#u'ra +ă'turilor mici ca #ă de#corere ei )nşişi +rumu#e(ea lumii% a naturii% şi a#t+el #ă ai!ă dorin(a de a o ocroti* 2n multe 'oezii a'are la #+&rşit me#a"ul 'e care autorul doreşte #ă1l tran#mită cititoriloi.• VALORI MORALE ŞI MODURI DE ACCESICILIZARE A MESAIELOR POEZIILOR Poeziile de#'re ie(uitoare #cri#e au un rol im'ortant )n ia(a co'iilor% 'entru că citind 'oeziile 'ot )n ă(a a admira lumea )ncon"urătoare% a o!#er a şi cele mai mici 'ăr(i ale mediului ăncon"urător% ia(a animalelor mărunte şi c.'re#iile care de#criu +urnica@ Cine or!ea cu eaN Oare +urnica )n(ele$ea ce )i #'unea omulN Tu ăn(ale$i or!a animalelorN Ce crezi cum #1a #im(it +urnica )n 'alma omuluiN Tu ai (inut reodată o +urnică )n 'almeN Tu cum te1ai #im(i )n 'alma unui uriaşN Oare ce #e )nt&m'lă )n continuare cu +urnicaN Tu cum ai +i 'rocedat )n locul omului care (inea +urnicaN E !ine #ă +aci rău unui animalN <e ceN 78= .arul 'ede'#it59e dez oltă +antezia co'iilor ima$in&nd )nt&m'lări cu animale* Lim!a"ul 'oeziilor e#te de )n(ele#ul lor% )şi 'ot )m!o$ă(ii oca!ularul şi cunoştin(ele cu nume de animale(lăcu#tă% mu#coi% !ondar% cat&r% #taco"% cuc% 'itulici% #catiu% etc*-% cu )n#uşiri ale lor (zdren(uro#% +loco#% 'un$aş% nerod% z!urdalnic% !&lşat% 'e#triş% -% cu numele locurilor unde trăie#c animalele(#tu'% urdiniş +urnicar-% cu numele .'rimă ac(iunea +urnicii@Cum era +urnicaN1co'ii or căuta cu intele% a.ranei* Poeziile de#'re ie(uiotoare #e recomandă )nce'&nd cu cla#ele # treia şi a 'atra% co'iii% care de"a 'ot #ă )n(elea$ă lim!a"ul +olo#it de autor* Ace#te 'oezii #e 'ot acce#i!iliza in mai multe +eluri*2n cla#ele 'rimere nu #e +ac analze de 'oezii% dar oricum #e 'ot di#cuta de#'re 'oezii 'e !aza unor )ntre!ări* <e e.Ce +ăcea +urnicaN1aici ele ii or căuta toate er!ele care e.

la ştiin(e or!ind de#'re ia(a animalelor% la de#en% de#en&nd +urnica cu .ezi #unt o comoară )n literatura rom&nă% aşa cum a+irmă şi Pom'iliu Con#tantine#cu.9crie o com'unere cu titlul E<acă aş +i +urnică5* Tema acea#ta #e 'oate di#cuta şi )n cadrul altor o!iecte.i#tă5* :.rana% la educa(ie1 ci ică%di#cut&nd de#'re rela(ia om1animal% om 0natură* L&n$ă con(inutul 'oeziilor% 'utem #ă or!im şi de#'re #tructura 'oe(iilor )n $eneral.#tro+ă% er#% rim'* Co'iii 'ot #ă +acă deo#e!iri )ntre 'oezii% o!#er &nd caracteri#ticele 'oeziei% deo#e!irile şi a#emănările dintre 'oezii* 2n concluzie% 'oeziile de#'re ie(uitoare #cri#e de Tudor Ar$. EAr$.ezi nu1şi creează un uni er# de iluzii din materiale 'reten(ioa#e şi moarte% nici nu 'orneşte din 'i#cul muntelui% ca #ă cadă )n 'i ni(ă* >ode#t% el o!#er ă miracolul ie(ii% )ntr'at )n co'il% )n $&n$ănii% )n 'lante% )n 'ă#ări şi )n omul umil* Lumea e at&t de com'licată% at&t de concretă )n +enomenele ei% ănc&t 'oartă )n ea )n#ăşi marea #emni+ica(ie a ie(ii* Poetul nu in entează #u!iecte% teme $randioa#e% +iindcă ele e. GEORGE TOPÂRCEANU 83LL0 – 3M:N9 Poetul umori#tic )ndrb$it de co'ii şi #tudiat )n şcoalb e#te muntean de o!&rşie% dar a de enit moldo ean con in# ie(uind la Iaşi* Dăc&nd odată o mărturi#ire auto!io$ra+ică% F*To'&rceanu #'unea cu o!işnuitu1i umor% că e moldo ean% nb#cut la Gucureşti% din 'brin(i ardeleni* 2nce'e şcoala 'rimarb la Gucureşti %'e care o continub 'e alea To'olo$ului (Şuici1Ar$eş-* Nu terminb Dacultatea de Litere din Gucureşti% 'brin(i ne'ut&ndu1I o+eri a"utorul de care a ea ne oie*2n 7677 ine la Iaşi ca #ecretar de redac(ie la EHia(a Rom&nea#cb5% #e cb#btoreşte cu o )n b(btoare% dar cb#nicia #e de#tramb*2n 'rimul rbz!oi cade 'rizonier la !ul$ari şi #tb doi ani )ntr1un la$br (767=1767B-* A'oi )şi a 'u!lica )n olume amintirile din rbz!oi% iar )n 768= o!(ine Premiul National 'entru 'oezie* A #cri# şi un roman umori#tic care a rbma# neterminat şi a +o#t 'u!licat 'o#tum )n anul 763B %intitul&ndu1#e E>inunile 9+&ntului 9i#oe5* 78A .

Emil F&rleanu* Am!ii )nze#tra(i cu o deo#e!itb #en#i!ilitate #u+letea#cb% şi% '&nb la un 'unct cu aceleaşi 'reocu'bri% au dat la luminb o'ere% 'e c&t de di+erite ca $en literar% 'e at&ta de a'ro'iate ca realizare arti#ticb* 9e 'oate +ace o 'aralelb şi )ntre F*To'&rceanu şi #criitorul de renume mondial 3ule# Renard% #criitor ce e renumit ca un minunat inter'ret al naturii şi &nbtor de ima$ini* 2n olumele 5Galadele e#ele şi tri#te5% E>i$adale amare5#unt cu'rin#e şi 'oezii acce#i!ile celor mici* Cele mai cuno#cute% )ncb din şcoalb #unt. mic.iriaşului $rb!it5%5Primb ara5%5Ra'#odii de 'rimb arb5etc* A#t+el% EGalada unui $reier mic5 #ur'rinde a#'ecte din naturb la enirea toamnei* E#te alcbtuitb din 8 momente. slabI şi zIludI.Feor$e To'&rceanu% 'oetul şi 'rozatorul% )m!inb )n crea(ia #a cla#icul şi modernul% luciditatea şi liri#mul* Holumele de er#uri5Galade şi idile5 %5Parodii ori$inale5% 5>i$dale amare5#unt un alia" de umor şi #entimentalitate* El 're+ace 5)n $lume lacrimile amare5* 2n cadrul o'erei lui F*To'&rceanu !aladele şi ra'#odiile meritb o aten(ie cu totul deo#e!itb* 2n multe ra'#odii şi !alade a umaniza lumea 'lantelor şi a $&zelor%lu&nd 'arte la durerile lor* <in ace#t 'unct de edere e#te intere#anta o 'aralelb )ntre autorul baladelor %esele şi triste şi cel al olumului 5<in lumea celor care nu cu &ntb5. • 'rimul o de#criere a toamnei% iar al doilea 'rezentarea micului $reier #ur'rin# de anotim'ul rece@ modalitatea 'rinci'alb a creării atmo#+erei e#te 'er#oni+icarea% dar 'oezia #e caracterizeazb şi 'rintr1un $ra+i#m al ima$inilor* Prima #tro+b% un catren% realizeazb introducerea )n cadru 'entru er#urile urmbtoare care #unt un 'rim1'lan al toamnei. muiat în tuş :i pe-aripi pudrat cu brumI* 78B . EGalada unui $reier mic5%5Ra'#odii de toamnb5%5Galada c. 3ungI. <otez#nd natura udI +-un mInunc!i de ciumIfai >işcarea 'are a )nceta% 'entru ca imediat ima$inea #b #e +ocalizeze a#u'ra $reierului. Din cIsuţa lui de !umI 2 ieşit un grieruş 4egru.

. J+ri-cri-cri .1Ce e +rateN 19unt teri!il de $ră!itI***5 Com'ara(iile #u!liniază a$erimea neo!işnuită a celui )n#'ăim&ntat care )n cele din urmă reuşeşte #ă #ca'e de urmările $ra e ale #itua(iei*<eşi cu un me#a" educati deo#e!it% Cati ca oiIE#te o 'oezie atracti a 'rin #ituatia 'lina de umor%u#or de #e#izat de catre co'ii*Cele doua #im!oluri ale o$razii au atri!utele o!i#nuitului%notate de autor cu ironie +ina 'rin cele doua e'itete%iar $e#turile lor #e con#uma in #'atiul comun%+amiliar%dar nu realizeaza !analitatea #ituatiei%dimen#ionandu1 #i actiunea . E9're 'orum! acum #1a!ate*** Un #caiete ză'ăcit )l )ntrea!ă.i'er!olic. şi spre neagra arătură 5ntr-o clipă s-a i%it ?n măgar miniatură”.oamnI gri.. .” E'itetul E$ri5 cu'rinde #im!olic trb#bturile caracteri#tice ale anotim'ului 'loio# şi rece* Cele doub 'br(i #unt alcbtuite #intetic armonio#* 2n 'oezia EUn ie'ure5 e#te #ur'rin# un moment de &nătoare )n care ima$inile #e #ucced ra'id%dramatic* E$curt.. grieruş% albturi de ima$inile $ra+ice realizeazb un 'ortret miniatural )n linii $ra(ioa#e trezind duioşia* 9e remarcb din nou o creştere a ritmului dar con+runtarea #e a de#+bşura )n lumea mbruntb a $&zelor )ntre $reier şi +urnicb@ +a'tul )n#b nu diminueazb cu nimic dramati#mul* Dinalul aduce ima$ini care #intetizeazb con(inutul 'oeziei e. Lumea naturii trăieşte cli'a de 'anică la dimen#iunile umanului% nuan(at )n#ă cu mult umor.<iminuti ele cIsuţI.are-s mic şi necI/it.mo!orul a foşnit.'rim&ndu1şi com'a#iunea 'oetului 't* mica ie(uitoare . 1Nimeni1nu1mai1e1ca oiI***5 786 .. E9i deodata%cu $la# mare% Ince'ura amandoi 9a cotcodacea#ca1n #oare.

Prin onomato'ee #i re'etitie #e #u!liniaza mandria +ara temei a celor doi*Ra#'un#ul "ucau#ului 'iti$oi e#te menit #a rea#eze lucrulile in ma#ura lor* ELe1a ra#'un# un 'iti$oi. 1Cati ca oi ICati ca oi I***5 F*To'irceanu #'re deo#e!ire de Cali#trat Oo$a#%indra$o#tit numai de 'ei#a"ul al'e#tru%#caldat in lumina zilelor de ara%#1a o'rit a#u'ra tuturor anotim'urilor*Titlurile unor 'oezii demon#treaza ace#t lucru.5Ra'#odii de 'rima ara5%5Ra'#odii de toamna5%5Ra'#odii de ara5%5Noa'te de iarna5etc* Ca 'oet al anotim'urilor im!ina iziunea reali#ta cu +antezia%eu+oria cu melancolia*Galadele includ +ra$mente de#cri'ti e e;celente*Edi+icatoare #unt 'a$ini ca acelea din ERa'#odii de 'rima ara5%#i ERa'#odii de toamna5 in care +inetea o!#er atiei umorul #i 'la#ticitatea e;'re#iei +ormeaza un an#am!lu e ocator*Poetul ede natura 'ictural in 'lanuri mari #au 'e 'ortiuni mici intotdeauna cu #enzatiile unui +in colori#t*Hitalitatea naturii ii in#'ira eroi#m%dra$o#te de iata* EIn ata1ma #a rad ca tine1n #oare% 9a1i #or! lumina1i calda*5 Putem #electa multe +ra$mente care au alori deo#e!ite 'rin ima$inea 'icturala%'rin +orta cu care 'oetul traie#te #tarile #i ritmurile naturii*Neo!o#it o!#er ator al uni er#ului marunt%e#te adanc mi#cat de #o#irea toamnei%deoarece ace#t anotim' aduce un intre$ corte$iu de #u+erinte 'entru ietuitoarele li'#ite de ,rana #i ocrotire*

<ar cand #tiu c1o #a a1n$,ete Iarna mizera!ila% >a cu'rinde o tri#tete Iremedia!ila* F*To'irceanu nu e#te numai 'oetul amur$urilor reci ale toamnei%ci #i al zilelor in#orite de 'rima ara%cand. E<u'a1atata +ri$ #i ceata Iar #1arata #oarele <e acum nu ne mai 0n$,eata Na#ul #i 'icioareleI5 73C

In concluzie 'oezia lui To'irceanu aduce in lumea co'iilor ritmuri deo#e!ite%melodii ale naturii in durata anotim'urilor%ima$ini 'la#tice de neuitat* Prin maniera in care a!ordeaza uni er#ul micilor ietuitoare #e a#eamana cu unele 'oezii ale lui Tudor Ar$,ezi%unde animale%'a#ari%$aze%de in 't*'oet 'rile" de admiratie #i di#imulata uimire in +ata miracolului alcatuiri #i im'liniri ro#tului lor* Ace#te 'oezii au o aloare in#tructi 1educati a*Con#tituie un mi"loc de cunoa#tere a unor a#'ecte ale ietii animalelor%$azelor%cat #i o cunoa#tere #i o izualizare mai !una a anotim'urilor* >ulte 'oezii de#tinate co'iilor ca e;em'lu.5Galada unui $reier mic5%5Ra'#odii de 'rima ara5%5Ra'#odii de toamna5%5Ra'#odii de ara5 #e 'ot +olo#i #i la alte ore*Poezia5Galada unui $reier mic5 o 'utem +olo#i la ora de a!ilitati 'ractice unde din +runze u#cate de toamna%nuci #i alte materiale naturale #e 'oate li'i 'e un carton un $reier 'o#omorat*La ora de educatie muzicala #e 'oate in ata cantecul cu acela#i nume5Galada unui $reier mic5*Intr1un mod a#emanator #e 'oate 'roceda #i cu ra'#odiile #u# amintite* Poeziile lui To'&rceanu au o aloare in#emnata in#tructi 1 educati a*Le treze#te co'iilor 're#colari #i #colari dorinta de a o!#er a mai atent natura 'recum #i iata din natura a#t+el%a#t+el contri!uind la dez oltarea #'iritului de o!#er atie*Co'iii or de#ci+ra #i intele$e me#a"ul e#tetic #i moral 'rin di+erite 'rocedee%metode adec ate ar#tei%"oc didactic 'recum #i 'rintr1un #ir de intre!ari. 1care e#te anotim'ul tau 're+eratN 1e;'lica de ce tocmai ace#t anotim'N 1cum e#te anotim'ul toamnaN 1cum ezi ace#t anotim' in EGalada unui $reir mic5N 1ce #entimente ai +ata de $reierN 1daca ai 'utea cum l1ai a"utaN 1cum 'oti #a1ti a"uti un cole$N 1cum tre!uie #a ne com'ortam unii cu altiiN <in 'oezia ERa'#odii de toamna5 ce animal ai rea #a +ii. ra!ie% !ro#coi%lişi(ă% coco#t&rc #au tantarN <e ce tocmai ace#t animalN <e#eneaza +loarea 're+erata* Ce +lori ai dori #a ai in curteN(dez oltarea oca!ularului-*

737

TEME SI MOTIVE IN POEZIILE LUI TOPIRCEANU Re enind la F*To'arceanu #tim ca #1a a+irmat ca un 'oet #entimental #i #amanatori#t*El a meditat la e;i#tenta umana%a +o#t in#i#tent atra# de natura #i rotirea anotim'urilor 'e care le1a e ocat nu o data in ra'#odii #i !alade*Liri#mul lui To'arceanu nu e#te unul concentrat%al eului 'er#onal ci unul o!iecti *Poetul #e con+e#eaza mai rar%el urmare#te de o!icei de#tinul unor eroi%culti and o 'oezie narati a #i de#cri'ti a%ce i1a +o#t re'ro#ata*9i$ur ca ea #e o'une liri#mului modern ce #e indruma #'re e#ente #i a#cunde 'ericolul di#cur#i itatii%'e care in#a To'irceanu a cautat #a1l e ite1#i in $enere a reu#it1'rin umor #i 'rin etalarea unui talent de 'ei#a$i#t #i de colori#t intru totul nota!il* Tema 'redominanta in 'oeziile lui To'irceanu e#te natura #i ietuitoarele aducand o contri!utie in#emnata in lar$irea orizontului de cuno#tinte a co'iilor*Prezinta cate a a#'ecte caracteri#tice ale unor ietati indra$ite de co'ii%cum ar +i.$reierele%!roa#ca%ariciul%ie'urele etc* In 'oezia EGalada unui $reier mic5% 'oetul% du'a ce 'rezinta cadrul1un ta!lou #'eci+ic de toamna% anotim' ce a'are re#'in$ator%+iind 4lun$a%#la!a #i zaluda5 ri#i'ind5in e antai5. Ploi marunte% Drunze moarte% 9tro'i de tina% Futurai*** Predi#'ozitia miniaturi#tica #i colori#mul ce1l caracterizeaza 'e 'oet #e +ac #imtite #i aici in+ati#and 'rin cate a ima$ini caracteri#tice $reierul. ENe$ru%mic% muiat in tu# 9i 'e 1ari'i 'udrat cu !ruma*5 Unind umorul +in cu melancolia%'oetul o!#er a cu atentie 'ri eli#tile naturii cu +lora #i +auna minu#cula #i atri!uie $reiera#ului #entimente omene#ti. ECri1cri1cri Ca 'uteam #i eu #1adun Toamna $ri% O $raunta cat de mica% 738

E***'orne#c +urnicile la drum5 E***ie# $andacii1<omnului 'e zid5 Pro#'etimea anotim'ului #e re+lecta #i in acti itatea umana%a curateniei de 'rima ara cu mi#carea ei +e!rila%tre'idanta%#u$erata 'rin er#uri #curte%#acadate%imitand 'arca ra'ida $e#tica a .arnicelor +emei. E<e 'rin !alcoane 9i coridoare Al!e tul'oane Dal+aie1n #oare* 733 .ida lar$ +ere#trele%'entru a intra in ca#a #oarele #i antul.i!erna#e*Acum ea rena#te%aducand calmul zilelor !lande%in#orite #i deodata intrea$a lume #e in ioreaza. ECri1cri1cri Toamna $ri% Tare1# mic #i neca"itI5 EGalada unui $reier mic5+ace 'arte din 'oeziile cu iziune +a!uli#tica% iind in +a't o continuare a +a!ulei lui La Dontaine ELa ci$le et la +ourmi5* Feor$e To'&rceanu 'reia moti ul accentu&nd liniile #itua(iei tra$ice a $reieru#ului*Colori#tul #i miniaturi#tul #e contureaza 'arca #i mai mult in 'oeziile care iau ca 'rete.id 9a intre1n ca#a #oarele #i antul5 Prima ara 'are un i# +ul$urant%'rinzand iata dintr1o natura ce 'ana atunci .t 'rima ara #i ara*Poetul are iziunea ciclului etern al #ucce#iunii anotim'urilor* Una dintre 'oezii e#te5Ra'#odii de 'rima ara5%a#t+el du'a o iarna lun$a%care a amortit intrea$a natura%oamenii #imt ne oia #a de#c.Nu credeam c1o #a mai i Ca #a nu cer im'rumut% Inainte de Craciun La ecina mea +urnica* Diindca nu1mi da niciodata 9i1a'oi um'le lumea toata Ca m1am du# #i am cerut***5 Ultimele er#uri ra#una ca #unetul unei melodii tri#te% e#tind 'arca #+ar#itul $reiera#ului%care nu mai 'oate rezi#ta +ri$ului #i umezelii de toamna%ace#t +inal induio#ator +iind 'e !uzele tuturor co'iilor. EDere#tre amortite #e de#c.

EPrima ara%din ce rai Ne i#at de 'amanteni% Hii cu mandrul tau alai Pe#te cran$uri #i 'oieniN5 Hantul de 'rima ara +ace o te#tura u#oara%#'eci+ica ace#tui anotim' 'er#oni+icat. EPo$orata 'e 'amant In mata#uri lun$i de ant La#i in urma%'e cam'ii% Fal!eni ii <e 'a'adii Galti al!a#tre #i1n#orite 734 .ilor no#tri un ta!lou 'lin de iata #i oio#ie*Cerul e#te de un al!a#tru inten#%ca o 'etala de ENu ma uita5%#oarele 'roa#'at de 'rima ara #traluce#te 'rintre +lorile de liliac%#e ede z!orul u#or%temator al unui $andacel%iar 'uii de randunica ciri'e#c oio# ECerul e1al!a#tru Ca o 'etala <e miozot* 9oarele crud in liliac% J!or #u!tire de $andac% Fla#uri mici <e randunici5* Au a'arut !ineintele# #i 'rimele 'lante #i +lori ale 'rima erii.Ie# $o#'odinele Iuti ca al!inele Parul le +lutura Toate dau zor* Unele matura Altele #cutura Col!ul din 'atura 9i din co or*5 Prima ara i#i +ace a'aritia in toata #'lendoarea ei iar 'oetul reu#e#te #a de#crie ace#t anotim' aducand in +ata oc. EHiorele #i urzici***5 Poetul #e adre#eaza cu uimire 'rima erii%intre!and1o de unde ine in#otita de minunatul #au alai de +lori%$aze #i 'a#ari.

<e omat to'it a!ia% 9i 'e dealuri mucezite Araturi de cati+ea5 Prima ara e#te ima$inata ca o zana care in#u+lete#te natura% o treze#te la iata% in urma ei a'ar !anutii de aur in#u+letiti ai 'a'adiilor%!altile al!a#tre din za'ada a!ia to'ita in care #e o$linde#te #oarele% iar 'e dealurile inca nein erzite% #e ad araturile ca de cati+ea care ra#toarna !razda cu 'lantele u#cate de 'e#te iarna* Poetul de#crie in acea#ta 'oezie +rumu#etile naturii la enirea 'rima erii*Hiata care tre#alta in toate elementele naturii ne um'le #u+letul de e#elie%dra$o#te de iata #i e#elie*Intrea$a 'oezie e#te un ta!lou 'lin de in#u+letire #i de culoare%animat de #c. ELENA FARAGO Elena Dara$o #1a nă#cut la G&rlad% 'e atunci )n "ude(ul Tuto a* Tatal% Dranci#c Po.im!arile din natura #i de iata care 'ul#eaza 'retutindeni in "urul no#tru* Poetul reu#e#te #ă creeze o lume ima$inară a micilor ietuitoare cu a"utorul e'itetelor%enumeratiilor #i al'er#oni+icarii* ENatura 'olarizează in e.ată 'e $enunc.clu#i itate liri#mul lui To'&rceanu* <eşi a em a +ace cu un 'oet care a trăit a'roa'e toată iata )ntr1un ora# de 'ro incie% natura nu intra in er#urile #ale #u! +orma $radinii 'u!lice% ci antenele #en#i!ilitatii #ale #e intind dincolo de !arierele ora#ului% rece'tand cu 'ro#'etime 'rimenirea anotim'urilor* To'&rceanu nu e#te un 'ei#a$i#t cla#ic*Un 'oet ca el nu 'oate #ă +ie inc.i*Tr&ntit in iar!a%To'&rceanu #e la#ă in oia #enza(iilor de lene ire la #oare% not&nd la )ntam'lare c&te ce a% )ntr1un caiet de #c.i(e* >ici im're#ii +ără 'reten(ie*5 (<inu Pillat.imede era un intelectual cu o #erioa#ă 're$atire*<e la mama #a % Ani#ia Tomaide moşteni#e dra$o#tea 'entru +rumo# şi #eriozitate in orice +ăcea* <e la #tr&moşii olteni moşteni#e !unătatea şi o#'italitatea rom&nea#ca% 're(uirea 'entru artă% in #'ecial 'entru muzică şi or!irea literară* 73: ..i% a#tern&nd )ntr1o com'ozi(ie ri$uroa#ă col(ul de natură de #u! oc.i'uit 'e un tre'ied% cu 'enelul )ntr1o m&nă şi '&nza !ine +i.

ră$iu 1768C 'ă u p!.opii!or 17673 Di traista !ui Moş .ilor ră#'&n(ii5% EŞoa'tele amur$ului5* Elena Dara$o a #cri# numeroa#e 'oezii% mai ale# 'entru micii cititori* A 'u!licat olume de#tinate co'iilor* <intre ace#tea amintim. E#) +im !uni5% E2ntr1un cui! de r&ndunici51 768:% E9ă nu min(i şi #ă nu +uri517644* Poeziile #unt +rumoa#e% #e cite#c cu 'lăcere% #e 'ot memora uşor* Ele au un 'uternic caracter educati * Autoarea urmăreşte nu numai #ă1i amuze 'e co'ii% #ă1i educe% #ă le +ormeze de'rinderi !une de com'ortare şi tră#ături +rumoa#e de caracter* <e a#emenea urmăreşte #ă )ndre'te% #ă corecteze unele de'rinderi ur&te% unele de+ecte* A#t+el% )n 'oezia EO +eti(ă cuminte5% o +eti(ă cuminte ştie #ă #e com'orte +rumo#% ci ilizat% re#'ectuo#* Ea )ndeamnă 'e to(i co'iii #ă +ie cumin(i% #ă nu1i #u'ere 'e ceilal(i şi #ă nu mintă. Epoca. $emănătorul. 2n anul 76== )i a'are 'rimul olum de 'oezii% intitulat Her#uri% 'e care la )ndemnul marelui #a ant% Nicolae Ior$a% autoarea )l #emnează cu ade ăratul ei nume% Elena Dara$o*R&nd 'e r&nd )ă a'ar olumuri de er#uri 'entru 'u!licul lar$ de cititori adul(i.5Şoa'te din um!ră5% E<in taina ec. 3uceafărul. Pe tru $opii 17673 . EC&nd un co'il mic ca mine Hor!eşte cum nu #e cu ine% Ori (i'ă% z$&rie şi minte 73= . 2de%ărul. 6lacăra.Ea a a"un# )n ca#a #criitorului I*L*Cara$iale* Hia(a )n 'rea"ma ace#tui mare #criitor% călătoriile la care 'artici'ă ca in itată% dra$o#tea celor trei co'ii care o adorau% toate ace#tea au o mare )nrăurire a#u'ra iitoarei 'oete* 2n 7B6B #e că#ătoreşte cu Dranci#c Dara$o% un intelectual care +rec enta cercurile #ociale ale remii #'re care o atra$e şi 'e #o(ia #a*2n 76C8 de!utează ca 'oeta* 2n re i#ta N5Rom&nia muncitoare5*I #e 'u!lică 'oezia EF&ndul trudi(ilor5 #emnata cu '#eudonimul Detma* Urmează a'oi o #erie de cola!orări la ziare şi re i#te ca. ge" 17687 Poeta a #cri# şi lucrări )n 'roză% 'o e#tiri de#tinate co'iiilor* Cele mai in'ortante #unt.

inuie#c micile animale% care au o!iceiul de a le lo i +ără moti e* Un că(eluş #e 'l&n$e că a +o#t lo it de un co'il rău% iar acum nu 'oate mer$e% ci #are )n trei 'icioare* Co'ii r&d de el şi1l #tri$ă Ecuciu şc.Ca un co'il ce nu1i cuminte* Eu mă $&nde#c că #unt mai mare% Şi1l iau +rumo# 'e l&n$ă mine% Şi )l )n ă(% c&t 'ot de !ine% 9ă +ie !un% cin#tit% curat*5 Temă a#emănătoare are şi 'oezia E<oi +ra(i cumin(i5* E#te or!a de doi +ra(i%care #unt +oarte a#cultători şi care nu #e ceartă* ENoi #untem doi +ra(i )n ca#ă% Şi nu ne certăm deloc% Şi #untem tăcu(i la ma#ă% Şi cuminşi )n orice loc*5 Dra(ii #e "oacă cumin(i 'e a+ară%c&nd tim'ul e#te +rumo#% iar c&nd e#te tim' ur&t% #tau linişti(i )n ca#ă*>ama e#te mereu cu ei% )i )n a(ă cum #ă #e 'oarte% le or!eşte +rumo#% şi le citeşte !a#me*>ama )i )n a(ă 'e co'ii #ă +ie !uni% )n(ele$ători şi milo#ti i cu cei #ărmani*Toate #+aturile şi )n ă(ăturile 'e care mama le dă celor doi co'ii% au ca #co' #ă1i +acă cin#ti(i% corec(i şi !uni* ECăci ea rea #ă ne +acă Oameni !uni şi dre'(i ca ea*5 Prin numeroa#e 'oezii autoarea urmăreşte #ă +ormeze la co'ii tră#ături 'oziti e de caracter* Ia atitudine )m'otri a di+eritelor o!iceiuri şi de'rinderi ur&te% 'e care le condamnă* 2n 'oezia ECă(eluşul şc.io'5 'oeta ia atitudine )m'otri a acelor co'ii care c.io'5* Că(eluşul e#te tri#t c&nd )i ede 'e +ra(ii lui "uc&ndu1#e cu co'iii şi aler$&nd*El #tă #in$ur şi 'l&n$e*El admiră 'e co'ii cumin(i%)i u!eşte şi ar dori mult #ă #e "oace cu ei*<in 'ăcate #unt şi co'ii răi ca acela care l1a lo it%iar acei co'ii )i #unt ur&(i* C&(eluşul #'une că ar 'utea #ă #e răz!une % #ă1l muşte de 'icior % dar nu +ace ace#t lucru dorind #ă1i arate că el e#te mai !un de c&t acel !ăiat c&nd l1a lo it* E****aş 'utea #ă1l muşc odată <e 'icior % #ă mă răz!un* <ar )l la# aşa % #ă1l adă 73A .

ărnicie*Poezia E Gondarul leneş E e#te un e.iar #ă mă !ată Pentru ina mea N1aş min(i1o niciodată Pe mămica mea*5 Şi 'o eştirile )n 'roză au teme a#emănătoare* Prin di+erite e.Răul % că un !iet că(el Are inima mai !ună <ec&t a rut1o el*5 2n alte 'oezii condamnă lenea şi 'e cei leneşi % autoarea )i ăndeamnă la .emau )n odaia lor* C&nd oia #ă ia dulcea(ă dintr1un a# de 'e ma#ă% aude un #tri$ăt a#'ru .em'le !une de urmat co'iilor % #ă1i educe% #ă contri!uie la +ormarea unor tră#ături +rumoa#e de caracter* E#te +oate #u$e#ti ă )n ace#t #en# 'o e#tirea E #ă nu min(i % #ă nu +uri*5 De(i(a !ucătăre#ei% Ioana a intrat 'e +uriş )n odaia +eti(elor #tă'&nilor* Ioana era iu!ită de +eti(e% de multe ori o c. E9ă nu +uri % #ă nu +uri***5Ioana #1a #'eriat +oarte tare% a #că'at 73B . E Ga eu #'un orice $reşeală Ei )i #'un orice $reşeală Căci colilul care )nşeală E ur&t şi 'ro#t Şi de1ar +i c.em'le% autoarea urmăreşte #ă dea e.em'lu )n ace#t #en#* E#te or!a de#'re o +urnică mititică ce duce 'e #'ate $reută(i mult mai mari dec&t tru'şorul ei* Pe o cărare )nt&lneşte un !ondar 'l&n$&nd de +oame* Durnica )i 'ro'une #1o a"ute la cărat 'o ară şi1l a 'lăti !ondarului* <ar !ondarul re+uză "ur&ndu1#e că nu 'oate munci* Atunci +urnica % ce a u#e#e milă la )nce'ut de !ondar % 'rocedează +oarte corect şi nu 'oate a ea milă de un leneş* E Hai de tine I Ce ruşine Leneşule cerşetor Nici de milă % nici de #ilă Nu (i1aş da un a"utor*5 2n 'oezia E<oi 'rieteni5% doi co'ii )şi 'o e#te#c )nt&m'lări% unul dintre ei a#cunde di+erite +a'te rele % nu le recunoaşte% iar celălalt )i #'une că orice #1ar )nt&m'la % nu 'oate #ă1i a#cundă mamei nimic .

em'li+ic&nd cel 'u(in trei metode de $&ndire critică şi intero$ati ă 'entru acce#i!ilizarea ace#tora la ciclul 'rimar* 3* Poezia de#'re natură şi ie(uitoare )n crea(ia lui Tudor Ar$. Aalenţe alegorice şi simbolice în poeziile lui Eeorge .op#rceanu.em'lu de #en#i!ilitate arti#tică* Ea #1a a'ro'iat cu multă )n(ele$ere de #u+letul celor mici% şi +rumoa#ele ei crea(ii a )nc&ntat co'iii de1a lun$ul tim'ului % a ştiut #ă aducă !ucurie )n #u+letul co'iilor şi #ă1i +acă mai !uni şi mai #en#i!ili* Ite"i pe tru eva!uare 7* Rele a(i #tructura şi com'ozi(ia unei le$ende i#torice din crea(ia lui <* Golintineanu )n cadrul unui 'roiect didactic 'entru cla#a a IH1a* 8* Realiza(i un e#eu 'ri ind alen(ele co$niti e% e#tetice şi morale ale 'oeziei de#'re 'atrie şi eroi cu re+erire la cel 'u(in doi autori% c&te 'atru titluri% e.ezi şi Elena Dara$o% d&nd cel 'u(in 7C titluri de olume şi +ăc&nd trimiteri la şa#e titluri* 4* Realiza(i un e#eu de 814 'a$ini 'e tema.lin$ura şi a +u$it* Pa'a$alul Coco #tri$a* El ştia doar 'ro'ozi(ii . +ăc&nd trimiteri la 'atru1 şa#e titluri* 736 . E9ă nu +uri şi #ă nu min(i****5 Ioana e#te +oarte #'eriată şi nu1şi $ă#eşte liniştea dec&t du'ă ce mărturi#eşte mamei % care o )ndeamnă #ă nu mai +acă aşa ce a* EGine a +ăcut <umnezeu că a 'u# Drica acea#ta )n #u+letul oamenilor*** Linişteşte1te şi +ă$ăduieşte că N1ai #ă mai +aci ce şti că e o'rit*5 2ntrea$a o'eră literară a Elenei Dara$o e#te un e.

Do4n" T#an a6i# C. D$1av#anc$a. 4eamul :oimăreştilor. Caia $anis'* <O>NU TRAN<ADIR1 'rezentare $enerală% caracterizare A'ar(in&nd aceluiaşi #'a(iu #'iritual al $eo$ra+iei noa#tre literare ca şi iluştrii #ăi )naintaşi Ioan Neculce% Ha#ile Alec#andri% Ion Crean$ă 74C .'rimă% )n modul cel mai de'lin% #u+letul 'o'orului no#tru% '#i. <altagul etc*. :oimii.ail 9ado eanu (7BBC176=7. 7mpărăţia apelor-@ condi(ia umană(3ocul unde nu s-a înt#mplat nimic. Sa ov$an".olo$ia lui% dorin(a de a trăi )n li!ertate% omenie şi demnitate* 9criitorul )n#uşi #1a con#iderat un e. 2pa morţilor. Bara de dincolo de negură. E<acă tot ce #1a #'u# aşa +rumo# şi atră$ător de#'re o'era mea e#te e.e#te unul dintre marii 'rozatori rom&ni* 91a nă#cut la Paşcani* O'era #a #e remarcă nu numai 'rin dimen#iunile ei im're#ionante (a #cri# 'e#te o #ută de olume-% ci% mai ale#% 'rin aceea că ea e.Do4n"1 V"c$a >i. i#toria(6raţii Kderi. <ordeienii. @odia +ancerului #au Aremea Ducăi-%odă' @ ia(a #atului rom&ne#c(Canu 2ncuţei.'re#ia unor ade ăruri% dacă am iz!utit #ă dau ce a ala!il neamului meu% a'oi toate laudele 'e care le 'rime#c cu recunoştin(ă reau #ă le )ntorc umili(ilor şi o+en#a(ilor ie(ii% acelora care #1au 'etrecut ca +lorile şi +runzele anotim'urilor şi care totuşi mi1au tran#mi# de'ozitul #u+letului lorR5 <u'ă Emine#cu% 9ado eanu a +o#t şi răm&ne unul dintre #criitorii cei mai citi(i din )ntrea$a noa#tră literatură* 2ncă de la 'rimele olume 0 o%estiri1Dureri înăbuşite@ +r#şma lui *oş recu.MODELE DE DASCJLI M. Ş!.@ natura(Dumbra%a minunată.9ado eanu creează% 'rin o'erele #ale o ade ărată e'o'ee a 'o'orului rom&n% #cri#ă )n $raiul curat% lim'ede şi +rumo# al ace#tui 'o'or% dar )năl(at la o măie#trie +ără 'recedent* O'era #a cu'rinde 'o e#tiri% nu ele şi romane* Temele e#en(iale ale crea(iei #ado eniene #unt.'onent al neamului #ău.

malul 9iretului% ză oaiele de #ălcii% şurile dără'ănate de la mar$inea t&r$ului* Cel mai mult l1a im're#ionat locul unde a +o#t şcoala% deoarece )i aminteşte de 'rima zi din ia(a de şcolar% de "ocurile co'iilor şi de +o#tul )n ă(ător* 9criitorul zu$ră eşte c.i'ul celor care i1au luminat co'ilăria% )ntre aceştia a+l&ndu1#e şi >i.'rimă #entimente 'ro+unde de re#'ect şi recunoştin(ă* 9criitorul )şi aminteşte de domnul Tranda+ir cu ocazia re)ntoarcerii )n t&r$uşorul natal şi re ede cu ace#t 'rile" locurile co'ilăriei. EAcolo multe lucruri #1au 'etrecut% 'rietene% şi% de acolo 'ornind% #imt că iar mă cu'rinde )nduioşarea şi iar am #ă1(i or!e#c şi )n acea#tă #cri#oare de domnu Tranda+ir*5 O'era are dre't #co' )n+ă(işarea da#călului% e iden(ierea )n#uşirilor lui şi e.iar mini#trul )n ă(ăm&ntului* <omnul Tranda+ir )i iu!ea 'e co'ii şi a răma# )n acele locuri '&nă la moarte* 747 .i'ul da#călului aşa cum #1a )nti'ărit )n mintea şi )n #u+letul #ău* <a#călul Tranda+ir )şi +ăcea conştiincio# datoria% dar le dădea co'iilor şi o anume )n ă(ătură #u+letea#că* Şcoala e#te izitată de doi E#trăini5 care di#cută cu )n ă(ătorul şi a#i#tă la lec(ii* El a+lă cu uimire că unul dintre izitatori a +o#t c.i'ul da#călului #ău 'e care )l e ocă aduc&nd )n 'rezent% din ne$ura uitării% icoana nee#tom'ată de reme a domnului Tranda+ir* 9crierea are caracter de amintire% autorul )n#uşi mărturi#ind că Eau răma# ii 'entru #u+letul meu )nt&m'lările luminoa#e ale co'ilăriei aşa de )nde'ărtate5% iar e ocarea e#te conce'ută )n #tilul e'i#tolar% ca o #cri#oare către un 'rieten dra$.ai Gu#uioc% +o#tul #ău )n ă(ător* Ace#ta de ine Edomnu Tranda+ir5 )n o'era cu acelaşi titlu% 'u!licată mai )nt&i )n re i#ta EAl!ina5(76C:.şi >i.i#ten(a% 9ado eanu e ocă )n o'erele #ale% ca şi Ha#ile Alec#andri% Ion Crean$ă% C.ai Emine#cu% >i.ail 9ado eanu a ea #ă )m!o$ă(ea#că literatura rom&nă cu ade ărate ca'odo'ere care 'un )n e iden(ă tră#ăturile unui )ntre$ 'o'or% trecutul #ău de lu'tă% #u+erin(ele şi Edurerile )nă!uşite5% 'itore#cul 'laiurilor rom&neşti #au +rumu#e(ea morală a oamenilor locuitori 'e ace#te melea$uri* Dire #en#i!ilă% i!r&nd 'ro+und şi #tatornic la tot ceea ce i1a marcat e.şi a'oi )n olumul 3a noi în Aiişoara ) $crisori trimise de un prieten pribeag' a'ărut )n 76CA* 2n acea#tă o'eră literară% 9ado eanu imortalizează c.

ii +oarte !la"ini* C&nd z&m!ea% #e arătau #u! mu#ta(a tun#ă #curt nişte din(i lun$i% cu #trun$ă mare la mi"loc5* C.ii +oarte !la"ini5. ENu% domnul no#tru nu ne1a )n ă(at niciodată din 'ricină că #e temea de cei mari*5 Totul iz ora din dra$o#tea #a +a(ă de me#erie şi +a(ă de co'ii (E2i era dra$ #ă ne )n e(e% şi 'arcă eram co'iii luiR5-% lucru emo(ionant% intuit de ele i* <e aceea domnul Tranda+ir e#te a'reciat 'entru +a'tul că +orma min(ile co'iilor% dar mai ale# 'entru E)n ă(ătura cealaltă% #u+letea#că5% ce )şi a ea o!&rşia )n E'ri#o#ul de !unătate5 şi )n #u+letul #ău )n care Eera ce a din credin(a şi cură(enia unui a'o#tol5* 2n ă(ătorul a răm&ne 'entru ele ii #ăi un model de !unătate şi dăruire* Prin 'a#iunea #a% 'rin #u+letul #ău no!il% el le in#u+la co'iilor şi #entimentul )năl(ător al dra$o#tei +a(ă de neam% 'u# )n e iden(ă )n tim'ul +iecărei lec(ii #au c&nd )i )n ă(a #ă recite 'oeziile 'atriotice (E or!ea tare şi )năl(a )n #u# !ra(ul dre't5-* Pa#ionat de o'era lui Crean$ă% domnul Tranda+ir le culti a ele ilor #ăi şi $u#tul 'entru lectură% 'entru +rumo#% şi de aceea c&nd le citea din 'o eştile . de da#căl şi de om% am!ele laturi ale 'er#onalită(ii #ale e iden(iind +rumu#e(ea morală a celui care şi1a dedicat )ntrea$a e.el )n &r+ul ca'ului% cu oc.iar una dintre ace#te )n#uşiri(Eoc.Titlul )n#uşi #u$erează +a'tul că 'er#ona"ul 'rinci'al al o'erei e#te domnul Tranda+ir% +o#tul )n ă(ător al #criitorului% de enind 'e#te ani un #im!ol al celor mai ale#e )n#uşiri * El e#te un 'er#ona" real% 'e numele #ău ade ărat >i.i#ten(ă +ăuririi altor oameni şi de aceea concluzia la care a"un$e autorul e#te că E)n locul acela a trăit un om&5* 9u! a#'ect +izic% )n ă(ătorul e#te un om o!işnuit% autorul )n+ă(iş&ndu1l ca +iind E!ine +ăcut% 'u(in c.antici'ează +rumu#e(ea interioară a da#călului% căci 'ri irea lui !l&ndă nu 'oate +i dec&t o do adă a #u+letului #ău cald% a !unătă(ii nemăr$inite a ace#tui om* <in 'unct de edere moral% el e#te deo#e!it% at&t ca da#căl c&t şi ca om* Ca )n ă(ător )şi iu!eşte me#eria 'e care o +ăcea cu 'a#iune şi re#'on#a!ilitate% aşa cum mărturi#eşte )n#uşi autorul.ai Gu#uioc% de care 9ado eanu )şi aminteşte cu 'rile"ul re ederii locurilor natale* Prin )ntrea$a nara(iune #e realizează un #u$e#ti 'ortret +izic şi moral al da#călului% )n+ă(işat )n du!lă i'o#tază.umuleşteanului E)n !ănci #e +ăcea o tăcere ad&ncă5 748 .

otăr&rea #ă #e ducă şi ei cu domnul Tranda+ir E'e#te 9iret5* La +el de im're#ionantă e#te şi i'o#taza de om a da#călului% uimind 'rin autenticitate* Pe l&n$ă !unătate şi dra$o#te% din care iz orăşte 'uterea #a de a )n#u+le(i orice lucru% )n#uşiri do edite şi ca da#căl% omul Tranda+ir #e do edeşte şi #tatornic% +iind 'ro+und le$at #u+leteşte de oamenii şi locurile unde )şi 'ro+e#ează me#eria* Oarnic şi 'rice'ut% el Eera $o#'odăro# şi1i 'lăcea #ă #e +acă orice lucru cu r&nduială5% )n ă(&ndu1i şi 'e co'ii #ă +ie la +el* <omnul Tranda+ir #e com'ortă )n orice )m're"urare )n c.deoarece )n ă(ătorul a ea ca'acitatea de a tran#mite co'iilor marea #a +or(ă emo(ională% darul di in de a #emăna dra$o#te )n #u+lete* Gun 'eda$o$% )nze#trat cu tact şi a &nd oca(ie de da#căl% el )i )n(ele$ea 'e co'ii% ştia #ă1i laude (EGra a% !ăie(iI5-% dar )i şi do"enea c&nd era cazul (E>ăi% domnuleII-* Prin ace#te )n#uşiri% 'rin oca(ia #a de da#căl% )i uimeşte şi 'e )nal(ii oa#'e(i ce izitează şcoala% căci ei ado'tă o atitudine de re#'ect% #e intere#ează şi de 'reocu'ările şi ia(a lui% de e.ărnicie% mode#tie% căldură #u+letea#că% re#'ect 'entru cin#te% ade ăr% şi +rumo#1 autorul nutreşte #entimente 'ro+unde de admira(ie% re#'ect şi recunoştin(ă +a(ă de ace#ta şi )i 'ă#trează o amintire neştear#ă * GARGU ŞTED\NE9CU <ELAHRANCEA 1 <ATE GIOFRADICE 743 .im!a )n+ă(işarea lumii şi a #emenilor% 'oate )n#u+le(i tot cel )ncon"oară% 'rin iu!ire 'oate )n in$e tim'ul% răm&n&nd iu şi dincolo de moarte (E2n locul acela a trăit un om&”'. <omnul Tranda+ir #1a #tatornicit )n #u+letul şi )n mintea +oştilor ele i 'rin )n#uşirile de da#căl şi de om şi% +ără a +i o 'er#onalitate% a marcat 'ro+und trecerea #a 'rin lume* <atorită ale#elor )n#uşiri ale domnului Tranda+ir1dra$o#te +a(ă de ele i% !unătate% !l&nde(e% delicate(e% dra$o#te de muncă% iu!ire de (ară% 'a#iune% #tatornicie% .i'ul cel mai +ire#c% ne r&nd #ă 'ară dec&t ceea ce e#te* Cele două i'o#taze ale 'er#ona"ului1de da#căl şi de om1#e )m'lete#c )ntr1un 'ortret moral armonio#% deoarece autorul #u$erează ideea că da#călul% 'rin menirea #a de a +orma oameni% e#te )n 'rimul r&nd om şi că omul% 'rin )n#uşirile #ale 'oate #c.i#ten(a 'e care o duce )n acel col( de lume* <ra$o#tea dintre )n ă(ător şi co'iii e#te reci'rocă% )l iu!e#c mult% şi de aceea % atunci c&nd #1a z onit că a 'leca )n altă comună% !ăie(ii au luat .

alatul de cleştar etc*% E<ela rancea a adu# )n literatura rom&nă ia(a celor mul(i% intere#ul cald 'entru acea#tă ia(ă şi% )n #cri#ul rom&ne#c% lim!a ie a celor care trăie#c )n contact cu 'ăm&ntul5* (Fara!et I!răileanuDiind un o!#er ator şi anali#t +in al #u+letelor #en#i!ile #criitorul iz!uteşte #ă creeze ti'uri de eroi memora!ile* Cel mai realizat răm&ne eroul auto!io$ra+ic din Domnul Aucea .91a nă#cut la 8 a'rilie 7B:B@ e#te +iul cel mai mic dintre cei cinci co'ii ai lui Şte+an Tudorică Al!u şi ai Ioanei* >ediul )n care a co'ilărit #criitorul era de mici meşteşu$ari% 'lu$ari clăcaşi şi cărăuşi ca şi tatăl #ău% to(i eni(i din #ate mai a'ro'iate #au mai de'arte% anal+a!e(i% dar moştenind de la )naintaşi o !o$ă(ia de crea(ii 'o'ulare 'e care iitorul #criitor a )n ă(at #ă le Ezică5 da la !ătr&nii #+ătoşi 'rintre care a cre#cut% de l tatăl #ău şi mama #a% ne)ntrecută iz oditoare de !a#me nemaiauzite* Prozator şi dramatur$% e#ei#t şi 'u!lici#t% Gar!u Şte+ăne#cu <ela rancea a contri!uit la dez oltarea literaturii rom&ne% ca şi al(i #criitori% )n 'erioada de trecere de la marii cla#ici la literatura inter!elică* Cuno#cut 'rin trilo$ia >oldo ei (2pus de soare. Cagi-. Aiforul'% dar şi 'rin #crieri )n 'roză ca $ultănica.Nu ela e#te una din cele mai aloroa#e din )ntrea$a crea(ie a lui <ela rancea% una din 'ie#ele ei de rezi#ten(ă* Aici are rolul eroului 'o e#titor* <in Domnul Aucea % )n ă(ătorul lui <ela rancea% cititorul a+lă că )n ca'itala Rom&niei% la #+&rşitul eacului al QIQ1lea% co'iii au a ut 'arte de un da#căl măr$init şi rău% care nu1i )n ă(a nimic% )i )m'in$ea la minciună şi #e +olo#ea de ei ca de nişte #lu$i ne'lătite* Nu ela e#te un erita!il document 'ri itor la )n ă(ăm&ntul şi cadrele didactice din (ara noa#tră acum 73C de ani* Numele 'er#ona"ului titular% )n care contem'oranii au recuno#cut cu uşurin(ă 'e al )n ă(ătorului 5on Aucitescu % a de enit de atunci şi 'entru totdeauna e'itetul caracterizant 'entru orice #lu"itor al catedrei cere #e do edeşte inca'a!il% tiran ori ridicol* 2n Domnul Aucea #e concentrează% 'oate )n $radul cel mai )nalt% #o!rietatea% di#cre(ia şi ec.udose.olo$iei co'ilului* E enimentul )n "urul căruia #e centrează reac(iile 744 . 3uceafărul.ili!rul artei 'rozatorului* Accentul cade nu 'e +i$ura )n ă(ătorului tiran% aşa cum #1ar 'ărea% ci 'e analiza '#i. 4eg!iniţă.

eroului e#te intrarea la Şcoala <omnea#că* Ştirea că el % )n ă(ăcelul lui Enea Nicu(ă5 din curtea !i#ericii% a +rec enta cur#urile unei şcoli de ni el #u'erior% )l +ace #ă trăia#că un #entiment cu de#ă &rşire nou% de o mare #ur'riză şi inten#itate* 2n Domnul Aucea.olo$ică* A#t+el e#te zu$ră ită şcoala remii% cu metodele şi #i#temul 'eda$o$ic de atunci* >e#c. E.i% măr$init% care +olo#ea 'ractici neştiin(i+ice )n munca cu şcolarii* Ele e#te )nrudit )ndea'roa'e cu >ariu# C.iul 'ro'riei co'ilării care a a ut #ă #u+ere de 'e urma ei* <a#călul Hucea +ace 'arte din cate$oria 'eda$o$ilor de ti' ec.arul de a +orma min(ile ele ilor% domnul Hucea nu i1a )n ă(at nimic 'e co'ii )ntr1un an de zile% du'ă cum ne #'une )n#uşi #criitorul.i erzui% mici şi re'ezi@ o +a(ă $ăl!uie% curată şi +ără 'ic de #&n$e*5 Nara(iunea e iden(iază şi alte )n#uşiri ale da#călului* 9criitorul )şi aminteşte de )n ă(ătura 'rimită de la domnul Hucea ELec(iile mer$eau #trună* Nu )n ă(a nimeni nimic*5 Notele #e 'rimeau )n +unc(ie de 'lata 'e care o 'utea +ace +iecare E)n natură5* <a#călul nu era iu!it de ele i% din cauza !ătăilor şi a umilin(elor% lor le era +rică de el% şi +iecare #e #trăduia #ă 'lătea#că c&t mai !ine notele 'e care şi le doreau* <acă domnul Tranda+ir a ea .'re#iile ridicole ale 'eda$o$ului% !ătaia şi umilin(ele ce le )ndurau şcolarii% #er iciile 'e care ei tre!uiau #ă le 're#teze ace#tuia% mituirea monitorilor şi multe alte a#emenea 'rocedee )n"o#itoare #tăteau la !aza 'roce#ului Ein#tructi 1educati 5 de la renumita Eşcoală domnea#că5* 9u! a#'ect +izic da#călul ne e#te 'rezentat ca +iind un om E#cund% $ră#uliu% cu 'ărul mărunt şi )ncărun(it% cu !ar!a a#cu(ită% 'otri ită din +oar+ece% mai mult al!ă% şi al!ă ca ză'ada )n &r+ul ei netezit@ nişte oc. EC&nd intra#em )n Şcoala domnea#că eram de o't ani% ştiam cele 'atru o'era(ii şi +rac(iile* Acum eram de nouă ani % trecu#em )n cla#a a treia% şi nu mai ştiam dec&t adunarea şi #căderea*5 74: . #criitorul 'ro!ează cel mai !ine +ine(ea #a analitică% 'o#i!ilită(ile şi ca'acitatea #a de nuan(are '#i.icoş Ro#to$an al lui Cara$iale* Hia(a de şcoală de#cri#ă aici% e#te a#emănătoare% )n de#tule 'ri in(e% cu cea )n+ă(işată de Ion Crean$ă )n 2mintiri din copilărie.inăria a!uzi ă a in#titutorului de altă dată e#te re#im(ită din un$.

randafir% #criitorul a creat ti'ul da#călului de otat tru' şi #u+let me#eriei ale#e şi al omului !l&nd şi )n(ele$ător% mode#t şi delicat% )n#uşiri )ntruc.eierea nece#ară.amurilor% trecu#em )n cla#a a treia*5 Pentru acce#i!ilizarea alorilor te.'unere% alături de de#criere% nara(iune % e ocare* • Ce mai 'utem #'une de #'re elN <ialo$ul e#te şi o modalitate de caracterizare a 'er#ona"elor 'rin lim!a"% 'rin +elul de a or!i% modalitate de# +olo#ită de #criitori* <atorită )m!inării armonioa#e a ace#tor moduri de e. Prin Domnul .'unere% nimic nu #ună +al#% di#cordant% )n ace#t imn )năl(at +o#tului )n ă(ător* La 74= .9criitorul )şi aduce aminte de cu intele 'e care le #'unea la #+&rşitul ru$ăciunilor. EPe #eară% #+&rşind +recatul şi un#ul .telor )m!inăm e.i'ate )ntr1un caracter com'le. )n care #trăluce#c.'unerea +rontală cu o con er#a(ie euri#tică şi de eri+icare diri"ată du'ă cum urmează. E<oamne% )ndură1te şi ia 'e <omnul Hucea% că nu ne )n a(ă nimic% ne !ate şi ne trimite cu coşni(a )n 'ia(ăI5 A#t+el domnul Hucea era un da#căl rău% !ătăuş% nu iu!ea co'iii şi nici me#eria 'e care o 'ractica* A ea o!iceiul 0#'re a 'utea dormii dormi )n oie 'e catedră1#ă ordone cel 'u(in o oră de tăcere şi nemişcare a!#olută% 'ede'#indu1i 'e cei care #e mişcau* Şcoală% )n ă(ător% mora uri #unt ăzute cu oc.ii mai )nt&i mări(i de #'aimă ai co'ilului% a'oi cu o ironie dureroa#ă de om dezamă$it şi dece'(ionat* Draza +inală are aloarea unei 'oante% +ără de care nu ela ar +i li'#ită de )nc. iu!irea de oameni% $enerozitatea şi 'uritatea #u+letea#că* El com'letează $aleria de da#căli1model% din care +ace 'arte şi !ădi(a Ha#ile al lui Crean$ă% şi care contra#tează 'uternic cu domnul Hucea% creionat de Gar!u Şte+ăne#cu 0<ela rancea* • Cum #unt 'rezentate )n#uşirile domnului Tranda+irN 2n#uşirile domnului Tranda+ir #unt e iden(iate direct% 'rin de#criere% #au indirect% 'rin nara(iune% e ocare şi dialo$* • Care e#te rolul dialo$uluiN <ialo$ul e#te +olo#it 'entru a re'roduce con or!irea dintre două 'er#oane% )nce'utul or!irii +iecăreia dintre ele marc&ndu1#e 'rin linia de dialo$* • Ce e#te dialo$ulN <ialo$ul e#te un mod de e.

• Care #unt cele două 'er#ona"e #tudiate de noiN Cele două 'er#ona"e #tudiate de noi #unt domnul tranda+ir şi domnul Hucea* • Ce mi"loace arti#tice )nt&lnimN 9unt utilizate mi"loace arti#tice di er#e.ai#me (Ea'o#tol5% Eda#căl5% Emonitor5-* • Cum #e numeşte 'er#ona care 'artici'ă la ac(iunea unei o'ere literareN Per#oana care 'artici'ă la ac(iunea unei o'ere literare #e numeşte 5$#%onaH 1i!$#a#. 74A .iduşie5% Eşa$ă5.acea#ta contri!uie şi +raza care e#te armonioa#ă şi din ea iz orăşte un ton di#cret% de comunicare intimă% ca de la om la om % )ndulcită uneori de +armecul ro#tirii moldo eneşti% )n care re$ionali#mele (Eşură5% E$.#e )m!ină cu numeroa#e ar. e'itet% com'ara(ie% meta+oră* • Pe care din cei doi )n ă(ători 1ar 'lăcea #ă1i a e(iN Pe domnul Tranda+ir% deoarece e#te un om !un% care iu!eşte co'iii% şi )i 'lace #ă )i +ormeze 'entru ia(ă* • <e ce domnul Hucea nu era iu!it de ele ii #ăiN Era un da#căl rău% care nu iu!ea co'iii* • Cum 1ar +i 'lăcut #ă +ie domnul HuceaN 2n 'rimul r&nd #ă +ie un om !un% care #ă1şi iu!ea#că me#eria* Iu!ind me#eria de da#căl atunci tre!uie #ă iu!eşti şi co'iii% #ă şti #ă1i 're(uieşti* Acea#tă me#erie nu #e 'oate 'ro+e#a dec&t dacă ai o dra$o#te 'entru ceea ce +aci şi 'entru co'ii% şi nu 'entru că te temi de cei mari* • 2n Domnul Aucea ce 'utem #'une de#'re autorN Autorul #e identi+ică cu 'er#ona"ul* • Cum i#a el că arată Şcoala domnea#căN ( #e citeşte +ra$mentulERun 'alat mare% mare şi +rumo#% ca )n !a#me% cu 'or(i de +er% cu $eam1 l&curi% cu uşi de cleştar% cu ziduri o'#ite ca nişte icoaneR*5 • Cum arăta de +a't şcoalaN ENişte ca#e lun$i% 'itici şi dără'ănate* <ar n1a ea 'or(i )nalte de +er% căci n1a ea de locR5 * Ti'uri de e.erci(ii. 7* <elimita(i +ra$mentele )n care #unt 'rezentate.

i erzi şi iu(i A#'ect moral 1 nu iu!eşte co'iii 1 nu1şi iu!eşte me#eria co'iii )l con#ideră un zmeu deoarece )i torturează )i 'une #ă #e a#culte unul 'e celălalt 74B .a!- lumea co'ilăriei şi a #colii@ ima$inea )n ă(ătorului* 8* <e#'rinde(i acele +ra$mente care conturează c.i'ul domnului Tranda+ir şi al domnului Hucea* OARTA PER9ONA3ELOR IPO9TAJ\ O> IPO9TAJ\ <A9C\L >ode#t Gun $o#'odar Gunătate <ra$o#te 9tatornici 1!unătate nemăr$inită 1)şi iu!eşte me#eria E#te +ire#c )n com'ortare% ne r&nd #ă 'ară dec&t ceea ce e#te* Do4n" T#an a6i# Dormează min(ile co'iilor dar şi #u+letele lor Le culti ă $u#tul 'entru lectură şi 'entru +rumo# <omnul Hucea A#'ect +izic #cund $ra# 'ăr #curt şi al! !ar!a al!ă şi a#cu(ită oc.

MF>'.i va1o#i1$ 4o#a1$ Bn %noav$ c" a51ica'ii 1a (I%5#&vi1$ 1"i P&ca1&) de Petre Du!*u 9noa a I*7 de+ini(ie% acce'(iuni terminolo$ice I*8 #u!#'eciile #noa ei I*3 cla#i+icarea #noa elor /Isprăvi!e !ui Pă$a!ă40 de Petru Du!*u II*7 Tematică şi com'ozi(ie II*8 Caracterul #atiric şi educati al #noa elor lui Petre <ul+u a alori co$niti e şi morale Lectura inter'retati ă 0 modalitate de acce#i!ilizare a #noa elor lui Petre <ul+u III*7 <i#cutarea reac(iilor cititorului III*8 Re(eaua 'er#ona"elor III. p. Ed.i in+iltra(ii )n cea cultă% con#t&nd )ntr1 o #curtă nara(iune cu inten(ii umori#tico1#atirice% )n care elementele reali#te (şi% uneori% naturali#te. 2cademiei -. Cu &ntul 4#noa ă5 'ro ine din ec.#unt )m'in#e c&teodată '&nă la limita ero#imilului% +ără )n#ă a #e trece dec&t rareori )n +anta#tic5 )2pud “dicţionar de termeni literari”. !$#4ino1o+ic$ 2n $eneral% #noa a e#te de+inită dre't 4#'ecie a literaturii 'o'ulare% cu multi'le şi #tră ec. <ucureşti 8=>L.-.acc$5'i"ni .$.: Cai$!"1 $ i45#$%ii $ 1$c!"#& 3.+a(a al!ă .ea #loa ă 4izu no a5L 4din nou5* 2n #en# lar$% #noa a e#te numită 4'o e#te $lumea(ă5% 4'o e#te cu mă#cărici% cu minciuni% !azaconii% 'ara#co enii% taclale5 746 SnoavaD $6ini'i$.ainele )i #unt +oarte curate mer#ul iute% mărunt du'ă un an de şcoală co'iii nu ştiu nimic )i )n a(ă #ă mintă 'entru note !une tre!uiau #ă 'lătea#că SNOAVA Vi7i"n$a %a!i#ic& .

p.3MM. D.N9.eiată cu o 'oantă% ce e iden(iază i#cu#in(a şi inteli$en(a creatorului ei* 2n tim' ce #noa a a'ar(ine% 'rin ori$ine şi con(inut% mediului rural% $luma are o ori$ine li re#că şi e#te #'eci+ică mediului citadin* Ea #1a nă#cut datorită ie(ii moderne a. 3. 8=NM.)“$noa%a populară rom#nească”. *iner%a.' &o!$!oriştii şi istori$ii !iterari re"ar$ă di"e siu ea ei redusă î $o"paraţie $u #as"u!0 apoi *aptu! $ă ea de"as$ă aspe$te egative di so$ietate0 de*e$te u"a e0 vi$ii so$ia!e0 ţi ti d e*e$te "ora!izatoare î se su! î dreptării rău!ui pri a*ir"area pri $ipii!or eti$ii popu!are) Pri $ara$teru! !or satiri$ şi "ora!izator0 s oave!e se re*eră u !a oa"e i $a persoa e0 $i !a $ara$teru! a$estora0 !a s!ă#i$iu i şi de*e$te0 î $.. Aşadar *u $ţio a!itatea s oavei $o stă î resta#i!irea u or or"e a!e eti$ii popu!are î $ă!$ate de $o"porta"e te repro#a#i!e) 2n ecinătatea #noa ei #1a nă#cut +1"4a% con#iderată de unii o #u!#'ecie a #noa ei* Fluma e#te o nara(iune #curtă şi concentrată% )nc. Ed.su! să ătos şi i o*e siv0 î $as$ade0 p.!#a "c$#$ $ Mi#c$a Iv&n$%c"F"n a'ia Ana%!a%ia. ediţie critică de $abina 0 +ornelia $toenescu. +anco%ici. $ Ro"+$4$n!. refaţă de *i!ai 0 2l. <ucureşti.tiată du'ă 'o e#tiri acurte% cu 'oante e#ele% care #olicită a#cultătorilor o aten(ie de #curtă durată* An$c o!a e#te tot o 'o e#tire e#elă şi cu un +inal moralizator% cu un 'ronun(at caracter 'itore#c% dez oltată )n "urul unui 'er#ona" cuno#cut* 2n cele mai multe cazuri% anecdotă 'o e#teşte +ar#a 'u#ă 'e #eama unui 'er#ona" i#toric% 'entru ai dez ălui caracterul #au 'ozi(ia +a(ă de un e eniment trăit* Re+erindu1#e la 'er#onalită(i cu renume% anecdota #e a#eamănă cu le$enda i#torică* Am!ele 'un 'e #eama oamenilor mari ce a )n le$ătură cu conduita şi ca'riciile ace#tora* Aceleaşi re#ur#e #'irituale şi aceleaşi medii #ociale au dat naştere 5o#$c1$i% care )n e#eleşte mintea şi #atirizează caracterul* Porecla #e com'une dintr1un cu &nt #au $ru' de cu inte 'rin care e#te #ti$matizat năra ul ori de+ectul cui a* 7:C .5. A5.Pa#!$a iavo1"1"i. ă !a $e! sar$asti$4 8A.t di $o ţi utu! !or0 se poate $o stitui u /"a ua! de "ora!ă popu!ară40 î $are !e eşii0 proştii0 "i $i oşii0 #eţivii0 !a$o"ii0 2răpăreţii0 !i guşitorii ş)a) su t #i$iuiţi $u ar"e!e rău!ui şi ridi$o!u!ui) U"oru! ia *or"e variate: de !a r.

9're deo#e!ire de celelalte #'ecii amintite% #noa a cla#ică are un #tatut literar di#tinct% 'rin italitatea e.ur şi Al!ert 9c.ită(ii romane% )n 'o e#tirile licen(ioa#e ale E ului >ediu% '&nă la #noa ele cu caracter #atiric 'u#e 'e #eama unor eroi 'o'ulari 'recum Na#tratin Oo$ea )la turci'% I an Tur!incă )la ruşi'% Till Eulen#'ie$el )la germani' şi Păcală )la rom#ni'* Pe de altă 'arte% #noa a a a'ărut şi din moti ul că% )n anumite e'oci% nu #e 'utea #'une ade ărul* <in 'er#'ecti ă cronolo$ică% #noa ele au +o#t introdu#e din colec(iile de !a#me ale +olcloriştilor )nce'&nd cu e'oca romantică* Prima colec(ie e#te cea a +ra(ilor Frimm din 7B78% iar )n cultura rom&nă 'rima colec(ie care include #noa e a'ar(ine +ra(ilor $ermani Art. • • • #noa e de#'re 'roşti@ #noa e de#'re că#ători(i@ #noa e care au ca 'er#ona" central +emeia@ 7:7 .i#tă mai multe ti'uri de 'o e#titori de #noa e.'rimată şi 'rin aria lar$ă de ră#'&ndire* <e o!icei% 'o e#titorul de #noa e e#te un tem'erament e#el% dotat cu #'irit critic% in enti şi cu 'utere de #inteză* E.'o e#titori de #noa e licen(ioa#e #au de $lume 4+ără 'erdea5* 2n toate e'ocile #noa a a +o#t un 'rodu# +olcloric al r&#ului* Ea era 'rezentă )n cu'letele #atirice ro#tite la 'etrecerile 4#aturnale5 ale Antic.'o e#titori de #noa e tradi(ionale@ !.'o e#titori de !ancuri şi anecdote@ c. a.eodor 9'eran(ia ş*a* Precum alte crea(ii 'o'ulare% #noa ele au con#tituit un 're(io# iz or de in#'ira(ie 'entru #criitorii noştri din di+erite e'oci. I* Gudai <eleanu% Anton Pann% Ion Crean$ă% I*L* Cara$iale ş*a* Pe de altă 'arte unii #criitori au 'relucrat #noa a 'o'ulară% tran#'un&nd1o )n er#uri% cum a 'rocedat Petre <ul+u cu 4I#'ră ile lui Păcală5* <u'ă 'er#ona"ul 'rinci'al din ele% #noa ele au +o#t cla#i+icate de către cercetătorii #trăini )n 'atru mari $ru'e.oltt% din 7B4:* Au urmat colec(iile lui Petre I#'ire#cu% I* C* Dunde#cu% T.

3 T$4a!ic& .'onen(ial #e e. rela(ii #ociale% +amiliale etc% )nt&m'lările $ra it&nd )n "urul lui Păcală% care e#te #econdat de ti'uri caracteri#tice din mediul rural.'erien(a de ia(ă multi#eculară a 'o'orului le condamnă şi le #anc(ionează* 9unt adu#e )n 'rim1'lan a#'ecte di er#e din lumea #atului de altădată şi 'rezentate )ntr1o iziune reali#tă% eridică* II. 'reotul . I%5#&vi1$ 1"i P&ca1&.i co45o7i'i$ O'era #a #e remarcă 'rintr1o tematică ariată.• #noa e care au ca 'er#ona" central !ăr!atul* Cercetătorii rom&ni au )ntocmit o ti'olo$ie 'e temeiul +amiliilor de #u!iecte şi (in&nd #eama de 'er#ona"ele #noa ei şi de rela(iilor lor #ociale* <u'ă ace#te criterii% au +o#t )ntocmite mai multe $ru'e.ate 'e rela(ii #ociale@ #noa e care re+lectă rela(ii de +amilie@ #noa e de#'re de+ecte +iziolo$ice@ #noa e de#'re armată% 'reo(ime ş*a* Cele mai cuno#cute şi citite #unt #noa ele rom&neşti care )l au dre't 'er#ona" 'rinci'al 'e Păcală% e#tit 'rin i#te(imea şi a enturile #ale comice* II.a'#&n% !oierul li'#it de omenie% +emeia necredincioa#ă% #o(ul )ncornorat ş*a* Umorul% ironia% zem+lemeaua% #atira #unt doar c&te a din modalită(ile arti#tice +olo#ite 'entru #anc(ionarea răului% #u! orice +ormă ar a'ărea ace#ta* 7:8 .$ P$!#$ D"16" Petre <ul+u are meritul de a +i er#i+icat% )ntr1o iziune ori$inală% cuno#cutele #noa e de#'re Păcală* Prin intermediul ace#tui 'er#ona" e. • • • • #noa e a.'rimă atitudinea omului #im'lu +a(ă de unele conce'(ii retro$rade% #lă!iciuni ori de+ecte omeneşti% 'e care e.

Ealaţi. p.eată% re'eti(iile% in er#iunile etc*% im'rimă er#ului cur#i itate% muzicalitate şi dinami#m* Per#ona"ele #unt #ituate la anti'od% a &nd calită(i şi de+ecte caracteri#tice.eie rotund% 'rin re enirea 'er#ona"ului% du'ă ce a ră#colit lumea cu 4i#'ră ile5 lui% e iden(iindu1i 7:3 . 'ro#tie% lene% e$oi#m etc* Cel care animă lumea #atului rom&ne#c e#te Păcală% eroul #noa elor şi autorul at&tor i#'ră i* El e#te com'u# 'e contra#tul dintre a'aren(ă şi realitate* 2n a'aren(ă 'are un 'ro#t% un nerod% )n#ă cititorul căr(ii lui Petre <ul+u )şi dă #eama re'ede că Păcală utilizează arta 're+ăcătoriei% a di#imulării* El mimează 'ro#tia şi !uimăceala 'entru a1şi 'rinde 'otri nicii )n ca'cană% 'ede'#indu1i du'ă $reşelile comi#e* Ciclul #noa elor lui Păcală #e )nc. 4Dluierul +ermecat5 şi 4>oara dracilor5* Cadrul% 'o'ulat cu elemente ale mitolo$iei creştine% răm&ne )n#ă 're'onderent reali#t* Her#i+ica(ia cu mă#uri lun$i şi ritmuri ariate% adec ate con(inutului de idei% rima )m'erec.imea 'o e#tirii% +armecul ei ar. Editura orto-6ranco. 4Nu azi% nici ieri% . 8==O.Un 4Cu &nt )nainte5 de dimen#iuni redu#e #u!liniază +rumu#e(ea #noa elor% rolul lor de1a amuza şi de1a in#trui.eiI de1atuncea a'a1a cur# 'e Olt cam multă Unde a% 'e1aici% #u! cerul #cum'ei nea#tre Rom&nii5*** Prezen(a elementului miraculo# #e remarcă )n două ca'itole. )n(ele'ciune% $enerozitate% omenie #au dim'otri ă. O' Com'ozi(ia ciclică a o'erei e iden(iază% )n cele QQIH de e'i#oade% care #e #ucced )ntr1un ritm alert% calită(ile omului #im'lu% ca'acitatea de a )n in$e $reută(ile ie(ii% 'ă#tr&ndu1şi nealterate cele mai ale#e )n#uşiri #u+leteşti* Ac(iunea e#te 'la#ată )n #'a(iul $eo$ra+ic rom&ne#c% )ntr1un tim' nedeterminat* Hec. 5spră%ile lui ăcală. 4Ce ne1am +ace tot cu1 amaruri% dacă n1ar mai +i 'e lume şi c&te1o 'o e#te 'lină de1n1 e#elitoare $lume ***5* ) etru Dulfu.aic #unt #u$erate cu a"utorul +ormulei introducti e.

arnic1leneş@ moral1imoral@ #tă'&n1#lu$ă@ !o$ă(ie1#ărăcie@ dre'tate1in"u#ti(ie ş*a* Ace#te conce'te şi 'rinci'ii etice% tră#ături de caracter şi de+ecte $eneral1umane nu #unt 'rezentate a!#tract şi nici #u! +orma unor 'ro'ozi(ii moralizatoare% 'late şi 'licticoa#e* Ele tran#'ar din #'u#ele şi conduita 'er#oanelor% 'u#e )n #itua(ii comice care #timulează r&#ul şi moti ează #atira* Cele mai multe #noa e izează iciile şi de+ectele oamenilor ca indi izi #au ale anumitor colecti ită(i )n an#am!lul lor* 2n #noa a lui Petre <ul+u #e ridiculizează.azlii% 'rin umorul den#% ca şi 'rin deo#e!ita er ă #atirică #e realizează o o$lindire a ie(ii şi #'iritualită(ii caracteri#tice 'o'orului% din remi imemora!ile '&nă a#tăzi* II. Ca#ac!$#"1 %a!i#ic .Halori co$niti e şi morale At&t #noa a 'o'ulară c&t şi cea cultă e iden(iază o #erie )ntrea$ă de antinomii.o(@ ..azul şi% 'rin contra#t% 'uri+ică #'iritul şi luminează mintea* L$n$a ma#culină #au +eminină care are un loc 'ri ile$iat )n #noa e* Z+*#c$nia .i $ "ca!iv a1 %noav$1o# 1"i P$!#$ D"16" II* 8* a. • P#o%!ia omenea#că ce a'are )n di+erite i'o#taze 'entru că 'o e#titorul conturează% 'e o #cenă ima$inară% o $alerie de 'roşti a+la(i )n $rade +elurite% ceea ce 'ro oacă deo'otri ă o reac(ie de re#'in$ere din 'artea cititorului şi o #tare de !ună di#'ozi(ie c&nd de#co'eră re#orturile şi mani+e#tările ace#tuia* Proştii #unt ini(iatorii unor ac(iuni +ără noimă* Die ma#culină% +ie +eminină% 'ro#tia )ntre(ine .'ăcatele şi #tr&m!ătă(ile% )n #at ca #ă $o#'odar o!işnuit* ie(uia#că a#emănător unui Prin #uita de )nt&m'lări . !un1rău@ inteli$ent1'ro#t@ cin#tit1.i 1&co4ia ce #unt tră#ături ale unor !oieri #au 'reo(i* Un 'reot #e roa$ă #ă +ie lun$ită ziua de lucru a #ecerătorilor 'entru a munci c&t mai mult 'e moşia #a* Goierii z$&rci(i #unt di#'uşi #ă trăia#că numai cu a'ă de iz or #au cu +a#ole #tricată% +a't ce 7:4 • • .

tul #noa elor dacă #unt )ncura"a(i #ă1şi e. • ce a(i o!#er at )n te.t% analiza im'lica(iilor 'remi#elor #ale* Di%c"!a#$a #$ac'ii1o# ci!i!o#"1"i Ele ii 'ot )n(ele$e mai 'ro+und te.t a(i re(inut )n mod deo#e!itN <e ceN 7:: .'lorarea a#ocia(iilor 'er#onale şi a #entimentelor 'ro ocate de un te. 'ro#tia% lenea% #t&n$ăcia% răutatea* Per#ona"ele cu de+ecte +ac $a+e% #unt inca'a!ile de a "udeca )n mod corect +a'tele şi cad uşor )n ridicol* • 2ntruc&t Păcală e#te un erou comic al #noa ei rom&neşti% #e 'une )ntre!area. )n ce mă#ură e#te un 4model5 de conduită 'entru cititorul t&nărN 9i$ur% ace#ta )l #im'atizează 'entru i#te(imea% inteli$en(a şi in enti itatea 'u#e )n #er iciul re#ta!ilirii dre'tă(ii şi ade ărului* A'oi% şcolarul #e di#trează co'io# de 'e urma +ar#elor )n#cenate de erou 'otri nicilor #ăi* 2n#ă% atunci c&nd Păcală de ine crud% răz!unător% c. L$c!"#a in!$#5#$!a!iv& – 4o a1i!a!$ %noav$1o# 1"i P$!#$ D"16" $ acc$%i2i1i7a#$ a Lectura inter'retati ă e#te o metodă care con#tă )n e.tul #noa ei cititeN Ce 'ăr(i din te.'loreze 'ro'riile #entimente şi a#ocia(ii determinate de ace#ta* 9e or #im(i mai im'lica(i )n lectură dacă o!#er ă că reac(iile lor intere#ează* 2ntre!ările 'rin care #e o!(in ră#'un#uri 'er#onale #unt de trei +eluri. inteli$en(a% )n(ele'ciunea% cin#tea% #'iritul 'ractic% a#'ira(ia #'re ade ăr şi dre'tate% iar 'e de altă 'arte a em.'ro oacă cititorului #entimente de com'ătimire şi condamnare% )n e#elind #'iritele* • F$4$ia n$c#$ incioa%& care 'une la cale di+erite +ar#e 'entru a1şi )nşela !ăr!atul* 9itua(iile 'rezentate de in comice% iar 'er#ona"ele #unt ridiculizate% conduita lor +iind deza'ro!ată de tinerii cititori* R$1a'ia %!&5*n>%1"+& ce 'une )n e iden(ă tră#ăturile 'oziti e de caracter +a(ă de cele ne$ati e* Pe de1o 'arte a em.iar #adic% el #e tran#+ormă )n 4antimodel5 'entru tinerii a+la(i )n 'lin 'roce# +ormati * III.

Păcală 0 4I#'ră ile lui Păcală5 de Petre <ul+u cura"o # Păcal ă milo# $enero # 7:= in enti .em'lu.• • La ce 1au +ăcut #ă ă $&ndi(i ace#te 'ăr(i re(inuteN Cum 1au +ăcut #ă ă #im(i(i ace#te 'ăr(iN Acea#tă di#cu(ie le$ată de reac(ia cititorului la citirea #noa elor% a 'eri'e(iilor lui Păcală% 'oate duce la di#cu(ii intere#ante dacă )n ă(ătorul a (ine #eama de următoarele a#'ecte. amuza nt )n(ele' t cin#ti t E.tul% #ă e. 1 1 1 #1ar 'utea ca el #ă +ie ne oit #ă demon#treze ce +el de ră#'un#uri aştea'tă@ tre!uie #ă reducă di#cu(ia la 'o e#tire@ nu tre!uie #ă 4corecteze5 ră#'un#urile ele ilor* R$'$a"a 5$#%onaH$1o# e#te o metodă care )i +ace 'e ele i #ă re+lecteze la un te.t literar şi #ă +acă a#ocia(ii 'er#onale cu te.'loreze 'ro!lemele ridicate de ace#ta şi #ă di#cute tră#ăturile literare care )l caracterizează* E#te o metodă $ra+ică de de#criere a 'er#ona"elor şi de ar$umentare a de#crierii* Ele ii #criu numele 'er#ona"ului )ntr1un cerc )n mi"locul 'a$inii* A'oi% )n cercuri #atelit )n "urul cercului cu nume% #criu cu inte care caracterizează acel 'er#ona".

t care le1au atra# aten(ia% iar )n 'artea drea'tă% ele ii or #crie un comentariu de#'re +ra$mentul re#'ecti * 2n ă(ătorul 'oate #ă1i 'ună 'e ele i #ă #c.Un alt in#trument cu multi'le )ntre!uin(ări care )i )ncura"ează 'e ele i #ă re+lecteze le ceea ce au citit şi #ă ină cu idei 'entru ale di#cuta )n cla#ă e#te cai$!"1 $ i45#$%ii $ 1$c!"#&* 9e cere ele ilor #ă )m'artă 'a$inile caietului )n două. )n 'artea #t&n$ă #e or #crie +ra$mentele din te.<e+ini(ia romanului* 7:A .im!e caietele )ntre ei şi #ă comenteze )n#emnările celuilalt #au 'oate #ă adune caietele ele ilor şi #ă le comenteze cu )ntrea$a cla#ă* 4I#'ră ile lui Păcală5 de Petre <ul+u #unt )ndră$ite de către ele i datorită umorului ce rezultă din ele% dar mai ale# datorită 'er#ona"ului 'rinci'al% Păcală% care e#te iu!it din 'ricina modului ori$inal )n care ie#e din )ncurcături şi $ă#eşte rezol ări la anumite 'ro!leme% a modului )n care )i 'ede'#eşte 'e mincinoşi% z$&rci(i% leneşi etc* LITERATURA DE AVENTURI 7* Preliminarii* a.

9'ecie a $enului e'ic de mare )ntindere% a &nd un con(inut com'le;% de#+ăşurat )n cur#ul unei anumite 'erioade% 'o'ulat de 'er#ona"e numeroa#e% 're#u'un&nd o anumită 'ro+unzime a o!#er a(iilor% com'licate 'rin ac(iuni numeroa#e şi neo!işnuite% con#emnate )n cele mai inedite #'a(ii* !- Tematica* Con(inutul romanului de a enturi #e )ntemeiază 'e dorul enturii% no#tal$ia (inuturilor necuno#cute% 'e $u#tul #ur'rizei şi al )nt&m'lărilor e;traordinare% care #ă 'ro!eze cura"ul% i#cu#in(a% 'er#'icacitatea eroilor* 3* Herne. 4 Că'itan la 7: ani5 43o,natan 9ci+t5@ 4Călătoriile lui Fulli er5@ C* Collodi. 4A enturile lui Pinocc,io5@ Radu Tudoran. 4Toate '&nzele #u#5@ >* 9ado eanu. 4Taurul mării5* Uneori romanul de a enturi aduce accente inedite de medita(ie +ilo#o+ică 'e tema rela(iei matur1co'il ca )n romanul lui A* de 91E;u'erV. 4>icul Prin(5. Indi+erent de tema a!ordată% romanele de a enturi )şi con#truie#c #u!iectul dine'i#oadele dramatice care e oluează $radat )ntr1un ritm ra'id ( (in&ndu1l 'e cititor )ntr1o ten#iune 'ermanentă - şi care #e )nc,eie )ntr1un deznodăm&nt +ericit 't* eroii 'oziti i* c- Real şi +ic(iune* 9're deo#e!ire de !a#me% )n romanul de a enturi cadrul +anta#tic e#te )nlocuit cu locuri necuno#cute% tainice* 9ucce#ul eroului #e a datora nu miraculo#ului% nu unor 'uteri #au o!iecte ma$ice ca )n !a#me% ci 'ro'riile lui calită(i #u+leteşti şi tru'eşti. inteli$en(ă% cura"% i$oare* <eci% miraculo#ul a +o#t #trămutat din a+ară )n #u+letul eroului* <e aceea literatura de a enturi a de enit o lectură 'a#ionantă şi o cale de trecere normală% de la !a#m la literatura reali#tă* <in realitatea )ncon"urătoare elementele care #e re$ă#e#c )n uni er#ul re+eren(ial al literaturii de a enturi #unt di er#e. mi"loace +izice de de'la#are core#'unzătoare e olu(iei te,nice ( a'orul% cora!ia% 'luta% !arca% trenul% maşina% !alonul- #au meta+izice ( i#ul% $&ndul-% mi"loace uzuale de comunicare (+ocul% 'oşta% tele+onul-% o!iecte utile e;'lorării şi e#timenta(ie deo#e!ită* Eroii realizează +a'te ieşite din comun% dar nu cu a"utorul +anta#ticului ci 'rin cura"% 'er#e eren(ă% in$eniozitate* 9 S5a'i"1 $5ic.

7:B

9'a(iul e'ic al a enturii are atri!utele realului% deci şi ale acce#i!ilului ((ări% locuri um!late% zone muntoa#e% căi maritime #au +lu iale% zone alu ionare-% dar ineditul ac(iunii a'are acolo unde% a'roa'e de #'a(iul e;'lorat% mai e;i#tă mi#ter şi ne're ăzut. in#ula 'u#tie la <* <e+oe% in#ula cu ccomoară la R* 9te en#on% Peştera Nea$ră la C* C,iri(ă% umanitatea 'eri+erică la >* Tcain #au C* <icXen# ş*a*m*d* Cititorul intră )n contact direct cu realită(ile e;'lorate de 'er#ona"e% )n care de#ci+rează un 'ei#a" real% un climat caracteri#tic% de o!iceiuri şi tradi(ii% alori% idei% trăiri* A;a e'ică a a enturii e#te călătoria cu 'redilec(ie )n #'a(iul $ra ita(ional* $9 P$#%onaH$1$. Per#ona"ele #unt +oarte di er#e ca ti'olo$ie şi do!&nde#c +unc(ii e;'onen(iale. antro'olo$ice% etnice% #ociale% 'ro+e#ionale% com'ortamentale% caracteriale* 2n ace#t conte;t de 'er#ona"e% eroul 'rinci'al al a enturii acumulează şi 'ro!ează tră#ături 'oziti e de1a lun$ul nara(iunii% #lă!iciunile #ale #unt admi#i!ile )n ordinea etică +iind a"utat de celelalte 'er#ona"e #ă de'ăşea#că di+icultă(ile* Eroii 'oziti i de$a"ă o'timi#m şi #i$uraan(ă% in#'iră )ncredere şi #im'atie +ără rezer e* Per#ona"ele ne$ati e re#'in$ătoare +izic şi moral #t&rne#c 'e de1o 'arte deza'ro!are şi dez$u#t% iar 'e de altă 'arte #ati#+ac(ia că )n +inal #unt )n in#e* Pe#ona"ele #e caracterizează 'rin atitudinile şi +a'tele lor% e'icul #u!#tituindu1#e a#t+el o!#er a(iei '#i,olo$ice* +- Lim!a şi #tilul Lim!a şi #tilul a!undă )n neolo$i#me ddin care mul(i #unt termeni te,nici #au denumiri e;otice con#tituind o !ună ac,izi(ie 't* +ondul le;ical acti al cititorului 'e de o 'arte% iar 'e de altă 'arte 't* )n#uşirea iitoarelor no(iuni ştiin(i+ice* $- Haloarea educati ă* Literatura de a enturi e#te c,emată #ă ră#'undă co'iilor şi tinerilor la un lun$ şir de )ntre!ări nă#cute din #etea arzătoare de cunoaştere* 9co'ul ei e#te )n 'rimul r&nd educati % culti &nd )n cititor #entimentul 'atriotic% dra$o#tea +a(ă de cuceririle omului* Literatura de a enturi 're#u'une ac(iune #u#(inută 't* atin$erea unui ideal )ntr1o con#truc(ie e'ică% lo$ică )n care 'er#ona"ele de in rele ante şi modele 't* cititor* Prin dimen#iunea lor morală şi 7:6

intelectuală% ea 'oate contri!ui #u!#tan(ial 'rin acea#ta la in#truirea şi educarea micilor cititori o+erindu1le modele de com'ortament* <e a#emenea% contri!uie la dez oltarea ima$ina(iei co'iilor% a unor tră#ături 'oziti e de caracter. cura"% dorin(a de cunoaştere şi e;'lorare% 'er#e eren(ă* TOATE PÂNZELE SUSI de Radu Tudoran 7* Preliminarii* Holumul a'are )n anul 76:4şi #e )n#crie )n literatura de a enturi 'rin #emni+ica(iile #ale etice% +ilo#o+ice% e#tetice* O nara(iune antrenantă cu 'a$ini de literatură erita!ilă cu 'er#ona"e memora!ile )n cele mai multe cazuri de o 'la#ticitate şi un 'itore#c indi#cuta!il* 8* 9emni+ica(ia titlului* Titlul romanului (cu #emnul e;clamării- e#te #u$e#ti % )ndemnul marinăre#c de a na i$a 4cu toate '&nzele #u#5 'rimeşte o c,emare către urmărirea tenace şi im'etuoa#ă a unui #co' no!il% un )ndemn de lu'tă cu o!#tacole% o 'ermanentă de#c,idere către cunoaştere% către a entură e;traordinară% către iz!&ndă* 3* Com'ozi(ia Romanul #e )ntemeiază 'e un con+lict con#acrat de tradi(ia literaturii de a enturi. căutarea unui 'rieten di#'ărut )n )m're"urimi mi#terioa#e* 2n cele 8 'ăr(i mari intitulate. Ultima #irenă% Crucea #udului% autorul recon#tituie drumul 'a#ionant 'e mări şi oceane ale ec,i'a"ului 49'eran(a5 condu#ă de in$* Anton Lu'an% drum 're#ărat cu 'eri'e(ii şi ilu#tra(ii limită )n cadrul căruia #e dez ăluie #en#ul modi+icărilor unor cunoştin(e #u! im'ul#ul noilor ra'orturi im'u#e de )m're"urări )ntre oameni* 9criitorul a rut #ă #u!linieze +or(a unei 'rietenii care #ca'ă mentalită(ii comune a dra$o#tei% a #'iritului de #acri+iciu care1i uneşte 'e mem!rii ec,i'a"ului anima(i de aceiaşi dorin(ă ca şi că'itanul lor* 4* 9u!iectul* Anton Lu'an% in$* de căi +erate cu di'lomă din Dran(a% unde1şi +ace #tudiile la Pari#% )l cunoaşte 'e cole$ul mai &r#tnic% Pierre Haillant% &m'reună cu care "ură #ă cunoa#că lumea% #ă e;'loreze mai cu #eamă re$iunea nein e#ti$ată nici de <arcin din (ara de

7=C

'lorări* 2ncura"a(i de #a ant cei 8 tineri .otăr&rea de a1l căuta neo!o#it% 'lin de de otamentul ec.'edi(ia 'e cont 'ro'riu du'ă )nc.eie 'ractic +ără a rezol a con+lictul dar de#c.im!e modul de ia(ă% #ă1şi )m!race tru'ul% #ă #e .otăr&(i #ă reia e.i'a" +ormat din oameni #im'li dar minuna(i 'e care 0i +ormează )n #'iritul omeniei% al dra$o#tei de ade ăr şi dre'tate% al re#'ectului reci'roc şi al #olidarită(ii* Inimo#ul că'itan )n+runtă toate #ti.im!ă drumul cu .ează 'e di+erite a#e cutreier&nd >editerană% >area Roşie% Fol+ul Per#ic% a"un$&nd )n India* Lu'tele lui cu 'ira(ii ara!i intră )n le$endă% de ine cuno#cut )n marile 'orturi.iile dezlăn(uite 'e mări şi oceane% lu'tă şi #u'une !ande de 'ira(i ara!i 'e care le 'redă "u#ti(iei )m'reună cu ine#tima!ilile lor 'răzi a#cun#e )n in#ulele mi#terioa#e% cercetează 'ăm&nturile 'line de taină ale Mării de Doc% #tudiază 'ia(a alcalu iilor 'e care1i a"ută #ă1şi #c. >ar#ilia% Pireu% Port 9aid% >* Roşie% 9uez% >armara* La $urile <unării dă 'e#te 4La9'erance 5 tran#+ormată )n e'a ă* O re'ară şi )i dă ia(ă #u! numele 49'eran(a5 şi 'a ilion rom&ne#c 'orneşte )n căutarea lui P* Haillant% cu un ec.)n locuri inacce#i!ile% a 'ierit şi Arnold Haillant% tatăl lui Pierre )n tentati a de a iz!uti ce n1a reuşit C* <arcin% !olna şi 'rea !ătr&n 't* noi şi 'ericuloa#e e.&rtie $ă#ită )ntr1o #ticlă )n '&ntecele unei !alene 'rin care P* Haillant )şi anun(ă nau+ra$iul* 9'er&nd că 'rietenul #ău e#te )n ia(ă% A* Lu'an )şi #c.iz&nd o 'oartă lar$ă #'re alte a enturi% )n#o(ite de #entimentele neo!o#ite ale #'eran(ei* Cate$oria RO>AN <E AHENTURI 7=7 .eltuieli% cei 8 'rieteni munce#c la canalul de 9uez 't a #tr&n$e !anii nece#ari unei călătorii at&t de di+icile şi 't a #e 're$ăti temeinic 't* marea lor a entură* Plec&nd )nainte din Go#+or cu a'orul 49'eran(a5 #u! 'a ilion +rancez% P* Haillant )şi 'ierde urma 'e mări #au oceane* 2nce'e răz!oiul din Galcani* 2n ace#t tim' A* Lu'an na i$.rănea#că% #ă1şi con#truia#că coli!e )n drum #'re Gueno# Aire#* <uc&nd o )ncărcătură de căr!uni% A* Lu'an 'rimeşte de la că'itanul unui a# de 'e#cuit !alene% o .eierea #tudiilor 0 Cum acea#ta creează )n#ă mari e+orturi şi c.i'a"ului care i #e alătură* Cartea #e )nc.

u'erV 0 >icul Prin( 7=8 E<$451$ Ca%4 .iilor )n di+erite zone climaterice% #ă1şi )n e(e oamenii cum #ă lu'te )m'otri a lor şi #ă de#+ăşoare o acti itate de erita!il cercetător* E#te cura"o#% are #'irit 'ractic% e#te )ntre'rinzător% 3ule# Herne 0 Că'itan la 7: ani 3o.natan 9ci+t 0 Călătoriile lui Fulli er C* Collodi A enturile Pinocc.io 0 0 lui Radu Tudoran 0 Toate '&nzele #u# >* 9ado eanu Taurul mării A* de 9* E.Ro4an"1 0 #'ecie a $enului e'ic de mare )ntindere% a &nd un con(inut com'le. Ti5o1o+ii "4an$ Unul dintre 'er#ona"ele 'rinci'ale e#te A* Lu'an de 'ro+e#ie in$iner% el a de enit na i$ator #trălucit% +oarte !ine documentat )n $eo$ra+ie% $eolo$ie% ştiin(ele naturii% meteorolo$ie +a't care1l a"ută #ă 're adă dezlăn(uirea #ti. locuri necuno#cute% tainice Per#ona"e di er#e ca ti'olo$ie% iar eroul acumulează tră#ături 'oziti e de1a lun$ul nara(iunii Eroii realizează +a'te ieşite din comun 'rin cura" Per#e ern(ă şi in$eniozitate Ro4an"1 $ av$n!"#i E.% de#+ăşurat )n cur#ul unei anumite 'erioade% 'o'ulat de 'er#ona"e numeroa#e% 're#u'un&nd o anumită 'ro+unzime a o!#er a(iilor% com'licate 'rin ac(iuni numeroa#e şi neo!işnuite% con#umate )n cele mai inedite #'a(ii* Proprietăţi C" c$ %$ a%$a4&n&O LITERATUR\ <E AHENTURI 9'a(iul ac(iunii.

u% t&nărul cio!an a"un# ele marinar şi 'lutaşul Cri#tea Gu#uioc duc cu ei% 'e#te oceane aerul 'roa#'ăt al 'laiurilor noa#tre% ine$ala!ilele c&ntece 'o'ulare% care )n e#ele#c nunta Adnanei cu A* Lu'an )n )nde'ărtata 'unte* Horii Oaralam! şi Ieremia% !ăie(i tiranici şi )ncuia(i #unt m&na(i de dorul a enturii şi% )n ciuda a'aren(elor% Oaralam! demon#trează de otament şi #'irit de #olidaritate cu 'rietenii lor* E remarca!il Ieremia% oc. F.otăr&ri ca'itale (ca aceea a am'utării 'iciorului lui I#mail% )n li'#a unui medic-* In e#tit cu toate calită(ile morale% e#en(ializate )n de iza 4nimic 't* #ine% totul 't* oameni5% A* Lu'an #u$erează eroul din !a#m 'e Dăt1Drumo#% +or(ă a !inelui* E#te )n acelaşi tim' şi o 'ildă de 'atrioti#m* 2ntre tri!urile #ăl!atice ale locuitorilor Mării de Doc #e +ace 'urtătorul unui me#a" de ci iliza(ie% dorind #ă1i ridice 'e oamenii #ăi la un ni el de ia(ă omene#c* Re#'ectul +a(ă de oameni% dăruirea #a $eneroa#ă% renun(area la a anta"ele 'er#onale% cin#tea% loialitatea% +ac din el un erou de#ă &rşit* Alături de A* Lu'an #e $ru'ează la 'olul 'oziti şi al(i eroi ca de e.itorul +ără $reş% #u+erind că natura nu l1a +ăcut mai c.* DRAMATURGIA 7=3 .i'eş% de dra$ul at&tor +ete +rumoa#e% din toată lumea +ăcute 'arcă numai 'entru Oaralam!% care )n m&ndre(ea lui #e )n#oară ori #1ar )n#ura 'e la toate 'o'a#urile 0cu ca+a$ioaica la Pireu* Adnana e#te o #iriancă% #mul#ă din m&inile 'ira(ilor care ştie #ă )n+runte toate 'ri a(iunile ie(ii 'e mare* I#mail% un 'er#ona" 'itore#c% 'lin de nai itate% )l c&şti$ă imediat 'e cititor 'ărin duioşia şi umorul #ău* Per#ona"e ne$ati e 0 'ira(i ca 9'anu% Ou#ein% căutători de aur% criminali ca >artin 9tricland% Surt 9c.lim!ac.ca'a!il de .*.era#im% 'rimul c&rmaci* E#te un marinar de năde"de% )ncercat% un 'rieten cu neaşte'tate re#ur#e de duioşie mani+e#tate de )m're"urările cum'lite 'rin care trece I#mail* >i.

I*L* Cara$iale% H* E+timiu% ale #criilorilor contem'orani% Nina Ca#ian% Felu Naum% >arin 9ore#cu% Ale.em'lu.I* 7* <e+ini(ia*Tră#ături II* 4Inşir1te măr$ărite5 de Hictor E+timiu 7* Preliminarii 8* Iz oare 3* Temă 4* Com'ozi(ie :* 9u!iectul =* Per#ona"e A* Rolul de#crierii B* Lim!ă şi #til 6* Halen(a educati ă I*7* <e+ini(ia <ramatur$ia e#te arta de a #crie 'ie#e de teatru% de a le 'une )n #cenă şi de a le inter'reta* Tot 'rin dramatur$ie #e )n(ele$e şi totalitatea o'erelor dramatice care a'ar(in unui 'o'or% unei e'oci% unei şcoli literare% unui #criitor etc* Haloarea educati ă.'rimate% du!late de +unc(ii educati e* • E olu(ia con+lictului e#te !ine marcată 'e momente% iar deznodăm&ntul e#te de cele mai multe ori o ictorie a ade ărului% a cura"ului% a . )n 4Ele+ăn(elul curio#5 de Nina Ca#ian* • Re'ertoriul #e con#tituie din crea(ii ale marilor dramatur$i. • 2n crea(iile dramatice 'entru co'ii con+lictele #unt #im'le% +oarte clar e.andru >itru% Călin Fruia% Titel Con#tantine#cu% Alecu Po'o ici etc* 7=4 .ărniciei% a cin#tei etc* • Uneori +inalul răm&ne de#c. )n acti itatea din $rădini(ă şi din şcoală% teatrul 'entru co'ii ocu'ă un loc deo#e!it* 2n $eneral #e 'un )n #cenă #curte #cenete% )ntr1un #in$ur act #au )n două1 trei ta!louri* Teatrul 'entru co'ii con#truieşte un uni er# miniatural% acce#i!il celor mici% )n care 'er#ona"ele #unt co'ii #au re'rezentări ale$orice* T#&%&!"#i.i#% e olu(ia 'er#ona"ului 'rinci'al ridic&nd #emne de )ntre!are% ca de e.

iar o #inteză a documentelor de con(inut şi +ormă #'eci+ice !a#mului rom&ne#c* Pentru titlu autorul a )m'rumutat o +ormulă mediană caracteri#tică #tructurii !a#mului 'o'ular.im'lic&nd e+ortul 't* rezol area ei 'aşnică şi re+lectarea temelor ma"ore ale literaturii şi arte uni er#ale% care 'un )n lumină alen(ele multi'le ale umani#mului* 7=: .tul +iind #u#(inut de re$ile% "ocul actorilor şi #ceno$ra+ia* • Educatoarea #au )n ă(ătorul tre!uie totuşi #ă realizeze no(iuni 're$ătitoare% 'entru ca #'ectacolul #ă +ie )n(ele#* • <e a#emenea% du'ă izionare #unt nece#are di#cu(ii care #ă 'recizeze con+lictul% #ă #u!linieze anumite momente% tră#ăturile 'er#ona"elor% re'licile care 'oartă #emni+ica(ii deo#e!ite* 2n acti ită(ile cu co'iii #e +olo#e#c lecturi dramatizate% monolo$uri% #cenete% 'ie#e* In.iar dramatizare la cla#a a IH1a% deşi con(inutul +ilo#o+ic% e#tetic şi etic al ace#tuia de'ăşeşte cu mult 'uterea de rece'tare a celor mici* Pie#a a +o#t re'rezentată la Gucureşti )n 7677 şi con#tituie 'rimul mare #ucce# al lui H* E+timiu ca dramatur$% deşi mai aloroa#ă ar +i Cor!ul ne$ru% a doua +eerie a #a% 'rezentă )n 7673 'e aceiaşi #cenă a Teatrului Na(ional* Co45o7i'ia 4Inşir1te măr$ărite5% 'oem +eeric )n cinci acte are ca model crea(ia 'o'ulară% )ncerc&nd c.• 9'ectacolul o+eră celor mici numeroa#e 'o#i!ilită(i de )n(ele$ere% te.i#>!$ 4&#+&#i!$ de Hictor E+timiu P#$1i4ina#ii <intre marii maeştri dramatur$i care% +ără a +i creat 'entru co'ii% 'ot +i aduşi )n lumea co'ilăriei #e de#'rinde mai ale# Hictor E+timiu* <in o'era #a dramatică 'oate +i 'reluată numai 'e +ra$mente% +eeria II* 4Inşir1te măr$ărite5 'entru audi(ie #au c. atitudinea critică )m'otri a nedre'tă(ii (tema. 4NeiI 2nşir1te măr$ărite 0 cum zicea c&te1un !unic5* T$4a 2n 'ie#ă #e )m'lete#c armonio# două tendin(e caracteri#tice dramatur$ice a lui H* E+timiu.

dec&t al oricărui !a#m% ac(iunea e. >u$urilă% Jorilă% Neam de Hodă% Ganul Pun$ă% Ganul 9camă% Guzdu$an% Ganul 9'adă% A'ă1<ulce% Hoie1Gună% Mară Gună şi c.iar atitudini #atirice la adre#a #u'er#ti(iilor şi )n care eroii !a#mului #unt inter're(i #trict omeneşte* 2n 4Inşir1te măr$ărite5 autorul )m'leteşte elementele +anta#tice şi cele de le$endă cu cele care au un caracter concret i#toric şi de a#emenea% elementele dramatice cu accente #atirice şi cu umorul* 9u!iectul 'oemului e#te mult mai am'lu şi mai com'le. (ărani cu $ri"ile% a#'ira(iile şi mentalitatea lor% )n care #e #trecoară c. 4Şi 'recum $oneşti +eciorii ce1au enit #ă mi te ia% Tot aşa #ă te $one#că cel dint&i ce (i1o 'lăcea*5 Craii 'leacă nemul(umi(i% . >aranda% >ilena şi 9orina* Părintele lor a #ocotit că le1a enit remea #ă #e mărite% cu at&t mai mult cu c&t% +iind !ătr&n% #im(ea că tre!urile )m'ără(iei tre!uie trecute )n m&ini mai tinere şi mai 'uternice* Cele trei +ete or +i 'e(ite de către tineri eni(i din toate col(urile lumii. 4Pacea% traiul liniştit / A#tea tre!uie )n (ară% a#tea eşnic le1am (intit***5 4Numele mi1e (ară !ună% nu cuno#c răul şi ura Numai $&nduri de lumină )mi cutreieră +ă'tura5* Con+lictul #e declanşează )n momentul )n care 9orina% +ata cea mai mică #e o'une oin(ei 'ărintelui% re+uz&nd #ă #e mărite* 2m'ăratul rănit )n or$oliul #ău o !le#temă.iar Jmeul1Jmeilor* 2m'ăratul ale$e 't* >aranda şi >ilena 'e Hoie1Gună şi re#'ecti Mară Gună (aruncarea cu mărul de aur #'re cel ale#% +iind o #im'lă +ormalitate% decizia a'ar(in&nd im'ăratului-* Cei doi au +o#t aleşi 'entru că +irile lor core#'und 'oliticii #ale de 'ace.I7voa#$ Pie#a e#te un !a#m ada'tat din iz oarele mereu tinere ale +olclorului rom&ne#c% dar at&t #u! ra'ort tematic% c&t şi com'ozi(ional% autorul #'ar$e cu )ndrăzneală ti'arele tradi(ionale introduc&nd )n lumea +anta#ticului eroi lua(i din realitatea inedită.otăr&(i #ă #e răz!une* Con+lictul +amilial #e am'li+ică 'rintr1un con+lict '#i.olo$ic% mai $eneral% iz or&t din con+runtarea cu două conce'(ii o'u#e de#'re 7== .tinz&ndu1#e 'e mai multe 'lanuri at&t )n #'a(iu c&t şi )n tim'* Al!12m'ărat a ea trei +ete.

i'ul lui n1are nimic de mon#tru #au !alaur.earele% ari'ile şi alte tră#ături cu care l1a )nze#trat ima$ina(ia 'o'ulară* Urmează un ade ărat ura$an al cu intelor )ntre Jmeul1Jmeilor şi Dăt1Drumo#* Dăt1Drumo# #e dez ăluie ca erou al uni er#ului teluric% +or(ă a !inelui% a luminii% a iu!irii* Jmeul ine din lumea )ntunericului* El e#te o #'eran(ă in+ernală% n!e+ericită* 2n+runtarea celor doi e#te )ntreru'tă de e#tea că 'e(itorii re+uza(i )n +runte cu Guzdu$an in cu oa#te )m'otri a )m'ăratului* La in#i#ten(ele mamei şi ale #urorii mi"locii şi #u! in+luen(a +ricii% 9orina acce'tă #ă #e mărite cu Guzdu$an% dar )n irtutea !le#temului ră"itoarei +u$e de la nuntă şi de ine J&na1Dlorilor* Guzdu$an duc&nd )n c&rcă o ră"itoare şi cumna(ii #ăi Hoie Gună şi Mară Gună 'leacă )n căutarea +u$arei* Actul al treilea #e de#+ăşoară )n inima 'ădurii% 'e +urtună* <u'ă 4 ani $inerii #e )nt&lne#c% +ără #1o +i $ă#it 'e 9orina* Hor 'orni din nou şi dre't 'edea'#ă% ră"itoarea )l a duce )n c&rcă Guzdu$an* Autorul introduce acum )n ac(iune un $ru' de (ărani >oş <umitru% >oş Toader% >itru Feam!aşul% etc* )n +runte cu Păcală* Ca )n ia(a de toate zilele% (ăranii or!e#c de#'re tot +elul de #emne rele (+rec ente )n #u'er#ti(ia 'o'ulară-* Diecare din (ărani e#te o mică indi idualitate contur&nd )n#ă )n $ru' c. )i li'#e#c $.dra$o#te şi ia(ă* 9urorile şi mama 9orinei admit că#ătoria de con enien(ă% din intere#e 'olitice* 9orina e#te )n#ă un e.i'ul (ăranului no#tru de 7=A .'onent al conce'(iei #ănătoa#e de#'re ia(ă% a 'o'orului )ntemeiată 'e credin(a )n dra$o#te% li!ertatea ale$erii omului iu!it* 2n +inalul actului I inter ine ră"itoarea care1i 'rezice un de#tin ne+ericit% o $oană eşnică şi zadarnică du'ă Dăt1Drumo#* Actul al II1lea #e de#+ăşoară )n acelaşi cadru% la curtea )m'ăratului* 2m'ăratul #er!ează cele două nun(i ale +iicelor mai mari* 9o#eşte Dăt1Drumo# căut&nd 'e Jmeul1Jmeilor care i1a +urat1o 'e Ileana Co#&nzeana* Po+tit de )m'ărat la o#'ă(% Dăt1Drumo# 'o e#teşte moti ul căutărilor #ale +ără ră$az* A'are 9orina care1i aruncă lui Dăt1Drumo# mărul de aur iar acea#ta o 'ri eşte ne'ă#ător% lă#&nd mărul #ă #e ro#to$olea#că 'e tre'te* Data con#tată )m'linirea 'rea tim'urie a !le#temului 'ăm&nte#c şi )şi aminteşte de al doilea !le#tem% acela al ră"itorului* 2şi +ace a'ari(ia Jmeul1Jmeilor* C.

ora cum ştim noi din moşi1#trămoşi14* 7=B .ă a autorului de'ăşeşte #c.altădată.i'ate de cei doi* <in ace#t 'unct de edere% iziunea com'le. #ărac% #u'er#ti(io# dar )n(ele't% )nze#trat cu umor şi #'irit critic* 2n actul al IH1lea ac(iunea continuă cu )m'ără(ia J&nei Dlorilor* Hră"itoarea şi Guzdu$an a"un$ 'e 4'a"iştea 9orinei5* <in di#cu(ia cu Guzdu$an a+lăm 'o e#tea ace#tei mame ne+ericite şi răz!unătoare a Jmeului Jmeilor* Ea urmărea #ă de#'artă 'e 9orina de Guzdu$an% ca #ă o a'ro'ie de Dăt Drumo# a#t+el ca Ileana Co#&nzeana #ă răm&nă l&n$ă +iul ei* <e#tinul ră"itoarei #tă% ca şi al Jmeului% #u! #emnul tainei şi al !le#temului% de unde şi tra$i#mul lor care% )n#ă% nu anulează +or(ele rele% o!#cure% )ntruc.emati#mul din !a#mele 'o'ulare* O nouă )nt&lnire a 9orinei cu Jmeul Jmeilor dez ăluie alte dimen#iuni ale +irii +etei* >iloa#ă la )nce'ut +a(ă #e zmeu% acum #e arată deci#ă #ă +ie de 'artea lui Dăt Drumo#% (inta dre$o#tei ei #tatornice dar 'uri+icate )n #en#ul limitării la a#'ectul ei +ratern* 9o#eşte şi Dăt Drumo# 0 9orina )şi 'o e#teşte ne+ericirea iu!irii ei şi trăieşte amărăciunea certitudinii că Dăt Drumo# a răma# credincio# Co#&nzenei* Actul al H1lea con#tituie deznodăm&ntul !a#mului* 2n ciuda #trădaniilor di#'erate ale ră"itoarei Har$a% Dăt Drumo# #e lu'tă cu Jmeul Jmeilor şi )l ucide* Măranii anun(a(i de#'re acea#ta de Păcală% #e !ucură de ictoria lui Dăt Drumo#* Hră"itoarea mai )ncearcă #ă +ură inima Co#&nzenei (de aici )nt&lnirea cerută de Dăt Drumo#-% dar 9orina% cu 'uterea de J&nă a Dlorilor % dezlea$ă ra"a% red&ndu1i lui Dăt Drumo# mirea#a şi demon#tr&nd o mare 'utere de autode'ăşire şi de #acri+iciu ceea ce1i con+eră o 'ro+undă notă de umanitate şi1i netezeşte calea re enirii 'rintre ai #ăi* A'are şi Guzdu$an% care $ă#i#e +luierul +ermecat% o!iect )ncărcat de #emni+ica(ie şi care 'ecetluieşte ictoria !inelui a#u'ra răului% căci la c&ntecul lui !a!a )şi 'ierde 'uterile şi di#'are* <ezle$ată şi ea de ra"ă% 9orina a re eni alături de Guzdu$an% 'rintre oameni 4<ar acum arunc cununa de ru#alce )m'letităI***/ <ra$o#tea ce mi1ai 'ă#trat1o ne a ocroti 'e noi / >&nă1n m&nă #ă ne )ntoarcem 'rintre oameni% am&ndoi*5 Dinalul aduce ideea in+ră(irii tuturor oamenilor% )n e#elie şi "oc. 4Pace tuturorI Ca +ra(iiI A#tăzi to(i #untem oioşiI / Iar acum #ă )ntindem .

'entru aloarea educati ă şi e#tetică a !a#mului şi #u!linierea le$ăturii indi#olu!ile dintre omul din 'o'or şi 'lă#muirile lui arti#tice* 4Hezi tu% #cornitura a#ta% !a#mul% ştie #ă te 'rindă <e urec.P$#%onaH$1$ Prin #uita de 'er#ona"e 'oziti e% at&t reale c&t şi +anta#tice% ictorioa#e )n lu'ta cu +or(ele răului% #emnul comunică un crez lumino#% )ncrederea )n a+irmarea 'lenară a umanită(ii* Nara(inea e#te dinamică 'rin re'licile #că'ărătoare ale 'er#onalelor (Dăt Drumo# 0 Jmeu.clamati e )i cele intero$ati e au rolul de a 'oten(a oralitatea )i im'licit% de a #t&rni intere#ul cititorului #au al a#cultătorului 'entru !a#m* Po e#tea% #tră ec. 4<in (inutul unde cerul% dezmierd&nd a mării undă% la#ă ne$ura #ă urce 'e c&nd #oarele #1a+undă% ş1am% #o#it )n (ara noa#tră% c&nd luce+erii ră#ar***5 Poemul )m're#ionează şi 'rin +rumu#e(ea deo#e!ită a er#urilor am'le% cu rime !o$ate% cu #onoritate caldă% #olemnă* Va1oa#$a $ "ca!iv& Prin le$ătura +ondului de idei% 'rin no!le(ea me#a"ului% 'rin realizarea arti#tică ma$i#trală% 'oemul +eeric 4Inşir1te măr$ărite5% contri!uie la educa(ia multilaterală a ele ilor )m!o$ă(ind #u+letul 'rin 'uternice trăiri% etice şi e#tetice* Un a#'ect )n ace#t #en# )l con#tituie 'ledoaria ('rin $ura lui Păcală.* de#crierea (ării lui >ur$ilă-.% 'ro er!ele% zicătorile% 'a#a"ele e.'rin notele de #atiră şi umor (>oş Teodor% Păcală-* Ro1"1 $%c#i$#ii Ga#mul% ade ărată +eerie )n inten(ie şi )n +a't% a!undă )n de#crieri ale naturii de o mare 'utere de #u$e#tie (de e.i% şi #ă te (ie*** şi1ncordarea #ă1(i cu'rindă**** *********************************************************************************** <aI Aşa1i +ăcut rom&nul% de1o a ea ori nu !ucate% <e i1o +i că#u(a $oală% de i1o +i #umanul ro#% El cu doinele şi cu !a#mul% )şi 'etrece !ucuro#*5 2ntre$ul di#cur# +anta#tic% 'ro'riu !a#mului% #e di#tin$e 'rintr1 un #til oral% )n cadrul căruia adre#area directă% monolo$ul% dialo$ul% or!ele de du.e 'lăcere uni er#ală 'e care o #im(im din co'ilărie% e#te at&t de trainică 'entru că% +ără )ndoială% are o )n#uşire 7=6 .

iar a +iecărui 'o'or% 'rinz&nd rădăcini at&t de 'uternice )nc&t om #ocoti tot ce #1a nă#cut din mintea omului% )ntrea$a noa#tră ia(ă dre't o realitate indi#cuta!ilă* Pe l&n$ă +a'tul că ne )nc&ntă şi ne 'oartă 'e alte tăr&muri% 'o e#tea e#te temeiul )n#uşi al credin(elor noa#tre* Po e#tea )n#eamnă mai mult dec&t acea#tă călătorie #au trecerea )n altă lume* Printr1o datorie +irea#că% +iindcă 're#u'une o rela(ie )ntre oameni% 'o e#tea e#te le$ată )ntotdeauna de cei care a#cultă% iar uneori 0 )ntr1un c.nă #e )ntorc 'e +uriş +iindcă au uitat ce a% o lume +ără $rani(e şi +ără le$i% )n care 'utem or&ndui cum ne 'lace )nt&lnirile% lu'tele% 'a#iunile* Po e#titorul e#te )nainte de toate cel care ine din altă 'arte% care )i adună )n inima #atului 'e cei care nu 'leacă niciodată nicăieri şi le arată al(i mun(i% alte 'lanete% alte #'aime şi alte c.i'uim% o lume )n care #tă'&nim #'a(iul şi tim'ul% )n care 'unem )n mişcare 'er#ona"e im'o#i!ile% cucerim du'ă dorin(ă alte 'lanete% #trecurăm tot #oi de +ă'turi #u! ier!urile de 'e +undul iazurilor% )ntre rădăcinile #te"arilor% o lume )n care c&rna(ii at&rnă )n co'aci% r&urile cur$ #'re iz oare% 'ă#ări $urali e ră'e#c co'ii% ră'o#a(i +ără odi.i'uri* E#te cel care aduce #c.anume% un 'rinci'iu deo#e!it de 'ermanen(ă* >ai )nt&i% 'entru că ne duce% )n c&te a cu inte% )ntr1o altă lume% )n care nu trăim )nt&m'lările% ci le )nc.ai Emine#cu 7AC .im!area* Prin acel %% a +o#t odată5 % trecerea dincolo de $rani(ele lumii% adică meta+izica% #e #trecoară )n co'ilăria +iecărui om% şi 'oate c.i' mai 'u(in izi!il 0 de cel ce o i#tori#eşte* E#te a#emenea unuia din o!iectele ma$ice 'e care le1a +olo#i )n at&tea r&nduri% ca de 'ildă o o$lindă or!itoare* ANE@E MODELE DE FIŞE ? MATERIALE PENTRU PORTOFOLIUL DE EVALUARE CE TE LEGENIP de >i.

ai Emine#cu (7B:C17BB6. Omul şi codrul% ca orice +ormă de ia(ă% acce'tă că #unt #u'uşi deo'otri ă unui ciclu al trecerii ire er#i!ile a tim'ului 'ierdere re#emnare 7A7 .MESAI.trecere !alan# o#cilare )ndoială durere le$ănare 'u#tiire )m'ăcare rătăcire dezec.d 1it ('re+i.6iind băiet. A#emenea omului% codrul re#imte o#cilant trecerea t=im'ului% )ntre !ucurie şi durere* A#t+el% )ntre anotim'urile naturii şi &r#tele omului #e 'ot #ta!ili nişte a#emănări.ili!ru ne'utin(ă ne#tatornici >i. • Primă ara 0 co'ilărie 0 !ucurie% o'timi#m% )ncredere • Hara 0 tinere(e 0 )m'linire% creştere% rodire • Toamna 0 maturitatea 0 recolta% $oliciune% amărăciune • Iarna 0 !ătr&ne(e 0 'u#tiire% amor(ire% deznăde"de* Amor(ire L lat* Ad1 4a'roa'e de5 d mort1 (cu * de !ază.a #cri# mai multe 'oezii 'e !$4a trecerii tim'ului% a rela(iei om 0 natură% +iind un mare iu!itor al comunicării cu 4'rietenul5 #ău% codrul* Po$7iiD .+e te legeni& .-e%edere . păduri cutreieram.

E4in$%c" – +$n"1 1i#ic ?? 5a#a2o1a – Fi"1 #&!&ci!o#..PPPPP.şi alte două titluri 'recizate de oi* 8* Com'leta(i ta!elul de mai "o# )n aşa +el )nc&t noua matrice com'le.PPPPP.!$5!a#$) a #&%5"n%"#i1o# $1$v"1"i • • • • CONCLUZII ca#$ %& 5"nc!$7$ $%cAi $#$a %5#$ in!$#5#$!&#i 51"#a1$D 3PPPP.'e de o 'arte% iar 'e de altă 'arte #ă 're+i$ura(i% )n drea'ta 4orizontul de aşte'tare5 al da#călului 'rin antici'area unor 'o#i!ile ră#'un#uri din 'artea ele ilor de cla#a a IIIeIH1a* O2i$c!iv$ ? co45$!$n'$ vi7a!$ 7* 8* 3* 4* M$%aH$ v$#2a1$.tuală% 'reciz&nd rela(ia dintre (+ra$mentele dino'erele ('ara!ola 6iului rătăcitor% 6ram. de Antoine de 9aint E.$ M.te a(i Ce 1$+&na#$a 'entru )nt&lnit ace#t tineN moti / termenN Ce +ace codrulN • 7A8 .Q .ă o!(inută #ă +ie tran#'u#ă )n o!iecti ele curriculare ale di#ci'linei ( * Pro$ramele şcolare / 8CC:.5ov$%!i#$ $%5#$ o (8#$9Bn!*1ni#$) ? $v$ni#$ Rn!#$2&#i !$<!"a1$ Rn!#$2&#i Rn!#$2&#i in!$#!$<!"a1$ !#an%!$<!"a1$ )n#eamnă 2n ce alte te. ursul polar% du'ă Cezar Petre#cu% *icul prinţ.Q :PPPPPPPQ .Ma!#ic$ %$4an!ic& (1$+&na#$a) 7* Com'leta(i matricea #emantică )n aşa +el )nc&t #ă o!(ine(i şi o matrice interte.u'erV. C$ !$ 1$+$ni.(o#i7on! $ a.

Q .tul no#tru şi alte te.Q .PPPPPP.i co45#$A$n%i"n$ ?? in!$#5#$!a#$ 3PPPQ .• Ce a#emănări // deo#e!iri e.teN • <ar 'entru maturiN <ar 'entru condi(ia umanăN Ce +orme de le$ănare ai trăitN Ştii nişte )nt&m'lări a#emănătoare din ia(a 'rietenilor tăiN Ş*a* CONCLUZII ca#$ %& 5"nc!$7$ #$1a'ia in!#$ Bn!#$2&#i ..Q :PPPPPPPPQ .i #$1a'ia $4i'&!o# >#$c$5!o# 3PPPP. E4in$%c" – +$n"1 1i#ic ?? 5a#a2o1a – Fi"1 #&!&ci!o#.PPP.Q :PPPPPPP.$ M. C$ !$ 1$+$ni.5ov$%!i#$ $%5#$ o (8#$9Bn!*1ni#$) ? $v$ni#$ A%$4&n&#i D$o%$2i#i 7* 7* 8* 8* 3* 3* CONCLUZII 5#ivin #$1a'ia +$n – 4o "#i $ $<5"n$#$ .PPPPPPPP.i#tă )ntre te..PPPPPP 7A3 .

andru% ăcală 0 eroul comic din snoa%a populară rom#nească. Craio a% Editura OV'erion% 766B* =* Căline#cu% F*% Estetica basmului. Ed* >iner a% Guc* 76AB 7A4 . E*P*L*% Gucureşti% 76=:* A* Căline#cu% Feor$e% 5on +reangă.andru% Aalori estetice în basmul fantastic rom#nesc% 9ocietatea 4Relie+ Rom&ne#c5% Gucureşti% 76A6* 8* Gar!u% 9a in % 5on +reangă% Ed* Tineretului% Guc* 76=B3* Gratu% Gianca% reşcolarul şi literatura )studiu şi antologie-% E*<*P*% Gucureşti% 76AA* 4* Guzaşi% Ion% 3iteratura pentru copii 0 note de cur#% Editura Dunda(iei 4Rom&nia de m&ine5% Gucureşti% 7666* :* Cancio ici% >i.ai Ale.CICLIOGRAFIE CRITICJ SELECTIVJ 7* Andrei% Ale.

ompiliu. <uc. Gucureeşti% editura Al!atro#% 76B=* 7A: . >anual 'entru cla#a a QIII1a% şcoli normale% Gucureşti% E*<*P*% 7666* 7A* Eliade% >ircea% 2specte ale mitului. Editura >iner a@ Gucureşti% 76A7* 78* Ciocule#cu% Şer!an% 9treinu% Hladimir% Hianu% Tudor% 5storia literaturii rom#ne moderne. Editura Academiei% Gucureşti% 76A=* 7=* Co#tea% Octa ia (şi cola!oratorii-% 3iteratura pentru copii.B* Căline#cu% F*% 5storia literaturii rom#ne de la origini p#nă în prezent. Gucureşti% Editura Uni er#% 76AB* 7B* <umitre#cu1Guşulen$a% Joe% 5on +reangă% E*P*L*% Gucureşti% 76=3* 76* E#car'it% Ro!ert% De la sociologia literaturii la teoria comunicării% Editura Ştiin(i+ică şi Enciclo'edică% Gucureşti% 76BC* 8C* Dontanier% P*% 6igurile limba/ului.eer!rant% Alain% Dicţionar de simboluri% ol* I% II% III% Gucureşti%Editura Artemi#% 7664* 77* C. Editura Uni er#% Gucureşti% 76AA* 87* Faonac% <aniel% 3es composants cogniti%es de la lecture. Gucureşti% editura Al!atro#% 76BB* 7C* C. Editura Uni er#% Gucureşti% 76B=* 8:* >atei% Ooria% 3iteratura şi fascinaţia a%enturii.i(imia I*C*% 6olclorul rom#nesc în perspecti%a comparată. Gucureşti% Editura Tri!una In ă(ăm&ntului% 766B* 84* >anole#cu% Dlorin% 3iteratura $. Editura Tineretului% Gucureşti% 76==* 5() +onstantinescu.. E*<*P*% Gucureşti% 76A7* 56) +iopraga. Ed. Le Drancai# dan# la monde% nr* 8::% 7663* 88* Oolu!% C* Ro!ert% -eception . *iner%a. $criitori contemporani. Dunda(ia Euro'eană <ră$an% Editura Na$ard% 76BC* 6* C&ndro eanu% Ori#tu% 3iteratura rom#nă pentru copii. +onstantin. Dicţionar de termeni literari.!eorP (A critical introduction>et. 8=N= 7:* DDD.6. *i!ail $ado%eanu.uen% London and Nec _orX% 76B4* 83* Ione#cu% >iron (coord*-% Educaţia şi dinamica ei. 6iguri literare.e alier% 3ean% F.

.. >anual 'entru cla#a a QII1a% şcoli normale% Gucureşti% Editura <idactică şi Peda$o$ică% 766:* 33* Rotaru% Ion% . istorie a literaturii rom#ne% Hol*II*% Ed* >iner a% Guc* 76A8* 34* Todoro % Tz etan% Introducere )n literatura +anta#tică% Editura Uni er#% Gucureşti% 76A3* 3:* Tranda+ir% Con#tantin% 5on +reangă-spectacolul lumii...8=* >arino% Adrian% Dicţionar de termeni literari.Gucureşti% Academiei% 76BA* CUPRINS Editura Pledoarie 'entru un model 'ro!lematolo$ic al lecturii*************************4 7* 9'eci+icul literaturii 'entru co'ii* Fenuri şi #'ecii 'redilecte* >itolo$ia rom&nea#că şi uni er#ală 0 iz or al literaturii 'entru co'ii*********************************************************************************************7C 7*7* Particularită(i ale literaturii 'entru co'ii ****************7C 7*8* >iturile* <e+ini(ie şi cla#i+icare******************************74 7*3* Ale..7: 7A= .... Editura <acia% Clu"1Na'oca% 8CC8* 8B* Ne$rilă% Iulian% literatura 'entru co'ii% Arad% Editura >ultimedia% 766=* 86* Pa'adima% O idiu% +u%#nt introducti% la ăcală şi .. ol*I1II% E*P*L*% Gucureşti% 76==* 3A* Heron% Eli#eo% 3a semiosis sociale )fragments dQune t!eorie de la discursi%ite '.andru >itru% 3egendele ...... PUD% 9aint1<eni#% 76=A* 3B*Hulcăne#cu% Romulu#% *itologie rom#nă.#ndală de Corneliu Guzin#c..i% Gucureşti% Editura Cartea rom&nea#că% 76A3* 3C* Pro''% H*I*% -ădăcinile istorice ale basmului fantastic% Editura Uni er#% Gucureşti% 76A3* 37* Radian% 9anda% *ăştile fabulei% Editura >iner a% Gucureşti% 76B3* 38* 9toica% Cornelia% Ha#ile#cu% Eu$enia% 3iteratura pentru copii..limpului.Ed* Porto1Dranco% Fala(i 766= 3=* Hianu% T*% 2rta prozatorilor rom#ni.. Editura Academiei% Gucureşti% 76A=* 8A* >ăr$ineanu% Nicolae% si!ologie şi literatură.

....................6C 4*4* Tema naturii şi a ie(uitoarelor **************************************67 4*4*7* Emil F&rleanu% +ăprioara **********************************68 4*4*8* I* Al* Grăte#cu1Hoineşti% uiul ****************************6: 4*4*3* I* Crean$ă% ?rsul păcălit de %ulpe *********************7CC 4*:* Trecutul i#toric*************************************************************7C8 Itemi 'entru e aluare***********************************************************7C3 :* Poezii de#'re trecutul i#toric********************************************************7C4 :*7* <* Golintineanu% 3egende istorice..............................................................773 7AA ..7C: :*8* F* Coş!uc% +#ntece de %ite/ie***************************************7C6 =* Poezia de#'re natură şi co'ilărie**************************************************778 =*7* Ha#ile alec#andri% asteluri.................ail 9ado eanu% Dumbra%a minunată..........B7 4*3*8* Ionel Teodoreanu% ?liţa copilăriei **********************B= 4*3*3* >ircea #&ntim!reanu% *ama mamuţilor ma!muri ..........................i(e***************************************************************************AA 4*7* 9curtă 'ri ire $enerală****************************************************AA 4*8* <e+inire% cla#i+icare şi re'rezentan(i*******************************BC 4*3* Tema co'ilăriei**************************************************************B7 4*3*7* >i....................em'le*************************************************:C 3*4* <imen#iuni ale +anta#ticului*******************************************:4 3*:* Po eştile lui I* Crean$ă**************************************************:6 3*:*7* Po eştile nu eli#tice********************************************:6 3*:*8* Po eştile animaliere*********************************************=B Itemi 'entru e aluare******************************************************************A= 4* Po e#tiri şi #c.....7*4* A'lica(ie 0 mituri tran#tem'orale***********************************84 Itemi 'entru e aluare*************************************************************8B 8* Le$enda 0 #'ecie re'rezentati ă a literaturii 'entru co'ii *************86 8*7* <e+ini(ie% cla#i+icare% alori morale********************************86 8*8* Le$endele rom&nilor*******************************************************38 8*3* Le$enda etiolo$ică* Po e#tea Dlorii #oarelui******************3A 8*4* Le$enda $eo$ra+ică* Ga!ele*******************************************36 8*:* Le$enda i#torică* Condeiele lui Hodă% Le$enda Hr&ncioaiei ****************************************************************************************4C Itemi 'entru e aluareRRRRRRRRRRRRRRR**4A 3* Ga#mul şi 'o e#tea*************************************************************************4A 3*7* <e+ini(ie şi cla#i+icare*****************************************************4A 3*8* Teme şi moti e 'redilecte***********************************************4B 3*3* Particularizări* E..

7:6 7C* <ramatur$ia 'entru co'ii***********************************************************7=3 7C*7* <e+inire% 'articularită(i***********************************************7=3 7C*8* Hictor E+timui% 7nşir-te mărgărite *****************************7=4 ANEQE********************************************************************************************7AC GIGLIOFRADIE *****************************************************************************7A4 7AB ......ail 9ado eanu% Domnu .oate p#nzele susH...............randafir **************************736 A*8* G* Şt* <ela rancea% Domnul Aucea*******************************743 B* 9noa a*****************************************************************************************74B B*7* <e+inire% 'articularită(i% cla#i+icări********************************74B B*8* Petre <ul+u% 5spră%ile lui ăcală......=*8* Tudor Ar$.......................ezi**************************************************************77B =*3* Feor$e To'&rceanu *****************************************************78= =*4* Elena Dara$o ****************************************************************734 Itemi 'entru e aluare***********************************************************73B A* >odele de da#căli )n literatură 0 'aralelă*************************************736 A*7* >i...7:7 B*3* >odalită(i de rece'tare a #noa elor******************************7:4 6* Literatura de a enturi*******************************************************************7:A 6*7* Preliminarii* <e+inire% 'articularită(i****************************7:A 6*8* Radu Tudoran% .................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful