REGULAMENT CONCURS Tema: Avem aceleași drepturi. Vrem șanse egale!

Obiectiv: De a încuraja jurnaliştii să documenteze, să elaboreze şi să publice / difuzeze materiale de impact despre situația persoanelor cu dizabilități din Republica Moldova și, astfel, să aducă în atenția publicului poveștile lor. Perioada de desfășurare: 15 septembrie 2013 – 15 ianuarie 2014 Concursul se adresează jurnaliştilor din întreaga ţară 1. Pentru înscrierea în concurs, candidaţii – jurnalişti din presa scrisă și on-line, Radio sau TV - trebuie să transmită materiale care abordează tema dizabilității și se raportează la persoanele cu dizabilități ca fiind membri valoroși ai societății. 2. Concursul e pentru 3 categorii de presă: presa scrisă și online, radio şi televiziune 3. Participanții pot fi jurnaliști angajaţi la o instituţie media, colaboratori sau liber profesionişti. Sunt acceptate şi înscrieri colective, ale unor echipe de jurnalişti (de exemplu reporter şi fotoreporter), însă echipa nu trebuie să fie formată din mai mult de patru persoane, iar numele și contribuția lor trebuie să fie menționate în dosarul de participare. 4. Toate articolele participante trebuie să fi fost publicate în presa scrisă, online sau difuzate la radio sau la televiziune. 5. Participanţii trebuie să facă dovada publicării/difuzării materialului respectiv. 6. Fiecare concurent poate participa la concurs cu cinci materiale. 7. Materialele depuse nu vor fi returnate. Keystone Moldova își rezervă dreptul de a republica materialele, cu mențiunea autorului. 8. Materialele pot fi înscrise în concurs numai cu acceptul deţinătorului de drepturi de autor asupra materialelor. 9. Prin înscrierea la concurs, participanţii confirmă că au citit şi au înţeles regulamentul. 10. În cazul dosarelor expediate prin poştă, obligaţia de a verifica primirea şi înregistrarea dosarelor aparţine persoanei care doreşte să se înscrie în concurs. 11. Juriul îşi rezervă dreptul de a exclude din concurs orice articol care nu îndeplineşte cerinţele de participare din actualul regulament. Decizia juriului este finală. 12. Participanţii trebuie să aibă vârsta de minim 18 ani. CONDIȚII ȘI CRITERII DE EVALUARE Dosarele vor fi examinate de către un juriu independent, format din experți în domeniu și reprezentanții Keystone Moldova. Membrii juriului vor aprecia materialele în baza următoarelor criterii: relevanța

materialului pentru tema propusă, acurateţea informaţiei, originalitatea perspectivei din care e tratat subiectul, capacitatea temei alese de a genera dezbatere publică, prezentarea protagoniștilor dintr-o perspectivă valorizantă. Evaluarea dosarelor se va efectua în baza grilei de evaluare prezentate mai jos: Nr. 1. 2. 3. 4. Criteriu Relevanța materialului pentru tema propusă Acurateţea informaţiei Originalitatea perspectivei din care e tratat subiectul Prezentarea protagoniștilor dintr-o perspectivă valorizantă TOTAL Punctaj maxim posibil 30 25 20 25 100 Punctaj acordat

PREMII Se vor acorda cîte 3 premii pentru fiecare secțiune în parte, după cum urmează: Premiul I – 500 USD (taxe incluse – 7%) Premiul II – 350 USD (taxe incluse – 7%) Premiul III – 200 USD (taxe incluse – 7%) DECLARAŢIE DE CONFIDENŢIALITATE Datele personale vor fi înregistrate şi procesate în măsura în care sunt necesare pentru acţiunile ulterioare legate de participarea la acest concurs. Datele sunt tratate în conformitate cu Legea Nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date. Informațiile sunt înregistrate şi stocate atît timp cît sunt necesare acţiuni suplimentare legate de participarea la concurs. CONDIȚII DE APLICARE: Dosarul va cuprinde minimum cinci materiale proprii, apărute în perioada 15 septembrie 2013 - 15 ianuarie 2014. Acestea vor fi prezentate în formatul corespunzător mediei de activitate: a) text MS Word și PDF pentru ziare și reviste, c) text MS Word și link pentru presa on-line, b) text MS Word și CD/DVD pentru radio și TV. Termenul limită pentru trimiterea materialelor este 31 ianuarie 2014. Dosarele pot fi expediate prin poşta la adresa: str. Sf. Gheorghe, 20, Chișinău, MD-2001 sau la adresa de email khsima@keystonehumanservices.org

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful