You are on page 1of 4

Poznaskie Towarzystwo Przyjaci Nauk Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu Instytut Historii Sztuki UAM | zapraszaj na XXXIV Seminarium Mediewistyczne

im. Alicji Karowskiej-Kamzowej

FANTAZJA a RZECZYWITO
W KULTURZE REDNIOWIECZNEJ EUROPY

28-30 listopada 2013 (czwartek pitek sobota) w Poznaniu


Socit des Amis des Sciences Pozna (PTPN) | Muse de lArchidiocse de Pozna Institut de lHistoire de lArt de Universit Adam Mickiewicz | vous invitent prendre part au XXXIVe Sminaire Mdiviste ddi Alicja Karowska -Kamzowa: Le FANTASTIQUE et le REL DANS LA CULTURE DE LEUROPE MDIVALE du 28 au 30 novembre 2013 (jeudi-vendredi-samedi) au Muse de lArchidiocse de Pozna 1, rue Lubraskiego 1 (jeudi) et dans la Salle de la PTPN 27/29, rue Mielyskiego (vendredi)

PROGRAM OBRAD
CZWARTEK | JEUDI le | 28 XI | 10.00 h
obrady w Muzeum Archidiecezjalnym | au Muse de lArchidiocse de Pozna | ul. Lubraskiego 1 (Ostrw Tumski) przerwa obiadowa | pause djeuner | 1 3.45 - 15.00 Jacek Wiesioowski (Pozna) Wprowadzenie | Introduction Jarosaw Jarzewicz (Pozna) Sztuka i fantazja w redniowieczu. Kilka uwag Lart et la fantaisie au Moyen Age. Quelques remarques Ulrich Kuder (Kiel) Bernhard von Clairvaux an Wilhelm von St.Tierry. Bemerkungen zum Verstndnis eines vielzitierten Briefes | La lettre de Saint Bernard Guillaume de Saint-Thierry. Quelques remarques sur un texte cit frquemment Juliusz Raczkowski (Toru) Fantastyczny wiat redniowiecznego detalu architektonicznego w pastwie zakonnym w Prusach | Le fantastique du dtail dans larchitecture de lEtat monastique des chevaliers Teutoniques en Prusse Piotr Pajor (Krakw) Pinakle w nawie gwnej kocioa w. Katarzyny w Krakowie fantazja architekta czy wyraz krlewskiego majestatu? | Les pinacles lintrieur de la nef principale de lglise Sainte -Catherine Cracovie. Fantaisie de larchitecte ou expression du pouvoir royal? Jakub Adamski (Warszawa) Sklepienia pseudopoligonalne a kwestia iluzjonizmu w architekturze gotyckiej. Kilka uwag natury oglnej | Les votes pseudo-polygonales et la question de lillusion dans larchitecture gothique. Quelques remarques dordre gnral Joanna Utzig (Krakw) Pictor in carmine idea typologii w sztuce jako remedium na oczy optane prnoci i redniowieczne upodobanie do przedstawie fantastycznych. | Pictor in carmine: lide de la typologie dans lart en tant que remde contre les yeux possds par la vanit et la prdilection mdivale pour les reprsentations fantastiques Monika Jakubek-Raczkowska, Alicja Grabowska (Toru) Natura abhorret hoc. Fantazja a sacrum w kocioach pastwa zakonnego w Prusach. |Natura abhorret hoc. Le fantaisiste et le sacr dans les glises de lEtat monastique des chevaliers Teutoniques en Prusse Filip Badowski (Toru) Wyobraenia mocy piekielnych, za i wystpku w sztuce pastwa zakonnego w Prusach | Les reprsetations des puissances de lenfer et du mal dans lart de lEtat monastique des chevaliers Teutoniques en Prusse

Mateusz Marszakowski (Toru) Wok ksigi Statutw zakonu krzyackiego z Biblioteki UMK w Toruniu. mieszne potwornoci wplecione w dekoracje filigranowe redniowiecznych kodeksw | Autour du Livre des Statuts de lOrdre Teutonique de la Bibliothque de lUniversit Nicolas Copernic Toru. Les monstruosits ridicules dans les filigranes Piotr Oliski (Toru) Zwierzta miedzy rzeczywistoci a fantazj w kronikach krzyackich | Les animaux dans les chroniques de lordre Teutonique: entre la ralit et la fantaisie Anna Wyszyska (Krakw) Midzy fantazj a rzeczywistoci. rda ikonograficzne w badaniach nad ubiorem redniowiecznym | Entre la fantaisie et la ralit. Les sources iconographiques dans la recherche sur le costume mdival

PITEK | VENDREDI le | 29 XI | 10.00 h


obrady w Sali Posiedze PTPN | dans la Salle de la PTPN | ul. Mielyskiego 27/29 przerwa obiadowa | pause djeuner | 13.45 15.00 Hans-Walter Stork (Hamburg) Monastisches Leben in den Klstern der Lneburger Heide vor der Reformation | La vie monastique dans les couvents de la rgion de Lneburg avant la Rforme Agata Rusnak-Kozowska (Wrocaw) O specyfice pnoredniowiecznej duchowoci mieszczaskiej w kontekcie kaplicy Mki Paskiej przy kociele NMP w Legnicy | La spcifit de la spiritualit bourgeoise du bas Moyen Age: lexemple de la chapelle de la Passion dans lglise Notre-Dame de Legnica Justyna uczyska (Krakw) Obrazowanie momentu mistycznego objawienia w rkopisie Revelationes Sanctae Birgittae (sygn. II 3310, Warszawa, Biblioteka Narodowa) | Limage de la rvlation mystique dans le manuscrit des Revelationes Sanctae Brigittae (ms II 3310, Bibliothque Nationale de Varsovie) Marcin Kiebus (Opole) Wyobraenia w subie autorefleksji. Homo interior w kazaniach Peregryna z Opola | Limaginaire au service de lauto-rflexion. Homo interior dans les sermons de Peregrinus dOpole Filip Merski (Pozna) Skorowidz pamici. Biblioteka biskupa Roberta Grosseteste z Lincoln | Linventaire de la mmoire. La bibliothque de Robert Grosseteste, vque de Lincoln Jerzy Pysiak (Warszawa) Henryk III i Westminster: legendarna historia opactwa a krlewska polityka fundacyjna w XIII wieku | Henri III et Westminster: lhistoire lgendaire de labbaye et la politique royale des fondations au XIIIe sicle

Maja Gssowska (Warszawa) O tym jak w. Olaf budowa kocioy. Estoska wersja pewnego motywu wdrownego | Comment saint Olaf btissait-il les glises. Version estonienne dun motif ambulant Joanna Gorecka-Kalita (Krakw) Czy istnieje redniowieczna literatura fantastyczna? Est-ce quil existe une littrature fantastique mdivale? Gotthard Kemmether (Frankfurt) Nota puer domum vitream (Zerknij, chopcze, szklany dom!). Czemu dziwi si jedenastowieczny biskup czytajc ywoty cesarzy rzymskich? Nota puer domum vitream (Regarde, mon fils, la maison vitre) De quoi stonnait un vque du XIe sicle en lisant les vies des empreurs de Rome? Justyna Raczkowska (Pozna) Mwice ptaki w redniowiecznych nowelach prowansalskich Novas del Papagay i Frayre de Joy e Sor de Plaser | Les oiseaux parlants dans les nouvelles provenales Novas del Papagay i Frayre de Joy e Sor de Plaser Remigiusz Gogosz (Rzeszw) Zapasy z duchami. Fantastyczne pojedynki i gry w sagach i mitologii skandynawskiej | La lutte contre les fantmes. Les duels et jeux fantastiques dans les sagas et les mythes scandinaves Ks. Grzegorz Kopij (Henrykw) wity Ekspedyt wity XI godziny. Fakty i mity w yciorysie zapomnianego witego | Saint Expdit le saint de la onzime heure. Les faits et les mythes dans la biographie dun saint oubli

SOBOTA | SAMEDI le | 30 XI | 7.30 h objazd naukowy | voyage scientifique Konin Gosawice Ld Supca Poznaskie Towarzystwo Przyjaci Nauk 61-725 Pozna, ul. Mielyskiego 27/29 | tel./fax 061 / 852.22.05 sekretariat@ptpn.poznan.pl sekretarz: Jacek Kowalski, tel. 605.241.978 jkowal@amu.edu.pl