FIZIOPATOLOGIA SDR RESPIRATORII TOXICE I. Mecanismele producerii de ec!

ili"rului respira#or Functia respiratorie trebuie sa asigure satisfacerea componentei oxidative a respiratiei celulare si a metabolismului energetic aerb: – aportul de oxigen la mitocondrii – utilizarea sa de catre citocromul A3 – eliminarea CO2 rezultat din ciclul Krebs Functia respiratorie trebuie sa realizeze: – mentinerea gradientelor de presiune partiala a gazelor respiratorii – mentinerea gradientelor de concentratie a gazelor respiratorii in caile aeriene si sange – mentinerea capacitatii de transport prin mentinerea la nivelul fiziologic a parametrilor hematologici ( t! b! b functionala!saturatia arteriala b reduse!aport tisular de oxigen" II. $ipo%iile #o%ice de apor# – se produc prin alterarea parametrilor fizico#chimici ai aerului inspirat (reducerea $a O2 la toate nivelele arborelui traheobronsic" – cele mai frecvente circumstante privesc: #acumularea in atmosfera de gaze active%inactive (oxizi de azot!C! " #vapori toxici (hidrocarburi volatile" #acumularea are loc de obicei in spatii inchise sau insuficient aerisite – &x: #hipoxia acuta prin expunere la atmosfera supraincarcata cu CO2 produsa din fermentatia naturala a vinului in mediu inchis #acumularea de gaze de esapament in gara'e #explozia unor recipienti cu continut de gaze ori lichide volatile ((!CO2!metan" – etiologic: ) CO2 in aer mai mult de *+, – fiziopatologic: ) $a CO2 mai mult de -. mm g!impiedica eliminarea CO2 / are loc : 0 lenta $a O2 si ) marcata $a CO21 III. $ipo%iile #o%ice prin !ipo&en#ila#ie al&eolara +entilatia alveolara (+A" se realizeaza impotriva unor rezistente: – elastice (generand complianta totala!distensibilitate toraco#abdominala" – neelastice (generand rezistenta mecanica la fluxul aerian!dependent de calibrul aerian" 2ecanismele de reglare sunt datorate: – excitabilitatii cailor respiratorii (la variatii de p "

. $ipo%iile #o%ice prin al#erarea di(u iei al&eolo)capilare si a sun#ului pulmonar 4unt deosebit de grave si au cea mai mare cota de mortalitate 4ubstantele care determina edem pulmonar acut lezional sunt: – acizi acidogeni/ baze caustice ( Cl!acid nitric"!halogeni (Cl!Fl!3r"!baze (( 3" – toxice cu afectiune generala (delupta" : sulfurat! Cl!oxid de C!Cadmiu – fenoli clorurati : pentaclorofenol!oxidul de etilina – diepoxizi!etei : diepoxibutanul – cetone!esteri organici : acetona!acetat de izoamil – organofosforice – O2 5.– excitabilitatii baroreceptorilor pulmonari (la ) presiunii in alveole" – excitabilitatii chemoreceptorilor sinocarotidieni (0 $O2" 2ecanismele de producere a hipoventilatiei pulmonare in intoxicatia acuta: A1 0 volumului curent de etiologie periferica 31 0 ventilatiei pulmonare de etiologie centrala C1) frecventei respiratorii cu hiperventilatia spatiului mort I'. # peste 3 ore hiperoxie Agravarea sdr se poate produce prin: 51 &liberarea de radicali acizi din hidroliza substantelor toxice21 21 &liberarea de enzime lizozomale si activarea proteazelor % oxidazelor din pneumocite31 31 $rogresia hipoperfuziei pulmonare concomitent cu 0 6C-1 -1 0 osmolaritatii sanguine prin exudarea proteica concomitent cu perfuzarea exagerata de solutii cristaloide '.. $ipo%iile #o%ice de #ranspor# 7mportanta b rezultata din analiza datelor la care se refera formele de apreciere a functiilor respiratorii1 $rincipalele tipuri de toxice ce altereaza direct fie continutul in b a sangelui fie afinitatea capacitatii de transport a O21 4ubstantele toxice care produc hemoliza: – substante methemoglobinizante – veninuri – substante hemolitice prin deficienta de 89$6 – alergizante 4ubstantele toxice care produc modificarea afinitatii b: – CO!methemoglobinizante – cianuri .

O87& 4taza pulmonara!&$A! 0 perfuziei pulmonare! 0 aportul tisular de O2 0 perfuziei pulmonare! 0 aportului tisular de O2 :7$=.$ipo%iile #o%ice secundare 7n intoxicatiile acute afectarea primara toxica a altor organe sau sisteme poate sa se repercuteze si asupra functiei respiratorii1 +entilatia si perfuzia pulmonara pot fi afectate de: – starea de coma – pozitia in pat – complicatii bronho#pulmonare – complicatii embolice &:7O.O87& 6epresia cardiaca F7<7O$A:O. 6& 4=34:A(:A Anestezice generale! CO! barbiturice! antiaritmice! alcool Atropina! digitalice :ahicardii!bradicardii ma'ore Colaps 0 perfuziei pulmonare! Ciuperci!laxative!diuretice sunt periferice! 0 aportului !salmonelloze tisular Afectarea mecanicii respiratorii! 0 ventilatiei pulmonare Organofosforice! 7(! stricnina!antidepresive triciclice Convulsii &mbolia pulmonara 7?A 4unt pulmonar! alterarea Cumarinice!heparinice raportului +%> &$A!tulburari de difuzie! sunt pulmonar 6eficit de O2!tahipnee 4ubstante organohalogenate! metale grele Atropina!cofeina ipertermie Acidoza &xcitarea cailor 4alicilati!Ac organici! respiratorii! alterarea aldehide!alcool metilic! afinitatii b pentru O2 ()" tetraclorura de C .'I.

Mecanismele producerii de ec!ili"rului !emodinamic in in#o%ica#ia acu#a II. Insu(icien#a !emodinamica secundara I. Mecanismele producerii de ec!ili"rului !emodinamic in in#o%ica#ia acu#a &chilibrul hemodinamic se manifesta prin mentinerea unei perfuzii tisulare adecvate pentru asigurarea unui aport nutritional adecvat si a unei epurari suficiente conservarii integritatii morfofunctionale a diferitelor sisteme si organe1 $erfuzia celulara este data de: – echilibrul dintre presiunea de perfuzie (:A medie" – rezistenta la flux (rezistenta vasculara regionala @ presiunea venoasa centrala si fluxul tisular total % unitatea de timp" $resiunea de perfuzie tisulara este determinata de $ sistolica a undei sanguine si $ sistolica a peretilor arteriali1 4e calculeaza dupa formula: (2:A sist @ :A diast" % 31 ?ezistenta tisulara la flux este conditionata de: – permeabilitatea vasculara – calibrul vascular in microcirculatie – vascozitatea sanguina – presiunea venoasa centrala Acesti factori pot fi alterati in conditiile diferitelor intoxicatii acute antrenand dupa aceea insuficienta circulatorie acuta1 $resiunea sistolica a undei sanguine depinde de: – puterea de contractie miocardica – umplerea diastolica ventriculara – elasticitatea arterelor Factorii ma'ori care antreneaza insuficienta circulatorie toxica: – 0 fortei de contractie miocardica – 0 umplerii diastolice ventriculare . Insu(icien#a !emodinamica !ipodias#olica I'.FIZIOPATOLOGIA I*S+FICIE*TEI $EMODI*AMICE TOXICE I. Insu(icien#a !emodinamica prin depresie cardiaca primara III. Insu(icien#a !emodinamica prin &asocons#ric#ie peri(erica '.

Insu(icien#a !emodinamica prin depresie cardiaca primara .– 0 tensiunii elastice a peretilor arteriali – ) marcata a rezistentei periferice la flux – modificarea brusca a vascozitatii sanguine ?asunetul tisular al insuficientei hemodinamice acute consta in: – anoxie celulara de aport si de staza (hipoperfuzie" – ) suntului periferic (scurtcircuitarea microcirculatiei capilare" – acidoza metabolica lactacidemica si tendinta la hiperK#mie – 0 progresiva a capacitatii sfincterelor precapilare si a arteriolelor de a raspunde la catecolaminele endogene si exogene – eliberarea din patul splahnic de substante endogene cardiodepresoare – reducerea intoarcerii venoase cu 0 6C – hemoconcentratie prin extravazare plasmatica – oligurie sau anurie prin 0 presiunii de filtrare glomerulara 7n intoxicatia acuta insuficienta hemodinamica prezinta aspecte particulare ce o diferentiaza de alte tipuri de soc sau colaps: – absenta frecventa a tarelor cardio#vasculare preexistente – dependenta prognosticului de factorul toxicologic (doza % timp" – un prognostic mai bun pentru insuficienta hemodinamica la debutul intoxicatiei in contrast cu prognosticul infaust tardiv1 II.#o%ica6epresia cardiaca poate fi produsa de substante toxice prin 2 mecanisme: 51 &fecte depresoare directe care actioneaza asupra excitabilitatii si contractilitatii1 21 &fecte depresoare indirecte (de interferenta cu mecanisme vegetative de reglare si cu actiunea mediatorilor chimici"1 4ubstantele chimice cu actiune depresoare directa sunt: Adigitalice (prin mobilizarea Ca din reticolul sarcoplasmic" #semne asociate : #varsaturi #bradicardie #bloc A+ Aantiaritmice (0 excitabilitatii si % sau conductibilitatii" – antidepresoare triciclice # coma – imipramina semne # convulsii – chinina!chinidina clinice # tahicardie – procainamida # bloc A+ .

batai%minut" 0 marcata a intoarcerii venoase este produsa de dezechilibrul dintre continator#continut prin: – ) brusca a capacitatii vasculare venoase si arteriale (vasoplegie" – prin 0 brusca a volumului sanguin (hipovolemie" :ahicardiile sunt produse de: – parasimpatolitice antimuscarinice!tensiune sinusala (scopolamina!propantelina" – antidepresoare triciclice C tahicardie sinusala (amitriptilina!imipramina" – xantine C tahicardie sinusala (cofeina!teofilina!aminofilina" – anestezice generale C tahicardie ectopica (cloroform!halotan!ciclopropan" – digitalice si hipoCa C tahicardie ventriculara (digitala!Ca#in hipertermie" – organofosforiale C hiperexcitabilitate (pesticide!organofosforice" .#5B.Acitotoxice (blocante respiratorii celulare! decuplante ale fosforilarii oxidative" – CO – metale grele – cianuri – ac oxalic – etilenglicol 4emne asociate: tulburari de repolarizare1 Aanestezice generale: – ciclopropan – halotan – cloroform 4emne asociate: coma1 Activitatea cardiaca este reglata prin echilibrul functional al celor 2 sisteme: – sistemul adrenergic simpatic! avand ca mediator fiziologic adrenalina – sistemul colinergic parasimpatic! avand ca mediator fiziologic acetilcolina1 III. Insu(icien#a !emodinamica !ipodias#olica 4e produce prin 0 umplerii diastolice ventriculare cu sau fara 0 tensiunii elastice1 0 umplerii ventriculare se produce prin 2 mecanisme: 51 0 marcata a intoarcerii venoase ($+C 0" 21 ) marcata a ritmului cardiac (peste 59.

Insu(icien#a !emodinamica secundara &fecte toxice care produc indirect insuficienta hemodinamica acuta: &F&C:=. :OD7C ipoxia prelungita 2&CA(742 6epresia cardiaca si vasculara +asoplegie! acidoza respiratorie 6epresie cardiaca si vasculara! 0 CO2 6epresie contractiva C.+asoplegice: – citotoxice (Arsen!3or!Cadmiu!3ismut" – anestezice si antidepresoare centrale (3arbiturice!2orfina!3enzodiazepine" – anestezice locale (procaina!xilina" – vasodilatatoare directe (nitriti!nitrati!papaverina" – ganglioplegice – reactia Ag C Ac I'.A4A 6& :OD7C& 6epresoare centrale! analgezice ma'ore! vapori caustici CO2! depresoare respiratorii (efrotoxice! salicilati Citrati (politransfuzati" ipercarbia Acidoza ipoCa . Insu(icien#a !emodinamica prin &asocons#ric#ie peri(erica &ste un sindrom caracterizat prin producerea de catre toxine a :A concomitent cu 0 fluxului tisular in special in teritoriile cutaneo# mucoase!splahnice!renale!prin actiune predominenta asupra sfincterelor precapilare1 2ecanisme de producere a :A toxice: 2&CA(742 +ascular direct 4timulator ganglionar $otentare alfa adrenomimetica a catecolaminelor endogene Adrenomimetice directe sau indirecte 4=34:A(:A Angiotensina!neosinefrina (icotina!labelina!organofosforice Ciclopropan!ocitocice! contraceptive orale Amfetamina!catecolaminele '.

Comele #o%ice con&ulsi&e I'.iperK 7dem @ tulburari de conducere intraventriculara :ulburari de hiperexcitabilitate 6epresie cardiaca si vasculara metabolica idem 6eficit de oxigen 6epresie cardio# vasculara &mbolie pulmonara! coagulopatie de consum 4oc anafilactic 4dr toxico#septic (efrotoxice!hemolitice! saruri de Aur $oliurie (diuretice" Florizina!alcooliE 7nsulina! hipotermia Amfetamine!halotan! toxi# infectie alimentara!sepsis 3arbiturice! fenotiazine 8aze utilitare!CO 4ubstante alergizante 4upraadaugat infectiei ipoK iperglicemia ipoglicemia ipertermia ipotermia :ulburari de coagulare ipersensibilitate imunologica 7nfectii!septicemie FIZIOPATOLOGIA SDR *E+RO)PSI$ICE TOXICE I. Parame#rii ec!ili"rului neuro)psi!ic II. Parali iile peri(erice #o%ice '. Comele #o%ice necon&ulsi&e III.lare 'I.Ence(alopa#iile acu#e #o%ice I. – – – – – – – Parame#rii ec!ili"rului neuro)psi!ic perceptivitatea si orientarea temporo#spatiala receptivitatea exteroceptiva si interoceptiva reflexivitatea somatica reflexivitatea vegetativa activitatea motorie! spontana! coordonata si voluntara ideatia coerenta tonusul muscular si activitatea motorie involuntara . Psi!o ele #o%ice 'I.Tul"urari sen i#i&o)sen oriale se de #ermore.

Comele #o%ice necon&ulsi&e Caracteristici: reversibilitatea constanta in lipsa hipoxiei severe a : – insuficientei hemodinamice progresive – leziunilor encefalice organice – insuficientei hepato#renale acute – convulsiilor Cele mai frecvente sunt : #barbiturice #fenotiazine #benzodiazepine #alcool etilic &volutia este in functie de : – carcaterele toxicologice ale substantelor toxice – indicele timp%doza – toxice asociate – complicatii si eficienta terapeutica – variabilitatea biologica individuala III.4emne meningeene: #redoarea cefei #hiperestezia cutanata #agitatia marcata 4emne de atingere a trunchiului cerebral F rigiditatea de decorticare uni % bilaterala sau mutism aGinetic1 Atitudinea de decerebrare unilaterala F areactivitate completa1 4emnele de localizare emisferica F hemipareza!hemiplegie!monoplegie! convulsii HacGsoniene sau temporale!asimetrie pupilara!nistagmus!reflexe fotomotorii si corneene asimetrice1 II.Comele #o%ice con&ulsi&e 7ncriminate : #izoniazida ( 7(" #stricnina #imipramina #substante organofosrorice Convulsiile impun : #ventilatie mecanica #cresc riscul complicatiilor post hipoxice septice .

Tul"urari sen i#i&o)sen oriale si de #ermore.Psi!o ele #o%ice $roduse de substante : #halucinogene (.I'.Parali iile peri(erice #o%ice – mononevritele – polinevritele (rare" 7ncriminate : #Arsen!3ismut!3otulism!&metina! 7(!2orfina!$lumbul!4aruri de Aur!4ulfamide1 '.Ence(alopa#iile acu#e #o%ice 2ecanisme de producere: – 6iminuarea aportului de glucoza: #insulina #Alcool #Fosfor #3iguanide – 6iminuarea aportului de O2: #CO #gaze si vapori toxici #agenti methemoglobinizanti #agenti hemoglobinizanti – 6iminuarea aportului global sanguin prin colaps : #hipovolemic #ganglioplegic #vasoplegic #cardiogenic (producerea de barbiturice!chinidina!propranolol!colchicina" .64#2*" #anxiogene (amfetamina" #sGizofrenogene (fosfatidil#colina" 'I.lare – (europatii toxice produse de : 2ercur!Oxazepam!Fenotiazine!3romuri! Amfetamine!3arbiturice!Organofosforice1 – 4urditati toxice : Clorochina!8entamicina!Chinina!4treptomicina!4alicilati – (evrite optice : Alcool etilic!Alcool metilic!Chinina!Antipaludice de sinteza – :ulburari de termoreglare : Atropina!Cofeina! aloperidol!:eofilina1 'II.

– $erturbari hidroionice grave : #2g #agenti chelatori #bromuri #alcool #organofosforice – $erturbari enzimatice ale ciclului Krebs : #$b #As # g #Cu #( 3 – 3locarea respiratiei celulare : #CO #cianuri – Alterarea sintezei acizilor nucleici : #citostatice #cloramfenicol #bromura de etil .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful