EXECUŢIA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT

01 Ianuarie - 31 Decembrie
Realizari 2009
% din
PIB

mil.lei

Diferenţe
2010 faţă de
2009

Realizari 2010
% din
total

mil.lei

% din
PIB

% din
total

mil.lei

(%)

PIB

491.273,7

VENITURI TOTALE

157.243,9

32,0

100,0

168.598,5

33,0

100,0

11.354,5

7,2%

Venituri curente

151.576,3

30,9

96,4

158.474,7

31,0

94,0

6.898,4

4,6%

Venituri fiscale

87.082,4

17,7

55,4

93.060,1

18,2

55,2

5.977,8

6,9%

30.577,9

6,2

19,4

28.926,1

5,7

17,2

-1.651,8

-5,4%

10.640,9

2,2

6,8

10.115,1

2,0

6,0

-525,8

-4,9%

18.551,4

3,8

11,8

17.956,8

3,5

10,7

-594,7

-3,2%

1.385,5

0,3

0,9

854,2

0,2

0,5

-531,3

-38,3%

3.377,7

0,7

2,1

3.801,5

0,7

2,3

423,8

12,5%

52.082,2

10,6

33,1

59.358,9

11,6

35,2

7.276,7

14,0%

34.322,4

7,0

21,8

39.246,0

7,7

23,3

4.923,6

14,3%

Impozitul pe profit, salarii, venit si castiguri din
capital
Impozitul pe profit
Impozitul pe salarii si venit
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din
capital
Impozite si taxe pe proprietate
Impozite si taxe pe bunuri si servicii
TVA
Accize
Alte impozite si taxe pe bunuri si servicii
Taxa pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii
bunurilor sau pe desfasurarea de activitati
Impozitul pe comertul exterior si tranzactiile
internationale (taxe vamale)
Alte impozite si taxe fiscale
Contributii de asigurari
Venituri nefiscale
Venituri din capital
Donatii
Sume primite de la UE in contul platilor efectuate si
Prefinantare
Operatiuni financiare

511.581,3

15.581,2

3,2

9,9

17.378,9

3,4

10,3

1.797,7

11,5%

56,2

0,0

0,0

107,2

0,0

0,1

51,0

90,8%

2.122,3

0,4

1,3

2.626,8

0,5

1,6

504,4

23,8%

655,5

0,1

0,4

574,0

0,1

0,3

-81,5

-12,4%

389,1
47.860,2
16.633,8

0,1
9,7
3,4

0,2
30,4
10,6

399,6
45.697,2
19.717,4

0,1
8,9
3,9

0,2
27,1
11,7

10,5
-2.163,0
3.083,6

2,7%
-4,5%
18,5%
24,6%

548,2

0,1

0,3

682,8

0,1

0,4

134,7

3.269,8

0,7

2,1

4.054,1

0,8

2,4

784,3

24,0%

1.916,3

0,4

1,2

5.394,1

1,1

3,2

3.477,8

181,5%
-6,7%

15,3

0,0

0,0

14,3

0,0

0,0

-1,0

-82,0

0,0

-0,1

-21,6

0,0

0,0

60,4

CHELTUIELI TOTALE

193.679,3

39,4

100,0

201.903,6

39,5

100,0

8.224,3

Cheltuieli curente

174.232,8

35,5

90,0

182.985,3

35,8

90,6

8.752,5

5,0%

46.837,6
28.325,9

9,5
5,8

24,2
14,6

42.806,5
29.801,2

8,4
5,8

21,2
14,8

-4.031,1
1.475,3

-8,6%
5,2%

Dobanzi

6.060,6

1,2

3,1

7.274,0

1,4

3,6

1.213,4

20,0%

Subventii

7.215,4

1,5

3,7

6.734,6

1,3

3,3

-480,8

-6,7%

83.695,8

17,0

43,2

94.574,9

18,5

46,8

10.879,1

13,0%

Sume incasate in contul unic (bugetul de stat)

Cheltuieli de personal
Bunuri si servicii

Transferuri - Total
Transferuri intre unitati ale administratiei publice
Alte transferuri
Proiecte cu finantare din fonduri
externe nerambursabile
Asistenta sociala
Alte cheltuieli
Cheltuieli aferente programelor cu
finantare rambursabila
Cheltuieli de capital
Operatiuni financiare
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent
Eximbank
EXCEDENT(+) / DEFICIT(-)

4,2%

398,2

0,1

0,2

464,8

0,1

0,2

66,5

16,7%

14.085,0

2,9

7,3

15.335,9

3,0

7,6

1.251,0

8,9%

2.676,0

0,5

1,4

7.235,7

4.559,7

63.957,6

13,0
0,5

33,0
1,3

68.601,9
2.936,5

1,4
13,4
0,6

3,6
34,0
1,5

4.644,3
357,5

2.097,5
21.940,3

0,4

1,1

1.794,2

0,4

0,9

-303,3

4,5

11,3

19.368,9

3,8

9,6

-2.571,5

-11,7%

8,5

0,0

0,0

193,4

0,0

0,1

184,9

2182,5%

-644,0

-0,1

-0,3

2.579,0

-678,5

-0,1

-0,4

-1.823,8

-0,4

-0,9

-36.435,4

-7,4

-18,8

34,5

170,4%
7,3%
13,9%
-14,5%

-5,1%

1.823,8
-33.305,2

-6,51

-16,5

3.130,2

-8,6%