P. 1
Regulamentele Militare Generale Ale Fortelor Armate RM DS

Regulamentele Militare Generale Ale Fortelor Armate RM DS

|Views: 617|Likes:
Published by Stanyslav Cebanciuc
regulamente generale
regulamente generale

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: Stanyslav Cebanciuc on Nov 26, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/05/2015

pdf

text

original

MINISTERUL APĂRĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

REGULAMENTELE

MILITARE GENERALE

ALE FORŢELOR ARMATE

ALE REPUBLICII MOLDOVA

CHIŞINĂU
2009

Digitally signed by
Library UTM
Reason: I attest to the
accuracy and integrity
of this document

2

3

CUPRINS

Pag.

DECRETUL privind aprobarea regulamentelor militare ale Forţelor
Armate ale Republicii Moldova …………………………………….…….….

6

LEGE cu privire la aprobarea Regulamentului disciplinei militare ................................

7

REGULAMENTUL
SERVICIULUI INTERIOR AL FOR
ŢELOR ARMATE
ALE REPUBLICII MOLDOVA

9

TITLUL I. Militarii forţelor armate şi relaţiile dintre ei ........................................

11
CAPITOLUL I Principii generale ..................................................................................... 11
CAPITOLUL II Drepturile şi obligaţiile militarilor........................................................... 11
CAPITOLUL III Relaţiile dintre militari ......................................................................... 15
CAPITOLUL IV Obligaţiile comandanţilor (şefilor) ...................................................... 20
T I T L U L II Ordinea interioară ................................................................................... 33
CAPITOLUL V Principii generale...................................................................................

33
CAPITOLUL VI Particularităţile serviciului interior .................................................... 33
CAPITOLUL VII Alarmarea ........................................................................................... 44
T I T L U L III Serviciul de alarmă. Particularităţile serviciului interior în
parcuri
şi pe timpul dispunerii trupelor la centrele de instruire ...... 45
CAPITOLUL VIII Serviciul de alarmă (de luptă) ..........................................................

45
CAPITOLUL IX Particularităţile serviciului interior în parcurile auto ............................ 46
CAPITOLUL X Particularităţile serviciului interior în condiţiile dispunerii trupelor
la ieşire de campanie (în tabere) ........................................................... 50
CAPITOLUL XI Particularităţile serviciului interior în timpul transportării trupelor ... 51
CAPITOLUL ХII Repartizarea timpului şi ordinea zilnică.............................................. 56
CAPITOLUL ХIII Instalarea militarilor......................................................................... 60
CAPITOLUL XIV Păstrarea şi fortificarea sănătăţii militarilor......................................

65
ANEXE ............................................................................................................................... 70

REGULAMENTUL
SERVICIULUI DE GARNIZOAN
Ă ŞI SERVICIULUI DE GARDĂ
AL FORŢELOR ARMATE ALE REPUBLICII MOLDOVA

95

TITLUL I Organizarea şi executarea serviciului de garnizoană principii
generale ...........................................................................................................
97
CAPITOLUL I Persoanele cu funcţii de răspundere ale garnizoanei şi obligaţiile
acestora...................................................................................................... 98
CAPITOLUL II Poliţia militară.......................................................................................... 103
CAPITOLUL III Personalul pentru serviciul în garnizoană............................................. 105
TITLUL II Organizarea şi executarea serviciului de gardă........................................... 109
CAPITOLUL IV Organizarea serviciului de gardă şi pregătirea gărzilor...................... 109
CAPITOLUL V Drepturile şi obligaţiile personalului gărzii............................................. 115
CAPITOLUL VI Apelul şi schimbul gărzilor................................................................... 124
CAPITOLUL VII Ordinea interioară în corpul de gardă.................................................. 130
CAPITOLUL VIII Controlul gărzilor................................................................................ 131
CAPITOLUL IX Particularităţile serviciului de gardă în subunităţile radiotehnice şi în
alte subunităţi speciale amplasate izolat şi la transportarea trupelor şi
încărcăturilor militare.................................................................................. 132

4

TITLUL III Efectuarea activităţilor de garnizoană cu participarea
trupelor...................................................................................................
137
CAPITOLUL X Paradele trupelor..................................................................................... 137
CAPITOLUL XI Darea onorurilor militare...................................................................... 139
CAPITOLUL XII Participarea trupelor la lichidarea consecinţelor unor situaţii
excepţionale ....................................................................................... 143

ANEXE ...............................................................................................................................

144

REGULAMENTUL
INSTRUC
ŢIEI DE FRONT AL FORŢELOR ARMATE
ALE REPUBLICII MOLDOVA

169

TITLUL I Formaţiile şi obligaţiile militarilor înainte de adunare şi în formaţie....... 171
CAPITOLUL I Dispoziţii generale.................................................................................. 171
CAPITOLUL II Formaţiile şi conducerea lor................................................................... 171
CAPITOLUL III Obligaţiile comandanţilor şi ale militarilor înainte de adunare şi în
formaţie.................................................................................................. 173
TITLUL II Exerciţiile de front şi deplasarea fără armă şi cu arma........................... 174
CAPITOLUL IV Exerciţiile de front şi deplasarea fără armă.......................................... 174
CAPITOLUL V Exerciţiile de front şi deplasarea cu arma.............................................. 175
TITLUL III Executarea salutului (onorului) militar, ieşirea din formaţie şi
întoarcerea în
formaţie. prezentarea în faţa comandantului şi
plecarea din fa
ţa acestuia....................................................................... 182
CAPITOLUL VI Executarea salutului (onorului) militar de pe loc şi din mers fără
armă....................................................................................................... 182
CAPITOLUL VII Executarea salutului (onorului) militar de pe loc şi din mers cu
arma....................................................................................................... 183
CAPITOLUL VIII Ieşirea din formaţie şi întoarcerea în formaţie. Prezentarea în faţa
comandantului şi plecarea din faţa acestuia........................................ 184

TITLUL IV Formaţiile grupei, plutonului, companiei, batalionului şi brigăzii pe
jos.................................................................................................................
185

CAPITOLUL IX Formaţiile grupei.................................................................................. 185
CAPITOLUL X Formaţiile plutonului............................................................................... 189
CAPITOLUL XI Formaţiile companiei............................................................................ 193
CAPITOLUL XII Formaţiile batalionului........................................................................ 195
CAPITOLUL XIII Formaţiile brigăzii........................................................................... 198
TITLUL V Formaţiile plutonului, companiei, batalionului şi brigăzii pe maşini....... 200
CAPITOLUL XIV Principii generale............................................................................... 200
CAPITOLUL XV Formaţiile plutonului.......................................................................... 204
CAPITOLUL XVI Formaţiile companiei........................................................................ 205
CAPITOLUL XVII Formaţiile batalionului...................................................................... 206
CAPITOLUL XVIII Formaţiile brigăzii........................................................................... 209
TITLUL VI Revista de front a companiei, batalionului şi brigăzii............................ 209
CAPITOLUL XIX Principii generale.............................................................................. 209

5

CAPITOLUL XX Revista de front pe jos....................................................................... 210
CAPITOLUL XXI Revista de front pe maşini................................................................. 212
TITLUL VII Locul drapelului de luptă al unităţii militare în formaţie. scoaterea
drapelului de lupt
ă şi readucerea lui la locul de păstrare..................... 213
CAPITOLUL XXII Principii generale............................................................................. 213
CAPITOLUL XXIII Locul drapelului de luptă în formaţie............................................. 213
CAPITOLUL XXIV Modul de scoatere a drapelului de luptă şi de readucere a lui la
locul de păstrare.............................................................................. 214
TITLUL VIII Ceremonialul de arborare şi coborîre a drapelului de stat................. 216
CAPITOLUL XXV Principii generale.............................................................................. 216
CAPITOLUL XXVI Ceremonialul de arborare a drapelului de stat................................ 216
CAPITOLUL XXVII Ceremonialul de coborîre a drapelului de stat............................... 217
ANEXE ............................................................................................................................... 218

REGULAMENTUL
DISCIPLINEI MILITARE AL FOR
ŢELOR ARMATE
ALE REPUBLICII MOLDOVA

233

TITLUL I Dispoziţii generale………………………………………………………….. 235

TITLUL II Stimulările…………………………………………………………………. 237
CAPITOLUL 1 Stimulările ce pot fi aplicate efectivului de soldaţi şi sergenţi……. 238
CAPITOLUL 2 Stimulările ce pot fi aplicate efectivului de subofiţeri……………… 239
CAPITOLUL 3 Stimulările ce pot fi aplicate corpului de ofiţeri……………………. 239
CAPITOLUL 4 Modul de aplicare a stimulărilor.......................................................... 240
TITLUL III Sancţiunile disciplinare………………………………………………….. 241
CAPITOLUL 5 Sancţiunile disciplinare ce pot fi aplicate efectivului de soldaţi şi
sergenţi...................................................................................................... 241
CAPITOLUL 6 Sancţiunile disciplinare ce pot fi aplicate efectivului de subofiţeri... 242
CAPITOLUL 7 Sancţiunile disciplinare ce pot fi aplicate corpului de ofiţeri .............. 243
CAPITOLUL 8 Aplicarea sancţiunilor disciplinare în cazuri speciale........................... 244
CAPITOLUL 9 Modul de aplicare şi executare a sancţiunii disciplinare..................... 244
TITLUL IV Evidenţa stimulărilor şi sancţiunilor disciplinare.................................. 246

TITLUL V Propuneri, cereri şi reclamaţii.................................................................... 247

ANEXE ............................................................................................................................... 248

6

DECRETUL

privind aprobarea regulamentelor militare
ale Forţelor Armate ale Republicii Moldova

În temeiul art.87 din Constituţia Republicii Moldova şi al art.25 din Legea cu

privire la apărarea naţională,
Preşedintele Republici Moldova d e c r e t e a z ă:
Art.1. - Se aprobă:
a) Regulamentul serviciului interior al Forţelor Armate ale Republicii Moldova;
b) Regulamentul serviciului de garnizoană şi serviciului de gardă al Forţelor
Armate ale Republicii Moldova;
c) Regulamentul instrucţiei de front al Forţelor Armate ale Republicii Moldova.
Regulamentele fac parte integrantă din prezentul decret.
Art.2. - Acţiunea regulamentelor militare ale Forţelor Armate ale Republicii
Moldova se extinde asupra militarilor din cadrul:
a) Armatei Naţionale;
b) Trupelor de Carabinieri (trupelor interne);
c) Trupelor de Grăniceri.
Art.3. - Autorităţile centrale de specialitate ale administraţiei publice şi alte
autorităţi administrative centrale în care, conform legislaţiei în vigoare, se prevede
îndeplinirea serviciului militar vor aduce actele lor normative în concordanţă cu
prevederile regulamentelor militare.
Art.4. - Se abrogă Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr.322 din 6
octombrie 1995 privind aprobarea regulamentelor militare ale Forţelor Armate ale
Republicii Moldova.

PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA

Chişinău, 3 septembrie 2009.
Nr. 2327-IV.

7

L E G E

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->