You are on page 1of 57

q = 147

JERUSALEM MIX1

1234

INTRO
DRUM SET

Voice

Choir

Acoustic Guitar

Piano

Accordion

5-string Bass Guitar

Drum Set

fff

Voice

CORO1
(A)

INTRO
ALL

Le - van

Choir

5fr

A. Gtr.

Pno.

Accord.

Bass

Dr.

5fr

A
7fr

ta

E
5fr

Voice

11

te

Choir

Le - van

ta - te

Se

or

A
5fr

A. Gtr.

Pno.

Accord.

Bass

Dr.

Voice

15

Le

Choir

van

E
5fr

ta

te

Le -

7fr

5fr

A. Gtr.

Pno.

Accord.

Bass

Dr.


Voice

VERSO 1 (del coro1)


(A)

19

van

Choir

ta - te

Se

Tus e - ne - mi-gos se a -

A
5fr

A. Gtr.

Pno.

Accord.

Bass

Dr.

5fr

or

G
5fr

D
7fr

Voice

23

le - jen

Choir

Los

jus -tos en

ti se_a - le - gren

D
5fr


Si se_a - le - gra -

5fr

5fr

7fr

A. Gtr.

Pno.

Accord.

Bass

Dr.

Voice

27

rn con

Choir

go - zo

Pno.

Accord.

Bass

Dr.

D
7fr

es

5fr

Vic - to -rio - so

A. Gtr.

D
5fr

Le -

7fr

5fr

5fr

5fr

Voice

32

CORO 1
(B)


van

Choir

ta

ta

te

te

Le - van

van
A

ta - te

Le - van
G

Se -

ta - te

Se -

5fr

A. Gtr.

Pno.

Accord.

Bass

Dr.

Voice

36


- or

Choir

Le

5fr

Pno.

Dr.

van

ta

ta

te

van
A

7fr

te
G

5fr

E
5fr

A. Gtr.

Bass

- or
A

Accord.

10

Voice

40

Le - van

Choir

ta - te

Le - van
G

Se

or

ta - te

Se

or
A

A
5fr

A. Gtr.

Pno.

Accord.

Bass

Dr.

5fr

7fr


Voice

44

VERSO 2 (del coro1)


(B)

Tus

Choir

11

Pno.

Accord.

Bass

Los

jus - tos en

ti se_a - le - gren

D
5fr

5fr

5fr

Dr.

e -ne mi -gos se a - le - jen

5fr

A. Gtr.

12

Voice

Choir

48

Si se_a - le - gra - rn

con

Pno.

Dr.

go - zo

D
7fr

es

5fr

7fr

5fr

Vic - to -rio - so

5fr

Accord.

Bass

7fr

A. Gtr.


Voice

CORO 1 SUBIDA DE TONO


(C)

53

Le

Choir

van

5fr

5fr

ta

ta

te

Le

van
B

13

te

Le

7fr

5fr

A. Gtr.

Pno.

Accord.

Bass

Dr.

14

Voice

57


van

Choir

van
A

ta- te

Se

ta- te

Se

or

Le

or Le - vn - ta
B

5fr

Pno.

7frAccord.

Bass

Dr.

7fr

ta

B
5fr

- van

te
E

7fr

A. Gtr.

15

Voice

61

te

Le


Choir

Eh
A

Le

van

van
A

5fr

A. Gtr.

Pno.

Dr.

ta te

Se

ta te

Se

or Le - vn - ta

7fr

or

5frAccord.

Bass

CORO 1
PARTE FINAL

16

Voice

65

Le

Choir

van

ta- te

Se

te
G

Pno.

Bass

Dr.

Le - vn - ta
B

te
G

7fr


Accord.

Le -

or

5fr

A. Gtr.


Voice


van

Choir

ta- te

Se

Dr.

Bue - no

es

a - la -

7frAccord.

Bass

or

5fr

Pno.

A. Gtr.

17

VERSO 1 BUENO ES...


(A)

69

5fr

To Fl.

18

Voice

73


bar

Choir


te_oh Dios

can -tar sal - mos

oh

al - t - si - mo

Pno.

Accord.

Bass

Dr.

Se - or

Pro -cla - man -do

tu fi-

D
5fr

A. Gtr.

G
5fr

19

Voice

CORO

77

de - li-dad

Choir

D -a_y no - che

can - ta

Bass

Dr.

lai

lai

D
5fr

lai - lai - lai

D
5fr

5fr

Flute

Accord.

A
5fr

Pno.

A. Gtr.

20

Voice

81


lai

Choir

lai lai

lai

lai lai lai

lai

lai

lai lai

lai

lai

Pno.

Fl.

Bass

Dr.

G
5fr

lai lai

lai lai lai lai

5fr

A. Gtr.

lai lai


Voice

85


lai

Choir

lai lai

lai lai lai

lai

lai

lai

A. Gtr.

Pno.

Dr.

D
5fr

5fr

7fr

Fl.

Bass

A
5fr

lai

21

SOLO MANDOLINA
(SUBIDA DE TONO)

To
Accord.

Accordion

22

Voice

Choir

89

B
5fr

A. Gtr.

Pno.

Accord.

Dr.

7fr

Bass

E
7fr

23

Voice

Choir

92

E
5fr

A. Gtr.

Pno.

7fr

To Vln.

Accord.

Dr.

E
7fr

Bass

B
7fr

SOLO
VIOLIN

24

Voice

Choir

96

A
7fr

A. Gtr.

Pno.

B
5fr

Violin

Vln.

3
3
Bass

Dr.

E
7fr

7fr

25

Voice

Choir

100

E
5fr

A. Gtr.

Pno.

Vln.

Bass

Dr.

B
7fr

7fr

26

Voice

VERSO 2 (MORAR)
(A)

103

en

tus

Mo - ra - r

Choir

B7
7fr

A. Gtr.

Pno.

Dr.Vln.
Bass

7fr

7fr

To Fl.

27

Voice

107

a - trios Dios

Choir

co -mo_el r - bol

Vln.

Bass

Dr.

cre ce -r_en la

5fr

ca -sa

7fr

el l - ba - no

E
7fr

en

B
5fr

Pno.

cre - ce

A. Gtr.

28

Voice

CORO

111

de_A - do -nai

Choir

y_a -ll siem - pre

Vln.

Bass

Dr.

lai

lai

lai
7fr

Flute

Lai
E

lai -lai - lai

7fr

7fr

- vi

B
7fr

Pno.

vi

A. Gtr.

29

Voice

115

lai

Choir

lai lai

lai

lai lai lai

Pno.

Fl.

Bass

Dr.

lai

lai

lai

lai lai

lai lai

lai

lai lai lai lai

lai
A

lai

lai
B

lai

lai
E

lai lai

lai
A

lai

7fr

5fr

A. Gtr.

lai lai

7fr

lai lai

5fr

30

Voice

CORO
PARTE FINAL

119

lai

Choir

lai lai

lai lai lai

Lai
E

Pno.

Fl.

Bass

Dr.

lai lai lai lai

lai

lai
B

lai

lai
E

lai lai

lai
A

lai

7fr

lai lai

lai

lai

lai

lai

7fr

A. Gtr.

7fr

lai lai

5fr

31

Voice

123

lai

Choir

lai lai

lai lai lai

Lai
E

Pno.

Fl.

Bass

Dr.

lai lai lai lai

lai

lai
B

lai

lai
E

lai lai

lai
A

lai

7fr

lai lai

lai

lai

lai

lai

7fr

A. Gtr.

7fr

lai lai

5fr

32

Voice

INSTRUMENTAL

127

lai

Choir

lai lai

lai lai lai

lai

lai

lai

lai

lai

lai
B7

lai

lai

lai

lai
E

Lai
E
7fr

A. Gtr.

Pno.

Fl.

Bass

Dr.

7fr

To
Accord.

B7
5fr

7fr

A
8fr

Accordion

7fr

33

Voice

Choir

132

E/B

7fr

A. Gtr.

Pno.

Dr.

A
7fr

Accord.

E
5fr

Bass

D
8fr

5fr

E7/B A/C D
5fr

7fr

5fr

34

Voice

136

CORO1
(RONI, RONI...)

Ro - ni,

Choir

Ro - ni,

Bat

Dr.

Yis - ra - el;

5fr


Accord.

Bass

Har

7fr

Pno.

Zi - on

A. Gtr.

5fr

35

Voice

140

Sim - chi

Choir

V'alt - si

b - chol

A
7fr

Pno.


Accord.

Bass

Dr.

Bat

Yer - u - sha lay - im

Lev,

E
5fr

A
7fr

D
5fr

5fr

A. Gtr.

A
5fr

5fr

36

Voice

144

CORO2
(CANTA, CANTA....)

Can - ta

Choir

can - ta

oh

Hi - ja de zin


Accord.

Bass

Dr.

Is

ra - el

5fr

re - go - ci - ja - te

A
7fr

Pno.

A. Gtr.

5fr

37

Voice

148

Can - ta_y

Choir

dan - za

con to - do_el co - ra - zn

Hi

A
7fr

Pno.


Accord.

Bass

Dr.

Je - ru - sa - ln

E
5fr

A
7fr

D
5fr

5fr

- ja de

A. Gtr.

A
5fr

5fr

38

Voice

152

VERSO 1
(A)

Pues

Choir

Ha - shem

Accord.

Bass

Dr.

qui - t

tu cas -ti - go

5fr

tu_e - ne - mi - go_hu - y

D
7fr

5fr

Pno.

A. Gtr.

7fr


Voice

156

Rey

Choir

de Is -ra -el

A - do - na - i

En me -dio de ti

po - de -ro - so es

D/F

7fr

Pno.

Dr.

can - ta

Bass

A. Gtr.

Accord.

Can - ta

5fr

5fr

39

CORO 2
(CANTA, CANTA...)

40

Voice

Choir

161

oh

Hi - ja de zin

re

- go - ci - ja - te

Is

Dr.

Can - ta_y

7fr

dan - za

5fr

Accord.


Bass

ra - el

5fr

Pno.

A. Gtr.

41

Voice

Choir

165

con to - do_el co - ra - zn

Hi

VERSO 2
(A)

ja de

Je - ru - sa - ln

5fr

A
7fr

D
5fr

Accord.

Pno.

Bass

Dr.

El

Se - or

tu

D
5fr

5fr

A
5fr

A. Gtr.

E
5fr

42

Voice

169


Dios

Choir

en me -dio de

ti

Accord.

Bass

Dr.

po - de -ro - so

es

can - ta -r por ti

A
7fr

5fr

se go -za -r

E
5fr

El

7fr

Pno.

A. Gtr.

43

Voice

CORO (2)
CANTA, CANTA...

174

ca - lla -r de_a -mor

Choir

te sal -va - r

Can - ta

D/F

Pno.

Accord.

Dr.

can - ta

oh

Hi - ja de zin

7fr

A. Gtr.

5fr

Bass

5fr

44

Voice

Choir

178

re - go - ci - ja - te

Is

- ra - el

Can - ta_y

Pno.

Bass

Dr.

dan - za

con to - do_el co - ra - zn

7fr

Accord.

5fr

A. Gtr.

F
5fr


Voice

182

Hi

Choir

ja de

Pno.

Ro - ni,

Bat

Zi - on

A
5fr

E
5fr

A
7fr

5fr

Dr.

D
5fr


Accord.Bass

Ro - ni,

7fr

Je - ru - sa - ln

E
5fr

A. Gtr.

45

CORO (1)
RONI, RONI...

46

Voice

186


Har

Choir

Yis - ra - el;

Sim - chi

Pno.

Bass

Dr.

b - chol

F
5fr

Lev,

7fr

V'alt - si

Accord.

5fr

A. Gtr.


Voice

Choir

190

Bat

Yer -u - sha lay - im

CORO1
(PARTE FINAL)

A
7fr

D
5fr


Accord.

Bass

Dr.

Bat

Yer -u - sha lay - im

D
5fr

Pno.

A
5fr

A. Gtr.

E
5fr

47

E
5fr

A
7fr

D
5fr

A
5fr

5fr

48

Voice

194


Bat

Choir

Accord.

Bass

Dr.

Le

D
7fr

C
5fr

5fr

E
5fr

A
7fr

D
5fr

A
5fr

8fr

Yer -u - sha lay - im

E
5fr

Pno.

A. Gtr.

G
5fr

49

Voice

198

CORO 1
(LEVANTATE...)

van

Choir

A. Gtr.

Pno.

Accord.

Bass

Dr.

van
C

ta

ta

Le

Le
A

van

van
B

ta te

Se -

ta te

Se -

te
B

te

50

Voice

202

- or

Choir

Le

van

van
C

- or
C

ta

ta

te

te
B

A. Gtr.

Pno.

Accord.

Bass

Dr.

51

Voice

206

Le

Choir

Le

van

van
B

ta - te

Se

ta - te

Se

or

Le

or
C

G
4fr

A. Gtr.

Pno.

Accord.


Bass

Dr.

52

Voice

209

CORO1 (LEVANTATE SEOR)


SUBIDA DE TONO

van

Choir

ta

van
C

ta

A. Gtr.

Pno.

Dr.

te
A
7fr

ta- te

Se -

ta- te

Se -

van
B

7fr

van

5fr

LeAccord.

Bass

Le

4fr

te

53

Voice

213

- or

Choir

Le

F G

4fr

van

7fr

ta

ta

te

van
C

B
5fr

- or
C

te
B

4fr

7frAccord.

A. Gtr.

Pno.

Bass

Dr.

54

Voice

217

Le

Choir

Le

A. Gtr.

Pno.

Se

Dr.

van - ta te
B

Se

or
C

5fr

Le -

4fr

or

7frAccord.

Bass

van - ta te

5fr


Voice

221

van

Choir

55

CORO1 (LEVANTE SEOR)


PARTE FINAL

van
B

ta- te

Se

ta- te

Se

A. Gtr.

Pno.

Bass

Dr.

5fr

- ta- te

- ta- te

Se -


Se -

7fr

van

van
B

or
C

Le

4frAccord.

or

7fr

56

Voice

225

- or

Choir

Le

Pno.

Dr.

ta - te

Se

ta - te

Se

7fr

van
B
5fr


Accord.

Bass

van

4fr

A. Gtr.

- or
C

57
FINAL

Voice

228

- or

Choir

- or
C
4fr

A. Gtr.

Pno.


Accord.

Bass

Dr.