PRE-TEST IN FILIPINO Magsimula Rito: I. Panuto: Basahing mabuti ang mga pangungusap.

Hanapin ang salitang di wasto sa mga salitang nasasalungguhitan na may letra A hanggang C(A,B,C) kung walang mali, piliin ang letrang D. 1. Makakapasa kayo kong magpapabaya sa A B inyong pag-aaral. Walang Mali. D hindi C kayo

11. Alin sa mga sumusunod ang HINDI ponemang suprasegmental. a. bibe-bibi b. lalaki-lalake c. mesa-misa d. mani-mane 12. Ang mga salitang baywang,bahaw,sisiw at unggoy ay halimbawa ng: a. klaster b. pantukoy c. diptonggo d. panaguri 13. Ang mga salitang keyk,iskawt, relaks at trak ay halimbawa ng; a. kambal-katinig b. kambalpatinig c. ponemang katinig c. ponemang patinig

2. Inutusan siya ng kanyang amo na sumakay ng kahonA B C kahong mansanas sa trak. Walang mali. D

3. Sinagot rin niya sa wakas ang masugid na manliligaw. A B C Walang mali D 4.Nagsalu-salo magkapatid. A Walang mali. D sa pagkain B ang C limang

14. Pares minimal ang tawag sa pares ng salita na magkaiba ang kahulugan ngunit magkatulad ang bigkas maliban sa sa isang ponema. Alin sa mga sumsusunod ang hindi pares minimal? a. babae-babai c. uso-oso 15. b. lahat-lahad d. pata-bata

Lahat ay angkop na pares na salita sa salitang BUTAS maliban sa isa: a. bukas b. bakas c. batas d. bulas

5. Ang bilin sa iyo ng iyong ina ay pahirin mo ng A B mantikilya ang mga tinapay. Walang mali. C D B. Alin ang tamang baybay sa Filipino ng mga sumusunod na salita 6. “electricity”. a. elektrisiti c. kuryente 7. fax a. paks c, pax 8. spaghetti a. ispageti c. spaghetti b.fax d. faks b. espagheti d. spag b. elektrik d. coryenti

16. Ano ang angkop na pares na salita sa salitang SILYA. a. pilya b. silka c. sigla d. gilya 17. Ang panlapi ay may apat na uri maliban sa isa. a. unlapi b. gitlapi c. kabilaan d. hulihan 18. Alin sa mga sumusunod na salita ang may panlaping inilagay sa gitlapi. a. mabango b. dumihan c. kapayapaan d. binili 14. Alin sa mga sumusunod na salita ang halimbawa ng LAGUHAN. a. magsulatan b.nagtitinda b. sinikapan d. magginataan 15. Ang mga salitang anak-araw,bantay-salakay at taingang-kawali ay halimbawa ng: a. pag-uulit b. kambal-salita c. paglalapi d. pagtatambal 16. Alin ang naiiba sa pangkat. a. aalis b. tatalsik c. gabi-gabi d. binagsak 17. Sa mga sumusunod na pahayag,alin ang dituwirang tumutukoy sa bilang. a. Nagdiwang siya ng kanyang ikadalawampu’t pitong kaarawan. b. Limampu ang dumalo sa kaarawan niya.

9. Marami ang nagsasabi na ang isang tao ay nangangailangan ng tatlong salik upang makapagsalita. Alin sa mga sumsunod ang hindi kabilang. a. artikulador b. resonador c. enerhiya d. dila 10. Ang bibig ay may apat na bahaging mahalaga upang makalikha ng mga tunog maliban sa isa. a. dila at panga b. ngipin at labi c. matigas na ngalangala d. daanan ng hininga

c. Libu-libo ang mga taong naapektuhan sa virus. d. Isa lamang ang nagtagal. 18. Ang mga sumusunod na salitang nagpapahayag ng tuwirang lawak o sukat maliban sa isa. a. isang metro b. limang talampakan c. apat na dali c. humigit-kumulang 1 metro 19. Sa mga sumusunod na pahayag,alin ang dituwirang tumutukoy sa lokasyon o direksyon. a. hilaga d. kanluran c. ibabaw d. ibaba 20. Sa pangungusap na; “Bakit ako matatakot? Dapat lang na ipaglaban ang ating pinaniniwalaan.Alin ang gamit na MODAL na Filipino. a. ako b. ipaglaban c. bakit d. dapat 21. Ito ang tawag sa pagsusulat ng mga nagaganap sa buhay ng isang tao sa isang natatanging okasyon. a. bibliograpi b. talaarawan c. autobiograpi d. bio-data

c. Nagising at nakibaka mamamayang Pilipino d. Namatay ang tatlong pari. 26- 31

ang

mga

Kapansin-pansin ang nangyayari sa ating bansa. May ilan tayong kababayang nagkasakit ng AIDS (Acquired Immune Deficiency System), isang sakit na nagbubunga ng paghina ng depensa ng katawan. Hindi rin nakaligtas ang ilang Pilipino sa sakit na SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome), isang viral respiratory illness na nagging 26. Sa talata, aling pangungusap ang nagpapahayag ng pangunahing ideya. a. Unang Pangungusap b. Ikalawang Pangungusap c. Ikatlong Pangungusap d. Ikaapat na pangungusap 27. Anong salita ang nagpapakilala ng negatibong pahayag tungkol sa sakit na AIDS at SARS. a. nagkasakit b. nakaligtas c. pagkatakot d. paghina ng depensa 28. Aling pangungusap ang nagpapahayag ng sanhi at bunga? a. Unang Pangungusap b. Ikalawang Pangungusap c. Ikatlong Pangungusap d. Ikaapat na pangungusap 29. . Anong uri ng teksto ang binasa? a. informativ b. persweysiv/argumentativ c. deskriptiv d. narativ 30. Ano ang kahulugan ng unang salitang may salungguhit ayon sa pagkagamit nito sa pangungusap? a.pagkukulang b. depensa c. nakakahawa d. masamang kalagayan 31 Ano ang kahulugan ng ikalawang salitang may salungguhit ayon sa pagkagamit nito sa pangungusap? a. sakit b. lagnat c. virus d. tumor 32-35 Ang kalayaan ng pahayagan ng Katipunan na itinatag ni Emilio Jacinto ay naglathala ng mga mapaghimagsik sa kaisipan ng kapisanan. May isang libong sipi ang unang labas nito noong Pebrero 1, 1896 at ang ikalawang laban noong Agosto,1896 ay hindi natuloy dahil sa ginawang pagsalakay ng mga Kastila sa palimbagan. Subalit bago pa man nila ito nagawa ay sinira ng mga Katipunero ang mga kagamitan sa palimbagan upang hindi 32. Sa nabasang talata, alin sa mga sumusunod angnating tama? naipapalagay a. Ang kalayaan, pahayagan ng Katipunan ay itinatag ni Emilio Jacinto para maipahayag ang ginawang paghihimagsik ng mga Kastila laban sa mga Pilipino.

C. PAG-UNAWA SA BINASA 22-25 Sina Padre Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora ay ipinaaresto at hinatulang mamatay sa garote nang walang kalaban-laban. Hindi makatarungan ang pagpatay sa tatlong pari. Dahil dito, nagising at nakibaka na ang mga mamamayang Pilipino upang ipaglaban ang kanilang 22. Anong uri ng teksto ang binasa? a. informativ b. persweysiv c. deskriptiv d. narativ 23. Ano ang kahulugan ng salitang may salungguhit ayon sa pagkagamit nito sa pangungusap? a. maikli at mabigat b. matigas na pamalo c. instrumentong pambitay d. elastikong garter 24. Ano ang maiiugnay na paksa sa kasalukuyang pangyayari tungkol sa hindi makatarungang pagpatay. a. Maraming mga masasamang tao ang naglilipana. b. Nagkakaroon pagdududa sa hustisya ng bansa. c. Kakaunti na lamang ang sumusunod sa batas. d. Walang pagpipilian. 25. Sa binasang teksto, aling pangungusap ang nagpapahayag ng matinding damdamin. a. Pinaaresto at hinatulang mamatay sa garrote. b. hindi makatarungan ang pagpatay sa tatlong pari

b. Dahil

sa kahalagahan ng mga pahayagna nakasulat, naisip ng Katipunan na magkaroon sila ng sariling limbagan at pahayagan para sa kilusan. c. Pagkatapos na magawa ang pahayagan ,ito ay inilabas noon Pebrero 1, 1886 na may isang libong sipi at ang ikalawang labas ay hindi natuloy dahilan sa ginawang pagsasalakay ng mga Kastila, subalit naunahan na sila ng mga Katipunero na sirain ang sariling limbagan. d. Mauutak ang mga katipunero dahilan sa nauunahan nila ang mga Kastila sa ginawang pagsasalakay. Sinira nila ang mga kagamitan sa palimbagan para hindi magkaroon ng mga ebidensya at impormasyon ang mga Kastila. 33. Anong uri ng teksto ang binasa? a. informativ b. persweysiv c. deskriptiv d. narativ 34. Ang kahulugan ng unang salitang may salungguhit ayon sa pagkagamit nito sa pangungusap ay mga sumusunod maliban sa isa? a. naglimbag b. nag-imprenta c. naisulat d. reproduksiyon 35. Sa talata, aling pangungusap ang nagpapahayag ng pangunahing ideya. a. Unang Pangungusap b. Ikalawang Pangungusap c. Ikatlong Pangungusap d. Ikaapat na pangungusap D. PAGSUSURI SA IBONG ADARNA 36. “ Ama ko’y tulutan, Ang bunso mo’y magpaalam Ako ang hahanap naman, Ng iyo pong kagamutan Sino ang personang tinutukoy sa tula. a. Don Juan b. Don Pedro c. Don Diego d. Amang Hari 37. “ Si Don Juan ay lumuhod na, sa haring may bagong dusa “Bendisyon mo aking ama, babaunin kong sandata”. Ano ang kahulugan ng salitang nakasalungguhitan? a. pagpapala b. bendita c. basbas d. panalangin 38. Ayon sa manggamot, ano ang tanging solusyon para manumbalik ang lakas at sigla ni Haring Fernando. a. awit ng Ibong Adarna b. balahibo ng Ibong Adarna c. makita ang ibong Adarna d. ipot ng Ibong Adarna 39. Sa utos ng hari agad tumalima si Don Pedro. Ano ang kahulugan ng salitang may salungguhit? a. umayaw b. sumunod c. umalis d. sumugod 40. Ang Ibong Adarna na isinulat ni Farncisco Baltazar ay halimbawa ng:

a. awit c. maikling kwento

b. korido d. nobela

PRE-TEST IN FILIPINO II Magsimula Rito: Ang mga sumusunod na salita ay halos nagkakalapit ang kahulugan subalit magkakaiba ang tindi ng nais ipahayag. Pagsunud-sunurin ang mga pahayag gamit ang A-para sa matindi, Bmas matindi at C bilang pinakamatinding pahayag. 1-3 4-6 6-9 suklam ligaya nalulungkot galak galit lugod poot

namimighati nalulumbay dyahi, repapipz,sikyo at b. pampanitikan d. pabalbal ito ay b. d. pabalbal pormal at

10. Ang mga salitang bred ay anong antas ng wika? a. karaniwan c. lalawiganin

11. Ang mga salitang matalinghaga ang gamit. a. a. karaniwan pampanitikan c. lalawiganin

13. Sa pangungusap na” Kahit nang siya ay nasa America na, hindi pa rin naniniwala si Kris na dapat na niyang lisanin ang sariling bayan. Alin ang ANAPORA sa pangungusap? a. siya b. nang c. na d. niyang 14. Sa pangungusap na” Kahit nang siya ay nasa America na, hindi pa rin naniniwala si Kris na dapat na niyang lisanin ang sariling bayan. Alin ang KATAPORA sa pangungusap? a. siya b. nang c. na d. niyang 15. Ito ay mga panandang diskurso nagpapahiwatig ng pagkasunud-sunod pangyayari maliban sa isa. a. pagkatapos b. saka c. sa dakong huli d. una na ng

15.

Ito ay mga panandang diskurso na nagpapahiwatig ng pagkabuo ng diskursoi maliban sa isa. a. sunod b. pagtatapos c. sumunod na araw d. una

16. “Iniibig ko ang Pilipinas. Ito ang lupa kong sinilangan.”Sino ang Nagsasalita dito? a. Filipino b. Ninuno c. Matatanda c. Pamahalaan 17. Aling pag-ibig pa ang hihigit kaya Sa pagkadalisay at pagkadakila Gaya ng pag-ibig sa sariling lupa? Aling pag-ibig pa? Wala na nga, wala.

Anong uri ng pag-ibig ang dapat ibigay sa sariling bayan? a. wagas b. malinis b. marangal d. mahal 2. Inutusan siya ng kanyang amo na sumakay ng kahonA B C kahong mansanas sa trak. Walang mali. D

a. kambal-katinig patinig patinig c. ponemang katinig c.

b.

kambalponemang

3. Sinagot rin niya sa wakas ang masugid na manliligaw. A B C Walang mali D 4.Nagsalu-salo magkapatid. A Walang mali. D sa pagkain B ang C limang

14. Pares minimal ang tawag sa pares ng salita na magkaiba ang kahulugan ngunit magkatulad ang bigkas maliban sa sa isang ponema. Alin sa mga sumsusunod ang hindi pares minimal? a. babae-babai c. uso-oso 15. b. lahat-lahad d. pata-bata

Lahat ay angkop na pares na salita sa salitang BUTAS maliban sa isa: a. bukas b. bakas c. batas d. bulas

5. Ang bilin sa iyo ng iyong ina ay pahirin mo ng A B mantikilya ang mga tinapay. Walang mali. C D B. Alin ang tamang baybay sa Filipino ng mga sumusunod na salita 6. “electricity”. a. elektrisiti c. kuryente 7. fax a. paks c, pax 8. spaghetti a. ispageti c. spaghetti b.fax d. faks b. espagheti d. spag b. elektrik d. coryenti

16. Ano ang angkop na pares na salita sa salitang SILYA. a. pilya b. silka c. sigla d. gilya 17. Ang panlapi ay may apat na uri maliban sa isa. a. unlapi b. gitlapi c. kabilaan d. hulihan 18. Alin sa mga sumusunod na salita ang may panlaping inilagay sa gitlapi. a. mabango b. dumihan c. kapayapaan d. binili 14. Alin sa mga sumusunod na salita ang halimbawa ng LAGUHAN. a. magsulatan b.nagtitinda b. sinikapan d. magginataan 15. Ang mga salitang anak-araw,bantay-salakay at taingang-kawali ay halimbawa ng: a. pag-uulit b. kambal-salita c. paglalapi d. pagtatambal 16. Alin ang naiiba sa pangkat. a. aalis b. tatalsik c. gabi-gabi d. binagsak 17. Sa mga sumusunod na pahayag,alin ang dituwirang tumutukoy sa bilang. a. Nagdiwang siya ng kanyang ikadalawampu’t pitong kaarawan. b. Limampu ang dumalo sa kaarawan niya. c. Libu-libo ang mga taong naapektuhan sa virus. d. Isa lamang ang nagtagal. 18. Ang mga sumusunod na salitang nagpapahayag ng tuwirang lawak o sukat maliban sa isa. a. isang metro b. limang talampakan c. apat na dali c. humigit-kumulang 1 metro

9. Marami ang nagsasabi na ang isang tao ay nangangailangan ng tatlong salik upang makapagsalita. Alin sa mga sumsunod ang hindi kabilang. a. artikulador b. resonador c. enerhiya d. dila 10. Ang bibig ay may apat na bahaging mahalaga upang makalikha ng mga tunog maliban sa isa. a. dila at panga b. ngipin at labi c. matigas na ngalangala d. daanan ng hininga 11. Alin sa mga sumusunod ang HINDI ponemang suprasegmental. a. bibe-bibi b. lalaki-lalake c. mesa-misa d. mani-mane 12. Ang mga salitang baywang,bahaw,sisiw at unggoy ay halimbawa ng: a. klaster b. pantukoy c. diptonggo d. panaguri 13. Ang mga salitang keyk,iskawt, relaks at trak ay halimbawa ng;

19. Sa mga sumusunod na pahayag,alin ang dituwirang tumutukoy sa lokasyon o direksyon. a. hilaga d. kanluran c. ibabaw d. ibaba 20. Sa pangungusap na; “Bakit ako matatakot? Dapat lang na ipaglaban ang ating pinaniniwalaan.Alin ang gamit na MODAL na Filipino. a. ako b. ipaglaban c. bakit d. dapat 21. Ito ang tawag sa pagsusulat ng mga nagaganap sa buhay ng isang tao sa isang natatanging okasyon. a. bibliograpi b. talaarawan c. autobiograpi d. bio-data

Kapansin-pansin ang nangyayari sa ating bansa. May ilan tayong kababayang nagkasakit ng AIDS (Acquired Immune Deficiency System), isang sakit na nagbubunga ng paghina ng depensa ng katawan. Hindi rin nakaligtas ang ilang Pilipino sa sakit na SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome), isang viral respiratory illness na nagging 26. Sa talata, aling pangungusap ang nagpapahayag ng pangunahing ideya. a. Unang Pangungusap b. Ikalawang Pangungusap c. Ikatlong Pangungusap d. Ikaapat na pangungusap 27. Anong salita ang nagpapakilala ng negatibong pahayag tungkol sa sakit na AIDS at SARS. a. nagkasakit b. nakaligtas c. pagkatakot d. paghina ng depensa 28. Aling pangungusap ang nagpapahayag ng sanhi at bunga? a. Unang Pangungusap b. Ikalawang Pangungusap c. Ikatlong Pangungusap d. Ikaapat na pangungusap 29. . Anong uri ng teksto ang binasa? a. informativ b. persweysiv/argumentativ c. deskriptiv d. narativ 30. Ano ang kahulugan ng unang salitang may salungguhit ayon sa pagkagamit nito sa pangungusap? a.pagkukulang b. depensa c. nakakahawa d. masamang kalagayan 31 Ano ang kahulugan ng ikalawang salitang may salungguhit ayon sa pagkagamit nito sa pangungusap? a. sakit b. lagnat c. virus d. tumor 32-35 Ang kalayaan ng pahayagan ng Katipunan na itinatag ni Emilio Jacinto ay naglathala ng mga mapaghimagsik sa kaisipan ng kapisanan. May isang libong sipi ang unang labas nito noong Pebrero 1, 1896 at ang ikalawang laban noong Agosto,1896 ay hindi natuloy dahil sa ginawang pagsalakay ng mga Kastila sa palimbagan. Subalit bago pa man nila ito nagawa ay sinira ng mga Katipunero ang mga kagamitan sa palimbagan upang hindi 32. Sa nabasang talata, alin sa mga sumusunod angnating tama? naipapalagay e. Ang kalayaan, pahayagan ng Katipunan ay itinatag ni Emilio Jacinto para maipahayag ang ginawang paghihimagsik ng mga Kastila laban sa mga Pilipino. f. Dahil sa kahalagahan ng mga pahayagna nakasulat, naisip ng Katipunan na magkaroon sila ng sariling limbagan at pahayagan para sa kilusan.

C. PAG-UNAWA SA BINASA 22-25 Sina Padre Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora ay ipinaaresto at hinatulang mamatay sa garote nang walang kalaban-laban. Hindi makatarungan ang pagpatay sa tatlong pari. Dahil dito, nagising at nakibaka na ang mga mamamayang Pilipino upang ipaglaban ang kanilang 22. Anong uri ng teksto ang binasa? a. informativ b. persweysiv c. deskriptiv d. narativ 23. Ano ang kahulugan ng salitang may salungguhit ayon sa pagkagamit nito sa pangungusap? a. maikli at mabigat b. matigas na pamalo c. instrumentong pambitay d. elastikong garter 24. Ano ang maiiugnay na paksa sa kasalukuyang pangyayari tungkol sa hindi makatarungang pagpatay. e. Maraming mga masasamang tao ang naglilipana. f. Nagkakaroon pagdududa sa hustisya ng bansa. g. Kakaunti na lamang ang sumusunod sa batas. h. Walang pagpipilian. 25. Sa binasang teksto, aling pangungusap ang nagpapahayag ng matinding damdamin. a. Pinaaresto at hinatulang mamatay sa garrote. b. hindi makatarungan ang pagpatay sa tatlong pari c. Nagising at nakibaka ang mga mamamayang Pilipino d. Namatay ang tatlong pari. 26- 31

g. Pagkatapos na magawa ang pahayagan ,ito ay inilabas noon Pebrero 1, 1886 na may isang libong sipi at ang ikalawang labas ay hindi natuloy dahilan sa ginawang pagsasalakay ng mga Kastila, subalit naunahan na sila ng mga Katipunero na sirain ang sariling limbagan. h. Mauutak ang mga katipunero dahilan sa nauunahan nila ang mga Kastila sa ginawang pagsasalakay. Sinira nila ang mga kagamitan sa palimbagan para hindi magkaroon ng mga ebidensya at impormasyon ang mga Kastila. 33. Anong uri ng teksto ang binasa? a. informativ b. persweysiv c. deskriptiv d. narativ 34. Ang kahulugan ng unang salitang may salungguhit ayon sa pagkagamit nito sa pangungusap ay mga sumusunod maliban sa isa? a. naglimbag b. nag-imprenta c. naisulat d. reproduksiyon 35. Sa talata, aling pangungusap ang nagpapahayag ng pangunahing ideya. a. Unang Pangungusap b. Ikalawang Pangungusap c. Ikatlong Pangungusap d. Ikaapat na pangungusap D. PAGSUSURI SA IBONG ADARNA 36. “ Ama ko’y tulutan, Ang bunso mo’y magpaalam Ako ang hahanap naman, Ng iyo pong kagamutan Sino ang personang tinutukoy sa tula. a. Don Juan b. Don Pedro c. Don Diego d. Amang Hari 37. “ Si Don Juan ay lumuhod na, sa haring may bagong dusa “Bendisyon mo aking ama, babaunin kong sandata”. Ano ang kahulugan ng salitang nakasalungguhitan? a. pagpapala b. bendita c. basbas d. panalangin 38. Ayon sa manggamot, ano ang tanging solusyon para manumbalik ang lakas at sigla ni Haring Fernando. a. awit ng Ibong Adarna b. balahibo ng Ibong Adarna c. makita ang ibong Adarna d. ipot ng Ibong Adarna 39. Sa utos ng hari agad tumalima si Don Pedro. Ano ang kahulugan ng salitang may salungguhit? a. umayaw b. sumunod c. umalis d. sumugod 40. Ang Ibong Adarna na isinulat ni Farncisco Baltazar ay halimbawa ng: a. awit b. korido c. maikling kwento d. nobela

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful