You are on page 1of 3

Střelecká postavení pro jednotlivce

Dle britského manuálu z roku 1871

Tato krátká práce se zabývá stavbou střeleckých postavení pro jednoho střelce.

V české terminologii se pro tento druh stavby polního opevnění vžilo označení „okop pro

stojícího střelce“. Čerpal jsem z britské knihy s názvem „Manual of field fortifications, military sketching and reconnaissance“ vydané roku 1871 v Londýně. Vzhledem k nepřesnostem vznikajícím zaokrouhlováním při převádění jednotek angloamerické měrové soustavy do jednotek metrických bude v textu používáno původní označení jednotek délky.

K převodu délkových jednotek lze použít např. tabulky uvedené na Wikipedii.

Odkaz na Wikipedii:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Angloamerick%C3%A1_m%C4%9Brn%C3%A1_soustava

Používání střeleckých postavení pro jednotlivce je zdokumentováno již za Krymské války a Americké občanské války. V té době sloužily především jako předsunutá postavení hlídek. Obránci zde umístění měli za úkol upozornit své spolubojovníky v hlavním postavení na začátek nepřátelského útoku. Dalším úkolem bylo poskytnout ochranu jednotkám, které budovaly obranné postavení nebo obléhací opevnění. V případě, že sloužila k ochraně obléhacích prací, byla rozmístěna tak, aby mohla být později začleněna do paralel. Sapy byly rovněž chráněny těmito postaveními, která byla vyhloubena ve vzdálenosti 30 – 40 yardů od jejího čela. Britové rozlišovali dva typy střeleckých postavení. Mohla být vybudována samostatně nebo navzájem spojena zákopem.

Střelecká postavení budovaná samostatně měla v řezu tvar komolého kužele (obr. 1).

V

zadní části bylo vyhloubena zemní lavice, sloužící k odpočinku během přestávek v boji.

V

horní části měl okop průměr 4 stopy a 6 palců, u dna 2 stopy a 6 palců. Jeho hloubka činila

4 stopy. Zemina získaná při výkopu se použila k vybudování předprsně. Objem vykopané zeminy byl spočítán na 39 kubických stop (včetně zemní lavice). Jeden muž měl být schopen tento okop vyhloubit s pomocí krumpáče a lopaty za jednu hodinu. V předprsni se ještě

vybudovala střílna, obložená čtyřmi pytli naplněnými zeminou.

Střelecká postavení, která byla navzájem spojována zákopem (obr. 2) měla poněkud jiné rozměry. Mělo délku 5 stop a šířku 4 stopy. Hloubka činila 3 stopy a 3 palce. V zadní části byla opět vybudována zemní lavice. Okopy byly od sebe navzájem vzdáleny cca 30 stop. Zákop, kterým byly spojeny měl šířku 2 stopy a hloubku 3 stopy a 3 palce. K vyhloubení okopu stačil jeden muž, spojovací zákop budovali tři muži. Objem vykopané zeminy činil 65 kubických stop. K vybudování jednoho okopu a jednoho spojovacího zákopu bylo potřeba dvou hodin, za předpokladu, že všichni čtyři muži budou mít k dispozici vlastní krumpáč a lopatu.

Obr. 1: Střelecké postavení budované samostatně Obr. 2: Střelecká postavení navzájem spojená zákopem

Obr. 1: Střelecké postavení budované samostatně

Obr. 1: Střelecké postavení budované samostatně Obr. 2: Střelecká postavení navzájem spojená zákopem

Obr. 2: Střelecká postavení navzájem spojená zákopem

Autor: Ing. Vladimír Polášek Kontakt: vladimir.polasek@atlas.cz Web: www.polni-opevneni.websnadno.cz Použité prameny a literatura: Manual of field fortifications, military sketching and reconnaissance, London, 1871