Kačenje levhi po zidovima

Pitanje: Selam alejkum, volio bih znati jeli dozvoljeno vjesati levhe u kucama kao ukrase na zidovima? Da li one spadaju u kategoriju hamajlija? Molim Allaha da vam podari svako dobro! Odgovor: Alejkum selam. Šejh Ibnu Baz rhm., kaže !"spisivanje kur#anskih ajeta i ka$enje istih na zidove, radi opomene i koristi, ili sahih hadisa od Allahovog %oslanika s.a.&.s., u tome nema nikakve smetnje, u ispravnijem od dva mi'ljenja islamskih u$enjaka, ako su u pitanju zidovi na normalnim mjestima tipa kancelarija, soba za sjedenje itd., a 'to se ti$e ostalih mjesta poput kupatila i &c(a, to nije dozvoljeno. Dakle, ispisivati ajete i hadise, na $istim mjestima, radi opomene i koristi, poput kancelarija i soba i sl., nema smetnje u tome, na osnovu ispravnijeg mi'ljenja. )ije dozvoljeno stavljati ajete i hadise na mjestima koja su nepristojna, i nije dozvoljeno ispisivati ajete i hadise sa ubje*enjem da ona odbijaju džinne ili u vidu hamajlija kojima se $uvamo od džinna i sl.. Ako se ajeti i hadisi ispisuju na listovima i ka$e o zidove, ili po zidovima, radi koristi i opomene Allahovim $asnim ajetima i sahih hadisima Allahovog %oslanika s.a.&.s., koji nas navode na dobro, i pozivaju nas dobru + i cilj svega toga je opomena i podsje,anje + nema ni$eg lo'eg u tome. -to se ti$e mesdžida + ne treba ih stavljati u džamijama kako ne bi time ometali klanja$e, niti u vidu levhi niti ih ispisivati po zidovima. Džamije trebaju biti po'te*ene ispisivanja i 'aranja, kako se džematlija ne bi zanimao i$im drugim mimo namaza.. %ogledaj http //&&&.0outube.com/&atch?v12&M34( 5647g8list1%9:;<=>:77;=??6A;@8indeA16=< http //audio.islam&eb.net/audio/indeA.php? page17ull>ontent8audioid16@B:C< Ddgovor priredio Sead eE. Fasavi,, proE.Eikha

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful