You are on page 1of 14

www.neotehnika.co.

rs

Narodnog Fronta 10, Novi Sad, Srbija


Tel/fax: +381 21 4750912, 4750913, 4721764, 4721765, 4750916, 4750917
info@neotehnika.co.yu

www.neotehnika.co.yu

TRGOVINA
>>>>>> Obojeni metali
>>> Aluminijum
>>> Bakar
>>> Bronza
>>> Mesing
>>> Kalaj
>>> Olovo
>>> Cink
>>>>>> Crna metalurgija
>>> Cevi
>>> Limovi
>>> Profili
>>>>>> Materijali za zavarivanje i lemljenje

POVRINSKA ZATITA
>>>>>> Rilsan

Neotehnika, preduzee za proizvodnju,


usluge, unutranju i spoljnu trgovinu, je
osnovano 1995. godine, u privatnom vlasnitvu. Neotehnika se preteno bavi trgovinom obojenim metalima i u svom vlasnitvu poseduje savremenu radionicu za
izradu rezervnih delova za industriju od
obojenih metala, a po zahtevu i tehnikoj dokumentaciji kupaca. Profesionalnim
nainom poslovanja i savremenom organizacijom rada kao i profesionalnim odnosom prema kupcima, Neotehnika zauzima
znaajan deo trita u trgovini obojenim
metalima.
Za deset godina poslovanja, Neotehnika
je uspela pre svega kvalitetom svojih proizvoda kao i kvalitetom usluga i odnosom
prema kupcima da stekne zavidan renome
na tritu Srbije, a samim tim i poverenje
sadanjih kupaca koji su i dalje sa nama.
Neotehnika svoj razvoj bazira na konstantnom zapoljavanju mladih ljudi, praenju
i uvoenju savramene informacione tehnologije, smanjenju trokova poslovanja,
poveanju asortimana proizvoda, poveanju kvaliteta proizvoda i usluga, poveanju produktivnosti, poveanju prometa,
poveanju investicija i sl.
Orijentacija organizacije prema kupcu,
kvalitet poslovanja kao i poverenje okoline
u poslovanje i ugled preduzea, stabilan
trini poloaj preduzea na domaem
tritu, kao i angaovanost i odgovornost
zaposlenih za razvoj i uspenost poslovanja spadaju u glavne vrednosti i konkurentske prednosti preduzea.

www.neotehnika.co.yu

OBOJENI METALI
>>>>>> Aluminijum. . . . . . . . . . . 4str.
>>>>>> Bakar. . . . . . . . . . . . . . . . 6str.
>>>>>> Bronza . . . . . . . . . . . . . . 8str.
>>>>>> Mesing . . . . . . . . . . . . . 10str.
>>>>>> Kalaj . . . . . . . . . . . . . . . 12str.
>>>>>> Olovo. . . . . . . . . . . . . . . 12str.
>>>>>> Cink. . . . . . . . . . . . . . . . 12str.

U prioritetne dugorone ciljeve koji obezbeuju jaanje trinog poloaja podrazumeva obezbeivanje dugoronih nabavnih izvora i razvijanje kvalitetnog robnog asortimana kao i
traenje poslovnih i stratekih veza.
Nastaviemo da brinemo o razvoju zaposlenih i obezbeivanje njihove motivacije i osposobljenosti. Trudiemo se da podignemo kvalitet ivota i nivo zadovoljenje potreba zaposlenih i
poverenja u iroj drutvenoj sredini. Neotehnici i zaposlenima i
dalje ostaje ispunjavanje prodajnih planova, planova dostizanja profita i smanjenje trokova poslovanja. Na taj nain emo
obezbediti dugoronu vrednost investicija, sigurnost zaposlenima i poslovnim partnerima i to je najvanije u potpunosti
zadovoljiti potrebe naih kupaca jer tako moemo ispuniti na
razlog postojanja.

U Neotehnici smo otvoreni za drutveno odgovorne akcije koje podiu kvalitet ivota.
Donatorskim, sponzorskim i pokroviteljskim
aktivnostima pomaemo lokalnim i regionalnim humanitartnim ustanovama, sportskim i kulturnim klubovima i imamo aktivno
uee u brizi za drutvo.
elje zaposlenih u Neotehnici su usmerene
ka zadovoljstvu poslovnih partnera, kupaca, posetilaca i svih onih koji su na bilo koji
nain povezani sa naim preduzeem. elimo da nas prepoznaju kao pouzdanog,
sposobnog i verodostojnog partnera.

POVRINSKA ZATITA
>>>>>> Katalog 2

Prezentacija Neotehnike neka Vam pomogne na putu saradnje i uspostavljanja jo


vrih poslovnih veza. U prezentaciji smo
sakupili osnovne informacije koje predstavljaju na poslovni karakter, organizovanost,
vrednosti i vizije. Nae poverenje u ljude je
povrenje u sopstvenu budunost, zato potujemo individualnost, elje i potrebe svih
koji sarauju sa nama. Radujemo se sveim
idejama i novim poznanstvima, jer smo uvereni da moemo uz Vau pomo zajedno
stvarati put ka zadovoljstvu i uspehu.

Uspostavljanjem novog sistema logistike i implementacijom najsavremenije ICT tehnologje,


kao i pobojanjem organizacije emo doprineti boljem nadzoru protoka informacije i robe.
Organizovanim uvoenjem elektronskog poslovanja uvodimo kvalitetne promene u nae poslovne procese koji e se moi odvijati 24 sata dnevno, to e nam obezbediti novu konkurentsku prednost, smanjivanje trokova i poveanje prodaje.

www.neotehnika.co.yu

ALUMINIJUMSKI PROFILI OKRUGLI - VUENI

Aluminijum
>>>Aluminijumske ipke
>>> vuene i presovane
>>> okrugle, estougaone, kvadratne
>>> Aluminijumski limovi
>>> Aluminijumske legure silumin
>>> Aluminijumske cevi
>>> Aluminijumski profili standardni
>>> Liveni aluminijum

Taka topljenja
Zatezna vrstoa:
liven
meko aren
tvrdo valjan
Izduenje

Teina (kg/m)

Prenik (mm)

Teina (kg/m)

5,0

0,05300

32,0

2,170

6,0

0,07630

33,0

2,310

7,0

0,10400

34,0

2,450

8,0

0,13600

35,0

2,600

9,0

0,17200

36,0

2,750

10,0

0,21200

38,0

3,060

11,0

0,25700

39,0

3,230

12,0

0,30500

40,0

3,390

13,0

0,35800

42,0

3,740

14,0

0,41600

45,0

4,290

15,0

0,47700

48,0

4,890

16,0

0,54300

50,0

5,300

17,0

0,61300

52,0

5,730

18,0

0,68700

55,0

6,410

19,0

0,7600

56,0

6,650

20,0

0,84800

60,0

7,630

21,0

0,935

63,0

8,410

22,0

1,030

67,0

9,510

23,0

1,120

70,0

10,400

2,7 kg/dm3

24,0

1,220

75,0

11,900

658 oC

25,0

1,330

80,0

13,600

26,0

1,430

85,0

15,300

9...12
7 kp/mm2
13...20 kp/mm2

27,0

1,550

90,0

17,700

28,0

1,660

95,0

19,100

29,0

1,780

100,0

21,200

35...3%

30,0

1,910

Aluminijum (Al)
Gustina

Prenik (mm)

kp/mm2

Osobine: Na vazduhu se na povrini aluminijuma obrazuje oksidna presvlaka, koja je vrlo otporna prema koroziji.
Aluminijum ima dobru elektrinu provodljivost (oko 2/3 provodljivosti bakra) i dobar je provodnik toplote. On se
dobro prerauje vuenjem, istiskivanjem, valjanjem, prosecanjem, livenjem; dobro se zavaruje, lemi i pulverzuje
(prerauje u prah), dobro se obrauje struganjem, glodanjem, buenjem itd. Aluminijum ima veliku sposobnost legiranja. ak i vrlo mali dodaci bakra, mangana i magnezijuma, znatno poviavaju tvrdou i vrstou.

ALUMINIJUMSKI LIMOVI - TEINA


Dimenzije (mm)

Teina (~kg)

Dimenzije (mm)

Teina (~kg)

0,5 x 1000 x 2000

2,75

2,0 x 2000 x 4000

44,00

0,6 x 1000 x 2000

3,30

2,5 x 1000 x 2000

13,75

0,7 x 1000 x 2000

3,85

1250 x 2500

21,50

0,8 x 1000 x 2000

4,40

1500 x 3000

30,95

1250 x 2500

6,90

3,0 x 1000 x 2000

16,50

1,0 x 1000 x 2000

5,50

1250 x 2500

25,80

1250 x 2500

8,60

1250 x 3000

30,95

1500 x 3000

12,40

1500 x 2500

30,95

1,2 x 1000 x 2000

6,60

1500 x 3000

37,15

1250 x 2500

10,35

1500 x 4000

49,50

1500 x 3000

14,85

2000 x 4000

66,00

1,5 x 1000 x 2000

8,25

4,0 x 1000 x 2000

22,00

1250 x 2500

12,90

1250 x 2500

34,40

1500 x 3000

18,60

1500 x 3000

49,50

1500 x 4000

24,75

5,0 x 1000 x 2000

27,50

2,0 x 1000 x 2000

11,00

1250 x 2500

43,00

1250 x 2500

17,20

1500 x 3000

61,90

1250 x 3000

20,65

6,0 x 1000 x 2000

33,00

1500 x 2500

20,65

1250 x 2500

51,60

1500 x 3000

24,75

1500 x 3000

74,25

1500 x 4000

33,00

LEGURE ALUMINIJUMA PREMA JUS C. C2. 300


Mehanike osobine
Oznaka
legure

1.

Uporedna oznaka
po DIN 1725

Rm

Rpo2

As

Mpa
(N/mm2)

Mpa
(N/mm2)

(%)

140-120

70-90

8-3

Hemijski sastav
(%)

HB

PRIMENA

Mn

Mg

Si

Cu

Ostalo

60-80

0,3-0,5

11-13,5

P.AlSi12

G-AlSi12

2.

P.AlSi12Cu

G-AlSi12Cu(GK,GD)

150-220

80-100

4-1

50-65

0,3-0,5

11-13

0-1,5

3.

P.AlSi10Mg

G-AlSi10Mg

240-300

180-250

8-2

75-90

0,3-0,6

0,25-0,4

9-11

4.

P.AlSi10MgCu

G-AlSi10Mg(Cu)

200-260

170-260

4-0,5

75-110

0,3-0,6

0,2-0,4

8,5-10,5

0,50

5.

K.AlSi8Cu3

G-AlSi8Cu3

180-240

120-180

3-1

70-100

0,50

7,5-9,5

3-4

6.

P.AlSi5Cu3

G-AlSi6Cu4

130-180

do 1,5

do80

0,50

4-6

2-4

7.

K.AlSi5Cu3

GK-AlSi6Cu4(GD)

170-220

2-1

do 90

0,50

4-6

2-4

Legure sa izvrsnom livkou i


mehanikom obradivou. Viestruko
upotrebljavana legura za sloene
tankozidne odlivke otporna prema
uticaju visokih temperatura.

8.

P.AlSi5MgTi

G-AlCu4TiMg(GK)

300-350

2-1

100-120

0,2-0,4

4-5

Ti
0,2-0,5

Legure velike vrstoe za jednostavne


odlivke sa veom vrstoom i
ilavou, avioindustrija i dr.

Legure za optu primenu, sa


izvrsnom livkou i zavarljivou za
sloene tankozidne odlivke otporne
prema pritisku i vibriranju uz vrlo
dobru postojanost prema koroziji.

www.neotehnika.co.yu

Bakar

BAKARNI LIMOVI - TEINA


Dimenzije (mm)

>>> Bakarne cevi (tvrde, polutvrde, meke)


>>> Bakarni limovi
>>> Bakarne ipke
(okrugle, estougaone, kvadratne)
>>> Liveni bakar
>>> Bakarni fitinzi
>>> Bakarne ine
>>> Bakarni profili
>>> Bakarne trake
>>> Bakarna ica

0,5 x 1000 x 2000

Teina (~kg)

Dimenzije (mm)

Teina (~kg)

9,00

1,5 x 1000 x 2000

27,00

0,6 x 1000 x 2000

10,80

2,0 x 1000 x 2000

36,00

0,7 x 1000 x 2000

12,60

3,0 x 1000 x 2000

54,00

0,8 x 1000 x 2000

14,40

4,0 x 1000 x 2000

72,00

1,0 x 1000 x 2000

18,00

5,0 x 1000 x 2000

90,00

1,2 x 1000 x 2000

44,00

BAKARNE IPKE PROFIL - TEINA


Bakar (Cu)
Gustina

8,9 kg/dm3

Taka topljenja

1070-1093 oC
(to je bakar istiji,
via mu je taka
topljenja)

Zatezna vrstoa:
Izduenje

Dimenzije (mm)

Teina (~kg)

Dimenzije (mm)

Teina (~kg)

0,176

32

7,234

0,254

33

7,693

0,346

35

8,654

0,452

36

9,156

0,572

38

10,201

20-36 kp/mm2;
kod tankih ica do
60 kp/mm2

10

0,706

40

11,304

11

0,854

42

12,462

50-35%; kod
tankih ica 2%

12

1,017

45

14,306

13

1,193

48

16,277

14

1,384

50

17,662

15

1,589

55

21,371

16

1,808

60

25,434

17

2,041

65

29,849

18

2,289

70

34,618

19

2,550

75

39,740

20

2,826

80

45,216

22

3,419

90

57,226

24

4,069

100

70,650

25

4,415

110

85,486

26

4,775

120

101,736

28

5,538

130

119,398

29

5,941

140

138,474

30

6,358

150

158,962

BAKARNE CEVI - TEINA


Dimenzije (mm)

Teina (~kg/m)

Dimenzije (mm)

Teina (~kg/m)

6x1

0,14

16 x 1

0,42

8x1

0,20

18 x 1

0,48

10 x 1

0,25

22 x 1

0,59

12 x 1

0,31

28 x 1

0,76

15 x 1

0,39

35 x 1

0,95

DIMENZIONI ASORTIMAN I MASA 1m CEVI


Debljina zida (mm)
0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0
Masa kg/m

Spoljanji prenik (mm)

Bakarni poluproizvodi i proizvodi imaju


iroku primenu u sledeim oblastima:
- Telekomunikacije
- Elektrine instalacije
- Teka industrijska oprema
- Klimatizacija
- Graevinska industrija
- Automobilska industrija
- Bela tehnika
- Elektronika
- Izmenjivai toplote
- Vodosanitarne i grejne instalacije

0,12

0,14

0,16

0,20

10

0,21

0,25

12

0,25

0,31

15

0,32

Za gasne i vodovodne
instalacije

0,39

0,57

18

0,48

0,69

22

0,59

0,86

28

0,75

1,11

35

1,10

42

1,70

2,24

54

2,20

2,91

64

3,47

76,1

4,14

5,14

88,9

4,87

6,05

108

VRSTE I
OZNAKA
BAKRA

EB2-Cu

OSOBINE I
PRIMENA

Po kvalitetu odgovara
bezkiseoni kom
bakru (Cu 99,95%; Ag
se ne ura unava u
bakar) sa specifi nom
elektri nom
provodljivou min.
58 Sm/mm2 u mekom
stanju. Zadovoljava sve
zahteve postavljene za
bakar u elektrotehnici.

ED-Cu

7,38

DNP-Cu

8,81

DVP1-Cu

(JUS C.D1.010)
Bakar visoke istoe
(Cu + Ag 99,90%)
sa elektri nom
provodnou min. 58
S u mekom stanju.
Namenjen je u
elektrotehni ke svrhe.

Bakar visoke istoe


(Cu + Ag 99,90%, P
0,05-0,014%). Primenjuje
se kod zahteva za
provodljivost do 52 S.

Bakar visoke istoe


(Cu + Ag 99,90%, P
0,05-0,04%) za izradu
poluproizvoda kod
kojih se ne utvr uje
elektri na provodljivost.

Na vazduhu stvara tanak zatitni sloj zelene boje, zvani patina. Dodirom bakra sa siretnom kiselinom stvara se
otrovni bakarni acetat.

www.neotehnika.co.yu
Proizvode isporuujemo grubo obraene na predmeru od 2mm do finalne mere, ili kompletno finalisanje leajne aure
i klizne letve prema tehnikoj dokumentaciji kupca.
Visoko smo kvalifikovani za izradu profilisanih odlivaka po modelu, od bronze, razliite konfiguracije, za serijsku i za
pojedinanu proizvodnju. Posebno smo osposobljeni za hitne intervencije izrade odlivaka prilikom iznenadnih havarija, remonta ili nedostatka rezervnih delova, gde rokove isporuke skraujemo na 24 asa.

Bronza
>>> Kalajne bronze
>>> Aluminijumske bronze
>>> Olovne bronze
>>> Specijalne bronze
>>> Centrifugalno livenje u kokilama
>>> Neprekidno (kontinuirano) livenje
>>> Livenje u metalnim kalupima
>>> Livenje u peanim kalupima

PUNA BRONZA PROFIL - TEINA


Dimenzije (mm)

Teina (~kg)

Dimenzije (mm)

Teina (~kg)

20

1,3

160

85,5

25

2,1

165

90,5

30

3,0

170

96,5

35

4,1

175

102,0

40

5,4

180

108,0

45

6,8

185

114,5

50

8,4

190

120,0

55

10,1

195

127,0

60

12,0

200

135,0

65

14,0

205

140,1

70

16,5

210

146,6

75

19,0

215

153,3

80

21,5

220

159,8

85

24,0

230

176,4

90

27,2

235

182,7

95

30,5

240

189,9

100

33,8

245

200,1

105

37,0

250

206,5

110

40,5

255

216,7

115

44,0

260

223,1

120

48,0

265

232,3

125

52,0

270

243,5

130

56,5

275

252,3

135

61,0

280

261,5

140

65,0

285

270,3

145

70,0

290

280,1

150

77,0

295

290,3

155

80,5

300

301,8

* Duina tuljka je 500 mm

Legure otporne na koroziju i morskoj vodi, otporne na habanje. Koriste se za vrlo optereene klizne ploe i letve,
klizne leajeve rotirajuih vretena, za vence punih kola i
drugih ozubljenja, za armature pod pritiskom, za turbinska i pumpna kola, kouljice kotrljajuih leajeva, za visoko
optereene sklopke, matrice vretena, zupanike, kranske
tokove.

HEMIJSKI SASTAV (%)

SLOVNA
OZNAKA

STANDARD

Kalajne
bronze

CuSn6
CuSn8
CuSn10
CuSn12
CuSn14

Aluminij.
bronze

Olovne
bronze

NAZIV

Crveni
liv

MEHANIKE OSOBINE
N/mm2

Rpo2
N/mm2

A5
%

10/1000

310
330
280
280
220

150
140
150

35
32
7
8
2

70
80
95
90
95

2-5
3,5-5,5

3,5-6,5

320
550
600

120
200
280

15
15
12

800
1150
1600

200
230
230
220
180

110
130
110
110
80

14
9
12
8
7

70
70
65
-

250
270
260

100
120
140

13
16
7

70
80

Cu

Sn

Pb

Zn

Al

Fe

Ni

JUS. C. D2. 100


JUS. C. D2. 100
JUS. C. D2. 300
JUS. C. D2. 300
JUS. C. D2. 300

ostatak
ostatak
88-90
84-88,5
85-87

5,5-7
7,5-8,5
9-11
11-13
13-15

0,01-0,35
0,01-0,35
do 0,2

CuAl9
CuAl10Fe3

JUS. C. D2. 300


JUS. C. D2. 300
JUS. C. D2. 300

88-92
83-98
76

8-10,5
8,5-11
8,5-11

CuPb5Sn10
CuPb9Sn5
CuPb10Sn10
CuPb15Sn8
CuPb20Sn5

van standarda
JUS. C. D2. 300
JUS. C. D2. 300
JUS. C. D2. 300
JUS. C. D2. 300

84-87
80-87
78-82
75-79
70-78

9-11
4-6
9-11
7-9
4-6

4-6
8-10
8-11
13-17
18-23

JUS. C. D2. 300


JUS. C. D2. 300
JUS. C. D2. 300

84-86
81-85
86-89

4-6
6-8
9-11

4-6
5-7
-

4-6
3-5
1-3

Rm

HB

UPLJA BRONZA PROFIL - TEINA


Dimenzije (mm)

Teina (~kg)

Dimenzije (mm)

Teina (~kg)

Dimenzije (mm)

Teina (~kg)

Dimenzije (mm)

Teina (~kg)

Dimenzije (mm)

Teina (~kg)

30/15

2,2

85/25

21,9

105/80

15,5

125/70

35,5

140/90

37,7

35/15

3,3

85/30

21,0

105/85

13,0

125/75

33,0

140/95

34,5

40/15

4,6

85/35

19,9

110/30

37,5

125/80

31,5

140/100

31,2

40/20

4,1

85/40

18,6

110/35

36,4

125/85

28,0

140/105

28,0

45/15

6,1

85/45

17,1

110/40

35,1

125/90

24,7

140/110

24,5
21,0

45/20

5,5

85/50

15,5

110/45

33,6

125/95

21,5

140/115

45/25

4,7

85/55

13,9

110/50

32,0

125/100

18,2

140/120

17,0

50/15

7,7

85/60

12,0

110/55

30,4

125/105

15,0

145/40

64,6
63,1

50/20

7,1

85/65

10,0

110/60

28,5

130/30

53,5

145/45

50/25

6,2

90/25

25,1

110/65

26,5

130/35

52,3

145/50

61,5

50/30

5,4

90/30

24,2

110/70

24,0

130/40

51,1

145/55

59,9

55/15

9,3

90/35

23,1

110/75

21,5

130/45

49,6

145/60

58,0

55/20

8,8

90/40

21,8

110/80

19,0

130/50

48,0

145/65

56,0

55/25

8,0

90/45

20,4

110/85

16,5

130/55

46,4

145/70

53,5

55/30

7,1

90/50

18,8

110/90

13,2

130/60

44,5

145/75

51,0

55/35

6,0

90/55

17,1

115/30

41,0

130/65

42,5

145/80

48,5

60/15

11,2

90/60

15,2

115/35

39,9

130/70

40,0

145/85

46,0

60/20

10,7

90/65

13,2

115/40

38,6

130/75

37,5

145/90

42,7

60/25

9,9

90/70

10,7

115/45

37,1

130/80

35,0

145/95

39,5

60/30

9,0

95/25

28,4

115/50

35,5

130/85

32,5

145/100

36,2

60/35

9,0

95/30

27,5

115/55

33,9

130/90

29,2

145/105

33,0

60/40

6,6

95/35

26,4

115/60

32,0

130/95

26,0

145/110

29,5

65/20

12,7

95/40

25,1

115/65

30,0

130/100

22,7

145/115

26,0

65/25

11,9

95/45

23,6

115/70

27,5

130/105

19,5

145/120

22,0

65/30

11,0

95/50

22,0

115/75

25,0

130/110

16,0

145/125

18,0

65/35

9,9

95/55

20,4

115/80

22,5

135/35

56,8

150/40

69,6

65/40

8,6

95/60

18,5

115/85

20,0

135/40

54,6

150/45

68,1

65/45

7,1

95/65

16,5

115/90

16,7

135/45

54,1

150/50

66,5

70/20

15,2

95/70

14,0

115/95

13,5

135/50

52,5

150/55

64,9
63,0

70/25

14,4

95/75

11,5

120/30

45,0

135/55

50,9

150/60

70/30

13,5

100/25

31,7

120/35

43,9

135/60

49,0

150/65

61,0

70/35

12,4

100/30

30,8

120/40

42,6

135/65

47,0

150/70

58,5

70/40

11,1

100/35

29,7

120/45

41,1

135/70

44,5

150/75

56,0

70/45

9,6

100/40

28,4

120/50

39,5

135/75

42,0

150/80

53,5

70/50

8,0

100/45

27,0

120/55

37,9

135/80

39,5

150/85

51,0

75/20

17,7

100/50

25,3

120/60

36,0

135/85

37,0

150/90

47,7

75/25

16,9

100/55

23,7

120/65

34,0

135/90

33,7

150/95

44,5

75/30

16,0

100/60

21,8

120/70

31,5

135/95

30,5

150/100

41,2

75/35

14,9

100/65

19,8

120/75

28,5

135/100

27,2

150/105

38,0

75/40

13,6

100/70

17,3

120/80

26,5

135/105

24,0

150/110

34,5

75/45

12,1

100/75

14,8

120/85

24,0

135/110

20,5

150/115

31,0

75/50

10,5

100/80

12,3

120/90

20,7

135/115

17,0

150/120

27,0

75/55

8,9

105/30

34,0

120/95

17,5

140/40

59,6

150/125

23,0

80/20

20,2

105/35

32,9

120/100

14,2

140/45

58,1

150/130

18,5

80/25

19,4

105/40

31,6

125/30

49,0

140/50

56,5

155/40

75,1

80/30

18,5

105/45

30,1

125/35

47,9

140/55

54,9

155/45

73,6

80/35

17,4

105/50

28,5

125/40

46,6

140/60

53,0

155/50

72,0

80/40

16,1

105/55

26,9

125/45

45,1

140/65

51,0

155/55

70,4

80/45

14,6

105/60

25,0

125/50

43/5

140/70

48,5

155/60

68,5

80/50

13,0

105/65

23,0

125/55

41,9

140/75

46,0

155/65

66,5

80/55

11,4

105/70

20,5

125/60

40,0

140/80

43,5

155/70

64,0

80/60

9,5

105/75

18,0

125/65

38,0

140/85

41,0

155/75

61,5

* Duina tuljka je 500 mm

UPLJA BRONZA PROFIL - TEINA


Dimenzije (mm)

Teina (~kg)

Dimenzije (mm)

Teina (~kg)

Dimenzije (mm)

Teina (~kg)

Dimenzije (mm)

Teina (~kg)

Dimenzije (mm)

Teina (~kg)

155/80

59,0

165/135

29,5

180/50

100,5

190/55

109,9

200/40

128,1

155/85

56,5

165/140

25,5

180/55

98,9

190/60

108,0

200/45

126,6

155/90

53,2

165/145

20,5

180/60

97,0

190/65

106,0

200/50

125,0

155/95

50,0

170/40

90,1

180/65

95,0

190/70

103,5

200/55

123,4

155/100

46,7

170/45

88,6

180/70

92,5

190/75

101,0

200/60

121,5

155/105

43,5

170/50

87,0

180/75

90,0

190/80

98,6

200/65

119,5

155/110

40,0

170/55

85,4

180/80

87,5

190/85

96,0

200/70

117,0

155/115

36,5

170/60

83,5

180/85

85,0

190/90

92,7

200/75

114,5
112,0

155/120

32,5

170/65

81,5

180/90

81,7

190/95

89,5

200/80

155/125

28,5

170/70

79,0

180/95

78,5

190/100

86,2

200/85

109,1

155/130

24,0

170/75

76,5

180/100

75,2

190/105

83,0

200/90

106,2

155/135

19,5

170/80

74,0

180/105

72,0

190/110

79,5

200/95

103,0

160/40

79,6

170/85

71,5

180/110

68,5

190/115

76,0

200/100

99,7

160/45

78,1

170/90

68,2

180/115

65,0

190/120

72,0

200/105

96,5

160/50

76,5

170/95

65,0

180/120

61,0

190/125

68,0

200/110

93,0

160/55

74,9

170/100

61,7

180/125

57,0

190/130

65,5

200/115

89,5

160/60

73,0

170/105

58,5

180/130

52,5

190/135

59,0

200/120

85,5

160/65

71,0

170/110

55,0

180/135

48,0

190/140

55,0

200/125

81,5

160/70

68,5

170/115

51,5

180/140

44,0

190/145

50,0

200/130

77,0

160/75

66,0

170/120

47,5

180/145

39,0

190/150

45,0

200/135

72,5

160/80

63,5

170/125

43,5

180/150

34,0

190/155

39,5

200/140

68,5

160/85

61,0

170/130

39,0

180/155

28,5

190/160

35,0

200/145

63,5

160/90

57,7

170/135

34,5

180/160

24,0

190/165

29,5

200/150

58,5

160/95

54,5

170/140

30,5

185/40

109,1

190/170

24,5

200/155

58,5

160/100

51,2

170/145

25,5

185/45

107,6

195/40

122,6

200/160

48,5

160/105

48,0

170/150

20,5

185/50

106,0

195/45

120,1

200/165

43,0
38,0

160/110

44,5

175/40

96,6

185/55

104,0

195/50

118,5

200/170

160/115

41,5

175/45

95,1

185/60

102,5

195/55

116,9

200/175

31,5

160/120

37,0

175/50

93,5

185/65

100,5

195/60

115,0

200/180

24,5

160/125

33,0

175/55

91,9

185/70

98,0

195/65

113,0

160/130

28,5

175/60

90,0

185/75

95,5

195/70

110,5

160/135

24,0

175/65

88,0

185/80

93,0

195/75

108,0

160/140

20,0

175/70

85,5

185/85

90,5

195/80

105,0

165/40

85,1

175/75

83,0

185/90

87,2

195/85

103,0

165/45

83,6

175/80

80,5

185/95

84,0

195/90

99,7

165/50

82,0

175/85

78,0

185/100

80,7

195/95

96,5

165/55

80,4

175/90

74,7

185/105

77,5

195/100

93,2

165/60

78,5

175/95

71,5

185/110

74,0

195/105

90,0

165/65

76,5

175/100

68,2

185/115

70,5

195/110

86,5

165/70

74,0

175/105

65,0

185/120

66,5

195/115

83,0

165/75

71,5

175/110

61,5

185/125

62,5

195/120

79,0

165/80

69,0

175/115

58,0

185/130

58,0

195/125

75,0

165/85

66,5

175/120

54,0

185/135

53,5

195/130

70,5

165/90

63,2

175/125

50,0

185/140

49,5

195/135

66,0

165/95

60,0

175/130

45,5

185/145

44,5

195/140

62,0

165/100

56,7

175/135

41,0

185/150

39,5

195/145

57,0

165/105

53,5

175/140

37,0

185/155

34,0

195/150

52,0

165/110

50,0

175/145

32,0

185/160

29,5

195/155

46,5

165/115

46,5

175/150

27,0

185/165

24,0

195/160

42,0

165/120

42,5

175/155

21,5

190/40

114,6

195/165

36,5

165/125

38,5

180/40

103,6

190/45

113,1

195/170

31,5

165/130

34,0

180/45

102,1

190/50

111,5

195/175

25,0

* Duina tuljka je 500 mm

www.neotehnika.co.yu

MESING IPKE OKRUGLE - TEINA

Mesing
>>> ipke (okrugle, estougaone, kvadratne)
>>> Limovi
>>> Profili
>>> Liveni mesing
>>> Traka
>>> Profilisane cevi
>>> ica

10

Dimenzije (d) mm

Teina (~kg)

Dimenzije (d) mm

Teina (~kg)

3,0

0,060

35,0

8,174

4,0

0,107

36,0

8,648

5,0

0,167

38,0

9,635

6,0

0,240

39,0

10,148

7,0

0,325

40,0

10,676

8,0

0,427

41,0

11,217

9,0

0,541

42,0

11,770

10,0

0,667

43,0

12,338

11,0

0,807

45,0

13,512

12,0

0,961

46,0

14,119

13,0

1,128

48,0

15,373

14,0

1,308

50,0

16,681

15,0

1,501

52,0

18,042

16,0

1,708

55,0

20,184

17,0

1,928

58,0

22,446

18,0

2,162

60,0

24,021

19,0

2,409

65,0

28,191

20,0

2,669

70,0

32,695

21,0

2,943

75,0

37,533

22,0

3,230

80,0

42,704

23,0

3,530

85,0

48,209

24,0

3,843

90,0

54,047

25,0

4,170

100,0

66,725

26,0

4,511

110,0

80,737

27,0

4,864

120,0

96,084

28,0

5,231

130,0

112,765

29,0

5,612

140,0

130,781

30,0

6,005

150,0

150,131

31,0

6,412

160,0

170,816

32,0

6,833

170,0

216,189

33,0

7,266

200,0

266,900

34,0

7,713

irok asortiman po obliku i dimenzijama vezan


je za vrlo veliku primenu mesinga u mainskoj industriji, automobilskoj industriji, elektroindustriji,
graevinarstvu, arhitekturi, industriji nametaja...

MESING OK IPKE - TEINA


Dimenzije (sw) mm

Teina (~kg)

Dimenzije (sw) mm

Teina (~kg)

0,265

23

3,894

0,361

24

4,240

0,471

25

4,601

0,596

27

5,366

10

0,736

30

6,625

11

0,891

32

7,538

12

1,060

36

9,540

13

1,244

41

12,374

14

1,443

46

15,576

16

1,885

50

18,403

17

2,127

55

22,268

18

2,385

60

26,500

19

2,657

65

31,101

20

2,945

70

36,070

22

3,563

MESING IPKE (kvadratni profil) - TEINA


Dimenzije (a) mm

MESINGANI LIMOVI - TEINA

Teina (~kg)

Dimenzije (a) mm

Teina (~kg)

0,136

22

4,114

0,213

24

4,896

0,306

25

5,313

0,417

30

7,650

0,544

35

10,413

10

0,850

40

13,600

45

17,213

Dimenzije (mm)

Teina (~kg)

12

1,224

0,5 x 1000 x 2000

8,50

14

1,666

50

21,250

0,6 x 1000 x 2000

10,20

15

1,913

60

30,600

0,7 x 1000 x 2000

11,90

16

2,176

70

41,650

0,8 x 1000 x 2000

13,60

18

2,754

80

54,400

1,0 x 1000 x 2000

17,00

20

3,400

100

85,000

1,2 x 1000 x 2000

20,40

1,5 x 1000 x 2000

25,50

2,0 x 1000 x 2000

34,00

3,0 x 1000 x 2000

51,00

4,0 x 1000 x 2000

68,00

5,0 x 1000 x 2000

85,00

6,0 x 1000 x 2000

102,00

8,0 x 1000 x 2000

136,00

11

www.neotehnika.co.yu

KALAJ
>>> ist kalaj 99,5%
>>> Legure za lemljenje
>>> Graevinski kalaj (60%, 30%)
>>> Leajne legure kalaja
>>> Bela kovina

Kalaj (Sn)

Cink (Zn)

CINK
OLOVO

Gustina

7,1 kg/mm2

Taka topljenja

419 oC

Taka isparavanja

907 oC

Zatezna vrstoa: liven


presovan

3 kp/mm2
14 kp/mm2

Izduenje:
- pri sobnoj temperaturi
- pri 90 do 160o

1%
25%

Gustina

7,3 kg/mm2

Taka topljenja

232 oC

Zatezna vrstoa

4...5 kp/ mm2

Izduenje

40%

Olovo (Pb)
Gustina

11,3 kg/mm2

Taka topljenja

327 oC

Zatezna vrstoa

1,5...2 kp/ mm2

Izduenje

50...30% preko
100 oC postaje krt

LEGURE ZA LEMLJENJE
OZNAKA
LEGURE

HEMIJSKI SASTAV U %
Sn

Pb

DOZVOLJENO
ODSTUPANJE

JUS. C. E1. 041

S Sn 20

20

80

0,5

Za prevlake i spajanje metala i za ispune

S Sn 25

25

75

0,5

Za mainsko i plameno lemljenje

S Sn 30

30

70

0,5

Za mainsko i plameno lemljenje

S Sn 33

33

67

0,5

Za lemljenje razmazivanjem

S Sn 35

35

65

0,5

Za lemljenje razmazivanjem

S Sn 40

40

60

1,0

Za lemljenje olova i olovnih platova kablova

S Sn 50

50

50

1,0

Za opte svrhe

S Sn 60

60

40

1,0

Za fino lemljenje; za kalaisanje ice, za elektrotehnike svrhe

S Sn 75

75

25

1,0

Za prevlake metala

S Sn 80

80

20

1,0

Izrauje se u ipkama trouglastog oblika.


Dimenzije ipke 10 x 10 x 400 mm.
Teina ipke cca 200 g.
Pakovanje u kartonskim kutijama (10 g.)

LEGURE CINKA

12

Hemijski sastav %

LEGURA JUS.
C.E1.050

Al

Cu

Mg

Zn

Fe

Pb

Cd

Sn

Cu

ZnAl4 (zamak3)

3,7-4,3

0,03-0,06

ostat.

0,075

0,005

0,003

0,002

0,005

ZnAl4Cu1 (zamak5)

3,7-4,3

0,75-1,25

0,03-0,06

ostat.

0,075

0,005

0,003

0,002

You might also like