You are on page 1of 2

PEPTIDELE

1. Clasificare
- oligopeptide conţin 2-10 aminoacizi - polipeptide conţin peste 10 aminoacizi

2. Peptide cu importanţă biologică
Glutationul (gama-L-Glu-L-Cys-Gli) este implicat în reacţiile de oxido-reducere la nivel celular !citocina stimuleaz" contracţia musculaturii netede #asopresina determin" cre$terea presiunii sanguine% are e&ect antidiuretic (rea'sor'ţia renal" a apei)
1 2 / 4 3 0 1 5 2

(2)

Cys .

*yr

+le Gln

,sn

Cys .

-ro

Leu

Gly

C!)(2

!citocina
3 0 1

1

2

/

4

5

2

(2)

Cys .

*yr -6e Gln

,sn

Cys .

-ro

,rg

Gly

C!)(2

#asopresina 7nce&alinele au rol analgesic 8e ex *yr-Gly-Gly--6e-9et sau *yr-Gly-Gly--6e-Leu ,ngiotensinele cresc tensiunea arterial" ,sp-,rg-#al-*yr-#al-(is--ro--6e-Leu-(is ,sp-,rg-#al-*yr-#al-(is--ro--6e ,ngiotensina + ,ngiotensina ++

+nsulina este un 6ormon 6ipoglicemiant secretat de pancreas !nţine dou" lanţuri polipeptidice : lanţul , &ormat din 21 ,, $i lanţul ; &ormat din /0 ,,

1

Glucagonul are rol 6iperglicemiant% este secretat de pancreas 7ste &ormat din 22 aminoacizi .er (i s Leu #al Gl u .er Leu *yr Gl n Leu Gl u .rg Gl y -6e -6e *yr *6r -ro Lys .Gl y +le #al Gl u Gl n .l a Leu *yr Leu #al Cys Gl y Gl u .C*( (6ormonul adrenocorticotrop 6ipo&izar) stimuleaz" 'iosinteza 6ormonilor steroizi în glanda corticosuprarenal" 7ste &ormat din /2 aminoacizi 2 . +). -6e #al .<L+). . Cys . .sn *yr Cys .l a lant . Cys Cys .l a .sn Gl n (i s Leu Cys Gl y .er #al . . .sn l ant .